Tải bản đầy đủ

skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục vận động cho trẻ tại trường mầm non

1.MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài:
Trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phát triển vận động là
một trong những lĩnh vực giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ, bởi phát triển
vận động không chỉ đơn thuần dậy múa hay dạy vận động, mà mục đích để phát
triển các cơ, bắp, xương, khớp, sự khéo léo dẻo dai thông qua các động tác, là cơ
hội phát huy năng lực tiềm ẩn của giới trẻ, trẻ được vận động một cách phù hợp
sẽ giúp cho hệ thần kinh và các quá trình cảm giác, tri giác, trí nhớ tư duy phát
triển tốt. Đồng thời củng cố cho trẻ kiến thức về sự vật hiện tượng xung quanh,
thông qua phát triển vận động còn giúp trẻ phát triển tình cảm xã hội, nâng cao
nhận biết của bản thân, phẩm chất đạo đức cũng như tinh thần tập thể, lòng
mong muốn giúp đỡ lẫn nhau, tính trung thực, tính thẳng thắn, tính công bằng,
khiêm tốn…
Đối với trẻ đều phải trải qua những giai đoạn phát triển, theo một trình tự
nhất định, những giai đoạn này được ví như những bậc thang. Bởi mỗi trẻ đều
chứa ẩn một tiềm năng, sự chuẩn bị hoàn hảo, đó là sự “khởi đầu cho những ước
mơ” [1]. Đến con đường thành công trong tương lai của trẻ. Đây là thời điểm
mấu chốt và quan trọng nhất, gian đoạn này tất cả mọi việc đều bắt đầu: Bắt đầu
ăn, bắt đầu nói, bắt đầu nghe, nhìn và vận động bằng đôi chân, đôi tay của
mình… Tất cả những cử chỉ đó làm nên những thói quen, kể cả thói xấu. Vì thế
giáo dục trẻ mầm non vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mỗi con người,

chúng ta phải chăm sóc trẻ thật tốt, thật chu đáo. Người giáo viên ngoài việc
hướng dẫn trẻ vui chơi, cho trẻ ăn, trẻ ngủ, giáo dục trẻ trở thành những đứa trẻ
ngoan, lễ phép thôi chưa đủ mà nhiệm vụ của người giáo viên còn phải trang bị
cho trẻ những kiến thức ban đầu thông qua các hoạt động học tập, đặc biệt là
phát triển vận động cho trẻ.
Thông qua các hoạt động vận động cơ bản như: Đi, chạy, nhảy, tung, bắt,
ném, bò, trườn, trèo…Các trò chơi vận động của trẻ được các cô giáo quan tâm
phát triển các kỷ năng thông qua vận động tinh, vận động thô một cách hài hòa.
Qua đó các tố chất vận động như nhanh, mạnh, khéo léo, bền bỉ được chú trọng,
rèn luyện một cách đồng đều thông qua nhiều bài tập khác nhau tạo nên sự hài
hòa, cân bằng tương đối về tố chất của mỗi cá nhân.
Ở các Trường Mầm non, giáo dục phát triển vận động cho trẻ là một trong
những nội dung trọng tâm của giáo dục thể chất, phát triển vận động có 3 nội
dung đó là: Tập vận động các nhóm cơ và hệ hô hấp, tập vận động cơ bản và
phát triển các tố chất vận động, tập các cử động bàn tay, ngón tay và tập làm một
số việc đơn giản tự phục vụ, nhằm giúp trẻ khỏe mạnh và có sự phối hợp các
giác quan, vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian, có kỹ năng
trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay. Nói một cách khái quát, phát
triển kỹ năng vận động góp phần giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non.
Trên thực tế hiện nay, thực trạng cho thấy giáo dục phát triển vận động
cho trẻ đã được nhà trường quan tâm đầu tư đúng mức. Trong quá trình thực
hiện chương trình các nội dung thực hiện còn có sự chênh lệch giữa các nội
dung. Trong 3 nội dung hầu như giáo viên chỉ chú ý đến dạy nội dung tập bài tập
1


cơ bản, tập vận động các nhóm cơ hệ hô hấp còn nội dung các cử động bàn tay,
ngón tay và tập làm một số việc đơn giản tự phục vụ hầu như các cô chưa thực
sự quan tâm mà có quan tâm thì cũng còn sơ sài và chưa chú trọng.Với cương vị
là người cán bộ quản lý phải làm gì để phát huy tính chủ động sáng tạo của đội
ngũ giáo viên, giúp giáo viên thực hiện tốt lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ,
mang lại những kiến thức sự mạnh dạn tự tin cho trẻ mang lại những kiến thức
sự mạnh dạn tự tin cho trẻ. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà
trường. Do đó tôi đã đi sâu nghiên cứu và áp dụng “ Một số kinh nghiệm chỉ
đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm
non”, tại Trường Mầm non Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Đánh giá thực trạng quản lý việc thực hiện chuyên đề: Nâng cao chất
lượng giáo dục phát triển vận động trong trường mầm non, từ đó có các biện
pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phát triển kỷ năng


vận động nhằm nâng cao thể lực sức khỏe cho trẻ.
P1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ tại Trường Mầm non Dân
Quyền, Huyện Triệu Sơn.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp phân tích tổng hợp
Phương pháp điều tra khảo sát thực tế
Phương pháp thu thập thông tin .
Phương pháp so sánh, phân tích đánh giá.
2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Phát triển vận động cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực giáo
dục thể chất, mục đích là giúp trẻ phát triển các kỹ năng vận động, tình cảm, trí
tuệ, thẩm mỹ. Hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ
bước vào lớp một, đồng thời phát triển ở trẻ những chức năng tâm sinh lí, năng
lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với
lứa tuổi, khơi dậy tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở
các cấp tiếp theo.
Trong những năm qua thực hiện đường lốí, chủ trương, chính sách giáo
dục của Đảng và nhà nước, Bộ giáo dục Đào tạo, ngành học mầm non tỉnh
Thanh Hóa đã triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non với quan
điểm: “Lấy trẻ làm trung tâm”[2] giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt nhằm
hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ
nghĩa.
Việc xây dựng kỹ năng vận động cho trẻ không gì hơn là cho trẻ cơ hội để
trải nghiệm, thích nghi và hướng dẫn cho trẻ cách tự thể hiện mình. Giáo dục
phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo là vấn đề đang được chú trọng, nhằm cũng
cố, tăng cường sức khỏe, phát triển cân đối hài hòa về hình thái và chức năng
của cơ thể, rèn luyện tư thế vận động cơ bản, và có kỹ năng vận động trong các
2


