Tải bản đầy đủ

QUẢN lý và bảo TRÌ máy CÔNG NGHIỆP

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY
TIỆN CHO XƯỞNG CƠ KHÍ
GVHD: TRẦN AN XUÂN
SVTH: Nhóm 2
Mở đầu:
- Trong và thập niên gần đây nền đại công nghiệp của thế giời đã phát triển với một
tốc độ nhanh về chất lượng và số lượng các loại máy móc thiết bị, nhà xưởng.
Hàng loạt các phát minh mới, kỹ thuật mới được đưa vào áp dụng trong sản xuất
nhờ đó đã có được nền công nghiệp hiện đại như hiện nay.

I.

- Do vậy, việc nghiên cứu các phương pháp bảo dưỡng tiên tiến nhằm đáp ứng đầy
đủ của một dây chuyền sản xuất công nghiệp đã và đang phát triển ở các nước
công nghiệp và là nhu cầu bức xúc của các nhà máy sản xuất theo dây chuyền trên
thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính vì thế, nhóm 2 sẽ tìm hiểu về quá
trình bảo trì hệ thống máy tiện của xưởng cơ khí ĐHNT.
II.
1.

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và bảo trì của xưởng cơ khí

Thực trạng máy móc.
Bảng 1.1:

2.

STT

Máy

Năm sản
xuất

Nước sản xuất

1

T18A

2001

Việt Nam

2

1346GH

2001

Đài Loan

Mòn sống trượt, nhưng vẫn
còn hoạt động
Hoạt động bình thường.

3

T616

1969


Việt Nam

Hoạt động bình thường.

4

T6M16

1978

Việt Nam

Hoạt động bình thường.

5

T6P16

1988

Việt Nam

Hoạt động bình thường.

6

T630

1986

Việt Nam

7

615

1982

Việt Nam

Hoạt động bình thường.
Hư hỏng nặng phần hộp tốc
độ, băng máy và bàn xe
dao, không hoạt động được.

Công tác quản lý và bảo trì.
2.1. Tổ chức?

Thực trạng


Hệ thống máy tiện được đặt tại xưởng cơ khí của trường và trực tiếp do nhà
xưởng quản lý và bảo trì. Các công việc quản lý và bảo trì do xưởng trưởng trực
tiếp phân công nhiệm vụ cho các nhân viên và công nhân làm việc tại xưởng thực
hiện.
Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý và bảo trì máy tiện chưa đảm bảo được yêu
cầu cần thiết về máy móc và các trang thiết bị, dẫn đến chúng đang dần bị hư hỏng.
Công việc bảo trì hệ thống máy tiện của xưởng chủ yếu là khi nào hơ hỏng mới sửa
chứ không có kế hoạch cụ thể.

3.

4.

III.

2.2. Kinh phí?
Kinh phí cho việc tổ chức bảo trì và sửa chữa hệ thống máy tiện hư hỏng tại
xưởng thì phải được xưởng trưởng tính toán cụ thể các chi phí, sau đó trình lên
hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường. Nếu được phê duyệt thì sẽ có kinh phí và
quá trình bảo trì sẽ được tiến hành.
2.3. Vật tư?
Gồm các trang thiết bị có trong xưởng như:
- Dụng cụ: Cờ lê, mỏ lếch, trục vít, …
- Phụ tùng thay thế: Phụ thuộc vào mức độ hư hỏng mà sẽ có các phụ tùng thay
thế thích hợp để thay thế, ví dụ: bánh răng, bulong, đai ốc,…
- Dầu mỡ - dẻ lau: Nếu có sẵn ở trong xưởng thì sử dung, nếu không có thì mua
thêm để phục vụ cho quá trình sửa chữa.
Đánh giá :
- Công tác quản lý và bảo trì hệ thống máy tiện tại xưởng cơ khí chưa được tốt.
Các máy móc và thiết bị đang ngày bị hư hỏng và một số máy có khả năng không
hoạt động được để phục vụ quá trình sản xuất và học tập.
- Việc bảo trì máy chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Chưa có công tác quản lý phù hợp.
- Trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo trì hạn hẹp.
Yêu cầu:
4.1. Máy móc
- Máy móc đã đến thời hạn bảo trì.
- Hư hỏng đột xuất
4.2. Tổ chức quản lý bảo trì.
- Nhân sự: Tùy vào số lượng và mức độ hư hỏng của chi tiết mà cần số lượng nhân
sự phù hợp cho việc bảo trì.
- Kinh phí: Phải đảm bảo đủ để đáp ứng cho việc bảo trì được thuận tiện hơn.
- Vật tư: Cần đảm bảo đủ số lượng vật tư cần thiết cho quá trình sửa chữa.
Phương án tổ chức quản lý bảo trì cho hệ thống máy tiện.


1.

Nhân sự: Cần 3 người cho công tác bảo trì
1.1. Cơ cấu:
Tổ trưởng( 1 người)

Người trực( 1 người)

2.

3.

IV.
1.

2.

Người thực hiện công việc hàng ngày( 1 người)

1.2. Ngày công:
Với hư hỏng nêu ở bảng 1.1 thì công tác bảo trì cần nhân sự là 3 người và được
thực hiện trong 5 ngày.
Công việc: Hàng ngày quan sát kiểm tra rồi bắt đầu mở máy, phân vùng hư hỏng,
lau chùi các chi tiết, phân tích mức độ hư hỏng rồi tiến hành sửa chữa (hàn, mài,…
sau đó kiểm tra lại), lắp vào, vận hành thử máy.
Dự trù kinh phí vật tư thực hiện: công, vật tư…
- Vật tư: 1 triệu đồng (dầu mở,…..)
- Công: 3 triệu đồng (15 công x 200000/1 công)
Kết luận và đề xuất:
Kết luận:
Sau quá trình nghiên cứu nhóm nhận thấy rằng công tác quản lý và bảo trì các
máy móc nói chung và máy tiện nói riêng trong phân xưởng cơ khí thì rất là quan
trọng và cần thiết cho khả năng làm việc của máy.
Ngoài ra, việc thiếu những hệ thống quản lý bảo trì tiên tiến, đội ngũ cán bộ
chuyên trách về hoạt động của máy móc trong nhà máy gây ra những khó khăn về
mặt tổ chức sản xuất, lãng phí nguyên vật liệu, hiệu suất hoạt động của máy không
cao.
Đề xuất:
- Cần có chu kỳ bảo trì thường xuyên hơn
- Áp dụng phương pháp quản lý, kỹ thuật tiên tiến đối với các dây chuyền máy
móc, thiết bị.
- Cần có kế hoạch quản lý và bảo trì máy phù hợp.
- Trang thiết bị, phụ tùng phải đảm bảo khi cần thiết.
- Thường xuyên kiểm tra các hệ thống điện, các hệ thống phụ của máy.
- Thường xuyên báo cáo thực trạng hoạt động của máy cũng như công tác quản lý,
bảo trì máy.
- Phải có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, bảo trì máy; tránh tình trạng
máy của công.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×