Tải bản đầy đủ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TÁC PHẨM TỐT NGHIỆP “MÙA”

Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
BỘ MÔN ĐỒ HỌA

KHÓA LUẬN
HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐỒ HỌA TẠO HÌNH

ĐỀ TÀI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
TÁC PHẨM TỐT NGHIỆP “MÙA”

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. PHAN HẢI BẰNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN: HỒ THỊ BI
NGÀNH ĐỒ HỌA - KHÓA (2013-2018)

Thừa Thiên Huế, tháng 5/2018
SVTH: Hồ Thị Bi

ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
BỘ MÔN ĐỒ HỌA

KHÓA LUẬN
HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐỒ HỌA TẠO HÌNH

ĐỀ TÀI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
TÁC PHẨM TỐT NGHIỆP “MÙA”
(Đồ họa sắp đặt - khai thác hiệu ứng ánh sáng)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. PHAN HẢI BẰNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN: HỒ THỊ BI
NGÀNH ĐỒ HỌA - KHÓA ĐH05.13 (2013 - 2018)

Thừa Thiên Huế, tháng 5/2018
LỜI CÁM ƠN!
SVTH: Hồ Thị Bi
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Với tất cả tình cảm chân thành. Tôi xin cảm ơn quý thầy cô giảng viên
trường Đại học Nghệ Thuật đã trực tiếp giảng dạy, động viên, khích lệ tôi suốt
quá trình học tập và nghiên cứu trong những năm vừa qua.
Đặt biệt là sự quan tâm của các giảng viên cơ bản và chuyên khoa Bộ môn
Đồ Họa, đã luôn tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành tốt các bài tập cơ bản,
chuyên khoa cũng như đồ án tốt nghiệp này.
Hơn hết, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phan Hải Bằng là người đã
trực tiếp hướng dẫn, định hướng, giúp đỡ, đồng hành trong quá trình hoàn thành


tác phẩm cũng như khóa luận tốt nghiệp.
Tấm lòng biết ơn sâu sắc đến cha,me đã động viên, khích lệ tinh thần của
tôi, cũng như giúp đỡ tôi trong khâu làm nón.
Và không thể thiếu, gửi lời cảm ơn chân thành đến những người âm thầm
giúp đỡ, thăm hỏi tôi trong quá trình tôi thực hiên bài chuyên khoa này.
Chân thành cảm ơn rất nhiều!
Huế, tháng 5 năm 2018
Sinh viên,
Hồ Thị Bi

SVTH: Hồ Thị Bi
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Giảng viên

ThS. Phan Hải Bằng

SVTH: Hồ Thị Bi
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU...........................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài............................................................................................1
2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu..................................................................1
3. Giới hạn đề tài và phạm vi nghiên cứu..........................................................1
4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................1
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài............................................................................2
II. NỘI DUNG......................................................................................................3
1. Nghiên cứu tiền sáng tác................................................................................3
1.1. Nghiên cứu những tác giả, tác phẩm đồ án cùng chủ đề..........................3
1.2. Tác giả/tác phẩm khai thác ánh sáng trong sắp đặt..................................6
1.3. Nghiên cứu tiền sáng tác và những tác phẩm đồ họa sắp đặt đã thực hiện....9
2. Nghiên cứu sáng tác....................................................................................11
2.1. Tư liệu- hướng tiếp cận đề tài................................................................11
2.2. Khai thác tư liệu- xây dựng nội dung và chủ đề tư tưởng......................11
2.3. Hình thành ý tưởng nghệ thuật...............................................................13
2.4 Sơ thảo....................................................................................................14
2.4.1. Xây dựng hình tượng và cấu trúc tác phẩm...................................15
2.4.2 Xây dựng màu trong tác phẩm.........................................................15
2.5 Tiến trình thể hiện tác phẩm....................................................................15
2.5.1 Ý niệm..............................................................................................15
2.5.2 Ý tưởng.............................................................................................15
2.5.3 Hình thức..........................................................................................15
2.5.4 Kỹ thuật, chất liệu............................................................................15
2.6. Sắp đặt....................................................................................................21
III. KẾT LUẬN..................................................................................................22

