Tải bản đầy đủ

Giáo án vnen ngữ văn 7 hay, đầy đủ, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng

K hoch dy hc mụn Ng vn 7
Nm hc: 2017 - 2018
Ngy son: 07/8/2017
Tit 1- 4
Bi 1: Cng trng m ra
A. Hot ng khi ng
? Vn bn sau cú nhan l Cng trng m ra. ó tri qua quóng thi gian
c hc tp di mỏi trng, theo em, cng trng m ra cho em nhng iu
k diu gỡ?
Trng hc l mt th gii diu k, l ni thp sỏng nhng c m, cng
l ni nuụi dng nú. Bc qua cỏnh cng trng l chỳng ta bc vo th gii
tri thc vi vụ vn nhng iu mi l v kỡ thỳ. Ngi m trong Cng trng
m ra ca nh vn Lý Lan ó núi vi con mt cõu trit lớ y cm xỳc: i i
con, hóy can m lờn, th gii ny l ca con. Bc qua cỏnh cng trng l
mt th gii kỡ diu s m ra.
ni gi l diu kỡ y cú c nim vui tht bi, cú c nhng iu bt ng
xy ra. V c bit hn, õy rốn luyn cỏch cm nhn nim vui, cm nhn s
thng hoa ca cuc i. Cng l ni cho ta bit cỏch chp nhn s tht bi cho
dự tht bi lm cho tỡnh thn hong lon, thiu t tin. Giỳp chỳng ta ng dy
sau khi ngó.
Trong th gii kỡ diu y, chỳng ta cú c mt kho tng kin thc nhõn

loi. Ta cú th bit v ngun gc ca loi ngi, bit v nhng c hi sinh cao
c ó i li cuc sng thanh bỡnh cho ta ngy hụm nay. Nú cng giỳp ta hiu
c nhng iu bớ n ca th gii t nhiờn, cho ta nhng ỏp ỏn cho cỏc cõu
hi vỡ sao.
B. Hot ng hỡnh thnh kin thc.
1. Tỡm hiu vn bn: CNG TRNG M RA
Hoạt động của gv và hs

Nội dung cơ bản

- Hoạt động 1: Tìm hiểu chung 1.1. Tìm hiểu chung:
a. Xuất xứ:
?Em hãy nêu xuất xứ của văn bản - Là văn bản nhật dụng viết
về nhà trờng.
Cổng trờng mở ra ?
- Đây là bài kí của tg Lý
?Hãy nhắc lại hiểu biết của em Lan trích từ báo Yêu trẻ số
166 Thành phố Hồ Chí
về văn bản nhật dụng ?
-Là những bài viết có nội dung Minh" ngày 1 tháng 9 năm
2000
gần gũi ,bức thiết đối với cuộc
sống trứớc mắt của con ngời và
cộng đồng trong xã hội hiện đại
nh thiên nhiên, môi trờng, năng lợng, dân số, quyền trẻ em, ma
tuý
GV:Văn bản nhật dụng có thể
dùng trong tất cả các thể loại
Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn

1


K hoch dy hc mụn Ng vn 7
cũng nh tất cả các kiểu văn bản .
GV đọc diễn cảm một đoạn làm
mẫu.
? Theo em thầy đọc đoạn văn


bằng giọng điệu nh thế nào?
- Giọng nhỏ nhẹ, tha thiết và
chậm rãi.
GV: Các em hãy đọc văn bản với
giọng nh thế.
Gọi 4 HS đọc, mỗi em một đoạn.
? Hãy nhận xét xem bạn đọc đã
đúng với yêu cầu cha?
- HS nhận xét.
- GV có thể uốn nắn nếu HS cha
nhận ra các sai sót.
? Trong SGK, phần chú thích đã
giải thích cho các em một số từ
khó, ngoài những từ ấy còn từ
nào khác các em không hiểu?
- HS có thể nêu một vài từ.
- Gọi HS khác giải thích, nếu HS
không giải thích đợc GV có thể
bổ sung.

Nm hc: 2017 - 2018

b. Cấu trúc văn bản.

