Tải bản đầy đủ

TÁC PHẨM “CỘI NGUỒN” TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN THỂ HIỆN CHẤT LIỆU

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
KHOA ĐIÊU KHẮC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÁC PHẨM “CỘI NGUỒN”
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN THỂ HIỆN CHẤT LIỆU

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. NGUYỄN THÁI QUẢNG
ThS. PHAN LÊ CHUNG

Huế, tháng 5/2018

Sinh viên thực hiện:
NGUYỄN VĂN SÁNG


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT

KHOA ĐIÊU KHẮC

NGUYỄN VĂN SÁNG
KHÓA 37

TÁC PHẨM “CỘI NGUỒN”
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN THỂ HIỆN CHẤT LIỆU

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. NGUYỄN THÁI QUẢNG

Ký tên:…………………………………
ThS. PHAN LÊ CHUNG

Ký tên:…………………………………

Huế, tháng 5/2018
.


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng những kết quả sáng tạo trong khóa luận tốt
nghiệp chuyên môn hoàn toàn do chính tôi thực hiện và có sự cung cấp tư liệu
của giảng viên hướng dẫn ThS. Phan Lê Chung và ThS. Nguyễn Thái Quảng
trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. Nguồn tư liệu được sử dụng đã
được tuyên bố, lưu hành hợp pháp và có địa chỉ rõ ràng hoặc đã được tác giả
cho phép.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước nhà trường, Khoa điêu khắc về lời cam
đoan của mình. Nếu có sai phạm đến ý tưởng và các nội dung trong khóa luận
chuyên môn, tôi xin chịu kỷ luật theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục &
Đào tạo, nhà trường và Khoa điêu khắc.
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 5 năm 2018
Sinh viên
NGUYỄN VĂN SÁNG

.


LỜI CẢM ƠN


Với tất cả tình cảm chân thành, tôi xin cảm ơn trường Đại học Nghệ
thuật, Đại học Huế đã tạo môi trường thuận lợi cho tôi học tập suốt thời gian
qua.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn quý thầy cô giảng viên trường Đại học Nghệ
thuật đã trực tiếp giảng dạy, động viên, khích lệ tôi suốt quá trình học tập và
nghiên cứu trong những năm học vừa qua. Đặc biệt là sự tận tâm, tận tình của
các giảng viên khoa Điêu khắc và giảng viên thỉnh giảng đã luôn luôn tận
tình, hướng dẫn tôi hoàn thành tốt các bài học cũng như đồ án tốt nghiệp này.
Hơn hết tôi xin kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn
ThS.Nguyễn Thái Quảng và ThS. Phan Lê Chung, người đã luôn theo sát giúp
đỡ,động viên,chỉ bảo tôi trong quá trình hoàn thành tốt nghiệp chuyên ngành
và khóa luận này. Sự dạy dỗ tận tình của quý thầy là hành trang quý báu để tôi
vững bước vào đời cũng như trong công việc sáng tạo sau này.
Đồng thời tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè và gia đình đã quan
tâm, hỗ trợ, động viên tôi suốt năm năm học vừa qua.
Trân trọng cảm ơn!
Thừa Thiên Huế, tháng 5 năm 2018
Sinh viên
NGUYỄN VĂN SÁNG

.


MỤC LỤC

.


