Tải bản đầy đủ

nhồi máu cơ tim sóng q

Nhồi máu cơ tim là vùng cơ bị hoại tử do máu cấp cho cơ tim này bị ngừng cấp.
• Nếu hoại tử cơ thất trái sẽ ứng với điện cực chuyển đạo V4-V6, sẽ không có sóng R (có
sóng q) hoặc giảm đáng kể biên độ sóng R v3-V5 hay sóng R tiến triển chậmMất sóng R hoặc sóng R tiến triển chậm ở V3-V5 gợi ý có nhồi máu cơ tim (nếu không
kèm ST chênh gợi ý nmct cũ thành trước)
• Các sóng R sẽ tăng biên độ từ V2 đến V4. Nếu sóng R có ở V1, V2 mà không có ở V4-V6
nên cân nhắc chẩn đoán nmct thành trước


• Nhồi máu của vách liên thất là nguyên nhân gây mất vector I làm mất sóng R bình
thường ở V1, V2 (có sóng q bệnh lý), gợi ý nhồi máu trước vách

• sóng Q bình thường dưới 0,04 giây và Sâu < 3mm. sóng q nhỏ này ghi lại hoạt động
điện nhỏ đi xa khỏi điện cực. sóng Q nhỏ thường thấy ở V5, V6, và I. Thay đổi tư thế của
tim gây ra sóng Q nhỏ ở chuyển đạo III, aVF, và aVL; xoay ngược chiều kim đồng hồ, các
sóng Q nhỏ gặp ở v1-v6• D III và aVL có thể có sóng Q hẹp sâu tới 10mm ở người bình thường. ở DIII,
sóng Q có thể bình thường ≤0.04 giây. Cân nhắc sóng q bình thường nếu nhỏ hơn 0,04s
và sâu dưới 3mm
Nếu sóng Q không thấy ở DII hay aVF thì có sóng Q ở DIII là bình thường
• Phì đại vách liên thất gặp ở bệnh cơ tim phì đại, và ECG thường thấy các sóng Q sâu
bắt chước MI
• Khi vô tình lắp chuyển đạo tay nhầm xuống chân hoặc đảo ngược phủ tạng, sẽ có sóng
q ở II, III, và aVF; chú ý lỗi này nếu DI bình thường

• nếu có u, hoại tử, amyloid, sarcoid hoặc u có thể tạo ra sóng q giả nhồi máu. Sóng q
thường ở avr, d3 (<0,04s) ; các chuyển đạo khác trừ DI <0,04s và sâu dưới 3mm. ở D I
<1.5mm ở bệnh nhân trên 30 tuổi. Q có thể sâu tới 5mm ở bn dưới 30 tuổi• STE bình thường: chênh 1-2mm, v2-v4, không convex
• co thắt động mạch vành: ST trở lại bình thường với nitroglycerin hoặc với
giảm đau.
• LBBB: QRS> 0,12 giâyNmct trước vách 1-12 tháng
Poor R wave progression in V2 through V4 may be caused by the
following:
• Improper lead placement.
• Late transition (Fig. 2-20).
• Anteroseptal or anteroapical MI.


• LVH (see Chapter 7).
• Severe chronic obstructive pulmonary disease, particularly emphysema—
emphysema may cause QS complexes in leads V1 through V4
which may mimic MI; a repeat ECG with recording electrodes placed
one intercostal space below the routine locations should cause R waves
to be observed in leads V2 through V4 (see Chapter 6)
• Hypertrophic cardiomyopathy.
• LBBB (Fig. 2-8B).


aVR, v1 có thể thiếu sóng R. II, III, aVF QS có thể là dạng bình thường
QS thường gặp ở AVL với tim dọc
QS ở DIII với tim nằm ngang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×