Tải bản đầy đủ

Giáo trình môn tin học đại cương: Chương 4

CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ DỮ LIỆU
BẰNG WINDOW EXPLORER
Mục tiêu bài học

Nắm được các khái niệm, ổ đĩa, thư mục, tập tin, đường dẫn.

Nắm được các thao tác quản lý tập tin/ thư mục như:

Sao chép.

Cắt.

Dán.

Đổi tênSử dụng Windows Explore nhằm quản lý tài nguyên máy tính:

Quản lý thư mục.


Quản lý tập tin.

Chia sẽ dữ liệu.

…………


I. GIỚI THIỆU WINDOWS EXPLORER


Là chương trình cho phép người sử dụng quản lý các tài
nguyên của máy tính như: ổ đĩa, thư mục, tập tin, …Thực hiện các thao tác sao chép, xóa, đổi tên thư mục và tập
tin,... được thực hiện một cách thuận tiện và dễ dàng.

Cửa sổ Windows Explorer


1. Cách khởi động
Các cách khởi động IE:


Chọn lệnh
Explorer.

Start/

Programs/

Accessories/

WindowsR_Click lên Start  chọn Explore.

R_Click lên biểu tượng My Computer, sau đó chọn Explore.……………………


2. Giao diện

Cửa sổ Windows Explorer


Giao diện (tt)
Cửa sổ trái:
Được trình bày dưới dạng cây thư mục bao gồm tất cả các tài
nguyên của máy tính (ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD... ).Những đối tượng có dấu cộng (+) ở phía trước cho biết đối tượng
đó còn chứa những đối tượng khác trong nó nhưng không được
hiển thị.Click vào dấu +  IE hiển thị các đối tượng chứa trong đối tượng
đó. Khi đó, dấu + sẽ đổi thành dấu –.Click vào dấu - thì đối tượng sẽ được thu gọn trở lại thành dấu
+.
Cửa sổ phải:
Liệt kê nội dung của tài nguyên được chọn tương ứng bên cửa sổ
trái.Nhấp D_Click để xem tài nguyên.


Giao diện (tt)
Thanh địa chỉ:


Cho phép nhập đường dẫn thư mục/ tập tin cần tới hoặc để
xác định đường dẫn hiện hành.
Các nút công cụ trên thanh Toolbar:

Back

Lùi lại thao tác ngay trước đó.

Up

Chuyển lên thư mục cha.

Forward

Lùi lại thư mục vừa quay về trước khi Back.

Search

Tìm kiếm tập tin/ thư mục.

Folder

Cho phép ẩn/ hiện cửa sổ Folder bên trái.

Views

Chọn chế độ hiển thị các đối tượng (tập tin/
thư mục/ ổ đĩa) bên phải.


II. CÁC KHÁI NIỆM Ổ ĐĨA, THƯ MỤC, TẬP
TIN
Ổ đĩa
 Chức năng, phân loại.
 Tốc độ truy suất (tốc độ đọc) thông tin.
 Dung lượng.
Thư mục:
 Chức năng.
 Cách đặt tên.
Tập tin:
 Chức năng.
 Cách đặt tên.
Đường dẫn


1. Ổ đĩaLà nơi lưu trữ và truy suất các thông tin.
Các ổ đĩa thông dụng gồm:
 Ổ đĩa cứng (Hard disk):

Ổ hệ thống: là nơi HĐH được cài đặt (thường là ổ C:).

Ổ dữ liệu: là nơi lưu trữ các thông tin, thường là D:, E:, ...

Một máy tính có thể có nhiều ổ đĩa cứng.

Tốc độ truy suất dữ liệu nhanh.

Dung lượng lưu trữ 20GB, 40GB, 60GB, 80GB, 1GB…
 Ổ đĩa CD (Compact disk): có 2 loại

CD-ROM: ổ chỉ có thể đọc.

CD-RW: vừa đọc vừa ghi dữ liệu ra đĩa CD.

Dung lượng khoảng 800MB, tốc độ truy suất dữ liệu chậm.