I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong nhịp sống ngày càng phát triển như hiện nay, sự tiến bộ của khoa
học kỹ thuật đã giúp con người dễ dàng hơn trong việc sở hữu các thiết bị
điện tử thông minh, mối quan hệ giao tiếp của con người vì vậy mà cũng trở
thành một phần sự quan hệ của số hoá, con người duy trì các mối quan hệ xã
hội hiện đại dưới góc nhìn của đời sống ảo mà quên dần đi giá trị thực của
cuộc sống, ý thức về cội nguồn dần bị lãng quên một cách vô thức mà chúng
ta dần không kiểm soát được. Điều này dẫn đến nguy cơ có thể làm biến chất
nhiều giá trị văn hóa vốn vẫn tồn tại trong cuộc sống như là các chuẩn mực
của cuộc sống.Nguồn cội yêu thương của mỗi con người chính là gia đình và
quê hương, đó là điều không thể thiếu trong cuộc đời của bất kỳ ai, nguồn cội
ấy sẽ là chiếc nôi bình yên nâng đỡ suốt cuộc đời mỗi người.
Điều kiện học tập xa gia đình, quê hương trong những năm học đại học
khiến tôi càng thêm trân quý những giá trị của sự yêu thương, của nguồn cội.
Đó là nơi bao bọc, che chở, nâng đỡ mỗi con người trên bước đời trưởng
thành. Mỗi người chỉ có một cội nguồn, vì vậy chúng ta phải biết trân trọng,
yêu quý tình cảm của gia đình, quê hương, bên cạnh đó cần phát huy những
giá trị tốt đẹp của quê hương, gia đình bới đó chính là cội nguồn yêu thương
của mỗi con người. Nguồn cội của mỗi con người là gia đình và quê hương,
rộng hơn nữa đó không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, đó còn là tình yêu Tổ
quốc. Chúng ta phải biết yêu quý, trân trọng để giúp cội nguồn ấy đẹp hơn
trong mắt ta cũng như trong mắt mọi người. Là một sinh viên khoa Điêu khắc
nên những gì thuộc về sự mới lạ và sáng tạo luôn hấp dẫn tôi là nguồn cảm
hứng trong các sáng tác của mình. Trong đó tôi đặc biệt quan tâm đến những
vấn đề gắn thực tế xã hội hiện nay. Xuất phát từ những suy nghĩ của bản thân,
tôi mạnh dạng xây dựng cho mình quy trình hình thành tác phẩm “Cội nguồn’’
để trở thành đề tài tốt nghiệp của mình.


Hình 1: Hình ảnh gợi nhớ về ngày xưa- Nguồn: Internet

Hình 2: Hình ảnh bà cháu dưới mái nhà tranh.- Nguồn: Internet
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của khóa luận này là trình bày quá
trình hình thành một tác phẩm nghệ thuật thông qua các phương pháp nghiên
cứu, xây dựng ý tưởng, cách thức tiếp cận đề tài để thể hiện một cách rõ nét
nhất yếu tố cảm xúc cá nhân, xây dựng cách thức tiếp cận từ hiện thực đời
7
.


sống đến tính thẩm mỹ được đưa vào tác phẩm “Cội nguồn”, đồng thời làm rõ
hơn về tư tưởng giáo dục đạo đức, lối sống trong thực trạng xã hội hiện nay.

Hình 3: Con đánh cha mẹ, giam lỏng mẹ già- Nguồn: Internet
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Do giới hạn của một khoá luận tốt nghiệp nên nội dung chỉ tập trung
nghiên cứu trong phạm vi quy trình xây dựng tác phẩm và những vấn đề liên
quan cũng như một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành tác phẩm tốt
nghiệp “Cội nguồn’’ của bản thân tôi trong suốt 5 năm học ở khoa Điêu khắc,
trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế. Đây là một mảnh đất giàu truyền
thống về văn hóa và lịch sử trong đó có sự đóng góp của mỹ thuật Nguyễn.
Những hoa văn họa tiết để sử dụng vào bài tốt nghiệp là sự tiếp nối đường nét
văn hóa của cha ông đồng thời cũng mong muốn phát triển để vận dụng vào
tác phẩm “Cội nguồn”.Cảm hứng sáng tác được tôi sử dụng trong tác phẩm là
sử dụng những kiến thức đã học trong đó cách tạo hình trên hoa văn trang trí
8
.


