Tải bản đầy đủ

PRUDENTIAL và DAIICHI

PRUDENTIAL VÀ DAIICHI-LIFE
-

Ngày nay, trong điều kiện khắc nghiệt của thương trường, việc cạnh tranh
nguồn nhân lực là vấn đề nóng bỏng tại các công ty tầm cỡ thế giới. Để thu hút
nhân tài, chính sách con người luôn được hoàn thiện không ngừng. Prudential
và Daiichi-Life đều có môi trường làm việc được đánh giá cao. Hai công ty đều
chú trọng đến các chính sách thu hút và giữ chân nhân lực, đặc biệt là nhân tài,
không để họ thấp thỏm với tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”.

-

Chung tiêu chí sự ổn định về tài chính giúp nhân viên an tâm cống hiến hết
mình cho công việc, cũng như thể hiện sự ghi nhận của công ty đối với công
sức mà nhận viên đã đóng góp vào, khiến nhân viên ý thức về trách nhiệm và
tạo hứng thú khi thực hiện các chỉ tiêu được đề ra. Từ cơ sở đó, hai công ty đã
đưa ra các chính sách:

PRUDENTIAL

DAI-ICHI LIFE


Thu nhập ổn định và hơn thế

Mang đến sự an tâm tài chính

nữa

và tích lũy lâu dài
-

Ngoài khoản lương,

thưởng cạnh tranh, độc đáo.
Thành
viên
Prudential có cơ hội đầu tư vào
cổ phiếu của công ty và chia sẻ
kết quả kinh doanh thông qua
chương trình PRUshareplus.

-

Chương trình tưởng

thưởng “Gắn bó dài lâu”: thưởng
một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
An Thịnh Chu Toàn cho từng cá
nhân mà không phải trả bất cứ
một khoản phí nào.
Số tiền bảo hiểm sẽ


-

Các khoản thưởng

được tiếp tục xét duyệt gia tăng

khác nhau: thưởng theo doanh thu


theo sự thăng tiến trong công việc

của công ty, chương trình nhân

và thời gian làm việc tại công ty.
Xây dựng một quỹ

đôi tiền thưởng, thưởng cá nhân
xuất sắc có đóng góp vượt trội
cho công ty, hỗ trợ 50% bảo hiểm
hưu trí hàng năm hay chương
trình hỗ trợ tài chính không lãi

tiết kiệm hưu trí: khi về hưu nhân
viên sẽ được nhận một khoản tiền
từ quỹ này bên cạnh lương hưu
nhận từ Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội.

suất với thời gian trả chậm lên
đến 18 tháng …
-

Để đảm bảo giữ vững hiệu suất làm việc cao của nhân viên thì vấn đê sức khỏe
là vấn đề không thể bỏ qua. Prudential và Daiichi-Life cũng đưa ra những
chính sách riêng như sau:

PRUDENTIAL

DAI-ICHI LIFE

Quan tâm chăm sóc toàn diện

Sức khỏe cho tất cả nhân viên

-

Cung cấp cho nhân

-

Chương trình bảo

viên và gia đình gói Bảo hiểm sức

hiểm “Chăm sóc sức khỏe” cho

khỏe lâu dài với điều kiện khám

nhân viên.
-

chữa bệnh chất lượng tốt, hỗ trợ
ưu đãi đặc biệt khi tham gia bất
kỳ sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ
Để

tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
Đối với người thân của nhân
viên công ty

của Prudential.
-

Chương trình Kiểm

phòng

ngừa

bệnh tật, Prudential đã đầu tư vào

-

Hỗ trợ Nhân viên

phần thủ tục để có thể mua Bảo
hiểm sức khỏe và Bảo hiểm tai


các chương trình tiêm phòng vac-

nạn dành cho người nhà của Nhân

xin, xây dựng phòng tập gym,

viên.

yoga hiện đại ngay tại văn phòng,

-

Đặc biệt, nếu điều trị nội

tổ chức thường xuyên các buổi trú tại các bệnh viện thuộc Hệ thống Bảo
chia sẻ về chế độ dinh dưỡng và lãnh viện phí, nhân viên được hưởng
sức khỏe tinh thần cùng các quyền lợi bảo lãnh viện phí rất tiện lợi
chuyên gia hàng đầu…

trong những trường hợp cấp cứu hoặc
khi gia đình chưa thể chuẩn bị khoản

-

Chương trình chăm

tiền nhập viện.

sóc sức khỏe điện tử PRU+YOU.
-

Hỗ trợ mua bảo hiểm nhân

thọ cho người thân một cách trực tiếp
với những ưu đãi đặc biệt.

-

Theo Erika Andersen, một chuyên gia với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
nhân sự, đồng sáng lập Công ty Tư vấn Proteus, nhà bình luận chính cho
tờ Forbes, thì một trong những lý do quan trọng nhất khiến nhân sự chán nản
và sớm rời khỏi công ty, đó là doanh nghiệp thiếu một nền tảng văn hóa phù
hợp. Nhận rõ tầm quan trọng đó, mà chính sách về văn hóa doanh nghiệp được
chú trọng thông qua việc tạo ra môi trường cởi mở, đề cao ý kiến đóng góp và
sự gắn kết giữa người và người. Ngoài ra, hai công ty cũng có những sự khác
biệt tiêu chí ưu tiên:
PRUDENTIAL
-

DAI-ICHI LIFE

Không gian không

có vách ngăn, không phòng riêng,
xóa bỏ mọi khoảng cách giữa
nhân viên và lãnh đạo.
Gắn kết giữa các
phòng ban, thoải mái sáng tạo
trong công việc.
Nét văn hóa độc đáo

-

Ý kiến được tôn

trọng và hoàn toàn chủ động.
Có chính sách khen
thưởng cho những đóng góp tích
cực.


chính là công bằng và tôn trọng.
Tuy các chính sách của Prudential và Dai-ichi Life có nội dung và tiêu chí khác
nhau nhưng đều mong muốn mang lại cho nhân viên của mình môi trường làm việc
tốt nhất để họ có thể làm việc với đam mê mà vẫn tận hưởng được cuộc sống. Từ đó,
nhận được sự trung thành của nhân viên và sự tin tưởng của khách hàng đối với công
ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×