Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một

Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

Tên sáng kiến kinh nghiệm:
“Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho
học sinh lớp Một”
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lý do chọn đề tài:
Dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch là tích cực, mà ở đó
học sinh chủ động, tự lực khai thác tri thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Có thể nói “Không có giáo viên nào hay bài học nào là hoàn hảo”. Thật
vậy! Giáo viên có hoàn hảo hay không? Bài học đã hoàn hảo chưa? Điều đó phụ
thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố quyết định chất lượng của việc dạy và học
chính là khả năng dẫn dắt, truyền đạt kiến thức của mỗi giáo viên. Để có được
điều đó ngoài năng khiếu sư phạm mỗi giáo viên cần phải có những kinh nghiệm
qua cả một quá trình giảng dạy. Nhưng làm thế nào để rút ra được những kinh
nghiệm lại là cả một vấn đề. Giáo viên có thể tham khảo tài liệu, học hỏi đồng
nghiệp, nhưng cái chính là phải tự thân vận động của mỗi cá nhân, có như thế
mới xử lý linh hoạt các tình huống sư phạm, không rập khuôn, lý thuyết.
Đối với bộ môn Mĩ thuật, việc dạy trong nhà trường phổ thông nói chung
và ở bậc Tiểu học nói riêng không nhằm mục đích đào tạo học sinh thành những
hoạ sĩ hay những nhà nghiên cứu nghệ thuật chuyên nghiệp mà là để giáo dục

cho các em thị hiếu thẩm mĩ cần thiết cho việc hình thành và phát triển một nhân
cách toàn diện, hài hoà: đó là khả năng biết cảm nhận và biết tạo ra cái đẹp, phát
triển ngôn ngữ nói và nói mạnh dạn giữa đám đông- trước hết là cho chính các
em sau là cho gia đình và xã hội.
Cũng như các đơn vị trường Tiểu học khác trên địa bàn huyện, phương
pháp dạy học Mĩ thuật mới được áp dụng vào giảng dạy ở trường Tiểu học Hải
Khê từ đầu năm học 2017- 2018. Mục tiêu của phương pháp dạy học Mĩ thuật
mới này hướng nhiều đến khả năng sáng tạo, tư duy của học sinh, đáng kể nhất
là rèn được nhiều kỹ năng quan trọng cho học sinh như: kỹ năng giao tiếp, kỹ
năng sống, kỹ năng hợp tác… Việc dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan
Mạch giúp giáo viên nói chung và giáo viên dạy Mĩ thuật nói riêng nhận thức
được: Dạy học Mĩ thuật trong nhà trường thông qua các hoạt động tạo hình để
khơi gợi và phát huy khiếu thẩm mỹ vốn có ở trẻ, gây hứng thú cho các em
trước cái đẹp tiến tới hình thành thị hiếu thẩm mỹ của riêng mình trong cuộc
sống hằng ngày. Việc dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch nhằm
truyền cảm hứng cho giáo viên dạy Mĩ thuật, khuyến khích giáo viên kết hợp
các kỹ năng mỹ thuật với các phương pháp dạy học lấy người học làm trung
tâm, khuyến khích sự tương tác, kích thích tư duy sáng tạo, kích thích phát triển
nhận thức thông qua hoạt động thực tế. Trên cơ sở lý thuyết giáo dục và giảng
dạy Mĩ thuật, giáo viên sẽ tổ chức dạy cho các em học Mĩ thuật qua các hoạt
động Vẽ cùng nhau, Vẽ theo nhạc, Vẽ biểu đạt, tạo hình 3D từ các vật tìm được,
Xây dựng cốt truyện... Thông qua các hoạt động tạo hình sẽ khơi gợi và phát
huy được năng khiếu thẩm mỹ vốn có ở trẻ, gây hứng thú cho các em trước cái
đẹp, tiến tới hình thành thị hiếu thẩm mỹ của học sinh trong cuộc sống. Đây là
một chương trình giáo dục Mĩ thuật Tiểu học năng động, phát huy, rèn luyện
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

1


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

được nhiều kỹ năng cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng sống, một sự thay đổi lớn
cả về phương pháp lẫn mục tiêu giáo dục của bộ môn Mĩ thuật ở Tiểu học.
Ngoài việc thay đổi nội dung phân phối chương trình, sự thay đổi hình thức tổ
chức lớp học phần lớn được thông qua hoạt động nhóm thì vấn đề để học sinh
tiếp thu được kiến thức, phát triển tư duy, sáng tạo ra những sản phẩm mĩ thuật
là một trong những vấn đề trọng tâm khiến giáo viên không khỏi tránh được
những khó khăn, vướng mắc. Vì theo phương pháp mới, mỗi chủ đề sẽ thực hiện


bằng nhiều quy trình mĩ thuật khác nhau, giáo viên hoàn toàn không hướng dẫn
học sinh thực hành mà chủ yếu do học sinh tự tìm hiểu vấn đề, đề ra cách giải
quyết nên câu hỏi đặt ra là: Học sinh lớp Một có khả năng tư duy và sáng tạo ra
câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ mĩ thuật? Hầu hết các giáo viên dạy Mĩ
thuật Tiểu học đều cho rằng minh họa hướng dẫn từng bước để học sinh vẽ còn
chưa hiệu quả huống gì là để tự các em vẽ theo cảm nhận và sự hiểu biết của bản
thân.
Các phương pháp dạy học mới được triển khai trong dự án đã kích thích
sự say mê, hứng thú trong học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực cảm thụ thẩm
mĩ, năng lực tư duy và trí tưởng tượng của học sinh. Tuy nhiên vấn đề đồ dùng
phục vụ môn học giải quyết như thế nào để đáp ứng nhu cầu học tập của học
sinh hay hình thức tổ chức lớp học ra sao, cách thực hiện các quy trình sáng tạo
vẫn là những băn khoăn lớn của mỗi giáo viên chuyên trách khi giảng dạy.
Chính từ những trăn trở này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề
tài: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch
cho học sinh lớp Một” nhằm tìm ra giải pháp:
- Giúp học sinh lớp Một thêm yêu thích môn học thông qua các hoạt động
học tập
- Giúp học sinh phát huy được trí tưởng tượng, sáng tạo, khả năng tư duy,
rèn luyện cho các em có khả năng biểu đạt, phân tích và tăng cường kỹ năng
giao tiếp.
- Rèn cho học sinh có thói quen học tập chủ động, thoải mái, nhẹ nhàng
nhưng vẫn đảm bảo kỷ luật lớp học.
Mặt khác, qua việc đúc kết những kinh nghiệm cũng chính là một trong
những cách để ghi nhận và xem xét lại quá trình thực hành giảng - dạy, để hoàn
thiện kỹ năng sư phạm của bản thân, để chọn lọc ra những gì đã làm tốt, cái gì
cần phải làm tốt hơn và nghĩ cách khắc phục những gì chưa tốt. Việc tự phân
tích thiết yếu này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nghề nghiệp của
mỗi giáo viên, đồng thời giúp cho mỗi giáo viên có cơ hội để trao đổi, học hỏi
kinh nghiệm lẫn nhau nhằm hướng tới mục tiêu giáo dục đạt kết quả cao hơn.
2. Mục đích nghiên cứu:
- Chủ thể: Giúp giáo viên nắm được các quy trình bài dạy và một số biện
pháp dạy học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp Một theo phương pháp Đan Mạch.
- Khách thể: Học sinh khối 1 trường Tiểu học Hải Khê.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để thực hiện được mục đích nghiên cứu, đề tài đã xác định các nhiệm vụ
sau:
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

2


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

- Tìm hiểu quá trình dạy và học bộ môn Mĩ thuật ở lớp Một.
- Tìm hiểu những vấn đề cơ bản thường gặp, những tình huống, ưu điểm, hạn
chế qua quá trình dạy và học bộ môn Mĩ thuật ở khối 1, trường Tiểu học Hải
Khê.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Các phương pháp cơ bản được sử dụng vào nghiên cứu đề tài bao gồm:
a. Sưu tầm tài liệu có liên quan: Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề
tài, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công tác tham khảo tài liệu. Tài
liệu có từ nhiều nguồn khác nhau như: sách, báo, tạp chí, kinh nghiệm từ đồng
nghiệp…Đặc biệt là sử dụng Internet: đây là một công cụ thuận tiện để tiếp cận
nhanh và dễ dàng đến một lượng thông tin khổng lồ và phong phú. Nhưng khi
tham khảo cần phải có kiến thức và kinh nghiệm để sàng lọc những thông tin (vì
không phải thông tin nào cũng là đúng) thì mới tìm được nguồn thông tin phù
hợp, chính xác với nhu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả.
b. Phương pháp vấn đáp: Là phương pháp mà giáo viên sẽ dùng một hệ
thống câu hỏi để học sinh trả lời bằng miệng nhằm thu được những thông tin
nói lên nhận thức hoặc thái độ của cá nhân đối với vấn đề học bộ môn Mĩ thuật
1 theo phương pháp mới (phương pháp Đan Mạch).
c. Phương pháp quan sát: Quan sát là phương pháp thu thập thông tin về
quá trình giáo dục trên cơ sở tri giác trực tiếp các hoạt động dạy – học cho ta
những tài liệu về thực tiễn để có thể nắm bắt một cách hiệu quả và chính xác.
Thông qua quá trình quan sát, giáo viên ghi nhận lại tình hình học tập của học
sinh, những vấn đề nảy sinh trong quá trình giảng dạy nhằm tìm ra biện pháp
giải quyết thích hợp nhất.
d. Phương pháp thực nghiệm: Giáo viên chủ động tác động vào học sinh
và quá trình dạy – học để hướng theo mục tiêu dự kiến của mình.
e. Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phân tích nguyên nhân dẫn đến
thực trạng và tổng hợp các kết quả thu được qua quá trình nghiên cứu nhằm
đánh giá hiệu quả của giải pháp.
5. Đèi tượng, phạm vi nghiên cứu:
5.1. Đối tượng nghiên cứu: Häc sinh khèi 1 Trường Tiểu học Hải
Khê.
5.2. Phạm vi nghiên cứu: Phân môn mĩ thuật theo phương pháp Đan
Mạch khối 1 ở cấp tiểu học trong năm học 2017 -2018.
II. PHẦN NỘI DUNG:
Chương 1. Cơ sở lý luận, thực tiễn và thực trạng việc dạy học phân
môn mĩ thuật
1. Cơ sở lý luận:
a. Những định hướng và mục tiêu giáo dục Mĩ thuật bậc Tiểu học:
Luật Giáo dục điều 24.2 đã ghi: "Phương pháp giáo dục phổ thông phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc
điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ
năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui,
hứng thú học tập cho học sinh". Đồng thời còn nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục Tiểu
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

