Tải bản đầy đủ

khảo sát quy trình sản xuất thạch rau câu và nước ngân nhĩ tại tân quang minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

-

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC YẾN
NGÂN NHĨ VÀ THẠCH RAU CÂU TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM
TÂN QUANG MINH

GVHD: TS. Lê Thị Hồng Ánh
Sinh viên thực hiện:
MSSV: 2005140

, Lớp:

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2018LỜI CẢM ƠN
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến:
Ban giám đốc Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh, các anh chị ở phòng kỹ
thuật và tập thể nhân viên công ty, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Kim Phương – Cán
bộ phòng công nghê chế biến đã tạo m ọi điều kiện thuận lợi, hướng dẫn và chỉ
bảo tận tình cho em, giúp em hiểu rõ được phần nào công việc của công nhân viên
ngành Công nghệ Thực phẩm. Qua đó, em có thể cũng cố kiến thức đã học trên
thực tế.
− Cô Lê Thị Hồng Ánh đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thực hiện và hoàn thành
tốt bài báo cáo thực tập này.
− Các thầy côn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, đặc biệt là thầy
cô khoa Công nghệ Thực phẩm, đã trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc
về thực phẩm và nhiều lĩnh vực liên quan khác.


Cuối cùng, em xin chúc công ty ngày càng phát triển không những trong nước mà
ciòn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới. Xin chúc tất cả những gì tốt đẹp
nhấy sẽ đến với công ty.
Em xin chân thành cảm ơn!
TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2018
Nguyễn văn A


NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................. .................................
................................................................................................................................................
................................................................................................... ............................................
................................................................................................................................................
........................................................................................ .......................................................
................................................................................................................................................
............................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................. .............................................................................
................................................................................................................................................
....................................................... ........................................................................................


................................................................................................................................................
............................................ ...................................................................................................
................................................................................................................................................
................................. ..............................................................................................................
................................................................................................................................................
...................... .........................................................................................................................
................................................................................................................................................
........... ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2018
Ký tên


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................. .................................
................................................................................................................................................
................................................................................................... ............................................
................................................................................................................................................
........................................................................................ .......................................................
................................................................................................................................................
............................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................. .............................................................................
................................................................................................................................................
....................................................... ........................................................................................
................................................................................................................................................
............................................ ...................................................................................................
................................................................................................................................................
................................. ..............................................................................................................
................................................................................................................................................
...................... .........................................................................................................................
................................................................................................................................................
........... ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2018
Ký tên


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................. .................................
................................................................................................................................................
................................................................................................... ............................................
................................................................................................................................................
........................................................................................ .......................................................
................................................................................................................................................
............................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................. .............................................................................
................................................................................................................................................
....................................................... ........................................................................................
................................................................................................................................................
............................................ ...................................................................................................
................................................................................................................................................
................................. ..............................................................................................................
................................................................................................................................................
...................... .........................................................................................................................
................................................................................................................................................
........... ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2018
Ký tên


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN

I

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY

II

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

III

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

IV

MỤC LỤC

V

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

IX

DANH SÁCH HÌNH

X

LỜI MỞ ĐẦU

XII

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY

1

1.1 Địa điểm xây dựng

1

1.2 Lịch sử thành lập và phát triển

1

1.3 Cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự

10

1.3.1 Sơ đồ tổ chức

10

1.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận

10

1.3.2.1 Hội đồng thành viên

10

1.3.2.2 Giám đốc công ty

10

1.3.2.3 Các phó giám đốc chuên môn

11

1.3.2.4 Các anh chị em ở từng khâu

12

1.4 Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy

12

1.4.1 Sơ đồ tổng mặt bằng nhà máy

12

1.4.2 Sơ đồ mặt bằng phân xưởng sản xuất chính

14

1.5 Tình hình sản xuất và kinh doanh

15


CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHÊ SẢN XUẤT NƯỚC YẾN
NGÂN NHĨ
21
2.1 Sản phẩm nước yến ngân nhĩ

