Tải bản đầy đủ

CHẨN ĐOÁN CƠN TIM NHANH CÓ QRS GIÃN RỘNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM

CHẨN ĐOÁN CƠN TIM NHANH
CÓ QRS GIÃN RỘNG
TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM

Ths. BSNT. Viên Hoàng Long
Đơn vị chăm sóc mạch vành
C7 – Viện Tim mạch Quốc Gia - Bệnh viện Bạch Mai


Nghiên cứu OPTIMIZE-HF

Cần chẩn đoán phân biệt cơn tim nhanh trên thất
có dẫn truyền lệch hướng (SVT) hoặc cơn tim nhanh thất (VT)


ACC/AHA/ESC Guidelines for the
Management of Patients With
Supraventricular Arrhythmias
2003Tiêu chuẩn cổ điển định hướng
cơn tim nhanh thất
Phức bộ QRS
> 160ms với block nhánh trái hoặc > 140 ms với block nhánh phải
QRS trong cơn tim nhanh hẹp hơn khi nhịp xoang
Trục điện tim
Trục vô định (trục tây bắc)
Block nhánh phải có trục trái
Block nhánh trái có trục phải
Trục của cơn tim nhanh thay đổi > 40 độ so với nhịp xoang

Block nhánh phải có trục trung gian
Các chuyển đạo trước tim
Phức bộ QRS đồng hướng dương/ đồng hướng âm từ V1-V6
Phân ly thất - nhĩ
Nhát bắt được thất
Nhát hỗn hợp

András Vereckei , Current Cardiology Reviews, 2014, 10, 262-276
Current Algorithms for the Diagnosis of wide QRS Complex Tachycardias


Các tiêu chuẩn chẩn đoán cơn tim
nhanh QRS giãn rộng


Tiêu chuẩn Wellens cổ điển 1978
Tiêu chuẩn Brugada 1991
Tiêu chuẩn Brugada tối giản 2010
Tiêu chuẩn Vereckei 2007,2008
Tiêu chuẩn Griffith 1994Tiêu chuẩn Wellens cổ điển
(Block nhánh trái)
Tiêu chuẩn Wellens cổ điển
(block nhánh phải)


Không có hình ảnh RS
ở tất cả các chuyển đạo
trước tim

Khoảng R đến S > 100ms ở 1
trong các chuyển đạo
trước tim

Phân ly thất nhĩ

Đánh giá phức bộ QRS theo tiêu
chuẩn chẩn đoán nhanh thất
Wellens cổ điển

Brugada P, Brugada
J, Mont L, Smeets J,
and Andries EW. A
new approach to
the differential
diagnosis of a
regular tachycardia
with a wide QRS
complex.Circulation
. 1991
May;83(5):1649-59.


Ultrasimple Brugada criterion:
RW to peak Time (RWPT)
Pava LF, Perafán P,
Badiel M, Arango JJ,
Mont L, Morillo CA,
and Brugada J. Rwave peak time at
DII: a new criterion
for differentiating
between wide
complex QRS
tachycardias. Heart
Rhythm. 2010
Jul;7(7):922-6.


Tiêu chuẩn Brugada tối giản

- Một số trường hơp khó xác
định điểm khởi đầu của phức bộ
QRS, đỉnh của sóng R


2007

Phân ly thất - nhĩ

avR có sóng R

QRS đơn dạng, không
có dạng block nhánh
điển hình (Wellens)

Vereckei A, Duray G, Szénási G, Altemose GT, and Miller
JM. Application of a new algorithm in the differential
diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Eur Heart J.
2007 Mar;28(5):589-600


Tiêu chuẩn
Vereckei 2008Tiêu chuẩn Vereckei


Tiêu chuẩn Vereckei
- Vi: Điện thế của 40 ms đầu
phức bộ QRS ( 2mV)
- Vt: Điện thế của 40 ms cuối
của phức bộ QRS ( 3mV)
- Vi/Vt < 1 -> VT


Nhận định nhanh

Trục vô định (tây bắc)
NTT/T có hình dạng giống cơn tim nhanh
Phân ly thất – nhĩ
Nhát bắt được thất / nhát bóp hỗn hợp


Ca LS số 1

- Bệnh nhân nam 57 tuổi, phẫu thuật thay van hai lá, van ĐMC cơ
học cách đây 6 tháng. Sau phẫu thuật bệnh nhân nhiều lần xuất
hiện các cơn hồi hộp, đánh trống ngực


Sau sốc điện


Ca LS số 2

Block nhánh phải có trục trái


Kết luận
• Các cơn nhịp nhanh là một trong những
nguyên nhân thường gặp khiến bệnh nhân
suy tim phải nhập viện
• Việc chẩn đoán phân biệt trong trường
hợp QRS giãn rộng đôi khi khó khăn,
nhưng là cần thiết để có điều trị đúng cho
bệnh nhân
• Đôi khi phải phối hợp nhiều lược đồ để
đưa ra chẩn đoán xác định.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×