Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp của hiệu trưởng để xây dựng một số tập thể nữ có tâm lý tốt, quan hệ thân thiện đẻ hoàn thành công tác tốt tại trường mầm non na mèo

1. Mở đầu
1.1.Lý do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết chỉ có bậc ngành học Mầm non là ngành học hoạt
độnẩctong môi trường chủ yếu là phụ nữ thì chắc chắn môi trường này sẽ rất
hay nhạy cảm đó là hiện tượng tâm lý của con người diễn ra rất đa dạng, phức
tạp và nó lại có sức mạnh vô cùng rất to lớn đối với hoạt động của con người. Ai
cũng thấy khi con người yêu thích một việc nào đó hoặc yêu ai đó thì: “yêu nhau
yêu cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” hoặc “ tam tứ núi” họ cũng trèo,
“thất bát sông” họ cũng lội, “ngũ lục đèo” họ cũng qua để đến được với người
mà mình yêu quý.
Cái bắt tay siết chặt, một câu hỏi han chân tình, một ánh mắt thân thiện
của một Thủ trưởng có uy tín có thể làm cho con người khoẻ hẳn lên về cả sinh
lực và tinh thần, do đó hiệu quả công việc của họ cảm thấy có năng lượng cao
hơn hẳn. Ngược lại sự thất vọng trong công tác, một câu trách móc không đúng
lúc, đúng nơi, đúng mức của Thủ trưởng có thể làm cho người ta trở nên ủ dột,
chán nản, tuyệt vọng và ảnh hưởng rất xấu tới kết quả làm việc của họ.
Hơn thế nữa để xây dựng một bầu không khí trong tập thể cơ quan đơn vị
toàn là phụ nữ thì tâm lý trong nhà trường phải thân thiện: “Xây dựng mối quan
hệ thân thiện giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh”
tốt cũng là việc cần phải thực hiện trong tập thể nhà trường để dẫn đến mọi
người cùng đồng lòng, biết thương yêu nhau, biết chia sẻ, tương thân tương ái

lẫn nhau, để dẫn đến một tập thể vững mạnh và đó cũng là tiền đề dẫn đến sự
thành công trong công tác của một người Hiệu trưởng.
Để tìm ra được tiếng nói chung và tạo sự đồng thuận trong tập thể đơn vị
toàn là phụ nữ như vậy quả là một vấn đề hết sức phức tạp, khó khăn khi quản
lý đối với một người Hiệu trưởng. Có câu dân gian nói rằng “ hai người phụ nữ
với một con vịt thành cái chợ”. Người thủ trưởng đơn vị sẽ phải làm gì, làm như
thế nào để lãnh đạo hội đồng sư phạm ấy tạo nên môi trường làm việc thân
thiện, đoàn kết, không khí nơi làm việc như không khí một nhà thứ hai cảu các
thành viên.
Nhận thấy rõ tầm quan trọng của nội dung đã nêu trên, bản thân tôi là
một Hiệu trưởng của một trường Mầm non tôi luôn suy nghĩ, lo lắng và trăn trở
từ bấy lâu nay, với mong muốn tìm được những giải pháp hay và thực nghiệm
đạt hiệu quả để xây dựng tập thể đoàn kết góp phần nâng cao chất lượng phong
trào thi đua. Chính vì vậy nên tôi mạnh dạn chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm
“Một số biện pháp của Hiệu trưởng để xây dựng một tập thể nữ có tâm lý tốt,
quan hệ thân thiện để hoàn thành công tác tốt tại trường Mầm non Na Mèo”.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Làm rõ thực tế của một số biện pháp của Hiệu trưởng để xây dựng một
tập thể nữ có tâm lý tốt, quan hệ thân thiện để hoàn thành công tác tốt tại trường
Mầm non. Là người Hiệu trưởng phải hiểu được tâm lý của những người dưới
quyền, nhân viên, hiểu được những hiện tượng tâm lý nãy sinh trong tập thể sư
phạm sẽ giúp người Hiệu trưởng biết cách đối nhân xử thế với từng GV và tập
1


