Tải bản đầy đủ

CÁC LOẠI ỨNG SUẤT và BIẾN DẠNG

CÁC LOẠI ỨNG SUẤT
2 LOẠI CƠ BẢN
-Lực theo trục
-Lực xé


*Lực: theo trục
*Biến dạng:
Dãn dài

Thu ngắn


*Lực: trượt
*Biến dạng: trượt


*Lực: momen xoắn
*Biến dạng: xoắn*Lực: momen uốn
*Biến dạng: uốnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×