3


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

học nhằm giúp cho học sinh những cơ sở ban đầu nhưng rất quan trọng cho sự
hình thành và phát triển nhân cách một con người, chuẩn bị tốt cho các em về
các mặt đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và lao động để học sinh tiếp tục học
lên trung học hoặc đi vào cuộc sống tùy theo nhu cầu và nguyện vọng bằng
những hình thức thích hợp”. Điều này khẳng định giáo dục thẩm mĩ trong
trường Tiểu học là một nội dung có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với các mặt giáo
dục khác, tạo nên sự hoàn thiện trong việc phát triển nhân cách của học sinh.
Chính vì vậy việc giáo dục và bồi dưỡng cho học sinh có trình độ văn hoá thẩm
mĩ phổ thông là hết sức cần thiết.
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo được sự hỗ trợ của
Chính phủ Đan Mạch, đã triển khai Dự án Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp tiểu học
(SAEPS) thử nghiệm tại các trường tiểu học ở một số tỉnh, thành phố đại diện
cho các vùng miền trên cả nước.
Năm học 2014 - 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai phương
pháp dạy - học Mĩ thuật mới sử dụng những quy trình dạy - học Mĩ thuật của
SAEPS ở tất cả trường tiểu học trên toàn quốc. Theo đó, năm học 2015 – 2016
Bộ Giáo dục & đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường: Tiếp tục triển khai thử
nghiệm dạy học mĩ thuật theo phương pháp mới tại các trường Tiểu học (Công
văn số 4323/BGD&ĐT-GDTH).
b. Đặc điểm tâm lý học sinh lớp Một:
Ở độ 6 tuổi là khởi đầu của giai đoạn phát triển mới của tư duy. Theo các
nhà tâm lí học, ở lứa tuổi này sự tri giác của các em còn mang tính đại thể, ít đi
sâu vào chi tiết. Lứa tuổi này là lứa tuổi giàu tưởng tượng, tuy nhiên tưởng
tượng của các em còn tản mạn, ít có tổ chức. Hình ảnh của tưởng tượng còn đơn
giản, hay thay đổi do năng lực tư duy hạn chế. Mặt khác, năng lực chú ý và trí
nhớ ở lứa tuổi này cũng còn kém bền vững, chưa thể tập trung lâu trong thời
gian dài. Nói chung là các em luôn hiếu động ham chơi, thích cái mới lạ nhưng
lại chóng chán do môi trường của các em có sự thay đổi, từ hoạt động vui chơi
là chính chuyển qua hoạt động chủ đạo là học tập. Các em có thể nhớ rất nhanh
và thích làm những gì mình thích, nhưng lại mau quên, khó tập trung vào việc
học. Tâm lý của các em là thích được khen hơn chê, cho nên khi các em được
thầy cô khen, bạn bè quý mến các em rất thích. Mặt khác khi chuyển từ giai
đoạn từ chơi là chính sang hoạt động học là chính, các em còn bỡ ngỡ rất nhiều.
Thậm chí có em còn sợ đi học vì ít nhiều đều cảm thấy không thoải mái, bị bó
buộc trong khuôn khổ nhất định. Đây là giai đoạn khó khăn đối với các em. Việc
tìm hiểu những đặc điểm tâm lí nói trên rất có lợi cho việc dạy Mĩ thuật cho trẻ
lớp Một. Giúp cho giáo viên có thể sử dụng những phương pháp, phương tiện
thích hợp trong việc giảng dạy.
c. Một số vấn đề về phương pháp dạy học Mĩ thuật theo phương pháp
mới (thuộc dự án do Đan Mạch hỗ trợ).
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

4


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học là một phần quan trọng trong nỗ lực của Đại
sứ quán Đan Mạch nhằm hỗ trợ quá trình dân chủ và đa nguyên tại Việt Nam.
“Các em học sinh khi tới trường giống như những cây non có rễ cứng cáp và đầy
tiềm năng. Giáo viên chỉ đóng vai trò là những người thúc đẩy, biết cần phải
thêm chất xúc tác gì vào nước tưới để giúp những cây non đó phát triển”, đó là
thông điệp bà Kirsren Fugl, chuyên gia tư vấn Đan Mạch đã nêu tại các buổi tập
huấn cho giáo viên khi thực hiện phương pháp mới của dự án. Dự án này nhằm
truyền cảm hứng cho giáo viên dạy Mĩ thuật để hỗ trợ học sinh phát triển khả
năng tiếp thu thẩm mĩ và sáng tạo, bằng cách khuyến khích các em trải nghiệm,
sáng tạo, bày tỏ, hợp tác và giao tiếp với nhau qua các hoạt động mĩ thuật thực
tế. Thông qua hoạt động thực tế, học sinh tự mình làm giàu cách biểu đạt, phân
tích, đánh giá, lựa chọn và nhận thức để hình thành, phát triển những năng lực ở
cá nhân. Cùng lúc với việc phát triển những năng lực này, học sinh cũng có thể
phát triển các giác quan, các kĩ năng sống, kinh nghiệm và khả năng giải quyết
vấn đề, các năng lực hợp tác, khả năng tự học và tự đánh giá.
* Về mục tiêu: Mục tiêu chính của phương pháp này nhằm giúp học sinh
hình thành và phát triển các năng lực:
+ Năng lực trải nghiệm: Cho các em được làm việc với những chủ đề liên
quan đến kinh nghiệm đã có của bản thân.
+ Năng lực kỹ năng và kỹ thuật thông qua các hoạt động : Vẽ cùng nhau,
chân dung biểu đạt, vẽ theo nhạc, tạo hình từ vật tìm được, nặn hoặc uốn tạo
dáng, xây dựng cốt truyện (xây dựng bối cảnh câu chuyện).
+ Năng lực biểu đạt: Có nghĩa là học sinh ứng dụng ngôn ngữ mĩ thuật để
diễn đạt sự trải nghiệm và thái độ của bản thân.
+ Năng lực phân tích và trình bày: Thông qua các hoạt động trình bày về
tác phẩm của mình, tham gia giải thích, phân tích, nhận xét về nghệ thuật, kỹ
thuật thể hiện tác phẩm.
+ Năng lực giao tiếp và đánh giá: Học sinh tham gia giao tiếp, thảo luận
và đánh giá tất cả các hoạt động trong tiết Mĩ thuật, đánh giá những gì đã làm
được, có như mong muốn hay không?...
* Nội dung chương trình: Điểm nổi bật của phương pháp dạy học này là
giáo viên có thể chủ động theo từng nội dung tiết dạy mà kết hợp nhiều kỹ thuật
trong một bài dạy. Nội dung chương trình giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp
mới không theo trình tự các bài như chương trình hiện hành, mà giáo viên căn
cứ vào đó để xây dựng các chủ đề cho phù hợp. Mỗi chủ đề tạo thành một quy
trình mỹ thuật tương tác và tích hợp giữa 5 nội dung: Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí,
Vẽ tranh, Tập nặn tạo dáng, Thường thức Mỹ thuật. Mỗi chủ đề sẽ lồng ghép
giáo dục nhiều mục tiêu và được thực hiện ít nhất là 2 tiết, nhiều nhất là 5 tiết
hoặc cũng có thể hơn.
* Các quy trình mĩ thuật: Trên cơ sở lý thuyết giáo dục và giảng dạy Mĩ
thuật, giáo viên sẽ tổ chức dạy cho các em học Mĩ thuật qua các hoạt động Vẽ
cùng nhau, Vẽ theo nhạc, Vẽ biểu đạt, tạo hình 3D từ các vật tìm được, Xây
dựng cốt truyện... Thông qua các hoạt động tạo hình sẽ khơi gợi và phát huy
được năng khiếu thẩm mỹ vốn có ở trẻ, gây hứng thú cho các em trước cái đẹp,
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

5


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

tiến tới hình thành thị hiếu thẩm mỹ của học sinh trong cuộc sống. Hoạt động
giáo dục Mĩ thuật còn góp phần đem lại nhận thức mới, niềm vui, hứng thú và
sáng tạo học tập cho trẻ. Việc sử dụng nền nhạc trong các hoạt động Mĩ thuật
cũng tạo cho học sinh hứng thú, không khí lớp học vui vẻ, thân thiện.
* Hình thức tổ chức của lớp học: Hình thức tổ chức lớp học chủ yếu là
thực hành theo nhóm, cần không gian rộng để học sinh có thể vận động và di
chuyển. Phải có nơi trưng bày tranh, sản phẩm để học sinh dễ dàng quan sát,
nhận xét, đánh giá.

SƠ ĐỒ HÌNH THÀNH CÁC NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH
Theo phương pháp mới
Tóm lại: Qua quá trình áp dụng hiệu quả như thế nào, chúng ta cùng tìm
hiểu thực trạng dạy và học môn Mĩ thuật 1 tại trường Tiểu học Hải Khê.
2. Cơ sở thực tiễn và thực trạng việc dạy học phân môn mĩ thuật
a.Khái quát tình hình chung về nhà trường:
Trường Tiểu học Hải Khê thuộc địa bàn xã Hải Khê, huyện Hải Lăng. Là
một đơn vị dẫn đầu trong toàn huyện về chất lượng giáo dục, trong những năm
qua trường đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ngành, của Đảng
uỷ chính quyền địa phương và sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh. Trường hiện
có : 03 tổ chuyên môn.
* Về cơ sở vật chất:
Nhìn chung về tình hình cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu
thốn, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục cũng như đáp ứng được nhu cầu
giảng dạy nghiên cứu của giáo viên và nhu cầu học tập của học sinh theo
chương trình đổi mới hiện nay.
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

6


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

- Trường có 12 lớp học được trang bị bàn ghế, đèn phát sáng và quạt máy
theo đúng tiêu chuẩn quy định.
- Trường chưa có các phòng chức năng như Âm nhạc, Mĩ thuật, có phòng
truyền thống nhà trường, phòng thư viện, phòng thiết bị dạy và học.
- Sân chơi rộng rãi, thoáng mát.
* Về đội ngũ giáo viên và học sinh:
- Tổng số cán bộ, giáo viên: 23. Trong đó 3 cán bộ, giáo viên trình độ đạt
chuẩn và 20 cán bộ, giáo viên trình độ trên chuẩn, 1 giáo viên chuyên Mĩ thuật.
- Đại đa số giáo viên đều nhiệt tình công tác, tích cực tham gia các phong
trào thi đua và có tinh thần cầu tiến.
- Tổng số học sinh : 269 học sinh. Học sinh chủ yếu dân địa phương nên
rất thuận lợi cho việc đến trường và phần lớn là con em các gia đình làm biển
hoặc buôn bán nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình cũng còn nhiều khó khăn.
* Về chất lượng giáo dục:
Ban giám hiệu nhà trường luôn làm tốt công tác tập trung mọi điều kiện để
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Chú trọng xây dựng và bồi
dưỡng đội ngũ, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu xây dựng cơ sở
vật chất cho nhà trường, đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lí, chỉ đạo chuyên
môn và nhà trường. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, đảm bảo dân chủ, kỉ
cương, tình thương, trách nhiệm. Bên cạnh đó, ban Giám hiệu nhà trường luôn
chú trọng triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của
Ngành, của Công đoàn. Đặc biệt, trong những năm gần đây nhà trường đã thực
hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Bộ GD&ĐT và cuộc
vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” của
Công đoàn giáo dục Việt Nam và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua:
“Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực”. Với sự nỗ lực phấn đấu
không ngừng của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh trong năm qua
trường Tiểu học Hải Khê đã đạt được những thành tích đáng kể.
b.Thực trạng việc dạy và học bộ môn Mĩ thuật 1 trường Tiểu học Hải
Khê:
Hiện nay ở các trường Tiểu học hầu hết đã có đủ giáo viên được đào tạo
chuyên dạy môn Mĩ thuật. Có thể nói năng lực giáo viên không còn là vấn đề
phải bàn cãi. Do vậy chất lượng giảng dạy luôn được giáo viên quan tâm, đầu tư
đúng mức. Tuy nhiên việc dạy bộ môn Mĩ thuật vẫn còn rất nhiều bất cập do
nhiều yếu tố khác nhau, chưa đạt được kết quả như mục tiêu giáo dục đề ra.
Qua 2 đợt tập huấn do Sở Giáo dục Quảng Trị tổ chức, đại đa số giáo
viên đều nắm được các bước thực hiện một quy trình mĩ thuật, Các giáo viên
tham gia dạy thí điểm cũng được Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện về thời
gian, công việc, phối kết hợp với các thầy cô trong nhóm nghiên cứu để có thể
dự giờ lẫn nhau, giúp giáo viên có thể trải nghiệm phương pháp mới cùng các
đồng nghiệp. Qua quá trình tập huấn và dạy thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy
tính ưu việt của dự án là lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời xây dựng quy
trình tương tác và tích hợp các phân môn cho từng nội dung học tập , nhưng áp
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

