Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non đông tiến, huyện đông sơn, tỉnh thanh hóa

Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
1. MỞ ĐẦU
1.1 Lí do chọn đề tài
Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã
nêu:“ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội
tôn vinh...”.{1}
Đối với bậc học mầm non cũng vậy chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo
dục trẻ tốt hay xấu đều phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên vì giáo viên là người
trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Chính vì thế mà chúng ta phải
bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững
vàng về nghiệp vụ tay nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách, kỹ năng
sư phạm, mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non hiện nay.
Hơn thế nữa bậc học mầm non lại có vai trò quan trọng hàng đầu, là nền móng
cho việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Vì
vậy trường mầm non phải chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thật tốt giúp trẻ
phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.
Đối với trẻ tuổi mầm non, khi trẻ bắt đầu đến trường, trẻ còn rất ngây thơ,
trong sáng, nếu trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục đúng đắn, được sống
trong môi trường tốt, được cô giáo thương yêu chăm sóc chu đáo, trẻ sẽ được
phát triển tốt về mọi mặt, khoẻ mạnh và hồn nhiên, ham hiểu biết và dễ tiếp thu

điều hay lẽ phải, phân biệt được cái tốt cái xấu, giúp trẻ phát triển một cách toàn
diện về thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, thẩm mỹ và tình cảm kỹ năng xã hội.{2}
Song trong thực tế giảng dạy ở trường mầm non chúng tôi không phải tất cả
các cô giáo, cô nào cũng hiểu và làm được điều đó, nó còn phụ thuộc vào nhiều
yếu tố như năng lực, trình độ chuyên môn, tuổi đời , điều kiện, hoàn cảnh, sự cố
gắng vươn lên, sự năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân...
Trường mầm non Đông Tiến có nhiều kinh nghiệm và bề dày trong công các
chăm sóc giáo dục trẻ, nhiều năm liền có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp
tỉnh, song thực tế để nhiều giáo viên đạt được phụ thuộc vào nhiều yếu tố như
năng lực, kinh nghiệm, sáng tạo của mỗi giáo viên, để có được nhiều giáo viên
linh hoạt, sáng tạo, có nhiều kinh ghiệm trong chuyên môn, bản thân thấy cần
thiết chỉ đạo, đạo tạo bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường nẵm vững và phát
huy tốt chuyên môn của mình cho sự nghiệp trồng người.
Xuất phát từ những yêu cầu phát triển của giáo dục mầm non hiện nay cũng
như những bất cập về đội ngũ giáo viên ở trường tôi nói trên, là một cán bộ quản
lý tôi luôn trăn trở, suy nghĩ: Mình phải làm gì? Làm như thế nào? Và làm bắt
đầu từ đâu? để từng bước khắc phục và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên nhà trường sánh vai cùng với các trường trong cụm, trong huyện nhằm
1


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tạo được niềm tin
cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh.
Bản thân từ một quản lý phụ trách chuyên môn nhiều năm và nay là quản lý
chung, qua nhiều năm đúc rút kinh nghiệm về bồi dưỡng cán bộ giáo viên trong
nhà trường đạt hiệu quả thông qua các hội thi giáo viên giỏi các cấp và kỳ thi nào
cũng có giáo viên đạt giải cấp tỉnh. Năm học 2017 - 2018 tôi quyết tâm chọn đề
tài: “Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên trường mầm non Đông Tiến”làm bài viết để chia sẻ, trao đổi những kinh
nghiệm của mình cùng các bạn đồng nghiệp.
1.2.Mục đích nghiên cứu
Đúc rút các biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên trong nhà trường.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ bộ giáo viên
thông qua nhiều hình thức khác nhau.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Trong bài viết sáng kiến kinh nghiệm của mình tôi đã sử dụng các phương


pháp sau:
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
+Phương pháp tổng hợp và phân tích
+ Phương pháp hệ thống hóa
Tôi tiến hành nghiên cứu đọc sách và hệ thống hóa những vấn đề lý luận
về tầm quan trọng của việc chỉ đạo nâng cao bồi dưỡng CBGV, bằng hình
ảnh thực tế, bằng CNTT, thông qua các thủ thuật, mô hình trực tiếp và
gián tiếp.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
+ Phương pháp quan sát: Thông qua dự giờ, qua các đợt kiểm tra
+ Phương pháp đàm thoại: Trao đổi với các giáo viên trong nhà
trường, và trảo đổi với các giáo viên trường bạn thông qua các giờ dạy mẫu.
+Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thực hành
+ Phương pháp náy được sử dụng rất nhiều trong quá trình tôi nghiên cứu
và viết bài. Hàng năm nhà trường đã phát động thi đua dạy tốt học tốt, dạy tốt
các chuyên đề, thao giảng giáo viên giỏi cấp trường, dự giờ, kiểm tra…
- Phương pháp thống kê toán học
Xử lý số liệu, thông tin thu được thông qua việc sử dụng các phép tính
toán học.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
2


