Tải bản đầy đủ

BTN nghiệp vụ huy động vốn

Đề tài:

06/08/18

1


KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUỒN VỐN CỦA NHTM

Nội
dung
trình
bày

Khái niệm nguồn vốn của NHTM
Cơ cấu nguồn vốn
NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM

Vai trò
Cách thức huy động vốn


MỘT SỐ ĐIỂM NÓNG VỀ HĐV CỦA CÁC NHTM HIỆN NAY


 Khái niệm nguồn vốn của NHTM
- Là toàn bộ những phương tiện tiền tệ trong xã hội
- Do NH thu hút, động viên

quản lý
- Dùng để cho vay và thực
hiện các nghiệp vụ khác của NH


 Cơ cấu nguồn vốn
Vốn tự có
Vốn huy động
Vốn khác


CƠ CẤU NGUỒN VỐN
 Vốn tự có:
- Vốn điều lệ: là vốn ban đầu được hình thành khi
NHTM có thể do nhà nước cấp đối với NHTM quốc doanh
có thể là vốn góp của cổ đông với NHTM cổ phần.
Mức vốn điều lệ tối thiểu do pháp luật quy định
- Các quỹ của ngân hàng
- Lợi nhuận không chia
- Giấy nợ thứ cấp có khả năng chuyển đổi
- Thu nhập từ các công ty thành viên
- Tín phiếu vốn


CƠ CẤU NGUỒN VỐN
 Vốn tự có:
Theo Basel II của uỷ ban Basel: vốn của NH được
chia thành 3 nhóm:
- Vốn cấp I: gồm vốn cổ phiếu thường và dự trữ được
công bố.
- Vốn cấp II: Dự trữ không được công bố; dự trữ tài sản
đánh giá lại; các công cụ vốn lai; nợ thứ cấp…
- Vốn cấp III: Bao gồm nợ thứ cấp ngắn hạn dùng để đáp


ứng tỉ lệ vốn yêu cầu đối với rủi ro thị trường.


CƠ CẤU NGUỒN VỐN
 Vốn huy động:
Được hình thành thông qua nghiệp vụ HĐV của NH
Là nguồn vốn chủ yếu trong HĐKD của NH
 Tiền gửi:
- Tiền gửi giao dịch: NH nhận tiền gửi để thực hiện
thanh toán hộ cho KH
+ Tiền gửi giao dịch cá nhân
+ Tài khoản tiền gửi của các tổ chức kinh tế


CƠ CẤU NGUỒN VỐN
 Vốn huy động:
 Tiền gửi:
- Tiền gửi tiết kiệm: + Tiền gửi không kỳ hạn
+ Tiền gửi TK có kỳ hạn ngắn hạn
+ Tiền gửi TK trung và dài hạn
 Phí tiền gửi


CƠ CẤU NGUỒN VỐN
 Vốn khác:
Là các khoản vốn mà NH có thể sử dụng
như vốn tiếp nhận từ NSNN để thực hiện các chương
trình, dự án theo kế hoạch tập trung của nhà nước.
 Ngoài ra, ngân hàng còn thực hiện HĐV

thông qua nguồn uỷ thác, nguồn trong thanh toán,
các nguồn khác.


 Vai trò của huy động vốn tại các NHTM
Đối với ngân hàng thương mại:
- Là hoạt động chủ yếu của NHTM.
- HĐV tốt còn là tiền đề thúc đẩy

NHTM phát triển được các SP, DV khác.

- Là hoạt động để NH gia tăng thu nhập, cải tiến
cơ cấu thu nhập của NHTM.