SVTH: Hồ Thị Bi
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Là một sinh viên đồ họa với sự say mê học hỏi và thể nghiệm, được học
các kiến thức cơ bản về đồ họa và nắm vững các phương pháp trong việc thực
hiện tác phẩm dựa trên những ý tưởng, ý niệm của cá nhân. Tôi đã, đang thực
hiện thể loại đồ họa sắp đặt, cùng với sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn, từ đó
hình thành kinh nghiệm cho bản thân. Qua đây tôi cũng muốn ghi lại bước đầu
kết quả nghiên cứu thể nghiệm thể loại đồ họa sắp đặt với tác phẩm “Mùa” góp
một phần nhỏ cho sự biến chuyển trong nghệ thuật đồ họa sắp đặt của cá nhân
và chia sẻ cho những ai quan tâm.
2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích và nhiệm vụ của khóa luận này là trình bày quá trình hình thành
một tác phẩm đồ họa sắp đặt qua các phương pháp nghiên cứu, sáng tác, cách
thức tiếp cận từ hiện thực đời sống đến tính thẩm mỹ được đưa vào tác phẩm
3. Giới hạn đề tài và phạm vi nghiên cứu
Khóa luận này tôi chủ yếu nghiên cứu và thể hiện thể loại đồ họa sắp đặt.
Phạm vi tập trung vào một số tác phẩm liên quan, ảnh hưởng đến quá trình hình
thành tác phẩm tốt nghiệp “Mùa” của bản thân tôi.
4. Phương pháp nghiên cứu
Bằng phương pháp nghiên cứu liệt kê, đáng giá, so sánh, tổng hợp, phân
tích, thông qua quá trình hình thành tác phẩm và ghi chép của bản thân chủ yếu
xoay quanh những vấn đề từ thực tiễn đến quá trình hình thành tác phẩm trên
cách thức, chất liệu lựa chọn. Các tư liệu giúp hình thành nên hồ sơ tác phẩm
bao gồm ghi chép cá nhân về địa bàn thực tế, tư liệu ảnh, hướng tiếp cận đề tài
cho tác phẩm cũng như một số suy nghĩ của bản thân liên quan đến đề tài lựa
chọn và cách thức xây dựng tác phẩm kết hợp với kinh nghiệm và tác phẩm của
bản thân, nhằm tạo ra một kết quả nghiên cứu sáng tác mang tiếng nói riêng.

SVTH: Hồ Thị Bi
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Trước tiên công việc này giúp tôi có thói quen hệ thống sâu chuỗi mạch lạc
quy trình hình thành một tác phẩm nghệ thuật, cũng như nhìn nhận lợi ích vận
dụng phương pháp làm việc hiệu quả, khoa học đối với lĩnh vực nghệ thuật ở
khía cạnh xây dựng tác phẩm. Với sự muốn thay đổi và tìm tòi của bản thân, tôi
luôn muốn bản thân mình luôn hướng đến những cái mới để bắt kịp với cuộc
sống ngày nay tạo nên cách nhìn riêng và dấu ấn của cá tính. Đây là bước ngoặc
và là nền tảng giúp tôi phát triển hơn nữa trong tương lai, toàn diện về kỹ năng
lẫn tư duy sang tác. Bên cạnh đó, hy vọng những kết quả bước đầu trong phương
pháp tìm tòi của tôi có thể giúp ích cho các bạn sinh viên sau này tiếp thu, phát
huy và tìm ra những hướng đi mới riêng biệt cho họ.

SVTH: Hồ Thị Bi
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

II. NỘI DUNG
1. Nghiên cứu tiền sáng tác
1.1. Nghiên cứu những tác giả, tác phẩm đồ án cùng chủ đề
Giuseppe Arcimboldo (tiếng Ý: [dʒuˈzɛppe artʃimˈbɔldo]; cũng được viết
là Arcimboldi) (1526 hoặc 1527 - 11/7/1593) là một họa sĩ người Ý nổi tiếng với
việc tạo ra những bức chân dung giàu trí tưởng tượng được làm hoàn toàn từ các
loại trái cây, rau, hoa, cá, và sách.
Tác phẩm “Bốn Mùa" của Arcimboldo từ tranh đến tượng Giuseppe
Arcimboldo, họa sĩ người Ý sống và sáng tác ở Milan vào thế kỷ XVI, nổi tiếng
với các chân dung được ghép bằng cây trái, hoa cỏ, cá…, đặc biệt là loạt tranh
“Bốn mùa” thể hiện các mùa màng trong năm (DNSGCT đã có bài giới thiệu).
Mới đây, loạt tranh này được “chuyển thể” thành các pho tượng bằng thủy tinh
màu tuyệt đẹp, trưng bày tại thủ đô Washington (Mỹ).

