Tải bản đầy đủ

Thuyết minh biện pháp thi công nhà thép tiền chế

CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

PHẦN 1 (PART 1)
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NHÀ THÉP TIỀN CHẾ
GENERAL

INTRODUCTION

OF

SETTING

UP

PRE-MANUFACTURED-STEEL

BUILDINGS
Nhà thép tiền chế là loại công trình được làm bằng kết cấu thép, được sản xuất và chế tạo sẵn ở

nhà máy và được chuyển đến công trình để lắp dựng. Quá trình sản xuất bao gồm các giai đoạn sau: cắt
xả phôi, hàn tổ hợp, ráp, hàn hoàn thiện, sơn lót, sơn hoàn thiện. Ở mỗi giai đoạn đều có quy trình
riêng và được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Nhà thép tiền chế hiện nay rất phổ biến vì nó chi phí
thấp, thời gian lắp dựng nhanh, dể dàng mở rộng trong tương lai. Trong giai đoạn đất nước ta đang
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các khu công nghiệp lần lượt mọc lên thì nhà thép tiền
chế là lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư vì những ưu điểm của nó.
The pre-manufactured-steel building is a construction made of steel structure, produced and
manufactured right at the factory and then is carried up to the construction for the setting up. The
process of production includes these steps: cutting rough drafts, welding complex, assembling,
finishing welding, first painting, finishing painting. Each phase has a different process that is strictly
checked on quality. Pre-manufactured-steel buildings are very common nowadays because of low cost,
quick installation, and ease of future expansion. Our country is in the phase of industrialization and
modernization, industrial zones have been established, which has made pre-manufactured-steel
buildings a good choice of investors for their advantages
Các cấu kiện chính của nhà thép tiền chế.
Main components of a pre-manufactured-steel building

PHẦN (PART 2)
Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 1

1


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

TRÌNH TỰ LẮP DỰNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ
STEPS FOR PRE-MANUFACTURED-STEEL BUILDING INSTALLATION

I. Chuẩn bị mặt bằng để lắp dựng và công tác tập kết vật tư, bảo quản vật tư tại công trường
Preparing space for setting up and gathering, maintaining materials at constructions

1.

Chuẩn bị mặt bằng để lắp dựng
Preparing space for setting up


Trước khi hàng đến công trình phải chuẩn bị mặt bằng để lắp dựng.
Before the products are delivered to the construction, space must be ready)
Mặt bằng phải đảm bảo yêu cầu lắp dựng, đủ rộng để tập kết được toàn bộ vật tư, không để vật tư
chồng qua nhiều lên nhau sẽ làm cho cấu kiện bị biến dạng, trầy sơn ảnh hưởng đến chất lượng công
trình, độ cao không bị khống chế khi dùng cẩu để lắp dựng.
The space has to ensure the installation requirements, be spacious enough to accommodate all the
materials. Do not have many materials piled up to avoid deformation and scratches, which impacts the
quality of the construction. The height should not be restrained when using cranes for installation
Mặt bằng tập kết phải khô cứng, không được sình lầy để dể dàng thi công. Nếu mặt bằng không
đảm bảo cần gia cố bằng đá dăm 4x6.
The space for gathering materials must be dry and firm. There must be no mud so that the
construction will be easy. If the space is not good, it should be consolidated with macadam 4x6
Đăc biệt chú ý tới đường tạm xe cẩu khi lắp dựng, gia cố thật chắc để xe cẩu khỏi bị lún trong khi
lắp dựng, đảm bảo an toàn khi lắp dựng.
Especially pay attention to temporary path for crane trucks and carefully consolidate it to avoid
the sinking of the crane trucks, ensuring safety during working)
Cần chuẩn bị mặt bằng để đặt container văn phòng và kho, phòng họp tại để phục vụ cho công tác
lắp dựng tại công trường.
Preparing the space for container, office and storehouse, and meeting room serving for work at
the construction
Khu vực mặt bằng tập kết vật tư cần có dây cảnh báo và bảng hướng dẫn về an toàn để đảm bảo an
toàn trước và trong khi lắp dựng.
The area of materials needs to have warning lines and guidelines for safety during the installation