Ổ đĩa (tt)


DVD: giống CD, nhưng dung lương chứa thông tin gấp
khoảng 5 lần so với CD (dung lương khoảng 4GB).Ổ USB, Flash disk: tốc độ truy suất nhanh hơn CD, dung
lượng 128MB, 256MB, 512MB, 1GB…Các ổ đĩa ngang cấp nhau do HĐH quản lý.Các ổ đĩa chứa các thư mục, tập tin, …


2. Thư mục (Folder/ Directory)Là nơi lưu trữ các thông tin bao gồm: thư mục con, tập tin, …

Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục cha.

Thư mục đang làm việc gọi là thư mục hiện hành.
Trên mỗi đĩa có một thư mục chung gọi là thư mục gốc. Thư mục gốc
không có tên riêng và được ký hiệu là \ (dấu xổ phải: backslash).
Dưới mỗi thư mục gốc có các tập tin trực thuộc và các thư mục con.
Trong các thư mục con cũng có các tập tin trực thuộc và thư mục con
của nó.
Các tập tin liên quan với nhau thông thường được xếp trong cùng
một thư mục.
Tên của thư mục tuân thủ theo cách đặt tên của tập tin.
 Lưu ý: lưu trữ các thông tin theo một chủ đề trong cùng một thư
mục giúp ta dễ dàng quản lý thông tin, dễ dàng tìm kiếm chúng
khi cần.
3. Tập tin
(file)
Là nơi lưu trữ chi tiết các thông tin như: chương trình, dữ liệu,

văn bản,...
Mỗi tập tin được lưu với một tên riêng phân biệt, không trùng
nhau.
Tên tập tin thường có 2 phần, cách nhau bởi dấu chấm:
 Phần tên (name):

Là phần bắt buộc, do người dùng đặt.

Bao gồm: các ký tự từ A … Z, các chữ số từ 0 … 9, các
ký tự khác như #, $, %, ~, ^, @, (, ), !, _, khoảng trắng.
 Phần mở rộng (extension).

Không bắt buộc, có thể có hoặc không.

Thường dùng 3 ký tự trong các ký tự từ A … Z, các chữ
số từ 0 … 9, #, $, %, ~, ^, @, (, ), !, _, khoảng trắng.

Phần mở rộng do chương trình ứng dụng tự sinh.


Tập tin (tt)


Độ dài tên tập tin tùy thuộc vào HĐH:


Đối với HĐH Windows: tối đa 255 ký tự (tính cả phần mở rộng).Đối với HĐH MS-DOS: tối đa 128 ký tự (tính cả phần mở rộng).Ví dụ: CONGVAN.TXT
(độ dài:11)QBASIC.EXE

TEST

(độ dài:10)

Căn cứ vào phần mở rộng, ta xác định được kiểu tập tin:


COM, EXE, BAT: Các tập tin khả thi chạy trực tiếp trên HĐH.TXT, DOC, ... : Các tập tin văn bảnPAS, BAS, ... : Các tập tin chương trình PASCAL, BASIC, …WK1, XLS, ...
EXCEL ...DBF, DAT, ... : Các tập tin dữ liệu.…….

: Các tập tin chương trình bảng tính LOTUS,


Tập tin (tt)


Ký tự đại diện (Wildcard): dùng để chỉ một nhóm các tập tin


Dấu “?”: đại diện cho một ký tự bất kỳ trong tên tập tin tại
vị trí nó xuất hiện.Dấu “*”: đại diện cho một chuỗi ký tự trong tên tập tin từ vị
trí nó xuất hiện về sau.Ví dụ:Bai?.doc  Bai1.doc, Bai6.doc, Baiq.doc, …
Bai*.doc  Bai.doc, Bai6.doc, Bai12.doc, Bai Tap.doc,

BaiTap.*  BaiTap.doc, BaiTap.xls, BaiTap.ppt,
BaiTap.dbf, …

Sử dụng ký tự đại diện rất hiệu quả trong việc tìm kiếm.


