Tải bản đầy đủ

59 tai lieu ve thi truong CK

Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706

A. Mở đầu
Thị trờng chứng khoán (TTCK) ra đời cách đây đã lâu
và giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế cả nớc, có lực
lợng sản xuất phát triển nhất hiện nay. Còn đối với VN thì
năm 2003 mới là năm thứ t TTCK đi vào vận hành, tuy là một
thị trờng (TT) mới hình thành nhng nó đã trở thành một cơ
hội tốt, tạo ra nhiều biến động cho nền TT tài chính ở nớc ta
phát triển.Tuy thế, TTCK ở VN vẫn đang là một phạm trù kinh
tế hết sức mới mẻ cả về mặt lý thuyết cũng nh thực hành. Do
đó, cả cơ quan quản lý, các chủ thể tham gia TT, nhà đầu t
còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên không tránh khỏi những
thách thức, khó khăn, lúng túng trong giai đoạn đầu. Để vợt
qua đợc tất cả các mặt hạn chế đó thì Chính phủ cần phải
xây dựng nên những biện pháp khắc phục tối u nào để
TTCK ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành kênh huy

động vốn trung và dài hạn cho đầu t phát triển trong tơng
lai gần? Đó chính là vấn đề mà tất cả chúng ta đang quan
tâm.
Qua một thời gian tìm hiểu, khám phá, nghiên cứu và
học tập em đã chọn đề tài này để làm tiểu luận. Do khuôn
khổ bài viết có giới hạn và vì những hạn chế hiểu biết cho
nên trong bài viết của mình em chỉ trình bày những kiến
thức sơ lợc về chứng khoán và TTCK ở VN.

1


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706

B. Nội dung
I. Chứng khoán và các loại chứng khoán:
1. Khái niệm:
Chứng khoán (CK) là một loại giấy có giá, một loại chứng
từ xác nhận quyền sở hữu vốn của ngời chủ đầu t và nhờ đó
họ đợc hởng những quyền lợi từ chủ thể phát hành chứng
khoán.
2. Phân loại chứng khoán:
- Căn cứ vào nội dung kinh tế của CK, ngời ta phân biệt
chứng khoán nợ và chứng khoán vốn. CK nợ bao gồm các loại
trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Ngân hàng và trái phiếu
công ty. CK vốn bao gồm 2 loại cổ phiếu là cổ phiếu thờng
và cổ phiếu u đãi.
- Căn cứ vào hình thức, ngời ta phân biệt 2 loại CK: CK
ghi tên và CK không ghi tên.
- Căn cứ vào lợi tức, ngời ta phân biệt 2 loại CK: CK có lợi
tức cố định (các loại CK nợ và các loại cổ phiếu u đãi) và CK
có lợi tức không cố định (cổ phiếu thờng).
II. Thị trờng chứng khoán (TTCK):
1. Khái niệm:
TTCK là hoạt động giao dịch mua bán các loại CK dài hạn
(cổ phiếu, trái phiếu) có tổ chức, theo luật pháp (luật giao


dịch CK). TTCK là nơi chấp nối quan hệ cung và cầu vốn
đầu t dài hạn của nền kinh tế quốc gia và quốc tế, là nơi
gặp gỡ, giao dịch giữa những ngời cần huy động vốn đầu t
2


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706
(ngời muốn mua CK) cũng nh giữa các nhà kinh doanh CK với
nhau.
2. Chức năng của TTCK:
- Chắp nối tích luỹ với đầu t: TTCK là nơi thu hút mạnh
mẽ mọi nguồn vốn nhàn rỗi , tạm thời nhàn rỗi trong , ngoài nớc
và chuyển giao những nguồn này cho các nhu cầu đầu t
phát triển.
- Điều hoà vốn đầu t: Do tác động của cung cầu, TTCK
tự động điều hoà các luồng vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu,
tự động giải quyết linh hoạt, nhanh chóng mâu thuẫn của
tình trạng thừa và thiếu vốn đầu t giữa các ngành, các
thành phần kinh tế, các khu vực trong nớc và giữa các nớc.
- Cung cấp thông tin kinh tế: TTCK là nơi cung cấp kịp
thời, vô t và tơng đối chính xác mọi nguồn thông tin có liên
quan đến việc mua bán, kinh doanh CK của các thành viên
trên TT. Các chuyên gia nghiên cứu, phân tích kinh tế, tài
chính, TT, tiền tệ, giá cả cung cấp các thông tin này nhằm
bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu t, giúp họ không bị thiệt
hại bởi những tin đồn thất thiệt của bọn đầu cơ CK.
- Cung cấp dịch vụ cho việc mua bán CK: Bằng những
dịch vụ và kỹ thuật tính toán, thông tin hiện đại, TTCK tạo
điều kiện thuận lợi cho các thành viên của TT giao dịch với
nhau đợc nhanh chóng, dễ dàng, giảm đợc lãng phí và tổn
thất về thời gian và tiền bạc.
3. Nguyên tắc hoạt động của TTCK:
- Việc giao dịch CK đợc thực hiện qua ngời môi giới:
Nguyên tắc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho những ngời
3


