Tải bản đầy đủ

Nghiệp vụ phần mềm quản lí phòng GYM

I. HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM
Hệ thống quản lý phòng tập GYM có các quá trình như sau :
1. Lấy dấu vân tay hoặc đăng ký thẻ lên thiết bị:
Vân tay hoặc thẻ là căn cứ để xác định người vào phòng tập có được quyền vào hay
không.Việc lấy dấu vân tay thì áp dụng cho từng người. Mỗi người sẽ được lấy từ 1->10 ngón
tay tùy ý, mỗi ngón sẽ lấy mẫu 3 lần . Việc dùng thẻ thì chỉ việc đăng ký vào phần mềm và phát
thẻ cho thành viên.
2. Cấp phát quyền vào phòng tập
Sau khi lấy dấu vân tay(thẻ) xong thì người quản trị phần mềm sẽ cấp quyền cho người đó vào
phòng tập.Có 2 phương án cấp quyền :


a. Cấp quyền cho những người đăng ký theo tháng/quý/năm : Trường hợp này thì
phần mềm sẽ cấp quyền cho người đó được vào phòng tập trong khoảng thời gian trên.
Theo dõi ngày đi tập
b. Cấp quyền cho những người không thường xuyên : Trường hợp này ta dùng thẻ để
cấp phát luôn. Việc dùng vân tay sẽ bất tiện vì phải lấy dấu vân tay.
Lưu ý : Tùy từng thiết bị và gói phần mềm quản lý phòng tập Gym sẽ có những tính
năng chuyên sâu như chỉ cho phép quẹt thẻ trong những khoảng thời gian được định
nghĩa VD như từ 14h-> 17h, ngoài khung giờ trên khi quẹt sẽ không được vào cửa.
3.


Hệ thống báo cáo:

Hệ thống báo cáo xuất ra đầy đủ chi tiết, quản lý những vấn đề như số lượng người bơi
trong khoảng thời gian, tổng số tiền thu được trong khoảng thời gian ...


II. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ
NHẬN DẠNG DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG AUTO-ID:
4.

Thực hiện áp dụng lấy dấu vân tay, thẻ

Yếu tố cốt lõi nhất trong việc ứng dụng công nghệ Auto-ID trong việc tự động hóa quản
lý phòng tập chính là áp dụng thẻ RFID cho từng đối tượng quản lý (người đến tập). Quá
trình này được thực hiện như sau:
Khi người đến phòng tập đăng ký , bộ phận tiếp nhận sẽ căn cứ vào họ tên người này,
kiểm tra trong hệ thống đã có chưa, nếu chưa sẽ cấp cho một số ID bằng thẻ. Việc đánh
số User ID phải được quy định thống nhất, tránh trùng lặp
5.

Đánh giá, xem xét và ghi nhận dữ liệu

Thông qua việc thực hiện công việc này, dữ liệu về khách hàng mới, dữ liệu quẹt thẻ sẽ
được cập nhật vào hệ thống máy tính thông qua các thiết bị thu thập dữ liệu tự độngmáy quẹt thẻ. Phần mềm quản lý phòng tập cài trên máy tính kết hợp với thiết bị kỹ thuật
sẽ trợ giúp rất lớn cho mọi hoạt động quản lý, loại bỏ việc ghi chép giấy tờ phiền phức,
nhanh chóng báo cáo tình hình vận hành của phòng tập, tự động ghi chép tất cả các
giao dịch vào ra của hoạt động trong phòng tập.
Có thể dùng một trong những thiết bị, hoặc kết hợp những loại sau:
 Thiết bị đọc vân tay kết hợp thẻ:
 Thiết bị đọc thẻ
Chức năng:
Đọc vân tay hoặc đọc thẻ kết hợp truyền trực tiếp số liệu về máy tính.
Dùng phần mềm quản lý phòng tập và thiết bị đọc thẻ sẽ cho nhà quản lý biết được tình
hình vào , ra của phòng tập, đưa ra các báo cáo quản lý khác hỗ trợ quá trình cân đối
điều chỉnh giá vé, chính sách,

Thiết lập thông tin môn tập
- Yoga, Erobic, nâng tạ, múa bụng,….
Thiết lập các gói tập và chi phí


- Vé lẻ: tập theo từng lần đăng ký ngắn hạn
- Vé tháng: 01, 02,03,….
- Có thể tùy chọn tuần tập 4 buổi /tuần, 7 buổi/tuần hoặc mỗi ngày chỉ được tập theo số lần qui
định,…
- Đăng ký theo số lần tập luyện,mỗi lần tập hệ thống sẽ đếm ghi nhận và thông báo số lần


Quản lý khách hàng
- Nhập thông tin khách hàng: họ tên, ngày sinh,địa chỉ, số điện thoại, email,
- Đăng ký Hình Ảnh thông qua webcame trực tiếp, hoặc hình đã có Đăng ký gói tập luyện, nhập
ngày bắt kết thúc, giờ tập, tự động tính ngày
Quản lý doanh thu
- Lập chứng từ thu phí khi khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn.
- Quản lý doanh thu bán hàng, sản phẩm, dịch vụ
Kiểm soát vào, ra
- Ghi nhận tình hình tập luyện và đồng thời thông báo hạn đăng ký
- Nếu khách hàng hết hạn hoặc sắp hết hạn hệ thống sẽ báo
Thống kê vào, ra
- Thống kê chi tiết khách hàng tập luyện
Thống kê chi tiết chỉnh sửa thông tin khách hàng
- Để kiểm soát chặt chẽ quá trình thao tác cũng như tránh thất thoát, hệ thống sẽ ghi lại tất cả
thao tác nhân viên khi sửa gói đăng ký, gia hạn thẻ, phiếu thu tiền,…
Thống kê danh sách công nợ
- Hiển thị danh sách khách hàng còn nơ chưa thanh toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×