Tải bản đầy đủ

Đề YCQ vật lí y sinh 2016 (PNT)

1. Vì sao tai người có thể nghe rõ 2 âm thanh có cường độ chênh lệch hàng triệu lần, ví dụ tiếng
tàu hỏa chạy và tiếng muỗi vo ve?
A) Sự cảm thụ âm thanh tai tỷ lệ tuyến tính với cường độ âm thanh
B) Sự cảm thụ âm thanh tai không tỷ lệ tuyến tính với cường độ âm thanh
C) Sự cảm thu âm thanh tai tỷ lệ với cường độ âm thanh theo logarit cơ số 10
D) Tai có khả năng phân biệt âm tốt
2. Để chế tạo nhiệt kế thủy ngân có vỏ thủy tinh để đo nhiệt độ cần có hệ số giãn nở nhiệt giữa
thủy ngân và thủy tinh như thế nào:
A) βHg < β thủy tinh

C) βHg = β thủy tinh

B) βHg > β thủy tinh

D) βHg = β thủy tinh = 0

3. Trong chụp cộng hưởng từ MRI, cơ thể người được kích thích và phát ra loại sóng từ gì để
máy nhận được:
A) Sóng radio

C) Tia X


B) Tia gamma

D) Tia beta

4. Các protein có đỉnh hấp thụ đặc trưng ở vùng 280nm do phân tử có các thành phần
A) Phenylalanyl

C) Tyrosin

B) Gốc COOH và gốc NH2

D) Tryptophan

5. 2 lam kính (1) và (2) có cùng độ dày thực. Độ dày biểu kiến lam kính (1) lớn hơn lam kính
(2). So sánh chiết suất của 2 lam kính:
A) (1) > (2)

C) (1) = (2)

B) (1) < (2)

D) (1) =< (2)

6. Công thức định luật hấp thụ ánh sáng I= I0.10-εCL trong đó có D = -εCL. Cho biết D độc lập
với đại lượng nào:
A) Mật độ chất hấp thu

B) Độ dày vật


C) Cường độ Ánh sáng

D) Bước sóng Ánh sáng

7. Cơ chế định luật Wolff:
A) Xương chịu lực tốt

D) Xương có khả năng tái sinh hoàn


B) Xương có nhiều khoáng

chỉnh

C) Xương có cấu trúc áp điện
8. Không khí có tỉ lệ O2:N2 = 1:4. Hãy cho biết áp suất riêng của khí Oxi tại bề mặt nước biển
biết áp suất khí quyển tại đây = 760mmHg
A) 122mmHg

C) 142mmHg

B) 132mmHg

D) 152mmHg

9. Mắt người có 3 loại TB cảm nhận 3 màu sắc. Nhưng trong thực tế chúng ta có thể phân biệt
rất nhiều màu sắc khác nhau, chứng tỏ thị giác là 1 quá trình:
A) Lượng tử

C) Kết hợp

B) Gián đoạn

D) Chọn lọc

10. Trong Chu kỳ TB, pha nào kém nhạy với bức xạ nhất:
A)

S

C)

G0

B)

G1

D)

M

11. Tăng khoảng cách nguồn chiếu xạ tới cá thể bị chiếu xạ 2 lần thì liều chiếu giảm bao nhiêu
lần?
A) 2

C) 4

B) 3

D) 5

12. Hiện tượng thể hiện Ánh sáng có tính hạt:
A) Giao thoa

C) Bức xạ

B) Nhiễu xạ

D) Quang điện

13. Vận tốc ánh sáng trong môi trường bất kì được tính bằng công thức:
A) c = f x λ

C) v = kf

B) v = c/n

D) c = 3 x 108 m/s

14. Nhiệt sản xuất trực tiếp trong Quá trình trao đổi chất từ các phản ứng sinh hóa được gọi là:
A) Nhiệt sơ cấp

B) Nhiệt dung riêng


C) Nhiệt hao phí

D) Nhiệt thứ cấp

15. Để tăng độ phân giải khi nhìn qua kính Hiển vi:
A) Dùng vật kính có chiết suất bé hơn
B) Thêm kính lúp trước thị kính

hơn
D) Giảm góc mở vật kính

C) Dùng ánh sáng có bước sóng ngắn
16. Năng lượng có khả năng sinh công trong cơ thể gọi là:
A) Điện năng