thể sư phạm, biết cách lựa chọn và sử dụng GV, biết cách tạo ra không khí tâm
lý lành mạnh trong tập thể mà ở đó mọi người thấy hạnh phúc khi được làm việc
tại trường Mầm non, được cống hiến tất cả sức lực và trí tuệ của mình, biết cách
tự hoàn thiện mình để quan hệ thân thiện trong một ngôi trường có môi trường
tốt.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Tập thể nữ cán bộ giáo viên nhân viên và các hoạt động trong môi trường
sư phạm trong trường mầm non, tâm sinh lí của đối tượng tác động qua lại giữa
hoàn cảnh với công việc, giữa tình cảm với nhiệm vụ được giao mức đọ hoàn
thành công việc nguyên nhân lý do chủ quan khách quan tác động qua lại công
việc.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu qua tài liệu sách báo, tạp chí, bài viết có liên quan đến tâm lí
con người và đặc thù của phụ nữ đang trong độ tuổi công tác để làm rõ cơ sở
vấn đề .


Tìm hiểu sự khác nhau về nhận thức hành vi, thái độ tuổi tác của từng
người.
Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ có liên quan đến tâm
sinh lý, kết quả công việc.
Phương pháp quản lý chỉ đạo của ban giám hiệu
Đàm thoại trực tiếp với cán bộ giáo viên, nhân viên với một số phụ
huynhđể nắm bắt các thông tin khi cần thiết.
Đàm thoại với trẻ lắng nghe cảm nhận ngây thơ của trẻ để hiểu diến biến
tâm lý người lớn có ảnh hưởng đến công việc hàng ngày
2. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm:
2.1. Cơ sử lý luận
Trong đơn vị trường là một tập thể là “ Gia đình thứ hai”, cần một không
khí vô cùng quan trọng trong đời sống hằng ngày mà không thể thiếu được đối
với một cán bộ giáo viên, nhân viên. Thông qua hoạt động và giao tiếp với tập
thể mà mổi cá nhân hình thành được những phẩm chất tâm lý của bản thân
mình. Giữa tập thể và cá nhân bao giờ cũng có mối quan hệ tương hổ với nhau
cá nhân tác động đến tâp thể và ngược lại tâp thể tác động đến cá nhân.
Sự tác động này có thể diễn ra tích cực hoặc tiêu cực tuỳ theo phẩm chất
của từng cá nhân và tính chất của tập thể đó. Bởi thế quan tâm giáo dục từng con
người để xây dựng một tâp thể có tâm lý tốt thì tập thể đó mới lao động tốt và dĩ
nhiên một tập thể có tâm lý tốt thì mọi người mới đối xử thân thiện với nhau ở
đó mọi người đoàn kết, thương yêu, thân ái với nhau, mỗi người không những
trở nên tốt đẹp hơn mà còn lao động có hiệu quả hơn.
Trong vấn đề này những phẩm chất, nhân cách và phong cách quản lý của
người lãnh đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một nhân cách tốt của người
quản lý có thể nâng tập thể lên, chắp cánh cho mỗi người bay cao và ngược lại
một nhân cách thấp kém sẽ phá huỷ tập thể và không ít ảnh hưởng tiêu cực đến
nhân cách của mỗi thành viên trong nhà trường.
2


Vì vậy là người Hiệu trưởng cần phải trau dồi đạo đức, gương mẫu, thân
thiện, suy nghĩ tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất .
2.2. Thực trạng của vấn đề khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm
Để thực hiện tốt các phong trào người quản lý phải hiểu được tâm sinh lý
của những người dưới quyền hiểu được những hiện tượng tâm sinh lý nảy sinh
trong tập thể sư phạm từ đó giúp Hiệu trưởng biết cách đối nhân sử thế với giáo
viên và tập thể hội đồng sư phạm nhà trường. Biết cách lựa chọn và sử dụng
giáo viên, nhân viên, biết tạo ra không khí tâm lý lành mạnh trong tập thể nhà
trường mà ở đó mọi người thấy hạnh phúc khi được làm việc mong muốn được
cống hiến tất cả sức lực và trí tuệ của mình cho thế hệ tương lai, biết cách tự
hoàn thiện mình để quan hệ thân thiện trong một ngôi trường có môi trường tốt.
Tôi công tác trong ngành học Mầm non từ năm 1993 lúc đó đang là
trường Mẫu giáo thuộc xã Sơn Thuỷ. Đến tháng 9 năm 1999 trường được chia
tách thành lập thành trường Mầm non Na Mèo xã Na Mèo cho đến nay trong
cuộc hành trình gần 20 năm xây dựng và phát triển nhanh về số lượng cán bộ,
giáo viên, nhân viên cũng như sỉ số trẻ ở các độ tuổi đến trường trong quá trình
đó cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ có rất nhiều đồng chí giáo viên chuyển đi
chuyển đến vì cuộc sống gia đình công việc nhưng tinh thần đoàn kết nội bộ
vững chắc, sự phấn đấu phát triển vẫn luôn theo chiều hướng đồng thuận diều đó
khẳng định uy tín cũng như vị thế của trường cũng như cộng đồng xã hội. Mặc
dù cơ sở vật chất của nhà trường lúc đó còn là những phòng học tạm bợ tranh tre
nứa lá, nhà kho... Đến nay các phòng học, mổi tường trong và ngoài nhóm lớp
đã khang trang xanh sạch đẹp hơn.
Đặc biệt những năm học vừa qua nhà trường đạt danh hiệu Tiên tiến có
nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích cao ở các cấp.
+ Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên:
T
CB,GV,NV
Trình độ
Độ tuổi
S
CM
QL

