Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học na mèo

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
- Như chúng ta đã biết, nhiệm vụ của nhà trường là giáo dục cho học sinh
ở hai mặt chính: Đức dục và Trí dục. Đức dục và Trí dục phải được tiến hành
song song và đồng bộ. Trong giáo dục đạo đức luôn được đặt lên hàng
đầu: “Tiên học lễ hậu học văn". Hồ Chủ Tịch đã dạy:”Dạy cũng như học phải
chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng, là cái gốc quan trọng, nếu
không có đạo đức cách mạng thì tài cũng vô dụng”. Do đó trong nhà trường
giáo dục đạo đức là một công tác rất quan trọng nhằm đạt mục tiêu giáo dục tiểu
học là: ”Hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu sự phát triển đúng đắn
và lâu dài, về tình cảm, trí tuệ, và các kĩ năng cơ bản để học tiếp trung học hoặc
đi vào cuộc sống lao động”.
- Giáo dục Đức dục là việc giáo dục cho học sinh nhân cách sống, biết
yêu quê hương, đất nước, con người, biết cách cư xử lễ phép với mọi người
xung quanh, sống và làm việc theo pháp luật, hiểu và tôn trọng tập tục truyền
thống của ông cha, biết điều hay lẽ phải, tránh những thói hư tật xấu, biết yêu
thương giúp đỡ người kém may mắn hơn.
- Theo đà phát triển đi lên của xã hội, trong xu thế xã hội hiện nay thì đạo
đức đang bị suy thoái rất nhiều và đã thấy xuất hiện bên cạnh những mặt tích
cực tốt đẹp của nó không biết bao nhiêu hiện tượng tha hóa, lừa đảo, buôn bán
gian lận, chạy theo cuộc sống đồng tiền, làm ăn phi pháp mà quên đi cái lương

tâm đạo đức vốn có của mình, đặc biệt là đạo đức của học sinh cũng có nhiều
thay đổi, học sinh sa sút rất nhiều về nhân cách sống, về cư xử với mọi người
xung quanh…. Chúng ta vẫn thấy học sinh nói tục chửi thề, có em hỗn láo với
cha mẹ, thầy cô, đánh nhau, trốn học … Đạo đức học sinh ngày càng đi xuống
bởi nhiều lý do, nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế kinh tế thị trường làm cho
mọi người trong xã hội bận rộn nhiều với công việc, với những toan tính để làm
giàu mà lãng quên đi một việc hết sức quan trọng là gần gũi giáo dục nhân cách
cho con cái trong gia đình. Mặt khác có lẽ do chúng ta chưa tìm ra những biện
pháp tốt có hiệu quả trong việc giáo dục chuẩn mực đạo đức cho học sinh khi xã
hội ngày càng phát triển và thay đổi như hiện nay. Do đó một nhiệm vụ hết sức
quan trọng đặt ra cho nhà trường là: song song với việc giáo dục Trí dục phải
nghiên cứu, tìm hiểu thực tế đối tượng để tìm ra những biện pháp tốt nhất,
những kinh nghiệm giáo dục có hiệu quả để phổ biến rộng rãi mọi nơi để cùng
nhau giáo dục lớp trẻ trở thành những người tốt, có ích cho xã hội.
1


- Ngoài ra phong trào Đội là phong trào thu hút nhiều học sinh nhất, ở đây
học sinh được rèn luyện, vui chơi trong một tập thể đầy tình thương của bè bạn
thầy cô. Hoạt động Đội là hoạt động phong phú với nhiều hình thức, mang tính
trực quan sinh động phù hợp và thu hút học sinh. Do đó các hoạt động Đội mang
tính giáo dục cao và đầy hiệu quả trong việc hình thành và phát triển nhân cách
học sinh.
- Vai trò giáo dục đạo đức học sinh còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố
như gia đình và xã hội, nhưng không phải trường nào cũng có sự phối kết hợp
nhịp nhàng 3 yếu tố: Gia đình, nhà trường và xã hội cũng như để tăng cường
công tác giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường theo tinh thần nghị
quyết 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trong đó nêu rõ:
+ Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực
công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học
sinh. Nâng cao giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống,
đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dung
kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyết khích học
tập suốt đời.
+ Xây dựng và chuẩn hóa nội dung GDPT theo hướng hiện đại, tinh gọn,
bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp dưới và phân hóa dần ở các lớp học
trên, giảm số môn học bắt buộc, tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự
chọn…chú ý đến HS dân tộc thiểu số và HS khuyết tật…
+ Đổi mới thi và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo. Phối hợp sử dụng
kết quả đánh giá trong quá trình dạy học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học;


đánh giá của người dạy, người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của
gia đình và xã hội.
+ Kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần
chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển
toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt
nhất tiềm năng của mỗi học sinh. Xuất phát từ những lý do trên tôi mạnh dạn
chọn đề tài “Một số biện pháp Quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
đạo đức cho học sinh trường Tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn”
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Áp dụng các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo
đức học sinh trường Tiểu học Na Mèo.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2


Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học
sinh ở trường Tiểu học.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp quan sát. Quan sát trong các hoạt động dạy, học động
học, hoạt động ngoài giờ lên lớp của các em và giáo viên.
2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu những vấn đề lí luận
liên quan đến phạm vi đề tài.
3. Phương pháp điều tra: Tìm hiểu, đánh giá thực trạng của vấn đề
nghiên cứu, thu thập thông tin.
4. Phương pháp thực nghiệm: Kiểm nghiệm hiệu quả và tính khả thi các
biện pháp đưa ra trong đề tài.
5. Phương pháp thống kê toán học: Nhằm xử lí số liệu và kết quả thu
được. Ngoài ra còn sử dụng một số phương pháp: đàm thoại, tổng kết kinh
nghiệm.
B. PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Đạo đức là một nhân tố quan trọng của nhân cách và được xem là khái
niệm luân thường đạo lý của của con người, nó thuộc về vấn đề đánh giá tốt/xấu,
đúng/sai, lành/ác, hiền/dữ, v.v. trong phạm vi: lương tâm con người, hệ thống
phép tắc đạo đức và trừng phạt mà đôi lúc còn được gọi là giá trị đạo đức. Đạo
đức gắn liền với văn hóa, chủ nghĩa nhân văn, triết học và luật pháp của một xã
hội. Hay nói một cách dễ hiểu, đạo đức là những khuynh hướng tốt trong tâm
hồn con người, mà những khuynh hướng đó tạo nên những lời nói, hành vi bên
ngoài phù hợp với những quy tắc xử sự của cộng đồng, xã hội khiến cho mọi
người chung quanh được an vui, lợi ích và chuyển hóa.
Có thể nói đạo đức là cái tốt, cái đúng ở bên trong con người được biểu
hiện ra bên ngoài bằng lời nói, hành vi. Đạo đức là gốc bên trong được chuyển
hóa thành lời nói và hành vi tốt đẹp bên ngoài. Tức là con người phải có nhận
thức đúng, tốt về sự vật hiện tượng và từ đó có lời nói, hành vi tốt đẹp, đúng đắn
với sự vật hiện tượng. Để có được nhận thức đúng cần phải có Đạo đức con
người không phải có sẵn mà phải được giáo dục như Bác Hồ đã nói: "Hiền dữ
phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên". Giáo dục nói chung và
giáo dục đạo đức nói riêng phải được thực hiện ngay từ lứa tuổi mẫu giáo, tiểu
học.
3