? Theo dõi nội dung văn bản, Hãy
cho biết văn bản kể chuyện gì?
(Văn bản kể chuyện nhà trờng,
chuyện đa con đến trờng hay
biểu hiện tâm t tình cảm của
ngời mẹ?)
- Biểu hiện tâm t tình cảm của - Phơng thức biểu đạt:
Biểu cảm.
ngời mẹ.
GV: Nh vậy trong chơng
trình Ngữ văn lớp 6 các em đã
đợc học loại văn bản Tự sự, Miêu
tả, chơng trình Ngữ văn 7 các
em sẽ đợc làm quen với một thể
loại văn bản khác: Văn bản biểu
cảm.
Hay còn gọi phơng thức biểu
đạt chính của văn bản là biểu
cảm.
? Văn bản đợc kể theo ngôi thứ
mấy ?
2

Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn


K hoch dy hc mụn Ng vn 7
- Ngôi thứ I
? Tại sao em lại cho là văn bản kể
theo ngôi thứ nhất?
- Toàn bộ văn bản là lời kể của
mẹ về tâm trạng của mình
trong đêm trớc ngày khai trờng
đầu tiên của con.
? Với cách kể này có tác dụng
gì ?
- Bộc lộ tâm t tình cảm của ngời mẹ ?
? Nếu kể theo ngôi thứ nhất thì
nhân vật chính là ai
- Nhân vật chính là ngời mẹ
?Tâm t ngời mẹ đợc biểu hiện
qua hai khía cạnh khác nhau, hãy
tìm và xác định hai nội dung ấy
trên văn bản?
- Phần 1: Từ đầu...thế giới mà
mẹ vừa bớc vào.
Nội dung: Nỗi lòng thơng yêu của
mẹ đối với con.
- Phần 2: Còn lại.
Nội dung: Cảm nghĩ của mẹ về
vai trò của xã hội và nhà trờng
trong việc giáo dục trẻ em.
Hoạt động 2: Đọc - hiểu văn bản
:
Gọi HS đọc phần 1 của văn bản.
? Theo dõi bạn đọc, em thấy ngời
mẹ đã nghĩ đến con vào thời
điểm nào?
- Vào đêm trớc ngày con vào lớp
1.
? Thời điểm đó gợi cảm xúc
gì trong lòng hai mẹ con?
- Mẹ: Thao thức không ngủ đợc,
suy nghĩ triền miên, hồi hộp, vui
sớng và hi vọng...
- Con: thanh thản, ngủ, nhẹ
nhàng, vui sớng, háo hức nh trớc
mỗi chuyến đi chơi xa...
HS có thể đọc những câu văn
Giỏo viờn: Trnh Vn Din

Nm hc: 2017 - 2018

- Hai phần nội dung văn
bản.

2. Đọc - hiểu văn bản :
a. Nỗi lòng của mẹ trong
đêm trớc ngày khai trờng
đầu tiên của con

THCS Trng Yờn

3


K hoch dy hc mụn Ng vn 7
có những suy nghĩ tâm trạng
của hai mẹ con:
- Hôm nay mẹ không tập trung
vào việc gì cả. Mẹ tin đứa con
của mẹ.
- Đêm nay con cũng có niềm vui
sớng háo hức...Giác ngủ đến với
con nhẹ nhàng...Gơng mặt
con...
? Em có nhận xét gì về tâm trạng
của hai mẹ con?
- Hai mẹ con có hai tâm trạng
khác nhau và gần nh trái ngợc
nhau trớc cùng một sự kiện: Ngày
mai con vào lớp 1.
GV bình: Lẽ ra trong đêm
nay, ngời lo lắng hồi hộp
không ngủ đợc phải là con,
bởi bất đầu từ ngày mai, con
bớc sang một trang mới của
cuộc đời: đến trờng vào lớp
1. Con lo lắng vì con sẽ phải
làm quen với một môi trờng
mới, thày cô và bạn bè mới, vậy
nhng đêm nay con lại ngủ
ngon, lại rất thanh thản,
trong khi đó mẹ là ngời hầu
nh không hề có sự thay đổi
gì trớc sự kiện ngày mai lại
đang hồi hộp, lo lắng và
không thể ngủ đợc.
? Vậy theo em, tại sao ngời mẹ
không ngủ đợc?
(Đây là câu hỏi khó GV có thể
cho HS trao đổi trong bàn. Gợi ý:
Ngời mẹ không ngủ đợc có phải
vì lo lắng cho con Hay còn vì
một lý do nào khác?)
- Mẹ thức nhìn con ngủ với
những tình cảm chan chứa thơng yêu, vì hi vọng và tin tởng
vào một tơng lai tơi sáng của
con.
- Mẹ đắp mền, buông mùngvà
4