33

3

GV

NV

ĐH

TC

Dưới
30

3035

35-40

40-45

45-50

Trên
50

29

1

15

18

19

3

8

2

1

0

Như vậy chúng ta thấy rằng số đội ngũ của đơn vị nhà trường đa số tuổi
đời đang còn rất trẻ, độ tuổi có khả năng tiếp cận rất nhảy cảm với các vấn đề về
tâm lý xã hội có nhu cầu phát triển vươn lên và khả năng ứng dụng thực hiện tốt
với nề giáo dục trong thời kỳ hội nhập của đất nước.
* Thuận lợi:
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học trường luôn nhận được sự
quan tâm sát sao của Phòng giáo dục đào tạo, chính quyền địa phương .
- Có sự phối kết hợp hài hoà nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh
thể hiện rõ nét ở công tác xã hội hoá giáo dục tảo mọi điều kiện về cơ sở vật
chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy và học.
- Trường có cơ sở vật chất phục vụ cho phong trào dạy và học.
3


- Có đủ GV đứng lớp, đa số đều là GV trẻ, nhiệt tình, yêu nghề.
- Trên 80% giáo viên đã và đang theo học trình độ trên chuẩn.
- Trường đã phân công chức năng nào nhiệm vụ đó.
- Tại trường đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí với nhau để hoàn
thành nhiệm vụ .
- Có các tổ chức đầy đủ các tổ chức, ban ngành đoàn thể trong nhà trường.
* Khó khăn:
- Trường còn có nhiều điểm lẻ các khu lẻ ở xa trung tâm hàng chục cây số
đường xá đi lại khó khăn, thông tin liên lạc hai chiều chưa được thường xuyên,
công tác quản lý chỉ đạo và nắm bắt tình hình tư tưởng tâm lý đội ngũ. Vào đầu
năm học nhà trường có tới 50% giáo viên đang hợp đồng trường, số giáo viên
đứng lớp thiếu so với quy định biên chế lớp, giáo viên nghỉ sản trong năm nhiều
điều này là vấn đề khó khăn nhất trong tâm lý của đội ngũ giáo viên.
- Trong ban giám hiệu nhà trường từ mấy năm nay chỉ có 2 ngườ nên việc
điều hành hoạt động nhà trường có gặp khó khăn.
- Tập thể Cán bộ giáo viên, nhân viên độ tuổi nghề quá chênh lệch nhau.
- Đa số giáo viên vừa học vừa làm để nâng cao trình độ chuyên môn nó
cũng ảnh hưởng đến tư tưởng chung.
- Có giáo viên mới ra trường nên việc thực hiện các hoạt động trong nhà
trường còn quá mới mẻ, có giáo viên đi dạy quá xa trên 10-20 km
+ Bảng khảo sát ban đầu Năm học 2016-2017
Đánh giá chuẩn nghề nghiệp
CBQL