Trong nhiều năm qua, đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới
sâu sắc và toàn diện, từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền
kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà
nước. Với công cuộc đổi mới, chúng ta có nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào
về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục.
Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự
nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn tác
động đến đại đa số thanh thiếu niên, nhi đồng như: có lối sống thực dụng, ỉ lại,
bắt chước, thiếu ước mơ và hoài bão, những tiêu cực trong thi cử, bằng cấp,
chạy theo thành tích. Thêm vào đó, sự du nhập văn hoá phẩm đồi truỵ thông qua
các phương tiện như phim ảnh, games, mạng Internet… làm ảnh hưởng đến
những quan điểm về tình bạn, tình yêu trong lứa tuổi thanh thiếu niên và học
sinh, nhất là các em chưa được trang bị và thiếu kiến thức về vấn đề này.
II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC
ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NA MÈO HUYỆN QUAN
SƠN
1 Giới thiệu khái quát về trường Tiểu học Na Mèo
1.1 Điều kiện kinh tế ở đại phương
Na Mèo là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới giáp với nước
bạn Lào. Toàn xã có 820 hộ với 3.754 nhân khẩu. Các dân tộc cùng sinh sống
là Thái, Kinh, Mường, H Mông. Trong đó dân tộc Thái là chủ yếu ,chiếm trên
81,6%. Tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Có 403 hộ nghèo, 146 hộ cận nghèo. Xã
chia thành 10 thôn bản, các thôn bản chủ yếu nằm dọc theo suối, sườn đồi núi
và theo đường quốc lộ 217. Kinh tế nhân dân trên địa bàn chủ yếu là lâm nghiệp.
nhìn chung đời sống nhân dân còn khó khăn. Giao thông đi lại còn cản trở nhiều
vì phải qua sông, qua suối chưa có cầu.
1.2 Đặc điểm nổi bật của nhà trường
Trường Tiểu học Na Mèo được chia tách ra từ trường Tiểu học Sơn Thủy
năm 1997, trường cách trung tâm huyện 53 km, giáp với cửa khẩu Quốc tế Na
Mèo, trường có 33 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó có 4 cán bộ quản lí, 2
nhân viên và 26 giáo viên đứng lớp, 01 giáo viên được biên chế sang phó giám
đốc Trung tâm học tập cộng đồng của xã, tổng số học sinh toàn trường là 314
học sinh ( 264 học sinh dân tộc Thái, 45 học sinh dân tộc Hmông, 15 học sinh
dân tộc kinh), nhà trường có 20 lớp, trong đó có 2 lớp ghép 3 trình độ, 3 lớp
ghép 2 trình độ.
4


Trình độ chuyên môn của quản lí và giáo viên, nhân viên: 100% các đồng chí
giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong đó Thạc sĩ 0, Đại học: 13; Cao
đẳng 12, trung cấp 08.
Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu họcXMC vào năm 2000. Đạt chuẩn phổ cấp giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vào năm
2004. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Nhiều năm liên tục nhà
trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện đăc biệt năm học 2016-2017
nhà trường được tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa.
2 Thực trạng về quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh trường
tiểu học Na Mèo
2.1 Một số kết quả đạt được trong quản lý công tác giáo dục đạo đức
học sinh trường Tiểu học Na Mèo.
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Phòng
Giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn, UBND xã đã có những phát triển mới, cơ
sở vật chất ngày một khang trang và các phong trào của nhà trường ngày càng
sôi nổi và đi vào chiều sâu. Vì vậy kết quả học tập và giáo dục học sinh ngày
một nâng cao.
* Kết quả xếp loại phẩm chất học sinh được thống kê trong 2 năm lại
gần đây.
- Năm học 2015-2016 (theo thông tư 30): Đạt: 273/289 Chưa đạt: 16/289
- Năm học 2016-2017 (theo thông tư 22): Tốt: 40/297 ; Đạt: 248/297;
Cần cố gắng: 9/297
* Kết quả nhận thức thái độ của học sinh về các giá trị đạo đức .
- Về nhận thức: Có 92% học sinh nhận thức đúng về các chuẩn mực đạo
đức.
- Về thái độ: 78 % học sinh có thái độ đúng với các nội dung đạo đức.
- Về hành vi: 67 % số học sinh luôn thực hiện đúng các hành vi đạo đức
trong công việc và quan hệ với mọi người
* Kết quả quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh qua mức độ ý
kiến trả lời của CBGV, NV trong nhà trường
STT

Mức độ ý kiến

5


1
2

3
3
4
5
6
7
8

Các nội dung quản lý công tác giáo dục đạo đức Đã
học sinh
thực
hiện
tốt
Xác định rõ các giá trị đạo đức cần phải giáo dục 71%
cho học sinh tiểu học?
Hiệu trưởng đã phát huy công tác lãnh đạo của 68%
Đảng và chính quyền để giáo dục đạo đức cho học
sinh?
Phát huy vai trò của giáo viên chr nhiệm lớp
30%
Phát huy vai trò của Đội TNTPHCM trong hoạt 45%
động giáo dục đạo đức?
Tổ chức phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia 54%
đình và cộng đồng dân cư ở địa phương?
Kế hoạch chỉ đạo tới đội ngũ giáo viên chủ nhiệm 82%
giáo dục đạo đức cho học sinh?
Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh 65%
thông qua các môn học?
Tổ chức chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua các 52%
hoạt động ngoài giờ lên lớp?
Thiết lập công tác xây dựng môi trường giáo dục 45%
thân thiện?

