Tải bản đầy đủ

hệ thống thông tin quản lý

I.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP FAST
I.1 GIỚI THIỆU CHUNG
I.1.1 Vài nét về lịch sử thành lập Công Ty:
- Người đưa ra ý tưởng thành lập công ty FAST: ông Nguyễn Thành
Nam
- Các sang lập viên:
+ ông Trương Đình Anh ( rút khỏi cổ đông từ tháng 10/1998).
+ ông Nguyễn Hồng Chương: hiện là giám đốc công ty đầu tư kỹ nghệ
FINTEC.
+ ông Phan Quốc Khách.
+ông Khúc Trung Kiên, hiện là giám đốc cong ty phần mềm Đan
Phong.
+ông Nguyễn Thành Nam, nay là giám đốc công ty phần mềm xuất
khẩu DPT-FSOFT.
+ông Nguyễn Khắc Thành, hiện là giám đốc trung tâm đào tạo FPTPtech.
+ ông Phan Đức Trung, hiện là trưởng phòng ngoại hối ngân hàng
Techcombank.
- Thành viên hội đồng quản trị:

+ ông Nguyễn Thành Nam: chủ tịch hội đồng quản trị.
+ ông Phan Quốc Khánh: phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám
đốc công ty.
+ Ông Phan Đức Trung: phó chủ tịch hội đồng quản trị.
- Thời gian chuẩn bị thành lập công ty: từ tháng 6 đến tháng 8 năm
1996.
- Ngày bắt đầu có trụ sở làm việc: 01/09/1996 tại 69c Thái Hà, quận
Đống Đa, Hà Nội.
- Tên công ty:
+tên tiếng Việt: công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST.
+ Tên tiếng Anh: The Fast Sotfware Compay.
+ tên viết tắt FAST.
+Logo:
- Giấy phép thành lập công ty: số 3096/GPUB do UBND thành phố Hà
Nội cấp ngày 11/01/1997( ngày này được lấy là ngày thành lập công
ty).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 15607 do sở kế hoạch và
đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/06/1997.


- Vốn đăng ký: 1.000.000.000 đ chia thành 10.000 cổ phiếu, mỗi cổ
phiếu trị giá 100.000 đ.
- Vốn tăng vào đầu năm 2003 là 1,250.000.000 đ được chia thành
125.000 cổ phiếu tị giá 10.000 đ
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
+ sản xuất kinh doanh các phần mềm máy tính.
+ buôn bán hàng tư liệu tiêu dùng ( thiết bị điện tử tin học, máy tính).
+ dịch vị thông tin khoa học và công nghệ.
+ dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:
Sản xuất, tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm tài chính kế toán
và quản trị sản xuất kinh doanh.
I.1.2 Tổ chức của công ty:
- Các công đoạn trong quy trình sản xuất kinh doanh của công ty:
+ xác định thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ.
+ phát triển sản phẩm và dịch vụ.
+ quảng cáo và tiếp thị
+ bán hàng
+ cung cấp sản phẩm và dịch vụ: tư vấn thiết kế hệ thống thông tin,
sữa đổi sản phẩm the yêu cầu, cài đặt à đào tạo.


+ hỗ trợ sử dụng và bảo hành sản phẩm.
+ thu nhập phản đối của khách hàng để làm đầu vào cho công đoạn 1.
- Tổ chức các phòng ban cuả FAST

Hội đồng quản trị

Ban giam đốc

Các chi nhánh HN,
HCM, ĐN

Phòng nghiên cứu và
phát triển sản phẩm

Phòng tổng hợp


STT
1

Phòng ban, bộ phận
Hội đồng quản trị

2

Giám đốc công ty

3

Các trợ lý giám đốc

4

Phòng nghiên cứu và
phát riển sản phẩm

5

Các chi nhánh bộ phận
kinh doanh

Các công việc chính
Xác địnhc hiến lược phát triển dài hạn của công
ty.
-Điều hành thực hiện các chiến lược đề ra phát
triển kinh doanh
-Xây dựng các quy định, chế độ, chính sách
chung của công ty.
-Lập kế hoạch năm cho toàn công ty và từng chi
nhánh
Trợ lý cho giám đốc công ty về các vấn đề nhân
sự, Marketing, tổ chức sản xuất kinh doanh, làm
việc với các đối tác, tài chính kế toán toàn công
ty, xây dựng các dự án phát triển kinh doanh.
-Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
-Hỗ trọ các bộ phận kinh doanh sữa đổi các sản
phâm theo yêu cầu đặc thù
-Bán hàng và dịch vụ khách hàng
-Hiện có chi nhánh Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×