Tải bản đầy đủ

GIA CÔNG 5 TRỤC TRONG PHẦN MỀM PROE 5.0

PHẦN II
GIA CÔNG 5 TRỤC TRONG PHẦN MỀM PROE 5.0
1. Lập trình gia công chi tiết khuôn chai nhựa

1.1. Vẽ chi tiết
Bước 1: Vào Sketch vẽ 3 đoạn thẳng như hình vẽ.


Bước 2: Dùng lệnh Variable section sweep => chọn thẻ Sections và vẽ 4 lần sketch tại 4
điểm của đoạn 3 đoạn thẳng vẽ ở bước 1

Bước 3: Vẽ 1 đoạn thẳng từ đáy chai nhựa, để tạo đáy lõm vào cho chai nhựa

Bước4: Dùng lệnh Variable section sweep => chọn thẻ Sections và vẽ section để được
hình dạng như hình vẽ.

Bước 5: Tạo một plane và dùng Extrude để tạo cổ cho chai nhựa như hình vẽ.


Bước 6: Bo các cạnh viền của chi tiết.1.2. Tách khuôn
Vào môi trường Manufacturing => Mold Cavity để tách khuôn. Ta được một nữa khuôn
như hình vẽ.

1.3. Gia công khuôn
Bước 1: Lắp chi tiết vào hệ thống sử dụng ràng buộc Default.


Bước 2: Tạo phôi chi tiết, sử dụng phương pháp phân tích (tự tạo) hoặc phương pháp tự
động, chiều cao phôi như hình dưới

Đùn phôi từ mặt Front lên 37 mm, kết thúc lệnh OK, ta được như hình vẽ.


Bước 3: Tạo hệ trục tọa độ mới trên phôi gia công, chọn Flip (nếu cần thiết) để đảo chiều
các trục X, Y hoặc Z theo ý muốn cho phù hợp với vị trí gia công cần đạt được

Bước 4: Thiết lập máy gia công
Vào Step
dưới

chọn Operation

Sau đó chọn các thông số của máy như hình

Click vị trí I: xuất hiện hộp thoại machine tool setup, ta chọn và làm theo như chỉ dẫn
(lưu ý: chọn gia công 5 trục)


-

Click vị trí II Machine zero chọn hệ tọa độ vừa tạo
Click vị trí III xuất hiện hộp thoại Retract Setup sau đó nhập giá tri Value : 15
(ý nghĩa của giá trị này là mặt phẳng lùi dao)


Bước 5: Chọn kiểu gia công
-


a. Gia công thô
Vào Step
chọn Face milling để gia công thô mặt đầu của phôi
Lúc này xuất hiện hộp thoại Seq Setup, ta chấp nhận các mặc định rồi Done


Xuất hiện hộp thoại Tool setup và chọn dao gia công như hình dưới rồi OK

Chọn các thông số chạy dao thích hợp cho gia công chi tiết

Ok


-

Chạy dao gia công
+ Để xem đường chạy dao ta click vào Play Path

Screen Play


-

Vào Step chọn Roughing để gia công thô bề mặt lòng khuôn


b. Gia công tinh
- Vào Step
Surface Milling
Hiện lên 1 menu manager như thế này ta chọn 5 Axis (5 trục) nhấn Done sau đó
tiếp tục hiện lên hộp thoại Seq Setup nhấn Done ( mặc định các tùy chọn)


Xuất hiện hộp thoại Tool setup và chọn dao gia công như hình dưới rồi OK

Chọn các thông số chạy dao thích hợp cho gia công chi tiết

Ok


Ta được đường chạy dao như hình vẽ.


2. Lập trình gia công chi tiết võ ô tô
Bước 1: Chọn vật thể cần gia công từ thư mục lưu trữ

Bước 2: Tạo phôi
-

Có 2 tùy chọn:
+ Automatic-workpiece: tạo phôi tự động
+ Created: tạo 1 phôi theo tùy chỉnh của chúng ta


Bước 3: Tạo khung dây
-

View => View manager

Bước 4: Tạo gốc tọa độ
-

Insert => model datum => coordinate system

-

Hoặc chọn biểu tượng

của thanh Tasba phía bên phải


Bước 5: Gia công

-

Step => operation

-

Click vào biểu tượng

chọn máy gia công 5 trục

Bước 6: Chọn phương pháp gia công
-

Step => surface milling
Hiện lên 1 menu manager như thế này ta chọn 5 Axis (5 trục) nhấn Done sau đó
tiếp tcuj hiện lên 1 menu manager nhấn Done ( mặc định các tùy chọn)


Bước 7: Chọn dao gia công.
-

Chọn và đặt lại các thông số kích thước dao phù hợp

Bước 8: Chọn chế độ cắt
Chọn xong click OK


-

-

Hiệu chỉnh chế độ cắt cho hợp lý với bề mặt gia công
LEAD_ANGLE : 10
TILT_ANGLE : 12
LEAD_RADIUS : 16
INITIAL_ENTRY_EXT : LEAD_IN
FINAL_EXIT_EXT : LEAD_OUT
ENTRY_ANGLE : 20
EIXT_ANGLE : 20
Chọn bề mặt gia công

Click vào model => Done

Chọn bề mặt vật thể cần gia công như hình dưới nhấn Done/Return => OK


Bước 9: Mô phỏng đường chạy dao
-

Play path => sceen play

Bước 10: Mô phỏng trong môi trường Vericut.


Bước 11: Gia công chữ 5 trục
- Steps => Engarving
- Chọn dao

-

Chọn chế độ cắt


-

Đường chạy dao mô phỏng

-

Mô phỏng trong vericutTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×