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
Tham khảo các bài viết, ý kiến của lãnh đạo, cán bộ quản lý, của đồng
nghiệp về vấn đề mình đang thực sự quan tâm để xây dựng bài viết hoàn chỉnh.
2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận:
Mục tiêu trọng tâm của năm học 2017-2018 là: “Tiếp tục đổi mới công tác
quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”
Xác được nhiệm vụ đó người cán bộ quản lý phải đổi mới cách nghĩ, cách
làm, sáng tạo trong mọi công việc, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội
ngũ giáo viên vì đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng nhà trường.
Nếu giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng,
có phương pháp giáo dục trẻ tốt, biết ứng dụng CNTT vào các hoạt động giảng
dạy trong ngày...thì số lượng trẻ đến trường ngày càng cao và chất lượng chăm
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cũng sẽ được nâng lên và ngược lại. Thực tế công
tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là cung cấp những tri thức,
kỹ năng, kỹ xảo, chuyên môn nghiệp vụ mà giáo viên còn hạn chế nhằm nâng
cao năng lực chuyên môn, cập nhật những tri thức mới, khắc phục những mặt
nhược điểm để đạt hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ cao hơn.
Hiện nay Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến giáo dục nói chung, giáo dục
mầm non nói riêng, điều đó đã được khẳng định trong nhiều văn bản pháp quy
quan trọng, tạo điều kiện cho giáo viên phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Hơn thế
nữa, Đảng và Nhà nước ta còn có nhiều chế độ đãi ngộ cho giáo viên mầm non
như: Năm 2012 hàng loạt giáo viên được vào biên chế, hợp đồng tỉnh, toàn Chế
độ phụ cấp thâm niên Nhà giáo, chế độ nâng lương trước thời hạn…
Chính từ những lý do trên mà cá nhân mỗi giáo viên phải thật sự cố
gắng vươn lên về mọi mặt để được đánh giá cao và được hưởng các quyền lợi
hiện có. Vì thế tôi cần có những biên pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội
ngũ giáo viên trong nhà trường
2.2 Thực trạng việc chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên ở trường mầm non Đông Tiến, huyện Đông Sơn.
Tổng số CBGV nhà trường năm học 2017-2018 có 21 cô trong đó có 2
CBQL, 19 giáo viên biên chế. Trình độ chuyên môn của CBGV:
- Thạc sĩ: 01; Đại học: 18 cô; Cao đẳng: 01; Trung cấp 1 cô
Như vậy 100% CBGV đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trong đó có
95,2% CBGV đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn
* Thuận lợi.
3


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
Từ tình hình chung cho ta thấy nhà trường có đội ngũ CBGV đạt chuẩn và
trên chuẩn cao, đây cũng là điều kiện tốt cho việc chỉ đạo và thực hiện chuyên
môn nhà trường.
Trường có một khuôn viên đẹp, thoáng mát, cơ sở vật chất đầy đủ đảm
bảo cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
Được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sát sao của PGD và lãnh đạo của xã
đồng hành cùng với nhà trường.
Có đội ngũ giáo viên ổn định, năng động sáng tạo, có tinh thần trách
nhiệm.
Là trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu chuẩn bị đón chuẩn quốc
gia mức độ 2. Nhà trường với đầy đủ các đồ chơi ngoài trời theo quy định, có đủ
đồ dùng đồ chơi trong lớp theo thông tư 02, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát giáo
viên hoàn thành nhiệm vụ và để trẻ tham gia mọi hoạt động. Có đủ điều kiện môi
trường trong và ngoài lớp để hoạt động và phát triển một cách toàn diện.
Bản thân tôi là một cán bộ quản lý có bề dày kinh nghiệm trong công tác
quản lý chỉ đạo chuyên môn, luôn gương mẫu, nhiệt tình, chịu khó, yêu nghề,
năng động, sáng tạo luôn tìm ra cái mới để áp dụng vào đơn vị mình. Bản thân
đã đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn, có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông
tin, nắm vững chương trình giáo dục mầm non mới...
Đây là điều kiện thuận lợi để công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên đạt được hiệu quả cao.
* Khó khăn:
Đông Tiến là một trường đóng tại địa bàn nông thôn, đời sống của nhân
dân chủ yếu là nông nghiệp, không có nghề phụ, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều
khó khăn, 100% là con em nông thôn.
Đội ngũ giáo viên nhà trường, đa số là giáo viên trẻ nên kinh nghiệm chưa
có nhiều. khả năng nhận thức về chuyên môn của đội ngũ không đồng đều, một
số giáo viên còn hạn chế về phương pháp, cứng nhắc trong công tác giảng dạy,
chuyên môn còn nhiều chỗ hổng, việc tiếp cận chương trình giáo dục mầm non
mới và ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm đối với giáo viên nhiều tuổi, hệ
thống hồ sơ, sổ sách còn phải phù đạo cho giáo viên trẻ mới ra trường, giáo viên
trẻ mới vào trường chưa biết cách lập kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày. Công tác
trang trí nhóm, lớp chưa đẹp, chưa khoa học, nhìn và học lẫn nhau về cơ bản
giống nhau theo một mô tuýp....
Là người đứng đầu, bản thân tôi tự nhận thấy rằng vai trò, trách nhiệm của
mình là phải chú trọng bồi dưỡng, hàng năm luôn phải bồi dưỡng nâng cao chất
lượng cho đội ngũ giáo viên nhà trường góp phần huy động trẻ đến trường ngày

4


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
càng cao và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đây là định
hướng mà năm nào tôi cũng phải chú trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của nhà
trường trong năm học 2017-2018.
*. Thực trạng:
Có thể nói Đội ngũ giáo viên mầm non giữ vai trò quan trọng quyết định
chất lượng và hiệu quả giáo dục, bởi vậy hàng năm tôi đều chú ý đên công tác
bồi dưỡng đội ngũ giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ tay nghề, có
phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp mới đáp ứng kịp thời xu
hướng đổi mới của nền giáo dục hiện nay. Ngay từ đầu năm học tôi đã khảo sát,
đánh giá giáo viên và đã thu được kết quả như sau:
Kết quả khảo sát vào thời điểm tháng 9/2017 như sau:
TT

Nội dung

Tổng
số/ĐVT

Mức độ
Đạt
Chưa đạt
Số
Số
%
%
lượng
lượng

Về phía cán bộ giáo viên1.1

Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin tốt

18

14

78

4

22

1.2

Giáo viên có nhiều sáng tạo lôi cuốn trẻ tham
gia hoạt động.
Cán bộ giáo viên biết cách làm đa dạng đồ
dùng, đồ chơi và vận dụng sáng tạo.
Giáo viên làm tốt hồ sơ và biết kết hợp
CNTT
Lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi ở mức độ tối
thiểu.
Về phía học sinh
Trẻ tự nguyện, tích cực tham gia hoạt động
Trẻ có kỹ năng hoạt động tốt, có sáng tạo
Trẻ hứng thú, mạnh dạn, nhanh nhẹn khi
tham gia các hoạt động.