Thi đua khen thưởng

CBGV,NV

XS

K

TB

0

2/2

0

XS

K

1/14 9/14

TB

4/14

CSTĐ
Huyện

LĐTT
Huyện

LĐTT
Trường

1/16

3/16

8/16

Nhìn vào bảng khảo sát trên của đội ngũ không đồng đều diễn biến tâm lý
thay đổi do có sự tác động từ nhiều phía , hiệu quả công việc năm học trước còn
khiêm tốn . - Tinh thần làm việc theo suy nghĩ có thể làm cho song nhiệm vụ,
hiệu quả ra sao cũng được.
- Trong giao tiếp chưa có sự cởi mở, thoải mái, thân thiện chưa thể hiện
chính kiến cho bản thân, ngại va chạm.
- Qua khảo sát từ phía phụ huynh thấy rằng ở một số giáo viên mới, trẻ
tuổi chưa cởi mở thân thiện trong giao tiếp với phụ huynh, một số giáo viên có
tuổi nghề làm việc cho song nhiệm vụ, chưa nhiệt tình.
- Tinh thần dân chủ trong đội ngũ còn hinh thức, chưa phát huy việc thực
hiện quy chế dân chủ của trường.
- Thực hiện nội quy quy chế trường học chưa nghiêm, hiện tượng không
chấp hành hay chấp hành một cách bắt buộc giờ giấc thực hiện nội dung chương
trình hoạt động mọi lúc mọi nơi.

4


- Tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình chưa thẳng thắn trong đồng
nghiệp chưa cao rồi số đối tượng cá biệt còn có hiện tượng coi thường lãnh đạo
nhà trường.
+ Công tác chỉ đạo các khối đoàn thể hoạt động chưa hiệu quả như việc
động viên chia sẻ quan tâm đến đời sống của đoàn viên công đoàn chưa thường
xuyên, chưa kịp thời.
2.3. Các giải pháp sử dụng giải quyết thực hiện:
Từ thực trạng trên của đội ngũ là người Hiệu trưởng đứng đầu cho cơ
quan đơn vị tôi luôn suy nghĩ việc tìm ra giả pháp để xây dựng một tập thể có
tâm lý tốt, quan hệ thân thiện để hoàn thành công tác tốt các nhiệm vụ tại trường
Mầm non rất có tầm quan trọng mà một trong những người Hiệu trưởng như tôi
cần phải suy nghĩ để làm được. Nhận thấy tầm quan trọng trên bản thân tôi đã
thực hiện những công việc như sau:
+ Xây dựng kế hoạch làm việc khoa học cho từng giai đoạn, tuần, tháng,
năm phù hợp có nội quy quy chế làm việc cụ thể rõ ràng, phân công nhiệm vụ
cho từng thành viên.
+ Xây dựng được bộ máy tổ chức có hiệu lực, xác định rõ vị trí, vai trò,
chức năng quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận.
+ Xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ khoa học để sao cho bộ máy vận
hành nhịp nhàng.
+ Xây dựng ý thức tự giác, phát huy tinh thần trách nhiêm làm việc vì
danh dự của trường.
+ Xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ chức trách quyền hạn nghĩa vụ
làm việc từ BGH cho đến giáo viên, nhân viên.
+ Thường xuyên quan tâm theo dõi trình độ phát triển của tập thể để duy
trì nghiêm túc hoặc điều chỉnh hợp lý các mối quan hệ chính thức trong tập thể
và xây dựng phương thức quản lý phù hợp với trình độ phát triển của tập thể.
+ Thường xuyên theo dõi, đánh giá đúng tính chất của các quan hệ không
chính thức trong mối quan hệ không chính thức trong tập thể, kịp thời có những
biện pháp tác động thích hợp nhằm giải quyết ngay những quan hệ tâm lý căng
thẳng giữa các cá nhân hay các nhóm khác với nhau để cho họ gần gủi nhau hơn
tạo nên sự thân thiện trong tập thể.
+ Có biện pháp đối với trường hợp đặc biệt như chị em có hoàn cảnh khó
khăn gia đình, trong chuyên môn, nhận thức kém, chị em cá biệt có biểu hiện
chống đối tuỳ tiện trong làm việc. Nên dùng biện pháp gặp riêng, tế nhị góp ý
khơi gởi biểu dương kịp thời điểm mạnh của họ, góp ý xây dựng tại chỗ, giải
quyết thắc mắc tồn tại kịp thời, khéo léo trong yêu cầu thực hiện chuyên môn.
+ Thực hiện dân chủ công bằng khách quan trong mọi hoạt động
+ Trú trọng phương pháp nêu gương
+ Tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà trường một cách hợp lý, khoa
học, thiết thực, đảm bảo theo kế hoạch năm học đã đưa ra.
+ Cần phải kịp thời phát hiện nhũng mâu thuẩn nãy sinh trong tập thể, cần
phải bình tỉnh phân tích và đánh giá một cách khách quan, không nghiêng về
5