7


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

dụng vào giảng dạy như thế nào thì hầu hết còn rất mơ hồ. Bản thân giáo viên,
khi chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện một tiết dạy minh họa cho giáo viên
trong huyện Hải Lăng dự cũng không trả lời thỏa đáng được nhiều câu hỏi của
người dự đưa ra. Khi tiến hành áp dụng, cũng như nhiều giáo viên chuyên trách
khác không tránh được những khó khăn vướng mắc, lúng túng khi thực hiện. Về
nội dung các chủ đề giáo viên có thể xây dựng dựa trên chương trình hiện hành
nhưng khó khăn lớn là việc tổ chức các quy trình. Nếu thực hiện tại lớp thì
không thể tổ chức được do phải sắp xếp lại bàn ghế, trong khi thời lượng tiết dạy
chỉ có 35 phút. Bên cạnh đó vẫn còn khá nhiều điểm giáo viên băn khoăn, lúng
túng, không biết thực hiện như thế nào cho đúng tinh thần đổi mới, cho đạt hiệu
quả. Ví dụ như:
- Khi giáo viên được dự giờ, thao giảng, hội giảng…có nhất thiết phải
thực hiện đầy đủ các bước như khi dạy theo phương pháp trước đây? Bởi có khi
tiết được dự giờ là tiết thực hiện tiếp quy trình mà các em đang thực hiện.
- Nếu trường có phòng chức năng để dạy Mĩ thuật thì không sao, nhưng
đối với nhiều trường không có thì sắp xếp bàn ghế như thế nào để áp dụng như
đúng phương pháp mới mà vẫn đảm bảo về mặt thời lượng 35 phút cho 1 tiết?
Vậy thực tế quá trình giảng dạy bộ môn Mĩ thuật cho học sinh lớp Một ở
trường Tiểu học Hải Khê diễn ra như thế nào? Có đạt mục tiêu giáo dục môn
học như dự án hỗ trợ giáo dục Tiểu học (SAEPS) đã đề ra hay không?
Như đã nêu ở trên, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới sẽ rèn luyện
cho học sinh rất nhiều kỹ năng, phát huy được trí tưởng tượng của các em. Các
hoạt động học tập trên lớp hoàn toàn do học sinh chủ động: chủ động hợp tác,
chủ động tư duy sáng tạo, chủ động phân tích đánh giá…Nếu dạy theo phương
pháp cũ, giáo viên chỉ cần chuẩn bị một số tranh, ảnh hoặc mẫu vật…dùng cho
một tiết dạy là đủ. Khi lên lớp cứ theo trình tự các hoạt động ở các tiết là xong.
Nhưng khi dạy theo phương pháp mới đòi hỏi giáo viên phải có kế hoạch dạy
học xuyên suốt và liên kết giữa các tiết trong cùng một chủ đề, không tiết nào
giống tiết nào.Việc thay đổi hoàn toàn cả về nội dung chương trình lẫn phương
pháp, hình thức tổ chức lớp học cũng đã gây nhiều tranh luận giữa các giáo viên
chuyên trách và các thầy cô ở Bộ về trong buổi tập huấn. Nhiều ý kiến cho rằng
hay thì có hay nhưng không phù hợp điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường,
điều kiện kinh tế của gia đình học sinh…do phải có phòng chức năng riêng, học
sinh phải chuẩn bị nhiều vật dụng để phục vụ cho việc học (mà vấn đề đồ dùng
học tập này ở Đan Mạch là do nhà trường đầu tư, có sẵn tại lớp).
Qua thực tế giảng dạy bộ môn Mĩ thuật cho học sinh lớp Một, bản thân
chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn về vấn đề đồ dùng học tập này. Mỗi em
được trang bị một hộp màu sáp, một vở vẽ khổ A4, 1 bịt giấy màu. Nếu thực
hiện quy trình Vẽ cùng nhau, Vẽ biểu cảm thì không có gì đáng bàn, nhưng còn
các quy trình khác thì sao? Dây kẽm, giấy bồi, keo, các vật dụng khác…thì phải
làm thế nào để có? Yêu cầu phụ huynh mua cho các em là điều còn khó hơn khi
yêu cầu phụ huynh đóng các loại quỹ. Lý do:phần lớn phụ huynh cho rằng Mĩ
thuật là môn phụ nên con em họ học được gì, học như thế nào cũng chẳng đáng
quan tâm. Chính vì vậy, hầu hết các chủ đề đều áp dụng quy trình Vẽ cùng nhau
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

8


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

hoặc Vẽ biểu cảm là chính, còn các quy trình khác không thể thực hiện được vì
lý do trên.
Mặt khác đối với học sinh lớp Một, nhận thức của các em chủ yếu là nhận
thức cảm tính. Các em vẽ hình thường còn quá nhỏ, không tự tin khi thể hiện
(khi vẽ biểu đạt, tạo ngân hàng hình ảnh), bố cục trống trải (khi vẽ cùng nhau),
tạo hình bằng đất nặn, xé dán hình chưa phong phú dẫn đến sản phẩm đạt được
không đẹp mắt, khó biểu đạt nội dung chủ đề. Mặt khác do chất liệu bút chì dễ
tẩy xoá nên nhiều học sinh quá lạm dụng tẩy, làm cho bài vẽ bị bẩn, thường bị
rách giấy, hình vẽ thiếu tự nhiên. Các bài vẽ, các sản phẩm của học sinh còn
mang tính sao chép, na ná giống nhau, chưa có nhiều sáng tạo hay ý tưởng đột
phá. Khi vẽ màu thường đơn điệu, không có đậm nhạt, vẽ màu không gọn. Trong
khi có thể nói các em rất thích học Mĩ thuật, thích vẽ, thích xem tranh, thích
được sáng tạo nhưng các giờ học vẫn đại đa số vẫn chưa thực sự thoải mái, chưa
thật sự là “không gian của sự sáng tạo”. Các em vẽ thường bị gò bó, công thức,
đôi khi rập khuôn, sự suy nghĩ, tìm tòi chưa được giải phóng, hiện tượng bắt
chước, lặp lại từ cách vẽ hình, vẽ màu, cách tìm chủ đề cho vẫn còn chung
chung...Nhưng nếu giáo viên thiếu quan sát hay quản lý lớp là các em thường
nói chuyện riêng, đùa giỡn,làm ảnh hưởng đến lớp học bên cạnh, nhất là khi làm
việc nhóm hay vẽ ngoài sân trường, ngoài không gian lớp học.
Khảo sát chất lượng phân môn mĩ thuật đầu năm học 2017 - 2018:
 Kết quả bài tập thực hành phân mon mĩ thuật tuần 1- Khối 1 đầu năm
học:

Hs khối 1

Hoàn thành tốt
Hoàn thành
Chưa hoàn thành
(A+)
(A)
( B)
43 HS
10
23,3%
28
65%
5
11,7 %
Thuận lợi:
* Về phía giáo viên:
- Giáo viên dạy Mĩ thuật luôn được sự quan tâm của Ngành cấp trên, đặc
biệt là Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên động viên, khuyến khích giáo
viên áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy, luôn tạo mọi điều kiện để giáo
viên an tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có kinh nghiệm và năng lực
chuyên môn.
- Nội dung chương trình Mĩ thuật Tiểu học có một số bài không phù hợp
vì mang yếu tố đặc thù vùng miền, nhưng theo phương pháp mới thì giáo viên
có thể xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương,
khả năng nhận thức của
học sinh mà không quá phụ thuộc vào khuôn khổ của chương trình hiện hành.
* Về phía học sinh:
- Các hoạt động của mỗi chủ đề nối tiếp liền mạch nhau, làm cho học sinh
luôn cảm thấy hào hứng khi được khám phá, sáng tạo với nhiều trải nghiệm. Mặt
khác, các em được thỏa thích với những sáng tạo, được trao đổi, học hỏi từ bạn
rất nhiều. Thông qua hoạt động mỹ thuật thực tế, học sinh tự mình làm giàu cách
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

9


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

biểu đạt, phân tích, đánh giá, tự lựa chọn và nhận thức để hình thành, phát triển
những năng lực cá nhân
- Có thể nói việc giảng dạy bộ môn Mĩ thuật tương đối nhàn nhã, học
sinh rất yêu thích môn học vì là một giờ học không gò bó, không có nhiều áp
lực. Đó chính là một lợi thế, không phải môn học nào cũng có được.
Khó khăn:
Tuy nhiên qua quá trình áp dụng (bắt đầu từ học kì 1 của năm học 20172018), chúng tôi nhận thấy còn gặp một số khó khăn sau:
* Về phía giáo viên:
- Trang thiết bị phục vụ môn học chưa được đầu tư thoả đáng, chưa đủ
đáp ứng nhu cầu cho dạy - học Mĩ thuật, sách đọc thêm và các tài liệu tham khảo
rất hiếm.
- Khi dạy theo phương pháp của Đan Mạch đòi hỏi giáo viên phải có kế
hoạch dạy học xuyên suốt và liên kết giữa các tiết trong cùng một chủ đề. Xây
dựng nội dung các chủ đề như thế nào cho đảm bảm mục tiêu giáo dục thì giáo
viên vẫn còn nhiều băn khoăn. Nếu chủ đề quá xa lạ hoặc quá khó sẽ không tạo
được hứng thú học tập cho các em và ngược lại nếu quá dễ thì sẽ gây tâm lý
nhàm chán cho học sinh. Bên cạnh đó giáo viên vẫn còn lung túng nhiều trong
việc lựa chọn và vận dụng các quy trình làm sao cho phù hợp với chủ đề thì mới
đạt hiệu quả và mục tiêu giáo dục của bài học.
* Về học sinh:
- Đối với học sinh Tiểu học nói chung, học sinh lớp Một nói riêng, giáo
viên phải hướng dẫn vẽ từng bước chi tiết có khi các em còn chưa thực hiện
được huống gì là theo phương pháp mới các em phải tự tìm ra cách thể hiện,
cách vẽ, cách dựng câu chuyện… thông qua những trải nghiệm trên lớp. Hơn
nữa nếu là học sinh lớp Một thì vấn đề này càng đáng lo ngại, bởi lẽ không phải
học sinh nào cũng sẵn sàng sáng tạo khi mà bản thân chưa hiểu, chưa nắm được
cách vẽ, cách thể hiện qua các đường nét, màu sắc…để đạt yêu cầu bài học. Học
sinh chưa phát huy được sự sáng tạo, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động
trên lớp.
- Khi áp dụng phương pháp mới thì hình thức tổ chức lớp học thay đổi,
chủ yếu là thực hành theo nhóm, giáo viên sẽ mất nhiều thời gian cho việc sắp
xếp, ổn định chỗ ngồi cho học sinh, rất khó khăn trong việc quản lý trật tự lớp
học. Hoạt động theo nhóm nhiều lợi thế nhưng nếu không được tổ chức một
cách khoa học thì vấn đề trật tự lớp học sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của giáo
viên. Vì học nhóm, các em ngồi đối diện nhau hoặc thành vòng tròn nên hay nói
chuyện, đùa giỡn trong giờ học. Hầu hết giáo viên dạy bộ môn cho học sinh lớp
Một đều gặp khó khăn ở đầu năm học. Nề nếp lớp chưa ổn định, học sinh không
quen ngồi lâu trong khuôn khổ. Giữ trật tự đã khó, để các em tham gia vào hoạt
động học tập theo hướng dẫn của giáo viên còn khó hơn.
- Bảy quy trình dạy – học mĩ thuật chủ yếu là đề cao khả năng tự học của
học sinh, nhưng để thực hiện được một quy trình các em phải chuẩn bị rất nhiều
vật dụng như : giấy A0, A4, giấy bồi, kẽm, băng keo, hộp giấy, vật dụng tìm
được…Điều này quả là khó khăn cho cả giáo viên và học sinh, vì bản thân các
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