trên đồ đồng thời các chúa Nguyễn là một trong những chi tiết được thể hiện
trong tác phẩm ( ở phần đầu nhân vật ). Một phong cách tạo hình mộc mạc
mang đậm yếu tố trang trí dân gian.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện khoá luận này, tôi đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên
cứu để phối kết hợp với nhau. Trước hết tôi tập trung xây dựng nội dung, chủ
đề tư tưởng muốn thực hiện thông qua các hoạt động khảo thực tế trong cuộc
sống, quan sát, tìm hiểu và phân tích các nguồn tài liệu khác nhau.Tham khảo
ý kiến của thầy cô đặc biệt là giảng viên hướng dẫn.Từ đó tôi tìm kiếm thu
thập một số tác phẩm điêu khắc cùng chủ đề làm tiền đề sáng tác và học hỏi
kinh nghiệm trong các tác phẩm của các tác giả cũng như tạo thêm cảm xúc
để thực hiện tác phẩm tốt nghiệp. Nhằm tạo ra được hiệu quả tạo hình riêng,
cũng như cảm xúc sâu sắc của bản thân về đề tài “Cội nguồn”. Công việc này
giúp bản thân tôi có thói quen hệ thống, xâu chuỗi mạch lạc quy trình hình
thành một tác phẩm nghệ thuật cũng như nhìn nhận lợi ích của việc vận dụng
phương pháp làm việc hiệu quả, khoa học đối với lĩnh vực nghệ thuật ở khía
cạnh xây dựng tác phẩm từ ý tưởng đến thể hiện tác phẩm cụ thể qua chất
liệu.Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu cũng được tôi sử dụng rất
nhiều.Bên cạnh đó tôi cũng sử dụng phương pháp khảo sát điền dã thực tế,
hỏi ý kiến chuyên gia nhằm bổ trợ những kiến thức thực tế để hoàn thành
khoá luận và bài tốt nghiệp của mình.

9
.


II. NỘI DUNG
Chương I.
I.1 Quá trình hình thành ý tưởng
Nguồn cội là nơi bắt đầu để hình thành nên tình yêu thương cho mỗi
người, trong đó có gia đình và quê hương. Gia đình là nơi có mẹ, có cha, có
những người thân yêu ruột thịt của chúng ta. Đó là nơi bao bọc, che chở, nâng
đỡ mỗi con người trên bước đời trưởng thành. Cùng với gia đình là quê
hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi con người. Nơi đó có mọi người ta
quen biết thân thiết, có cánh diều vi vu, có những kỷ niệm thơ mộng bên bạn
bè, người thân… Gia đình và quê hương là bến đỗ bình yên cho mỗi con
người. Dù ai đi đâu, về đâu cũng sẽ luôn tự nhắc nhở phải nhớ về quê hương
bởi nó theo bước hành trình của ta suốt cuộc đời.

Hình 4: Nguồn: Internet

10
.


Hình 5: Nguồn: Internet
Con người từ khi sinh ra và lớn lên, đi học, đi làm rồi tất bật theo vòng
quay của cuộc sống bộn bề đã dần lãng quên đi bao điều của quá khứ. Nhưng,
có một điều chẳng bao giờ đổi thay ấy là khi mệt mỏi hay lúc gặp phải khó
khăn là đều mong được tìm về một chốn bình yên. Nơi đó con người ta cảm
thấy mình bé nhỏ được che chở và nâng niu trong vòng tay của những người
thân yêu. Nơi ấy có một bờ vai vững chắc để ta khóc trước nỗi đau, có bàn tay
của mẹ nắm lấy kéo ta ra khỏi tuyệt vọng và nơi ấy còn có cái vỗ vai của cha
cùng lời động viên “gắng lên con”... Nơi ấy chính là gia đình là bến bờ của
nguồn cội.
Mỗi con người trong cuộc đời đều cần có nơi tìm về sau mỗi lần thất
bại hay mỗi khi bị gục ngã để được chắp cánh thêm niềm tin, để tiếp tục sống
và vươn lên. Nơi ấy thực sự là chiếc nôi hạnh phúc để vương vấn bước chân
ta đi, ấm áp trái tim quay về, để nâng đỡ hành trình vượt qua khó khăn, thử
thách trên mỗi chặng đường đời.
I.2 Quy trình xây dựng phác thảo tác phẩm:
Xuất phát từ những cảm hứng và ý tưởng ban đầu, tôi đã tìm hiểu
nghiên cứu tài liệu qua nhiều nguồn khác nhau như: bài viết, sách báo,
internet, công trình nghiên cứu của giảng viên hướng dẫn… đồng thời phác
họa lại những ý tưởng sơ thảo và tổng hợp lại các phương án xây dựng ý
tưởng để thể hiện tác phẩm. Thu thập thêm hình ảnh và bài viết có liên quan
11
.


