Tải bản đầy đủ

CÁC LĨNH vực THEN CHỐT của QUẢN lý NHÂN sự

QUẢN LÝ NHÂN SỰ ASCO
TT1
I
1.1

TT2

TT3

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6


1.1.1.7

Nội dung
Tuyển dụng và sắp xếp nhân sự
Tuyển dụng nhân sự
Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của Công ty
Loại hình doanh nghiệp và địa vị pháp lý
Hội đồng Quản trị (Hội đồng thành viên)
1. Nguyễn Thanh Khiết
2. Hoàng Trần Hậu
3. Ngô Thế Chi
4. Nguyễn Tiến Hải
5. Bùi Xuân Biên
6. Phan Văn Trung
Ban Tổng Giám đốc
1. Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Khiết
2. Phó Tổng Giám đốc phụ trách KTTV: Nguyễn Anh
Tuấn
3. Phó Tổng Giám đốc phụ trách KTXD: Lưu Anh
Sơn
4. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hành chính Kế toán:
Nguyễn Thị Hải Huế
Trưởng các phòng nghiệp vụ
1. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
2. Trưởng phòng Kiểm toán Xây dựng 1
3. Trưởng phòng Kiểm toán Xây dựng 2
4. Trưởng phòng Kiểm toán Xây dựng 3
5. Trưởng phòng Nghiệp vụ 1
6. Trưởng phòng Nghiệp vụ 2
7. Trưởng phòng Nghiệp vụ 3
8. Trưởng phòng Đào tạo Tư vấn
Các vị trí thuộc Phòng Hành chính Tổng hợp
1. Trưởng phòng HCTH kiêm Kế toán trưởng
2. Chuyên viên văn phòng (Bậc 1, Bậc 2, bậc 3,
chính, cao cấp)
3 Chuyên viên Kế toán (Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3)
4 Chuyên viên Kế toán tổng hợp (Bậc 1, Bậc 2, Bậc
3)
Các vị trí thuộc Phòng Kiểm toán Xây dựng
1. Kỹ thuật viên bậc 1


2. Kỹ thuật viên bậc 2
3. Kỹ thuật viên bậc 3
4. Kỹ thuật viên bậc 4
5. Kỹ thuật viên chính
6. Kỹ thuật viên cao cấp
Các vị trí thuộc Phòng Nghiệp vụ (Kiểm toán tài
chính và tư vấn tài chính, kế toán, thuế)

Ghi chú

MBA, CPA
PGS.TS
GS.TS
MBA, CPA
MBA
CN
MBA, CPA
CPA
Kiến trúc sư
CPA


1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3
1.1.2.4

1.1.3
1.1.4
1.1.5

1. Trợ lý kiểm toán 1
2. Trợ lý kiểm toán 2
3. Trợ lý Kiểm toán 3
4. Trợ lý Kiểm toán 4
5. Kiểm toán viên
6. Kiểm toán viên chính
7. Kiểm toán viên cao cấp
Các chuyên viên đào tạo
1. Đào tạo trợ lý, kiểm toán viên
2. Đào tạo trưởng nhóm
3. Đào tạo trưởng phòng
Các chuyên gia và cộng tác viên
1. Cộng tác viên kiểm toán Xây dựng
2. Cộng tác viên kiểm toán tài chính
3. Chuyên gia trong các lĩnh vực đặc thù (kế toán, tài
chính, thuế, xây dựng…)
Lập bản mô tả công việc của nhân sự chung
Mục đích bản mô tả công việc
1. Xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền
lợi, kỹ năng cho từng vị trí
2. Chỉ dẫn những nội dung công việc cho từng vị trí
Nội dung bản mô tả công việc
1. Tên, địa chỉ công ty/doanh nghiệp
2. Đơn vị và chức danh công việc (Phòng Nghiệp vụ
và Chức danh tương ứng trong Phòng Nghiệp vụ).
3. Tên và chức vụ người phụ trách trực tiếp
4. Trách nhiệm, quyền hạn, mục tiêu công việc, quyền
lợi người lao động:
4.1 Trách nhiệm:
4.2. Quyền hạn:
4.3. Nhiệm vụ chung:
4.4. Các công việc chi tiết.
5. Môi trường làm việc bên trong và bên ngoài doanh
nghiệp (Yêu cầu về môi trường làm việc; văn hóa
trong công việc; giao tiếp trong công việc)
6. Yêu cầu học vấn (ngành nghề, bằng cấp, ngoại ngữ,
tin học…); kinh nghiệm; kỹ năng nghề nghiệp
Sửa đổi, bổ sung bản mô tả công việc
1. Sửa đổi định kỳ
2. Sửa đổi khi bổ sung
Lưu giữ bản mô tả công việc
1. Đơn vị lưu giữ
2. Cá nhân chịu trách nhiệm lưu giữ
3. Thời gian lưu giữ
Tìm hiểu kỹ năng và khả năng của nhân viên mới
Tìm kiếm ứng cử viên (Báo, internet…)
Sàng lọc ứng cử viên