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 2

2


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

2. Công tác tập kết vật tư, bảo quản vật tư tại công trình
Gathering and maintaining materials at construction.

a) Tập kết vật tư chính
Gathering main materials.
Các cấu kiện phải gần vị trí của nó theo bản vẽ để thuận lợi cho việc tổ hợp và lắp dựng. Không
được để các cấu kiện trực tiếp trên mặt đất, phải kê bằng thanh gỗ cách mặt đất khoảng 10cm để đảm
bảo cấu kiện không bị bẩn và phai màu sơn. Không để cấu kiện chồng quá nhiều lên nhau sẽ làm biến
dạng và trầy sơn.
Components have to be put close together as in the floor plan to facilitate creating complex and
setting up. Do not have them directly touch the ground but chock with a wood bar 10cm away from the
ground to make sure they do not get dirty and decolorized. Do not pile up too much components to
avoid deformation and scratches.
Đối với các cấu kiện như xà gồ, dầm EB, dầm chạy cầu trục khi tập kết phải phân từng loại để khi
lắp dựng được thuận lợi. Đối với xà gồ cần được xếp thành bó cùng loại và được kê bằng gỗ cách mặt
đất khoảng cách nhất định để thuận lợi cho việc cẩu hoặc kéo xà gồ lên mái.
For purlins, EB purlin, bridge crane purlin, they have to be categorized when being gathering for
convenient installation. Same Purlins need to be bound and chocked with a wood bar away from the
ground at a certain distance to be easily loaded or pulled to the roof
Đối với tôn cần được kê với độ dốc vừa đủ để thoát nước mưa, tránh việc đọng nước mưa sẽ ảnh
hưởng đến chất lượng màu tôn, để dể dàng lấy khi thi công cũng như kiểm soát số lượng cần xếp tôn
so le nhau.
For panels, they should be dipped enough for the flow of rain water, avoiding the stagnating that
affects the quality of the panel’s color. This also helps to take or carry the panel during the setting up
and manage the number of panel needing alternate.

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 3

3


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Tập kết tôn tại công trình/ Gathering panel at site
Chú ý khi cất giữ cách nhiệt phải có khoảng cách nhất định với mặt đất để tránh tình trạng ẩm ướt,
bị uế vàng. Cách nhiệt được xếp thẳng đứng theo hướng dẫn của nhà sản xuất tránh tình trạng cách
nhiệt chồng lên nhau sẽ làm nhăn cách nhiệt, cần che đậy cẩn thận cách nhiệt khi trời mưa.
When keeping the panel insulated, there should be a certain space away from the ground to avoid
wetness or pale. The insulating bars should be straight up according to the instruction of the
manufacturer, not to have them piled up, which will rumple the insulating bars. They also have to be
covered to avoid rain.

b) Tập kết vật tư phụ: Bu lông liên kết, ống xối, máng xối, diềm, vít bắn tôn
Gathering sub-materials: joint bolts, downspouts, purlin, and panel screw
Trước khi lắp dựng cần kiểm tra các vật tư phụ như bu lông liên kết, vít bắn tôn, ống xối, máng
xối, các vật tư liên quan để việc lắp dựng đúng tiến độ. Tại công trường cần có công kho để cất giữ vật
tư, tránh tình trạng thất lạc tại công trình.
Before setting up we need to check up all the sub materials like joint bolts, panel screws,
downspouts, gutter, and other related materials to make sure the construction is on schedule. At the
construction there should be a storehouse to keep materials, avoid loss
Bộ phận thủ kho tại công trường cần kiểm tra các vật tư phụ để khi đi vào lắp dựng không xảy ra
tình trạng thiếu vật tư ảnh hưởng tiến độ lắp dựng.
The warehouse-keeper needs to check the sub materials to ensure there is no lacking of them,
which can have an impact on the installation progress)