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706
mua CK, bảo đảm cho tất cả các loại CK đem ra bán trên TT
đều là CK hợp pháp, đã đăng ký trên TT.
- Cạnh tranh hoàn toàn: Việc mua bán CK đợc thực hiện
thông qua đấu giá giữa những ngời môi giới với nhau. Giá CK
trên TT đợc hình thành trên cơ sở cung cầu, không một ngời
nào, một tổ chức nào có quyền áp đặt, hoặc độc đoán
định giá theo ý mình đợc.
- Công khai: Mọi hoạt động trên TT đều tiến hành công
khai cho mọi thành viên của TT và cho công chúng biết,
không một chi tiết nào đợc giữ bí mật. Đây là một nguyên
tắc rất cơ bản và quan trọng của TTCK.
- Thực hiện chế độ kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế:
Những công ty đã đăng ký và có cổ phiếu niêm yết trên
TTCK phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đúng tiêu
chuẩn. Các báo cáo chỉ có giá trị sau khi đã đợc các tổ chức
kiểm toán xem xét và xác nhận. Các tài liệu đợc công bố
công khai trên TT đều phải đợc kiểm toán.
- Pháp chế hoá mọi giao dịch: Mọi nhiệm vụ giao dịch
đều đợc quy định bằng các đạo luật, quy chế, điều lệ của
TTCK, nhằm bảo vệ các nhà đầu t.
III. Những cơ hội và thách thức của TTCK Việt Nam cùng
các giải pháp
phát triển TT.
1. Cơ hội:
Năm 2003 là năm thứ t TTCKVN đi vào vận hành và
đây cũng là năm đợc đánh giá là "kết thúc có hậu" cho tất
cả những ngời quan tâm đến TT: Sự tăng trởng đột phá của
4


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706
TT trong thời gian 3 tháng cuối năm, đã tạo động lực tốt thúc
đẩy sự tăng trởng của TTCK năm 2004.
Có nhiều ý kiến khác nhau về sự tăng trởng đột phá của
TT trong thời gian vừa qua, có những ý kiến tích cực nhng
đồng thời đó cũng có nhiều ý kiến tiêu cực. Nào là cổ phiếu
tăng giá do tâm lý "adua" của các nhà đầu t, các nhà đầu t
trong nớc "adua" theo các nhà đầu t nớc ngoài, nào là sự tăng
giá cổ phiếu chỉ có tính nhất thời, không vững chắc và chỉ
là dấu hiệu làm giá vì không thể có trờng hợp tất cả 22 cổ
phiếu cùng tăng giá cao ở mức tối đa, bất chấp hiệu quả kinh
doanh của công ty cao hay thấp. Và có ý kiến nhận xét trong
thời gian tới, giá cổ phiếu sẽ tăng và mức tăng không nóng nh
trong thời gian vừa qua. Cũng có những ý kiến lạc quan cho
rằng cùng với sự phát triển của đất nớc, TTCK sẽ phục hồi một
cách chắc chắn và phát triển ổn định. Tuy nhiên, xét dới
góc độ kinh tế và kỹ thuật, có nhiều yếu tố cho phép khẳng
định rằng sự tăng giá cổ phiếu trong thời gian qua là có cơ
sở: Sức cầu về đầu t CK gia tăng khá mạnh trong thời gian
gần đây do các kênh đầu t lâu nay thu hút khá nhiều giới
đầu cơ nh vàng, ngoại tệ, bất động sản, tiết kiệm... đã trở
nên kém hấp dẫn, nhiều tổ chức đầu t lớn nh Sacombank,
các quỹ đầu t trong và ngoài nớc hình thành đã thổi luồng
sinh khí mới vào TTCK...
Mặt khác, sau gần 2 năm suy giảm liên tục, các cổ
phiếu đợc niêm yết trên TTCKVN đã xuống tới mức thấp nhất
có thể, do đó việc tăng giá cũng là tất yếu khi phần lớn các
công ty niêm yết đều có kết quả và kế hoạch hoạt động