Ít
khi
thực
hiện
24%

Chưa
thực
hiện

22%

10%

50%
33%

20%
22%

24%

22%

5%

18%
33%

12%

26%

22%

25%

30%

Kết quả trên cho thấy lãnh đạo nhà trường đã quan tâm và có biện pháp
chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh một cách cụ thể và thiết thực thông qua
sự phối hợp giữa dạy học trên lớp và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp
cũng như phối hợp các lực lượng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Như
71 % giáo viên đánh giá về việc xác định các giá trị đạo đức cần phải giáo dục
học sinh, 82 % giáo viên về công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo tới đội ngũ
giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh
2.2 Những tồn tại trong quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh
trường tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn.
- Chưa chú trọng việc giáo dục học sinh thông qua các môn học.
- Chưa phát huy vài trò của Đội thiếu nhiên tiền phong Hồ Chí Minh
- Công tác xây dựng môi trường giáo dục thân thiện chưa đươc tốt.
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hiệu quả chưa cao trong việc giáo
dục đạo đức cho học sinh.
6


2.3 Nguyên nhân của những kết quả và tồn tại
2.3.1 Nguyên nhân của kết quả
- Ban giám hiệu nhà trường thống nhất chỉ đạo, quán triệt đầy đủ và cụ thể
hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc giáo
dục đạo đức và nhận thức của học sinh có sự tiến bộ.
- Nhà trường được sự quan tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương, đặc biệt l sự quan tâm và đầu tư về CSVC của phòng giáo dục, cơ sở
vật chất, khuôn viên của nhà trường khang trang hơn tạo môi trường giáo dục
được thuận lợi .
- Có sự phối hợp và ủng hộ của ban đại diện phụ huynh học sinh.
2.3.2 Nguyên nhân của tồn tại
* Nguyên nhân chủ quan :
- Do bản thân các em chưa có động cơ đúng đắn cho nên ngay từ đầu một
số em không có hứng thú học tập, trong giờ học các em không chú ý nghe giảng
nên không hiểu được bài dẫn đến mất căn bản ngay từ đầu. Hậu quả là các em
không thích học, nói chuyện chọc phá bạn bè trong giờ học, thậm chí có thái độ
không tốt đối với giáo viên, tập thể lớp gây ác cảm với bạn bè. Từ đó các em sẽ
không hòa đồng được với bạn trong lớp, vui chơi theo hứng thú riêng của mình
không cần biết những việc làm đó đúng hay sai.
- Do các bậc phụ huynh đã có nhận thức sai lầm khi đưa con em đến
trường với ý nghĩ " Trăm sự nhờ thầy " phần mình chỉ lo nuôi con, cung cấp các
phương tiện và điều kiện cho con em ăn học vậy là đủ. Chính từ quan điểm đó
nên gia đình không hề liên lạc với nhà trường dẫn đến khi con em hư hỏng, khi
biết rồi lại đổ lỗi cho giáo viên hoặc trút hết lên đầu các em. Từ đó làm cho tình
trạng ngày một xấu đi, khoảng cách giữa giáo viên, học sinh ngày càng xa dần.
Hậu quả là các em cảm thấy mình bị bỏ rơi từ đó bị khủng hoảng trong các mối
quan hệ. Ngoài ra con do cách giáo dục của mỗi gia đình lại khác nhau, với tình
thương con và luôn sẵn sàng chiều theo sở thích của con. Sự nuông chiều đó
khiến cho nhiều gia đình ngày nay bị lệch hướng mục tiêu đào tạo con người
mới XHCN. Một số gia đình lại đối xử với con một cách tàn nhẫn thường hay
đánh đập sỉ nhục con em, chà đạp lên nhân cách đang phát triển của trẻ. Còn có
gia đình tuy coi trọng giáo dục về mặt văn hóa song lại xem nhẹ việc giáo dục
con em về mặt tư tưởng đạo đức XHCN.
7


- Bên cạnh đó thì nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhà trường. Bởi vì
nhà trường là nơi đóng vai trò chính trong công tác giáo dục, đào tạo con người.
Mà những người giáo viên là người trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn. Vậy mà người
giáo viên lại đôi khi không đảm bảo giờ lên lớp để học sinh tự do hoạt động
không đi theo khuôn mẫu, quy tắc nhất định dần sẽ trở thành thói quen hoạt
động tự do tùy tiện. Mặt khác đó khi giáo dục đạo đức cho các em người giáo
viên chưa nắm được khả năng nhận thức của từng học sinh, đặc điểm tâm sinh lý
của lứa tuổi. Ngoài công tác chủ nhiệm thì giáo viên còn nhiều công việc khác
của nhà trường nên không dành thời gian nhiều để quan tâm đến lớp. Do đó giáo
viên không nắm được những yêu cầu, những hứng thú đang phát triển ở các em.
Ngoài ra giáo viên chưa nắm bắt kịp thời những hoạt động có xu hướng nảy sinh
để ngăn chặn kịp thời. Không những thế mà nhà trường chưa có sự phối hợp
chặt chẽ với gia đình và xã hội để cùng định hướng, lập ra kế hoạch nội dung,
chương trình giáo dục thích hợp dẫn đến cùng chủ đề mà nhà trường thì giáo dục
khác, đoàn thể địa phương giáo dục khác và gia đình lại có cách giáo dục riêng.
Đó là sự chi phối việc hình thành nhân cách cho các em, có nhiều trường hợp
phân vân khi thực hiện không biết đi theo cách giáo dục nào, của gia đình, nhà
trường hay của xã hội? Những thiếu sót của nhà trường cùng với vai trò công tác
của giáo viên chủ nhiệm đã để lại những nhận thức sai về mọi mặt ảnh hưởng rất
lớn đến đạo đức của các em.
* Nguyên nhân khách quan:
Trong tình hình hiện nay không thể không nói đến sự tác động tiêu cực từ
cuộc sống xã hội. Nền kinh tế thị trường và sự mở cửa hội nhập đã thúc đẩy
mạnh mẽ sự phát triển của xã hội, song mặt trái của nó cũng không ít, những ảnh
hưởng tiêu cực đến nhân cách đạo đức của học sinh. Đó là ảnh hưởng của văn
hóa phẩm không lành mạnh, coi thường các chuẩn mực đạo lý làm cho công tác
giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh gặp không ít khó khăn. Các cơ quan
chức quyền địa phương chưa thực sự quan tâm dến các em, quản lý không chặt
chẽ mọi hoạt động của học sinh. Các cơ quan chức trách giáo dục học sinh hư
thường dùng nhiều biện pháp tra tấn, đánh đập dẫn đến các em sợ hãi nhận liều
đôi khi việc làm đó không phải là của mình các em vẫn chấp nhận. Đặc biệt là
chưa tạo được mối quan hệ mật thiết giữa các cấp các ngành tạo ra nguồn kinh
phí để hổ trợ cho nhà trường xoay xở. Từ đó chưa gắn bó dẫn đến việc học hành
của các em bị sao nhãng điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giáo dục
đạo đức để hình thành nhân cách của học sinh
8