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 4

4


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Tập kết kèo tại công trình, kê lên và chống để khỏi bị lật đổ
Gathering posts at the construction, they are propped and supported to be stable

Tập kết cột tại công trình, gần sát vị trí của nó theo bản vẽ để dể dàng thi công
Gathering poles at the construction, they are close together as in the floor plan to facilitate the
installation
II. Các bước lắp dựng nhà thép tiền chế
Steps of pre-manufactured-steel building installation)
1. Lắp đặt bu lông neo.
Fitting up anchor bolts.
2. Lắp dựng cột thép và tổ hợp khung kèo trên mặt đất
Fitting up steel poles and post frame complex on the ground
3. Lắp dựng khung kèo thép, xà gồ.
Fitting up steel post frame and purlin.
4. Công tác hoàn thiện phần khung
Finishing frames.
5. Lợp tôn mái và tôn vách
Covering roof panel and wall panel
6. Công tác lắp đặt phụ kiện: Diềm, máng xối, ống xối
Assembling accessories: purlin, gutter, and downspouts
7. Công tác hoàn thiện và bàn giao
Completely finishing and handing over)
1. Lắp đặt bu lông neo
Fitting up anchor bolts
 Bước 1/ Step 1:
Kiểm tra kích thước tim trục trên mặt bằng tổng thể bằng thước thép và máy kinh vĩ.
Checking the size of the axis's heart on the general space by steel yard and theodolite
Kiểm tra kích thước hình học mặt bằng cốt thép đầu cột bằng thước thép.
Checking the geometrical size of the steel rod’s plane at the end of the pole by steel yard

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 5

5


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

 Bước 2/ Step 2:
Triển khai tim trục và cao độ lên đầu cột bằng máy kinh vĩ.
Deploying work on the pole’s heart and the height on the end of the poles by theodolite
Lấy dấu kích thước tim lồng thép cột sao cho tim lồng thép trùng với tim trục.
Marking the size of the heart of the pole’s steel frame to make it coincided with the pole’s heart
Lấy dấu kích thước cao độ bản mã
Marking the size of the code panel

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 6

6


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

 Bước 3/ Step 3:
Đặt bản mã định vị đã được chuẩn bị sẵn.
Put the navigation code panel in a ready position
Hàn cố định bản mã sắt vào cốt sắt đầu cột, đúng cao trình và tim trục.
Weld to fix the code panel into steel framework’s end according to the exact height and the pole’s
heart
Lắp bu lông neo vào bản mã định vị, đầu bu lông neo phải đúng cao trình thiết kế.
Fit the anchor bolts into the navigation code panel, the end of the anchor bolts must have the
accurate height of the design
Hàn liên kết bu lông neo phải thẳng đứng, sử dụng thước thủy để kiểm tra, chú ý hàn liên kết vào
đầu cột phải đảm bảo chắc chắn không để tuột mối hàn.
When welding, the anchor bolts must be up straight, checked by level. When joining the pole’s
ends, make sure the knot does not slip out
Phải có cán bộ trắc đạc kiểm tra trước và sau khi đổ bê tông.
There must be surveying officials to test before and after applying concrete

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 7

7


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

 Bước 4/ Step 4:
Sau khi công tác ghép cốt pha tiến hành xong, kiểm tra tim cốt pha và tim lồng thép điều chỉnh sao
cho trùng tim cột.
After finishing assembling the framework, check the framework’s heart and steel frame’s heart if
they are coincide or not
Hàn gông chặt lồng thép vào cốt pha để đảm bảo tim bản mã bu lông luôn cố định và đúng theo
kích thước bản vẽ.
Tighten the steel frame to the formwork to fix the heat bolt panel and ensure the size is correct as
in the floor plan
Kiểm tra trước và sau khi đổ bê tông.
Checking before and after the placement of concrete