1.1.6
1.1.7
1.1.8

Thi viết, chấm điểm, danh sách ngắn
Phỏng vấn tuyển dụng
Thông báo đạt yêu cầu
1. Thông báo bằng văn bản chính thức
2. Thông báo qua trang web của Công ty

1.1.9
1.1.10

Trao đổi chính sách của Công ty và cam kết
Ký hợp đồng lao động
1. Mẫu hợp đồng lao động
2. Các điều khoản của hợp đồng lao động
3. Số bản hợp đồng lao động
4. Quản lý lưu giữ hợp đồng lao động
Hồ sơ nhân sự:
1. Sơ yếu lý lịch
2. Giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng)
3. Bằng cấp, chứng chỉ (công chứng)
4. Bản sao Giấy khai sinh
5. Quyết định thôi việc đơn vị trước (Quyết định tiếp
nhận)
6. Thư giới thiệu nhân sự (Bản đánh giá từ đơn vị
trước)
7. Quyết định bổ nhiệm nhân sự
8. Quyết định điều chỉnh lương
9. Xác nhận các công trình kiểm toán theo năm
Giới thiệu nhân sự:
- Người chủ trì (Ban Giám đốc hoặc Trưởng phòng)
- Hình thức giới thiệu: Email toàn bộ; giới thiệu với
trưởng các đơn vị.
Đào tạo nhân sự
Đào tạo về quy chế chung của Công ty (Quy chế lao
động, lương, thưởng, tài chính)
Đào tạo về quy trình chuyên môn (Kiến thức, kỹ năng
trong nghề)
Đào tạo về quan điểm, thái độ thực hiện công việc
Đánh giá kết quả đào tạo (Qua bài thi viết, đánh giá,
tổng kết)
Bố trí nhân sự
Đánh giá nhân sự với các vị trí của Công ty
Quyết định bố trí công việc ở Công ty
Hướng dẫn các công việc cụ thể
Đánh giá sự phù hợp của việc bố trí nhân sự
Bổ nhiệm nhân sự
Đánh giá nhân sự định kỳ và trước bổ nhiệm
Trao đổi trực tiếp với nhân sự
Quyết định bổ nhiệm nhân sự

1.1.11

1.1.12

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
II
2.1

Lương bổng và phúc lợi
Tiền lương


2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10

Lương cơ bản
Lương doanh thu
Lương khai thác hợp đồng
Các khoản phụ cấp
Chức vụ
Điện thoại
Đặc thù công việc (Hành chính, giao dịch bên ngoài)
Thưởng và phúc lợi
Tiền sinh nhật
Tiền tết dương lịch
Tiền tết âm lịch
Tiền giỗ tổ
Tiền 30-4 và 1-5
Tiền 2-9
Tiền ngày thành lập Công ty
Tiền ngày Quốc tế Phụ Nữ
Tiền ngày Phụ nữ Việt Nam
Tiền ngày tết thiếu nhi

2.3.11

Tiền ngày tết trung thu

2.3.12

Tổ chức đi chùa đầu xuân

2.3.13

Nghỉ mát (mùa hè)

2.3.14
2.3.15
2.3.15

Quỹ thưởng của Ban Giám đốc
Quỹ thưởng của điều hành
Khen thưởng thành tích học tập
1. Học sinh giỏi: 200.000
2. Học sinh khá: 100.000
3. Giải quốc gia: 500.000

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

2.2

Các cơ chế đặc thù khác

III
3.1

Quan hệ lao động và nhân viên
Quan hệ giữa các nhân viên cùng cấp
Chuyên môn
Hành chính
Tình cảm

3.1.1
3.1.2
3.1.3

Các cháu thiếu
nhi con cán bộ,
nhân viên,
HĐTV (Từ lớp
9 trở xuống)
Các cháu thiếu
nhi con cán bộ,
nhân viên,
HĐTV (Từ lớp
9 trở xuống)
Tổ chức trực
tiếp chứ không
chi tiền
Tổ chức trực
tiếp chứ không
chi tiền
Thành tích
Con cán bộ
công nhân viên,
HĐTV


3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4

IV
4.1
4.2
4.3
4.4

Quan hệ với Trưởng nhóm, phụ trách phòng, bộ phận
Chuyên môn
Hành chính
Tình cảm
Quan hệ với Ban Giám đốc
Chuyên môn
Hành chính
Tình cảm
Quan hệ với các Phòng nghiệp vụ có liên quan
Chuyên môn
Hành chính
Tình cảm
Sức khỏe và an toàn lao động
Vấn đề sức khỏe cơ bản
Sức khỏe liên quan đến nghề nghiệp
An toàn lao động trong quá trình làm việc
An toàn trong thời gian di chuyển, không làm việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×