10


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

em chưa thể tự chuẩn bị được mà phải có sự hỗ trợ từ phía phụ huynh. Với “vị
trí” của môn học như hiện nay thì sự nhiệt tình của phụ huynh có được như
mong muốn? Nhiều em hoàn cảnh khó khăn có được hộp màu và vở vẽ đã là
may mắn. Mặt khác, học sinh lớp Một rất khó khăn trong việc sử dụng kéo, chưa
biết cách cầm kéo (ở quy trình Vẽ theo nhạc) hay uốn dây thép, bồi giấy ( Quy
trình Tạo hình bằng dây thép). Khi thực hiện giảng dạy theo những quy trình
này, giáo viên thường mất rất nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ các em, thậm
chí hết tiết học mà nhiều em vẫn chưa hoàn thành được sản phẩm.
Kết luận: Phải giảng dạy Mĩ thuật cho học sinh lớp Một và áp dụng
phương pháp của Đan Mạch như thế nào cho phù hợp và đạt mục tiêu giáo dục?
Như lời bà Kirsren Fugl, chuyên gia tư vấn Đan Mạch đã nêu tại các buổi tập
huấn cho giáo viên khi thực hiện phương pháp mới của dự án “Các em học sinh
khi tới trường giống như những cây non có rễ cứng cáp và đầy tiềm năng. Giáo
viên chỉ đóng vai trò là những người thúc đẩy, biết cần phải thêm chất xúc tác gì
vào nước tưới để giúp những cây non đó phát triển”. Cũng chính từ thông điệp
này, qua quá trình giảng dạy bộ môn Mĩ thuật cho học sinh lớp Một trường Tiểu
học Hải Khê, chúng tôi đã nghiên cứu, thực hiện và rút ra một số giải pháp cơ
bản giúp giáo viên phần nào thực hiện có hiệu quả việc đổi mới như sau:
3. Nội dung cần giải quyết:
Giải pháp 1: Lập kế hoạch dạy học chi tiết, khoa học và đảm bảo đúng
tinh thần đổi mới theo phương pháp của Đan Mạch.
Giải pháp 2: Xây dựng các chủ đề học tập có nội dung gần gũi, quen
thuộc và phù hợp với khả năng nhận thức của các em.
Giải pháp 3: Vận dụng linh hoạt 7 quy trình Mĩ thuật mới phù hợp với
khả năng nhận thức của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.
Giải pháp 4 : Xây dựng bầu không khí lớp học thân thiện, tạo hứng thú
học tập cho học sinh thông qua các hoạt động thi đua, trò chơi.
Giải pháp 5: Tăng cường nhận xét, đánh giá học sinh
Chương II. Một số biện pháp giải quyết vấn đề:
3a. Giải pháp 1: Lập kế hoạch dạy học chi tiết, khoa học và đảm bảo
đúng tinh thần đổi mới theo phương pháp của Đan Mạch.
* Mục đích: Lập kế hoạch dạy chi tiết từng hoạt động giúp giáo viên chủ
động và ứng phó kịp thời, đúng đắn các tình huống sư phạm có thể xảy ra trên
lớp.
* Biện pháp thực hiện: Khi dạy học dưới bất cứ phương pháp nào đều
yêu cầu giáo viên phải lập được kế hoạch dạy học hoàn chỉnh. Có thể nói việc
lập kế hoạch giảng dạy tốt là đã thành công một nửa của quá trình dạy học. Khi
lập kế hoạch giáo viên phải căn cứ vào tình hình thực tế của lớp để điều chỉnh,
thay đổi cho phù hợp và sát với khả năng tiếp thu của học sinh. Kế hoạch cho
từng hoạt động hoặc cho toàn bộ quy trình theo phương pháp Đan Mạch có thể
ngắn, dài và kết nối, liên kết, xâu chuỗi các hoạt động quy trình với nhau, kết
thúc hoạt động này sẽ là mở đầu cho hoạt động tiếp theo… Cụ thể khi xây dựng
kế hoạch dạy học theo phương pháp mới, giáo viên cần phải chú ý tới:
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

11


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

- Mục tiêu bài học: Mỗi bài học, tiết học đều có mục tiêu chung là hướng
tới hình thành cho học sinh phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực
diễn đạt bằng lời nói, học sinh tưởng tượng và sáng tạo được một câu chuyện
bằng ngôn ngữ mĩ thuật. Tuy nhiên, giáo viên vẫn cần xác định rõ mục tiêu cụ
thể của bài học đó là học sinh hiểu được gì? Thực hiện như thế nào và làm được
gì? Ví dụ nếu là chủ đề Ngôi nhà của em:
Mục tiêu là: Giúp học sinh phát triển được khả năng quan sát và phát hiện
về hình khối đơn giản xung quanh mình. Học sinh xử dụng được các hình khối
để tạo nên các hình dáng đơn giản, cụ thể về ngôi nhà và khung cảnh xung
quanh. Học sinh phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt
bằng lời nói.
- Nội dung chủ đề: Nội dung các chủ đề phải vừa sức học sinh, phù hợp
với tâm lý lứa tuổi của các em.
- Điều kiện tiên quyết: Đó là những yêu cầu thiết yếu để quá tình giảng
dạy có hiệu quả, bao gồm: Tạo điều kiện để học sinh học qua nhiều kênh; chú ý
khả năng, phong cách học của từng học sinh; kết hợp kiến thức của bản thân học
sinh và chiến lược học tập;xây dựng môi trường học tập thân thiện, truyền cảm
hứng cho các em.
- Môi trường học tập: Học tại lớp hay sân trường. Môi trường học tập
thoải mái sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quá trình dạy và học.
- Quá trình học: Mỗi quá trình học là một sâu chuỗi các hoạt động diễn ra.
- Đáng giá: Đánh giá từng giai đoạn và đánh giá cả quá trình thực hiện.
Môn Mĩ thuật là môn dành thời gian chủ yếu cho học sinh thực hành, do
vậy giáo viên cần thiết kế tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, đa dạng
nhưng không quá dài, mất nhiều thời gian. Tuyệt đối không đưa ra tranh vẽ, sản
phẩm làm mẫu để học sinh quan sát trước khi thực hành mà phải để học sinh chủ
động tích cực tìm hiểu và tham gia vào quá trình tranh luận, thảo luận, bàn bạc
khi làm việc cùng các bạn. Để thực hiện việc lập kế hoạch dạy học chi tiết, khoa
học và đảm bảo đúng tinh thần đổi mới theo phương pháp của SAEPS, giáo viên
cần tiến hành như sau:
a. Dự kiến các hoạt động dạy-học diễn ra theo trình tự hợp lý và nối
tiếp nhau.
Mỗi tiết dạy, mỗi giai đoạn của một quy trình đều có những hoạt động và
mục tiêu giáo dục khác nhau, do đó đòi hỏi giáo viên phải xây dựng và đề ra
những nội dung công việc cụ thể, hình thức học tập, cách thực hiện... Ví dụ ở
tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề ( chủ đề Vườn cây của em ) trình tự
các hoạt động như sau:
- Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn. Luật chơi: Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên
vẽ cây. Học sinh dưới lớp hát 1 bài. Khi hát hết bài thì các đội thi vẽ phải ngừng
tay. Đội nào có học sinh vẽ nhanh, vẽ được nhiều hình cây nhất là đội thắng
cuộc.
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét phần thi đua của các đội.
- GV giới thiệu chủ đề:
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

12


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

+ Cảnh vật xung quanh chúng ta thường có những gì? (cây cối, hoa lá,
nhà cửa,…).
+ Để giúp các em thấy được vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh chúng ta và
vẽ được những bức tranh thật đẹp, hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu qua chủ
đề: Vườn cây của em.
- Giáo viên cho học sinh quan sát một số ảnh vườn cây, gợi ý học sinh trả
lời:
+ Trong tranh, ảnh này có những cây gì?
+ Em hãy kể những loại cây mà em biết, tên cây, hình dáng, đặc điểm.
+ Em sẽ chọn những cây gì để vẽ tranh.
- Giáo viên tóm tắt :
+ Vườn cây có nhiều loại cây hoặc có một loại cây (Dừa hoặc na, mít, soài...).
+ Loại cây có hoa, có quả.
- Học sinh thảo luận nhóm đôi: Kể cho bạn nghe về hình loại cây mà mình
thích.
- Một số học sinh kể trước lớp..
- GV kết luận: Vẽ tranh chủ đề về Vườn cây em có thể vẽ được rất nhiều
các hình ảnh khác nhau. Có thể là vườn cây, vườn hoa,..trong đó có thêm hình
ảnh các con vật, người cho bức tranh thêm sinh động.
- Gợi ý học sinh cách vẽ:
+ Vẽ tranh vườn cây em sẽ vẽ những gì?
+ Vẽ cây, em vẽ bộ phận nào trước?
- Một số học sinh lên bảng tập vẽ.
- Giáo viên và học sinh cùng nhận xét, rút ra cách vẽ.
- Học sinh hát một bài kết hợp vận động để kết thúc tiết học.
b.Dự kiến cách giới thiệu bài phong phú, đa dạng để lôi cuốn học sinh
tham gia tích cực vào tiết học.
Nhiều giáo viên quan niệm: Giới thiệu chỉ cần ngắn gọn, cứ nêu ngay tên bài
là xong mà chưa chú ý nhiều đến tác dụng giáo dục của việc này. Nếu làm phép
thử nghiệm để so sánh giữa hai hình thức giới thiệu bài trực tiếp và giới thiệu
bài gián tiếp sẽ thấy rõ ngay hiệu quả như thế nào.
Ví dụ khi giới thiệu chủ đề Em và những con vật nuôi:
+ Cách 1:
- Giới thiệu trực tiếp: Hôm này cô và các em cùng tìm hiểu về chủ đề Em và
những con vật nuôi.
- Hiệu quả: Học sinh nắm được tên bài học. Không khí lớp học không thay
đổi, học sinh chăm chú nghe nhưng chưa nắm được thêm bất cứ kiến thức gì
ngoài tên bài.
+ Cách 2:
- Giới thiệu gián tiếp: Giáo viên tổ chức trò chơi ô chữ đoán tên con vật (chú
ý chỉ nêu tên và hình con vật nuôi), gợi ý học sinh tìm chữ. Khi học sinh đoán
đúng thì hình con vật được lật ra. Kết thúc trò chơi, giáo viên giới thiệu: Đây là
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