Nhóm tượng “Bốn mùa” trong trang viên Hillwood

Nguyễn Trần Cường họa sĩ tài hoa nổi bật với nhiều tác phẩm được công
chúng biết tới - Tại bảo tàng mỹ thuật Hà Nội diễn ra buổi triển lãm với 16 tác
phẩm mang tên “Mùa Vô Hình”. Thể hiện khả năng sáng tác hội họa, tư duy trìu
tượng cùng sự độc đáo khác biệt của chính tác giả được tài trợ bởi quỹ “ART IN
THE FOREST FLAMINGO”.
SVTH: Hồ Thị Bi

0
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Trong những ngày đón khách tham quan 16 tác phẩm được vẽ trên chất liệu
truyền thống sơn mài được Nguyễn Trần Cường miệt mài sáng tác trong suốt 2
năm. Mỗi tác phẩm có một ý nghĩa riêng đem lại cho công chúng có góc nhìn
mới lạ, cảm xúc gần gũi chân thực qua những hình ảnh cỏ cây hoa lá thể hiện
cho 4 mùa trong năm Xuân - Hạ -Thu - Đông.

Mỗi người ngắm tranh có 1 cảm nhận khác nhau sự chuyển dịch mùa này
sang mùa khác lúc hiện hữu lúc vô hình, vừa quen thuộc đôi lúc rất lạ lẫm đúng
với tên của buổi triển lãm “MÙA VÔ HÌNH”.
SVTH: Hồ Thị Bi

1
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Trước sự dịch chuyển mà đâu đó chính tôi cũng đã biến mất trong nó - là
quãng thời gian để tôi cảm nhận về chất liệu và cách làm việc, cách xử lý tìm ra
một con đường để truyền tải cảm nhận cá nhân.

Sự biến chuyển ấy của thời gian, những không gian vô tận mà ta như người
vô hình di chuyển xuyên qua các mùa, cảm nhận được sự biến đổi của từng
khoảnh khắc, những chi tiết nhỏ nhưng đầy tinh tế mà thiên nhiên ban tặng cho
chúng ta.

SVTH: Hồ Thị Bi

2
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

1.2. Tác giả/tác phẩm khai thác ánh sáng trong sắp đặt
Kara Elizabeth Walker (sinh ngày 26 tháng 11 năm 1969) là một họa sĩ
đương thời người Mỹ, nhà in bóng, nhà sản xuất in ấn, nghệ sĩ sắp đặt và nhà
sản xuất phim khám phá chủng tộc, giới tính, tình dục, bạo lực và bản sắc trong
tác phẩm của cô. Cô được biết đến nhiều nhất với phong cách phòng của cô với
những chiếc giấy cắt giấy màu đen. Walker sống ở thành phố New York và đã
giảng dạy rộng rãi tại Đại học Columbia. Cô hiện đang phục vụ nhiệm kỳ năm
năm với tư cách là Chủ tịch Tepper về Nghệ thuật Thị giác tại Trường Nghệ
thuật Mason Gross, Đại học Rutgers.

Kara Elizabeth Walker

Sau một thời gian dài, do sự bất đồng giữa ban tổ chức của chương trình và
nghệ sĩ được báo cáo từ khi được vá, Kara Walker cuối cùng đã ra mắt hoa hồng
dự đoán cho Prospect.4 vào thứ Sáu, và đoạn phim đã diễn ra trong ba ngày,
đánh dấu cuối tuần đóng cửa. Để phù hợp với hồ sơ theo dõi của Walker, đóng
góp của cô là thông minh, không tinh tế, khiêu khích và mạnh mẽ.
Nghe thấy lời kêu gọi được chơi không phải là một trải nghiệm hoàn toàn
dễ chịu. Đó là lớn và thường chói tai và unmelodic. (Nhiều du khách đã đeo
phích cắm tai do Prospect cung cấp.) Đôi khi những tiếng ồn phát ra từ nó - bị
SVTH: Hồ Thị Bi

3
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

ngắt quãng bởi những luồng hơi nước dường như tức giận - nghe như tiếng kêu
của đau khổ. Một số các nhân vật in bóng có những hành động không thể nói ra
với nhau, bao gồm cả những người crouches trên một cây nho treo trên ngọn cây
và xé trái tim ra khỏi ngực của người khác. Đôi khi, sự kết hợp của âm thanh và
hình ảnh gợi lên nỗi kinh hoàng và sợ hãi.

Kara Walker, Katastwóf Karavan, 2018, Prospect.4, Algiers Point, New Orleans.

