Tải bản đầy đủ

Thuyết minh biện pháp thi công nhà thép tiền chế

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP LẮP DỰNG
Phần 1 - GIỚI THIỆU
Dự án
Địa điểm
Địa điểm

: DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
: BÌNH ĐÔNG - BÌNH SƠN –QUẢNG NGÃI
: CÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

Phần 2 – NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Công ty BMB & A J/S sẽ chịu trách nhiệm cung cấp và thi công phần lắp dựng kết câu thép của
công trình bao gồm:

- Lắp đặt bu long móng
- Lắp dựng kết cấu chính của công trình:Cột thép,vì kèo,hệ dầm cầu trục,hệ giằng..
- Lắp dựng xà gồ mái,ty mái
- Lợp tôn mái
- Lắp đặt xà gồ vách và tôn vách
Phần 3 – SỞ ĐỒ TỔ CHỨC Ở CÔNG TRƯỜNG
Với mục đích hoàn thành công việc dự án theo đúng tiến độ ,chất lượng.Sơ đồ tổ chức nhà thầu
BMB & A J/S như sau:

Chỉ huy trưởng

Cán bộ trắc đạc

GS Kỹ thuật

Cán bộ an toàn

Đội trưởng

Đội lắp dựng

BMB & A J/S COMPANY

Đội lợp tôn

Thủ kho

Page 1


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Phần 4 – TỔ CHỨC Ở CÔNG TRƯỜNG
- Lán trại cho công nhân sẽ được đặt bên ngoài công trình


- Văn phòng làm việc và kho vật tư phụ sẽ được đặt trong công trường .
- Vật tư sẽ được tập kết và bảo quản ở kho trong công trường.
- Chủ đầu tư phải chuẩn bị đường tạm (Theo bản vẽ lắp dựng) và lối vào nhà xưởng để phục
vụ cho xe cẩu và xe chở hàng di chuyển trong quá trình lắp dựng .

BMB & A J/S COMPANY

Page 2


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Phần 5 – BIỆN PHÁP LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP
Biện pháp lắp dựng kết cấu thép sẽ được triển khai tường bước một như sau:
A. Bước chuẩn bị:
 Tính toán tải trọng lớn nhất của vật và lựa chọn loại cẩu
 Kiểm tra tất cả các cấu kiện theo bản vẽ gia công trước khi lắp dựng
 Chuẩn bị và kiểm tra tất cả các thiết bị dụng cụ:Xe cẩu,thang leo,dàn giáo,cờ lê,…….
 Công nhân được trang bị kiến thức về an toàn và kỹ thuật lắp dựng trước khi lắp dựng.Giám
sát ở công trường phải kiểm tra và rà soát việc này khi triển khai công việc
B. Công tác lắp dựng
GIAI ĐOẠN 1 : LẮP ĐẶT BU LÔNG MÓNG
1.1.Bước chuẩn bị

Máy hàn

BMB & A J/S COMPANY

Nivo

Page 3


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

1.2.Công tác định vị
Bước 1:Sử dụng thép xây dựng D10-D12 để làm giá cho bản mã

BMB & A J/S COMPANY

Page 4


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Bước 2: Sử dụng máy trắc đạc để lấy cao độ và tọa độ của bản mã.Định vị chính xác thì hàn
cố định bản mã với giá đỡ

Bước 3: Đưa bu long neo vào vị trí trên bản mã

BMB & A J/S COMPANY

Page 5


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Bước 4:Điều chỉnh cao độ bu long theo đúng thiết kế và dùng nivo để kiểm tra cho toàn bộ

Bước 5:Dùng nivo để kiểm tra độ thằng đứngcủa bu lông

BMB & A J/S COMPANY

Page 6


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Bước 6:Hàn cố định bu long với cốt thép móng,sau đó kiêm tra lại.Nếu ok thì lấy bản mã ra


Bước 6:Bịt đầu để bảo vệ đâu bu long neo bằng nilon hoặc băng keo

BMB & A J/S COMPANY

Page 7


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Ghi chú:Sau khi định vị bu long neo, BMB sẽ mời Tư vấn và Chủ đầu tư ra nghiệm thu và bàn giao
cho bên xây dựng đổ bê tong.Khi đổ bê tông ,vui long không đặt trực tiếp đầm vào vị trí của cụm bu
lông.