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 8

8


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

2. Lắp dựng cột thép và tổ hợp khung kèo trên mặt đất
Fitting steel poles and the post framework complex on the ground
Dựa vào trọng lượng và chiều dài cột, tra vào biểu đồ quan hệ tầm với – chiều cao nâng của từng
loại cẩu ta chọn loại cẩu phù hợp để lắp dựng. Dựng các cột được liên kết bằng xà gồ và hệ giằng (nếu
có). Phải dùng máy kinh vĩ để cân chỉnh cột thật thẳng trong dung sai cho phép. Trước khi dựng cột
phải làm vệ sinh bề mặt bê tông và xác định cao độ mặt bằng chuẩn theo thiết kế.
Basing on the weight and length if the poles, comparing to the radius diagram - the height raise of
each type of crane, we choose the suitable crane to set up. Fitting up the joint poles and purlins and
binding (if any). We have to use the theodolite to adjust the straightness of the poles within the
acceptable tollerance. Before fitting, the poles need some clean-up on the concrete surface and the
height of the plan needs to be indetified according to the standard design.

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 9

9


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Lắp cột đầu tiên, dùng cáp giằng tạm để giằng cột và chỉnh cột
Erecting the first column,using temporary cable to alignment

Bắt đầu từ cột thứ 2, lắp đầy đủ xà gồ vách và hệ giằng cột để giằng cân chỉnh cột
Erect the next column, install all the wall purlin and column bracing

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 10

10


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Bắt đầu tổ hợp kèo để chuẩn bị công tác lắp khung kèo, tùy vào khẩu độ và chiều cao nhà,trọng
lượng kèo mà ta chọn cẩu và cách tổ hợp cũng như lắp dựng để đảm bảo công tác an toàn.
Beginning from the post complex to prepare the joining of post frame. Depending on the aperture
and the height of the house, and the weight, we choose the right crane and the combining and
installation approach to ensure the safety

Tổ hợp kèo trên mặt đất/Assembly rafter on the round

3. Lắp dựng khung kèo thép và xà gồ mái
Joining steel post frame and roof purlin
 Lắp dựng khung đầu hồi
Fitting gable frame
Dựa vào trọng lượng kèo, khẩu độ nhà, chiều cao nhà tra vào biểu đồ quan hệ tầm với – chiều cao
nâng của từng loại cẩu ta chọn loại cẩu phù hợp để lắp dựng, phải có dây dẫn hướng để cân chỉnh.
Kiểm tra và siết chặt toàn bộ bu lông liên kết.
Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 11

11


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Basing on the post’s weight, aperture and height of the house referring to the radius diagram – the
raising height of each crane – we choose the suitable crane for the installation. There must be
directing string to adjust and balance. Check and tighten all the joint bolts

Lắp từng phân đoạn kèo liên kết bằng bu lông liên kết
Combining rafter member by connection bolt

Dùng cáp giằng tạm để giằng và cân chỉnh khung đầu hồi
Using temporary cable to alignment endwall frame

 Lắp dựng khung thứ 2, hoàn thiện 100% gian khóa
Fitting the second frame, 100% finishing locking compartment
Sau khi lắp khung đầu tiên ta tiến hành cân chỉnh và tiếp tục dựng khung thứ 2.
After fitting the first frame, we move on adjusting and balancing and come to the installation of
the second one.
Chú ý sử dụng cáp giằng tạm để giằng và chỉnh kèo.
Note that we use the temporary cable to pull down and adjust the post.
Ở 2 đầu đoạn kèo phải có dây dẫn hướng để điều chỉnh khi cẩu kèo.
At the 2 ends of the post there must be the guided string to adjust when loading the post.
Lắp đủ 100% xà gồ mái gian đầu tiên. Tùy theo chiều cao nhà, bước gian mà xà gồ mái có thể
được kéo tay hoặc dùng xe cẩu để cẩu lên mái.
Finishing 100% the roof purlin in the first compartment. Depending the house’s height and the
size of the compartment that the roof purlin can be loaded by hand or crane to upload to the roof.
Hoàn thiện tất cả giằng mái (rod, EB …).
Finishing all the roof binding.