Giỏo viờn: Trnh Vn Din

Nm hc: 2017 - 2018

- Mẹ hồi hộp, lo lắng, thao
thức không ngủ đợc.

- Mẹ dành cho con tình yêu
thơng sâu nặng.

THCS Trng Yờn


K hoch dy hc mụn Ng vn 7
xem lại những thứ đã chuẩn bị
cho con.
- Mẹ nhớ lại những kỉ niệm xa,
về ngày khai trờng đầu tiên của
mẹ.
? Em cảm nhận đợc những tình
cảm gì của mẹ giành cho con
thông qua những chi tiết ấy?
- Mẹ rất yêu con, luôn lo lắng và
giành cho con những tình cảm
sâu nặng.
GV bình: Phải chăng đó
chính là những tình cảm
thiêng liêng cao cả của tất cả
những ngời mẹ, đặc biệt là
những ngời mẹ Việt Namluôn hết lòng lo lắng, hi
sinh, dành tất cả những điều
tốt đẹp nhất cho con cho
cháu. Một vẻ đẹp của sự hi
sinh cao cả. Vậy sau khi đã
chuẩn bị xong mọi thứ cho
con mẹ có yên tâm ngủ ngon
hay không : các em đọc thầm
từ chỗ:"Mẹ thờng..............
dài và hẹp "
? Qua đoạn văn này em nhận
thấy ngời mẹ vẫn ở trạng thái nào
?
- Mẹ vẫn trằn trọc không ngủ đợc
GV : Tởng rằng sau khi đã chuẩn
bị chu đáo những thứ cần thiết
cho con thì mẹ có thể yên tâm
ngủ đợc. Thế mà mẹ vẫn trằn
trọc không ngủ đợc .
? Vậy theo em mẹ không ngủ
đợc vì lẽ gì ? (Mẹ đã nhớ lại
những kỉ niệm nào về ngày
khai trờng đầu tiên của mẹ)
HS thảo luận
- ý 1: - Nhớ lại ngày bà ngoại dắt
mẹ đến trờng lần đầu tiên.
Giỏo viờn: Trnh Vn Din

Nm hc: 2017 - 2018

- Mẹ nhớ những kỉ niệm về
ngày khai trờng đầu tiên
sống dậy trong lòng mẹ,
hình ảnh về bà ngoại và
ngôi trờng xa nh hiện về.

THCS Trng Yờn

5


K hoch dy hc mụn Ng vn 7

Nm hc: 2017 - 2018

- ý 2: - Nhớ tâm trạng hồi hộp trớc
cổng trờng.
? Tại sao mẹ lại nhớ lại những
điều ấy?
- Làm nh vậy ngời mẹ có thể lí
giải và hiểu đợc những tâm
trạng ngổn ngang của cậu con
trai bé bỏng.
Khi nhớ lại những kỉ niệm ấy
lòng mẹ: Rạo rực những bâng
khuâng xao xuyến.
? Em có nhận xét gì về cách sử
dụng từ trong câu văn trên? Cách
dùng từ ấy có tác dụng gì?
- Sử dụng 3 tính từ.
- Đó là những tính từ chỉ cảm
xúc khó tả, những tình cảm
đan xen lẫn lộn.
=> Những từ láy gợi tả những
cảm xúc trong lòng mẹ những
tình cảm đan xen lẫn lộn: nhớ
thơng vui buồn, những tình
cảm không nói thành lời.
- Đó là những kỉ niệm về ngôi
trờng xa, kỉ niệm về ngời bà đã
xa của mẹ.
Gv: có lẽ những kỷ niệm về ngày
khai trờng đầu tiên của mẹ đã
để lại một dấu ấn thật sâu đậm b. Cảm nghĩ của mẹ về
. Khi nhớ lại , mẹ thấy trong lòng vai trò của nhà trờng
đối với mỗi con ngời.
rạo rực, xao xuyến nhẹ nhàng. Mẹ
nh muốn truyền cho con những
cảm xúc ấy. Muốn con khắc ghi
trong lòng ngày khai trờng đầu
tiên này .
? Qua đây em có nhận xét gì
về tâm trạng của ngời mẹ nhớ
về ngày khai trờng đầu tiên của
mình ?
- Mẹ nhớ về ngày khai trờng đầu
tiên của mình với tâm trạng
bâng khuâng xao xuyến nh đợc
6

Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn


K hoch dy hc mụn Ng vn 7

Nm hc: 2017 - 2018

sống trong vòng tay yêu thơng
của bà ngoại .
? Bản thân các em cũng đợc dự
ngày khai trờng và đặc biệt là
ngày khai trờng đầu tiên. Lúc đó
tâm trạng của chúng ta nh thế
nào ?
- Cũng rạo rực xao xuyến , bồi hồi
xúc động .
Gv phải chăng trong mỗi cuộc
đời chúng ta kỷ niệm về ngày
khai trờng đầu tiên là một dấu
ấn khó phai
và đây là bớc
ngoặt trong cuộc đời chúng ta.
Bắt đầu từ đây chúng ta bớc
vào một lĩnh vực hoàn toàn mới.
Đó là lĩnh vực tri thức. Để rồi từ
đây những kiến thức mà hàng
ngày chúng ta lĩnh hội dợc mai
ngày sẽ góp công sức để bảo vệ
Tổ quốc
- Và qua diễn biiến tâm trạng của
ngời mẹ chúng ta cũng hiểu thêm
về tình cảm của ngời mẹ dành
cho con rất sâu đậm, mẹ luôn
yêu thơng trừu mến đối với con .
Và mỗi năm học mới đến khắp
nơi trên thế giới đều tng bừng
làm lễ khai giảng. Vậy ngời mẹ
nghĩ gì về ngày khai trờng
chúng ta sang phần 2
GV gọi HS đọc phần cuối của văn
bản.
? Từ ngày khai trờng ở nớc ta mẹ
nghĩ đến ngày khai trờng ở - Giáo dục có vai trò cực kỳ
đâu ?
quan trọng trong đời sống
- Nghĩ đến ngày khai trờng ở mỗi con ngời .
Nhật
Gv từ tâm trạng đang miên man
nghĩ về ngày khai trờng đầu
Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn

7


K hoch dy hc mụn Ng vn 7

Nm hc: 2017 - 2018

tiên của mình ngời mẹ lại
chuyển sang nghĩ đến ngày
khai trờng đầu tiên của Nhật.
Câu văn nào đã nói về sự
chuyển biến một cách tự nhiên
nh vậy ?
- Mẹ nói : ngày khai trờng ở Nhật
Gv đây chính là phơng tiện liên
kết trong văn bản mà khi viết
văn các em cần lu ý.
? Ngày khai trờng của Nhật diễn
ra ntn ?
- Ngời lớn nghỉ việc đa trẻ đến
trờng
- Đờng phố dọn quang đãng
- Các quan chức chia nhau dự lễ
khai giảng và gặp gỡ ban giám
hiệu.
? Theo em mẹ đang nghĩ gì về
trách nhiệm của xã hội ở Nhật
đối với ngày khai trờng ngành
giáo dục ?
? Mẹ đã sử dụng thành ngữ: "Sai
một li đi một dặm" khi nói về
vai trò của giáo dục. Theo em
thành ngữ đợc sử dụng trong
hoàn cảnh này có ý nghĩa nh
thế nào?
- Không đợc phép có những sai
lầm trong giáo dục.
GV bình: Câu thành ngữ nh
một lời khẳng định về tầm
quan trọng của giáo dục.
Không đợc phép có sai lầm
trong giáo dục vì giáo dục
quyết định cả một thế hệ,
là tơng lai của đất nớc, nếu
có những sai lầm sẽ dẫn đến
những hậu quả đáng tiếc
không thể lờng hết đợc.
Trong cuộc sống sai lầm nào
cũng đều rất nguy hiểm, nh8

Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn


K hoch dy hc mụn Ng vn 7

Nm hc: 2017 - 2018

ng mọi sai lầm đều có thể
sửa chữa, thay đổi chỉ riêng c. Tổng kết.
sai lầm trong giáo dục là
không thể.
*Nội dung
? Từ suy nghĩ của ngời mẹ em
hiểu gì về vai trò của ngành
giáo dục ?
Gv yêu cầu học sinh quan sát bức
tranh sgk
? Bức tranh này miêu tả điều gì
?
Gv trong bức tranh này có nhiều
ông bố bà mẹ đang đa con đến
trờng trong ngày khai giảng .
? Qua bức tranh này tác giả muốn
nói lên điều gì ?
- Muốn nói lên sự quan tâm của
cha mẹ đối với con cái. Đồng thời
nói lên tầm quan trọng của nhà
trờng trong việc giáo dục trẻ em .
Gv: Nh vậy không chỉ có ở nớc
Nhật mà ngay cả ở nớc ta xã hội
và gia đình cũng quan tâm
*Nghệ thuật
đến trẻ em , quan tâm đến giáo
dục . Chính vì vậy ngày 5-9 đã
trở thành ngày hội của toàn dân
đa trẻ đến trờng đợc cả xã hội
quan tâm . Giáo dục quyết định
đến tơng lai của mỗi con ngời.
?Theo dõi vào cuối văn bản em
thấy trong những lúc không ngủ
đợc mẹ muốn tâm sự với con
điều gì ?
- Mẹ nói : Mẹ sẽ đa con đến trờng cầm tay con dắt tay con qua
cánh cổng .
? Em hiểu thế giới kỳ lạ mà mẹ
muốn nói với con là thế giới nào ?
- Đó chính là thế giới tri thức .
Thế giới đó chứa đựng cả một tGiỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn

9


K hoch dy hc mụn Ng vn 7
ơng lai tơi sáng cùng bao nhiêu
kỷ niệm của tuổi học trò đang
chờ đón các em .
? Kết thúc bài văn mẹ nói: " Đi đi
con, hãy can đảm lên, thế giới
này là của con, bớc qua cảnh
cổng trờng là một thế giới kì
diệu sẽ mở ra" đến bây giờ học
đến lớp 7, em hiểu thế giới kì
diệu mà mẹ nói đến nh thế
nào?
GV có thể gợi mở:
(Nhà trờng đã mang lại cho em
những hiểu biết gì về tri thức,
tình cảm, đạo lí, tình bạn,
tình thày trò...?)
HS có thể trả lời theo cách hiểu
của riêng mình.
GV chốt: Nói nh vậy, chính
mẹ đã khẳng định cho con
hiểu giáo dục có vai trò rất
quan trọng trong đời sống và
trong cuộc đời mỗi con ngời.
Nó có vai trò quan trọng
trong việc quyết định vận
mệnh của đất nớc, ngoài ra
giáo dục còn giúp con ngời có
những hiểu biết về tự nhiên
và xã hội, giúp mỗi cá nhân tự
hoàn thiện nhân cách, tình
cảm và định hớng tơng lai
của chính mình.
? Từ đây em liên tởng đén câu
nói nào của Bác Hồ nói đến tàm
quan trọng việc giáo dục thế hệ
trẻ của đất nớc ?
- "Non sông..........chính là phần
lớn nhờ công học tập của các cháu
Hoạt động 3: Tổng kết bài
học.
? Những lời tâm sự trong đêm
không ngủ này là tâm sự với ai ?
- Đây là lời tâm sự với con
10

Giỏo viờn: Trnh Vn Din

Nm hc: 2017 - 2018

d. Luyện tập.
Bài tập 1. Một bạn cho
rằng, có rất nhiều ngày
khai trờng để vào học lớp
Một ngày có dấu án sâu
đậm nhất trong tâm hồn
mỗi con ngời. Em có tán
thành với ý kiến đó không?
Vì sao?