21

2.2 Nguyên liệu

21

2.2.1 Nước

21

2.2.1.1 Nguồn gốc – vai trò

22

2.2.1.2 Chỉ tiêu chất lượng của nước đã xử lý

22

2.2.1.3 Cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý nước

23

2.2.1.4 Quy trình xử lý nước

25

2.2.2 Đường saccharose

33

2.2.3 Đường phèn

35

2.2.4 Nấm tuyết (ngân nhĩ)

35

2.2.5 Gum (gellan gum)

37

2.2.6 Chất bảo quản (Natri benzoate E211)

37

2.3 Quy trình công nghệ

38

2.3.1 Sơ đồ công nghê

39

2.3.2 Thuyết minh quy trình

39

2.3.2.1 Xử lý nấm tuyết

40

2.3.2.2 Sản xuất nước yến ngân nhĩ

43

CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU CÂU

56

3.1 Sản phẩm thạch rau câu

56

3.2 Nguyên liệu

56

3.2.1 Agar

56

3.2.2 Thạch dừa

58


3.2.3 Acid citric

58

3.2.4 Hương liệu thực phẩm

60

3.2.5 Các chất màu

60

3.3 Quy trình công nghệ

61

3.3.1 Sơ đồ công nghệ

61

3.3.2 Thuyết minh quy trình

61

3.3.2.1 Chuẩn bị nguyên liệu

62

3.3.2.2 Trộn khô

62

3.3.2.3 Nấu

62

3.3.2.4 Phối trộn

63

3.3.2.5 Chiết rót

64

3.3.2.6 Ghép mí

66

3.3.2.7 Ngâm nước nóng

66

3.3.2.8 Làm nguội

66

3.3.2.9 Sấy khô

66

3.3.2.10 Định lượng, bao gói

67

CHƯƠNG 4: HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

68

4.1 Đánh giá chung về chất lượng công ty

68

4.2 Các hệ thống quản lý chất lượng của công ty

68

4.3.Công tác quản lý chất lượng

68

4.3.1 Quy trình kiểm soát

68

4.3.2 Quy trình kiểm tra bao bì

69

4.3.3 Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

69

4.4 Xử lý các sản phẩm không phù hợp

70


4.5 Cách tổ chuwcsm điều hành một ca sản xuất

72

4.5.1 Thời gian làm việc của công ty

72

4.5.2 Điều hành sản xuất

72

4.6 Các quy định về vệ sinh cá nhân, vệ sinh thiết bị, phân xưởng nhằm đảm bảo chất
lượng về vệ sinh và an toàn cho người, sản phẩm
72
CHƯƠNG 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH THIẾT BỊ NHÀ C=XƯỞNG, XỬ LÝ
CHẤT THẢI
73
5.1 An toàn lao động