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 12

12


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Cân chỉnh 2 khung này cho thật thẳng bằng máy kinh vĩ hoặc dây roi, điều này rất quan trọng vì
nếu 2 khung này thẳng, các khung tiếp theo sẽ lấy nó làm chuẩn và sẽ thẳng, nó định hình cho cả ngôi
nhà sau này.
Well adjusting and balancing these 2 frames by the theodolite or rod string. It’s very important
that these 2 frames are on a line, which becomes a standard for other next frames, forming the whole
shape of the house
Kiểm tra và siết chặt toàn bộ bu lông liên kết.
Checking and tightening all the joint bolts

Nhà không cột giữa
Buiding hadn’t middle column.

Kèo đầu hồi là kèo bê tông, nhà một mái
Endwall frame was concrete,buiding had one roof

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 13

13


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Nhà có cột giữa
Buiding had middle column

 Lắp dựng các khung còn lại
Fitting up the remaining frames
Tiếp tục lắp các khung còn lại, các bước lắp tương tự như trên.
Keep on fitting up the remaining frames with the same steps as above.
Bắt đầu từ gian thứ 2 xà gồ mái chỉ cần lắp 50->70% là đủ.
From the 2nd compartment, just 50-70% of roof purlin is enough
Cần lắp xà gồ tại những vị trí có thanh chống xà gồ, tại gian có giằng mái cần lên đủ 100% xà gồ
mái.
We need to fit purlin at points that have support beams. Compartments having roof binding need
to have 100% roof purlin
Chú ý công tác an toàn trong lắp dựng, công nhân khi thao tác trên mái bắt buộc phải đeo dây an
toàn và được móc vào dây cứu sinh, phải có đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động (nón bảo hộ, giầy…).
Pay attention to the safety issues at work, workers working on roof have to wear safe line hooked
up to lifeline. Make sure to have enough protective clothes and equipment.

Nhà không có cột giữa,toàn bộ là cột bê tông
Buiding had’t middel column,all column is concrete column

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 14

14


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Nhà có cột giữa, toàn bộ là cột thép
Buiding had middle column,all the column is steel column

4. Công tác hoàn thiện phần khung
Finishing the frame
Hoàn thiện tất cả xà gồ mái và giằng mái.
Completing all roof purlin and roof binding.
Lắp đầy đủ V chống và ty giằng xà gồ.
Fitting enjoy V supports and purlin binding
Kiểm tra và siết chặt toàn bộ bu lông liên kết.
Checking and tightening all of the joint bolts.
Kiểm tra và chỉnh thẳng khung cột, kèo, xà gồ.
Checking and straightening pole frame, posts, and purlin
Vệ sinh và sơn dặm toàn bộ các cấu kiện.
Cleaning up and spotting in all of the building components
Công tác hoàn thiện là khâu cuối cùng của giai đoạn thi công lắp dựng nhà thép tiền chế, đòi hỏi
chính xác và tỉ mỉ trong từng giai đoạn.
The finishing is the final step of the installation of metal buildings, requiring the accuracy and to
be in detailed in each step
Nghiệm thu phần khung trước khi lợp tôn.
Inspecting the frame before sheeting the panel on the roof

5. Công tác lợp tôn mái và tôn vách
Roofing roof and wall panel
a) Cách lợp tôn mái .
Roofing roof panel.
Tôn có thể cán tại nhà máy sau đó chuyển đến công trình hoặc cán trực tiếp tại công trình. Nếu
tôn cán trực tiếp tại công trình cần phải đo thực tế tại công trình kết hợp với bản vẽ để tránh sai sót có

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 15

15


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

thể xảy ra. Nếu chuyển phôi tôn đến cán tại công trình, khi cẩu phôi xuống phải dùng bẹ để phôi không
bị biến dạng, tuyệt đối không dùng dây cáp cứng để cẩu phôi tôn, làm ảnh hưởng chất lượng tôn.
The panel can be laminated from the factory then shifted to the construction or be laminated right
at the construction. If the panel is laminated right at the construction, it needs to be practically
measured and compared to the floor plan to avoid defects. If we have the rough panel laminated right
at the construction, when loading it we need to use ocrea not to deform the panel. Obviously don’t use
hard cable to load rough panel, which is not good for the quality of the sheet.