bên nào, giải quyết phải thấu tình, đạt lý, nhầm làm cho đối tượng “tâm phục,
khẩu phục”, không để các mâu thuẩn đó tồn tại lâu làm ảnh hưởng đến tâm lý
các cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.
+ Thực hiện dân chủ hoá các hoạt động của tập thể sư phạm thu hút tập
thể hội đồng sư phạm tham gia vào các quyết định của quản lý. Điều này tác
động mạnh vào tâm lý con người, tạo cho họ cảm giác được tôn trọng và từ đó
họ có ý thức trách nhiệm với công việc được giao.
+ Tạo ra sự cảm thông của tập thể đối với những khó khăn phức tạp của
Hiệu trưởng trong khi giải quyết những nhiệm vụ của tập thể, họ sẽ hiến kế cho
lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, khiến họ cảm thấy gần gủi với Lãnh
đạo, tập thể thấy Lãnh đạo là người công minh do đó uy tín của người Lãnh đạo
được nâng cao.
+ Luôn biết kiềm chế đối xử công bằng , khách quan, công minh với mọi
người.
+ Duy trì pháp chế của tập thể, thực hiện đúng theo kế hoặch đầu năm mà
Đại hội công nhân viên chức đã đưa ra.
+ Khuyến khích chị em làm việc tự giác “ mỗi người vì mọi người”
+ Thường xuyên đánh giá những phẩm chất, năng lực của từng cá nhân
một cách công bằng và hết sức thận trọng.
+ Có tinh thần trách nhiệm, có lòng vĩ tha bao dung, đầu tàu gương mẫu
trong công việc
+ Biết chăm lo đời sống cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi
trường giáo dục xanh sạch tạo cảnh quan sư phạm.
+ Bình tĩnh xem xét thấu đáo và xử lí chính xác khách quan các thông tin
+ Giám nghĩ dám làm giám chịu trách nhiệm trước hậu quả công việc,
không đổ lỗi cho hoàn cảnh nào, không đùn đẩy cho người khác.
+ Biết kiên trì, nhẫn nại lắng nghe ý kiến phê bình cấp dưới và nghiêm túc
kiểm điểm bản thân trong điều hành công việc, thực hiện cá nhân thường xuyên
theo nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.
+ Không ngừng hoàn thiện nhân cách và phong cách quản lý của người
lãnh đạo để đạt được yêu cầu vừa là thủ trưởng vừa là thủ lĩnh của tập thể sư
phạm.
+ Tạo ra không khí thoải mái, thân mật, phấn khởi của tập thể đoàn kết
nhất trí. xoá bỏ không khí căng thẳng, nặng nề, u ám của một tập thể lục đục,
mâu thuẩn, mất đoàn kết:
Để làm được điều tôi đặc biệt chú ý tạo ra được không khí tâm lý đoàn
kết tôn trọng mọi người, phát huy sức mạnh tập thể, tạo điều kiện cho chị em
không ngừng sáng tạo tự giác trong hoạt động.
Tổ chức các phong trào văn hoá văn nghệ thể dục thể thao, các trò chơi
dân giân, các hội thi nấu ăn, cắm hoa vào ngày hội ngày lễ…
Cụ thể có các hình ảnh hoạt động sau:

6


7


8


2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân đồng nghiệp, nhà trường.
Từ những việc làm của bản thân tôi suy nghĩ ra giải pháp cảu mình để xây
dựng tập thể nữ có tâm lý tốt thân thiện với nhau trong cơ quan đơn vị.
Trong năm học vừa qua đã có kết quả như sau:
100% cán bộ giáo viên hoàn thành công tác khi được Hiệu trưởng giao
trách nhiệm.
Trường đã có một đội ngủ có chuyên môn tốt, chức năng nào nhiệm vụ ấy,
giờ nào việc đó.
Mọi người đều sống hoà đồng với nhau, đối xử với nhau một cách thân
thiện, gặp nhau đều chào hỏi vào giờ bắt đầu làm việc.
Chưa có tình huống xãy ra các nhóm không chính thức và các thủ lỉnh của
nó. Mọi người biết tôn trọng nhau và giúp đở nhau lao động sáng tạo, làm việc
một cách thoải mái.
Trách nhiệm của mổi người trong tập thể được xác định rõ ràng, đúng
đắn, mọi người ra sức làm tròn nhiệm vụ của mình.
Không có hiện tượng cán bộ giáo viên, nhân viên bất mản xin chuyển
công tác, mọi người biết tôn trọng nhau giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sáng
tạo làm việc vui vẻ. Tích cực trao đổi chuyên môn một cách cởi mở hiệu quả
cao, có trách nhiệm xác định rõ ràng đúng đắn mọi người ra sức làm tròn nhiệm
vụ. Qua hội thi giáo viên dạy giỏi,, thi làm đồ dùng đồ chơi, tham gia các phong
trào văn hoá văn nghệ thể dục thể thao các cấp.
Những người mới đến mau chóng hoà nhập được vào tập thể, cảm thấy
hài lòng vì được làm việc trong tập thể trường Mầm non.
Đội ngũ đoàn kết cùng nhau xây dựng môi trường sư phạm xanh sạch
đẹp, thân thiện.

