Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất

MỤC LỤC
NỘI DUNG
1. Mở đầu

TRANG
1

1.1 Lí do chọn đề tài

1

1.2 Mục đích nghiên cứu

2

1.3 Đối tượng nghiên cứu

3

1.4 Phương pháp nghiên cứu


3

2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn.

3

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm

4

2.3. Các biện pháp giải quyết vấn đề
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận

5
8
12
12

3.2 Kiến nghị

1


1. Mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết chất lượng dạy và học là thương hiệu, là nhiệm vụ
trọng tâm cốt lõi của một nhà trường. Một trong những yếu tố để góp phần quyết
định sự thành công của công tác dạy và học đó chính là cơ sở vật chất. Cơ sở vật
chất trường học là hệ thống các phương tiện vật chất và kỹ thuật cần thiết được
giáo viên và hoc sinh sử dụng để hoạt động dạy và học giáo dục nhằ đạt được
mục tiêu đề ra. Nếu cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu của mọi mặt để thực
hiện công tác giáo dục đầy biến động của nhà trường thì sẽ không đáp ứng nhu
cầu phát triên hiện nay. Vấn đề chuẩn hóa, đồng bộ hóa cả về số lượng, cơ cấu,
chất lượng, trong đó cơ sở vật chất nhà trường là một yêu cầu thiết thực và cần
thiết trong mỗi một nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Một nhà trường sẽ khó
thực hiện được nhiệm vụ giáo dục nếu như cơ sở vật chất không đáp ứng đầy đủ.
Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội yêu cầu của xã hội về việc đào


tạo con người ngày càng cao, yêu cầu con người phát triển toàn diện, hài hòa
đáp ứng đáp ứng yêu cầu phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cơ sở
vật chất trong nhà trường ngày càng phải đầy đủ, phong phú. Cơ sở vật chất có
vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình phát triển
giáo dục góp phần quyết định chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Trong những năm học qua Trường tiểu học Cẩm Tú đã được Nhà nước, nhân
dân địa phương quan tâm và đầu tư kinh phí rất nhiều để mua sắm trang thiết bị,
nâng cấp và xây mới các phòng học. Nhà trường cũng đã có nhiều cố gắng trong
việc sửa sang, tôn tạo, bảo quản cơ sở vật chất song vẫn chưa đáp ứng được nhu
cầu hiện nay và ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Năm học 2015 - 2016 bản thân được cấp trên quyết định phân công về
trường tiểu học Cẩm Tú giữ chức vụ Hiệu trưởng; đây là Trường đã được công
nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tuy nhiên cơ sở vật chất nhà trường
chưa đáp ứng được với những tiêu chí và những yêu cầu trong tình hình mới và
với vị thế của một trường đạt chuẩn quốc gia. Là người trực tiếp làm công tác
quản lý tại trường qua thực tế công tác tôi luôn trăn trở làm thế nào để góp phần
công sức nhỏ bé của mình để tham mưu với chính quyền địa phương, Hội phụ
huynh xây dựng một ngôi trường tương đối khang trang, cảnh quan xanh, sạch,
đẹp, có đầy đủ các phòng học chức năng, các trang thiết bị hiện đại để thu hút
học sinh và để các em thấy những ngày đến trường là một ngày vui, ngôi trường
thân thiện với giáo viên, với học sinh. Từ những vấn đề và lý do nêu trên tôi đã
ấp ủ và quyết định chọn đề tài: "Một số biện pháp tham mưu xây dựng cơ sở
vật chất tại Trường tiểu học Cẩm Tú".
1.2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu về thực trạng cơ sở vật chất nhà trường để tìm ra nguyên nhân
thành công và những yếu kém, thiếu thốn từ đó đề ra những giải pháp khắc phục
những khó khăn hiện tại nhằm tham mưu cho chính quyền địa phương và các
cấp có thẩm quyền xây dựng những hạng mục công trình còn thiếu hoặc đã
2