Tác phẩm đồ họa sắp đặt “Thở” trong triển lãm “Kịch bản đương đại”
của Phạm Khắc Quang
SVTH: Hồ Thị Bi

4
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Họa sĩ Phạm Khắc Quang (1975) là một trong những họa sĩ sáng tác tranh
khắc gỗ phá bản mang hơi hướng hiện đại mới mẽ. Ông không dừng lại tranh
khắc gỗ đơn thuần, Phạm khắc Quang còn gây ấn tượng ở triển lãm “Kịch bản
Đương Đại”. tác phẩm đò họa sắp đặt mang tiêu đề “Thở” và một trong hai phần
của “Kịch bản Đương đại” sử dụng chất liệu khắc gỗ truyền thống nhưng đề cập
trực diện đến cuộc sống của người nông dân Việt Nam hôm nay. Trên 30m 2 nền
với một số chất liệu được xử lí tinh tế đem lại cảm giác về một mảnh ruộng quê,
tác giả đặt lên 1.000 bản khắc chân dung người nông dân ở đa dạng lứa tuổi,
trong đó chân dung người phụ nữ chiến đa số một cách ngẫu nhiên. Các chân
dung được khắc trên bề mặt rộng nhất (7cm x 9cm) của chiếc xẻn gỗ - vật dụng
quen thuộc trong căn bếp gia đình; những nét khắc tỉ mỹ, giàu cảm xúc đã giúp
thể hiện một cách sống động chân dung người nông dân hôm nay. Tuy bị hạn
chế về diện tích nhưng có lẽ, đây là một tác phẩm có khả năng gợi mở câu
chuyện rộng lớn hơn về số phận của cánh đồng - cũng là số phận người nông
dân trong bối cảnh xã hội đang đổi thây từng ngày. Triển lãm cũng cho thấy sự
tâm huyết của nghệ sỹ trong việc sử dụng nghệ thuật khắc gỗ truyền thống để kể
với khan giả hôm nay những câu chuyện thời cuộc - một cách thức thú vị trong
việc kết nối các yếu tố truyền thống và đương đại trong nghệ thuật.
Kumi Yamashita (1968) - nghệ sĩ người nhật, hiện đang sống và làm việc
tại New York - đã gây tiếng vang trong làng nghệ thuật sắp đặt với những tác
phẩm có tên từ ánh sáng và bóng đỗ. Bà sử dụng ánh sáng và bóng tối xây dựng
các đối tượng duy nhất hoặc nhiều và đặt chúng trong mối quan hệ với một
nguồn ánh sáng duy nhất. Do đó, các tác phẩm nghệ thuật nghệ thuật hoàn chỉnh
của nữ họa sĩ bao gồm cả vật chất (vật thể rắn) và phi vật chất (ánh sáng hay
bóng đổ). Tác phẩm” khối xếp hình”, chất liệu: Gỗ ánh sáng, bóng hắt một trong
một điểm hình của bà.

SVTH: Hồ Thị Bi

5
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Tác phẩm “Khối xếp hình” của Kumi Yamashita

1.3. Nghiên cứu tiền sáng tác và những tác phẩm đồ họa sắp đặt đã
thực hiện
Qua quá trình học tập tìm hiểu và nghiên cứu tôi đã thực hiện tác phẩm
“Hoài niệm” lấy cảm hứng từ hình ảnh nón lá bài thơ xứ huế, tôi muốn mọi
người có cách nhìn khác về chiếc nón bằng cách tôi thay đổi các hình ảnh, chất
liệu được thể hiện trong nón. Các hình ảnh kí ức tuổi thơ gắn liền với những trò
chơi dân gian ở chốn miền quê thanh bình được tôi thực hiện kỹ thuật trỗ giấy
đặt vào trong nón. Các hình ảnh trẻ em lồng vào trong chiếc nón gợi lại một
khung cảnh thanh bình vốn có trẻ thơ. Kết hợp ánh sáng bên trong từng chiếc
nón làm nổi bật các hình ảnh trẻ thơ hồn nhiên với các trò chơi ở chốn miền quê
thanh bình. Tác phẩm “Hoài niệm” của tôi đem đến cho mọi người xem một
khung cảnh quê hương yên bình, tươi vui qua hình ảnh nón lá.
SVTH: Hồ Thị Bi

6
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Tác phẩm nghiên cứu tiền tốt nghiệp của tôi, tác phẩm” Hoài niệm”