18

11

61

7

39

18

15

83

3

27

18

16

89

2

11

9

9

100

Trẻ
200
200
200

138
123
127

69
61.5
63.5

62
77
73

31
38.5
36.5

1

1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

Nhận xét:
* Đối với giáo viên:
Ưu điêm: Giáo viên biết sử dụng máy vi tính và ứng dụng CNTT:14/18 cô
tỉ lệ đạt 72%. Như vậy ta thấy việc giáo viên sử dụng CNTT rất tốt. số giáo viên
linh hoạt sáng tạo lôi cuốn và gây hứng thú với trẻ cũng tương đối tốt, giáo viên
tham gia làm đồ dùng đồ chơi phục vụ môn học cao, hồ sơ sổ sách tương đối tốt,
các lớp có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02.
5


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
Hạn chế: Trình độ giáo viên đạt chuẩn trở lên nhiều nhưng đa số trình độ
đào tạo chắp vá nên năng lực chuyên môn còn hạn chế, khả năng nắm bắt và vận
dụng những cái mới ở một số giáo viên nhiều tuổi còn chậm. Tính sáng tạo trong
việc thiết kế bài dạy chưa cao dẫn đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm
non mới còn nhiều lúng túng. Với giáo viên trẻ thì có nhiều sáng tạo, linh hoạt
nhưng lại hổng về kinh nghiệm Chất lượng các loại hồ sơ, sổ sách còn hạn chế
đối với giáo viên mới ra trường. Chất lượng các giờ dạy trên lớp đạt giỏi chưa
nhiều. Số giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy còn ít và chưa
chịu khó khai thác công nghệ thông tin,….
Từ những hạn chế trên tôi đã tìm ra những biện pháp tốt nhất để bồi dưỡng
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên như sau:
3. Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên ở trường mầm non Đông Tiến, huyện Đông Sơn.
Biện pháp 1: Chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông
qua việc hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học và hoàn thiện các
loại hồ sơ, sổ sách.
Thực hiện lời dạy của Bác: “Làm bất kỳ công việc gì cũng phải có mục đích,
có kế hoạch...”. Chính vì vậy mà giáo viên phải xây dựng kế hoạch năm học của
lớp mình một cách hợp lý, khoa học phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp và kế
hoạch của nhà trường. Kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phải chi tiết
rõ ràng, phải có mục đích, yêu cầu, có biện pháp, thời gian thực hiện và mục tiêu
cần đạt ở cuối độ tuổi.
Việc thực hiện kế hoạch là việc làm thường xuyên của mỗi giáo viên. Qua khảo
sát thực tế đa số giáo viên nhà trường đã biết cách lập kế hoạch năm học theo
đúng hồ sơ quy định. Song để làm tốt hơn nữa và có nhiều cách đổi mới trong
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hồ sơ sổ sách và đồng thời hướng dẫn
một số giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc làm hồ
sơ sổ sách một cách khoa học, đẹp mắt.Trước tình hình đó tôi chỉ đạo phó Hiệu
trưởng cùng Hội đồng trường thảo luận và đưa ra phương án tốt nhất để giúp
giáo viên biết cách làm và làm tốt hồ sơ theo đúng quy định. Cụ thể
Đầu tiên tôi cùng với đồng chí p.Hiệu trưởng nhà trường đưa ra kế hoạch của
nhà trường, sau đó yêu cầu giáo viên phải căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà
trường, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của nhóm, lớp. Mặt
khác giáo viên phải dựa vào mục tiêu, nội dung, kết quả mong đợi của độ tuổi,
trẻ lớp mình, dựa vào thời gian quy định trong năm học của Sở GD&ĐT Thanh
Hoá, phòng GD&ĐT huyện Đông Sơn, dựa vào điều kiện cơ sở vật chất, trang
thiết bị của trường, của lớp và dựa vào nhu cầu, sự phát triển của trẻ lớp mình.
6


