Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO

CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH
ĐỀ TÀI
Điều khiển lưu lượng hơi cấp vào đáy tháp

GVHD: Thầy BÙI NGỌC PHA
THÀNH VIÊN NHÓM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


La Tiến Đạt

1510674

Phạm Quốc Cường 1510383
Lê Thị Ngọc Phương 1512577
Thạch Thay

1513018

Đoàn Văn Thu

1513364

Đinh Trọng Tri

1513652

Huỳnh Thái Trung
Mai Thiên Vũ

1513713
1514104


NÔI DUNG
MỤC ĐÍCH CỦA ĐIỀU KHIỂN

CÁC VÒNG ĐIỀU KHIỂN

CÁC BIẾN QUÁ TRÌNH

LƯU ĐỒ P & ID

THIẾT BỊ CHẤP HÀNH

TÍNH TOÁN SIMULINK

2Sơ đồ quy trình công nghệ
3


Lưu đồ P&ID hoàn chỉnh
4


MỤC ĐÍCH CỦA ĐIỀU KHIỂN

Đảm bảo chất lượng thành phẩm sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy.

Đảm bảo lưu lượng năng suất sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy.

Đảm bảo vân hành an toàn ôn đinh vê nhiêt đô, áp suất mưc chất long trong tháp

5


CÁC VÒNG ĐIỀU KHIỂN

6


CÁC BIẾN QUÁ TRÌNH

Biến vào: ts, tw, ws, ww
Biến ra: t’s, t’w
Biến điêu khiển: t’w

Biến được điêu khiển: ws
Nhiễu: ts, tw, ww
7


LƯU ĐỒ P & ID

8


5. THIẾT BỊ CHẤP HÀNH VÀ THIẾT BỊ ĐO

Thiết bi chấp hành:
Van cầu khi nén

9


Thiết bi đo
Thiết bi đo nhiệt độ: cảm biến nhiệt điện

Thiết bi đo lưu lượng: Rotameters

trở

MT3809

10


TÍNH TOÁN DỰA TRÊN HÀM TRUYỀN

 

 

Với các thông số: K = 200
1 = 30, 2 = 300 , 3 = 10
= 10
 

11


Hàm truyền dạng quán tính bậc 1 có trễ:

 

12


Tính toán các tham số của bộ điều khiển P,
PI, PID

13


Bộ điều khiển P

 

14


Bộ điều khiển PI

 

15


Bộ điêu khiển PID

 

16


Chỉ tiêu chất lượng

17


Chỉ tiêu chất lượng

Sai số xác lập

Độ vọt lố ( POT )
Thời gian xác

(exl)

lập
(txl)

18


Bộ điều khiển P

 

%

 

Lấy ε = 5%, ta có t = 290 (s)
xl

19


Bộ điều khiển PI

 

 

Lấy ε = 5%, ta có t = 352 (s)
xl

20


Bộ điều khiển PID

 

.100% = 84,7%

 

Lấy ε = 5%, ta có t = 354 (s)
xl

21


Đồ thị

Hình 1: Đồ thị đáp ứng quá độ của bộ điều khiển P

22


Đồ thị

Hình 2: Đồ thị đáp ứng quá độ của bộ điều khiển PI
23


Đồ thị

Hình 3: Đồ thị đáp ứng quá độ của bộ điều khiển PID
24


Cám ơn Thầy và các bạn đã theo dõi

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×