73

5.1.1 An toàn nơi làm việc

73

5.1.2 An toàn về điện và cháy nổ

73

5.1.3 Ánh sáng và tiếng ồn

74

5.1.4 Khám sức khỏe và tủ y tế

75

5.2 Vệ sinh nhà xưởng

75

5.3 Vệ sinh thiết bị

75

5.3.1 Cơ sở lý thuyết của quá trình tẩy rửa và khử trùng

75

5.3.2 Mục đích tẩy rửa và khử trùng

75

5.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình

75

5.3.4 Vệ sinh thiết bị trong xử lý nước

76

5.4 Xử lý chất thải

77

5.4.1 Xử lý chất thải rắn

77

5.4.2 Xử lý nước thải

77

5.4.2.1 Sơ đồ quy trình

77

5.4.2.2 Thuyết minh quy trình

80

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

82

TÀI LIỆU THAM KHẢO

83DANH SÁCH BẢNG BIỂU
Bảng 1: Diện tích các khu vực của công ty

2

Bảng 2: Chỉ tiêu chất lượng nước đã xử lý ở công ty Tân Quang Minh

22

Bảng 3: Sự cố và cách khắc phục khi xử lý nước

32

Bảng 4: Theo tiêu chuẩn Việt Nam 6959 – 2001 về chất lượng đường

34

Bảng 5: Thành phần hóa học trong 100g ngân nhĩ khô

36

Bảng 6: Sự cố và cách khắc phục thường gặp khi chiết rót – ghép mí

50

Bảng 7: Chỉ tiêu cảm quan của acid citric

59

Bảng 8: Các sự cố và cách khắc phục thường gặp khi chiết rót – ghép mí

65

Bảng 9: Các sự cố và cách khắc phục thường gặp khi sấy

67

Bảng 10: Thông số dây chuyền sản xuất thạch rau câu

67

Bảng 11: Xử lý các sản phẩm không phù hợp

71

Bảng 12: Hóa chất và thiết bị

76


DANH SÁCH HÌNH
Hình 1: Toàn cảnh Công ty TNHH Tân Quang Minh

2

Hình 2: Sơ đồ tổ chức công ty

10

Hình 3: Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy

12

Hình 4: Sơ đồ mặt bằng phân xưởng chính

14

Hình 5: Nước ngọt có gaz Bidrico

15

Hình 6: Sữa chua uống tiệt trùng Yobi

16

Hình 7: Nước ép trái cây Anuta

17

Hình 8: Nước uống tinh khiết Bidrico

17

Hình 9: Nước yến ngân nhĩ Bidrico

18

Hình 10: Trà bí đao Anuta

18

Hình 11: Rau câu Bidrico

19

Hình 12: Trà xanh Anuta

19

Hình 13: Các sản phẩm nước tăng lực, sâm cao ly, trà thảo mộc Tam Thanh và nước uống
bổ sung Vitamin Restore
20
Hình 14: Sản phẩm nước uồng ngân nhĩ của công ty

21

Hình 15: Quy trình xử lý nước

26

Hình 16: Hệ thống lọc nước sơ bộ

27

Hình 17: Hình cắt cột lọc vải bông

28

Hình 18: Bộ lọc chỉ

28

Hình 19: Cột lọc trao đổi ion

29

Hình 20: Hình cắt mặt cắt ống lọc vi sinh

30

Hình 21: Đường phèn

35

Hình 22: Ngân nhĩ

36


Hình 23: Công thức cấu tạo của gellan gum

37

Hình 24: Công thức cấu tạo của Natri benzoate

38

Hình 25: Quy trình sản xuất nước uống ngân nhĩ

39

Hình 26: Nồi nấu hai vỏ

44

Hình 27: Sơ đồ hệ thống nấu – làm nguội – lọc – phối trộn nước uống ngân nhĩ
45
Hình 28: Thiết bị lọc – phối trộn

47

Hình 29: Thiết bị rót lon – ghép mí

49

Hình 30: Thiết bị tiệt trùng kiểu nằm ngang

51

Hình 31: Biểu đồ gia nhiệt theo thời gian

52

Hình 32: Thiết bị làm mát bằng nước dạng phun mưa

54

Hình 33: Sản phẩm thạch rau câu hương trái cây

56

Hình 34: Cấu tạo của Agar

57

Hình 35: Cấu trúc của Acid citric

59

Hình 36: Sơ đồ quy trình sản xuất thạch rau câu

61

Hình 37: Máy chiết rót rau câu

64

Hình 38: Quy trình kiểm tra bao bì

69

Hình 39: Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

70

Hình 40: Quy trình xử lý nước thải

78

Hình 41: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải

79


LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước, nền kinh tế Việt Nam đã bước
vào thời kỳ phát triển mới: chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế
thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Cơ chế thị trường đã tạo điều kiện thuận
lợi cho sự xuất hiện của hàng loạt doanh nghiệp mới với sự đa dạng phong phú của các
sản phẩm. Đây chính là nhân tố làm cho nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trở nên cạnh
tranh quyết liệt. Tồn tại và phát triển không phải là một điều dẽ dang đối với bất kỳ một
doanh nghiệp nào, thế nhưng Công ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh đã có những
bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày càng xác lập vai
trò vị trí của mình trên thương trường.
Trên thị trường hiện nay, mặt hàng nước giải khát của Công ty TNHH SX & TM
Tân Quang Minh có nhiều doanh nghiêp cùng kinh doanh. Để dành được thắng lợi trong
cạnh tranh, công ty đã xây dựng nhiều chiến lược, chính sách trong kinh doanh; đồng thời
củng cố và hoàn thiện mạng lưới kinh doanh để cho quá trình sản xuất, kinh doanh và
dịch vụ diễn ra một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi giữa hai bên (doanh nghiệp
và khách hàng), nâng cao uy tín cho công ty trong việc chiếm lĩnh thị trường.
Nắm bắt được xu hướng ngày càng phát triển của thị hiếu người tiêu dùng, công ty
TNHH Tân Quang Minh đã không ngừng nghiên cứu và cho ra nhiều loại sản phẩm khác
nhau như: nước ngọt có gaz va không gaz, nước yến ngân nhĩ, nước tăng lực, trà bí đao,
sữa chua uống Yobi, ... với nhiều hượng vị khác nhau như cam, chanh, dâu, ... Trong đó,
nước yến ngân nhĩ và thạch rau câu là những mặt hàng bán chạy nhất của công ty.
Với đề tài “KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC YẾN
NGÂN NHĨ VÀ THẠCH RAU CÂU TẠI CÔNG TY TNHH SX & TM TÂN QUANG
MINH”, em đã có được rất nhiều kiến thức bổ ích từ thực tế sản xuất, hiểu được quy trình
sản xuất như thế nào. Từ những hiểu biết đó, em đã có thêm nhiều định hướng cho ngành
nghề của mình trong tương lai.
Mặc dù được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hương dẫn cùng các cô chú, anh chị
trong công ty nhưng vì kiến thức thực tế còn yếu cùng với thời gian thực tập có hạn nên
bài báo cáo của em khó tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được sự góp ý của thầy
cô cùng quý công ty để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Sinh viên thực hiện


CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY
1.1. Địa điểm xây dựng

Công ty TNHH Tân Quang Minh có tổng diện tích 15.000 m2, được đặt tại lô
C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện BÌnh Chánh, Thành phố Hồ Chí
Minh.
Với vị trí nhà máy đặt gần khu dân cư, giao thông thuận lợi, nối dài với quốc lộ 1A
có nhiều xe ra vào thường xuyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của công ty,
mang lại nhiều lợi thế về thị trường lao động cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm, ...
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của công ty TNHH Tân Quang Minh là cơ sở Quang Minh, được thành
lập vaod năm 1990, cơ sở vật chất thô sơ, đặt trên một khu đất phía Bắc quận Bình
Thạnh, khu vực Nơ Trang Long gần cầu Đỏ ngày nay.
Đến năm 1995, cơ sở đc xây dựng lại khang trang hơn hơn trên đường Phan Văn
Trị, Gò Vấp.
Đến tháng 8 năm 2001, cơ sở sản xuất nước giải khát Quang Minh chính thực trở
thành công ty TNHH Tân Quang Minh theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 410200681
đặt tại lô C21/I đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, đánh dấu một bước tiến
mới của thương hiệu trong ngành thực phẩm Việt Nam.
Tên giao dịch: TÂN QUANG MINH MANUFACTURE & TRADING Co.Ltd.
Tên viết tắt: TÂN QUANG MINH Co.Ltd.


Hình 1: Toàn cảnh công ty TNHH Tân Quang Minh
Tổng diện tích công ty 15.000 m2. Để kịp đưa vào sản xuất, công ty đã khẩn
trương xây dựng vào đầu tháng 5 năm 2002 và đã hoàn tất việc xây dựng vào khaongr
đầu tháng 12 năm 2012, gồm những hạng mục sau:
Bảng 1: Diện tích các khu vực của công ty
Khu vực

Diện tích (m2)

Kho nguyên liệu

2760

Kho thành phẩm

6065

Nhà xưởng

2550

Văn phòng

400

Khu vực thí nghiệm, KCS lưu mẫu

180

Đường nội bộ và cây xanh

3500

Nhà xe

320

Nhà ăn

320

Diện tích dự phòng

4530

Khu vực sản xuất bao bì nhựa

2265

Kho chứa bap bì

1200


Công ty Tân Quang Minh đã và đang lắp đặt những thiết bị, máy móc tự động để
phục vụ cho sản xuất các mặt hàng:


Các loại nước ngọt có gaz
Các loại nước ngọt không gaz
Các loại nước chế biến từ hoa quả, thảo mộc.
Các sản phẩm sữa: sữa tươi, sữa chua, ...
Nước uống tinh khiết.
Rau câu
Nước tăng lực
Nước yến ngân nhĩ
Trà xanh, trà thảo mộc, trà bí đao