đến tác phẩm. Tìm kiếm những hình ảnh có liên quan đến hình ảnh về đề tài
tôi đang nghiên cứu để đưa vào trong tác phẩm.

Quá trình tìm phác thảo qua ý tưởng và những sơ thảo ban đầu.

12
.


v

Hình 6: Mượn những hình ảnh trong tự nhiên cụ thể là những con tằm,
con bướm để nói về câu chuyện “Cội nguồn” Nguồn: Internet

Hình 7: Những sơ thảo ban đầu.

13
.


Hình 8: Sơ thảo phỏng lên thành phác thảo
Tôi chú trọng xây dựng phác thảo của mình dựa trên ý tưởng thực tế,
phác thảo điêu khắc những đường nét, hình khối, màu sắc, đặc biệt chú ý
đến không gian ba chiều, hướng nhìn khác nhau do đó phải tính toán tìm
hướng giải quyết khối phù hợp. Thử nhiều phương án xây dựng chiều sâu,
mang tính ước lệ trong không gian bề mặt phẳng, đây là khó khăn xử lý
không gian, khoảng cách giữa các lớp với nhau làm cho bố cục chặt chẽ
đầy đủ nội dung có nhiều góc nhìn đẹp tạo thành tác phẩm hoàn chỉnh.
I.3 Quá trình chọn lọc phác thảo
Nặn nhiều sơ thảo trên đất sét dưới sự góp ý của thầy hướng dẫn và
hội đồng chuyên môn,đã định hướng sơ thảo để phát triển lên.
Từ sơ thảo phỏng lên thành phác thảo.
Quá trình này luôn đòi hỏi sự tập trung,cùng với sự góp ý của thầy hướng
dẫn và nhiều thầy khác để phác thảo hoàn chỉnh hơn mà trong đó đã khai
thác trên sơ thảo. Chọn ra phác thảo tốt nhất phù hợp với quy định tốt
nghiệp hội đòng xem xét, đánh giá và chọn làm phác thảo tốt nghiệp.

14
.


Hình 9: Phác thảo thảo phóng theo tỉ lệ 1/1
Ở quá trình này phải tìm tòi thật kỹ về các hướng nhìn, góc nhìn và
khai thác hết những cái hay để tìm ra bố cục phù hợp cho bài.
I.4 Quy trình chuyển chất liệu trung gian
Chất liệu trung gian là chất liệu khá quan trọng trong điêu khắc nó
truyền tái cảm xúc của tác giả khi xây dựng tác phẩm là chất liệu rất quan
trọng để tạo nên một tác phẩm điêu khắc theo các chất liệu khác nhau.Nhưng
chất liệu trung gian thông thường trong điêu khắc: đất sét,thạch
cao,composite…Các bước trong quá trình phóng hình,chuyển chất liệu trung
gian.Quá trình phóng hình cần bám sát phác thảo,lấy được tinh thần của phác
thảo và điều chính sao cho phù hợp với kích thước của bài.

15
.


Hình 10: Hoàn thiện phác thảo trên đất
Được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn tôi tiến hành đúng quy trình
chuyển chất liệu trung gian.

Hình 11: Đổ khuôn bằng thạch cao

Chương II. Nội dung hình thức trong tác phẩm tốt nghiệp
II.1 Nội dung
16
.