9


Trường hai năm liên tục đều đạt danh hiệu là trường “ Mầm non tiên
tiến”
Có các đ/c trong BGH được chiến sĩ thi đua cấp huyện và nhiều giáo viên
đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp Huyện. thànhquả của các chị em hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ trong trường Mầm non.

10


3. Kết luận, kiến nghị:
3.1. Kết luận
Bằng những việc làm trên mà tôi đã thực hiện tại trường, bản thân tôi đã
rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:
Bản thân của người Hiệu trưởng phải luôn luôn trau dồi đạo đức, không
ngừng hoàn thiện nhân cách , uy tín.
Phải thực sự là một tuyên truyền viên giỏi nhưng phải gương mẫu trong
mọi hoạt động, nghiêm túc trong công việc.
Biết mình : Uy tín trước tập thể, phẩm chất cá nhân, độ tuổi
.
Biết người: Nắm được nhân cách của từng người trong tập thể mà sử dụng
phương pháp thuyết phục cho có hiệu quả. Có thể tìm hiểu hoàn cảnh gia đình
của từng cá nhân.
Tạo nên sự tiếp xúc thoải mái giữa các thành viên và Hiệu trưởng.
Phân công công việc cần phải dựa trên khả năng của cá nhân để họ không
cho đó là áp đặt, tâm lý của họ mãn nguyện và chấp nhận khi được phân công ,
từ đó họ sẽ làm tốt.
Không tự cho mình quyết định là trên hết có quyền hạng tối cao mà phải
bàn bạc với các chức năng trong trường như Bí thư chi bộ , Công đoàn, Nữ công

Không nên nghe từ một phía đối tượng nào mà phải biết nghe kỹ, nhìn
thấu từ hai phía để đánh giá một cách công minh, tìm ra kết luận hửu hiệu nhất.
Giải quyết sự mâu thuẩn, xung đột phải bình tỉnh, thấu tình đạt lý. Người
Hiệu trưởng phải mềm dẻo, tìm hiểu thực tế của vấn đề, xem xét, suy nghĩ cần