hoạt động hàng ngày. Dạy kỹ năng vận động tốt cho trẻ mầm non nói chung
phải đầy đủ cả 3 nội dung đó là:
Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: Thực hiện với các bài thể dục
sáng và bài tập phát triển chung gồm các động tác thở, động tác tay - vai, động
tác lưng - bụng - lườn và động tác chân.
Tập luyện vận động cơ bản và tố chất vận động: Thực hiện với các bài tập
đi và chạy; bài tập bò, ngồi, đi, đứng, trườn, trèo; bài tập tung, ném, bắt và các
bài tập bật nhảy.
Tập các các cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp mắt - tay và sử dụng một
số đồ dùng, dụng cụ bao gồm các cử động, vận động co duỗi, cầm ,nắm, mở các
đồ vật, phối hợp ngón tay, bàn tay, các cử động thao tác tay đòi hỏi sự chính xác
có sự phối hợp của mắt như xếp chồng các vật hoặc xâu luồn dây qua các lỗ nhỏ
hay đan tết các sợi dây, hoặc cầm bút tô vẽ ... Cả 3 nội dung đều bổ trợ cho nhau
nhằm nâng cao thể lực sức khỏe cho trẻ, giúp trẻ phát triển các kỹ năng vận
động, đồng thời giúp trẻ có một sức khỏe tốt, cơ thể phát triển cân đối, hài hòa
và phát triển ngôn ngữ và phát triển nhận thức. Trong quá trình tham gia hoạt
động vận động trẻ còn phát triển thêm về mặt tình cảm – xã hội cũng như thẩm
mĩ. Hoạt động vận động làm thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ tạo cho trẻ tinh
thần thoải mái, vui vẻ giúp phát triển mối quan hệ giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ.
Tuy nhiên để làm được điều này phải tốn rất nhiều thời gian để giúp trẻ
phát triển kỹ năng vận động một cách linh hoạt và có hiệu quả ở trường mầm
non. Trong quá trình chỉ đạo giáo viên trong nhà trường tổ chức thực hiện các
hoạt động phát triển kỹ năng vận động nhằm nâng cao thể lực sức khỏe cho trẻ,
giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển thể lực và có kỹ năng vận động trong sinh hoạt
hằng ngày.
2.2.Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
a.Thuận lợi :
Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành
đoàn thể, ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm. Đặc biệt là sự quan
tâm chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục và đào tạo, các chuyên viên tổ mầm non
thường xuyên hướng dẫn chỉ đạo trong việc xây dựng môi trường hoạt động cho
trẻ. Sự tham mưu tích cực của ban giám hiệu nhà trường về cơ sở vật chất, đồ
dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động.
Nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình có tâm huyết với nghề, trẻ
khỏe, năng động sáng tạo, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ chuẩn
100% trong đó trình độ trên chuẩn là 30/37 cô đạt tỷ lệ 81%.
b.Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi nhà trường không ít khó khăn đó là. Với một
đơn vị đóng tại địa bàn nông thôn, địa bàn phân bố dân cư theo chiều dài sông
hoàng với 7 km, nhà trường có 3 khu học bán trú với số lớp, số cháu đông nhất
nhì toàn huyện, đời sống của nhân dân chủ yếu là nông nghiệp, nên điều kiện
kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.
Giáo viên chưa có kinh nghiệm nhiều để sáng tạo trong việc thiết kế các
trò chơi, làm các đồ dùng, để tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển kỹ năng
3


vận động nhằm nâng cao thể lực sức khỏe cho trẻ.
Nhà trường chưa nhiều kinh phí để đầu tư đầy đủ các trang thiết bị đồ dùng, đồ
chơi cho cô và trẻ tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển kỷ năng vận động
một cách thuận tiện.
Các tiết dạy kỹ năng vận động cho trẻ như tập các các cử động bàn tay,
ngón tay, phối hợp mắt - tay và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ bao gồm các
cử động, vận động co duỗi, nắm, mở các ngón tay, bàn tay, các cử động thao tác
tay đòi hỏi sự chính xác có sự phối hợp của mắt như xếp chồng các vật hoặc xâu
luồn dây qua các lỗ nhỏ hay đan tết các sợi dây đan tết, chưa được chú trọng
hoặc có thì tiết dạy còn đơn điệu, nhàm chán, mang nặng tính hình thức. Chính
vì thế mà ngay từ năm học tôi đã khảo sát, đánh giá giáo viên, đánh giá trên trẻ
và đã thu được kết quả như sau:
c. Bảng khảo sát giáo viên đầu năm học
( Tháng 9/2017 )
*. Đối với giáo viên
Nội dung khảo sát

1. Sưu tầm, lựa chọn các trò chơi vận động
hợp với hoạt động rèn luyện kỹ năng VĐ.
2. Tận dụng tối đa điều kiện sẵn có ở sân
trường để cho trẻ thực hiện nhiều lần vận
động khác nhau.
3. Sử dụng yếu tố chơi
4. Sử dụng yếu tố thi đua
5. Động viên khích lệ kịp thời
6. Tạo cho trẻ sự thoải mái rèn luyện kỷ
năng vận động các nhóm cơ hô hấp.
7. Tạo cho trẻ quyền tự quyết định khu vực
rèn luyện kỷ năng VĐCB mà trẻ thích.
8. Tạo cho trẻ sự khéo léo rèn luyện kỹ
năng VĐ cử động bàn tay, ngón tay
9. Bổ sung kinh nghiệm vận động cho trẻ

TS
GV
khảo
sát

Mức độ sử dụng
Thường
Chưa T.X
xuyên
TS
Tỉ lệ
TS Tỉ lệ
%
%

22

15

68

7

32

22

15

68

7

32

22
22
22

18
20
20

82
91
91

4
2
2

18
9
9

18

82

4

18

18

82

4

18

18

82

4

18

18

82

4

18

5
0

23
0

22
22
22
22

10. Mô phỏng bài tập vận động
22
17
77
11. Nhận xét đánh giá
22
22 100
* Đối với trẻ:
a.Tập vận động các nhóm cơ và hệ hô hấp:
Tổng
số trẻ
Nội dung khảo sát

Thường
xuyên
Tỉ lệ
TS
%

Chưa thường
xuyên
TS

Tỉ lệ %

4


- Các động tác hô hấp.
- Động tác phát triển cơ tay.
- Động tác lưng bụng
- Động tác chân

428
428
428
428

320
348
337
335

b. Tập các vận động cơ bản
Đi, chạy, giữ thăng bằng.
428
337
- Bật, nhảy.
428
348
- Tung, ném,bắt.
428 335
- Bò, trườn, Trèo.
428 337
c.Các cử động bàn tay, ngón tay
- Vo, Xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vẽ,
véo, miết, gắn, nối...
428 335
- Đan tết, luồn, thắt buộc dây.
428 290
- Lắp ráp.
428 337
- Sử dụng bút
428 335
- Sử dụng kéo thủ công
428 290
- Sử dụng bàn chải đánh răng
428 336

