Tải bản đầy đủ

CHẤN thƯƠNG tai VÀ XƯƠNG THÁI DƯƠNG

CHẤN thƯƠNG tai VÀ
XƯƠNG THÁI DƯƠNG
PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong
BS. Trần Phương Anh,
TS. Lương Hồng Châu


§Æt vÊn ®Ò

Tỷ lệ :
34/1150 Nhập viện
Phần mềm :

12

Phần xương :

22

Nguyên nhân :
- Tai nạn giao thông

- Tai nạn do xô xát
- Do phẫu thuật


PHÂN LOẠI CHẤN THUƠNG

Phần mềm:
- Vành tai
- Ống tai

Phần xương:
Vỡ ngoài (xương chũm) :

3

Vỡ trong (xương đá) :

3
THĂM KHÁM
- Khám lâm sàng : Khám tai (khám nội soi
phát hiện
Triệu chứng tai :
- Cơ năng: + Ù tai,
+ Nghe kém
+ Chóng mặt
+ Đau tai


THĂM KHÁM
Thực thể :
- Chảy máu tai
- Nước não tuỷ
- Rách da ống tai + đọng máu
- Thủng màng nhĩ
- Vệt tím mặt ngoài XC

THĂM KHÁM
Triệu chứng thần kinh :
- Điếc tiếp nhận
- Mất thăng bằng
- Động mắt
- Liệt dây VII


250

-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

500

1000

2000

4000

8000


250

-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

500

1000

2000

4000

8000


250

-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

500

1000

2000

4000

8000

CÁC XÉT NGHIỆM
- Đo thính lực
- Nhĩ lưọng
- Phản xạ cơ bàn đạp
- Điện cơ và điện thân kinh
- Khám tiền đình


ĐIỀU TRỊ
Can thiệp phần mềm :
Khâu vành tai
Chỉnh hình ống tai
Can thiệp phần xương :
Chỉnh hình tai giữa, vá nhĩ
Mở giảm áp dây VII

Bít lấp dò DNT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×