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
Sau đó tôi đưa ra yêu cầu của kế hoạch là: Kế hoạch của lớp phải thống nhất với
kế hoạch của nhà trường, nội dung kế hoạch phải đảm bảo tính cân đối, toàn diện
và tính phát triển, kế hoạch phải xác định được mục tiêu cơ bản, biện pháp thực
hiện. Mục tiêu, biện pháp đó phải có cơ sở khoa học, đảm bảo tính thực tế, trình
bày ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ.
Nội dung kế hoạch của lớp phải đảm đảm bảo như sau: Phải nêu được đặc
điểm, thuận lợi, khó khăn của lớp về CSVC, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ
chơi, về trẻ, về phụ huynh... lớp mình phụ trách. Phải nêu được mục tiêu cần
phấn đấu trong năm học (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể). Ở mục tiêu chung
cần nêu phấn đấu danh hiệu lớp là lớp tiên tiến xuất sắc, hay lớp tốt, khá...Cá
nhân giáo viên phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường hay cấp huyện. Mục
tiêu cụ thể phải nêu được mục tiêu phát triển số lượng, chất lượng chăm sóc,
nuôi dưỡng và giáo dục trẻ như chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ an toàn cho trẻ,
phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ (Phấn đấu giảm bao nhiêu cháu, tỉ lệ so với
đầu năm học và so với năm học trước). Chất lượng thực hiện chương trình giáo
dục mầm non mới theo các lĩnh vực. Chất lượng thực hiện các chuyên đề trọng
tâm và chuyên đề lồng ghép trong năm học. Cách bảo quản cơ sở vật chất của
nhóm, lớp. Mục tiêu bồi dưỡng và tự bồi dưỡng trong năm học, biện pháp kết
hợp với gia đình trẻ và các đoàn thể xã hội. Ngoài ra giáo viên cần phấn đấu
tham gia vào các phong trào thi đua, các hoạt động chung của nhà trường như
phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Phong trào tự
làm đồ dùng, đồ chơi, phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm của cá
nhân...Cuối cùng là những biện pháp thực hiện kế hoạch như: Biện pháp thực
hiện mục tiêu số lượng; Biện pháp thực hiện mục tiêu chất lượng; Biện pháp
quản lý cơ sở vật chất của nhóm, lớp; Biện pháp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ của mình; Biện pháp phối kết hợp với gia đình trẻ...Tôi
hướng dẫn lý thuyết xong, tôi tiến hành cho giáo viên tự xây dựng kế hoạch của
lớp mình, tôi thu lại, kiểm tra và chỉ cho giáo viên thấy những gì đã làm được và
những gì cần bổ sung.
Từ cách làm trên 12/12 giáo viên nhóm, lớp ở trường tôi làm tốt xây dựng kế
hoạch năm học của nhóm, lớp mình. Với kế hoạch tháng, tuần tôi cũng nhiệt
tình, hướng dẫn như vậy nên giáo viên phấn khởi và làm rất tốt,( nhất là giáo
viên trẻ mới ra trường)
Về hồ sơ, sổ sách trước hết tôi hướng dẫn giáo viên chuẩn bị đầy đủ về số
lượng sổ theo quy định như: Sổ đầu lớp, sổ theo dõi chất lượng nhóm, lớp, sổ
soạn bài, sổ ghi chép hội họp, sổ kế hoạch chuyên đề, kế hoạch năm học, sổ
chấm và báo ăn, sổ thu tiền ăn và thanh toán với phụ huynh...Sau đó tôi hướng
dẫn giáo viên chi tiết từng nôi dung trong các loại sổ, chỗ nào chưa hiểu giáo
7


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
viên có thể hỏi lại để tôi tiếp tục hướng dẫn, giải đáp thêm. Hàng tuần, hàng
tháng tôi kiểm tra xem lại, có gì thiếu sót tôi lại bổ sung, bồi dưỡng. Do vậy đến
nay trường tôi 100% hồ sơ xếp loại tốt.
(Hình ảnh 1)
Biện pháp 2: Chỉ đạo, dồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
thông qua việc chỉ đạo điểm và thực hành 2 khối; Nhà trẻ và mẫu giáo
Sau khi khảo sát tôi đã nắm bắt được tình hình cụ thể về chất lượng của đội
ngũ giáo viên, tôi cùng với đồng chí phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách
chuyên môn kết hợp và chọn 2 lớp ở hai khối: Nhà trẻ và Mẫu giáo đế xây dựng
điểm và dạy mẫu giúp giáo viên toàn trường rút kinh nghiệm và học tập.Trước
tiên tôi cho 2 giáo viên của 2 khối tự xây dựng giáo án, sau đó tôi kết hợp với tổ
trưởng, tổ phó chuyên môn xem, duyệt giáo án thật kỹ có gì chưa đúng tôi góp ý,
giúp giáo viên chỉnh sửa, bổ sung. Tôi kiểm tra tất cả các đồ dùng học liệu chuẩn
bị cho cô và cháu trước khi cô thực hiện hoạt động, xem lại mục đích yêu cầu đề
ra của bài có sát với thực tế không, hệ thống câu hỏi cô đưa ra đã phù hợp, kích
thích sự sáng tạo của trẻ hay chưa, có mang tính gợi mở hay còn dập khuôn, áp
đặt trẻ... tôi cho từng giáo viên dạy thử trước một lần, chúng tôi trực tiếp dự giờ
góp ý, điều chỉnh và sửa sai. Sau đó tôi mời toàn thể giáo viên trong trường cùng
đến tham dự và rút kinh nghiệm.
Ví dụ: Cho trẻ khám phá về đồ dùng, đồ chơi của lớp(chủ đề: Trường mầm nonLớp 5-6 tuổi cô Lê Thị Lan).(Hình ảnh2)
Giáo viên tham dự hoạt động tôi phát phiếu dự giờ yêu cầu giáo viên ghi chép
đầy đủ các nội dung hoạt động của cô và trẻ sau đó xem giáo án, tôi mời cô Lan
nêu mục đích, ý tưởng của mình. Tiếp đó tôi gợi ý để từng giáo viên phát biểu
góp ý theo các nội dung: mục đích yêu cầu của bài dạy cô đưa ra đã đúng và phù
hợp với lớp mình chưa? đã thể hiện đủ 3 nội dung về kiến thức, kỹ năng và thái
độ chưa. Đối với kiến thức cô cung cấp cái mới cho trẻ hay là rèn kỹ năng cần
nêu rõ cụ thể. Phần chuẩn bị cô đã chuẩn bị môi trường cho trẻ hoạt động như
thế nào? đồ dùng đồ chơi có đủ cho cô và cháu chưa? Tiến hành dạy cô đã cung
cấp kiến thức cho trẻ có đúng, đầy đủ và làm nổi bật trọng tâm hay chưa? Hệ
thống câu hỏi cô đặt ra thế nào? Câu hỏi có mang tính gợi mở không hay gò ép,
áp đặt. Phương pháp dạy của cô thế nào? Cô đã lấy trẻ làm trung tâm chưa, cô có
giúp trẻ để trẻ được trải nghiệm, thao tác với các đồ dùng, đồ chơi không? Tranh,
ảnh đồ dùng cô đưa ra đã phù hợp chưa. Kết hợp động và tỉnh đã hài hoà chưa,
cô lồng ghép, tích hợp chuyên đề như thế nào? Tích hợp nội dung khác vào bài
ra sao? Trẻ có tích cực, hứng thú tham gia vào giờ học không? Cô đã chú ý giáo
dục kỹ năng sống cho trẻ như thế nào? Trò chơi cô đưa ra đã giúp trẻ củng cố,
8