3. Những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn trong quản lý công tác
giáo dục đạo đức học sinh trường Tiểu học Na Mèo huyện Quan Sơn
3.1 Điểm mạnh.
- Tập thể giáo viên đa phần là trẻ, nhiệt tình. Đoàn kết nội bộ.
- Bầu không khí sư phạm vui vẻ, thoải mái trong công việc.
- Giữa lãnh đạo và giáo viên, nhân viên có mối quan hệ thân mật, hoà
đồng.
- Các kế hoạch của nhà trường đa số được giáo viên thực hiện nghiêm túc.
- 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.
3.2. Điểm yếu:
- Cơ sở vật chất của nhà trường chưa đầy đủ, chưa có phòng chức năng,
điều đó cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của nhà trường.
- 45% giáo viên chưa chú trong việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua
bài học
- Giáo viên trẻ tuy nhiệt tình nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy
và giáo dục học sinh, trong khi giáo viên lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm thì việc
tiếp cận các phương pháp mới cũng như nắm bắt công nghệ thông tin gặp rất
nhiều khó khăn.
- Năng lực của Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiên phong còn hạn chế.
- Công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá chưa thường xuyên, đang mang tính
thời vụ.
- Nhận thức của học sinh còn hạn chế.
3.3. Cơ hội:
- Được sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể trong xây dựng tập thể nhà
trường.
- Trường thuộc diện xây dựng chuẩn quốc gia cho nên đây là cơ hội rất
lớn để tập thể nhà trường đồng tâm xây dựng trường đạt chuẩn, với tâm lý đó
làm cho mỗi cá nhân luôn phải phấn đầu làm tốt công việc của mình được phân
công, từ đó làm cho công tác giáo dục đáo đức trong nhà trường ngày càng đi
vào chiều sâu và hiệu quả hơn.
3.4. Thách thức:
- Địa bàn hoạt động giáo dục của nhà trường có nhiều điểm trường lẻ nên
công tác quản lý, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra gặp khó khăn.
- Đường xá đi lại khó khăn, sóng điện thoại một số điểm trường chưa có
ảnh hưởng đến công tác phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình.
- Phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học tập và giáo dục các em
- Sự ảnh hưởng của khoa học công nghệ: điện thoại, internet, games……
ảnh hưởng đến công tác giáo dục các em.

9


III. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU
HỌC NA MÈO

Biện pháp 1. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo
đức cho học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý học
sinh. Là người hiểu rõ học sinh hơn ai hết . Việc hình thành nhân cách và những
hành vi tốt, xấu của học sinh đều phụ thuộc vào quá trình giáo dục của
GVCN. Chẳng hạn như: học sinh đánh nhau, trốn học, không học bài, làm bài,
nghịch ngợm vv…GVCN đều nắm rất rõ.
Do đó ngay từ đầu năm học, GVCN phải thường xuyên chú ý đến hành vi
của từng học sinh. Qua công việc hàng ngày, GVCN kiểm tra việc học, việc
thực hiện nội qui trường, lớp của học sinh. Từ đó, kịp thời uốn nắn sửa chữa khi
học sinh có thái độ, hành vi đạo đức không tốt.
Biện pháp 2. Lồng ghép giảng dạy đạo đức, lối sống, kĩ năng sống và
lý tưởng cách mạng cho HS thông qua môn học.
Như chúng ta đã biết, một trong những chức năng của quá trình dạy học là
truyền thụ tri thức và hình thành phẩm chất đạo đức cần thiết cho học sinh, bất
cứ một bài học nào ở trường phổ thông cũng có tính giáo dục sâu sắc. Tuy nhiên,
hiệu quả giáo dục của mỗi giờ dạy còn phụ thuộc vào cách truyền thụ của giáo
viên. Đối với môn Đạo đức Chương trình môn Đạo đức được xem là một
phương tiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, pháp
luật cho học sinh một cách trực tiếp, hoàn chỉnh và sâu sắc. Mỗi giáo viên khi
dạy môn Đạo đức cần làm cho những tri thức đạo đức, những chuẩn mực về
hành vi đạo đức có trong bài học được thấm sâu, bền vững, trở thành kĩ năng
sống, thói quen hàng ngày của mỗi học sinh.
- Đối với các môn khác như Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý.vv…đều
có tri thức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng trong từng bài
học. Do đó, nhiệm vụ của giáo viên là phải làm sao cung cấp những tri thức này
cho các em một cách phù hợp. VD: Ở môn Tiếng việt, giáo dục cho học sinh
lòng yêu quê hương, yêu đất nước, con người thông qua từng bài Tập đọc. Môn
Lịch sử , giáo dục cho học sinh về truyền thống hào hùng của dân tộc, biết ơn
Đảng, ơn Bác Hồ; giáo dục học sinh tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất
của dân tộc ta. Môn Khoa học, môn Kỹ thuật, rèn cho HS kỹ năng sống cơ bản
hàng
ngày.
10


