Tải bản đầy đủ

Biện pháp an toàn lao động, phòng cháy, vệ sinh môi trường

HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Phần 01 – BIỆN PHÁP QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG & PCCN
MỤC TIÊU
Ưu tiên hàng đầu của Công ty BMB & A J/S là “ AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT “ và “ KHÔNG
ĐỂ “ xảy ra tai nạn tại công trình.
1.1.Quản lý an toàn giao thông ra vào công trường
Tại các cổng ra vào xây dựng các chốt bảo vệ để kiểm soát việc ra vào cổng.Tại các chốt
phải có barie và bảo vệ trực 24h/24h để kiểm soát việc ra vào cổng.Làm lối đi riêng dành cho người
đi bộ 2 bên làn đường của xe .

-

Các xe khi ra vào cổng đều phải có giấy phép ra vào cổng .Dựng các biển báo hạn chế tốc độ tại
cổng ra vào.Công nhân khi vào làm việc tại công trường đểu phải có thẻ ra vào cổng và được trang

bị đầy đủ đồ bảo hộ.

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 1


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

-Xây dựng các bãi đỗ xe ở ngoài công trường,không cho phép xe được tự do đi lại trong công
trường ,trừ các xe được cấp giấy phép để được đi lại để thực hiện nhiệm vụ.
-Công nhân khi làm việc tại công trường phải làm việc đúng giờ và tuân thủ các quy định an toàn tại
công trường

1.2.Trang bị đồ bảo

hộ cho công nhân

Toàn bộ kỹ sư
cũng như công nhân trước vào làm việc
tại công trường đều được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động bao gồm

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 2


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quấta.Mũ bảo hộ:
Để dễ nhận dạng và phân biệt,mỗi bộ phận trên công trường của nhà thầu BMB sẽ được
trang bị mũ bảo hộ với các màu khác nhau.

Mũ dành cho kỹ sư

Mũ dành cho cán bộ an toàn

Mũ dành cho công nhân

b.Dày bảo hộ
Để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc thì các công nhân đều phải mang dày bảo hộ
mũi thép hoặc ủng mũi thép

c.Dây an toàn 2 móc
Công nhân khi làm việc trên cao,từ 2 mét trở lên so với mặt đất bắt buộc phải đeo dây an
toàn 2 móc và móc chắc chắn vào vị trí cố định hoặc vào dây cứu sinh khi làm việc hoặc di chuyển

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 3


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

trên cao/

Trang bị bảo hộ đầy đủ của 1 công nhân

1.3.Một số dụng cụ trang thiết bị bảo hộ cá nhân

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 4


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Mặt nạ hàn

Găng tay hàn

Yếm hàn

Kính hàn

1.4.An toàn diện trên công trường

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 5


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên công trường phải riêng rẽ; có cầu
dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay toàn bộ khu vực thi công;
Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo đảm an toàn về
điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công xây dựng;
Những người tham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an toàn điện, biết
sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện.
Tủ điện sử dụng cho công trường là tủ điện công nghiệp, được trang bị đầy đủ CB chống
giật,phích cắm công nghiệp,tủ điện phải được đấu tiếp đất và ghi rõ họ tên ,số điện thoại của cán bộ
phụ trách kỹ thuật điện ở công trình

Sử dụng tủ điện công nghiệp

Phích cắm công nghiệp

-Dây điện phải được treo

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

cao,không

Page 6


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

được phép để chạy trên mặt đất,qua vùng ẩm ướt

-Lắp đặt các biển cảnh báo điện giật cũng như sốc điện tại các tủ điện hoặc trạm biến áp…
-Đưa ra 1 số cảnh báo nguy hiểm và mất an toàn trong quá trình sử dụng điện