xuống cấp đưa vào sử dụng đáp ứng với những tiêu chuẩn của một trường đạt
chuẩn quốc gia mức độ 1 và nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học
trong nhà trường đê phấn đấu các tiêu chí, tiêu chuẩn đề nghị nhà trường đạt
chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm học 2018 - 2019.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục của nhà trường Tiểu
học Cẩm Tú để có kế hoạch và tham mưu đề xuất theo từng giai đoạn, từng lộ
trình phù hợp
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin
- Phương pháp thống kê, so sánh, đối chiếu, xử lý số liệu
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực hiện Thông tư Số: 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm
2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tiêu chuẩn của Trường tiểu học đạt chuẩn
quốc gia gồm 5 tiêu chuẩn. Trong đó Điều 9. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và
trang thiết bị dạy học là một trong những tiêu chuẩn để công nhận trường học
đạt chuẩn quốc gia.
Trích Điều 9 TT 59 của Bộ GD & ĐT. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và
trang thiết bị dạy học
1. Khuôn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, sân tập
a) Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát
đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục;
b) Có cổng, biển tên trường, tường rào bao quanh;
c) Có sân chơi, sân tập thể dục thể thao.
2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh
a) Số lượng phòng học đủ cho các lớp học để không học ba ca. Phòng học
được xây dựng đúng quy cách, đủ ánh sáng;
b) Bàn ghế học sinh đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trường học; có bàn ghế
phù hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập;
c) Kích thước, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy
định về vệ sinh trường học.
3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và
học
a) Khối phòng phục vụ học tập bao gồm: thư viện, phòng để thiết bị giáo
dục; khối phòng hành chính quản trị bao gồm: phòng hiệu trưởng, phòng họp;
c)) Phòng y tế trường học có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu;
3


d) Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lí
và giảng dạy.
4. Khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu
gom rác
a) Có khu vệ sinh dành riêng cho nam, dành riêng cho nữ cán bộ, giáo
viên, nhân viên; riêng cho học sinh nam, riêng cho học sinh nữ;
b) Có chỗ để xe cho cán bộ, giáo viên và học sinh đảm bảo an toàn, tiện lợi;
c) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và
học sinh; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường.
5. Thư viện
a) Thư viện được trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tối thiểu và
báo, tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy và học;
b) Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học
sinh;
c) Thư viện được bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hàng năm.
6. Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học
a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Nhà trường có các loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định;
- Mỗi giáo viên có ít nhất một bộ văn phòng phẩm cần thiết trong quá
trình giảng dạy, một bộ sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn giảng dạy và các tài
liệu cần thiết khác;
- Mỗi học sinh phải có ít nhất một bộ sách giáo khoa, các đồ dùng học tập
tối thiểu. Học sinh người dân tộc thiểu số được áp dụng các phương pháp dạy
học, tổ chức các hoạt động giáo dục, được hỗ trợ các tài liệu, đồ dùng học tập
phù hợp để hỗ trợ học tiếng Việt;
b) Giáo viên có ý thức sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự
làm một số đồ dùng dạy học đáp ứng các yêu cầu dạy học ở Tiểu học.
c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hàng
năm.
Không có điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy học thì
không thế nâng cao chất lượng dạy và học. Xây dựng CSVC nhà trường chính là
tạo ra môi trường sư phạm có đầy đủ phòng học, các phòng chức năng, phòng
làm việc, trang thiết bị đồ dùng, sân chơi, bãi tập
Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lí
và giảng dạy.