11


phải làm như thế nào? Nói trước tập thể như thế nào? Lường trước mọi sự việc
sẽ xãy ra để đem lại sự bình yên trong tâp thể.
- Không gây sức ép quá mức, kịp thời truyền đạt quyết định.
- Đánh giá một việc gì đó hoặc đánh giá con người phải vừa tình, hợp lý
không cứng nhắc quá. Không để cho sự thiện cảm hay ác cảm cá nhân chi phối
sự đánh giá, như “ Ưa ai thì thiên về cái tốt của họ, ghét ai thì chỉ thấy cái xấu”.
Do đó công tâm là tiêu chuẩn cơ bản trong sự đánh giá.
- Không lầm lẫn hiện tượng và bản chất: Thấy người khéo ăn, khéo nói
thì cho là tốt và ngược lại.
- Khen thưởng phải công khai và ý nghĩa giáo dục trong tập thể. Mức độ
khen thưởng phải tương xứng với thành tích mà họ đã đạt được. Khen thưởng
phải kịp thời, không nên chờ đợi một nhân dịp nào đó để khen thưởng luôn thể.
Ai cũng có nhu cầu tự khẳng định nhân cách, cho nên người quản lý phải hết sức
chú ý động viên khuyến khích họ.
- Tuỳ từng trường hợp mà đánh giá công khai hoặc kín hay gặp riêng cá
nhân.
- Phê bình là một sự đánh giá xấu, nếu thực hiện đúng sẽ có tác dụng
mạnh mẽ. Khi phê bình phải chú ý đến đặc điểm tâm lý cá nhân và hoàn cảnh
của họ cũng như hoàn cảnh xãy ra lổi lầm. “Khen thưởng phải kịp thời nhưng
phê bình phải thận trọng”.
- Phê bình mang tính cách xây dựng, không phê bình ngay khi xãy ra sự
việc, phải có thời gian suy nghĩ thật chín, thật kỹ, nếu không sẽ xãy xãy ra phản
ứng tiêu cực. Làm cho các nhân thấy được là họ có lỗi, làm sao để họ không oán
giận mình mà để họ thấy điều đáng giận, đáng trách là họ đã mắc lổi, còn người
phê bình chỉ là người giúp đỡ chân tình cho họ.
- Phải biết bình tỉnh, không nóng nảy để lắng nghe ý kiến góp ý của tập
thể khi cấp dưới phê bình. Không định kiến hay có ý báo thù.
- Phải nắm được nhân cách của từng người mà sử dụng phương pháp
thuyết phục có hiểu quả.
- Cần sử dụng có hiệu quả vai trò của thông tin đại chúng trong tập thể:
lắng nghe dư luận tập thể. Sử dụng có hiệu quả vai trò của các thành viên tích
cực, cốt cán trong tập thể.
- Luôn luôn chủ động tạo ra những dư luận tích cực , thống nhất của tập
thể để cổ vũ, khích lệ những cá nhân, đơn vị tốt trong tập thể cũng như dùng dư
luận tập thể để tác động tích cực đến các cá nhân và nhóm tiêu cực, coi đó như
là biện pháp và phương tiện có sức mạnh to lớn trong việc xây dựng tập thể.
Đây là cơ sở của nguyên tắc giáo dục: Giáo dục trong tập thể và bằng sức
mạnh của tập thể.
* Hướng phát triển
Với những công việc làm trên chỉ là những biện pháp và SKKN của tôi,
chưa chắc nó đã là những sáng kiến hay, những biện pháp tốt cho các Hiệu
trưởng khác, nhưng đây là cả quá trình thực hiện của tôi tại trường Mầm non Na
Mèo, với công việc này từng bước đã đưa đến sự thành công trong công tác
12


quản lý, tôi đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình và tôi nghỉ rằng mình phải đầu
tư suy nghỉ hơn nữa một ngày một cứng cỏi hơn có những biện pháp chính chắn
hơn để xây dựng một tập thể có một tâm lý thật tốt , mọi người thân thiện với
nhau, đoàn kết trong các lĩnh vực công tác để dẫn đến sự thành công mĩ mản và
lâu dài.
Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng đội cán bộ giáo viên nhân viên có
tâm lý tốt, thân thiện của trường Mầm non Na Mèo tôi mạnh giản đề suất một số
giải pháp sau đây:
3.2. Kiến nghị:
- Đối với cán bộ giáo viên nhân viên: Biết tự rèn luyện phẩm chất đạo đức
lối sống lành mạnh, sống biết mình biết ta vĩ tha chia sẻ thông cảm cho nhau ỏ
một tập thể biết hoà nhập cùng với đồng nghiệp.
Làm việc có tinh thần trách nhiệm cao không ỷ lại dựa dẫm, không vì ý
kiến cá nhân…
- Đối với cấp trên cấp có thẩm quyền: Có chế độ chính sách phù hợp đối
với cán bộ giáo viên.
Đầu tư cơ sở vật chất như nhà ở cho giáo viên, không có nhà ở cho giáo
xa nhà cũng làm ảnh hưởng đến tâm sinh lí của đội ngũ.
Sắp xếp luân chuyển đội ngũ giáo viên theo nhu cầu, nguyện vọng phù
hợp với điều kiện hoàn cảnh của giáo viên.
Trên đây là bản sáng kiến kinh nghiệm xây dựng tập thể nữ có tâm lý tốt,
quan hệ thân thiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại trường Mầm non Na Mèo rất
mong hội đồng khoa học chấm sáng kiến kinh nghiệm nhận xét đánh giá góp ý
trân thành cho bản sáng kiến tôi hoànthiện hơn./.
Xin trân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Quan Sơn, ngày 25 tháng 04 năm 2018
Tôi xin cam đoan SKKN viết không sao
chép nội dung của người khác

Lương Thị Hằng

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×