4. Đường dẫn (Path)Dùng để chỉ đường đi đến thư mục cần truy xuất (thư mục sau cùng).
Là một dãy các thư mục liên tiếp nhau và được phân cách bởi ký hiệu
\ (dấu xổ phải: backslash)  Cây thư mục.
D:\
Lý Thuyết
Phan I
Phan II
Thuc Hanh
Window
s
Word
Can
Ban
Nang
Cao

 Ly Thuyet, Thuc Hanh là 2 thư mục
cùng cấp và là thư mục con của thư
mục gốc D:\
 Phan I, Phan II là 2 thư mục cùng cấp
và là thư mục con của thư mục Ly
Thuyet.
 Ly Thuyet là thư mục cha của Phan I,
Phan II.
 Đường dẫn của thư mục Phan I:
D:\Ly Thuyet\ Phan I.
 Đường dẫn của thư mục Nang Cao:


III. CÁC THAO TÁC TRÊN WINDOWS
EXPLORE


Chọn và mở tập tin/ thư mục.Tạo mới tập tin/ thư mục.Sao chép tập tin/ thư mục.Di chuyển tập tin/ thư mục.Xoá tập tin/ thư mục.Phục hồi tập tin/ thư mục bị xóa.Đổi tên tập tin/ thư mục.Thay đổi thuộc tính tập tin/ thư mục.


1. Chọn tập tin/ thư mục
Để chọn tập tin/ thư mục ta làm như sau:

Chọn một tập tin/ thư mục: click trái lên tập tin/ thư mục cần
chọn.

Chọn một nhóm tập tin/ thư mục: có 3 cách:

Chọn các tập tin/ thư mục nằm cạnh nhau: click trái chọn
tập tin/ thư mục đầu, nhấn giữ phím Shift và Click trái chọn
tập tin/ thư mục cuối.

Chọn các tập tin/ thư mục nằm rời rạc nhau: nhấn giữ phím
Ctrl và Click trái chọn các tập tin/ thư mục cần chọn.

Chọn tất cả tập tin/ thư mục trong nhóm: bấm tổ hợp phím
Ctrl + A, hoặc Edit  Select all.


2. Mở tập tin/ thư mục
Có 4 cách thực hiện:

Cách 1: double click lên tập tin/ thư mục cần mở.

Cách 2: click phải lên tập tin/ thư mục cần mở, chọn mục
Open trong trình đơn Pop up.

Cách 3: chọn tập tin/ thư mục cần mở, sau đó nhấn phím
Enter.

Cách 4: chọn tập tin/ thư mục cần mở, chọn tiếp File  Open


3. Tạo mới tập tin/ thư mục
Để tạo mới tập tin/ thư mục ta làm như sau:


Bước 1: nhấp chọn nơi chứa tập tin/ thư mục cần tạo ở cửa sổ
bên trái.Bước 2: trên thanh menu chọn File  New  Folder/ tập tin
cần tạo mới. Hoặc click phải vào cửa sổ bên phải chọn File 
New  Folder/ tập tin cần tạo mới.Bước 3: nhập tên tập tin/ thư mục mới, sau đó gõ Enter.


4. Sao chép (copy) tập tin/ thư mục


Cách 1:


Bước 1: chọn một hoặc nhiều tập tin/ thư mục cần sao chép.Bước 2: ra lệnh sao chép (Copy): nhấn tổ hợp phím Ctrl + C (hoặc
vào menu Edit/ Copy hoặc click phải và chọn Copy).Bước 3: chọn nơi cần chép đến từ cửa sổ bên trái của Explore.Bước 4: ra lệnh dán (Paste): nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (hoặc Edit/
Paste hoặc click phải và chọn Paste) thực hiện việc sao chép.

Cách 2:


Bước 1: chọn một hoặc nhiều tập tin/ thư mục cần sao chép.Bước 2: nhấn giữ phím Ctrl và drag tập tin/ thư mục đã chọn đến
nơi cần chép.

Lưu ý: thao tác ra lệnh sao chép, các tập tin/ thư mục được sao chép
sẽ tự động được lưu vào Clipboard của Windows. Khi gặp lệnh Paste
(dán), Windows sẽ thực hiện lấy dữ liệu từ Clipboard dán vào nơi cần
sao chép.