4


Khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom
rác
Có khu vệ sinh dành riêng cho nam, dành riêng cho nữ cán bộ, giáo viên,
nhân viên; riêng cho học sinh nam, riêng cho học sinh nữ; Có chỗ để xe cho cán
bộ, giáo viên và học sinh đảm bảo an toàn, tiện lợi; đó chính là tạo ra môi trường
sư phạm có đủ diện tích cho học sinh học tập, tham gia các hoạt động tập thể,
tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn mang tính giáo dục cao, đáp
ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Đồng thời thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Cẩm Tú lần thứ 23
nhiệm kỳ 2016 - 2021, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và
đưa vào Nghị quyết Đảng bộ đề nghị Trường tiểu học Cẩm Tú phấn đấu hoàn
thành các tiêu chí tiêu chuẩn để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét công
nhận nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào đầu năm học 2018 - 2019
Chính vì vậy vấn đề xây dựng CSVC lại càng phải được đặt lên hàng đầu
trong công tác tham mưu trình kế hoạch.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Trường tiểu học Cẩm Tú được thành lập năm 1995 được công nhận Trường
đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2010 tuy nhiên trong thực tế cho thấy cơ sở
xuống cấp đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng lại; hệ thống một số phòng học
cấp 4 xuống cấp, thiếu một số phòng học văn hóa, thiếu phòng học bộ môn,
phòng phụ trợ phục vụ hoạt động của nhà trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến
việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường
Với tổng diện tích khuôn viên nhà trường là 1010m2, trường có 18 lớp học
với tổng số CBGV là 28; số học sinh: (Năm học 2016 - 2017: 489 em; Năm học
2017 - 2018: 512 em) Với số lượng học sinh đông và có xu hướng tăng dần lên
trong mỗi năm học. Đối chiếu với các tiêu chí của tiêu chuẩn 3 trong Thông tư
59 BGD & ĐT về quy định Trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất thì trong thời
điểm hiện tại nhà trường còn thiếu nhiều các hạng mục công trình và trang thiết
bị phục vụ cho công tác dạy và học.
Số phòng học chưa đủ và chưa đúng quy cách, chưa đủ ánh sáng, các công
trình phụ như: Nhà để xe chật không đủ chỗ cho cán bộ giáo viên (CBGV) và
các em gửi xe đồng thời không đảm bảo an toàn; công trình vệ sinh của cán bộ
giáo viên nhỏ, hẹp, xuống cấp. Khu nhà hiệu bộ được xây dựng từ những năm
2000 hiện đã xuống cấp, dột, mái xập xệ, không đủ phòng làm việc theo quy
định. Số lượng học sinh đông nhưng nhà trường hiện tại thời điểm năm học
2015- 2016 không có sân khấu tổ chức các hoạt động tập thể; Âm thanh, thiết bị
phục vụ các hoạt động ngoài trời không đảm bảo, sân trường và dường đi vào
trường chóc lở, xuống cấp; các bồn hoa cây cảnh không được tôn tạo. Lớp học
trang trí chưa đạt yêu cầu, mùa hè nắng nóng vì không có ri đô che cửa, mùa
đông gió lạnh lùa vào lớp học. Nhà trường chưa có phòng thường trực cho bảo
vệ. Bàn ghế 2 chỗ ngồi thiếu do số lượng học sinh tăng năm học 2016 - 2017.
Thống kê số liệu cơ sở vật chất trước khi áp dụng các giải pháp năm học
5