13


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

những con vật quen thuộc. Để giúp các em có thể tạo hình được những con vật
nuôi mà mình thích, hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu qua chủ đề Em và
những con vật nuôi.
- Hiệu quả: học sinh nắm được tên bài học, biết được những con vật nào là
vật nuôi, không khí lớp học sinh động, học sinh thích thú khi được tham gia trò
chơi. Vậy nên giáo viên cần chú ý giới thiệu bài thông qua nhiều hình thức như:
thông qua trò chơi, kể một câu chuyện nhỏ, một tình huống hay đóng vai, tạo
dáng, trải nghiệm thực tế…vừa tạo hứng thú học tập cho học sinh vừa cung cấp
kiện thức một cách dễ hiểu nhất.
Chính vì vậy khi giới thiệu bài, giáo viên nên tạo không khí phấn khởi cho
giờ học, thu hút sự chú ý, gây tâm lý chờ đón, hồi hộp cho học sinh, không nên
“đi ngay” vào nội dung.
c. Xây dựng các nội dung giúp học sinh trải nghiệm.
Học sinh thích học thông qua các họat động nên giáo viên không nên sử
dụng hình thức thuyết giảng mà nên dạy học tích cực, dạy học tương tác, lý
thuyết gắn với thực hành. Học sinh được nói, được làm và vận dụng ngay thì sẽ
dễ dàng tiếp thu kiến thức và nhớ lâu bền. Trong giáo dục mĩ thuật, học sinh
được phát triển không ngừng và có sự khác biệt ở mỗi em về khả năng quan sát,
trí tưởng tượng, trí nhớ, cách thức thể hiện con người, con vật, đồ vật về hình
dáng, đặc điểm, cấu trúc, tỉ lệ...Học sinh được kích thích thông qua các khả năng
của bản thân cũng như trải nghiệm với người khác như: những thành viên trong
gia đình, bạn bè và thậm chí những người mới quen biết, với con vật yêu thích,
đồ vật thân quen. Học sinh bị ảnh hưởng thông qua tiếp xúc với sự vật, hiện
tượng xung quanh thông qua các kênh thông tin như: ti vi, tạp chí, sách vở,
truyện tranh, quảng cáo, internet và các tác phẩm điêu khắc công cộng. Dần dần
học sinh nhận biết được những cách thức thể hiện hình ảnh con người khác nhau
về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ như: phác họa con người, biểu cảm của nhân vật,
biểu tượng người khái quát... Do đó việc để học sinh trải nghiệm rất quan trọng,
tùy theo từng chủ đề mà giáo viên lựa chọn các hoạt động cho phù hợp giúp học
sinh nhớ lại kiến thức, những kỷ niệm và tưởng tượng, đồng thời cho các em cơ
hội chia sẻ những gì các em đã biết khi trình bày về sở thích, mối quan tâm, mơ
ước hay ý tưởng. Qua quá trình này học sinh sẽ có được những kiến thức thực tế
để gợi mở cách nhìn nhận, cảm giác, sự tò mò, trí nhớ, trí tưởng tượng và phát
triển sức sáng tạo và biểu đạt thông qua việc được nghe kể chuyện, chia sẻ
những trải nghiệm của bản thân về chủ đề liên quan, xem tranh ảnh, hoặc tổ
chức các trò chơi phù hợp với từng lớp học.
Ví dụ: Ở chủ đề Em và những con vật nuôi giáo viên nên tổ chức cho học
sinh kể về con vật em thích nhất (hình dáng, màu sắc, đặc điểm nổi bật…). Hay
chủ đề Em tự giới thiệu giáo viên tổ chức cho học sinh tạo dáng sẽ thấy ngay
hiệu quả bất ngờ. Vì tạo dáng gây hứng thú học tập, giúp cho học sinh nâng cao
hiểu biết về những tình huống sự kiện từ đời sống hàng ngày của các em. Học
sinh tự tạo lại các dáng hoạt động từ những tình huống trong hoạt động chơi,
làm việc hoặc học tập. Các em dễ dàng nắm bắt được hình dáng, tư thế của
người khi hoạt động để vẽ.
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

14


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

d. Tổ chức hình thức học tập theo quy trình hiệu quả nhất.
Mỗi quy trình theo phương pháp Đan mạch đều có mục tiêu giáo dục khác
nhau để giúp học sinh có thể phát triển khả năng tự học. Khi lựa chọn quy trình
cần chú ý sắp xếp trình tự các bước sao cho có sự kết hợp hài hoà giữa phương
pháp, nội dung và hình thức tổ chức lớp học. Vì nếu lựa chọn quy trình không
phù hợp sẽ dẫn đến tình trạng học sinh học tập chán nản, thiếu ý tưởng sáng tạo.
Ví dụ: nếu là chủ đề Vui chơi thì chỉ nên vận dụng quy trình tạo hình 3D (nặn)
hoặc Vẽ cùng nhau, còn quy trình Tạo hình từ vật tìm được là không thể thực
hiện được.
e. Kế hoạch giảng dạy một chủ đề (giáo án):
Mặc dù không có bất cứ một hướng dẫn cụ thể nào về việc xây dựng kế
hoạch dạy học, nhưng theo chúng tôi mỗi chủ đề cần được thực hiện các tiết
theo thứ tự như sau:
- Tiết 1: Học sinh tìm hiểu về chủ đề thông qua các hoạt động trải nghiệm,
tham quan, quan sát thực tế…để hình thành ý tưởng cho tác phẩm của mình.
- Tiết 2: Học sinh thể hiện ý tưởng thông qua việc tạo hình 2D (vẽ biểu
đạt, tạo ngân hàng hình ảnh)
- Tiết 3: Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm (vẽ cùng nhau, vẽ theo
nhạc, tạo hình 3D…)
Ví dụ: Chủ đề Em và những vật nuôi yêu thích (Mĩ thuật 1) – thực hiện 4
tiết. Trong đó:
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề. Giáo viên gợi ý học sinh tìm
hiểu hình dáng các con vật nuôi thông qua các câu hỏi gợi ý để các em thảo
luận. Tổ chức trò chơi Thi vẽ nhanh một con vật mà em thích. Học sinh tìm ra
cách vẽ các con vật sau khi trải nghiệm trò chơi. Học sinh vẽ những con vật nuôi
mà mình thích vào giấy A4. Học sinh trong nhóm trao đổi và học hỏi cách vẽ.
Tiết 2: Vẽ cùng nhau. Học sinh vẽ theo nhóm, kết hợp xé dán những con
vật nuôi em thích (được lựa chọn từ những con vật các em đã vẽ ở tiết trước).
Có thể chọn những con vật cùng môi trường sống, nhóm gia súc, nhóm gia cầm,
nhóm con vật sống dưới nước, ở rừng…
Tiết 3: Tạo hình 3D. Học sinh nặn kết hợp xé dán hình các con vật theo
nhóm.
Tiết 4: Trưng bày sản phẩm. Các nhóm tiếp tục hoàn thành bài vẽ và
trưng bày sản phẩm. Giáo viên tổ chức cho học sinh xem và nêu cảm nhận của
cá nhân.
* Kết quả sau khi áp dụng giải pháp: Giáo viên không còn lúng túng khi
lên lớp, các hoạt động diễn ra theo trình tự một cách khoa học và gắn kết với
nhau. Học sinh dễ tiếp thu bài hơn, hiệu quả sáng tạo tăng lên rõ rệt.
3b. Giải pháp 2: Xây dựng các chủ đề học tập có nội dung gần gũi,
quen thuộc và phù hợp với khả năng nhận thức của các em.
* Mục đích: Giúp học có thể khám phá, suy nghĩ, thể hiện về các trải
nghiệm, quan điểm, cảm xúc và khả năng tưởng tượng của bản thân.
* Biện pháp thực hiện: Theo phương pháp mới thì giáo viên được chủ
động xây dựng kế hoạch, nội dung giảng dạy trên cơ sở căn cứ vào chương trình
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

15


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

hiện hành và khả năng nhận thức của học sinh. Chính vì vậy, nếu giáo viên đề ra
nội dung quá khó (khó ở cách thể hiện, khó hiểu đối với học sinh) thì hiệu quả
sáng tạo của các em sẽ không cao. Do đó để xây dựng các chủ đề cho phù hợp
với lứa tuổi học sinh lớp Một, phù hợp với khả năng của các em, trước hết giáo
viên cần nghiên cứu nội dung, chương trình Mĩ thuật hiện hành, xây dựng kế
hoạch dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch.. Tài liệu này sẽ giúp
cho các giáo viên Mĩ thuật Tiểu học có thể vận dụng linh hoạt phương pháp dạy
học mới vào thực tiễn một cách hiệu quả. Tuy nhiên tùy điều kiện vật chất của
nhà trường, khả năng chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh mà giáo viên có thể
bỏ bớt, thay vào chủ đề khác hoặc xây dựng số lượng tiết dạy theo từng chủ đề
cho phù hợp. Chẳng hạn chủ đề Em trong cuộc sống với phạm vi quá rộng, khó
giải thích cho học sinh thì giáo viên có thể điều chỉnh thành các chủ đề như Em
và những người bạn hoặc Chúng em vui chơi…Nói chung, khi lựa chọn các chủ
đề giáo viên cần quan tâm đến sở thích, tâm lý lứa tuổi, khả năng nhận thức của
học sinh để có những nội dung học tập sinh động và hiệu quả nhất.
Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch giảng dạy linh hoạt và có sự tích hợp
hài hòa các quy trình dạy - học mĩ thuật mới sao cho phù hợp với đối tượng học
sinh lớp Một cũng như điều kiện thực tế tại địa phương, xác định rõ thời gian, số
tiết, quy trình thực hiện, mục tiêu giáo dục của từng chủ đề ngay từ đầu năm
học. Cần lưu ý lựa chọn thứ tự các chủ đề phải đi từ dễ tới khó, từ đơn giản đến
sinh động…để học sinh dễ tiếp thu. Chính vì vậy mà chủ đề 1 chỉ nên giới thiệu
với các em về môn học Mĩ thuật, để các em làm quen với màu sắc thông qua
việc vẽ theo cảm nhận, vẽ theo ý thích của bản thân. Chủ đề 2 được nâng lên
một bước với mục tiêu giúp các em nhận biết các nét vẽ (nét thẳng, nét cong) và
vẽ được những hình vẽ từ các nét này…Việc đề ra kế hoạch chi tiết giúp giáo
viên chủ động hơn trong việc nâng cao nhận thức cho học sinh.
* Kết quả sau khi áp dụng: Học sinh rất thích thú khi được làm việc với
một chủ đề liên quan đến kinh nghiệm sẵn có của bản thân và những gì các em
đã biết. Lớp học sinh động với những tranh luận từ thực tế, sản phẩm đa dạng và
phong phú.
3c. Giải pháp 3: Vận dụng linh hoạt 7 quy trình Mĩ thuật mới phù hợp
với khả năng nhận thức của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường.
* Mục đích: Tạo cơ hội cho học sinh thích học và học thực sự dựa trên
những gì các em đã biết, những gì liên quan đế sở thích của các em.
* Biện pháp thực hiện: Bảy quy trình mĩ thuật theo phương pháp mới
bao gồm:
1. Quy trình Vẽ cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện.
2. Quy trình Vẽ biểu cảm.
3. Quy trình Trang trí và vẽ tranh qua âm nhạc.
4. Quy trình Xây dựng cốt truyện.
5. Quy trình Tạo hình từ dây thép và vật tìm được.
6. Quy trình Điêu khắc – Nghệ thuật tạo hình không gian.
7. Quy trình Tạo hình con rối và biểu diễn nghệ thuật.
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