5


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706
kinh doanh khá rõ ràng, ổn định... Đây là cơ hội tốt mà
chúng ta phải tận dụng để phát triển TTCK.
Yếu tố tác động tích cực đến sự phát triển của TTCK
theo ông Vũ Bằng, phó chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà Nớc
(UBCKNN) đó là sự tăng trởng kinh tế. Đó là thời cơ rất quan
trọng tác động mạnh đến sự phát triển của TTCK.
Đảng và Chính phủ đã thấy rõ vai trò của TTCK, trong Nghị
quyết TW9 đã quan tâm chỉ đạo rất cụ thể đối với công tác
cổ phần hoá và phát triển TT.
Một yếu tố cũng rất tích cực là TTCK đã bắt đầu khôi
phục và lòng tin của các nhà đầu t cũng đã tăng lên, các bên
tham gia TT đã thu đợc kết quả tốt, điều đó khích lệ sự
tham gia vào TT. Và cũng do TT bất động sản trầm lắng và
không còn hấp dẫn, nhiều ngời đã chuyển vốn đầu t vào
TTCK.
Qua 4 năm hoạt động, TTCK đã xác lập đợc cơ sở ban
đầu cho hoạt động, hệ thống lu ký CK, hệ thống các công ty
CK và sự đa dạng của các hình thức Ngân hàng đang có vai
trò tích cực trong t vấn đầu t. Các tổ chức niêm yết cũng rút
ra nhiều kinh nghiệm trong vấn đề công bố thông tin, quản
ký doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp..., khung pháp lý
cũng đã đựợc điều chỉnh, chiến lợc phát triển dài hạn TTCK
cũng đã đợc xây dựng tạo thuận lợi cho sự phát triển của
TTCK trong năm nay và các năm tiếp theo.
Từ những cơ hội đó nên qua đợt tổng kết quá trình
hoạt động sau 3 năm của TTCK với nhiều biến động lớn, có
chiều hớng tốt. Cho đến ngày 20/12/2003, trung tâm giao
dịch CK đã tổ chức đợc 692 phiên giao dịch CK liên tục, an
6


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706
toàn với trị giá CK giao dịch đạt trên 5.189 tỷ đồng. Riêng
trong năm 2003, tổ chức đợc 239 phiên giao dịch, với tổng
giá trị giao dịch đạt 2.991 tỷ đồng, bình quân 12,5 tỷ
đồng/ phiên giao dịch, doanh số giao dịch tăng 2,76 lần so
với doanh số giao dịch năm 2002.
Đã huy động đợc một khối lợng vốn cho ngân sách Nhà
Nớc thông qua bảo lãnh phát hành, đấu thầu trên 100 loại trái
phiếu Chính phủ và niêm yết trên trung tâm giao dịch CK với
khối lợng trên 11.000 tỷ đồng (trái phiếu Chính phủ, trái
phiếu quỹ hỗ trợ phát triển) để niêm yết trên TT. Đã có 23
công ty cổ phần niêm yết trên TTCK với tổng giá trị cổ phiếu
niêm yết 1.120 tỷ đồng. Tổng giá trị CK niêm yết (cổ
phiếu, trái phiếu) tính theo mệnh giá là 12.397 tỷ đồng,
chiếm 2,32% GDP năm 2002.
2. Thách thức:
Các cơ hội tốt đó đã tạo cho TTCK đạt đợc một số kết
quả nh nêu trên nhng trong năm 2003 hoạt động của TTCKVN
cũng đang còn rất nhiều những thách thức trớc mắt mà
chúng ta cần vợt qua.
Theo ông Nguyễn Sơn, vụ phó vụ phát triển TTCK, là do
quy mô TT còn nhỏ bé. Chính quy mô nhỏ nên tính rủi ro
cao, và TT dễ bị tổn thơng bởi sự tác động của bên trong
lẫn bên ngoài. Các công ty niêm yết phần lớn là các công ty
nhỏ, nhiều công ty đã bộc lộ những yếu kém trong quản trị
kinh doanh, kiến thức và sự hiểu biết của công chúng đối với
TTCK vẫn còn hạn chế.
Mặc dù tăng trởng kinh tế trong năm 2003 là khả quan
nhng nhìn chung nền kinh tế VN chủ yếu vẫn là phát triển
7