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 7


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

1.5.Kiểm tra sức khỏe cho công nhân trước khi làm việc
Toàn bộ công nhân và cán bộ khi vào làm việc tại công trường đều phải được khám sức
khỏe.Nhưng công nhân không đủ điều kiện về sức khỏe thì không được phép vào làm việc tại công
trường. Hằng ngày trước khi bắt đầu công việccán bộ an toàn tiến hành kiểm tra huyết áp cho toàn
bộ công nhân.Không để những công việc không đảm bảo sức khỏe làm việc.
1.6.Huấn luyện an toàn trước khi làm việc
Trước khi bắt đầu công việc hằng ngày thì cán bộ an toàn ở công trường có nhiệm vụ phải
tập trung toàn bộ công nhân và kỹ sư để huấn luyện phương pháp làm việc an toàn và hiệu quả,nhắc
nhở anh em công nhân làm việc mất an toàn,tránh xảy ra hiện tượng đó trong ngày làm việc tiếp
theo.

Huấn luyện an toàn cho công nhân trước giờ làm việc

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 8


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

1.7.An toàn trong quá trình lắp dựng cột
-Trước khi lắp dựng cột cần chuẩn bị thang leo hoặc giàn giáo ,hoặc rọ nâng để phục vụ công tác lắp
dựng cột.Phải kiểm tra chắc chắn trước khi làm

Sử dụng thang leo gắn vào cột

Sử dụng dàn giáo để phục
vụ cho công tác lắp đặt cột

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 9


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

-Cột thép sau khi lắp đặt xong cần phài neo tạm thời vào các vị trí chắc chắn để đảm bảo ổn định
trong suốt quá trình lăp dựng

Sử dụng tăng đơ để neo cột
vào bê tông

Giằng tạm cột vằng cáp D12
Sau khi lắp dựng

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 10


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

1.8. An toàn trong quá trình lắp dựng vì kèo,dầm
-Trước khi tiến hành lắp đặt vì kèo,phải tiến hành lắp đặt cọc cứu sinh và dây cứu sinh để công nhân
thao tác trên cao.Cọc cứu sinh làm bằng ống thép D42 được lắp chắc chắn vào vì kèo.Cáp cứu sinh
bằng cáp D10 bọc nhựa phải được lắp đặt chắc chắn và căng thẳng.

Cọc cứu sinh lắp đặt vào vì kèo

Lắp đặt cọc cứu sinh và dây cứu sinh vào vì kèo trước khi lắp dựng

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 11


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

-Trước khi cẩu lắp phải kiểm tra tất cả các cáp cẩu có an toàn để sử dụng,những cáp vải bị đứt, bị
xước thì không được phép tiếp tục sử dụng.
-Sử dụng bộ kẹp kèo để cẩu lắp dầm thép hoặc vì kèo thép.

Sử dụng bộ kẹp kèo khi cẩu lắp

Dùng giây lái để điều chỉnh khi cẩu lắp,nâng hạ

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 12


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

1.9.An toàn trong quá trình lắp dựng vì kèo,dầm
-Trong quá trình lắp kết cấu không được đi lại di chuyển dưới vật cẩu,sử dụng dây lái để điều chỉnh
hướng khi cẩu lắp

-Khi làm việc trên cao công nhân phải móc dây an toàn 2 móc vào dây cứu sinhtrong quá trình di
chuyển,phải móc cả 2 móc,khi di chuyển chỉ di chuyển từng móc cái một,không được di chuyển cả
2 móc cùng 1 lúc

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 13


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

1.10. An toàn trong quá trình lắp đặt ty mái và tôn mái
-Trước khi tiến hành lắp đặt ty mái,lợp tôn,phải lắp đặt lưới an toàn để không cho vật rơi và an toàn
cho người khi làm việc trên cao.