Đối nghịch lại hoàn toàn hình ảnh kí ức tuổi thơ với những trò chơi dân
gian ở miền quê trong tác phẩm “Hoài niệm”, tôi khai thác hình ảnh các mùa
trong năm dưới góc nhìn mới lạ trong tác phẩm tiền tốt nghiệp “Mùa”. Lấy cảm
hứng từ thực tế của cuộc sống nhìn mưa, nắng, gió, nhiệt độ… có thể là bình
thường trong một ngày. Ấy thế, nếu ta nhìn ra sự luân chuyển khác nhau từ thời
gian những cơn mưa kéo dài vài tuần hay thậm chí vài tháng, từ cái nắng dịu dịu
đến cái nắng gắt khô hanh… Thì đó là khoảng thời gian giao mùa trong năm.
Mỗi mùa mang trong mình chính cái đặt trưng về thời tiết nên kéo theo sự thay
đổi về cảnh vật, cảnh sắc thiên nhiên và thậm chí là tâm trạng, cảm xúc của con
người. Ví như:
Gió xuân khẽ hát lao xao
Én xuân ríu rít liệng chao lưng trời
…..
Hạ về thắm nở ngàn hoa
Nắng hạ chan hòa tỏa ngát hồng Liên
….
Vàng ươm sắc màu mùa thu đó
Lá rơi xào xạt gió diệu thay
…..
Trúc lặng đông hàn ươm ướt mơ….
- Sưu tầm
SVTH: Hồ Thị Bi

7
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Nhận ra cái hay cái tuyệt diệu của thiên nhiên là vậy, nên tôi đã chọn đề tài
về các mùa đặt trưng trong một năm. Thông qua chất liệu nón lá, dựa theo thiết
kế của chiếc nón bài thơ xứ huế. Qua đó là thể hiện sự sáng tạo riêng của bản
thân tôi. Thay vì, là giấy bài thơ thông thường thì tôi đã tự tay chạm trỗ những
hình ảnh như: Mùa xuân gắn với hoa mai và chim én, mùa hạ thì hoa sen đi với
hình ảnh con cò, mùa thu là hoa cúc và con bướm, còn mùa đông biểu trưng cây
trúc và chim sẻ, bằng giấy mỏng màu đen.
Thêm vào đó, tôi sắp đặt và thiết kế bốn mùa tương ứng với bộ tranh tứ
quý. Một bức có ba chiếc nón, thể hiện ba bố cục khác nhau, tổng cộng gồm 12
chiếc nón
2. Nghiên cứu sáng tác
2.1. Tư liệu- hướng tiếp cận đề tài
- Tác phẩm khóa luận này tôi làm theo hướng thể nhìn nhận của bản thân
với bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông gắn với cảnh vật tự nhiên trong năm.
- Cách thức làm nón bài thơ của Huế
- Nghệ thuật sắp đặt
- Tham khảo hình ảnh trên sách, báo, và truyền thông…
2.2. Khai thác tư liệu- xây dựng nội dung và chủ đề tư tưởng
Trên Trái Đất, mùa là sự phân chia của năm. Trong các khu vực ôn đới và
vùng cực nói chung có bốn mùa được công nhận: Mùa Xuân, Mùa Hạ, Mùa Thu
và Mùa Đông. Trong một số khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới thì có thể người
ta chỉ chia thành hai mùa là mùa mưa và mùa khô, còn trong một số khu vực
khác của vùng nhiệt đới thì lại có sự phân chia thành ba mùa: Mùa nóng, mùa
mưa và mùa lạnh. Sự thây đổi của các mùa trong năm làm cho tôi có những ý
tưởng mới lạ để thực hiện tác phẩm tiền tốt nghiệp của mình.

SVTH: Hồ Thị Bi

8
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Tư liệu hình ảnh
SVTH: Hồ Thị Bi

9
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Bộ Tranh Tứ Quý

2.3. Hình thành ý tưởng nghệ thuật
Qua quan sát tự nhiên trời đất và chính công việc hằng ngày của tôi- là
chằm nón. Muốn biến tiếp nghệ thuật nón bài thơ khác hơn thông thường và
mang ý niệm nghệ thuật.