75
81
79
78

108
80
54
93

25
19
21
22

79
81
78
79

91
80
93
91

21
19
22
21

78
68
79
78
68
78

93
138
91
93
138
93

22
32
21
22
32
22

Qua bảng khảo sát trên bản thân Tôi nhận thấy hầu hết các giáo viên trong
nhà trường đã sử dụng đầy đủ các biện pháp đưa ra, có một số biện pháp được
sử dụng thường xuyên hơn, liên tục như sử dụng yếu tố thi đua, động viên khích
lệ trẻ kịp thời, nhận xét đánh giá trẻ trong quá trình thực hiện các kỹ năng vận
động, được nhiều giáo viên lựa chọn hơn. Bên cạnh đó còn có một số biện pháp
ít được giáo viên lựa chọn như sưu tầm, lựa chọn các trò chơi vận động hợp với hoạt
động rèn luyện kỹ năng vận động, tận dụng tối đa điều kiện sẵn có ở sân trường để cho
trẻ thực hiện nhiều lần vận động khác nhau, tạo cho trẻ sự thoải mái rèn luyện kỷ năng
vận động các nhóm cơ hô hấp. Phần đa giáo viên nắm được những nội dung cơ
bản về dạy trẻ kỹ năng vận động và việc lồng ghép tích hợp dạy kỹ năng vận
động cho trẻ trong các hoạt động khác nhưng chưa được thường xuyên và có kỹ
năng vận động nhưng phát triển kỷ năng vận động ở 3 nhóm chưa thực sự chưa
đồng bộ và chưa được chú trọng. Đứng trước tình trạng trên bản thân thấy rõ
nguyên nhân khách quan, chủ quan của nhà trường. Điều này khiến tôi phải suy
nghĩ và tìm ra giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau.
2.3. Các biện pháp tổ chức thực hiện:
Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch phát triển các kỹ năng vận
động cho trẻ.
Trên cơ sở thực tế hoạt động vận động của trẻ ở nhà trường cho thấy các
nội dung phát triển vận động cho trẻ chưa được chú trọng nhiều, các lớp thực
hiện chưa đồng bộ, mới chỉ chú trọng nhiều đến phát triển vận động thô (đi,
chạy, bật nhảy, ném, chuyền, tung bắt, leo trèo, bò trườn…) mà chưa quan tâm
đúng mức đến các hoạt động phát triển vận động tinh (rèn luyện sự khéo léo của
đôi tay, phối hợp tay - mắt với các kỹ năng đan, tết, vò, lăn, cuộn, đo, xé, cắt
dán, đính, cài cúc, thắt buộc ...
5


Ngay từ đầu năm học, bản thân đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, bồi dưỡng
giáo viên nắm được mục đích, yêu cầu phát triển kỹ năng vận động cho trẻ trong
trường mầm non. Khai thác sâu nội dung phát triển vận động cho trẻ, xây dựng
kế hoạch giáo dục phát triển vận động cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm
non. Xây dựng và lựa chọn các bài tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng
lớp, của nhà trường, xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho
trẻ vận động.
Chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức lấy trẻ
làm trung tâm. Mỗi giáo viên phải tích cực sáng tạo trong việc lồng ghép vận
dụng các phương pháp, biện pháp cho trẻ phù hợp với từng chủ đề, lựa chọn nội
dung của tiết dạy phù hợp với từng chủ đề, kết hợp việc tổ chức các hoạt động
học tập, vui chơi với các hoạt động ngoại khóa cho trẻ.

Học sinh Trường Mầm non Dân Quyền (khu B) đang tập đan tết
Sắp xếp thiết bị, đồ chơi ở các góc chơi trong lớp phải đảm bảo an toàn, dễ
nhìn, dễ lấy. Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt tạo điều kiện cho
trẻ tự lựa chọn và sử dụng thiết bị đồ dùng, đồ chơi, tham gia vào các góc chơi,
tận dụng mọi điều kiện phù hợp với vận động của trẻ để tạo điều kiện cho trẻ
được vận động mọi lúc, mọi nơi. Khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết bị đồ
chơi cho trẻ phát triển vận động. Sắp xếp đồ chơi theo hướng mở và theo từng
lứa tuổi.
Hợp tác cùng với hội cha mẹ học sinh trong việc phát triển kỹ năng vận
động cho trẻ, vận động đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng khu vui chơi vận
động tạo môi trường vận động, đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi
cho trẻ vui chơi.
6


Tổ chức quán triệt các nội dung hướng dẫn thực hiện chuyên đề vận động tới
toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong các cuộc họp hội đồng,
sinh hoạt chuyên môn.
Các hoạt động giáo dục trong trường mầm non tạo môi trường học tập, sắp
xếp các góc chơi hợp lí, phù hợp với độ tuổi. Tạo khoảng không gian rộng rãi,
an toàn cho trẻ tự do vận động. Đầu tư đủ các đồ dùng, dụng cụ cần thiết cho
việc phát triển kỹ năng vận động của trẻ ở góc chơi. Bổ sung các loại đồ chơi tự
tạo phong phú về chủng loại, chất liệu đạt chất lượng hỗ trợ phát triển các nhóm
cơ nhỏ cho trẻ, sắp xếp đồ dùng, dụng cụ phát triển vận động cho trẻ hợp lý hấp
dẫn trẻ tham gia vào hoạt động.
Chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động học: Lựa chọn các bài tập thể dục
sáng, bài tập phát triển chung, trò chơi vận động, các vận động cơ bản phù hợp với
nội dung chương trình, thiết kế tổ chức các hoạt động phù hợp với từng chủ đề và
lĩnh vực giáo dục phát triển. Tăng cường đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp
giáo dục, nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ phẩm chất tự tin,
phát triển tố chất kỹ năng nhanh, mạnh, khéo, bền bỉ trong mọi hoạt động.
Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên lựa chọn thời điểm chơi phù hợp, lựa chọn
ngân hàng trò chơi, làm mới các hình thức vận động. Giúp trẻ vận động tích
cực
Ngân hàng trò chơi là các trò chơi mới, phù hợp với các hoạt động thu hút
được sự hứng thú chơi của trẻ, giúp trẻ không nhàm chán trong khi chơi.
Thời điểm chơi là yếu tố rất quan trọng trong quá trình chơi, bởi khi chơi
trẻ vận mạnh. Nên chọn trò chơi có vận động tích cực vào buổi sáng và trò chơi
có vận động nhẹ nhàng vào buổi chiều và trò chơi phải phù hợp với độ tuổi của
trẻ.
Việc lựa chọn địa điểm và trò chơi cho trẻ tập cũng rất quan trọng đến sức
khoẻ của trẻ, nếu trời lạnh, mưa cần tập trong phòng học và phòng học cần
thoáng và sạch sẽ.
Dựa vào nội dung giờ học, vào các hoạt động trước và sau khi tổ chức trò
chơi và sự hứng thú của trẻ để lựa chọn trò chơi cho thích hợp.
Khi lựa chọn trò chơi vận động để đưa vào phần chính của giờ thể dục,
nên chọn những trò chơi tương ứng với nhóm vận động cơ bản để rèn kỹ năng
vận động cho trẻ.
Ví dụ: Để rèn kỹ năng đi giáo viên có thể chọn trò chơi "Đi theo tín
hiệu". Hay để rèn kỹ năng ném xa bằng một tay giáo viên có thể chọn trò chơi
"Ném qua dây"
Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo rất hiếu động nên giáo viên cần bao quát khi trẻ
chơi để đảm bảo sự an toàn cho trẻ.
Chú ý đến sức khỏe của trẻ, khi trẻ chơi vận động đã mệt phải dừng ngay.
Nên cho trẻ dừng cuộc chơi khi trẻ ra mồ hôi nhiều, thở nhanh. Đảm bảo an toàn
cho trẻ. vì vậy nếu tập những bài tập sai hoặc có thói quen không đúng để dẫn
đến những phát triển sai lệch về cơ thể.
Vì vậy tôi hướng dẫn cho giáo viên khi chọn những bài tập cho trẻ 3-4
tuổi cần chọn những bài có những tác động đến sự phát triển của trẻ như: Chạy,
7