BMB & A J/S COMPANY

Page 8


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

GIAI ĐOẠN 2 : LẮP ĐẶT CỘT THÉP
2.1. Công tác chuẩn bị
- Cột thép và vật tư liên quan sẽ được bố trí gần vị trí lắp dựng
- Cột thép phải được vệ sinh,sơn dặm trước khi lắp dựng.
- Đính kèm dây lái vào chân cột
- Kiểm tra cao độ của con tán chân cột và tọa độ trước khi lắp dựng
- Chuẩn bị vị trí neo để cố định cáp giằng cột
- Kiểm tra trọng lượng vật nâng,vị trí cẩu với catalog của cầu.Đảm bảo điều kiện làm việc an
toàn cho cẩu lắp.
- Đính kèm thang leo với cột hoặc chuẩn bị dàn giáo để leo lên tháo cáp cẩu.
2.2. Công tác lắp dựng cột
- Nâng cột lên và di chuyển nhẹ nhàng vào vị trí lắp dựng
- Ha cột từ từ xuống vị trí bu long ở dưới chân cột
- Siết chặt bu lông và con tán khi cột đã vào đúng vị trí
- Giằng tạm cột bằng cáp để giữ ổn định cho cột.
- Dùng giàn giáo hoặc thang leo để trèo lên tháo cáp cẩu.

BMB & A J/S COMPANY

Page 9


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Kiểm tra cao độ và tọa độ bu lông neo trước khi lắp dựng

Gắn thang leo vào cột
BMB & A J/S COMPANY

Page 10


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Dùng cẩu để lắp dựng cột

BMB & A J/S COMPANY

Page 11


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

GIAI ĐOẠN 3 : LẮP DỰNG VÌ KÈO
3.1.Công tác chuẩn bị
-

Tổ hợp kèo trên mặt đất và kiếm tra lực siết bu lông liên kết trước khi lắp dựng

-

Kèo phải được vệ sinh và sơn dặm

-

Đính kèm dây lái vào vì kèo

-

Lắp đặt cọc cứu sinh,dây cứu sinh vào vì kèo trước khi lắp dựng

- Kiểm tra cẩu ,và cáp cẩu trước khi lắp dựng .Đảm bảo an toàn trong quá trình lắp
dựng

Lắp đặt cọc cứu sinh và dây cứu sinh trước khi lắp dựng

BMB & A J/S COMPANY

Page 12


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

3.2. Công tác lắp kèo
- Nâng kèo lên nhẹ nhàng bằng cẩu 25 Tấn
- Công nhân ở dưới mặt đất dùng dây gió điều chỉnh để đưa kèo vào đúng vị trí
- Công nhân ở trên giàn giáo sẽ điều chỉnh vì kèo vào đúng vị trí để lắp đặt bu lông liên kết.
- Sau khi kèo đã lắp vào đúng vị trí thì công nhân được trang bị dây an toàn 2 móc sẽ đi theo dây cứ
sinh đã được lắp đặt trước để lắp đặt xà gồ,EB,….
- Sau khi bu lông liên kết được bắt chặt,xà gồ ,EB ,hệ giằng được lắp đầy đủ thì mới được tiến
hành tháo cáp cẩu .
- Lắp đặt 100% xà gồ ,EB cho gian đầu tiên,từ gian thứ 2 chỉ cần lắp 50% xà gồ thôi là đủ
- Cáp giằng tạm sẽ được duy trì suốt trong quá trình lắp dựng.Khi chắc chắn có thể tháo bớt một số
cáp giằng để khỏi trở ngại đến công việc thi công tiếp theo.

BMB & A J/S COMPANY

Page 13


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Lắp đặt
gian đầu

BMB & A J/S COMPANY

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

xà gồ cho
tiên

Page 14


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

Kéo xà gồ
đặt

BMB & A J/S COMPANY

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

lên để lắp

Page 15


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Lắp đặt EB và xà gồ cho gian đầu tiên

Hoàn thiện 100% xà gồ cho gian đầu tiên
4. TUẦN TỰ LẮP DỰNG
4.1. Lắp dựng gian có hệ giằng
- Ưu tiên lắp những gian có giằng để tạo được sự ổn định cho công trình
- Sau khi hoàn thiện lắp 2 khung đầu tiên của gian có giằng,các cấu kiện phụ như EB,giằng mái,xà
gồ phải được hoàn thiện theo thiết kế để tạo độ chắc chắn,giữ ổn định cho các khung tiếp theo.Cáp
giằng tạm được giữ trong suốt quá trình lắp dựng để đảm bảo an toàn.
-Gian có giằng phải được căn chỉnh tạm thời trước khi lắp xà gồ mái và hệ giằng ,tránh gây khó
khan trong việc căn chỉnh các gian còn lại
- Khi hoàn thiện việc căn chỉnh độ thẳng của khung cứng,mời Tư vấn và chủ đầu tư ra kiểm tra
nghiệm thu để triển khai công việc lợp tôn mái.
- Chân cột phải được đổ sika grout trước khi đưa tôn lên và lợp.
4.2. Lắp dựng các gian còn lại
- Công việc lắp dựng được tiến hành với các khung còn lại