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
khắc sâu kiến thức hay chưa? Cô có cho trẻ được hoạt động cá nhân, hoạt động
theo nhóm, hay không?...Nội dung giáo án thế nào, đã ngắn gọn, đầy đủ chưa,
cách soạn bài của giáo viên như thế đã có gì mới chưa...
Với hoạt động cho trẻ “Nhận biết tập nóí” ở khối nhà trẻ do cô Nguyễn Thị
Đào dạy mẫu tôi cũng cho giáo viên xem giáo án và góp ý giờ dạy tương tự
nhưng với yêu cầu của trẻ nhà trẻ 24- 36 tháng.(hình ảnh 3)
Giáo viên góp ý xong không còn ai đưa ra ý kiến gì, tôi tóm lại, kết luận và đi
đến thống nhất. Trong quá trình dạy tại các nhóm, lớp giáo viên phải linh hoạt,
sáng tạo tuỳ vào tình hình của lớp, sự tiếp thu của trẻ để lập kế hoạch giảng dạy
phù hợp mà không làm mất đi việc: “Lấy trẻ làm trung tâm, cô chỉ là người
hướng lái, gợi mở”
Với cách làm như trên tôi đã giúp giáo viên hiểu được phần nào về cách soạn
bài, cách tiến hành tổ chức hoạt động trên lớp. Tôi không dừng lại ở đây mà
hàng tuần, hàng tháng tôi tiếp tục bồi dường nhân rộng điểm bằng cách chọn
giáo viên tiếp tục dạy mẫu ở các hoạt động chung còn lại và hoạt động góc, hoạt
động ngoài trời, hoạt động chiều ở tất cả các khối, lớp...để giáo viên có cơ hội
được dự, góp ý ở tất cả các hoạt động, từ đó giáo viên mới nâng cao được
chuyên môn của mình.
*Trang trí, sắp xếp các góc chơi theo dạng mở.
Công tác trang trí, sắp xếp lớp ở trường chúng tôi giáo viên còn lúng túng
không biết trang trí, sắp xếp thế nào cho phù hợp, thế nào là góc mở... tôi lại tiếp
tục tiến hành chỉ đạo xây dựng lớp điểm về nội dụng này. Với yêu cầu xây dựng
lớp điểm về cách trang trí, sắp xếp lớp theo dạng mở, tôi chọn những giáo viên
khéo tay, hay làm, kiên trì chịu khó, biết vận động các bậc phụ huynh để họ tìm
kiếm thêm nguyên vật liệu để trang trí như cô Trang, cô Tuyết. Ý tưởng của tôi
là chỉ đạo giáo viên trang trí ít tốn kém nhưng hiệu quả sử dụng lại cao, làm một
lần nhưng sử dụng được nhiều lần, nhiều hoạt động khác nhau.
Ví dụ Trang trí chủ đề: “Trường mầm non” tôi hướng dẫn giáo viên trang
trí ở góc phân vai một hình ảnh nào đó chẳng hạn như hình quả cam, hình cái ô,
hình con mèo, con cá....được làm bằng vải vụn, len vụn đủ màu sắc, hay bằng
xốp màu, bìa cát tông...hình ảnh đó được gắn lên tường và chia thành 2 hàng,
mỗi hàng đều có túi đựng, hàng trên là tiền, hàng dưới là đồ dùng, đồ chơi hoặc
ngược lại. Khi trẻ chơi, trẻ A gắn đồ dùng là cái bút chì, quyển sách, hộp bút sáp,
hộp đất nặn, quyển vở, cái thước... ở hàng trên thì ở hàng dưới phải gắn số tiền
tương ứng là những số từ 1-10 tuỳ thích. Trẻ B đi mua hàng biết ngay giá của
mỗi đồ dùng, đồ chơi đó và trả tiền cho trẻ A theo số lượng tương ứng. Đến chủ