2014 - 2015
Bàn ghế
Diện
tích đất

1010m2

Phòng Phòng
học
làm
việc Giáo
viên
15

2

26

Phòng
thường
trực

Học
sinh
469

Nhà vệ sinh

Giáo
viên

Nước
sạch
sinh
hoạt

Hoc
sinh

0

1

1

1

Nhà xe

Sân chơi

Giáo
viên

Học
sinh


tông

Đất

1

0

1

1

Nhìn chung vấn đề CSVC của nhà trường vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu
hiện nay và chưa tương xứng với vị thế của một trường đạt chuẩn quốc gia.
Chính vì những nguyên nhân nêu trên bản thân đã tìm ra những giải pháp cơ bản
để tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện trong năm học 2015 - 2016 và đầu
năm học 2016 2017 để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một trường đạt chuẩn
quốc gia đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
2.3. Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải
quyết vấn đề
Sau thời gian về nhận công tác tại trường, với vai trò là người cán bộ quản
lý, đứng đầu đơn vị tôi hết sức trăn trở làm cách nào để CSVC nhà trường từng
bước được nâng cấp, đảm bảo phục vụ có hiệu quả cho công việc dạy và học.
Trong quá trình công tác và khảo sát các điều kiện thực tế của nhà trường
tôi đã lập cho mình một kế hoạch có lộ trình để tham mưu các cấp xây dựng
CSVC cho nhà trường
Giải pháp 1: Xây dựng và củng cố bộ máy tổ chức quản lý trong nhà
trường
Công việc đầu tiên bản thân làm đó là tổ chức họp Cấp ủy chi bộ để thống
nhất chủ trương, xây dựng kế hoạch tham mưu về vấn đề cần thiết phải xây
dựng CSVC để phục vụ tốt cho công tác dạy và học.
Hằng tháng, hằng quý tổ chức hội nghị chi bộ để chỉ đạo BGH, các doàn
thể xây dựng kế hoạch hoạt động sát với điều kiện thực tế của nhà trường. Tập
trung chỉ đạo, củng cố và chú trọng đến vấn đề nâng cao chất lượng dạy và học
và nâng vấn đề xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.
Tích cực, thường xuyên mở rộng các mối quan hệ giữa Chi bộ, nhà trường,
các đoàn thể với Đảng, chính quyền và các đoàn thể nơi đơn vị công tác đóng
trên địa bàn. Trong các buổi khai giảng, tổng kết và các diễn đàn, hội nghị năm
học nhà trường mời các Lãnh đạo địa phương, các đoàn thể, Hội phụ huynh về
dự để họ chứng kiến các hoạt động của nhà trường đồng thời thấy rõ được nhu
cấp cấp thiết của việc xây dựng cơ sở vật chất là một việc làm hết sức quan
trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

6


Hằng tháng dưới sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, các đoàn thể đề ra kế
hoạch hoạt động một cách chặt chẽ, sát sao. Từng ngày, từng tuần, từng tháng có
kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và sơ kết rút kinh nghiệm.
Sau một thời gian củng cố có hiệu quả về công tác tổ chức nhà trường dưới
sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ vị trí của nhà trường càng được nâng tầm và được
tiếp thêm sức mạnh, tăng thêm sự tin tưởng của các cấp, các ngành. Chất lượng
dạy và học cũng như các phong trào, các hoạt động của nhà trường đi vào ổn
định và hoạt động có hiệu quả. Từ đó tạo đà cho việc tham mưu xây dựng về cơ
sở vật chất được thuận lợi hơn.
Sau khi đưa ra các nội dung, các công việc và phương thức cách làm đã
được các đ/c trong cấp ủy chi bộ thống nhất cao và đưa vào nghị quyết của chi
bộ. 100% cán bộ đảng viên đồng tình ủng hộ việc cần thiết phải quy hoạch và
xây dựng CSVC nhà trường.
- Giải pháp 2: Triển khai kịp thời nội dung, kế hoạch, lộ trình xây dựng
cơ sở vật chất trong Hội đồng sư phạm nhà trường
Công việc tiếp theo là tổ chức hop toàn thể Hội đồng sư phạm để triển khai
kế hoạch cụ thể của chi bộ về thời gian, lộ trình tham mưu xây dựng CSVC nhà
trường trong năm học 2015 - 2016 và những năm tiếp theo. Trong các cuộc họp
hội đồng sư phạm có số ít cán bộ giáo viên cũng lo lắng, băn khoăn vì nguồn
kinh phí lớn mà công việc cần đầu tư xây dựng thì nhiều. Song với vai trò là
người đứng đầu đơn vị tôi đã phân tích, tuyên truyền và nêu rõ kế hoạch cụ thể,
có lộ trình xây dựng để cán bộ giáo viên hiểu rõ và ủng hộ. Sau khi khánh thành
xong khu nhà hiệu bộ tất cả cán bộ giáo viên nhà trường đều phấn khởi và tham
mưu cho Lãnh đạo nhà trường tiếp tục cải tạo, quy hoạch khuôn viên cho quang
cảnh nhà trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện.
Vào cuối học kỳ, cuối năm học Ban giám hiệu cùng bộ phận tài vụ kiểm
tra, kiểm kê tài sản của nhà trường để lập tờ trình xin hỗ trợ kinh phí mua sắm
và bổ sung kịp thời những thiết bị, những chỗ hư hỏng vè cơ sở vật chất
Hằng năm vào đầu năm học mới nhà trường tổ chức bàn giao cơ sở vật chất
lớp học cho giáo viên chủ nhiệm để gắn trách nhiệm bảo quản và kịp thời báo
cáo cáo nhà trường có kế hoạch tu sửa. Thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình
để góp phần cho trường lớp khang trang, sạch đẹp, thân thiện và đảm bảo các
yếu tố, các tiêu chí của một trường đạt chuẩn nên CBGV đã tích cực hưởng ứng
và chủ động, tự giác trang trí cho lớp mình. Thường xuyên làm đồ dùng dạy học
để phục vụ có hiệu quả cho các bài giảng.
- Giải pháp 3: Công tác tham mưu với chính quyền địa phương
Trong thực tế cho thấy thì việc xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trường là
một việc làm đòi hỏi phải có nguồn kinh phí rất lớn, trong đó nguồn đóng góp tự
nhân dân chỉ có mức độ. Để làm tốt công tác này thì trước mắt phải làm tốt công
tác tham mưu với các cấp, các ngành đặc biệt là chính quyền địa phương.
Sau khi thống nhất đưa vào chương trình hành động của chi bộ, của nhà
trường đã lập kế hoạch chi tiết dự trù các nguồn kinh phí và các hạng mục công
7