C) NL liên kết

B) NL tự do

D) Hóa năng

17. Khi vào cơ thể người, hạt nguyên tử nào sau đây làm neutron mất NL nhanh nhất
A) Nito

C) Oxy

B) Cacbon

D) Hidro

18. Sóng xung kích có thể dùng trong nam học và vật lý trị liệu nhờ cơ chế:
19. Tens kết hợp được dùng nhiều trên lâm sàng là do?
20. Thông số nào của máy phát tia X cho biết năng lượng cực đại của tia X
21. Xoa bóp có thể giúp giảm đau là do:
22. Cơ thể người có thể phát xạ để điều hòa thân nhiệt, bức xạ đó có bước sóng trong vùng:
A) Hồng ngoại

C) Nhìn thấy

B) Radio

D) Tử ngoại.

23. Trong SPECT/PET bộ phận ghi nhận bức xạ ghi nhận bức xạ nào:
A) Electron

C) Gamma

B) Positron

D) Alpha

24. Khi bán kính tiểu động mạch giảm 25% thì dòng máu lưu thông giảm?
25. Nơ ron có thể tân sinh trong suốt cuộc đời, chủ yếu do:


A) Vận động thể chất

C) Vận động thể chất và tinh thần

B) Vận động tinh thần

D) Sống lành mạnh

26. Khi tăng khoảng cách giữa nguồn chiếu xạ vs cá thể lên 2 lần, thì liều chiếu giảm bao nhiêu
lần?
27. Không thể dùng phương pháp nào để tạo ánh sáng phân cực từ ánh sáng thường
A) Hấp thụ chọn lọc

C) Phản xạ

B) Nhiễu xạ

D) Khúc xạ

28. Người mang kính cận 3 độ, nhìn 2 vạch qua kính hiển vi, vật kính 10x, thị kính 4x, ảnh thu
được có độ phóng đại bao nhiêu lần?
29. Một hệ nhận nhiệt khi nào?
A) Bay hơi

C) Nhiệt độ môi trường lớn hơn

B) Tiếp xúc vs vật khác

D) Chênh lệch nhiệt độ

30. 2 cơ chế chính của hiệu ứng placebo?
31. Khi nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ cơ thể, nhiệt được giải phóng qua cơ chế nào?
A) Bay hơi

C) Đối lưu

B) Bức xạ nhiệt

D) Dẫn nhiệt

32.Ở động vật có vú, xương là tổ chức duy nhất có thể tái sinh đầy đủ
33.Laser công suất thấp được ứng dụng trong y học nhờ
34.Các kỹ thuật ứng dụng laser công suất thấp trong điều trị bao gồm
35.Mặc dù bị chiếu xạ từ môi trường tự nhiên nhưng con người vẫn tồn tại được vì
36.Khi nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ của cơ thể người thì nhiệt độ được giải phóng ra
khỏi cơ thể theo cơ chế nào


37.Sắc thái của âm phụ thuộc vào?
38.Chất hoạt diện có chức năng?
39.Điện tích âm trên bề mặt xương do hiệu ứng áp điện có tác dụng?
40. 40 độ C bằng bao nhiêu độ F?
41. Loại laser cho phép chỉnh các tật quang hình của mắt có thể k cần tạo vật bằng dao cơ khí
keratome là ( * chép đề xấu quá đọc k rõ :"> ahihi )
42. Bất kì hạt nhân nào cũng có moment từ, để xây dựng hình ảnh chuẩn đoán của cơ thể ng
bằng kĩ thuật MRI, hạt nhân của nguyên tố nào
43. Kích thích thần kinh bằng điện qua da (TENS) có tần số thấp, cường độ cao, giảm đau chủ yếu
qua cơ chế phóng thích beta-endorphin và một số morphine nội sinh khác tại các cấu trúc trên tủy
gai:
A) TENS kinh điển
B) TENS kiểu châm cứu
C) TENS mạnh
D) TENS kết hợp
44. Kích thích thần kinh bằng điện qua da (TENS) có tần số cao, cường độ cao, giảm đau chủ yếu
qua cơ chế hoạt hóa các các đường ức chế đau đi xuống là:
A) TENS kinh điển
B) TENS kiểu châm cứu
C) TENS mạnh
D) TENS kết hợp
45. Kích thích thần kinh bằng điện qua da (TENS) có tần số cao, cường độ thấp, giảm đau chủ yếu
qua cơ chế đóng cổng tại sừng sau tủy gai nhờ phóng thích dynorphin, enkephalin và GABA là:
A) TENS kinh điển
B) TENS kiểu châm cứu
C) TENS mạnh
D) TENS kết hợp
46. Kích thích thần kinh bằng điện qua da (TENS) có tần số cao, cường độ thấp, được tải bằng tần
số thấp, giảm đau chủ yếu qua cơ chế đóng cổng tại sừng sau tủy gai và giải phóng các morphine
nội sinh mức trên tủy gai là:
A) TENS kinh điển
B) TENS kiểu châm cứu
C) TENS mạnh
D) TENS kết hợp
47. Laser dùng để can thiệp các tổn thương đáy mắt dựa trên:


48. Khi nguồn phát âm và bộ thu chuyển động tương đối với nhau , so với âm phát ra âm thu dc

Các yếu tố nhận thức và cảm xúc ảnh hưởng tới sự kiểm soát dòng tín hiệu đau hướng tâm qua
cơ chế:
A) Kích thích hệ ức chế đau ly tâm
B) Ức chế hệ điều biến đau ly tâm
C) Hoạt hóa hệ điều biến đau ly tâm
D) Ức chế hệ dẫn truyền đau hướng tâm
49. Nguồn pxạ nào không phải nguồn pxạ tự nhiên:
A. Khí gì đó ( Rador ???? )
B. Tro bụi pxạ
C. Thực phẩm nc
D. Bức xạ vũ trụ
50. Để mô tả dòng máu trong hệ mạch, không cần bổ chính nhiều mà vẫn có thể dùng:
A) Phương trình liên tục và định luật Bernoulli
B) Định luật Bernoulli và định luật Poiseulle
C) Phương trình liên tục và định luật Poiseulle
D) Phương trình liên tục, định luật Bernoulli và định luật Poiseulle.
51. Trong định luật Bernoulli, loại áp suất có nguồn gốc ngoại lai (từ bên ngoài tác động lên chất
lỏng), là nguyên nhân gây ra chuyển động của chất lỏng chính là:
A) Áp suất thủy tĩnh
B) Áp suất thẩm thấu
C) Áp suất tĩnh
D) Áp suất động
52. Để xạ trị ngta chịu chùm tia electron từ máy gia tốc theo nhiều hướng khác lên khối u. Không
có hiện tượng nào sau đây trong quá trình tương tác của electron với cơ thể:
53. 1 ng 60kg leo núi 3600m biết 1cal= 4,168J và g= 9.8m/s2 ~> NL cần cung cấp tối thiểu
54.Với các chất lỏng kín và không chịu nén, áp suất ngoài có thể truyền không suy giảm tới mọi
điểm trong chất lỏng và trên thành bình là nội dung của:
A) Nguyên lý Pascal
B) Phương trình liên tục
C) Định luật Bernoulli
D) Định luật Poiseuille


55. Khi chiếu các bức xạ ion hóa lên tb , trong tb hình thành các gốc tự do do OH - và H+ . Đây là
giai đoạn nào trong cơ chế tương tác sinh học
56. Với các chất lỏng kín và không chịu nén, áp suất ngoài có thể truyền không suy giảm tới mọi
điểm trong chất lỏng và trên thành bình là nội dung của:
A) Nguyên lý Pascal
B) Phương trình liên tục
C) Định luật Bernoulli
D) Định luật Poiseuille
57. Loại pxạ nào sau đây có trọng số pxạ lớn nhất
58. Trong chẩn đoán và điều trị y khoa, tần số siêu âm được lựa chọn dựa trên:
A) Độ xuyên sâu tối ưu
B) Độ phân giải tối ưu
C) Sự tối ưu hóa giữa độ xuyên sâu và độ phân giải
D) Độ xuyên sâu và độ phân giải cùng tối ưu
59. Kích thích điện tần số trung bình có ưu điểm
60. Kích thích từ xuyên sọ TMS tạo bước ngoặt trong ngành tâm thần do
61. 1 hệ nhận nhiệt khi cóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×