9


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
đề khác cũng ở góc này ta chỉ việc thay đồ dùng khác phù hợp chủ đề cho trẻ
chơi là được, không cần phải tốn thêm nhiều thời gian.
Hay trang trí chủ đề giao thông, tôi gợi ý hướng dẫn giáo viên trang trí ở
góc học tập 1 đoàn tầu đang chạy, có đầu tàu và các toa tầu được làm bằng lon
bia, mo cau, len tết... gắn lên tường, trong đầu tầu và mỗi toa tầu có túi đựng vừa
là để trang trí, vừa để cho trẻ chơi mà học, đoàn tầu gắn các số từ 1-10 tuỳ thích,
khi chơi trẻ A nói thực phẩm giàu chất đạm thì trẻ B, trẻ C... gắn con cá, con
tôm, con lợn, con gà, con trâu, con bò...lần lượt từ đầu tầu đến các toa tầu và
đếm . Đối với các thực phẩm khác, hoặc các trò chơi pha nước cam, trò chơi thao
tác rửa tay bằng xà phòng, thao tác đánh răng, rửa mặt...trẻ đều có thể thực hiện
được ở tất cả các chủ đề trong năm.
Việc bố trí sắp xếp lớp theo các góc, tôi chỉ đạo cho giáo viên bố trí góc
nghệ thuật gần cửa ra vào, gần nguồn nước, rộng rãi, thoáng mát thuận tiện cho
trẻ chơi. Bố trí góc nội trợ, bán hàng, nấu ăn nằm trong góc phân vai, góc này
thường ồn ào nên phải bố trí xa góc học tập, sách, gần góc xây dựng...
Từ việc chỉ đạo trên tôi cho 2 giáo viên thực hiện trang trí, sắp xếp các góc
trước sau đó cho tất cả giáo viên trong trường đến tham quan học tập, tôi yêu cầu
giáo viên trang trí không được trùng nhau, mỗi người có một ý tưởng khác nhau,
nhưng phải mang tính mở. Vì vậy tất cả các nhóm, lớp giáo viên đã định hình
được việc trang trí lớp theo dạng mở rồi bắt tay vào làm ngay và hoàn thành
công tác trang trí lớp vào cuối tháng 8 chuẩn bị cho trẻ bước vào năm học mới.
Hàng ngày giáo viên thường xuyên cho trẻ được chơi ở góc mở, trẻ rất thích
chơi.
Biện pháp 3: chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông
qua việc hướng dẫn giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin ở các trường mầm non trong
huyện Đông Sơn đang phát triển mạnh, trong đó trường mầm non Đông Tiến có
13 giáo viên thực hành thành thạo máy vi tính, có 12/12 giáo viên đã soạn bài
trên máy vi tính. Để làm tốt hơn nữa trong việc sử dụng CNTT mua thêm một
máy vi tính mới có nối mạng với tổng số máy 05. chỉ đạo giáo viên sử dụng
CNTT tốt hướng dẫn cho những giáo viên còn hạn chế vào các buổi chiều như:
hướng dẫn giáo viên từng thao tác sử dụng máy như cách mở, tắt, đánh chữ, lưu
giữ, in, đánh trang, chọn phông chữ, kiểu chữ, cách sao chép dữ liệu, cách kẻ ô,
thêm dòng...tôi tỉ mỉ hướng dẫn giáo viên dòng dã suốt hơn một tháng, mỗi buổi
chiều hướng dẫn cho 2 cô, kết quả 12/12 giáo viên trường tôi, có thể tự mở tắt
máy, đánh máy được, những chỗ nào giáo viên chưa rõ, chưa biết tôi lại hướng
dẫn thêm ở mọi lúc, mọi nơi. Đối với những cô đã thành thạo máy tôi hướng dẫn
10


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
các cô mở mạng, truy cập vào các trang woet của Bộ và của Sở giáo dục Thanh
Hoá, hướng dẫn các cô cách lấy thư, gửi thư qua địa chỉ mail của phòng giáo dục
huyện Đông Sơn và sử dụng GAĐT. Khi giáo viên đã tương đối thành thạo tôi
phân công các tổ trưởng, tổ phó các khối và giáo viên đã thành thạo tiếp tục kèm
cặp giúp đỡ những giáo viên còn yếu. Làm như vậy những cô được tôi hướng
dẫn trước, lại hướng dẫn, bồi dưỡng cho các cô còn lại, các cô được học hỏi lẫn
nhau và thực hành qua máy nên tiếp thu rất nhanh. Tôi còn động viên những cô
có điều kiện kinh tế khá hơn nên mua máy riêng ở nhà tiện cho việc sử dụng. Hết
học kỳ một của năm học 2016-2017 trường tôi đã có 4 giáo viên mua máy riêng
và đến nay toàn trường đã có 3 máy vi tính chung, 9 máy vi tính riêng nên công
tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động trong ngày không còn lạc
hậu nữa. Năm học 2016-2017 có 12/12nhóm lớp đã ứng dụng phần mềm GAĐT
vào các hoạt động hàng ngày có chất lượng, hiệu quả. Đây là niềm vui, niềm
phấn khởi trong công tác bồi dưỡng giáo viên của tôi và tôi xác điịnh đây là
nhiệm vụ, trách nhiệm của mình nên tôi lại tiếp tục bồi dưỡng những phần khác
mà giáo viên còn lúng túng như việc truy cập vào trang woet để lấy tài liệu
BDTX nội dung 1.2,3 cho giáo viên học tập, daoloat hình ảnh, tải nhạc các bài
hát, đọc báo, xem phim, tham khảo giáo án....(hình ảnh 4)
Biện pháp 4: Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua việc
dự giờ kết hợp kiểm tra nhóm, lớp.
Công tác dự giờ, kiểm tra là việc làm thường xuyên của người cán bộ quản lý.
Dự giờ, kiểm tra thường kết hợp với nhau nhằm mục đích hướng dẫn, bổ sung
những mặt còn hạn chế của mỗi giáo viên, giúp họ nâng cao chuyên môn nghiệp
vụ của mình trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường chứ
không nặng nề về công tác đánh giá, xếp loại kết quả của giáo viên.
Hàng tuần, hàng tháng có xây dựng kế hoạch dự giờ, kiểm tra có báo trước và
dự giờ kiểm tra đột xuất. Đầu năm học tôi thường báo trước cho giáo viên biết
thời gian tôi dự và kiểm tra nhằm mục đích giúp giáo viên chuẩn bị tốt bài dạy
của mình, khi đã thành cái nếp thì tôi tiến hành kiểm tra, dự giờ không báo trước.
Nội dung dự giờ là dự tất cả các hoạt động diễn ra trong ngày của cô và trẻ, tôi
đặc biệt quan tâm đến dự giờ ở lớp giáo viên còn yếu về phương pháp giảng dạy
như cô Hương, cô Lan. Bồi dưỡng cho các cô không nói và làm thay trẻ, mà chỉ
gợi mở giúp trẻ được hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm nhỏ, hướng dẫn
các cô phương pháp tổ chức hoạt động, cách lồng ghép chuyên đề, cách đặt câu
hỏi đàm thoại, hướng dẫn các cô biết ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng
dạy...Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra công tác trang trí, sắp đặt nhóm, lớp
theo chủ đề xem đã đúng, phù hợp chưa, trang trí có ở dạng mở hay không, nếu
chưa thì tôi giúp giáo viên làm lại cho đúng, kiểm tra các loại vở của trẻ xem cô
11


