Tải bản đầy đủ

Chuong4 truyen dong co khi

CHƯƠNG 4

TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

I. Khái niệm chung:
1. Công dụng: Truyền cơ năng( lực, chuyển động) từ động cơ đến các bộ phận
làm việc của máy( có sự biến đổi về tốc độ, lực,momen…)
2. Phân loại:
Theo nguyên lý làm việc => 2 nhóm chính:
- Truyền động ma sát : Trực tiếp: bánh ma sát.
Gián tiếp: đai.
- Truyền động ăn khớp: Trực tiếp: bánh răng, trục vít.
Gián tiếp : xích.
Ngoài ra còn sử dụng bộ truyền vít-đai ốc biến chuyển động quay thành
chuyển động tịnh tiến.
II. Các thông số chủ yếu của 1 bộ truyền cơ khí:
1. Công suất: P(kw) ; P 1 trục dẫn; P 2 trục bị dẫn; P(kw) =

F ( N ) × v(m / s )
;
1000


1HP=735w
2. Hiệu suất: η = P 2 / P 1 =1- P m /P 1
3. Tốc độ vòng: n( vòng/phút) ; n 1 , n 2.
ν(m/s)= ω .R(m)=

π .D(mm).n
60.1000

(vòng/phút)

n1
; u>1 giảm tốc; u<1 tăng tốc.
n2
5. Momem xoắn: T(N.mm) : T 1 ,T 2

4. Tỉ số trruyền: u=

T

( N .mm) = 9,55.106

Ghi chú:

P
n

(vòng/phút) ;

T 2 =u.η. T 1 ( u>1 => T 2 > T 1 )

Đối với 1 hệ gồm nhiều bộ truyền nối tiếp, ta có:
n1
u=
=u 1 .u 2 …. ; η=η 1 .η 2 …
nk

1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×