nhảy các kiểu khác nhau, bò, trườn, chơi cầu trượt...Tuỳ theo độ khó của vận
động để trẻ thực hiện số lượt tập, sau đó cho trẻ nghỉ giải lao.
Trẻ từ 4-5 tuổi tiếp thu các động tác nhanh và thành thạo hơn, khả năng
vận động tại chỗ nhanh và tốt hơn, nhưng khi thực hiện 2 động tác cơ bản thì sự
chuyển tiếp các động tác còn chậm và chưa liên tục. Ở lứa tuổi này cần nâng cao
sức mạnh chuyên biệt như: Sức nhảy, sức ném, kéo, bắt bóng, tiếp súc với các
vật chuyển động.... Trên cơ sở đó trẻ có khả năng phối hợp động tác của bản
thân với động tác của bạn khác.
Trẻ từ 5-6 tuổi đã có khả năng phối hợp các động tác tốt hơn và chuyển
nhanh được từ động tác này sang động tác khác. Trẻ có thể phối hợp được 2
hoặc nhiều động tác cơ bản như: Chạy và nhảy bật qua chướng ngại vật; ...Trẻ ở
lứa tuổi này thể hiện rõ ý muốn vươn tới những thành tích mới. Trẻ quan tâm
đến thành tích của mình và so sánh với các bạn cùng lứa tuổi. Do đó đối với trẻ
5-6 tuổi nên tổ chức thi đồng đội.
Trong khi trẻ tham gia hoạt động vận động tránh để trẻ chờ đợi quá lâu,
hoặc trẻ hò hét to, khi tổ chức cho trẻ hoạt động nên chú ý dưới hình thức thi
đua, nhằm kích thích trẻ vận động tích cực, cần chú ý đến những trẻ nhút nhát
kém vận động, tạo cơ hội để trẻ tự tin tham gia vào các hoạt động.
Biện pháp 3: Xây dựng môi trường vận động trong và ngoài lớp khuyến khích
trẻ phát triển kỹ năng vận động phù hợp và tích cực.
* Tạo môi trường trong lớp:
Môi trường trong lớp rất đa dạng, phong phú, sắp xếp các góc chơi hợp lí,
phù hợp với độ tuổi, tạo khoảng không gian rộng rãi, an toàn cho trẻ tự do vận
động, làm thêm một số đồ dùng, dụng cụ cần thiết cho việc phát triển vận động
của trẻ ở góc chơi. Bổ sung các loại đồ chơi tự tạo phong phú về chủng loại, chất
liệu đạt chất lượng, và có sáng tạo về mặt nội dung (các đồ dùng đồ chơi ở các
lớp khác nhau, rất phong phú, đa dạng và có hiệu quả sử dụng cao trong các hoạt
động). Đa dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận
động. Giáo viên tích cực, nhiệt tình trong công tác làm đồ dùng đồ chơi, tận
dụng nguồn nguyên vật liệu sẵn có của địa phương và gần gũi với trẻ để tạo nên
các đồ chơi phục vụ trong các tiết học thể chất đạt hiệu quả cao.

8


Giáo viên Trường Mầm non Dân Quyền ( khu B )đang hướng dẫn trẻ làm
đồ dùng, đồ chơi
Khai thác sử dụng vật liệu tự nhiên, sẵn có ở địa phương, an toàn với trẻ.
Tạo mọi cơ hội cho trẻ rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, phối hợp tay - mắt với
các thao tác cơ bản: cắt, xé, dán, đo, đan, tết, lăn, cuộn, đính, cài cúc, thắt, buộc.
Tạo môi trường trong và ngoài giáo dục phát triển vận động cho trẻ giúp
trẻ khỏe mạnh và có kỹ năng vận động trong sinh hoạt hằng ngày.
Qua thực hiện biện pháp xây dựng môi trường vận động trong và ngoài
lớp, bổ sung đồ chơi vận động hợp lý khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng vận
động phù hợp và tích cực.
Giáo viên có phần nắm chắc phương pháp biện pháp và có phần tích cực
hơn trong công tác dạy kỹ năng vận động cho trẻ mầm non. Giáo viên đã sử
dụng các phương pháp một cách thường xuyên, liên tục hơn. Thường xuyên cho
trẻ hoạt động rèn luyện kỹ năng vận động, tận dụng tối đa điều kiện sẵn có ở sân
trường và ở trong lớp học để cho trẻ thực hiện nhiều lần vận động khác nhau, tạo cho
trẻ sự thoải mái rèn luyện kỷ năng vận động, lồng ghép tích hợp dạy kỹ năng vận
động cho trẻ trong các hoạt động khác một cách thường xuyên.
* Môi trường bên ngoài lớp học:
Ngoài việc triển khai chỉ đạo giáo viên tạo môi trường trong lớp học, để
giáo dục phát triển vận động cho trẻ thì môi trường giáo dục phát triển vận động
cho trẻ ngoài lớp học cũng là vấn đề đang được chú trọng, nhằm giúp trẻ khỏe
mạnh và có kỹ năng vận động trong các hoạt động hàng ngày. Trong đó xây
dựng môi trường bên ngoài cho trẻ phát triển vận động chủ yếu là các trò chơi
vận động thô (đi, chạy, bật nhảy, ném, chuyền, tung bắt, leo trèo, bò trườn…),
9