Biện pháp 3. Tổ chức có hiệu quả các tiết hoạt động tập thể và các
hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Việc giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống và lý tưởng cách mạng cho
HS sẽ đạt hiệu quả rất nhiều nếu giáo viên tổ chức tốt các tiết HĐTT và các hoạt
động ngoài giờ lên lớp. Thông qua các tiết học này, GV tạo cơ hội cho HS được
nói, được trình bày trước lớp, HS được trình bày ý kiến quan điểm của bản thân
về gia đình, bạn bè. Từ đó, GV có thể hiểu được tâm sinh lý của HS để có biện
pháp giáo dục phù hợp. Ngoài ra, thông qua việc tổ chức các sân chơi, các HĐ
ngoại khóa, HS được trau dồi các kiến thức, kĩ năng sống cơ bản, tạo cơ hội cho
HS được phát triển một cách toàn diện.
Biện pháp 4. Duy trì tốt các buổi chào cờ đầu tuần
Giờ chào cờ vào sáng thứ hai là tiết học quan trọng nhất. Bởi đây là tiết
học đánh giá hoạt động đã thực hiện trong tuần của từng chi đội, của nhà trường.
Nêu gương và khen ngợi những học sinh tốt, nhắc nhở những HS chưa ngoan.
Chính vì vậy, giờ chào cờ đầu tuần có tác dụng giáo dục đạo đức học sinh một
cách trực tiếp và có hiệu quả cao. Ngoài ra, khi chào cờ, HS còn được hát
Quốc ca, qua đó học sinh được giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc
và lý tưởng Cách mạng.
Biện pháp 5. Mỗi người giáo viên chúng ta cần phải gương mẫu, hiểu
tâm sinh lý của học sinh và có tâm huyết với việc giáo dục HS trở thành
những công dân tốt.
Như chúng ta đã biết, đối với học sinh, thầy cô giáo luôn là “thần
tượng” của các em. Các em luôn để ý đến thầy cô, từ cách ăn nói đến những cử
chỉ hàng ngày. Hành vi ở trường của thầy cô tác động rất lớn đến việc hình thành
nhân cách học sinh. Chúng ta là thầy cô, hơn nữa còn là những người Đảng viên,
vì vậy mỗi bản thân chúng ta phải luôn trau dồi đạo đức, tác phong, không
ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trở thành tấm
gương sáng cho HS noi theo. Ngoài ra thầy cô cần phải đặt mình vào vị trí của
học sinh, phải hiểu được tâm sinh lý của các em để có những phương pháp giáo
dục đúng đắn, phù hợp cho từng đối tượng học sinh. Chúng ta phải có sự hòa
nhập và hợp tác với các em, ta vừa là các thầy cô, vừa là những người bạn đồng
thời cũng vừa là những nhà tư vấn tâm lý đáng tin cậy để các em có thể chia sẻ
những vui buồn và những bế tắc trong cuộc sống, trong học tập, trong các mối
quan hệ bạn bè và xã hội khác.
11


Biện pháp 6. Phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo
dục đạo đức cho học sinh.
Như ta đã biết hiện nay việc giáo dục đạo đức cho học sinh không còn là
việc của riêng nhà trường nữa mà phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình,
nhà trường và xã hội. Có như vậy chúng ta mới làm tốt công tác giáo dục và
thực hiện tốt đường lối “Xã hội hóa giáo dục” của Đảng và Nhà Nước đề ra. Một
ngày có 24 giờ nhưng học sinh chỉ ở trường hơn 6 giờ. Thứ bảy, chủ nhật học
sinh đều ở nhà. Chưa kể hai tháng hè. Do đó ta thấy thời gian học sinh sống, tiếp
xúc cùng các thành viên trong gia đình, với xã hội nhiều hơn là với thầy cô giáo.
Việc hình thành nhân cách học sinh cũng phụ thuộc phần lớn từ phía gia đình và
xã hội. Chính vì vậy, GV cần phải thường xuyên liên hệ với PHHS bằng sổ liên
lạc, bằng thư mời hoặc qua điện thoại để thông báo tình hình học sinh có những
biểu hiện chưa tốt cho phụ huynh nắm được. Từ đó phối kết hợp với phụ huynh
để tìm ra biện pháp giáo dục tốt nhất. Bên cạnh đó việc phối kết hợp các tổ chức
bên ngoài nhà trường để giáo dục Đạo đức học sinh là việc làm cũng rất quan
trọng vì môi trường sống xung quanh của học sinh tốt thì học sinh mới trở thành
người tốt được.
Biện pháp 7. Những kinh nghiệm thực tế trong quản lý giáo dục đạo
đức học sinh.
1. Kiểm tra về tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh.
“Khi kiểm tra về việc giáo dục đạo đức cho học sinh, tôi nhận thấy cứ
đến giờ ra chơi, có một số học sinh ra khu vực hàng rào trường mua quà vặt, ăn
xong không để rác vào đúng nơi quy định mà lại vứt bừa bãi trong khuôn viên
trường. làm mất vẻ mỹ quan của trường lúc ra chơi.
1.1 Cách giải quyết
- Mời cô Tổng phụ trách Đội vào phòng làm việc trao đổi tình hình học
sinh ra khu vực hàng rào trường mua quà vặt, ăn xong không để rác vào đúng
nơi quy định mà lại vứt bừa bãi trong khuôn viên trường.
- Yêu cầu cô Tổng phụ trách Đội nhắc nhở đội Cờ đỏ theo dõi, ghi lại
những trường hợp học sinh vi phạm và đôi khi tự mình trực tiếp theo dõi phát
hiện những học sinh vi phạm, gặp trực tiếp nhắc nhở học sinh đó, phân tích cho
học sinh đó thấy được những điều hay lẽ phải, yêu cầu yêu cầu học sinh đó hứa
sẽ không tái phạm.
+ Trong các giờ sinh hoạt dưới cờ Hiệu trưởng luôn nhắc nhở học sinh
rằng: “Ăn là một nhu cầu rất cần thiết cho cơ thể nhưng các em ăn như thế nào
và ăn vào thời gian nào, ăn ở đâu là tốt hơn hết”, “Các em hãy giữ gìn trường
12