trình cần xây dựng để phục vụ cho các hoạt động dạy và học. Hằng tháng trong
các hội nghị giao ban mở rộng và các diễn đàn tổ chức tại UBND bản thân đã
báo cáo tham luận nêu những thuận lợi và những khó khăn về CSVC của nhà
trường để các đồng chí lãnh đạo và toàn thể Đảng bộ thấy được sự cần thiết của
việc nâng cấp, bổ sung, tu sửa CSVC trong nhà trường. Qua nhiều lần đề xuất,
kiến nghị với những vấn đề hết sức cần thiết và nêu tầm quan trọng của việc
nâng cao chất lượng dạy và học và lộ trình nâng chuẩn bản thân đã Báo cáo
BTV đảng ủy, UBND xã Cẩm Tú xin ý kiến phê duyệt. Sau nhiều lần lập tờ trình
Đảng bộ xã Cẩm Tú, MTTQ, UBND, HĐND đã thống nhất phê duyệt các nội
dung tham mưu đề xuất xây dựng về CSVC của nhà trường trong năm học.
- Giải pháp 4: Xây dựng kế hoạch thúc đẩy công tác xã hội hóa
Trước khi kết thúc năm học BGH nhà trường cùng hội trưởng hội phụ
huynh các lớp, BCH hội phụ huynh và các giáo viên trong nhà trường đã kiểm
tra đánh giá lại thực trạng cơ sở vật chất nhà trường, tìm ra nguyên nhân và cách
tháo gỡ, bàn kế hoạch tu sửa, nâng cấp cho năm học mới. Đồng thời BGH nhà
trường họp với BCH hội phụ huynh để xác định tầm quan trọng của việc xây
dựng cơ sở vật chất nhà trường thông qua kế hoạch năm học, lập tờ trình lên
UBND xã phê duyệt.
Qua các tổ chưc xã hội của địa phương nhà trường đã tổ chức tuyên truyền
sâu rộng để mọi người hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở vật chất.
Hiểu được quy mô giáo dục trong nhà trường cũng như yêu cầu phát triển giáo
dục trong giai đoạn hiện nay. Trong đó yêu cầu bức xúc về xây dựng cơ sở vật
chất của nhà trường để họ thấy được từ đó thấy được trách nhiệm của các cấp,
các ngành cần phải quan tâm đến việc học tập của con em mình, thấy được việc
cần thiết phải làm dể xây dựng CSVC. Nếu không có cơ sở vật chất tốt sẽ ảnh
hưởng đến việc học tập của con em mình.
Sau khi kế hoạch của nhà trường đã được phê duyệt và UBND xã Cẩm Tú
đã thống nhất cao chủ trương xây dựng đưa vào nghị quyết của Đảng bộ nhà
trường tiếp tục tổ chức tổ chức hội nghị phụ huynh toàn trường để tuyên truyền,
vận động các bậc phụ huynh và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa
bàn xã tự nguyện tham gia hỗ trợ xây dựng CSVC cùng với trường để nâng cao
chất lượng hiệu quả giảng dạy.
- Giải pháp 5: Phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh nội bộ trong nhà
trường
Song song với việc tham mưu cho chính quyền địa phương và hội phụ
huynh thì việc hết sức quan trọng đó là yếu tố nội lực từ chính cán bộ giáo viên
trong nhà trường. Xác định rõ muốn làm một việc gì dù lớn hay nhỏ, thất bại hay
thành công trong một tập thể thì khâu đoàn kết thống nhất phải dặt lên hàng đầu
Trong kế hoạch năm học và các hội nghị nhà trường đều triển khai đến tất
cả cán bộ giáo viên. Tuyên truyền và triển khai kế hoạch cụ thể chi tiết cho cán
bộ giáo viên nắm được kế hoạch của nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật
chất. Phân công trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng và đặc biệt là
8