Tác phẩm tái hiện một cách trừu tượng hóa về một tình trạng chung
nhất mà xã hội hiện đại đang gặp phải và chính tác giả cũng không nằm ngoài
vòng tròn đó. Quê hương “Nơi chôn rau cắt rốn” nơi “Cuội nguồn” của mỗi
chúng ta…tác phẩm có giá trị nhân văn và giáo dục sâu sắc hướng con người
tới nét đẹp trong đời sống tinh thần , “Ơn ai một chút chớ quên phiền ai một
chút để bên cạnh lòng”. Đây cũng là vấn đề của tôi muốn đem vào trong tác
phẩm của mình.
Cảm xúc trong tác phẩm được hình thành từ những lần xa gia đình xa
quê hương, xa bạn bè và người thân làm, từ đó trong tôi có những cảm xúc
sâu nặng về những tình cảm thiêng liêng đó là “ cội nguồn” . Những cuộc chia
ly trong nước mắt với những lời nhắn nhủ của cha mẹ mong đợi con mình
trưởng thành. Một cuộc sống tự lập nhiều gian nan vất vả, sự ra đi mang nhiều
hứa hẹn ấp ủ những nỗi niềm với mong muốn tìm về nơi chôn rau cắt rốn. Ai
rồi cũng phải rời xa gia đình người thân để trưởng thành hơn đó cũng là quy
luật cuộc sống. “đi cho biết đó biết đây ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”
Lấy hình tượng con tằm thoát kén, tôi muốn thể hiện trong tác phẩm để
thể hiên lên tình cảm đó thông qua ngôn ngữ điêu khắc.
II.2 Hình thức thể hiện
Tác phẩm được thể hiện bằng chất liệu đá cẩm thạch trắng với chiều
dài 1m, sử dụng khối căng tròn với những đường cong uyển chuyển, mềm
mại để biểu đạt ý tưởng liên quan đến tình cảm của tác phẩm “Cội
nguồn”.
Khối căng tròn phù hợp với hình tượng nhân vật và chất liệu đá, đặc
biệt sử dụng những đường cong của hoa văn sóng nước, long hồi,trong bát
bửu làm chủ đạo, cùng với chất liệu đá cẩm thạch màu trắng nhằm tạo
hiệu quá cho bài mang vẻ đẹp trong sáng.

17
.


II.3. Phong cách thể hiện trong tác phẩm
Phong cách thể hiện bán trừu tượng.
Bố cục ảnh hưởng tới đường nét hoa văn triều Nguyễn

Chương III: Chất liệu, kỹ thuật thực hiện trong tác phẩm tốt nghiệp
III. 1 Chọn chất liệu
Trong điêu khắc ngoài trời, đá là một chất liệu được sử dụng khá phổ
biến bởi tính bền vững cũng như khả năng cho phép tạo tác mọi hình khối
phức tạp, hơn nữa đá rất đa dạng về chủng loại để cho các nghệ sĩ chọn
lựa tạo tác phù hợp với hình thức tạo hình của tác phẩm, mỗi loại đá lại có
tính biểu cảm bề mặt riêng góp phần tạo cho tác phẩm phát huy giá trị
thẩm mỹ của chất liệu.
Với cách sắp xếp bố cục đông đặc nằm theo trục hoành vững chãi kết
hợp với nhịp điệu của những đường cong thể hiện hình tượng cần nói đến
18
.


trong tác phẩm vì vậy tôi đã lựa chọn chất liệu đá cẩm thạch trắng để thể
hiện tác phẩm.
III.2 Kỹ thuật thực hiện tác phẩm
Trong quá trình học tập và làm việc những kỹ thuật xứ lý trên chất liệu
đá với bản thân đã tìm hiểu kỹ về các thao tác trong quá trình làm bài,để đi
đến chọn chất liệu đá.Khi chuyển chất liệu đã định hướng bằng các bước
chuyên môn chép lại với tỉ lệ 1/1.

Hình 12: Chuyển chất liệu đá

19
.


Hình 13:Những dụng cụ chuyên dụng để làm tác phẩm.

Hình 14: Quá trình phá phôi

20
.


Hình 15: Quá trình hoàn thiện phôi

Hình 16: Quá trình làm nguội sạch để nhìn rõ khối tính biểu cảm của chất liệu

21
.


.
Hình 17: Tạo matiel và hoàn thiện tác phẩm
III.3 Các vấn đề đạt được và những hạn chế trong tác phẩm tốt nghiệp
Tính thẩm mỹ trong tác phẩm tốt nghiệp cách dùng khối hài hòa uyển
chuyển trên chất liệu đá,những đường cong làm gợi nhớ những gì thuộc về ký
ức trong cảm xúc của tác giả.Chọn không gian điểm đặt phù hợp với khối
tượng sân vườn. Hạn chế về màu sắc do đặc tính của chất liệu,kỹ thuật xử lý
trên chất liệu còn hạn chế.Cần trau dồi kiến thức,chuyên môn và kiến thức xã
hội kinh nghiệm và kỹ thuật trên xử lý chất liệu.

