Tải bản đầy đủ

Tập huấn STEM THPT cho giáo viên giảng dạy.

Chào mừng quý thầy cô dự STEM.

Hội thảo STEM.

Giáo viên thực hiện :


Phương pháp giáo dục theo
định hướng STEM

TP HCM, ngày 06/01/2018


KẾ HOẠCH BÁO CÁO
Thời gian

8h00

Nội dung

- STEM và thí nghiệm STEM.


- Cách tổ chức vấn đề STEM trong trường
học.

- Trao đổi, thảo luận về STEM.

Báo cáo viên

Ghi chú


A. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM.

1.

Science - khoa học,

2.

Technology - công nghệ,

3.

Engineering - kỹ thuật,

4.

Mathematics - toán học.


Video giới thiệu về STEM


Mục tiêu :

- Xây dựng tầm nhìn chung và rõ ràng về các phương pháp giáo
dục theo định hướng STEM.

- Phát triển 3 kỹ năng giảng dạy cơ bản của STEM(Xác định vấn đề,
Triển khai các cách tiếp cận phù hợp. Phân tích đánh giá bằng


chứng).

- Xây dựng kế hoạch thực tế và hợp lý cho việc triển khai cách tiếp
cận này cho toàn trường, bao gồm các kênh liên lạc.


Lịch sử STEM ở Việt Nam

1.

Tại Việt Nam, khái niệm về giáo dục STEM còn mới mẻ. Từ năm học
2015-2016 mới được Bộ GD-ĐT thí điểm đưa vào giảng dạy ở 15 trường
phổ thông ở 5 tỉnh phía Bắc.

2.

Tại Tp HCM bắt đầu năm 2017 mới phổ biến STEM, trường học đầu tiên
làm mô hình STEM là trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.


Thế nào là vấn đề STEM
+ STEM là sử dụng những bằng chứng và kỹ thuật toán học để hiểu biết về thế giới

tự nhiên và con người nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống con người.
+ Gồm có 3 nhóm như sau:

-

Các vấn đề của STEM.
Không phải các vấn đề STEM.
Không chắc chắn của STEM.
Ví dụ 1: Quý thầy cô hãy sắp xếp các vấn đề sau đây theo nhóm nào của STEM:
Đâu là nơi tốt nhất để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Thủ tướng là nữ được
không. Nước bắp cải tím thay thế quỳ tím để thử độ PH được ko.


THÁCH THỨC VÀ KHỞI ĐỘNG
+ Qúy thầy cô sẽ làm bài thách thức và khởi động sau đây:

- Thử thách nước suối và đá viên.
- Hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với chiếc ly chứa nước suối và nước đá bên
trong.


THÁCH THỨC VÀ KHỞI ĐỘNG
- Lấy chai nước suối đổ vào ly nước, cho đến khi được nữa ly thì dừng lại. Sau
đó cho khoảng 8 viên đá bi vào ly nước sau đó quan sát xem điều gì sẽ xảy
ra đối với ly nước chứa nước suối và nước đá bên trong?


THÁCH THỨC VÀ KHỞI ĐỘNG
+ Các hiện tượng mà quý thầy cô quan sát thực tế thấy được:
…………....................................................
………….................................................... …………....................................................
…………....................................................
…………....................................................
…………....................................................
………….


B. CÁCH TỔ CHỨC VẤN ĐỀ STEM TRONG TRƯỜNG
HỌC.
+ Bước 1: Vấn đề STEM trong một môn học.
( Ví dụ chất lượng nước)
Gồm 4 vấn đề sau:


CÁCH TỔ CHỨC VẤN ĐỀ STEM TRONG TRƯỜNG HỌC.

+ Bước 2: Mối liên hệ kiến thức giữa các môn.
Kiến thức Toán, Lý, Hóa, Địa Lý …..


CÁCH TỔ CHỨC VẤN ĐỀ STEM TRONG TRƯỜNG HỌC.

+ Bước 3: Liên kết môn giữa lúc bắt đầu và cho đến lúc kết thúc.


CÁCH TỔ CHỨC VẤN ĐỀ STEM TRONG TRƯỜNG HỌC.

+ Bước 4: Liên kết liên môn song song với nhau.


CÁCH TỔ CHỨC VẤN ĐỀ STEM TRONG TRƯỜNG HỌC.

+ Bước 5: Các môn học được điều phối với nhau.


CÁCH TỔ CHỨC VẤN ĐỀ STEM TRONG TRƯỜNG HỌC.

+ Bước 6: Liên kết hoàn toàn- tất cả các môn học được tất cả các giáo viên
giảng dạy.
( Kiến thức liên môn).


TÓM LẠI CÁCH TỔ CHỨC VẤN ĐỀ STEM TRONG TRƯỜNG
HỌC.
=>1 Đặt vấn đề

⇒2 Câu hỏi (điều chúng ta muốn hỏi vấn đề)
⇒3 Vấn đề (chúng ta đang nghiên cứu cái gì)
⇒4 Lên kế hoạch (Hs sẽ làm)
⇒5 Tiến hành (thực hành thí nghiệm, an toàn lao động)
⇒6 Kết quả (ghi lại mọi thứ chúng ta quan sát được)


⇒7 Phân tích (những kết quả đó nói lên điều gì và có trả lời những câu hỏi
ban đầu được không).

⇒8 Đánh giá (chúng ta sẽ thay đổi cái gì tiếp theo).
⇒9 Lập lại “tiến hành” cho đến khi kết quả rõ ràng rồi kết luận.


PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG/
BÀI HỌC/ DỰ ÁN STEM
+ Bắt đầu lên kế hoạch cho hoạt động STEM:

-

Làm cho dự án hứng thú và thực tế.
Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất.
Nguyên vật liệu/ học liệu.
Đánh giá.
An toàn.
Kết nối nhiều lĩnh vực.
Kết nối ra ngoài trường học.
Sử dụng SGK như thế nào để phục vụ cho dự án.


TIÊU CHÍ TƯƠNG ĐỐI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BÀI GIẢNG
STEM
+ Gồm có 5 bước như sau:


CHÚNG TA CẦN PHÁT TRIỂN MẢNG NÀO VỚI VAI TRÒ LÀ
GIÁO VIÊN.


Phân tích ma trận SWOT để xét điểm yếu của GV.


Phân tích ma trận SWOT để xét tính nguy cơ của GV.


CÁC YẾU TỐ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN STEM:

1.
2.
3.
4.
5.

Khơi gợi/ gây hứng thú:
Khám phá:
Kiến giải / giải thích:
Kết nối/ nâng cao/ mở rộng:
Kiểm tra/ đánh giá:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×