các đ/c trong Cấp ủy chi bộ, BGH, BCH Công đoàn, Tổ chuyên môn xây dựng
kế hoạch cùng với nhà trường tham mưu tích cực trong việc xây dựng CSVC.
Sau khi được các cấp, các ngành, các đoàn thể phê duyệt và đầu tư xây
dựng bản thân tiếp tục tham mưu, triển khai kế hoạch cụ thể đối với cán bộ giáo
viên tổ chức thực hiện và quy hoạch lại các vị trí, các bồn hoa, cây cảnh, các
khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường. Trực tiếp cùng với tập thể cán bộ giáo
viên và hội phụ huynh nhà trường tiến hành lao động dọn dẹp, trồng cây bóng
mát và cây cảnh trong khuân viên nhà trường.
Từ những công việc đã làm được để xây dựng CSVC nhà trường CBGV
thấy hào hứng, phấn khởi. Trong các cuộc họp hội đồng sư phạm tôi đã mạnh
dạn phát động và kêu gọi tất cả cán bộ giáo viên, BCH hội phụ huynh cùng
chung tay ủng hộ nhà trường để mua sắm thêm các trang thiết bị như: âm thanh
loa đài, mua thêm các cây cảnh trồng trong khu vực trường, làm mới sân khấu
để phục vụ cho các hoạt động tập thể ngoài trời. Mỗi ngày, mỗi tuần bộ mặt nhà
trường càng khang trang, sạch đẹp hơn. Mỗi cán bộ giáo viên coi trường học là
ngôi nhà thứ hai của mình
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường
Sau một thời gian tham mưu thường xuyên, tích cực kết quả nhà trường đã
xây dựng được nhiều các hạng mục công trình có giá trị tạo thêm cảnh quan nhà
trường xanh, sạch, đẹp và cơ bản đáp ứng được yêu cầu của tình hình hiện nay
với vị thế của một trường đạt chuẩn quốc gia và đang có kế hoạch lộ trình từng
bước đề nghị nâng chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm học 2018 - 2019.
Từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017 xây dựng hoàn chỉnh khu nhà hiệu bộ 2
tầng với 8 phòng. Trong đó: 1 phòng họp,1 phòng làm việc của Hiệu trưởng, 1
phòng P. Hiệu trưởng, 1 phòng Chủ tịch công đoàn, 1 phòng kế toán, 1 phòng
truyền thống, 1 phòng tổ chuyên môn. Tổng trị giá khu nhà hiệu bộ với số tiền
là: 2.229.000.000đ (Hai tỷ hai trăm hai mươi chín triệu đồng).

Từ tháng 11/2016 đến tháng 01/2017 xây hoàn chỉnh khu nhà vệ sinh CBGV với
tổng trị giá: 155.000.000đ (Một trtrăm năm mươi lăm triệu dồng chẵn).