học như ngôi nhà chung của chúng ta”, “Chúng ta phải luôn luôn thực hiện mắt
thấy rác – tay nhặt lấy rác”......
+ Đối với học sinh tái phạm nhiều lần thầy đã quay phim, chụp hình lại và
gọi các học sinh lên phòng riêng, cho chính học sinh ấy xem bằng chứng vi
phạm của mình đã lén đi mua quà và nói sẽ cho tất cả trường xem nếu các em tái
phạm lần nữa.
1.2 Kết quả
Các em dần ý thức được việc làm của mình, tự giác thực hiện và vận
động, tuyên truyền cho các bạn khác cùng thực hiện khẩu hiệu “Bỏ rác đúng nơi
quy định”, “Trường em sạch, đẹp, an toàn”.
2. Xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường: Học sinh A là một học sinh
học kém và thiếu ý thức kỷ luật. Một lần khi BGH cùng GVCN đến gia đình học sinh
A với mục đích phối hợp cùng gia đình để giáo dục HS A, nhưng gia đình em lại nói:
“Nếu thầy cô không dạy được nó thì để tôi cho nó nghỉ học luôn cũng được”
2.1 Cách giải quyết
- Trước suy nghĩ và thái độ đó của PHHS, trước hết hiệu trưởng cần tự
kiềm chế sự tự ái của mình.
-Tìm cách để giải thích cho gia đình hiểu mục đích của việc gặp gỡ phụ
huynh không phải là để “thông báo” mà là cùng nhau phối hợp tìm cách giúp đỡ
học sinh tiến bộ
- Với thái độ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, tôi sẽ nhấn mạnh cho phụ
huynh hiểu tôi đến đây không phải là để “trao trả” cho gia đình một học sinh
“không thể dạy dỗ được”, tức là chối bỏ trách nhiệm của nhà trường, mà là để
cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất để giáo dục học sinh. Trong cách nói tôi phải
thể hiện nhà trường luôn luôn đề cao vai trò của gia đình trong việc giúp các
thầy cô giáo hoàn thành trách nhiệm giáo dục của mình. Ở đây trong câu nói của
vị phụ huynh đã thể hiện một suy nghĩ hết sức sai lầm: phó mặc việc dạy dỗ con
em mình hoàn toàn cho nhà trường, và như vậy nhà trường, mà đại diện là các
thầy cô phải có trách nhiệm dạy dỗ chúng nên người, và khi giáo viên đã phải
tìm đến gia đình là thể hiện các thầy cô đã “bất lực” trong việc dạy bảo học sinh.
Cách suy nghĩ phiến diện này cần phải “chấn chỉnh” ngay. Nhưng tuyệt đối
không nên nóng vội, gay gắt mà thật sự bình tĩnh, kiên trì, tôi giải thích cho phụ
huynh đó hiểu đúng vai trò của nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học
sinh.

13


Sau khi đã giải thích cho phụ huynh hiểu vai trò của họ trong việc phối
hợp cùng với nhà trường để tạo điều kiện giúp học sinh tiến bộ,đồng thời tô
cũng thẳng thắn trao đổi với PHHS rằng: Theo điều 6 – Điều lệ Ban đại diện cha
mẹ HS ban hành kèm theo QĐ số 11/2008-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 quy định:
Trách hiệm của cha mẹ HS là:
+ Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý GD HS
+ Phối hợp với GVCN, GVBM để chăm sóc, quản lý, động viên HS tự
giác, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định Điều lê, nội quy nhà
trường;
+ Chịu trách nhiệm đối với sai phạm kiểm điểm của con em mình theo
quy định của PL. tôi sẽ trao đổi thẳng thắn về nguyên nhân những khuyết điểm
của em và đề xuất giải pháp. Trong khi trao đổi, tôi sẽ chỉ rõ đâu là nguyên nhân
khách quan thuộc về trách nhiệm của gia đình và nhà trường, đâu là nguyên
nhân chủ quan thuộc về cá tính và đạo đức của học sinh. Bản thân tôi cũng nên
thẳng thắn nhận khuyết điểm nếu như GV nhà trường chưa thực sự làm tròn
trách nhiệm của mình, có như thế mới khiến gia đình tin tưởng. Tôi nghĩ bằng
thái độ đúng mực, tinh thần trách nhiệm cao và tình thương yêu học trò, tôi sẽ
thuyết phục được gia đình trong việc phối hợp cùng nhà trường dạy dỗ học sinh
nên người.
2.2. Kết quả. Phụ huynh đó cho con đi học và thường xuyên trao đổi với
giáo viên chủ nhiệm để hỏi han tình hình học tập của con.
3. Kiểm tra về việc chấp hành quy định thời gian trong nhà trường
Khi mới về đơn vị mới, đứng trước một thực trạng là học sinh đi muộn
giờ học khá phổ biến, tôi tham mưu với hiệu trưởng ban hành một quyết định
quản lý: Giáo viên chủ nhiệm các lớp phải đến trường sớm 15 phút trước khi
trống vào tiết 1 để đôn đốc HS vào lớp và ghi tên những học sinh đến muộn. Sau
một thời gian thực hiện, bạn thấy đội ngũ GV của trường chia làm hai phía đối
lập, có điều hiệu trưởng là đối tượng để mọi người bàn luận. Phái thứ nhất tán
thành quyết định quản lý của hiệu trưởng, phái thứ hai thì đối lập.
3.1 Cách giải quyết
- Tổ chức họp: Trước hết tổ chức cuộc họp hội đồng sư phạm ngay sau
khi phát hiện tình trạng xây ra như trên.
- Phân tích: Phân tích tình trạng học sinh đi muôn giờ và tác hại ảnh
hưởng của việc học sinh đi học muộn cho cán bộ giáo viên hiểu.
14