Dùng xe cẩu tôn lên mái/Using crane to move panel to roof
Tùy vào chiều cao và khẩu độ của nhà có thể kéo tôn lên mái bằng tay hoặc xe cẩu trực tiếp lên
mái, cần chú ý.
Depending on the height and aperture of the house, panel can be directly loaded onto the roof by
hand or crane truck, please note that
Khi kéo tôn lên mái bằng tay, tùy theo khẩu độ của nhà bố trí số lượng công nhân kéo tôn, tránh
tình trạng tôn bị gãy thì khoảng cách giữa 2 công nhân gần nhất khoảng 3->4mét. Cáp tạm phải có vỏ
bọc nhựa để tôn khỏi bị trầy, ảnh hưởng chất lượng tôn sau này. Phải dùng dây bẹ mềm liên kết trực
tiếp với tôn để tôn đỡ bị cong vênh.
When loading panels by hand, according to the aperture of the house we set the number of
workers in charge of this work. To avoid break-downs, the minimum distance between 2 workers
should be 3 to 4 meters. Temporary cables must have plastic surrounded to avoid scratches, affecting
the quality of the panels. Use soft ocrea directly for panels to prevent deformation of them.
Khi cẩu tôn lên mái cần đảm bảo công tác an toàn, phải có dây dẫn hướng để điều chỉnh. Phải
dùng dây bẹ liên kết trực tiếp vào tôn để tôn không bị biến dạng.
When loading panels up to the roof make sure the safety. There must be guided line to adjust and
balance. Apply soft ocrea directly to the panels to avoid deformation.
Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 16

16


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Khi đưa tôn lên mái chú ý để tôn thành từng bó khoảng 5->10 tấm ngay sát vị trí kèo để không bị
võng xà gồ và thuận tiện khi lắp dựng.
When loading panels up to the roof remember to gather panels into bundles of 5 – 10 panels right
at the position of the post to avoid the sagging of the purlin and that will be more convenient for the
installation.

 Những điểm cần lưu ý khi lợp tôn
Notes for roofing panels.
Trước khi lợp tôn cần phải giăng lưới an toàn có hệ trượt,điều này bắt buộc cho tất cả các công
trình , phải giăng ít nhất 30% tổng diện tích nhà, lợp tôn tới đâu ta trượt lưới tới đó.
Before roofing the panels, there should be a life net with coefficient of shear, this is a must for all
constructions, the net must take at least 30% total area of the house. The net then is expanded along
with the area of roofing time after time.
Cách lắp tôn lock Seam
How to join the Lock Seam panel

Tôn seam/Seam panel

Clip lắp tôn Seam/ Clip for seam panel
Bước 1/Step 1:
Giăng lưới cứu sinh.
Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 17

17


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Stretching life net
Trải tấm cách nhiệt đầu tiên.
Spreading the first insulating piece
Bắn hàng đai kẹp đầu tiên lên xà gồ.
Shooting out first brackets onto the purlin

 Bước 2
Step 2:
Đặt tấm tôn đầu tiên lên vị trí đai kẹp như hình vẽ.
Put the panel onto the position of the brackets as in the photo
Dùng chân đạp mép ngoài tấm tôn cho khớp vào đai và dùng vít bắn liên kết đai với mép tôn.
Stamp your feet onto the outside margin of the panels to fit into the age and use screws to join age
with panels’ margin
Cân chỉnh tấm tôn đầu tiên cho thật ngay thẳng, điều này rất quan trọng vì nó làm chuẩn cho các
tấm tôn sau này.
Adjust and balance the first panel straight up, which is a very important standard for next panels
Bắn vít liên kết giữa đai clip và tấm tôn đầu tiên, chú ý chỉ dùng vít bắn duy nhất vị trí này.
Join clip age with the first panel by screws, not that we just apply screws just for this position
Tiếp tục bắn hàng đai tiếp theo như hình vẽ.
Keep on screwing the next age like in the photo