Hoạt động phát triển vận động cơ bản (vận động thô) là 1 trong 3 nội dung trọng
tâm của giáo dục phát triển vận động được đề cập trong chương trình giáo dục
mầm non
Với thuận lợi về diện tích sân vườn của nhà trường, thoáng mát thuận tiện
cho việc qui hoạch khu vui chơi cho trẻ tại sân trường, đảm bảo diện tích cho trẻ
hoạt động. Sân chơi phải bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn, có cây xanh bóng mát.
Phát huy tính năng sử dụng của các loại đồ chơi ở sân trường, sắp xếp các
đồ chơi phát triển vận động cho trẻ, các khu vui chơi đều đảm bảo sạch sẽ, có
bóng mát, có nhiều chủng loại đồ chơi phong phú, đa dạng, tăng cường cho trẻ
tiếp xúc với thiên nhiên. Tổ chức thường xuyên các cuộc thi giữa các nhóm lớp qua
các trò chơi vận động các bài tập mang tính tập thể. Đáp ứng được yêu cầu cho trẻ
vận động ngoài trời theo các độ tuổi. nhằm kích thích trẻ phát triển vận động
một cách khéo léo góp phần tăng cường bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
Bên cạnh đó giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non giúp hình
thành và rèn luyện các kỹ năng vận động (đi, chạy, nhảy…), đồng thời phát triển
các tố chất vận động như: Nhanh, mạnh, khéo léo, bền bỉ…Chú trọng phát triển
cả vận động thô và vận động tinh gây hứng thú và khuyến khích trẻ tham gia để
phát triển toàn diện. Các đồ chơi tự tạo cũng được quan tâm, bố trí xem kẽ với
đồ chơi hiện đại để trẻ được luyện tập các kỹ năng vận động cơ bản : Đi,
chạy,nhảy, bò, trườn, trèo, tung, ném….

Học sinh Trường Mầm non Dân Quyền (khu A) đang tập bài tập vận động
10


Để việc khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ chơi cho trẻ phát triển vận
động, trường đã bố trí cho các lớp luân chuyển khu vực chơi theo lịch để mọi trẻ
có cơ hội tham gia chơi những đồ chơi khác nhau trong khuôn viên trường.
Thường xuyên quan tâm đến đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia vận
động. Đồ dùng, đồ chơi được kiểm tra theo định kỳ và sửa chữa ngay khi có dấu
hiệu mất an toàn.
Biện pháp 4: Hướng dẫn giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung vận động
vào các hoạt động trong ngày của trẻ:
Việc lồng ghép các hoạt động vận động nhằm củng cố bài học và thay đổi tư
thế, hình thức trong hoạt động là rất cần thiết, chính vì vậy tôi đã chỉ đạo giáo viên
đưa các nội dung vận động vào các hoạt động trong ngày, thay đổi các trạng thái
động, tĩnh bằng các trò chơi vận động, trò chơi dân gian...
Lồng ghép vào giờ đón, trả trẻ:
Cho tự do chơi ở các góc mà trẻ thích, trẻ chơi lắp ghép, hoặc xâu hột hạt,
đan, tết... nhằm phát triển sự linh hoạt của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt.
Phát triển vận động thông qua hoạt động thể dục sáng:
Buổi sáng trẻ được tập thể dục sẽ nâng cao hoạt động của các cơ quan
trong cơ thể, phát triển kỹ năng vận động cần thiết tạo cho trẻ trạng thái sảng
khoái, vui tươi. Thể dục sáng giúp trẻ khôi phục khả năng làm việc của toàn bộ
các cơ quan, cuốn hút trẻ vào các hoạt động. Đặc biệt khi trẻ được tham gia thể
dục sáng thường xuyên sẽ giúp trẻ tự tin, mạnh dạn hơn trong cuộc sống, trong
học tập, nâng cao tinh thần tập thể, ý thức lao động tinh thần trách nhiệm với
công việc cho trẻ. Trong giờ thể dục sáng tôi lựa chọn, sắp xếp các động tác phù
hợp và hấp dẫn đối với trẻ. Bài tập phải có các động tác hoàn thiện các kỹ năng
đi, chạy nhảy để hình thành tư thế đúng, giúp cho các cơ quan hô hấp, tuần hoàn
và các nhóm cơ hoạt động tích cực.Thể dục sáng được thay đổi phần nhạc kết
hợp những bài tập bài hát mới lạ như: Dân vũ rửa tay..., giúp trẻ hứng thú hơn
song vẫn đảm bảo phát triển các nhóm cơ theo yêu cầu của chương trình.