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
cho trẻ thực hiện đến đâu, còn yêu cầu nào chưa thực hiện tôi giúp giáo viên
hoàn thiện, kiểm tra hồ sơ, sổ sách của giáo viên để điều chỉnh, bổ sung những
thông tin còn thiếu mà giáo viên quên chưa thực hiện, kiểm tra giáo án của giáo
viên để biết giáo viên đã soạn đến bài nào, chất lượng mỗi bài ra sao để giúp
giáo viên điều chỉnh, bổ sung...(Hình ảnh 5)
Ví dụ: Tôi đến dự giờ Âm nhạc lớp cô Hương, tôi kết hợp kiểm tra giáo án,
kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí, kiểm tra các loại vở của trẻ...Phát hiện thấy
khi cô dạy trẻ hát tôi thấy đa số trẻ đã thuộc bài hát mà cô cứ tiếp tục dạy hát nữa
làm cho trẻ nhàm chán, không chú ý, tôi đã hướng dẫn cô nên thay đổi cách dạy
bằng phương pháp khác như dạy vận động giúp trẻ biết vỗ tay theo tiết tấu
nhanh, tiết tấu phối hợp hay dạy vận động minh hoạ...làm như vậy giúp cô lần
sau sẽ dạy tốt hơn.
Hay khi tôi đến lớp cô Lan dự giờ, kết hợp kiểm tra tôi thấy cô tổ chức giờ
học tạo hình, cô cho trẻ ngồi suốt cả buổi không kết hợp động-tĩnh, đôi khi cô
còn nói và làm thay trẻ, giờ học kéo dài thời gian làm cho trẻ mệt mỏi, chán ngồi
học quay sang chọc ghẹo bạn khác...cuối giớ tôi góp ý thẳng thắn giúp cô thay
đổi cách dạy, tạo môi trường, gây hứng thú, gợi ý cho trẻ hoạt động chứ không
làm và nói thay trẻ, phải quan tâm đến nhiều đối tượng trẻ trong lớp và nên cho
trẻ chơi một trò chơi vận động ngắn ở giừa hoạt động...cô nhận ra và hứa sẽ khắc
phục ở giờ học sau.
Như vậy dự giờ đồng thời kết hợp kiểm tra mọi hoạt động của giáo viên trong
ngày là giúp giáo viên điều chỉnh, bổ sung những cái còn thiếu để giáo viên nâng
cao tay nghề của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với cách làm trên tôi đã giúp cho tất cả giáo viên trường tôi thực hiện tốt mọi
hoạt động trong ngày.
Biện pháp 5: Bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên nhà
trường về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường
mầm non Đông Tiến, huyện Đông Sơn.
Đội ngũ (giáo viên mầm non) GVMN phải có phẩm chất, trình độ, năng
lực đề cao lương tâm và nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái tận tụy, thương yêu
trẻ, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ tất cả vì tương lai của
đất nước. Mỗi giáo viên cần có lòng hy sinh phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục, học
tập được thông qua các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương
đạo đức học và sáng tạo”, phát huy kết quả phong trào thi đua: “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung vào các nội dung: Đảm bảo
môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, quan hệ ứng xử thân thiện với

12


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
các thành viên trong nhà trường, cần phải nhận thức và hiểu rõ mục đích ý nghĩa
chủ trương của từng phong trào đã phát động. Thường xuyên tổ chức cho giáo viên
học tập các nội dung định chế về GD&ĐT, nâng cao nhận thức về mục tiêu giáo dục
và hiểu rõ nhiệm vụ năm học. Do đó ĐNGV hơn ai hết phải nắm vững đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết tình hình phát triển
kinh tế xã hội của đất nước và địa phương; các nhiệm vụ, kế hoạch của nhà trường.
Chính vì thế mà chúng ta phải thường xuyên tổ chức quán triệt cho giáo viên các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ và thực
hiện các văn bản có tính pháp quy của nhà nước, nhắc nhỡ thực hiện nhiệm vụ năm
học, thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non. Thường xuyên tổ chức tốt cho giáo
viên học tập nghị quyết của Đảng, học chuyên đề thường kỳ cho giáo viên.
Ví dụ: Ngay vào đầu tháng 8 nhà trường tổ chức họp giáo viên triển khai cho giáo
viên các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, triển khai để giáo
viên hiểu các văn bản trong quản lí, chỉ đạo đối với các trường mầm non.
Tích cực tham mưu huy động thêm các nguồn lực từ các dự án của các tổ
chức phi chính phủ để góp phần nâng cao chất lượng và phát triển GDMN.
Phát huy tinh thần dân chủ, vai trò, trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể
trong nhà trường đối với việc nâng cao chất lượng ĐNGV.
Tuyên truyền vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc
thực hiện CS - GD trẻ và xây dựng mục tiêu, xây dựng mạng nội dung, mạng
hoạt động, kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ trong năm học.
Tạo mọi điều kiện để giáo viên nhận thấy được sự dân chủ trong giáo dục.
Chỉ đạo giáo viên có những giải pháp sáng tạo, cụ thể, để lồng ghép cùng
với các cuộc vận động, phong trào thi đua: Thực hiện lồng ghép các nội dung an
toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm, kỷ
năng sống vào chương trình GDMN.
4. Kết quả đạt được
Kết quả khảo sát vào thời điểm tháng 3/2018 như sau:
TT

Nội dung

Tổng
số/ĐVT

Mức độ
Đạt
Chưa đạt
Số
Số
%
%
lượng
lượng

Về phía cán bộ giáo viên1.1

Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin tốt

18

18

100

0

0

1.2

Giáo viên có nhiều sáng tạo lôi cuốn trẻ tham
gia hoạt động.
Cán bộ giáo viên biết cách làm đa dạng đồ
dùng, đồ chơi và vận dụng sáng tạo.