16


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

Giáo viên tạo hứng thú cho học sinh bằng cách lập nên các quy trình dạy học mĩ thuật tích hợp, linh hoạt theo chủ đề liên quan đến kinh nghiệm cá nhân,
tâm lý lứa tuổi và kiến thức của học sinh. Tùy điều kiện cơ sở vật chất mà giáo
viên tổ chức các hoạt động học tập vận dụng linh hoạt 7 quy trình Mĩ thuật mới.
Khi thực hiện tích hợp các quy trình dạy - học giáo viên cần chú ý:
- Xây dựng dựa trên những gì học sinh đã biết, và những gì liên quan đến
sở thích, mối quan tâm của các em.
- Để học sinh chủ động trong quá trình học tập.
- Tạo điều kiện cho học sinh sáng tạo, giao tiếp và thể hiện.
- Hình thành cho học sinh những kĩ năng cần thiết như: nói, trình bày và
làm việc cùng nhau
- Giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh thích học và học thực sự thông
qua việc học sinh tự làm và thích làm, bởi vì quy trình dạy - học mĩ thuật đó có
liên hệ và gắn với cuộc sống hàng ngày và quá trình học tập của các em, sẽ phát
triển thêm những kỹ năng sống mới cho các em.
Trong các quy trình dạy - học mĩ thuật sáng tạo, giáo viên phải luôn chỉ ra
cho học sinh thấy rằng sẽ có vô vàn cách thức biểu đạt khác nhau chứ không
phải chỉ có một cách duy nhất. Những quy trình dạy - học mĩ thuật này không
phải là công thức cố định mà chúng ta phải làm theo. Giáo dục mĩ thuật giúp học
sinh có khả năng khám phá ra năng lực của mình thông qua các phương tiện
khác nhau cũng như trải nghiệm những niềm vui thích khi tạo ra những sản
phẩm, những biểu đạt mang tính độc lập và đặc sắc của mình. Điều này giúp học
sinh có thể sử dụng và ứng dụng ngôn ngữ mĩ thuật để có thể biểu đạt kinh
nghiệm và thái độ của các em bằng nhiều cách khác nhau. Cụ thể là:
- Năng lực giao tiếp được phát triển thông qua việc thảo luận, làm việc
nhóm.
- Năng lực đánh giá được phát triển qua quá trình quan sát,trải nghiệm và
thưởng thức các sản phẩm mĩ thuật do chính các em tạo nên…
Ví dụ: Giáo viên và học sinh đánh giá kết quả làm việc khi các nhóm học
sinh thuyết trình về tác phẩm của mình. Để diễn giải, phân tích và khuyến khích
các em đưa ra phản hồi và hội thoại với nhau về tác phẩm, giáo viên có thể sử
dụng phương pháp phỏng vấn, tìm kiếm hình ảnh tưởng tượng qua khung hình
trên bức tranh màu sắc trừu tượng, đóng kịch, di chuyển vị trí nhân vật trong
tranh, nhân cách hoá hình ảnh, hoặc vẽ lại một tác phẩm nghệ thuật...Mỗi nhóm
học sinh trình bày câu chuyện của mình giống như một vở kịch ngắn. Học sinh
sẽ thảo luận và đánh giá các hoạt động tại lớp học. Trong suốt quy trình, giáo
viên và học sinh có thể thảo luận mục đích và kết quả qua từng bước sáng tạo từ
đầu cho đến khi có sản phẩm cuối cùng. Sau mỗi quy trình, giáo viên và học
sinh sẽ đánh giá chất lượng của mỗi sản phẩm được tạo ra cũng như hiệu quả
xuyên suốt quá trình học tập.
Tuy nhiên, do cơ sở vật chất, không gian học tập, khả năng nhận thức của
học sinh lớp Một chưa thể đáp ứng được yêu cầu khi dạy theo phương pháp mới
nên giáo viên chỉ có thể áp dụng 5 quy trình, còn 2 quy trình Điêu khắc – Nghệ
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

17


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

thuật tạo hình không gian, Tạo hình con rối và biểu diễn nghệ thuật chỉ có thể
thực hiện ở các khối lớp lớn hơn. Cụ thể thực hiện các quy trình như sau:
- Vẽ cùng nhau: Học sinh biến những quan sát của mình thành các bức vẽ
cá nhân. Tất cả các bài vẽ cá nhân sẽ là ngân hàng hình ảnh của nhóm để các em
lựa chọn, sắp xếp theo một câu chuyện và vẽ cùng nhau, tạo thành một tác phẩm
lớn hơn. Đúng ra là học sinh sẽ vẽ cùng nhau trên khổ giấy A0 hoặc A3 nhưng
do điều kiện khó khăn của học sinh nên giáo viên có thể yêu cầu học sinh chuẩn
bị một vở vẽ khổ A4 ( vở Le Khanh) và giấy A4 để vẽ. Khi tạo ngân hàng hình
ảnh, các em sẽ vẽ vào vở Le Khanh, khi vẽ cùng nhau sẽ vẽ vào giấy A4 (vẽ
theo nhóm 2 hoặc nhóm 4). Điều này cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến sự kết
hợp của các em trong hoạt động nhóm do giấy quá nhỏ, chỉ phù hợp ở nhóm 2
và 3 nhưng thực tế chỉ có thể như vậy. Do điều kiện kinh tế nhiều học sinh còn
khó khăn nên việc chuẩn bị giấy vẽ nhiều khi chưa đáp ứng được nhu cầu học
tập. Để khắc phục vấn đề này, giáo viên nên kêu gọi sự hỗ trợ của các đồng
nghiệp trong nhà trường, thu gom các giấy khổ A4 đã qua sử dụng in 1 mặt cho
học sinh vẽ vừa không để lãng phí vừa giúp ích rất nhiều cho các em.
- Vẽ biểu cảm: Học sinh sẽ tập trung quan sát, sử dụng kết hợp mắt và
tay, vẽ không nhìn giấy. Học sinh thường sợ vẽ không đúng, không đẹp nên hay
lén nhìn giấy, nên giáo viên cần lưu ý ngay từ đầu rằng, mục đích không phải vẽ
cho đúng với mẫu mà chúng ta quan sát, ghi nhớ và truyền cảm xúc qua tay, thể
hiện lên giấy tạo ra bức vẽ ấn tượng và hài hước. Đồng thời giáo viên cần
khuyến khích, tuyên dương các em học sinh vẽ đúng yêu cầu của phương pháp,
không nhìn giấy khi vẽ để các em còn lại cố gắng thực hiện theo.
- Vẽ theo nhạc: Khi vẽ theo nhạc, nếu có phòng chức năng thì giáo viên
nên tổ chức cho học sinh đứng xung quanh mép bàn theo từng nhóm (có từ 5 em
trở lên), trước mỗi học sinh là một bảng màu. Giáo viên lựa chọn nhạc (nhạc
không lời, nhạc thiếu nhi..), tuy nhiên tùy theo tình hình thực tế có thể dùng
nhạc có lời, tiếng vỗ tay, nghe hát…từ nhẹ nhàng chuyển sang nhanh, mạnh, sôi
nổi. Học sinh lắng nghe và cảm nhận giai điệu, vẽ theo hướng dẫn của giáo viên:
thứ tự các màu từ sáng sang đậm. Ví dụ: Theo thứ tự vàng, đỏ, cam, xanh… và
kết thúc bằng màu đen. Sau khi hoàn thành bức tranh lớn, giáo viên yêu cầu học
sinh quan sát và tưởng tượng theo mức độ cảm nhận: Em nhìn thấy gì trong
tranh? Em nghĩ đến đề tài nào? Từ đó giáo viên gợi ý học sinh sáng tạo từ thế
giới tưởng tượng của mình để bắt đầu quy trình: lựa chọn một phần tranh trong
bức tranh lớn làm tác phẩm của mình. Học sinh có thể vẽ thêm vào để làm nổi
bật nội dung chủ đề hoặc bỏ bớt các chi tiết, để cuối cùng tác phẩm đạt được có
thể là: bưu thiếp, thiệp mừng, bìa sách, họa tiết trang trí đồ vật, tranh đề tài…
Nhưng nếu không có phòng chức năng thì giáo viên cũng có thể tổ chức cho học
sinh vẽ theo nhạc bằng cách: yêu cầu các em đứng tại chỗ vẽ và vận động theo
nhạc trên khổ giấy A3, A4.
- Tạo hình bằng dây thép và vật dụng tìm được: Nói rõ hơn có nghĩa là
tạo hình bằng lắp ghép, trang trí từ những vật liệu phế thải, uốn dây thép và giấy
bồi… thông qua sự liên tưởng về thế giới xung quanh để tạo thành các tác phẩm
biểu đạt 2 chiều hoặc 3 chiều. Đối với học sinh lớp Một, quy trình tạo hình bằng
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

18


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

dây thép là khó thực hiện được vì các em chưa thể sử dụng kìm cắt, uốn dây
thép theo ý muốn mà chỉ có thể tạo hình từ vật phế thải ở một số chủ đề như
Ngôi nhà của em, Em sáng tạo với đồ vật...Tuy nhiên giáo viên cũng nên giới
thiệu về cách thực hiện và sáng tạo với dây thép để học sinh có điều kiện làm ở
nhà với sự hỗ trợ từ phụ huynh.
- Xây dựng cốt truyện: Khi chọn nội dung để xây dựng cốt truyện, giáo
viên cần lưu ý về nhân vật, bối cảnh, sự kiện… phải phù hợp tâm lý lứa tuổi của
các em. Tình huống truyện dễ hình dung, dễ trình bày để học sinh có thể sắm
vai, đóng kịch và xây dựng ố cảnh bằng hình thức vẽ, cắt dán, xé dán, tạo hình
3D…Ví dụ một số nội dung như: lao động làm vệ sinh, biểu diễn văn nghệ…
* Kết quả sau khi áp dụng: Hầu hết học sinh đều biết chủ động trong quá
trình học tập, tự tin trước lớp, giao tiếp tiến bộ, năng lực sáng tạo, biểu đạt có
tiến bộ rõ rệt.
3d. Giải pháp 4 : Xây dựng bầu không khí lớp học thân thiện, tạo hứng
thú học tập cho học sinh thông qua các hoạt động thi đua, trò chơi.
* Mục đích: Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh
trong các hoạt động giáo dục với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo.
Học sinh cảm nhận được sự thoải mái khi việc học của mình vừa gắn với kiến
thức trong sách vở, vừa thông qua sự trải nghiệm của chính bản thân trong các
hoạt động tập thể.
* Biện pháp thực hiện:
a. Xây dựng bầu không khí học tập thân thiện:
Để các học sinh tự tin hơn khi thực hiện các sản phẩm của mình thì rất
cần một môi trường học tập thân thiện. Phong trào này cũng đã được Bộ Giáo
dục-Đào tạo triển khai trong toàn ngành từ những năm gần đây, được xác định
gồm 5 nội dung. Đó là:
- Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở
mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.
- Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động tập thể, vui tươi, lành mạnh.
- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch
sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.
Do đó muốn xây dựng môi trường học tập thân thiện thì cũng phải thực
hiện tốt các nội dung trên, nhưng ở phạm vi lớp học và tùy tình hình học sinh, cơ
sở vật chất…mà giáo viên tổ chức cho phù hợp. Trước hết giáo viên cần thể hiện
phong cách giao tiếp thực sự tôn trọng học sinh. Tất cả bề ngoài hình thức như
dáng đi, đứng, cử chỉ, điệu bộ, thái độ, ngôn ngữ …đều phải thể hiện được sự
thân thiện. Luôn giao tiếp thân thiện với học sinh trong mọi tình huống.
Mặt khác Mĩ thuật là một bộ môn phụ thuộc nhiều vào năng khiếu của
từng cá nhân, do đó giáo viên không nên đòi hỏi quá nhiều ở các em. Học sinh
hoàn thành sản phẩm đúng theo nội dung chủ đề, qua mỗi giờ học các em có thể
nhận xét, đánh giá cái đẹp – cái chưa đẹp đã là thành công. Mỗi lời động viên,
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