 Bước 3/Step 3:
Tiếp tục đặt tấm tôn thứ 2 lên vị trí như hình vẽ.
Put the 2nd panel on the position as in the photo
Cân chỉnh 2 tấm tôn đầu tiên cho thật thẳng để nó làm chuẩn cho các tấm tôn sau này.
Adjust and balance the first panel so that it can be the standard position for next panels
Dùng chân đạp mép tấm tôn thứ 2 vào vị trí đai kẹp.
Stamping the margin of the 2nd panel to fit into the brackets
Dùng kẹp tay để kẹp cách nhau 1 khoảng cách nhất định cho 2 tấm tôn cố định vào nhau.

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 18

18


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Use a screw-lamp (in a certain distance) to fit the 2 panels
Tương tự cho các tấm tôn tiếp theo, sau khi hoàn tất việc lợp tôn ta tiến hành seam tôn.
Apply the same process to the next panels, then complete the roofing process and seam the panels

 Bước 4/Step 4:
Sau khi hoàn tất việc lợp tôn
After finishing panel roofing
Tiến hành seam tôn, có thể dùng kẹp tay hoặc bằng máy
Seam the panels. Screw-lamps or machine can be used

Seam bằng tay
Seam the panel by hand

Seam bằng máy
Using machine to seam the panel

Cách lắp tôn Clip Lock
How to join the Clipclock panel

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 19

19


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Tôn Klip Lock/Klip lock panel

 Bước 1/Step 1:
Giăng lưới cứu sinh.
Stretch life net
Trải tấm cách nhiệt đầu tiên.
Spread the first insulating piece
Bắn hàng đai kẹp đầu tiên lên xà gồ.
Shoot the first brackets onto the purlin

 Bước 2 /Step 2:
Đặt tấm tôn đầu tiên lên vị trí đai kẹp như hình vẽ.
Put the first panel onto the position of the brackets as in the photo
Dùng chân đạp các sóng của tấm tôn cho khớp vào đai.
Stamping the spines of the panel to fit it into the age
Cân chỉnh tấm tôn đầu tiên cho thật ngay thẳng, điều này rất quan trọng vì nó làm chuẩn cho các
tấm tôn sau này.
Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 20

20


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Adjust and balance the first panel so that it can be the standard position for the next panels
Tiếp tục bắn hàng đai tiếp theo như hình vẽ.
Put the next brackets line as in the photo

 Bước 3/Step 3:
Tiếp tục đặt tấm tôn thứ 2 lên vị trí đai kẹp thứ 2.
Put the 2nd panel onto the 2nd brackets line
Cân chỉnh 2 tấm tôn đầu tiên cho thật thẳng để nó làm chuẩn cho các tấm tôn sau này.
Adjust and balance the first 2 panels so that they can be the standard position for the next panels
Dùng chân đạp các sóng tôn khớp vào đai.
Stamping the spines of the panel to fit into the age
Tương tự cho các tấm tôn tiếp theo, chú ý đạp cho sóng tôn thật khớp vào đai để tránh bị dột sau
này.
Likewise, have the next panels fit in the same way, remember to stamp their spines to perfectly fit
into the age to avoid leaking

Cách lợp tôn 5 sóng
Measures of roofing 5-spine panels
Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 21