Từ tháng 12/ 2016 đến tháng 02/2017 làm xong khu nhà để xe cho CBGV
và học sinh trị giá: 56.600.000đ (Năm mươi sáu triệu sáu trăm ngàn đồng
chẵn).
9


Đổ đường bê tông đi vào sân trường trị giá:
79.000.500.000đ ( Bảy mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Làm sân khấu ngoài trời phục vụ các hoạt động ngoại khóa trị giá:
14.680.000đ ( Mười bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Xây mới các bồn hoa cây cảnh và làm mới các biển, khẩu hiệu trị giá:
Lắp toàn bộ Ri đô khu văn phòng và các lớp học trị giá:
34.235.000đ ( Ba mươi tư triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Ngoài ra nhà trường cùng với Hội phụ huynh trồng mới các cây bóng mát,
mua cây cảnh tạo khuân viên xanh, thoáng mát sân trường, mua bàn ghế 2 chỗ
ngòi, các thùng đựng rác, Bộ âm thanh phục vụ các hoạt động ngoài trời và tổ
chức các phong trào văn nghệ, TDTT với tổng giá trị: 40. 320.000đ ( Bốn mươi
triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

Thống kê số liệu cơ sở vật chất sau khi áp dụng các giải pháp năm học 2015
- 2016 và 2016 - 2017
Diện
tích đất

Phòng Phòng
học
làm
việc

Bàn ghế

Phòng
thường
trực

Nhà vệ sinh

Nước
sạch
sinh
hoạt

Nhà xe

Sân chơi

10


1010m2

20

8

Giáo
viên

Học
sinh

36

515

1

Giáo
viên
2

Hoc
sinh

1

Giáo
viên

Học
sinh

1

2

Bê Đất
tông
1

1

3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận
Trong giai đoạn hiện nay để nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong
nhà trường ngoài việc nâng cao trình độ quản lý, nâng cao phương pháp dạy học
tích cực thì một trong những yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết đó là xây
dựng CSVC, cảnh quan nhà trường đáp ứng với nhu cầu đổi mới. Trong năm
học 2015 - 2016; 2016 - 2017 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của PGD & ĐT
Cẩm Thủy, Đảng ủy, HĐND, UBND, TTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cẩm
Tú cùng với việc thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa
phương, tuyên truyền vận động hội phụ huynh, quy tụ được mối đoàn kết nội bộ
trong đơn vị chính vì vâymà trong 2 năm học qua CSVC nhà trường ngày được
đầu tư xây dựng tương đối đầy đủ, khang trang. Cảnh quan trường lớp xanh,
sạch, đẹp. Môi trường giao dục thân thiện, gần gũi tạo động lực cho tập thể
CBGV nhà trường vui vẻ, tự giác và tích cực, nhiệt tình trong công tác. Chất
lượng dạy và học ngày càng được nâng cao Các em học sinh, học sinh đoàn kết,
chăm ngoan. thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
3.2. Kiến nghị
Đề nghị PGD & ĐT Cẩm Thủy tạo điều kiện đấu mối với UBND xã Cẩm
Tú tham mưu kịp thời cho UBND huyện hoàn chỉnh khu nhà mới 4 phòng học
trước khai giảng năm học 2018 2019.
Tiếp tục đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ các phòng chức năng
đặc biệt là phòng Tin học và phòng Âm nhạc để phục vụ có hiệu quả cho công
tác dạy và học đồng thời đảm bảo đầy đủ các yêu cầu, các tiêu chí đáp ứng với
một trường đạt chuẩn quốc gia.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã vận dụng trong quá trình tham
mưu để xây dựng CSVC nhà trường trong hai năm học 2015-2016; 2016 2017.Tôi hy vọng được sự đóng góp ý kiến nhiều của các bạn đồng nghiệp, để
sáng kiến kinh nghiệm này của tôi được hoàn thiện hơn. Trong quá trình thực
hiện còn nhiều thiếu sót, với tinh thần học hỏi và không ngừng phấn đấu vươn
lên rất mong được sự góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Cẩm Tú, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
............................................................... mình không sao chép nội dung của
người khác.
...............................................................
11


...............................................................

Người viết

…………………………………………

Nguyễn Ngọc Minh

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Thông tư Số: 59/2012/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012
của Bộ GD & ĐT
- Nghị quyết số: Số:08-NQ/ĐU ngày 22 tháng 01 năm 2018 của
Đảng bộ xã Cẩm Tú
- Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học,
- Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường tiểu học;

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×