Tải bản đầy đủ

điều trị loét dạ dàytá tràng xuất huyết

NỘI SOI CHÍCH CẦM MÁU
ĐIỀU TRỊ LOÉT
DẠ DÀY-TÁ TRÀNG
NG XUẤT HUYẾT


I. ĐẠI CƯƠNG
‹ -20-30%

cas loét DD-TT có biến chứng
ng

XH
‹ -80% XH tự cầm
‹ -50% XH tái phát nếu không điều trò
‹ -NS điều trò làm giảm tỷ lệ tái phát còn 10%
‹ -Tỷ lệ tử vong #10%
‹ -Nội Soi không những giúp chẩn đoán mà
còn điều trò và tiên lượng
ngTIÊN LƯNG LOÉT DD-TT
Tái phát K/n phẩu thuật
Forrest
Ia: Phun thành tia
84%
73%
Ib: Rỉ thành dòng
IIa: Lộ mạch
17-44%
12-37%
IIb: Cục máu đông
IIc: Cặn máu đen
III : Đáy sạch,có
giả mạc

4-5%

3-13%

Tử vong
4%
3- 4%

1%


II. CHỈ ĐỊNH & CHỐNG CHỈ ĐỊNH
CHỈ ĐỊNH :
- Máu mạch
ch máu phun thành
nh tia (Forrest
Ia)
- Máu chảy thành
nh dòng
ng ( Forrest Ib).
- Mạch máu lộ (Forrest IIa).
- Cục máu đông (Forrest IIb).
2. CHỐNG CHỈ ĐỊNH :
- Lóet


et to, sâu nghi thủng.
- Xuất huyết lan tỏa.
- Xuất huyết ồ ạt
- Không tiếp cận được.
c.
1.


III. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẦM MÁU
1/ Đông nhiệt:
t:
+ Quang đông bằng
ng laser
+ Đông điện
+ Đốt bằng plasma Argon(APC)
2/ Keo sinh học ( Histoacryl)
3/ Kẹp cầm máu (Hemoclip)
4/ Chích cầm máu


IV. DỤNG CỤ VÀ KỶ THUẬT
dài 4mm, ĐK 23 hoặc 25G, ống chích 12ml
‹ Adrenalin pha loãng 1/10000
‹ Chích 4 mủi , 4 gốc (1-2ml)
1 mủi ở giữa (1-2ml)
‹ Tối đa : Dưới cơ hoành
nh 20ml
trên cơ hoành
nh 10ml
‹ Tránh
nh làm thủ thuật quá lâu
‹ Nếu có nhiều máu quan sát khó -> thay đổi tư thế
bệnh nhân (Chú ý nguy cơ sặc)
c)
‹ Kim


ĐỐI TƯƠNG ?
Ia-b, IIa

IIb, IIc

III

NS cầm máu

T/D 3 ngày

Xuất viện

Thất bại
Không cải thiện được

Thành công

PT

Tái phát
XH lần đầu nặng
Cơ đòa kém
ổ loét>2cm
Vò trí nguy hiểm

Tuổi <60
Cơ đòa tốt
Ổ loét <2cm
Không vò trí ng/h

PT

Chích CM lần 2

Xuất viện


V. BIẾN CHỨNG
1/ Xuất huyết: 0,4% do Kỷ Thuật
2/Thủng
ng :
+ Nhiệt:
t: 0,7%
+ Laser: 0,9%
3/B/c khác : Adrénalin
nalin làm tăng nhòp
tim,hoại tử, tụ máu trong thành
nh


VI. KẾT LUẬN
Chích cầm máu qua nội soi là một kỷ
thuật đơn giản,
n, hiệu quả cao, chi phí
thấp.
p. Với hệ thống
ng cơ động,
ng, dụng
ng cụ đơn
giản,
n, ít tốn thời gianỈ
‹ Giảm thời gian nằm viện
‹ Giảm tỷ lệ phẩu thuật
‹ Giảm lượng
ng máu truyền
‹ Giảm chi phí điều trò.


MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH
NH NOÄI SOI.

Forrest Ia

Forrest Ib

Forrest IIa

Forrset IIb

DieulafoyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×