Tải bản đầy đủ

Sổ thực phẩm bán trú

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ


ĐỊNH LƯNG THỨC ĂN
NHÓM, LỚP

SÁNG

CƠM

CANH

MẶN

XẾ350 gr

140 gr


200 gr

100 gr

300 gr

Chồi

300 gr

130 gr

180 gr

90 gr

250 gr

Mầm

250 gr

100 gr

120 gr

80 gr

220 gr

Cơm thường

200 gr

65 gr

100 gr

70 gr200 grTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×