5. Di chuyển tập tin/ thư mục
Thao tác tương tự như lệnh sao chép:


Cách 1:


Bước 1: chọn một hoặc nhiều tập tin/ thư mục cần sao chép.Bước 2: ra lệnh di chuyển (Cut): nhấn tổ hợp phím Ctrl + X
(hoặc vào menu Edit/ Cut hoặc click phải và chọn Cut).Bước 3: chọn nơi cần di chuyển đến từ cửa sổ bên trái của
Explore.Bước 4: ra lệnh dán (Paste): nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (hoặc
Edit/ Paste hoặc click phải và chọn Paste) thực hiện việc di
chuyển.

Cách 2:


Bước 1: chọn một hoặc nhiều tập tin/ thư mục cần sao chép.Bước 2: drag các tập tin/ thư mục đã chọn đến nơi cần chép.

Copy và Cut khác nhau và giống nhau ở điểm nào?


6. Xoá tập tin/ thư mục


Cách 1:

Bước 1: chọn các tập tin/ thư mục cần xóa.

Bước 2:

Trên thanh menu, nhấp chọn menu File  Delete.

Hoặc: nhấn phím Delete từ bàn phím.

Hoặc: click phải chuột  chọn Delete.

Bước 3: trong hộp thoại xác nhận thao tác xóa, nhấp chọn
Yes để xác nhận xoá, chọn No để bỏ qua thao tác xóa.
Cách 2:

Bước 1: chọn các thư mục và tập tin cần xóa.

Bước 2: từ bàn phím, nhấp chọn tổ hợp phím Shift + Enter
để xóa.
Lưu ý: khi xóa dữ liệu ở cách 1, dữ liệu còn lưu lại trong bộ nhớ
tạm của Windows. Xóa theo cách 2 dữ liệu bị mất hoàn toàn.


7. Phục hồi tập tin/ thư mục bị xóa


Các đối tượng bị xóa sẽ được đưa vào Recycle Bin.Để phục hồi các đối tượng đã xóa, ta thực hiện các thao tác sau:


Bước 1: nhấp double click lên biểu tượng Recycle Bin để mở
Recycle Bin.Bước 2: chọn các tập tin/ thư mục cần phục hồi.Bước 3: trên thanh menu nhấp chọn menu File  Restore
hoặc click phải chuột  chọn Restore để phục hồi.Nếu muốn xóa hẳn các tâp tin/ thư mục, ta vào Recycle Bin thực
hiện thao tác xóa một lần nữa.Để xóa tất cả các tập tin/ thư mục, chương trình,… trong Recycle
Bin, ta click phải chuột lên Recycle Bin  chọn mục Empty Recycle
Bin.


8. Đổi tên tập tin/thư mục


Bước 1: chọn tập tin/ thư mục muốn đổi tên.Bước 2:


Trên thanh menu chọn menu File  Rename.Hoặc: nhấn phím F2.Hoặc: click phải chuột lên tập tin/ thư mục  chọn
Rename.Bước 3: nhập tên mới cần đổi  gõ Enter.Lưu ý: đối với tập tin đang sử dụng thì các thao tác di chuyển,
xoá, đổi tên không thể thực hiện được.


9. Thay đổi thuộc tính tập tin/ thư mục


Bước 1: click chuột phải lên đối tượng muốn thay đổi thuộc
tính  chọn Properties.Bước 2: chọn thuộc tính cần đổi.

Read-only: tập tin/ thư mục chỉ có thể đọc, không thể
thay đổi nội dung tập tin/ thư mục.Hidden: tập tin/ thư mục bị ẩn đi.Archive: tập tin/ thư mục vừa có thể đọc vừa có thể thay
đổi nội dung.

Bước 3: nhấp chọn Apply để xác nhận thay đổi, nhấp Cancel
để bỏ qua thao tác thay đổi thuộc tính.


IV. THAO TÁC VỚI CÁC LỐI TẮT
(Shortcuts)


Tạo lối tắt trên màn hình nền.Đổi tên cho lối tắt.Xoá bỏ lối tắt.Thay đổi thuộc tính cho lối tắt.

Tạo lối tắt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x