22
.


III KẾT LUẬN
Điêu khắc là ngôn ngữ của khối, là sự tổng hoà từ cấu trúc tổng thể
đến những chi tiết. Tác phẩm điêu khắc vì vậy đòi hỏi sự tinh tế và tỉ mỉ
của tác giả trong sự sắp xếp các mảng khối âm dương, tạo nên sắc thái mỹ
cảm và cân bằng của thị giác. Trong điêu khắc hiện đại cũng có nhiều
nghệ sĩ đã sử dụng yếu tố truyền thống kết hợp với các yếu tố hiện đại để
xây dựng tác phẩm. Trong tác phẩm của nghiệp của mình tôi cũng đã dựa
trên những cảm hứng của trang trí mỹ thuật thời chúa Nguyễn. Việc vận
dụng các yếu tố hình mảng trang trí mỹ thuật cổ, cụ thể là hoa văn trang
trí trên đồ đồng thời chúa Nguyễn là sự kế thừa những nét đẹp của văn
hoá xưa, từ đó kết hợp với các yếu tố cá nhân để xây dựng trở thành tác
phẩm tốt nghiệp: “Cội nguồn”. Thông qua tác phẩm này tôi cũng muốn
gửi gắm đến một thông điệp của cuộc sống về việc gìn giữ và bảo tồn bản
sắc truyền thống Việt trong việc hướng về nguồn cội, đó là những giá trị
gốc mang tính nhân văn tạo nên con người mới trong xã hội hiện đại. Với
tinh thần đó, tôi đã cố gắng xây dựng tác phẩm để đạt được những giá trị
về mặt thời gian và nằm trong quy luật phản ánh cái chung nhất của xã
hội hiện đại, thể hiện quan điểm của một người sáng tạo.
Tác phẩm đã đạt được những giá trị về mặt thời gian và nằm trong
quy luật phản ánh cái chung nhất của xã hội hiện đại, được thể hiện bởi tài
năng người sáng tạo. Như chúng ta đã biết, sáng tạo là một quá trình tổng
hợp, đúc kết kinh nghiệm tạo ra tác phẩm đạt được hiệu quả hay không,
đó là do tài năng của người nhà điêu khắc hòa lẫn nội dung chuyển tải
trong tác phẩm.
Với kết quả đạt được thông qua tác phẩm và khóa luận tốt nghiệp đã
thể hiện đúng mục đích, yêu cầu của đề tài, là thành quả của bản thân trên
cơ sở tìm tòi, sự đam mê sáng tạo cùng với sự quan tâm tận tình của giảng
viên hướng dẫn và các thầy cô khác trong quá trình 5 năm học tại Khoa
điêu khắc trường Đại học Nghệ thuật.
23
.


Với mong muốn mang lại cho người xem cái nhìn mới hơn trong tác
phẩm điêu khắc và truyền tái những thông điệp nhằm hướng con người đi
tới cái đẹp chân thiện mĩ.

24
.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phan Lê Chung (2018), Nghệ thuật trang trí trên đồ đồng thời Nguyễn
qua góc nhìn của các học giả người Pháp trong bộ B.A.V.H (Những người
bạn Cố đô Huế).Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “ Giao lưu văn hoá Việt Pháp: Thành tựu và triển vọng”, Hà Nội.
2. Phan Lê Chung (2017), Chuông đồng thời chúa Nguyễn tại Cố đô Huế
- Nét đặc trưng phong cách tạo hình xứ Đàng Trong thế kỷ XVII, đề tài
NCKH cấp cơ sở mã số: T.2017.11.04.
3. Phan Lê Chung (2016), Nghiên cứu hoa văn trang trí trên vạc đồng thời
các chúa Nguyễn tại Cố đô Huế, đề tài NCKH cấp cơ sở mã số: T.2016.11.01.
4. Nguyễn Thái Quảng (2017), Bài báo khoa học: “Di sản mỹ thuật Huế
nhìn từ góc độ ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật”.
Tài liệu lưu hành nội bộ do Trung tâm bảo tồn di tích Huế xuất bản

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

25
.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×