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706
theo chiều rộng, tăng về số lợng nhng chậm chuyển biến về
chất lợng, cha đảm bảo sự phát triển bền vững, thêm vào đó
thu nhập của dân chúng còn thấp, cha có chính sách phù hợp
để khai thác nguồn lực tài chính trong dân. Tỷ trọng CK
niêm yết chỉ chiếm 2,32% so với GDP năm 2002.
Rồi sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trớc sự hội nhập
cũng là một thách thức lớn, các doanh nghiệp VN cha thực sự
chủ động huy động vốn qua TTCK mà phần lớn trông chờ và
ỷ lại vào các nguồn vốn vay u đãi của Nhà Nớc. Nhiều doanh
nghiệp e ngại kiểm toán và công bố thông tin khi niêm yết
trên TTCK.
ác doanh nghiệp niêm yết không phải là doanh nghiệp
lớn, có khả năng phát triển hấp dẫn ngời đầu t. Ngoài ra, ở
một số công ty niêm yết tỷ lệ vốn thuộc sở hữu Nhà Nớc còn
khá cao, do vậy khối lợng cổ phiếu thực sự đa vào giao dịch
rất thấp.
Đảng và Chính phủ chủ trơng phát triển hệ thống TT tài
chính (trong đó có hệ thống TT vốn, TTCK), tuy nhiên trong
điều hành thực tiễn thì hệ thống TT bị chia cắt: TT tiền tệ
do Ngân hàng Nhà Nớc quản lý, TT bảo hiểm do bộ tài chính
điều hành, TTCK do UBCKNN quản lý, giám sát. Các bộ ngành
đều xây dựng chiến lợc phát triển của ngành mình, song
cha có sự tổng hợp thống nhất chiến lợc phát triển TT tài
chính nói chung. Vì vậy, định hớng và các giải pháp thực
hiện thiếu đồng bộ, cha chú trọng việc phát triển TT vốn.
Công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật để
điều chỉnh hoạt động TT còn chậm, có nguyên nhân khách
quan là do UBCKNN không có chức năng ban hành văn bản
8


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706
quy phạm pháp luật, việc ban hành các văn bản do các bộ,
ngành khác thực hiện, gây nên tình trạng chạm trễ trong
việc thực thi pháp luật.
Các công ty CK mới chỉ có mặt ở các tỉnh thành phố lớn,
chủ yếu là triển khai nghiệp vụ môi giới, các hoạt động
nghiệp vụ khác nh bảo lãnh phát hành, t vấn đầu t còn hạn
chế.
Công tác công khai hoá thông tin TT nói chung và công ty
niêm yết nói riêng còn cha đáp ứng đợc mong đợi của nhà
đầu t, ảnh hởng đến lòng tin của công chúng. Vì vậy TTCK
cha thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn
cho đầu t phát triển.
TTCK là lĩnh vực mới, do đó việc triển khai, chớp lấy cơ
hội cũng nh vợt qua những khó khăn, thách thức và hết sức
tránh sử dụng các biện pháp hành chính để điều hành TT
qua bài học vừa qua là việc cần phải làm hiện nay.
"Thời cơ luôn đến bất chợt, trong một thời điểm rất ngắn và
không nhiều, còn thách thức thì luôn tồn tại và bắt buộc
chúng ta phải đơng đầu với nó. Đối với một TT mới hình
thành nh TTCKVN, muốn phát triển thì vấn đề quan trọng là
chúng ta phải chớp lấy thời cơ khi nó chợt đến và có biện
pháp xử lý đối với những thách thức một cách dài hạn, tạo
những bớc tăng trởng cho TT" - theo lời ông Vũ Bằng đã phát
biểu...
3. Các giải pháp phát triển TT:

9


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706
Theo chiến lợc phát triển TTCK đến năm 2010 đã đợc
Thủ tớng Chính phủ phê chuẩn, các giải pháp chủ yếu thúc
đẩy và phát triển TTCK trong thời gian tới là:
Phối hợp với Bộ kế hoạch - đầu t, ban đổi mới doanh
nghiệp lựa chọn một số doanh nghiệp lớn vào niêm yết trên
TTCK theo hớng gắn cổ phần hoá với phát hành CK ra công
chúng và niêm yết trên TTCK. Bên cạnh việc đa cổ phiếu vào
niêm yết, cần mở rộng kênh huy động vốn bằng trái phiếu
Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phơng, trái phiếu
công ty. Phấn đấu đa tổng giá trị TT chiếm khoảng 2-3%
GDP vào năm 2005 và 10-15% GDP vào năm 2010.
Phối hợp với Ngân hàng Nhà Nớc nghiên cứu, ban hành
các quy định hớng dẫn để thí điểm lựa chọn một số Ngân
hàng Thơng mại cổ phần tham gia niêm yết trên TTCK và
thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển thông qua các dịch
vụ trên TTCK.
Phối hợp với Bộ tài chính nghiên cứu ban hành theo thẩm
quyền hoặc trình Chính phủ ban hành chính sách thuế để
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi đối với các đối tợng
tham gia TTCK.
UBCKNN chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan
nghiên cứu đề xuất cụ thể mô hình tổ chức hoạt động công
ty CK Nhà Nớc, quỹ bình ổn giá CK để trình Thủ tớng Chính
phủ xem xét quyết định, tạo điều kiện hình thành tổ chức
đầu t Nhà Nớc can thiệp và định hớng đầu t cho TT.
Mở rộng mạng lới quy mô, phạm vi hoạt động, nâng cao
chất lợng dịch vụ của các công ty CK, thành lập một số công
10


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706
ty quản lý quỹ và quỹ đầu t CK phát hành chứng chỉ ra công
chúng, niêm yết trên TTCK.
Hoàn thiện từng bớc cơ sở vật chất - kỹ thuật của TT
bằng cách nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống giao dịch và
giám sát TT của trung tâm giao dịch CK, tự động hoá một bớc
hệ thống lu ký và thanh toán bù trừ CK.
Tăng cờng quản lý, giám sát TT thông qua việc tổ chức
và hoàn thiện các hoạt động theo dõi, kiểm tra, thanh tra các
hoạt động trên TT để kịp thời ban hành chính sách điều
chỉnh phù hợp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Tăng cờng hoạt động công bố thông tin cho công chúng,
nhà đầu t để có quyết định đầu t hợp lý.

11


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706

C. KếT LUậN
Để tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc
thành công, tăng trởng kinh tế trên nền tảng bền vững, từng
bớc nâng cao khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập TT
tài chính trong khu vực nói riêng và thế giới nói chung thì
cần phải phát triển TT tài chính trong nớc lớn mạnh trong đó
TTCK là kênh huy động vốn trung và dài hạn không thể thiếu
cả về quy mô lẫn chất lợng. Tuy nhiên, việc phát triển TTCK ở
VN đã gặp không ít thách thức. Do vậy, xuất phát từ nhu cầu
khách quan về vốn đầu t trung và dài hạn của nền kinh tế,
trên cơ sở chiến lợc phát triển TTCKVN đến năm 2010 đã đợc
phê duyệt, dới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự phối
hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành trong điều kiện khung pháp
lý cho hoạt động TT đã đợc hoàn thiện một bớc, TTCKVN sẽ
từng bớc đợc phát triển để trở thành kênh huy động vốn
đầu t cho nền kinh tế cũng nh đóng vai trò tích cực trong
quá trình công khai thông tin của doanh nghiệp và có nhiều
khả năng đạt đợc mục tiêu phấn đấu theo định hớng chiến lợc đã đặt ra.

12


TiÓu luËn Tµi ChÝnh

Mai ThÞ

Mü H¹nh - Líp 706

13


Tiểu luận Tài Chính

Mai Thị

Mỹ Hạnh - Lớp 706

Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình Tài chính ( ĐH QL& KD HN)
2. Thời báo Kinh Tế VN ( số 32 - 25/2/2004)
3. Kinh Tế Việt Nam & Thế Giới 2003 - 2004.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×