SVTH: Hồ Thị Bi

10
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

2.4 Sơ thảo

Các phương án sắp đặt
SVTH: Hồ Thị Bi

11
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

2.4.1. Xây dựng hình tượng và cấu trúc tác phẩm
- Hình tượng các loài hoa, tương ứng với các con vật: Mùa xuân gắn với
hoa mai và chim én, mùa hạ thì hoa sen đi với hình ảnh con cò, mùa thu là hoa
cúc và con bướm, còn mùa đông biểu trưng cây trúc và chim sẻ
- Sắp đặt trên một không gian mặt phẳng với hiệu ứng xuyên sáng
2.4.2 Xây dựng màu trong tác phẩm
Hiệu ứng đen - trắng
2.5 Tiến trình thể hiện tác phẩm
2.5.1 Ý niệm
Cái đẹp bắt nguồn từ cuộc sống và được thể hiện tinh tế qua con mắt của
người sáng tác. Hơn hết là khát khao thể hiện những thứ gắn với cuộc sống hằng
ngày của tôi
2.5.2 Ý tưởng
- Dựa vào chiếc nón bài thơ truyền thống, tôi thay giấy bài thơ thành giấy
mỏng, màu đen.
- Trỗ giấy khắc họa hình ảnh: mùa xuân gắn với hoa mai và chim én, mùa
hạ thì hoa sen đi với hình ảnh con cò, mùa thu là hoa cúc và con bướm, còn mùa
đông biểu trưng cây trúc và chim sẻ
- Xếp nón thành bộ tranh tứ quý
2.5.3 Hình thức
- Bộ tranh thể hiện trên chiếc nón lá ba lớp. Nổi bật là lớp thứ hai, thể hiện
cảnh vật đặc trưng bốn mùa, qua hình thức trỗ giấy, tôi tự tay thực hiện.
- Theo hướng sắp đặt, chiếu sáng
2.5.4 Kỹ thuật, chất liệu
* Kỹ thuật trỗ giấy và vật liệu chuẩn bị:
Vật liệu:
- Dao trổ
- Giấy mỏng màu đen
- Bình xịt màu đen.
SVTH: Hồ Thị Bi

12
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

Kỹ thuật trổ giấy: Đầu tiên chuẩn bị giấy, rồi phủ một lớp sơn xịt màu vào
phần giấy trắng còn lại, đợi màu sơn khô rôi vẽ các hình ảnh, sau đó sẽ sử dụng
giao trổ các hình ảnh được đưa vào tranh.

SVTH: Hồ Thị Bi

13
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

* Kỹ thuật làm nón
1. Trước hết là khâu tạo khung và vành nón:
Là công đoạn quyết định độ tròn, hình dáng và kích cỡ của chiếc nón. Và là
công việc đòi hỏi người thợ có nhiều kinh nghiệm, cẩn thận và khéo tay.
Chiếc khung nón bao gồm 12 thanh gỗ vát mảnh được ghép lại, khớp nhau
ở đỉnh, phía dưới khoảng cách đều nhau. Toàn bộ mặt khung hình khum nhẹ.
Tùy thuộc vào thợ làm nón đặt loại khung nào thì người thợ sẽ làm loại khung
đó.
Nhưng tinh tế hơn cả vẫn là khâu làm vành. Vành nón được làm từ thân cây
lồ ô. Bộ vành quyết định chủ yếu dáng vẻ chiếc nón.
Sau khi chuốt người thợ sẽ dùng gứt để vấn chắp hai múi vành lại với nhau
sao thật chặt.

2. Lá nón:
Đây là công việc vất vả và khá quan trọng, quyết định đến chất lượng của
chiếc nón được tạo ra. Lá nón được lấy từ cây Bồ Quy Diệp, Sau khi thợ đưa lá
về, lá được tuyển sơ để chuyển sang hấp, sấy, mở lá, ủi phẳng, lựa lá (chọn lá
đực, lá cái, mặt phải, mặt trái, cắt và rọc sống)

SVTH: Hồ Thị Bi

14
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

3. Công đoạn lợp hai lớp lá và một lớp bài thơ ở giữa
Hai mươi chiếc lá đực được xây đầu tiên sẽ nằm ở mặt trong. Tiếp đến là
hình hoa văn-bài thơ phủ kín diện tích xung quanh chiếc nón. Ở đây tôi đã thay
thế bằng hình ảnh mà tôi đã tự vẽ và trỗ hình ảnh bốn mùa. Lá cái được xây ở
ngoài cùng, có 30 chiếc lá.
Ở công đoạn này động tác phải nhẹ nhàng khéo léo, chèn kỹ, đẹp và dằn
chắc chắn, giữ cho mặt lá phẳng không xê dịch.

SVTH: Hồ Thị Bi

15
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

SVTH: Hồ Thị Bi

16
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Phan Hải Bằng

SVTH: Hồ Thị Bi

17
ĐH05.13 (2013 - 2018)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×