Học sinh Trường Mầm non Dân Quyền (khu A ) tập bài thể dục sáng
11


Phát triển vận động thông qua hoạt động ngoài trời:
Hoạt động ngoài trời trẻ được chơi, vận động với các đồ chơi có sẵn:
Thông qua hoạt động leo trèo trên các thiết bị dụng cụ vận động ngoài trời: cầu
trượt, các vận động bò, trườn, trèo, tung, ném chuyền bắt, leo qua các bậc tam
cấp, gốc cây, nhảy lò cò, rèn cho trẻ sự khéo léo nhanh nhẹn của đôi bàn tay, bàn
chân. Tổ chức cho cháu chơi một số trò chơi sinh hoạt tập thể đơn giản, trò chơi
sinh hoạt cộng đồng cũng rất thu hút trẻ như : Thả đĩa ba ba, trời nắng trời mưa,
chim dổi lồng, kéo cưa lừa xẻ,… Trong giờ chơi tự do của trẻ tôi luyện tập thêm
cho những trẻ phát triển chậm, không tiếp thu được trong giờ tập luyện, nhằm
giúp trẻ theo kịp các bạn trong lớp, theo kịp chương trình, phù hợp với độ tuổi.
Phát triển vận động thông qua các hoạt động chung:
Ví dụ: Giờ hoạt động làm quen với toán lớp 3 tuổi ôn nhận biết hình tròn,
hình vuông, giáo viên có thể tổ chức cho trẻ trò chơi “ nhảy như Thỏ”. Khi giáo
viên yêu cầu các chú thỏ về chuồng hình chữ nhật…các con sẽ phải nhảy giống
như chú Thỏ về chuồng có ký hiệu hình chữ nhật.
Hoạt động Làm quen chữ cái:
Với hoạt động tập tô với chữ cái, sau khi trẻ tô xong chữ cái cho trẻ chơi trò
chơi vận động: Dừng bút đan các ngón tay lại với nhau và xoay cổ tay sẽ tạo cho
trẻ có tâm thế thoải mái để tiếp tục học tập tiếp và đạt kết quả cao hơn.
Hoạt động Góc:
Qua hoạt động góc trẻ được thực hiện và phối hợp các cử động của bàn tay,
ngón tay, phối hợp tay – mắt với các bài tập.
Góc tạo hình: Trẻ được dùng bàn tay, ngón tay để vẽ, các ngón tay kết hợp
với nhau cầm phấn, bút vạch ra những đường nét theo sự tưởng tượng của trẻ.
Trẻ dùng đất nặn nhào, bóp, lăn dọc, xoay tròn, ấn, dí cũng cần có sự khéo léo
và sức mạnh của đôi bàn tay.
Góc xây dựng: Trẻ được luyện tập các cử động của bàn tay, ngón tay khi
lắp ghép hình, xếp gạch xây hàng rào....
Các hoạt động khác:
`Tổ chức cho trẻ giao lưu vận động với các trẻ lớp khác trong khối. Khi trẻ
đến trường học trẻ được tham gia học tập vui chơi cùng các bạn ở lớp của mình .
Để mở rộng mối quan hệ bạn bè không những ở trong lớp mà với các bạn ở lớp
khác để trẻ được giao lưu học hỏi, giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, mạnh
dạn chia sẻ cảm xúc và thể hiện mình, trẻ giao lưu và trực tiếp tham gia hoạt
động tôi đã cho trẻ tham gia giao lưu cùng các trẻ khác trong khối, trong các chủ
đề và ngày lễ hội.
Tăng cường cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên: Tổ chức thường xuyên các cuộc
thi giữa các nhóm lớp qua các trò chơi vận động các bài tập mang tính tập thể. Sắp
xếp khoảng không gian an toàn cho trẻ vận động, kích thích hoạt động tự vận
động cho trẻ, quan tâm giáo dục cá biệt đối với trẻ hoặc khuyến khích trẻ tự vận
động, tạo tình huống để trẻ có thể ôn luyện các vận động đã được luyện tập
trong tiết học. Tạo điều kiện cho trẻ tự luyện tập những bài tập, trò chơi mà trẻ
yêu thích, việc áp dụng phương pháp giáo dục cá biệt cho trẻ, tập luyện thêm
năng khiếu về thể dục thể thao cho trẻ.
12


Học sinh trường MN Dân Quyền (khu B)đang chơi trò chơi vận động
Biện pháp 5: Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường “Lấy trẻ làm trung
tâm”để thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ.
Mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm,
xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, trẻ sẽ có hứng thú,
cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ học
bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang
hứng thú và đang thực hiện. Song song với việc lập kế hoạch giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm, nhà trường xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ được trải
nghiệm, tự mình thực hiện các trò chơi vận động.
Ví dụ: Khi chỉ đạo giáo viên thực hiện dạy các kỹ năng vận động cho trẻ như
leo, trèo, chạy, nhảy...mà không cần đến sự giúp đỡ của cô. tạo mọi cơ hội cho
trẻ được tham gia vào các hoạt động: Trải nghiệm: trẻ được học qua thực tế, qua
việc làm, qua khám phá tìm tòi. Giao tiếp: Chia sẻ với bạn và học từ mọi người.
Suy nghĩ và vận dụng những điều đã lĩnh hội được vào việc giải quyết các tình
huống. Trao đổi diễn đạt chia sẻ suy nghĩ và mong muốn giáo viên chỉ là người
tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh kiến thức. Trẻ có rất
nhiều cách để học và học có hiệu quả khi tham gia vào các hoạt động như lớp
mẫu giáo lớn A3, lớp nhỡ B3, lớp bé C3…Trẻ càng tham gia nhiều hoạt động thì
học được càng nhiều. Do đó hoạt động cho trẻ có ý nghĩa thì trẻ học sẽ hiệu quả
hơn.

13


Học sinh Trường Mầm non Dân Quyền ( khu A)chơi với nước, cát, dưới sự
giám sát của cô
Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự
nhiên - xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục
trẻ ở trường mầm non. Chính vì thế mà tôi thường xuyên chỉ đạo giáo viên thực
hiện tốt việc thực hiện lấy trẻ làm trung tâm sẽ mang lại hiệu quả cao nhằm góp
phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
Ví dụ: Tôi dự giờ vận động ở lớp mẫu giáo lớn B1 giáo viên thực hiện và
áp dụng biện pháp Lấy trẻ làm trung tâm bằng cách cho trẻ tự hoạt động và trải
nghiệm dưới sự tổ chức, hướng dẫn của cô để giúp trẻ phát triển toàn diện, trẻ tự
tin cố gắng của chính mình trong các hoạt động học tập có tính khám phá và sử
dụng trí tưởng tượng.
Thường xuyên chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục phù hợp
với đặc điểm tình hình của lớp, sẽ là phương tiện, là điều kiện để phát triển phù
hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi, trong từng giai đoạn, trong từng thời kì.Thông
qua phương pháp này giáo viên trường tôi đã có nhiều kinh nghiệm để sáng tạo
trong việc thiết kế các vận động cho trẻ, hiểu rõ nội dung về phát triển kỹ năng
vận động hơn và có hứng thú khi sáng tạo làm đồ dùng, đồ chơi vận động cùng
trẻ. Còn trẻ thì mạnh dạn hơn, tự tin hơn thực hiện các kỹ năng vận động một
cách thuần thục hơn.
Biện pháp 6: Công tác tuyên truyền kêu gọi xã hội hóa giáo dục. Tăng
cường thiết bị, đồ dùng vận động và tạo môi trường cho trẻ hoạt động tốt.
Năm học 2017 – 2018 nhà trường đã tổ chức đi sâu vào thực hiện chuyên
đề. Đối với trẻ mầm non đồ dùng đồ chơi rất quan trọng, đặc biệt là đồ dùng cho
trẻ vận động. Chính vì vậy trước khi vào năm học ban giám hiệu đã triển khai
14