Công trình nhà xưởng, văn phòng của công ty được thiết kế xây dựng với quy mô
lớn và kiên cố, đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn và lâu dài. Hệ thống đường nội bộ rộng,
được tráng nhựa rất thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển. Vì nằm trong KCN Vĩnh
Lộc, Bình Chánh nên công ty có cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ, hoàn thiện nhue
đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống điện, nước sạch,
cây xanh, kho bãi, ...
Bên cạnh đó, do kịp thời nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, Bidrico không ngừng
đầu tư, đổi mới công nghệ và áp dụng các quy trình quản lý và sản xuất theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2008. HACCP, cGMP để cho ra đời những sản phẩm chất lượng được người
tiêu dùng chào đón và tiêu thụ mạnh trên thị trường trong nước như nước ngọt có gaz và
không gaz Bidrico, sữa chưa tiệt trùng Yobi, nước yến ngân nhĩ, trà xanh, rau câu trái cây,
... Đây là thành công lướn trong việc chiếm lĩnh thị trường mà không phải doanh nghiệp
nào cũng dễ dàng có được.
Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển cùng với bao khó khăn, hiện nay
công ty đã khẳng định được chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường Việt Nam cũng như
một số thị trường trên toàn thế giới. Kết quả là trong những năm gần đây, doanh thu của
công ty tăng lên khoảng 20%, mạng lưới phân phối được mở rộng trên toàn quốc, sản
phẩm của công ty luôn được người tiêu dùng tinh tưởng và bình chọn là hàng Việt nam
chất lượng cao. Mặt khác, công ty còn gặp hái được nhiều thành công trong các kỳ hội
chợ quốc tế hành công nghiệp Việt Nam, ... Tất cả đã minh chứng cho sự thành công của
công ty Bidrico.


Với phương châm “Lấy sự thõa mãn của khách hàng làm thước đó chất lượng sản
phẩm, sự phù hợp giá cả, uy tín và mối quan hệ bền vững” sản phẩm của công ty đã đạt
được những thành tích đáng kể như:


Bằng khen “Sữa chua tiệt trùng hương cam Yobi dự thi xết thưởng sản phẩm về
tiêu chuẩn chất lượng tại Hội chợ Thương mại Quốc tế tại Cần Thơ – Việt Nam”
do BTC Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ trao tặng năm 2003.
Bằng khen “Đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Chất lượng phục vụ tốt nhất” do
người tiêu dùng bình chọn tại hội chợ” do BTC Hội chợ HVNCLC tại tỉnh Bình
Định trao tặng năm 2004.
Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc công tác xã hội và tích cực tham gia công tác từ
thiện do Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trao tặng năm 2007.
Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội chợ HVNCLC” do chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế trao tặng năm 2007.
Bằng khen đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự thành công của Festival Tây
Sơn – Bình Định năm 2008 do UBND tình Bình Định trao tặng năm 2008.
Bằng khen “Top 100 sản phẩm tiêu biểu ứng dụng Khoa học và Công nghệ năm
2008” do Bộ Khoa học và Công nghệ cơ quan đại diện phía Nam trao tặng năm
2008.
Bằng khen “Ông Nguyễn Đặng Hiến Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Lương Thực
Thực Phẩm – Tống giám đốc Công ty TNHH Tân Quang Minh đã có thành tích
xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục nhiệm kỳ (2007 – 2008) do Hội
Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM trao tặng năm 2008.
Bằng khen “Công ty Tân Quang Minh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hiệp Hội
Bia Rượu – Nước Giải Khát Việt Nam” do Hiệp Hội Bia – Rượu – Nước giải khát
trao tặng năm 2008.
Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội chợ HVNCLC” do Ủy
ban Nhân dân tỉnh An Giang trao tặng năm 2009.
Bằng khen “Công ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh đã có thành tích xuất sắc
trong công tác xây dựng, phát triển và tham gia các hoạt động của Hội Lương
Thực Thực Phẩm Thành phố trong năm 2009” do UBND thành phố trao tặng năm
2009.
Bằng khên “Ông Nguyễn Đặng Hiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Lương Thực
Thực Phẩm thành phố - Tổng giám đốc công ty TNHH Tân Quang Minh đã có
thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển và tham gia các hoạt động
của Hội Lương Thực Thực Phẩm thành phố năm 2009. Góp phần tích cực trong sự
nghiệp xây dựng và phát triển của Thành phố” do UBND TP.HCM trao tặng năm
2009.Bằng khen “Công ty đã có thành tích tham gia Hội chợ HVNCLC năm 2010 tịa
Đông Xuyên “ do sở Công Thương tỉnh An Giang trao tặng năm 2010.
Bằng khen “Công ty Tân Quang Minh đã tích cực tham gia Hội chợ HVNCLC
năm 2010” do Báo Sài Gòn Tiếp Thị trao tặng năm 2010.
Bằng khen “Công ty đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác đưa
hàng Việt về nông thôn năm 2010” do Bộ trưởng Bộ Công Thương trao tặng năm
2010.
Bằng khen “Ông Nguyễn Đặng Hiến, Ủy viên BCH Hội Lương Thực Thực Phẩm
thành phố - Tổng giám đốc công ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh đã có
nhiều thành tích trong tổ chức, tham gia hoạt động Hội Lương Thực Thực Phẩm
thành phố năm 2010” do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng
năm 2010.
Giấy khen “Có thành tích trong tham gia Hội chợ Triển lãm Thương mại, Nông –
Thủy sản Sóc Trăng” do sở Thương mại và Du lịch Sóc Trăng trao tặng năm 2003.
Giấy khen “Đã có thành tích góp phần vào thành công của Hội chợ HVNCLC tại
Kiên Giang” do sở Thương mại tỉnh Kiên Giang trao tặng năm 2006.
Giấy khen “Đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn” do Công đoàn
các khu chế xuất – công nghiệp TP.HCM trao tặng năm 2006.
Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc tích cực tham gia các hoạt động của Hội
Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM” do Hội Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM trao
tặng năm 2007.
Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc về việc tham gia Hội chợ Triển lãm giao lưu
vùng kinh tế phía Nam” do sở Thương mại – Du lịch tỉnh Bình Dương trao tặng
năm 2007.
Giấy khen “Công ty Tân Quang Minh đã tham gia chương trình “Hàng Việt về
nông thôn” được tổ chức từ ngày 11 – 13/12/2009 tại Trà Vinh” do sở Công
thương tỉnh Trà Vinh trao tặng năm 2009.
Giấy chứng nhận Halal do Ban Đại diện Cộng đồng Hồi Giáo TP.HCM cấp năm
2007, 2008, 2009, 2010.
Giấy chứng nhận ISO 9001-2000; HACCP; cGMP do Tổ chức Quản lý chất lượng
NQA cấp năm 2007.
Giấy chứng nhận ISO 9001-2008; HACCP; cGMP do Tổ chức Quản lý chất
lwuongj NQA cấp năm 2010.
Chứng nhận là Ban chủ nhiệm Câu lạc bô Doanh nghiệp quận Gò Vấp – Tp.HCM
do UBNN quận Gò Vấp cấp năm 2004.
Giấy chứng nhận là Ban chủ nhiệm “CLB Những nhà doanh nghiệp tỉnh Quảng
Trị tại Tp.HCM” do CLB những Nhà Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tại Tp.HCM
cấp năm 2005.