- Giải thích: Giải thích về tầm quan trọng trong việc xây dựng nền nếp tự
quản trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
+ Xây dựng nề nếp tự quản trong sinh hoạt 15 phut đầu giờ Giáo viên chủ
nhiệm lớp chính là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính đối với học sinh
trong lớp học của mình. Nói cách khác, giáo viên chủ nhiệm lớp chính là người
cha, người mẹ chăm lo dạy bảo cho con cái của mình. Cha mẹ có sự giáo dục
tốt, biết quan tâm, thương yêu và chăm sóc con cái chu đáo thì con cái mình nên
người và ngược lại…Bởi vậy, công tác chủ nhiệm lớp là một công tác vô cùng
quan trọng của mỗi giáo viên trong trường học.
+ Sinh hoạt 15 phút đầu giờ là một hoạt động không thể thiếu trong nhà
trường góp một phần lớn trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh .
+ Việc xây dựng nề nếp để các em tự quản trong 15 phút đầu giờ là một
việc làm thường xuyên, lâu dài. Bởi vậy, để các em tự quản tốt như chúng ta
mong muốn, bước đầu chúng ta cần gần gũi, thương yêu, quan tâm theo dõi,
giúp đỡ các em. Tự các em sẽ nhận ra được quyền và bổn phận của một học sinh
trong nhà trường là như thế nào? Từ đó, các em sẽ tự hoàn thiện mình hơn và
cảm thấy vui khi đến trường, xem trường học là ngôi nhà ấm cúng thứ hai của
mình “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
3.2 Kết quả. 100% giáo viên chấp hành tốt quy đinh sinh hoạt 15 phút
đầu giờ của hiệu trưởng đã ban hành.
Biện pháp 8. Ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường.
1 Nguyên nhân:
- Một số giáo viên nói năng chưa chuẩn mực trong giao tiếp.
- Một số học sinh giao tiếp, ứng xử với bạn bè chưa tốt và chưa lễ phép
với thầy cô và người lớn.
2 . Cách giải quyết
- Phân thích thực trạng ứng xử giao tiếp của giáo viên và học sinh trong
nhà trường hiện nay.
- Giải tích tầm quan trọng của thầy cô trong giáo dục học sinh.
Như chúng ta đã biết, đối với học sinh, thầy cô giáo luôn là thần tượng
của các em. Các em luôn để ý đến thầy cô, từ cách ăn nói, đến những cử chỉ
hàng ngày. Và hành vi ở trường của thầy cô tác động rất lớn đến việc hình thành
nhân cách học sinh. VD: Trong buổi chào cờ giáo viên nghiêm trang thì học
sinh cũng nghiêm trang. Giáo viên ngồi nói chuyện thì các em cũng ngồi nói
15


chuyện. Nghe tiếng trống đánh vào lớp giáo viên chưa lên lớp thì các em cũng
từ từ không vào
- Một số việc làm cụ thể
+ Yêu cầu thầy cô giáo làm gương cho các em.
+ Chào cờ đầu tuần và việc giáo dục đạo đức học sinh.
- Giờ chào cờ vào sáng thứ hai là tiết học quan trọng nhất. Bởi đây là tiết
học đánh giá tổng kết và đưa ra phương hướng trong một tuần, nó giáo dục đạo
đức học sinh một cách trực tiếp và có hiệu quả cao. Ở tiết học này chủ yếu là do
Ban giám hiệu và Tổng phụ trách chỉ đạo và mục đích là giáo dục đạo đức cho
các em. Để giờ chào cờ đạt được kết quả tốt, có tính giáo dục cao BGH luôn chú
ý những vấn đề sau.
- Nội dung của phần chào cờ là đánh giá hoạt động đã thực hiện trong
tuần của đội, của nhà trường, các mặt làm tốt và tồn tại. Nêu những gương tốt.
Sau đó là kế hoạch hoạt động trong tuần.
+ Nhà trường kết hợp với gia đình để thực hiện tốt quy đinh của nhà
trường đề ra.
Biện pháp 9. Xây dựng trường học thân thiện
- Trường Tiểu học Na Mèo được UBND huyện Quan Sơn quan tâm đưa
vào kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc giai đoan 2016-20120 cho nên nhà
trường tranh thủ sự quan tâm của cấp trên để tham mưu xây dựng các phòng học
tập, giáo dục, nhà hiệu bộ và mở rộng khuôn viên bãi tập cho học sinh
- Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng khuôn viên trường lớp
xanh sạch đẹp tại các khu trường.
- Nhà trường triển khai đến toàn bộ giáo viên và học sinh thực hiện một số
nội dung sau:
- Hướng dẫn cho học sinh học tập và thực hiện việc giữ gìn vệ sinh cá
nhân hàng ngày và thường xuyên theo dõi kiểm tra trong các giờ sinh hoạt lớp.
- Treo pano, áp phít bằng những câu khẩu hiệu hành động tại các khu
trường.
- Hàng ngày giao cho đội sao đỏ có nhiệm vụ kiểm tra và thúc nhắc các
lớp làm vệ sinh đúng thời gian quy định, nếu ngày nào sân trường dơ bẩn nhà
trường sẽ trừ điểm thi đua của đội sao đỏ. Từ đó đã giúp nhà trường quản lý tốt
phong trào xanh, sạch, đẹp được thường xuyên .
- Hướng dẫn, tổ chức cho học sinh tham gia một số trò chơi dân gian gần
gũi với địa phương đã tạo cho học sinh khả năng tự rèn, nhanh nhẹn, chịu khó
16


- Tổ chức kiểm tra, thi đua khen thưởng dưới hình thức cho học sinh
thuyết trình và tạo tình huống trong các buổi chào cờ đầu tuần .
- Trồng nhiều cây xanh ở khuôn viên nhà trường, các nhà làm việc, lớp
học.
- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở
mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.
- Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động tập thể, vui tươi, lành mạnh.
- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch
sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.
Kết quả. Đến nay nhà trường có cơ sở vật chất đầy đủ hơn, sang trang
hơn, khuôn viên trường lớp sáng , xanh, sạch, đẹp hơn, chất lương đại trà được
nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là nhà trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Thanh Hóa công nhận trường Tiểu học Na Mèo đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
vào tháng 12 năm 2017.
IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ CÔNG
TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Sau một thời gian vận dụng các biện pháp trên vào quản lý công tác giáo
dục đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học Na Mèo. Công tác giáo dục đạo đức
học sinh của giáo viên được quan tâm và trường xuyên hơn. Kết quả GDĐĐ học
sinh đã có những kết quả khả quan. Học sinh đã có nề nếp hơn, ngoan hơn và có
ý thức hơn trong nhiệm vụ học tập, sinh hoạt Đội, tham gia các phong trào tại
trường. Các hiện tượng vi phạm đạo đức ở học sinh cũng giảm hẳn so với mọi
năm như ăn quà vặt, vứt rác bừa bãi, đánh nhau, trốn học, nói tục, chửi thề.
Về phía phụ huynh học sinh cũng có chuyển biến tích cực trong việc quan
tâm giáo dục con em mình. Phụ huynh thường xuyên quan tâm liên lạc với giáo
viên thăm hỏi về việc học của học sinh. Và phối hợp tốt với nhà trường trong
việc giáo dục con em họ. Song song với đạo đức học sinh có tiến bộ tốt thì các
hoạt động phong trào của nhà trường cũng đạt kết quả cao.
Nhà trường có cơ sở vật chất đầy đủ hơn, sang trang hơn, khuôn viên
trường lớp sáng , xanh, sạch, đẹp hơn, chất lương đại trà được nâng lên rõ rệt.
Đặc biệt là nhà trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công
nhận trường Tiểu học Na Mèo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 12 năm
2017.
17