nội dung họp phụ huynh, thông qua trao đổi hàng ngày, qua các góc tuyên
truyền, để xây dựng nội dung và hình thức thực hiện, từ đó nhà trường đưa vào
kế hoạch năm học. Sau khi đã thông qua kế hoạch của nhà trường được phụ
huynh đồng tình ủng hộ.
Nhằm nâng cao sự hiểu biết và tầm quan trọng của chuyên đề, tuyên truyền
sâu rộng tới cộng đồng, người dân trên địa bàn thông qua việc tổ chức các phong
trào thi đua, các chuyên đề, hội thi cấp trường của cô và trẻ lồng ghép với chuyên
đề phát triển vận động, qua đó không chỉ đánh giá chất lượng giáo dục mà còn
tuyên truyền sâu rộng trong phụ huynh ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển vận
động cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền vận động, các ban
ngành đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm cùng chung tay, đóng
góp ủng hộ nhà trường đầu tư thiết bị, đồ chơi phát triển kỹ năng vận động cho trẻ .
hình thành một số thói quen tốt trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe
và an toàn, những thói quen vận động cần thiết cho trẻ ngay từ ban đầu.
Bản thân đã tham mưu với ban giám hiệu nhà trường, tăng cường đầu tư
cho 3 khu về đồ dùng, đồ chơi cho góc vận động, đồ chơi ngoài trời, tuyên
truyền phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu, phế liệu như: Thùng cát tông để trẻ
chui qua đường hầm,vỏ hộp sữa,vải vụn, hàn ván dốc, lốp xe….để tạo ra đồ
dùng cho trẻ tập.Với sự quan tâm nhiệt tình của hội phụ huynh đã kêu gọi ủng
hộ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp...và kết quả cụ thể đó là. Tặng cho 3 khu
đồ dùng vận động, đồ chơi ngoài trời như: Một số đồ dùng phục vụ các hoạt
động ngoài trời, bộ rồng vàng 8 ghế, bộ đu xích đại, mâm quay năm giống… với
số tiền tổng trị giá 58 triệu đồng.
Biện pháp 7: Tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá nhận xét các hoạt động
chuyên đề :
Kiểm tra là việc xem xét, đánh giá toàn diện hoặc từng chuyên đề của các
cơ quan đơn vị, cơ sở giáo dục toàn diện trực thuộc nhằm phát hiện kịp thời các
sai sót, lệch lạc để có biện pháp khắc phục, đảm bảo các hoạt động đúng qui
định.
Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát thực trạng giáo dục phát
triển vận động, đánh giá về chất lượng giáo dục, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ
giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong Trường Mầm non.
Đặc biệt dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm hoạt động chung và các hoạt
động khác, để chỉ đạo đôn đốc thực hiện chuyên đề một cách hiệu quả. Qua
kiểm tra dự giờ giúp cho giáo viên có những định hướng thống nhất để áp dụng,
điều chỉnh, bổ sung.
Hàng năm có đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm và định hướng cho việc
tiếp tục thực những năm tiếp theo.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với
bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Sau 1 năm quản lý và chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên thực hiện “Một số
biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động
15


cho trẻ trong Trường Mầm non” nhằm nâng cao thể lực sức khỏe cho trẻ. Giáo
viên đã hiểu được nội dung dạy kỹ năng phát triển vận động cho trẻ ở trường
mầm non và được vận dụng một cách khoa học, lồng ghép tích hợp trong các
môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Về kiến thức có thể truyền đạt và hướng
dẫn trẻ thực hành thao tác. Cụ thể kết quả như sau:
Bảng khảo sát giáo viên, học sinh cuối năm học
(Tháng 4/2018)
*. Đối giáo viên:

Nội dung khảo sát

1. Sưu tầm, lựa chọn các trò chơi vận động
hợp với hoạt động rèn luyện kỹ năng VĐ.
2. Tận dụng tối đa điều kiện sẵn có ở sân
trường để cho trẻ thực hiện nhiều lần vận
động khác nhau.
3. Sử dụng yếu tố chơi
4. Sử dụng yếu tố thi đua
5. Động viên khích lệ kịp thời
6. Tạo cho trẻ sự thoải mái rèn luyện kỷ
năng vận động các nhóm cơ hô hấp.
7. Tạo cho trẻ quyền tự quyết định khu vực
rèn luyện kỷ năng VĐCB mà trẻ thích.
8. Tạo cho trẻ sự khéo léo rèn luyện kỷ
năng VĐ cử động bàn tay, ngón tay
9. Bổ sung kinh nghiệm vận động cho trẻ

Tổng
số GV
khảo
sát

Mức độ sử dụng
Thường
Chưa
xuyên
thường
TS

Tỷ lệ
%

22

22

100

22

22

100

22
22
22

21
22
22

95
100
100

22

100

22

100

22

100

22

100

22
22
22
22
22
22

TS

1

Tỷ lệ
%

5

10. Mô phỏng bài tập vận động
22
100
11. Nhận xét đánh giá
22 100
*. Đối với trẻ:
a. Tập vận động các nhóm cơ và hệ hô hấp:
Tổng
số trẻ