Giấy chứng nhận là Hội viên Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TP.HCM (HBA) do
Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TP.HCM (HBA) cấp năm 2005.
− Giấy chứng nhận là Hội viên Hội Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM do Hội Lương
Thực Thực Phẩm TP.HCM cấp năm 2005.
• Giấy chứng nhận là Hội Viên “CLB Doanh nghiệp HVNCLC” do CLB “ Hàng
Việt Nam Chất Lượng Cao” cấp năm 2006.
Giấy chứng nhận là hội viên CLB “ Doanh nghiệp Việt Nam” do CLB Doanh

nghiệp Việt Nam cấp năm 2006.
• Chứng nhận là “ Hội viên Hiệp hội Doanh nhân Sài Gòn” do Hiệp hội Doanh
nghiệp Thương mại tp.HCM, Báo Doanh nhân Sài Gòn, CLB Doanh nhân Sài Gòn
cấp năm 2008.
• Giấy chứng nhận là “ Thành viên phòng thương mại và phát Công nghiệp Việt
Nam” ( VCCI) do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp năm 2009.
• Giấy chứng nhận “ Top 100 Hàng Việt Nam Được Yêu Thích Nhất” do Báo Đại
Đoàn Kết cấp năm 2001.
• Giấy chưng nhận ghi ơn “ Nhà Thiếu Nhi Quảng Trị” do Nhà Thiếu Nhi Quảng Trị
cấp năm 2003.
• Giấy chứng nhận Bảng vàng nhân ái “ Ghi nhận nghĩa cử cao cả- tấm lòng nhân
ái” do Hội cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM cấp năm 2003.
• Giấy chứng nhận Huy chương vàng tiêu chuẩn chất lượng tại Hội chợ triễn lãm
Quốc tế Cần Thơ do BTC Hội Chợ Triễn Lãm Quốc Tế Cần Thơ cấp năm 2003.
• Giấy chứng nhận “ gian hàng đẹp- sản phẩm chất lượng tại hội chợ Thương mại
tỉnh Nghệ An – Hội nhập và phát triển” do BTC hội chợ triễn lãm Thương Mại
tỉnh Nghệ An cấp năm 2003.
• Giấy chứng nhận Tượng vàng “ Niểm tin Đồng Bằng” tại hội chỡ Thương mại
Quốc tế Cần Thơ do BTC Hội chợ triễn lãm Quốc tế Cần Thơ cấp năm 2003.
• Giấy ghi nhận “ Ủng hộ Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam” do Qũy bảo trợ trẻ em Việt
Nam cấp năm 2004.
• Giấy chứng nhận “ Đã có thành tích tham gia nhiệt tình vì đóng góp xuất sắc các
phong trào của Hội phát động” do Hội Lương Thực Thực Phẩm Tp.HCM năm
2004.
Giấy chứng nhận Huy chương vàng “ thực phẩm đạt chất lượng an toàn vì sức
khỏe cộng đồng” do Cục An Toàn Vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế, BTC Hội chợ