* Kết quả quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh qua mực độ ý
kiến trả lời của CBGV, NV trong nhà trường ( 20 người được ý kiến)
STT

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Mức độ ý kiến
Ít
Chưa
Các nội dung quản lý công tác giáo dục đạo đức Đã
thực khi
thực
học sinh
hiện thực hiện
tốt
hiện
Xác định rõ các giá trị đạo đức cần phải giáo dục 80 % 20% 0%
cho học sinh tiểu học?
Hiệu trưởng đã phát huy công tác lãnh đạo của 90% 10% 0%
Đảng và chính quyền để giáo dục đạo đức cho học
sinh?
Phát huy vai trò của giáo viên chrủ nhiệm lớp
85% 15% %
Phát huy vai trò của Đội TNTPHCM trong hoạt 60% 30 % 10%
động giáo dục đạo đức?
Tổ chức phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia 95% 5%
%
đình và cộng đồng dân cư ở địa phương?
Kế hoạch chỉ đạo tới đội ngũ giáo viên chủ nhiệm 85% 15%
giáo dục đạo đức cho học sinh?
Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh 80% 20% %
thông qua các môn học?
Tổ chức chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua các 75% 15% 10%
hoạt động ngoài giờ lên lớp?
Thiết lập công tác xây dựng môi trường giáo dục 90% 10% 0%
thân thiện?
Kết quả xếp loại hạnh kiểm học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Khối Số lớp

Số HS

1
6
2
4
3
4
4
2
5
4
Tổng 20

76
74
64
40
62
316

Tốt
SL
TL
SL
67
88,2
9
68
91,9
6
60
93,8
4
38
95
2
62
100.00 0
295
3,4
21

Đạt
TL
11,8
8,1
6,2
5
0
7,6

Cần cố gắng
SL
TL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
18


Nói tóm lại, giáo dục đạo đức học sinh tiểu học hiện nay là sự nỗ lực của
nhà trường, các thầy cô giáo với ý thức trách nhiệm, lương tâm đạo đức nhà
giáo. Tuy nhiên, hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh sẽ cao hơn nữa đáp ứng
được yêu cầu của đất nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội
nhập quốc tế nếu giáo dục đạo đức là sự tổng hòa các mối quan hệ tốt đẹp, đúng
đắn của các thành phần người với vai trò, vị trí, ý thức lương tâm, trách nhiệm
trong cộng đồng xã hội.
Từ kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn tôi rút ra một số kết luận chủ
yếu sau đây:
1.1 Đạo đức là gốc, là nền tảng của sự phát triển nhân cách con người. Ở
mọi thời đại, mọi quốc gia, vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức là công việc
quan trọng luôn được quan tâm và tạo mọi điều kiện. Ở nước ta, mục tiêu của
nhà trường là đào tạo ra những con người phát triển toàn diện. Do đó, công tác
quản lý giáo dục đạo đức học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng
trong nhà trường phổ thông hiện nay.
1.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học
sinh trường Tiểu học Na Mèo cho thấy: Đại đa số học sinh nhà trường có nhận
thức tốt về vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức. Tuy nhiên
vẫn còn một số học sinh chưa nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của
công tác giáo dục đạo đức, do đó còn thờ ơ, hay quên nề nếp, nội qui nhà trường
dẫn tới một số vi phạm như: nghỉ học chưa đúng mục đích như ăn cưới, đi du
lịch, về quê ở các ngày học, đi muộn giờ, cãi nhau, nói tục,lười học …CBQL,
giáo viên nhà trường đã có nhận thức khá cao về vai trò và tầm quan trọng của
công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, đã tích cực thực hiện các biện pháp
nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy
nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường
còn bộc lộ một số hạn chế , hình thức chỉ đạo cách rèn kỹ năng sống hàng ngày
còn đơn điệu, chưa thật linh hoạt, thiết thực phù hợp với các đối tượng học sinh,

19


do đó chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục đạo đức trong giai đoạn hiện nay.
1.3. Qua nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng ở trên cơ bản thân
đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường Tiểu học Na
Mèo. Các biện pháp đã được tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả
thi. Kết quả đa số cho rằng các biện pháp tôi đề xuất đều có tính khả thi và cần
thiết.
2. Kiến nghị
2.1 Đối với PGD
- Hàng năm PGD nên tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề về giáo dục
đạo đức để các trường có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác quản
lý. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên, tổng phụ trách đội, về kỹ năng vận
dụng vào giáo dục đạo đức.
2.2 Đối với nhà trường.
- Quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa của chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu, các
tổ chức đoàn thể, các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường đối với công tác
giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức để
giáo dục cho học sinh, nhằm thu hút người học tham gia học tập rèn luyện một
cách tích cực.
- Việc kiểm tra đánh giá kết quả của hoạt động giáo dục đạo đức cho học
sinh phải đảm bảo công bằng, công khai, khen thưởng, phê bình, nhắc nhở kịp
thời.
Trên đây là toàn bộ nội dung Sáng kiến kinh nghiệm mà bản thân tôi đã tìm
hiểu, nghiên cứu và hoàn thành trong năm học 2017 – 2018, rất mong nhận được
sự góp ý của các đồng chí lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để sáng kiến kinh
nghiệm của tôi đưa vào vận dụng đạt hiệu quả như mong muốn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Quan Sơn, ngày 18 thăng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
TÁC GIẢ

Trịnh Đình Sơn
20


21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×