19


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

khích lệ dù rất nhỏ của giáo viên cũng có thể là một động lực lớn để các em cố
gắng.
Khi học sinh thực hành, giáo viên cần phải theo dõi, quán xuyến chung, điều
chỉnh, bổ sung những gì mà đa số học sinh chưa rõ hoặc còn lúng túng. Theo dõi
giúp học sinh kém, động viên khích lệ học sinh khá, cụ thể là:
+ Gợi ý học sinh nhận ra những thiếu sót ở bài vẽ để học sinh rút kinh
nghiệm và tự sửa chữa.
+ Động viên, khích lệ học sinh khá, giỏi tạo điều kiện cho các em suy nghĩ
tìm tòi thêm, nâng cao hiệu quả sáng tạo ở bài vẽ.
Ví dụ như khi học sinh vẽ biểu đạt : Tùy điều kiện thực tế, giáo viên
khuyến khích học sinh lựa chọn chất liệu, màu sắc phù hợp để vẽ nhằm tăng tính
biểu cảm. Giáo viên nên đi và quan sát cả lớp, đặt câu hỏi để giúp các em lựa
chọn được màu sắc và nội dung đạt chất lượng. sau hoạt động này, giáo viên cần
hướng dẫn học sinh dùng khung tự tạo để xác định bố cục bức tranh trong Vẽ
chân dung, và cả những bức tranh khác được sáng tạo trong suốt quá trình học
mĩ thuật, tạo cho các em cách nhìn thẩm mĩ và phương pháp trình bày tác phẩm
khi trưng bày bằng những câu hỏi gợi ý như:
- Em muốn thể hiện điều gì và em thể hiện nội dung đó như thế nào trong
bức tranh
này?
- Tại sao em sử dụng màu này?
- Hình ảnh trong tranh của em có theo những gì em muốn thể hiện không?
- Trong bài vẽ của mình, em muốn thêm hay bỏ chi tiết nào? Lí do?...
Mặt khác, dù dạy theo phương pháp cũ hay mới, giáo viên chuyên trách
Mĩ thuật luôn gặp khó khăn chung với đối tượng học sinh lớp Một đó là : Các
em không dám vẽ, sợ vẽ xấu các bạn chê cười, hay sao chép hoặc bắt chước ý
tưởng của bạn. Khi vẽ các em hay tẩy xóa, thường vẽ hình quá nhỏ. Đây là hạn
chế mà các em thường mắc phải nhiều. Nhất là giai đoạn đầu năm, các em còn
bỡ ngỡ do chưa quen, thậm chí có em chưa một lần cầm bút vẽ, chưa nhận biết
được tên các màu. Giáo viên phải biết cách phát huy các mặt mạnh của học sinh,
luôn khen ngợi những học sinh có nét vẽ ngộ nghĩnh, động viên, khích lệ học
sinh còn yếu. Động viên khích lệ kịp thời một tiến bộ dù nhỏ nhất của các em.
Điều này sẽ giúp các em bớt mặc cảm tự ti và có tinh thần học tập hơn. Có em
vẽ hình rất đẹp nhưng lại hay tẩy xoá vì các em sợ sai, vì các em chưa nhìn thấy
được cái đẹp trong tranh của mình. Ngoài việc giải thích, giáo viên cần so sánh
bài vẽ đẹp và chưa đẹp để học sinh hiểu thêm. Đồng thời nên tuyên dương
thường xuyên những nỗ lực dù rất nhỏ của các em để các em tự tin hơn trong
học tập.
b. Tăng cường tổ chức các trò chơi lồng ghép vào quá trình học tập:
Bên cạnh hoạt động học là chủ đạo thì nhu cầu chơi, giao tiếp với bạn bè
của các em học sinh lớp Một cũng không thể thiếu. Đây cũng là một phương
pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trên cơ
sở khai thác đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. Khi tổ chức trò chơi,giáo viên
cần lưu ý:
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

20


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

+ Lựa chọn trò chơi vừa sức với học sinh. Các em học đấy nhưng phải
vui, khi vui thích thì việc học tập sẽ là tự nguyện, không bị gò ép, thúc bách. Khi
học mà như chơi thì việc học sẽ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, học sẽ trở thành là
một trong những nhu cầu của học sinh. Song cần tìm những trò chơi sao cho
nhiều em được tham gia sẽ phát huy tính tích cực hơn. Dạy học bằng phương
pháp tổ chức trò chơi là đưa học sinh đến với các hoạt động vui chơi giải trí
nhưng có nội dung gắn liền với bài học.Trò chơi trong học tập có tác dụng giúp
học sinh hăng say vào học tập, chống mệt mỏi, tránh làm cho tiết học nặng nề
nhàm chán, tăng cường khả năng thực hành kiến thức của bài học, phát huy
hứng thú, tạo thói quen độc lập, chủ động và sự sáng tạo của học sinh, lôi cuốn
các em vào những hoạt động học tập. Hay nói cách khác: trò chơi học tập là
hoạt động được tổ chức có tính chất vui chơi, giải trí nhưng có nội dung gắn với
bài học hay hoạt động học tập của học sinh.
Một số trò chơi có thể áp dụng như: thi vẽ nhanh, vẽ đẹp, tưởng tượng từ
hình có sẵn… vào đầu, cuối tiết học hoặc trước khi thực hành. Đây chính là thời
gian để các em luyện vẽ và tăng cường khả năng vẽ nhanh, vẽ đẹp và giúp các
em phấn chấn tinh thần,
hăng hái học tập hơn. Cách tiến hành như sau :
- Trò chơi Tưởng tượng từ hình có sẵn: Giáo viên vẽ lên bảng một số hình
(có liên quan đến chủ đề đang học), yêu cầu các đội cử đại diện tham gia thi đua
vẽ tiếp vào hình có sẵn để thành hình theo đúng chủ đề giáo viên yêu cầu. Ví dụ
như chủ đề Con vật nuôi, giáo viên có thể vẽ lên bảng những hình như sau:

Từ những hình này, học sinh vẽ tiếp thành hình các con vật mà em thích như:
con trâu, con heo, con mèo, con thỏ…
- Trò chơi : Ai nhanh hơn. Luật chơi: Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên vẽ nhiều
con vật nuôi ( hoặc vẽ một tranh). HS dưới lớp hát 1 bài. Khi hát hết bài thì các
đội thi vẽ phải ngừng tay. Đội nào có học sinh vẽ nhanh, vẽ nhiều con vật (hoặc
tranh đẹp nhất) là đội thắng cuộc…
Khi tổ chức trò chơi, giáo viên cần đánh giá cao phần tham gia của các
đội, không làm qua loa đại khái, có khen thưởng, tuyên dương kịp thời cũng là
một biện pháp làm cho học sinh thêm tích cực vì em nào cũng thích được khen,
được thầy cô quan tâm đến việc làm của mình. Bên cạnh đó cần động viên
những đội còn lại để các em cố gắng hơn ở lần sau. Sau mỗi lần chơi giáo viên
cần nhận xét đánh giá kết quả của học sinh. Dựa vào yêu cầu, nội quy chơi, kết
quả cuộc chơi giáo viên đánh gía cuộc chơi và phân loại thắng thua thật công
bằng, rõ ràng. Giáo viên phải hết sức lưu ý vấn đề này vì đôi khi có giáo viên
nêu yêu cầu và luật chơi rất khắt khe nhưng khi đánh giá kết quả lại đại khái,
không chính xác hoặc không công bằng vì vậy sẽ làm cho học sinh mất phấn
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

21


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

khởi, đôi khi các em biểu lộ sự phản đối với sự đánh giá đó và không chấp nhận
kết luận của giáo viên. Để đánh giá đúng thực chất của cuộc chơi, giáo viên phải
thống kê ra được những ưu điểm, nhược điểm của từng đội tham gia chơi. Tuy
nhiên vẫn cần sự đánh giá nhẹ nhàng mang tính chất động viên, khích lệ là
chính, tránh tình trạng đánh giá để các em buồn và xấu hổ với bạn bè khi không
thắng trò chơi.
* Kết quả sau khi áp dụng: Nhiều học sinh hăng hái phát biểu và thích
được phát
biểu, thích tham gia nhận xét, đánh giá, hứng thú tham gia trò chơi học tập. Đặc
biệt các em tập trung trong học tập hơn, không còn hiện tượng nói chuyện riêng,
làm việc riêng trong giờ học.
3e. Giải pháp 5 : Tăng cường nhận xét, đánh giá học sinh
* Mục đích: Nhận biết được điểm mạnh,điểm yếu của học sinh để có biện
pháp cải thiện, hoàn thiện phương thức dạy và học để phát triển năng lực của
học sinh.
* Biện pháp thực hiện: Việc đánh giá quá trình và kết quả học tập của
học sinh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được thực hiện ở các tiết
cuối của mỗi chủ đề (hoạt động Trưng bày sản phẩm). Nó không đơn thuần là
thực hiện một quy định bắt buộc để giáo viên ghi nhận vào Sổ theo dõi mà dựa
vào đó giúp giáo viên nắm được năng lực, khả năng phối hợp của từng học sinh,
từ đó có kế hoạch tổ chức dạy - học phù hợp và hiệu quả. Giáo viên không được
đưa ra bất cứ một nhận xét nào về sản phẩm của các em. Mà tùy theo từng sản
phẩm, giáo viên gợi ý các em có nên thêm vào, hay bỏ bớt các hình ảnh, nên
chỉnh sửa hay thay đổi gì để tác phẩm đẹp hơn, từ đó các em tự rút ra được kiến
thức và kinh nghiệm cho bản thân ở lần sau. Mặt khác cần theo dõi, đánh giá
học sinh trong suốt quá trình tham gia các hoạt động chứ không chỉ là dựa trên
đánh giá sản phẩm chung của nhóm. Mỗi học sinh có năng lực, sở trường riêng
(em thì vẽ đẹp nhưng tạo hình bằng đất thì chưa đạt và ngược lại…) nên giáo
viên cần quan tâm theo dõi để có những nhận xét, đánh giá cho hợp lý và đảm
bảo khách quan. Giáo viên cần quan sát thái độ học tập và làm việc trong các
nhóm, đánh giá sự tiến bộ của nhóm trên cơ sở thu thập những thông tin về sự
tiến bộ của mỗi thành viên trong nhóm. Sản phẩm của nhóm thể hiện quá trình
trao đổi, trình bày ý kiến và kỹ năng hợp tác của từng thành viên. Do đó việc
nhận xét quá trình làm việc của nhóm không nên qua loa, đại khái. Càng đưa ra
nhận định cụ thể càng giúp học sinh tích lũy nhiều kinh nghiệm cho những lần
làm việc sau. Những tiêu chí nhận xét cần thiết phải có:
- Sự phân công trong nhóm.
- Tinh thần thái độ làm việc của các thành viên trong quá trình thực hiện.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Thời gian hoàn thành sản phẩm.
- Kĩ năng trình bày nội dung tranh vẽ trước lớp.
Việc đánh giá kết quả không chỉ dựa trên thành tích chung của cả nhóm
mà còn dựa trên sự đóng góp của từng thành viên trong nhóm. Để thực hiện việc
đánh giá đảm bảo công bằng, đúng thực tế, giáo viên cần có sổ tay theo dõi ghi
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