Thực phẩm Công Nghệ Chât Lượng Hợp chuẩn cấp năm 2004.
• Giấy chứng nhận “ giải thưởng Sao Vàng Đất Việt” do Hội các nhà Doanh nghiệp
trẻ Việt Nam, Uỷ ban Quốc Gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế trao tặng năm 2005.
• Giấy chứng nhận “ Thương hiệu mạnh” do Thời báo Kinh Tế Việt Nam cấp năm
2005-2010.
• Chứng nhận “ Thực Phẩm chất lượng và An Toàn” do Hội lương thực và Thực
phẩm Tp.HCM và Báo kinh tế Sài Gòn (Saigon Times) cấp năm 2006.
• Giấy chứng nhận “ Thực Phẩm chất lượng và An Toàn” do Uỷ Ban Nhân Dân
Tp.HCM cấp năm 2006.
• Giấy chứng nhận Thương hiệu nổi tiếng do Phòng Thương mại và công nghiệp
Việt Nam (VCCI) cấp năm 2006.
• Giấy chứng nhận Cúp vàng sản phẩm Việt uy tính chất lượng do Bộ Thương mại,
Cục sở hữu trí tuệ, Viện sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp năm 2006.
• Giấy chứng nhận “ ghi nhận lòng hảo tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo tại xã Hồ
Thị Kỷ, huyện Thới Bình” do Đảng ủy-Hội đồng nhân dân_UBMTTQVN xã Hồ
Thị Kỷ, huyện Thới Bình cấp năm 2007.
• Giấy chứng nhận “ Tấm lòng vàng” do Hội chữ thập đỏ tỉnh Daklak cấp năm


2007.
Giấy chứng nhận đã tham gia tích cực phong trào lập nghiệp tuổi trẻ do BTC Sinh

viên Khởi nghiệp cấp năm 2007
• Danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc năm 2008” do Uỷ ban Nhân dân Tp.HCMcấp năm 2008.
Giấy ghi nhận công đức do Ban từ thiện Phật giáo tỉnh Daklak cấp năm 2008.
Giấy chứng nhận “ Nhà phân phối và bán lẻ xuất sắc nhất Việt Nam” do Hiệp hôi

bán lẻ Việt Nam cấp năm 2008.
• Giấy chứng nhận “ Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất Việt Nam” do Hiệp hôi bán lẻ Việt
Nam cấp năm 2008.
• Giấy chứng nhận “ Website tiêu biểu năm 2008” do Báo Người Lao Động cấp năm
2008.
• Giấy chứng nhận “ 58 thương hiệu tinh hoa Việt Nam” do Báo thế giới và Việt
Nam ( Bộ Ngoại Giao) phối hợp với Economist conferences (EC) cấp năm 2008.
Giấy chứng nhận cúp vàng “ Vì sự nghiệp phát triển doanh nhân” do Hiệp Hội

Doanh Nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cấp năm 2009.
• Giấy chứng nhận “ công ty đã tham gia chương trình Hàng Việt về Nông thôn”
được tổ chức từ ngày 26-28/11/2009 do Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
cấp năm 2009.
• Giấy chứng nhận “ Công ty Tân Quang Minh đã tham gia chương trình Hàng Việt
về nông thôn “ từ ngày 17-18/12/2009 do Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


cấp năm 2009.
Giấy chứng nhận “ Top 30 web vàng doanh nghiệp” do Báo người lao động cấp

năm 2009.
• Kỉ niệm chương “ Doanh nhân thành đạt, doanh nghiệp phát triển vững năm 2010”