BMB & A J/S COMPANY

Page 16


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

- Từ gian thừ 2 trở đi,chỉ cần lắp 50% xà gồ,
- Khi lắp dựng,mỗi gian giằng phải được hoàn thiện theo bản vẽ thiết kế trước khi tiến hành các
gian tiếp theo.
4.3. Hoàn thiện khung và các phụ kiện
- Hoàn thiện việc lắp dựng khung chính và các phụ kiện .
- Hoàn thiện toàn bộ cho xà gồ mái và hệ giằng .
- Lắp đặt đủ các V chống lật bụng kèo theo bản vẽ thiết kế .
- Sau khi lắp đặt đầy đủ xà gồ thì lắp đặt ty giằng cho xà gồ. Lưới an toàn phải được lắp đặt trước
khi lắp đặt xà gồ mái. Công nhân sử dụng xà gồ C để di chuyển trên mái và lắp đặt ty giằng . Xà gà
mái phải thẳng sau khi lắp đặt ty giằng .
- Kiểm tra và điểu chỉnh độ thẳng của cột và vì kèo thép sau khi lắp dựng xong.
- Mời Tư vấn giám sát và chủ đầu tư ra nghiệm thu trước khi triển khai công việc tiếp theo.
- Đổ sika grout cho chân cột trước khi tiến hành công việc lợp tôn mái

Lắp dựng các khung còn lại

BMB & A J/S COMPANY

Page 17


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Lắp đặt lưới an toàn trước khi lắp ty mái

BMB & A J/S COMPANY

Page 18


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Sử dụng xà gồ C để lắp ty mái
4. ĐƯA TÔN LÊN MÁI
- Lưới an toàn phải lắp đặt trước hết .
- Sủ dựng giá đỡ để đỡ tôn khi cẩu lên mái
- Đặt tôn mái lên xe gong và dung xe gong để di chuyển trên mái
- Đặt tôn mái lên vị trí vì kèo và cố định với xà gồ bằng dây thép

Ty xà gồ mái hoàn thiện trước khi đưa tôn lên

Giá cẩu tôn

BMB & A J/S COMPANY

Page 19


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Cẩu tôn lên mái bằng cần cẩu

Đặt tôn lên xe gòng và di chuyển

BMB & A J/S COMPANY

Page 20


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Z

Đặt tôn gần vị trí của xà gồ và cố định bằng dây thép
5. LẮP ĐẶT TÔN MÁI
Ghi chú: Nghiệm thu khung cứng trước khi triển khai công tác lợp tôn mái
-Bước : Lắp đặt cách nhiệt và con bọ seam
-Bước 2: Đưa tôn mái vào vị trí,căn chỉnh và cố định với con bọ seam
Tiến hành tương tự đối với các tấm còn lại
-Bước 3: Tiến hành chạy máy seam cho mối nối sau khi hoàn thành tất cả.
-Bước 4: Vệ sinh và nghiệm thu tôn mái

BMB & A J/S COMPANY

Page 21


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Lắp đặt cách nhiệt và con bọ seam

Lắp đặt tôn mái

BMB & A J/S COMPANY

Page 22


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Tiến hành seam tay trong quá trình lợp tôn để cố định tôn mái với seam clip

Seam tôn mái bằng máy sau khi hoàn thành công tác lắp đặt
BMB & A J/S COMPANY

Page 23


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

5. LẮP ĐẶT XÀ GỒ VÁCH
- Xà gồ vách được lắp đặt từ dưới lên trên
- Vệ sinh xà gồ trước khi lắp đặt
- Sử dụng 2 ròng rọc để kéo xà gồ lên
- Công nhân sử dụng thang leo để làm việc trên cao
- Công nhân dùng vai đỡ xà gồ và lắp đặt
- Sau khi lắp đặt xong xà gồ thì tiến hành lắp đặt ty giằng
- Đảm bảo xà gồ tương đối thẳng sau khi lắp ty giằng

Sử dụng 2 ròng rọc để kéo xà gồ lên cao

BMB & A J/S COMPANY

Page 24


CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN
VÀ NHÀ THÉP NHẤT
(BMB & A J/S CO.)

HỒ SƠ DỰ THẦU
Dự án: Dự án khu liên hợp
gang thép Hòa Phát Dung Quất

Sủ dụng thang để làm việc trên cao

BMB & A J/S COMPANY

Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x