Thường
xuyên

Nội dung khảo sát

- Các động tác hô hấp.
- Động tác phát triển cơ tay.
- Động tác lưng bụng

428
428
428

TS

Tỉ lệ
%

428
428
410

100
100
96

Chưa
thường
xuyên
Tỉ lệ
TS
%

0
0
18

0
0
4
16


- Động tác chân

428

413

97

15

3

b. Tập các vận động cơ bản
Đi, chạy, giữ thăng bằng.
428
405
94
23
6
- Bật, nhảy.
428
407
95
21
5
- Tung, ném,bắt.
428 407
95
21
5
- Bò, trườn, Trèo.
428 405
94
23
6
c. Các cử động bàn tay, ngón tay
- Vo, Xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vẽ,
véo, miết, gắn, nối...
428
393 92 35
8
- Đan tết, luồn, thắt buộc dây.
428
388 88 40
12
Lắp ráp.
428
388 88 40
12
- Sử dụng bút
428
396 93 32
7
- Sử dụng kéo thủ công
428
383 89 45
11
- Sử dụng bàn chải đánh răng
428
378 88 50
12
*Đối với phụ huynh:
Thông qua việc sử dụng các biện pháp phối kết hợp với phụ huynh trẻ,
với các tổ chức đoàn thể trong xã hội, các bậc phụ huynh đã hiểu được tầm quan
trọng của quá trình giáo dục trẻ mầm non, qua các hoạt động ở trường mầm non
nói chung và qua hoạt động phát triển vận động nói riêng. Vì thế mà đã có sự
chuyển biến trong việc giáo dục trẻ ở nhà, cũng như đã tạo điều kiện thuận lợi
về cơ sở vật chất có liên quan đến trò chơi vận động như : Góp nguyên vật liệu
dễ kiếm, dễ tìm trong thiên nhiên hoặc nguyên vật liệu phế thải , để giáo viên
làm đồ dùng trực quan phục vụ cho việc tổ chức trò chơi vận động cho trẻ…Từ
đó giúp cho việc tổ chức các trò chơi vận động đạt kết quả cao hơn.
* Đối với bản thân:
Sau khi áp dụng các biện pháp trên, để nâng cao vai trò quản lý của mình
đối với giáo viên nhà trường. Bản thân Tôi cũng được bổ trợ thêm một số
kiến thức trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch.
Cũng từ các biện pháp trên khi kiểm tra giáo viên của mình thực hiện kế
hoạch tổ chức cho trẻ phát triển vận động. Tôi rút ra những mặt tích cực và hạn
chế trong quá trình tổ chức, từ đó giúp giáo viên khắc phục những hạn chế, đồng
thời tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng bổ sung dụng cụ trang thiết bị cho trẻ
hoạt động vận động tạo môi trường tốt cho trẻ, ứng dụng và trải nghiệm hàng
ngày…
Thực hiện tốt các biện pháp trên đã đem lại cho tôi vốn kiến thức, kinh
nghiệm xây dựng và sử dụng linh hoạt những phương pháp, biện pháp, thủ
thuật…giúp giáo viên tổ chức thành công tốt các hoạt động phát triển vận động
cho trẻ.
* Tác dụng của đề tài đối với nhà trường:
Đề tài được đưa vào ứng dụng ở 3 khu học, tôi thấy 100% giáo viên nắm
được những nội dung cơ bản khi dạy kỹ năng vận động cho trẻ và đã lồng ghép
tích hợp vào các hoạt động trên ngày. Đồng thời vận dụng tốt các phương pháp
17


dạy học ở các khối lớp trong nhà trường, giáo viên đã có thể tự mình xây dựng
kế hoạch và cung cấp cho trẻ những kiến thức cần thiết, đảm bảo an toàn cho trẻ
ở mọi lúc mọi nơi, trẻ được vui vẻ cùng bạn bè và tham gia tích cực vào các hoạt
học cũng như hoạt động vui chơi dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo của cô giáo, tạo
cho trẻ tinh thần thoải mái “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, [5]. Tăng tỷ
lệ huy động trẻ đến trường, đảm bảo chỉ tiêu trẻ đi học thường xuyên trên tháng
97% trở lên, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống còn 2,3%. 100% phụ huynh phối
hợp với giáo viên cùng giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
* Kết luận :
Chăm sóc giáo dục, nâng cao sức khỏe cho trẻ ở trường mầm non là sự
nghiệp cao quý của toàn xã hội, của mỗi gia đình. Song trước hết là của ngành
giáo dục mà trong đó là nhà trường đóng vai trò chủ yếu, cô giáo đóng vai trò
phụ trách, tổ chức các hoạt động trong trường mầm non. Đặc biệt qua thực tế chỉ
đạo cho thấy“ Giáo dục phát triển vận động” cho trẻ là một vấn đề cần thiết mà
cốt lõi của chương trình giáo dục mầm non hiện nay là hướng tới trẻ phát triển
toàn diện về mọi mặt. Đây là một vấn đề rất quan trọng, rất thiết thực với việc
giáo dục và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ, bởi giáo dục phát triển vận
động cho trẻ tốt vừa để thỏa mãn nhu cầu vui chơi, phát huy được tính tích cực
chủ động, sáng tạo khám phá về thế giới xung quanh của trẻ. Trẻ khỏe mạnh sẽ
là nền tảng để tiếp thu, lĩnh hội kiến thức tốt ở các cấp học tiếp theo.
Từ những biện pháp mà bản thân đã vận dụng vào thực tiễn trong nhà
trường bản thân đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:
18


Nhà trường ngay từ đầu năm học xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện
chuyên đề phát triển vận động.
Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Tăng cường thiết bị, đồ dùng vận động và tạo môi trường cho trẻ hoạt
động tốt.
Hướng dẫn giáo viên tổ chức tốt các hoạt động phát triển vận động cho
trẻ.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo lịch về chất
lượng Giáo viên, học sinh trong việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục
Chỉ đạo giáo viên lồng ghép các hoạt động phát triển kỹ năng vận động
vào các hoạt động.
Triển khai nội dung chuyên đề tới các bậc phụ huynh trường thông qua
trao đổi hàng ngày, qua các góc tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo
dục, thu hút sự quan tâm, đóng góp ủng hộ nhà trường đầu tư thiết bị, đồ chơi phát
triển vận động cho trẻ và phối hợp với nhà trường trong việc hình thành một số
thói quen tốt trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe và an toàn, những
thói quen phát triển kỹ năng vận động cần thiết cho trẻ ngay từ ban đầu.
Sáng kiến kinh nghiệm này được áp dụng tại Trường Mầm non Dân
Quyền năm học 2017 – 2018. Nhờ có các biện pháp trên việc quản lý chỉ đạo
giáo viện thực hiện kỹ năng vận động trong trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở
trường ngày càng được nâng cao góp phần quan trọng trong việc tạo ra giá trị
thương hiệu của nhà trường và thực sự là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh
vì trẻ ở đây được chăm sóc, giáo dục một cách khoa học số trẻ phát triển về thể
lực, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được đi lên..
* Kiến nghị
Để đảm bảo cho việc thực hiện “Giáo dục phát triển vận động trong Trường
Mầm non” đạt hiệu quả tôi đưa xin ra một số ý kiến đề xuất như sau:
Đối với trường Mầm non Dân Quyền là một đơn vị có nhiều khó khăn bất
cập so với các đơn vị khác đó là với ba khu học và hơn 400 học sinh. Vì vậy đề
xuất với các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa, hỗ trợ thêm đồ dùng đồ chơi, để
nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học tốt hơn ở những năm học tiếp theo.
Năm học 2017-2018 sắp khép lại, nhưng các trò chơi vận động đang và sẽ
đồng hành cùng các bé. Hy vọng rằng trong những năm học tiếp theo, trò chơi
vận động vẫn sẽ tiếp tục là “ món ăn tinh thần” để các bé có nhiều hứng thú khi
đến trường.
Trên đây là một số kinh nghiệm tôi đã rút ra trong quá trình chỉ đạo nâng
cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non. Kính
mong được sự góp ý của hội đồng khoa học để công tác quản lí chỉ đạo về nâng
cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ để trường mầm non chúng
tôi trong những năm tiếp theo đạt chất lượng cao hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

19


XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Dân Quyền Ngày 10 tháng 04 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh
nghiệm của mình viết, không sao chép nội
dung của người khác.
Người viết

Lê Thị Minh

20


21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×