VAI TRÒ CỦA HĐV TẠI CÁC NHTM
Đối với khách hàng:
- Giúp khách hàng tiết kiệm.
- Lựa chọn được hình thức

tiền gửi phù hợp.
- Tăng nhu nhập qua việc trả lãi của Ngân hàng

- Tiện ích trong thanh toán, an toàn tài sản.
- Có thể được bảo hiểm số tiền gửi của mình…


VAI TRÒ CỦA HĐV TẠI CÁC NHTM
Đối với nền kinh tế:
- Điều tiết lượng tiền tệ lưu thông trong nền ktế.
- Ổn định thị trường tiền tệ.
- Kiểm soát được lạm phát.
- Giúp tăng vốn để phát triển nền kinh tế
- Giúp phát triển thị trường tài chính…


CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN


HĐV qua tài khoản tiền gửi
Tiền gửi thanh toán: HĐV của NH thông qua việc

mở tài khoản thanh toán cho KH.
 Đặc điểm:
- Gửi tiền để thanh toán...
- Số dư không ổn định

- Lãi suất thấp.


CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN
 Tiền gửi thanh toán

 Ý nghĩa:
- Tạo nguồn vốn cho ngân hàng
- Tiết kiệm chi phí lưu thông
- Thực hiện giao dịch văn minh
- Giảm thiểu rủi ro


CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN

Tiền gửi thanh toán
 Công thức tính lãi đối với tài khoản tiền gửi:

TIỀN Số dư TK * Số ngày tồn tại số dư * Lãi suất (%/tháng)
LÃI =
30


CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN
 HĐV qua tài khoản tiền gửi
Tiền gửi tiết kiệm:
- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
- Tiền gửi tiết kiệm định kỳ


CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN
 Tiền gửi tiết kiệm
 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
- KH muốn rút lúc nào cũng được
- NH phải bảo tồn quỹ để chi trả
- Khó lên kế hoạch sử dụng tiền gửi
- NH thường trả lãi rất thấp

- Không thực hiện được các gdịch thanh toán


CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN
Tiền gửi tiết kiệm
 Tiền gửi tiết kiệm định kỳ:
- LS cao hơn so với LS tiền gửi không kỳ hạn

- Lãi suất thay đổi theo loại kỳ gửi
- Số dư ổn định theo từng kỳ hạn


CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN
 HĐV qua tài khoản tiền gửi
Các hình thức HĐV qua TK tiền gửi khác.
- Tiết kiệm tiện ích
- Tiết kiệm có thưởng
- Tiết kiệm an khang
- Tiết kiệm tích góp
- Tiết kiệm lĩnh lãi bậc thang
- Tiền gửi tuần năng động VND, USD …


CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN
 HĐV qua phát hành giấy tờ có giá:
 Hay còn gọi các CCNợ: kỳ phiếu, trái phiếu,
tín phiếu NH…
 Là các giấy nhận nợ mà NH bán cho công chúng
 CSH các công cụ này được hoàn trả vốn vào thời

gian đáo hạn cộng thêm khoản tiền lãi nhất định.


CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN

 HĐV từ các tổ chức tín dụng khác và từ NHNN:
Vay vốn của các ngân hàng khác
Vay vốn của Ngân hàng trung ương
Thị trường giấy nợ ngắn hạn
Hợp đồng mua lại


CÁC SP VỀ HĐV TẠI NH VIETINBANK
 HĐV bằng đồng Việt Nam:
- Nhận tiền gửi không kỳ hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Tiền gửi tiết kiệm
- Phát hành kỳ phiếu
 HĐV bằng tiền gửi bằng ngoại tệ: Vietinbank nhận

TG bằng các loại ngoại tệ mạnh: USD, EUR, GBP…
 Các hình thức HĐV khác trên thị trường liên NH


NGÂN HÀNG VIETINBANK
 Đồng tiền giao dịch: đồng Việt Nam và các

loại ngoại tệ mạnh.

 Hình thức gửi tiền: KH có thể gửi tiền bằng

tiền mặt, chuyển khoản, các loại séc …


NGÂN HÀNG VIETINBANK

 Quyền lợi của Khách hàng:
- Được phục vụ thuận tiện, nhanh chóng
- Bảo đảm an toàn tuyệt đối
- Hưởng các dịch vụ thanh toán ưu đãi
- Hưởng các chính sách khách hàng
- Mức tỷ giá linh hoạt


Năm 2009 tình hình ktế VN có ảnh hưởng rất
lớn đến chính sách HĐV của các NHTM:
- Giá vàng
- Lạm phát
- Giá USD
- Chính sách tiền tệ - tài khoá


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×