21


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

Tôn 5 sóng/ 5 ribs panel

 Bước 1/Step 1:
Giăng lưới cứu sinh.
Stretching life net
Trải tấm cách nhiệt đầu tiên.
Spreading the first insulating piece
Đặt tấm tôn đầu tiên lên vị trí sát mép đầu hồi.
Put the first panel onto the position of the gable age
Cân chỉnh tấm tôn cho thật thẳng để làm chuẩn cho các tấm tiếp theo.
Adjust and balance the panel carefully to be the standard for next panels
Dùng vít lục giác bắn tại các sóng dương của tôn liên kết vào xà gồ.
Use hexagonal screws to join the floating spines of the panel with the purlin
Chú ý là tại vị trí đầu và đuôi của mỗi tấm tôn ta cần bắn đầy đủ tại 5 sóng dương, còn tất cả vị trí
xà gồ còn lại ta chỉ cần bắn 1 sóng và bỏ sóng (mỗi tấm tôn bắn 3 con vít).
Note that at the 2 ends of each panel we need to screw all 5 spines. The remaining positions on
the purlin we just need to screw one spine and pass the other spine (3 screws per panel

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 22

22


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

 Bước 2/Step 2:
Đặt tấm tôn tiếp theo chồng sóng lên tấm tôn như hình vẽ.
Pile up the next panel onto the first one making sure of matching the spines of theirs
Dùng máy bắn vít liên kết 2 tấm tôn lại với nhau và liên kết tôn vào xà gồ.
Use the screwing machine to tightly join these 2 panels and join them into the purlin
Cân chỉnh tấm tôn đầu tiên cho thật ngay thẳng, điều này rất quan trọng vì nó làm chuẩn cho các
tấm tôn sau này.
Adjust and balance the first panel carefully to make it the standard position for the next panels
Tiếp tuc lắp tương tụ cho các tấm tôn còn lại.
Apply the same process for the next panels

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 23

23


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

b. Cách lắp dựng tôn vách
Fitting up wall panels:
Thường thì tôn vách là tôn 5 sóng hoặc 7 sóng, việc thi công tôn vách cần phải thực hiện tỉ mĩ, nó
ảnh hưởng đến tính thẩm mĩ của ngôi nhà. Các bước thực hiện như sau.
Normally the wall panels we use are 5-spine or 7-spine panels. Work execution needs to be in
detail to ensure the good-look of the house. There are steps:
Trải tấm cách nhiệt đầu tiên, căng tấm cách nhiệt cho thật thẳng (nếu có).
Stretching the first insulating piece, up to the maximum size (if any)
Đưa tấm tôn đầu tiên lên vị trí sát đầu hồi, cân chỉnh tấm tôn đầu tiên cho thật thẳng điều này rất
quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tính thẩm mĩ của cả vách tôn sau này. Trường hợp tôn vách có nhiều
liên ta tiến hành lợp từ dưới lên trên và chú ý cân chỉnh cho thật thẳng.
Pull the first panel up to the position next to the gable. Adjust and balance the first panel
carefully, which is very important because it affect the good-look of the whole panel wall. If there are a
lot pans, we roof them from the bottom up and adjust and balance carefully.
Cách bắn vít liên kết tôn vách với xà gồ là bắn 1 sóng cách 1 sóng tại vị trí sóng âm, cần căng dây
để bắn vít cho thẳng, tăng tính thẫm mĩ ngôi nhà.

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 24

24


CÔNG TY TNHH THÉP BMB
148 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

_______________________________________________________

The way of screwing to join the wall panels with the purlin is that we screw one spine every 2
spines (screw one pass one and then screw the next one) right at the position of sunk spine. There
should be line to straighten the screws and ensure the beauty of the house
Chú ý công tác an toàn trong lắp dựng, dùng giàn giáo hoặc thang leo với đầy đủ dụng cụ an toàn
cần thiết.
Focus on the work safety, use scaffolding or ladder with enough necessary safe equipment

6. Công tác lắp đặt phụ kiện: Diềm, máng xối, ống xối
Installation of extra materials: Edging,gutter, downspout)
a) Các loại diềm thường dùng:
Common edgings:

Chi tiết diềm Canopy/Detail Canopy trim

Chi tiết diềm Canopy/Detail canopy trim

Quy trình lắp dựng /Erection method statement

Trang/ Page 25

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×