do Tạp chí doanh nghiệp và hội nhập tổ chức xuân Tân Mão trao tặng năm 2010.
Giấy chứng nhận “ công ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh là hội viên câu lạc
bộ doanh nghiệp xuất khẩu tại TP.HCM” do trung tâm Xúc tiến thương mại và đầutư TP.HCM cấp năm 2011.
Giấy chứng nhận “ Công ty TNHH SX& TM Tân Quang Minh đáp ứng các tiêu
chí về năng lượng cạnh tranh quốc tế theo hệ thống chỉ số tính nhiệm vàng TSI –
gold trust supplier 2011 Top 100 nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam 2011” do

viện Doanh Nghiệp Viêt Nam cấp năm 2011.
• Giấy chứng nhận “ Công ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh nhận giải vàng
Ngôi sao quốc tế chất lượng dẫn đầu 2011” do tổ chức B.I.D (Business Initiative
Direcyions) tại Paris, Cộng hòa Pháp.
1.3. cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự,
1.3.1. sơ đồ tổ chức,


1.3.2. nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận.
1.3.2.1. hội đồng thành viên.
Là cơ quan cao nhất, quyết định phương hướng và đường lối phát triển của công
ty.Hội đồng thành viên bầu Chủ tịch, Bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng. Chủ tịch
hội đồng kiểm nghiệm giám đốc công ty.


1.3.2.2. giám đốc công ty.
- là người điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Có quyền bổ nhiệm các :Phó giám đốc.
Trưởng phòng.
Quản đốc.
Đội trưởng.
Tổ trưởng.
Là người điều hành trực tiếp:
 Phòng ngân quỹ: do 01 trưởng phòng phụ trách.
 Phòng kế toán: do 01 trưởng phòng phụ trách.
 Phòng vật tư: do 01 trưởng phòng phụ trách.
 Phòng KCS: do 01 trưởng phòng phụ trách.
 Phòng hành chính nhân viên do 01 trưởng phòng phụ trách và điều hành
trực tiếp các bộ phận:
• Hành chính văn thư, dịch thuật, nhân sự.
• Nhà ăn và bếp ăn ( vệ sinh, an ninh trật tự, hành chính). Tổ chưc vệ
sinh.
• Đội bảo vệ ( an ninh, cây xanh) và nội trú.

1.3.2.3. phó giám đốc chuyên môn.
- phó giám đốc kỹ thuật: phụ tá kỹ thuật cho giám đốc. mỗi Phó Gíam đốc kỹ thuật điều
hành trực tiếp mỗi đơn vị:

-

Tổ sửa chữa và bảo trì nhà xưởng.
Xưởng sửa chữa ô tô, cơ khí, điện máy.
Phòng cơ điện.
Phó giám đốc công nghệ chế biến: phụ tá cho giám đốc về công nghệ chế biến

-

và điều hành:
• Phòng kế hoạch: do 01 trưởng phòng phụ trách.
• Phòng pha chế: do 01 trưởng phòng phụ trách.
• Tổ nấu sữa: do 01 tổ trưởng phụ trách.
• Tổ nấu đường: do 01 tổ trưởng phụ trách.
Phó giám đốc phụ trách và kế hoạch sản xuất: là người phụ tá của giám đốc về

kế hoạch vật tư, sản xuất và điều phối sản xuất, điều hành trực tiếp:
• Phòng kế hoạch: do 01 trưởng phòng phụ trách.


Phòng pha chế: do Ban Quản Đốc phụ trách.
Tổ chức và quản lý kho thành phẩm: do 01 thủ kho phụ trách.
Tổ chức và quản lý kho nguyên liệu: do 01 thủ kho phụ trách.
Phó giám đốc kinh doanh – tiếp thị: là phụ tá giám đốc vê hoạt động kinh
-

doanh, quảng cáo tiếp thị sữa của công ty và điều hành trực tiếp:
• Phòng kinh doanh: do 01 trưởng phòng phụ trách.
• Phòng tiếp thị, quảng cáo : do 01 trưởng phòng phụ trách.
• Đội vận chuyển: do 01 đội trưởng phụ trách.
1.3.2.4. các anh chị em ở từng khâu.
Là những người trực tiếp sản xuất dưới sự lãnh đạo của ban quản đốc các phân xưởng.
giữa các phòng ban chức năng tuy có nhiệm vụ cụ thể khác nhau nhưng có mối quan hệ
mật thiết với nhau trong quá trình hoạt động.
1.4. sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×