Tải bản đầy đủ

PHÂN BIỆT SUY TIM CẤP VÀ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP DỰA VÀO BIOMARKERS

PHÂN BIỆT SUY TIM CẤP
VÀ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP DỰA VÀO BIOMARKERS

BS. BÙI VĨNH HÀ
BỘ MÔN TIM MẠCH- TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI
VIỆN TIM MẠCH- BV BẠCH MAI


ĐỊNH NGHĨA SUY TIM CẤP

Năm 2008
• Tình trạng khởi phát nhanh
hoặc thay đổi nhanh các dấu
hiệu và triệu chứng của suy
tim cần liệu pháp điều trị
khẩn cấp.
• Có thể là suy tim mới hoặc
đợt cấp của suy tim mạn
tính.

European Heart Journal (2008) 29, 2388–2442


Năm 2012 - 2016
• Tình trạng khởi phát nhanh
hoặc xấu đi nhanh của các
dấu hiệu và triệu chứng suy
tim, cần đánh giá và điều trị
cấp cứu và thƣờng phải nhập
viện cấp cứu
• Tình trạng đe doạ tử vong

European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200


BỆNH CẢNH LÂM SÀNG


PHÂN LOẠI SUY TIM CẤP
Năm 2008
THA Suy tim cấp
HC ĐMV cấp kèm suy tim
Phù phổi cấp
Sốc tim
Suy tim phải
Suy tim đợt cấp mất bù
European Heart Journal (2008) 29, 2388–2442

Năm 2016

• C: HC ĐMV cấp
• H: THA cấp cứu

• A: RL nhịp tim


• M: nguyên nhân cơ học
• P: tắc ĐM phổi
European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200


YẾU TỐ KHỞI PHÁT ĐỢT CẤP MẤT BÙ

Hội chứng động mạch vành cấp
Rối loạn nhịp nhanh (rung nhĩ, nhịp nhanh thất) và Rối loạn nhịp chậm
Tăng huyết áp đột ngột
Nhiễm trùng (viêm phổi, viêm nội tâm mạc, sepsis)
Ăn nhiều muối, quá tải dịch hoặc do thuốc
Nhiễm độc (rƣợu, phản ứng thuốc)
Thuốc (NSAIDs, corticoid, thuốc giảm co cơ tim, gây độc tim)
Đợt cấp COPD
Tắc động mạch phổi
Biến chứng phẫu thuật hoặc xung quanh phẫu thuật
Tăng hoạt động giao cảm, bệnh cơ tim liên quan tới stress
Rối loạn chuyển hoá/hormon (tuyến giáp, thƣợng thận, ĐTĐ ceton niệu, bất
thƣờng liên quan tới than nghén)
• Nguyên nhân cơ học: biến cố cơ học của HCĐMV cấp, chấn thƣơng ngực, can
thiệp tim, viêm nội tâm mạc van nhân tạo, tách ĐMC…
European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200


Các tình trạng tăng natriuretic peptide

European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200


Khuyến cáo xét nghiệm cho BN suy tim cấp

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của natriuretic peptid

European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200


Pro-BNP TRONG CHẨN ĐOÁN SUY TIM CẤP


PRO- BNP TĂNG KHÁC NHAU THEO PHÂN LOẠI SUY
TIM


Pro-BNP TRONG CHẨN ĐOÁN SUY TIM CẤP


THAY ĐỔI PRO BNP VÀ TIÊN LƢỢNG TRONG SUY TIM
CẤP


PHÂN LOẠI HỘI CHỨNG VÀNH CẤP


PHÂN LOẠI HỘI CHỨNG VÀNH CẤP


DẤU ẤN SINH HỌC TRONG HCVC


KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG TROPONIN TRONG HCVC


LOẠI TRỪ HCVC VỚI hs TROPONIN


CH ẨN ĐOÁN HCVC VỚI hs TROPONIN


CHẨN ĐOÁN HCVC TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU NGỰC CẤP


CUT OFF CỦA hs TROPONIN TRONG CHẨN ĐOÁN HCVC

Nature reviews cardiology 2017. Springer nature


CÂU HỎI

• Câu 3: Triệu chứng lâm sàng và định lƣợng Pro- BNP
(27000 pg/ml) có đủ để chẩn đoán: Đợt cấp mất bù
của suy tim không ?
a) Có
b) Không
c) Không kết luận đƣợc do bệnh nhân đang suy thận
d) Không kết luận đƣợc, phải làm Pro- BNP mẫu 2 sau
03h


SUY TIM CẤP – HC VÀNH CẤP


CÁC CƠ CHẾ GÂY TĂNG TROPONIN TRONG SUY TIM

European heart journal (2012)33, 2265-2271


CÁC TYPE HỦY HOẠI TẾ BÀO CƠ TIM

Nature reviews cardiology 2017. Springer nature


TĂNG TROPO TRONG SUY TIM


BỆNH CẢNH SUY TIM CẤP VỚI HC VÀNH CẤP


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×