22


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

nhận ngay những cá nhân tích cực, cá nhân thụ động hay sáng tạo, những nhóm
làm việc hiệu quả…Khi thực hiện việc đánh giá, giáo viên cần nêu rõ những mặt
được và chưa được để học sinh nắm và thực hiện tốt hơn. Bên cạnh việc tuyên
dương những học sinh tích cực, chăm chỉ, giáo viên cũng cần nghiêm khắc nhắc
nhở những học sinh chưa tập trung, lơ là, hay nói chuyện, làm việc riêng…để
các em có trách nhiệm và ý thức hơn.
Khi đánh giá hoạt động của một nhóm, giáo viên cũng cần lưu ý tới những
tiến bộ của các em. Bởi vì sự tiến bộ đó thể hiện tinh thần, thái độ tiếp thu bài
học có hiệu quả mà các em đạt được. Sản phẩm của một nhóm thường là hoàn
thành tốt thì không có gì phải bàn, nhưng có nhiều trường hợp ở hoạt động trước
các em chỉ hoàn thành hoặc chưa hoàn chỉnh, ở hoạt động sau lại có sản phẩm
nổi trội hoặc xuất sắc thì rất cần sự ghi nhận của giáo viên. Đó chính là động lực
để các em có tinh thần học tập tốt hơn ở các hoạt động sau.
Hiện tại việc đánh giá môn học được thực hiện theo thông tư 30, do đó
đánh giá hoạt động nhóm là một phần quan trọng để làm căn cứ cho giáo viên
thực hiện đúng thực chất, công bằng và khách quan. Nhất là đối với nội dung
năng lực và phẩm chất, nếu giáo viên chỉ dựa trên cơ sở là sản phẩm mĩ thuật
của các em là chưa đủ, chưa chính xác, mà phải dựa trên nhiều yếu tố như: Khả
năng kết hợp với bạn, khả năng giao tiếp, tính tích cực, sáng tạo…Chính vì vậy,
giáo viên cần coi trọng khâu đánh giá hoạt động nhóm của học sinh trong các
giờ học, để đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, đạt mục tiêu giáo dục của môn
học Mĩ thuật trong trường Tiểu học nói chung, Mĩ thuật 1 nói riêng.
* Kết quả sau khi áp dụng: Học sinh tích cực tham gia các hoạt động của
nhóm hơn, nhiều em đã biết khắc phục và khắc phục được những hạn chế của
bản thân, sáng tạo nhiều sản phẩm mĩ thuật độc đáo và đẹp mắt.
Chương III. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm đem lại
Nhờ áp dụng các biện pháp đã trình ở trên nên giữa năm học 2017 - 2018
chất lượng học tập phân môn mĩ thuật của học sinh khối 1 do tôi giảng dạy được
nâng lên rõ rệt.Cụ thể:
 Đánh giá kết quả bài tập thực hành phân môn mĩ thuật lớp 1 tuần 8Khối 1 giữa kỳ học:
Tổng
Hoàn thành tốt
Hoàn thành
Chưa hoàn thành
số
(A+)
(A)
(B)
43HS
22
51%
20
46,5%
1
2,5%
Tính tới thời điểm hiện tại, học sinh đã quen và thực hiện tương đối tốt
mô hình học tập mới này, áp lực học tập không còn là vấn đề với các em. Đây
chính là hình thức dạy học theo phương pháp mở (kết thúc bài học này là mở ra
một bài học mới), tăng cường dạy học hợp tác nhưng vẫn coi trọng cá thể hóa
học sinh. Tạo cơ hội cho học sinh thực hành các bài tập ứng dụng thiết thực,
phục vụ cho học tập và cuộc sống.
Qua việc học tập theo phương pháp mới giúp cho học sinh có được những
trải nghiệm để gợi mở cách nhìn nhận, cảm giác, sự tò mò, trí nhớ, trí tưởng
tượng và phát triển sức sáng tạo và biểu đạt, vì vậy học sinh sẽ có được những
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

23


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

hình ảnh và động lực mang tính tinh thần. Hạn chế được cảm giác lo sợ vì không
biết vẽ của các em. Học sinh biết bảo vệ ý thức chủ quan của bản thân khi vẽ
tranh, không bị ảnh hưởng bởi lời chê bai của các bạn khác. Học sinh được bồi
dưỡng rèn luyện óc quan sát, cách so sánh sự vật hiện tượng, giúp các em tìm
tòi thể hiện để vươn tới cái đẹp. Các em cảm nhận được cái đẹp và chưa đẹp một
cách rõ ràng qua việc nhận xét hình ảnh, tranh vẽ…Biết tạo ra các sản phẩm làm
đẹp phục vụ cho sinh hoạt như: trang trí đồ vật, trang trí góc học tập…Một điều
không thể không nhắc tới đó là học sinh yêu thích môn học hơn, vẽ một cách say
sưa hơn, hứng thú với nhiều sáng tạo, khiến cho tiết học trở nên thoải mái, nhẹ
nhàng. Quan trọng hơn cả là các em đã thấy tự tin khi vẽ, tạo được những câu
chuyện ngộ nghĩnh mang hiệu quả bất ngờ, đẹp mắt.
Số học sinh còn tẩy xóa bài vẽ giảm đi đáng kể, hiện tượng sao chép cũng
không còn. Đặc biệt là không có học sinh nào không hoàn thành được bài thực
hành theo nội dung yêu cầu của bài học. Tính sáng tạo, độc đáo được học sinh
thể hiện qua từng chủ đề sinh động,phong phú và đa dạng. Những bức tranh có
tạo hình tự tin, ngộ nghĩnh xuất hiện ngày càng nhiều. Điều quan trọng là giáo
viên đã tạo được không khí hào hứng, say mê vẽ ở học sinh.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận:
Mĩ thuật là môn học nghệ thuật, kết quả của nó là kết quả của cảm xúc,
chứ không đơn giản là kỹ thuật hay kỹ năng. Muốn tạo ra cái đẹp, học sinh phải
có cảm xúc. Cảm xúc phải xuất phát từ sự rung động của học sinh trước vẻ đẹp
của đối tượng cùng với phương pháp giảng dạy hấp dẫn, lôi cuốn của giáo viên.
Cái đẹp phù hợp với cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận của mỗi học sinh. Trẻ
em có cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận riêng, không giống cách nhìn, cách
nghĩ, cách cảm nhận của người lớn.
Qua quá trình áp dụng phương pháp dạy học Mĩ thuật mới chúng tôi nhận
thấy cái hay của phương pháp này là đặt người học vào vị trí chủ động phải tìm
hiểu vấn đề và tìm ra cách giải quyết hiệu quả, sáng tạo nhất. Việc đáng giá học
sinh cũng không còn bị đặt quá nặng vào sản phẩm của các em mà nó được đánh
giá dựa trên cả quá trình mà các em tham gia. Đây là một chương trình giáo dục
Mĩ thuật Tiểu học năng động, phát huy, rèn luyện được nhiều kỹ năng cho học
sinh, đặc biệt là kỹ năng sống. Giáo viên cần cho học sinh mang sản phẩm về
nhà để trưng bày thành góc Mĩ thuật ở gia đình, nhà trường có thể tổ chức triển
lãm, trưng bày sản phẩm của học sinh vào các ngày sinh hoạt tập thể. Tập cho
học sinh thói quen sưu tầm và cất giữ những vật dụng, vỏ hộp, chai nhựa..không
còn sử dụng để khi cần có thể sử dụng. Làm tốt công tác tư tưởng với phụ huynh
để phụ huynh tham gia chuẩn bị tốt họa phẩm và vật liệu phục vụ cho phương
pháp dạy Mĩ thuật Đan Mạch, có thể tận dụng tối đa các phương tiện, đồ dùng
học tập sẵn có, sử dụng linh hoạt các chất liệu học sinh đã có, hướng dẫn học
sinh sưu tầm các chất liệu sẵn có ở địa phương, những vật dụng bỏ đi để tạo ra
nhiều chất liệu phong phú trong các hoạt động dạy học Mĩ thuật.
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

24


Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”

Với mong muốn là làm thế nào để áp dụng phương pháp mới vào giảng
dạy môn Mĩ thuật Tiểu học ngày càng hiệu quả và giúp giáo viên tháo gỡ những
khó khăn, chúng tôi xin kiến nghị một số ý như sau:
2. Kiến nghị:
- Đề nghị ngành cấp trên xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình từng
khối lớp chung trong toàn tỉnh để giáo viên làm căn cứ thực hiện. Có thể tổ chức
hội nghị, lấy ý kiến của giáo viên để chọn các chủ đề phù hợp khả năng nhận
thức của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.
- Đối với Phòng Giáo dục: Tổ chức tập huấn rút kinh nghiệm qua quá
trình áp dụng để giáo viên nắm vững thêm về phương pháp mới. Cần xây dựng
nội dung thành các tiết dạy minh họa nhằm định hướng tổ chức dạy học và chia
sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên chuyên.
b. Về phía nhà trường:
+ Nhà trường cần trang bị thêm các tài liệu kham khảo để phục vụ cho
việc giảng dạy bộ môn mĩ thuật.
+ Đầu tư xây dựng phòng học chức năng riêng để học sinh có không gian
hoạt động nghệ thuật.
Trên đây là nội dung sáng kiến kinh nghiệm“Một số biện pháp dạy học
môn mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Một”. Để hoàn
thành được sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin trân trọng cảm ơn: Ban giám
hiệu, các đoàn thể, bộ phận và các đồng nghiệp trường Tiểu học Hải Khê đã giúp
đỡ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn
tại nhà trường.
Những gì trình bày trong sáng kiến kinh nghiệm chưa thể coi là mẫu mực.
Vì thời gian nghiên cứu không nhiều, kinh nghiệm bản thân trong dạy học còn ít
nên chỉ dừng lại ở những vấn đề cơ bản như trên. Rất mong nhận được sự góp ý
của quý thầy cô và các các bạn đồng nghiệp đưa ra các giải pháp tối ưu hơn nữa
để sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng rộng rãi nhằm góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục nói chung, dạy học phân môn mĩ thuật theo phương pháp Đan
Mạch nói riêng nhằm đào tạo thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất
nước./.
Xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hải Khê, ngày 22 tháng 11 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung của
người khác./.
NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Thanh Hòa
Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hòa
Trang

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×