-Công nhân sử dụng 2 xà gồ C ghép lại với nhau để di chuyển trên mái và lắp đặt ty giằng mái

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 14


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

1.11.An toàn trong quá trình lắp đặt xà gồ vách và tôn vách
-Sử dụng thang leo hoặc giàn dáo để lắp đặt xà gồ vách và tôn vách.Thang leo sử dụng để lắp đặt xà
gồ vách phải được cố định đầu thang và chân thang. Công nhân khi làm việc trên thang phải đeo dây
an toàn 2 móc và móc dây an toàn trong quá trình làm việc

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 15


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Sử dụng thang leo để lắp đặt tôn tường

Sử dụng thang leo để lắp đặt tôn tường

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 16


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

1.12.Hệ thống biển bảo an toàn sử dụng cho công trường

NỘI QUY CÔNG TRƯỜNG

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 17


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Page 18


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Phần 02– BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
2.1.An toàn phòng chống cháy nổ.
-Khi triển khai các công việc có nguy cơ cháy nổ như hàn xì,cắt ,thổi cắt bằng oxi gió đá thì đều
phải trang bị bình cứu hỏa bên cạnh,có biện pháp che chắn tia lửa bắn ra xung quanh

-Trước khi sử dụng bình oxi-gió đá cẩn phải kiểm tra van an toàn ,đồng hồ gió trước khi làm
việc.Khóa van oxi và van bình gas sau khi kết thúc công việc.

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 19


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

-Bố trí bình cứu hỏa ,hố cát chữa cháy tại có nhà kho có vật liệu dễ cháy nổ như kho xăng dầu,kho
cách nhiệt ,kho xốp….Treo biển cấm hút thuốc,cấm lửa tại các vị trí nguy hiểm kể trên

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 20


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

2.2.Hút thuốc đúng nơi quy định
-Công nhân không được phép hút thuốc trên công trình. Chỉ được phép hút thuốc ở những nơi đã
đươc quy định trước
-Nhà thầu phải bố trí lán trại hút thuốc và hộp gạt tàn tại công trường cho công nhân.Công nhân chỉ
được phép hút thuốc tại các lán hút thuốc đã được quy định.Không được phép hút thuộc tại công
trường và những nơi không cho phép.

Khu vực hút thuốc

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 21


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Phần 03 – BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
MỤC TIÊU
Hoàn thành dự án với chỉ tiêu
Không có hại cho môi trường và cho khu vực địa phương
3.1.Vệ sinh công trường
Để đảm bảo vệ sinh cho công trường, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc công nhân phải
thu dọn sạch sẽ khu vực làm việc của mình ,thu xếp vật tư gọn gang,không gây cản trở đường đi lối
lại ở công trường.

-Ngoài ra có thể bố trí thêm công nhân vệ sinh để đảm nhận công tác vệ sinh hàng ngày trên
công trường,đảm bảo công trường luôn sạch sẽ trong suốt quá trình thi công diễn ra

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 22


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Bố trí công nhân để vệ sinh công trường hàng ngày

vật tư đến công trường phải được sắp xếp gọn gang,sạch sẽ

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 23


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

3.2.Nhà vệ sinh công trường.
-Nhà thầu phải bố trí nhà vệ sinh tạm ở công trường để phục vụ cho việc đi lại vệ sinh của công
nhân,phải cung cấp nước sạch cũng như bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh hằng ngày.Không để xảy
ra hiện tượng đi vệ sinh không đúng nơi quy định

Nhà vệ sinh công trường
3.3.Nhà hút thuốc cho công nhân
-Nhà thầu phải bố trí lán trại hút thuốc và hộp gạt tàn tại công trường cho công nhân.Công nhân chỉ
được phép hút thuốc tại các lán hút thuốc đã được quy định.Không được phép hút thuộc tại công
trường và những nơi không cho phép.

Khu vực hút thuốc

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 24


HỒ SƠ DỰ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

3.4.Xử lý rác thải công trường.
Không được vứt rác bừa bãi trên công trường.Bố trí các thùng rác lưu động ở công
trường,Hằng tháng thu gom và đưa ra ngoài đưa đến các bãi rác tập trung đã được cấp phép .
3.5.Vệ sinh xe ra vào công trường.
Tại cổng công trường thiết lập 1 trạm rửa xe,các xe khi ra khỏi công trường đều phải vệ sinh
sạch sẽ để không làm bẩn đường sá và môi trường xung quanh

THUYẾT MINH BP: ATLD,PCCN,VSMT

Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×