Bài tập 2.
Viết đoạn văn.

Bài tập 3:

THCS Trng Yờn


K hoch dy hc mụn Ng vn 7

Nm hc: 2017 - 2018

nhng lại chính là lời ngời mẹ
tâm sự với chính mình .
? Lối viết này ngời ta gọi là gì ?
- Đây là lối viết nh những dòng
nhật ký
? Lối viết này có tác dụng gì ?
- Làm nổi bật lên tâm trạng
cũng nh tình cảm sâu thẳm
của ngời mẹ mà khó nói trực
tiếp bằng lời .
Gv ở văn bản tác giả sử dụng lối
viết văn biểu cảm bằng cách
độc thoại nội tâm ngời mẹ đã
bộc lộ trực tiếp cảm nghĩ của
mình trong đêm trớc ngày khai
trờng của con .
Gv để tìm hiểu đợc kỹ hơn lối
viết văn biểu cảm này các em sẽ
tìm hiểu ở tiết học sau .
? Cách sử dụng từ ngữ của tác giả
có gì đặc sắc ?
- Sử dụng từ láy , điệp từ
? Việc sử dụng từ láy , từ ghép ,
điệp ngữ có tác dụng gì ?
- Làm lời văn nhẹ nhàng ,
sâu lắng .
?Thông qua văn bản em cảm
nhận đợc điều gì sâu sắc nhất
?
- Nh những dòng nhật kí tâm
tình nhỏ nhẹ mà sâu lắng ,bài
văn gúp ta hiểu thêm tấm lòng
thơng yêu ,tình cảm sâu nặng
của ngời mẹ đối với con và vai
trò to lớn của nhà trờng đối với
cuộc sống mỗi con ngời .
GV.Văn bản dã chỉ rõ một dấu
ấn sâu đậm trong tâm hồn
tuổi thơ và trong cuộc đời mỗi
con ngời :đó là ngày khai trờng
Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn

11


K hoch dy hc mụn Ng vn 7

Nm hc: 2017 - 2018

đầu tiên .ở đó ,cổng trờng rộng
mở bao nhiêu ,tình mẹ dạt dào
sâu nặng bấy nhiêu .mẹ cha
,gia đình thầy cô bè bạn ,trờng
lớp luôn hài hoà với nhau để đa
chúng ta vào một thế giới kì
diệu vô cùng đẹp đẽ và cao
cả ...hãy can đảm lên .niềm tin sẽ
cho ta nghị lực để đến với tơng
lai tốt đẹp
? Theo em nội dung chính của
văn bản là gì?
- Là bài ca về tình mẫu tử.
- Khẳng định vai trò to lớn của
nhà trờng đối với thế hệ trẻ.
Cả hai nội dung này đều có trong
phần ghi nhớ.
Gọi HS đọc ghi nhớ.
Hoạt động 5. Luyện tập.
HS đọc yêu cầu của bài tập 1
SGK.
HS suy nghĩ trả lời.
Định hớng:
Bạn nói nh vậy là hoàn toàn
đúng.
Vì: Lớp 1 là lớp học đầu tiên, là
ngày khai trờng đầu tiên, mọi
vấn đề đối với một đứa trẻ còn
rất mới lạ: hồi hộp, vui sớng có khi
còn cả lo lắng nữa. Nhng ngày
này cũng đánh dấu một bớc trởng
thành.
? Viết một đoạn văn ngắn từ 7
đến 10 câu nói về cảm xúc của
bản thân về ngày khai trờng
đầu tiên?
Gv gợi ý:
Hãy nhớ lại một kỉ niệm
đặc biệt trong ngày khai trờng
đầu tiên và viết về nó.
HS hoạt động cá nhân nếu
còn thời gian.
12

Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn


K hoch dy hc mụn Ng vn 7

Nm hc: 2017 - 2018

Nếu hết giờ GV hớng dẫn HS làm
ở nhà.
Nêu suy nghĩ của bản thân khi
nhận đợc sự quan tâm, chăm sóc
của gia đình và đợchọc tập, vui
chơi dới mái trờng.
3. Tỡm hiu v cỏc loi t ghộp v ngha ca t ghộp.
Cp ụi:
(1) La chn nhn nh ỳng v ting b t b ngoi trong cõu vn trờn?
- Ting b l ting chớnh.
Cp ụi
(2) Ni ting b vi cỏc ting phự hp.
- B ni, b tụi, b c.
Nhúm
(3) Trong nhng t ghộp chớnh ph va tỡm c, cỏc ting sau ting b cú vai
trũ gỡ? Cú th i v trớ cỏc ting ng sau lờn trc m vn gi nguyờn ý ngha
ca t c khụng?
- Cỏc ting ng sau ting b cú vai trũ b sung ý ngha cho t b, nh cỏc
ting ph chỳng ta cú th phõn bit c b ni vi b tụi, b c.
- Khụng thay i c v trớ gia cỏc ting.
Cỏ nhõn
(4) Hon thnh kin thc v t ghộp chớnh ph
- Cú tớnh cht phõn ngha, ngha ca t ghộp chớnh ph hp hn ngha ca ting
chớnh.
- Ting chớnh ng trc ting ph, ting ph b sung ý ngha cho ting chớnh.
b) T ghộp ng lp.
Cp ụi
(1) Lit kờ ting gi tờn cỏc vt hoc dng c hc tp trong lp mỡnh, sau ú
to thnh cỏc t ghộp phự hp v ngha.
- Bn gh, sỏch v, xng du, m yu, binh lớnh, múc ngoc, may ri
Cp ụi
(2) Nhng t ghộp em va tỡm c cú phõn thnh ting chớnh, ting ph
khụng? Vỡ sao?
- Khụng phõn thnh ting chớnh, ting ph. Vỡ cỏc ting bỡnh ng vi nhau v
mt ng phỏp.
Cp ụi
(3) So sỏnh ngha ca t ghộp vi ngha ca mi t trong t ghộp ú?
- Ngha ca t ghộp rng hn ngha ca tng t trong t ghộp ú.
Cỏ nhõn
(4) Hon thnh vo ch trng.
- Cú cỏc ting bỡnh ng v mt ng phỏp.
- Cú tớnh cht hp ngha, ngha ca t ghộp ng lp khỏi quỏt hn ngha ca
cỏc ting to nờn nú.
Cp ụi
Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn

13


K hoch dy hc mụn Ng vn 7
Nm hc: 2017 - 2018
c) in thờm cỏc ting vo ụ trng trong bng sau õy to thnh t ghộp ng
lp v t ghộp chớnh ph.
T ghộp chớnh ph
T ghộp ng lp
Lm rung
Nỳi sụng
n cm
Ham mun
Trng tri
Xinh p
Vui quỏ
Hc hnh
Ma ro
Cõy c
Nh sn
4. Liờn kt trong vn bn
Cp ụi
a) c cỏc cõu vn di õy v cho bit mi quan h v ni dung gia chỳng:
- Cỏc cõu khụng thng nht trong mt ni dung ý ngha vỡ mi cõu nhc n mt
hon cnh khỏc nhau, mi i tng c th khỏc nhau.
Tho lun bn
b) c cỏc cõu vn sau v ch ra s cha thng nht ca chỳng. Hóy sa li
on vn m bo tớnh thng nht.
- on vn cho thiu s liờn kt gia cõu (1) v cõu (2), gia cõu (1),(2) vi cõu
(3). Vỡ thiu cũn bõy gi nờn cõu (1) v cõu (2) khụng n nhp vi nhau. Cũn
do chộp nhm con thnh a tr nờn i tng c núi n cõu (3)
khụng khp vi i tng c núi n hai cõu trc. cú th sa li nh sau:
Mt ngy kia, cũn xa lm, ngy ú con s bit th no l khụng ng c.
Cũn bõy gi, gic ng n vi con d dng nh ung mt li sa, n mt cỏi ko.
Gng mt thanh thoỏt ca con ta nghiờng trờn gi mm, ụi mụi hộ m v
thnh thong chỳm li nh ang mỳt ko.
Tho lun nhúm
c) Hóy cho bit: Mt vn bn c liờn kt phi m bo nhng iu kin gỡ?
Cn s dng phng tin no m bo iu kin ú?
- vn bn cú tớnh liờn kt, ngi vit (ngi núi) phi lm cho ni dung cu
cỏc cõu, cỏc on thng nht v gn bú cht ch vi nhau; ng thi phi bit
kt ni cỏc cõu, cỏc on ú bng nhng phng tin ngụn ng (t, cõu) thớch
hp.
C. Hot ng luyn tp
1. c hai vn bn sau v thc hin cỏc yờu cu bờn di.
Tho lun nhúm
a. Xỏc nh ni dung chớnh v t nhan cho mi on vn trờn?
(1) B En-ri-cụ khuyờn con phi chm ch hc tp, tớch c, t giỏc hc tp
chim lnh n vn minh nhõn loi.
-> Nhan : Trng hc
(2) Ch cho En-ri-cụ thy c vai trũ ca ngi m: Mẹ rất yêu thơng
con, sãn sàng làm tất cả vì con. Mẹ yêu thơng con đến độ
quên mình.
-> Nhan : M tụi
Tho lun nhúm
b. Ni dung hai on vn trờn cú gỡ ging vi vn bn Cng trng m ra?
14

Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn


K hoch dy hc mụn Ng vn 7
Nm hc: 2017 - 2018
- Mẹ luôn là ngời yêu thơng chăm sóc cho mỗi chúng ta.
- Giáo dục có vai trò rất lớn đối với mỗi ngời cũng nh tất cả thế
hệ trẻ.
Cỏ nhõn
c. Em hóy vit t mt n hai cõu vo u hoc cui mi on vn khỏi quỏt
li ni dung ca on?
(1) Vit cui on: Vy nờn hóy c gng hc tht gii con nhộ.
(2) M chớnh l ni che ch, l ch da tinh thn ht sc vng vng ca con.
2. Luyn tp v t ghộp ng lp v t ghộp chớnh ph.
Tho lun bn
a) Tỡm t ghộp trong on vn sau v xp chỳng vo bng phõn loi?
T ghộp chớnh ph
T ghộp ng lp
Ma phựn; mựa xuõn; chõn m; xanh
m yu
lỏ m; dõy khoai; cõy c chua; xanh
r; cõy su, cõy nhi; cõy bng; ny
lc; cõy bng lng; mựa h; nhỳ lc;
ma bi, m ỏp.
Cp ụi
b) Ni cỏc ting sau õy thnh cỏc t ghộp chớnh ph hp ngha?
Nhón lng; xanh ngt; mựa gt; mựa nhón
Cỏ nhõn
c) Vit on vn khong 4 cõu cú s dng t ghộp ng lp, t ghộp chớnh ph
k v tõm trng ca em trong ngy khai trng u tiờn. Lit kờ theo tng loi
nhng t ghộp ó s dng.
3. Luyn tp v liờn kt trong vn bn.
Cp ụi
a) Hóy sp xp cỏc cõu vn sau theo th t hp lớ to thnh mt on vn
hon chnh?
(3) (2) (1)
Tho lun bn
b) ờm nay m khụng ng c. Ngy mai l ngy khai trng lp Mt ca
con Cú ngi nhn xột: S liờn kt gia hai cõu trờn hỡnh nh khụng cht ch,
vy m chỳng vn c t cnh nhau trong vn bn Cng trng m ra. Em
hóy gii thớch ti sao?
- Nội dung câu đợc thống nhất trong nội dung đoạn văn.
- Có thể hiểu đợc mà không cần thêm từ vì, bởi đặt trong nội
dung đoạn văn nói về tấm lòng tình cảm của ngời mẹ. Chúng
ta có thể hiểu đợc mẹ không ngủ đợc vì lo cho việc ngày mai
con đến trờng.
D. Hot ng vn dng
SGK
E. Hot ng tỡm tũi, m rng.
SGK
* Ghi chộp ca giỏo viờn
Giỏo viờn: Trnh Vn Din

THCS Trng Yờn

15


Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 7
Năm học: 2017 - 2018
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

16

Giáo viên: Trịnh Văn Diện

THCS Trường YênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×