Tải bản đầy đủ

Huong dan mcmix cua le sy an

Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

D. Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn trắc nghiệm McMix :

=> Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn trắc nghiệm McMix. : Gồm 18
bước cơ bản là hoàn thành 4 mã đề trắc nghiệm tự chọn.
- Bước 1 : Soạn sẵn câu hỏi trong World, nhớ cuối câu có lệnh kết thúc là
[
]
Thí dụ :
Câu 1 : Nội dung của chương trình giáo dục nghề điện dân dụng gồm 105
tiết gồm có mấy chủ đề :
A. 5 chủ đề.
B. 6 chủ đề.
C. 7 chủ đề.
D. 8 chủ đề.
[
]
Câu 2 : Dụng cụ để đo điện áp là kí hiệu nào sau đây :
A.
B.

C.
D.
[
]

- Bước 2 : Nhấp vào biểu tượng

trên Destop.


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

- Bước 3 : Nhấp vào ô : Thêm ( ở dưới cột bên trái ).


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

- Bước 4 : Điền nội dung vào : Mã kỳ thi, Tên kỳ thi, sau đó chọn Lưu.


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

- Bước 5 : Sau đó chọn : Thêm ( ở dưới cột bên phải ).


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

- Bước 6 : Đánh nội dung vào : Mã đề chuẩn, Tên đề chuẩn, số câu hỏi,
sau đó chọn Lưu.


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định


- Bước 7 : Chọn mục : Tạo/In đề thi.

Giáo viên: Lê Sỹ An


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

- Bước 8 : Nhấp vào ô Thêm.

Giáo viên: Lê Sỹ An


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

- Bước 9 : Paste 40 câu trắc nghiệm đã soạn trong World vào :

- Bước 10 : Sau khi Paste 40 câu trắc nghiệm vào sau đó chọn Lưu :


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

- Bước 11 : Kiểm tra xem đủ 40 câu hay có sai sót gì ko ? Sau đó chọn
vào ô “đề hoán vị”


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

- Bước 12 : Nhấp vào ô Thêm.

- Bước 13 : Chọn 4 mã đề và sau đó Lưu.

Giáo viên: Lê Sỹ An


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

- Bước 14 : Đợi nó chạy rồi hiện ra 4 mã đề sau đó chọn mã đề cần in .
Rồi chọn “ In đề hoán vị “

- Bước 15 : Sau khi in xong 1 mã đề , đợi nó chạy xong hiện ra bảng
“Thoát” rồi chọn , Tiếp sau đó chọn “ trở về :


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

- Bước 16 : Sau đó chọn mã đề tiếp theo và lập lại bước 15. Cứ như
vậy lập lại cho hết 4 mã đề .


Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

Giáo viên: Lê Sỹ An

- Bước 17 : Chọn vào ô “ Xuất đáp án”

Bước 18 : Vào ổ đĩa lưu chương trình Mcmix / vào chổ data / chọn file vừa
làm 4 mã đề và đáp án , Copy ra là xong .



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x