18

16

89

2

11

18

18

0

0

0

1

1.3

13


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

Giáo viên làm tốt hồ sơ và biết kết hợp
CNTT
Lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi ở mức độ tối
thiểu.
Về phía học sinh
Trẻ tự nguyện, tích cực tham gia hoạt động
Trẻ có kỹ năng hoạt động tốt, có sáng tạo
Trẻ hứng thú, mạnh dạn, nhanh nhẹn khi
tham gia các hoạt động.

18

18

0

0

0

9

9

100

Trẻ
200
200

200
178

100
89.0

0
22

11.0

200

189

94.5

11

5.5

Nhận xét:
* Đối với giáo viên:
Ưu điêm: Giáo viên biết sử dụng máy vi tính và ứng dụng CNTT:18/18 cô
tỉ lệ đạt 100%. Như vậy ta thấy việc giáo viên sử dụng CNTT rất tốt. số giáo
viên linh hoạt sáng tạo lôi cuốn và gây hứng thú với trẻ cũng tốt, biết đặc điểm
tâm sinh lí của độ tuổi lớp mình để lựa trẻ vào các hoạt động, giáo viên tham gia
làm đồ dùng đồ chơi phục vụ môn học cao, hồ sơ sổ sách tốt, gọn gàng sạch sẽ,
đúng quy định đối với hồ sơ giáo viên, cập nhật đầy đủ thông tin, các lớp có đầy
đủ đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02.
Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên rất cao, các giờ dạy đạt khá, giỏi
tăng lên rõ rệt, giáo viên giỏi cấp huyện đã có 4 cô, giáo viên giỏi cấp tỉnh 01 cô.
100% giáo viên trong nhà trường đã biết ứng dụng công nghệ thông tin và sử
dụng GAĐT vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường,
100% giáo viên đã biết cách viết SKKN và đã có rất nhiều SKKN được xếp loại
B,C cấp tỉnh, A,B,C cấp huyện. Hàng năm chất lượng các hội thi của trẻ cũng
từng bước được nâng lên, 95% trẻ đạt yêu cầu đánh giá theo các lĩnh vực phát
triển...
Qua công tác bồi dưỡng giáo viên bản thân tôi cũng rút ra được nhiều kinh
nghiệm tốt hơn trong công tác chỉ đạo, bồi dưỡng ở những năm tiếp theo.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Qua công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tôi nhận thấy
để làm tốt nhiệm vụ này người cán bộ quản lý chuyên môn cần: Nắm bắt tình
hình cụ thể nhà trường, chất lượng đội ngũ yếu về mặt nào thì cần phải có biện
pháp bồi dưỡng về mặt đó. Coi trọng công tác chỉ đạo điểm để giáo viên học tập
rút kinh nghiệm. Bản thân luôn luôn làm mới mình tức là luôn tìm ra những cái
mới, để khỏi bị lạc hậu với sự phát triển của giáo dục hiện nay.Luôn nghiên cứu
tài liệu, văn bản chỉ đạo của ngành, cập nhật mạng Intenet, vào trang woet để tìm
14


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
hiểu thêm thông tin mới để bồi dưỡng giáo viên. Tăng cường công tác sinh hoạt
chuyên môn tổ, chuyên môn nhà trường. Thường xuyên gần gủi giáo viên để trao
đổi, chia sẻ kinh nghiệm tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên về mọi mặt. Không
ngừng học hỏi bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho bản
thân. Tiếp tục học tập ở mọi lúc, mọi nơi và tiếp tục chỉ đạo công tác học tập
BDTX cho giáo viên ở những năm tiếp theo.
Giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của
nước nhà, mà giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên của quá trình giáo dục con
người. Vì vậy người cán bộ quản lý và giáo viên phải năng động, sáng tạo, luôn
học tập bồi dưỡng, suy nghĩ tìm ra cái mới để vận dụng kiến thức vào thực tiễn,
phải nắm vững chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục trẻ một cách đầy
đủ chính xác, phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp yếu mặt nào thì bồi
dưỡng mặt đó, cái gì cần bồi dưỡng trước, cái gì bồi dưỡng sau, bồi dưỡng phải
thường xuyên liên tục theo một quy trình khép kín và là một quá trình lâu dài và
phức tạp không thể nóng vội, không thể có kết quả trong ngày một, ngày hai. Vì
vậy người cán bộ quản lý phải kiên trì và có quyết tâm cao, có như vậy mới đi
đến thành công.
2- Kiến nghị:
Đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm hơn tới đội ngũ cán bộ
giáo viên mầm non (về chế độ đãi ngộ cần được thoả đáng để chị em yên tâm
công tác.).Tăng cường mở các lớp tập huấn tin học, bồi dưỡng trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở
vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non để có đủ điều kiện và
phương tiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Thường xuyên sinh hoạt
cụm để giáo viên được dự giờ rút kinh nghiệm
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong công tác bồi dưỡng nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên, tôi mong được HĐKH các cấp góp ý để sáng kiến
kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn.
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Đông Sơn, ngày 20 tháng 03 năm 2018
(Tôi xin cam đoan SKKN này là do tôi tự
viết chứ không sao chép của người khác)
Người viết

Chu Thị Hà

Lê Thị Phương
15


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.

PHỤ LỤC
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG, NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG.
1- Hình ảnh minh hoạ cho biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên làm hồ sơ

16


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.

Hình ảnh minh hoạ cho biện pháp 2: Giáo viên dạy trẻ làm quen với đồ
dùng, đồ chơi.

Cô Nguyễn Thị Đào dạy trẻ nhận biết tập nói (hình ảnh 3)

17


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.

3.Hình ảnh minh hoạ cho biện pháp 4: dự giờ bồi dưỡng giáo viên

18


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.

19


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
MỤC LỤC

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Nội dung
I. Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3.Đối tượng nghiên cứu
4.Phương pháp nghiên cứu
II. Nội dung
1.Cơ sở lí luận
2. thực trạng
3.Một số biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên ở trường mầm non Đông Tiến, huyện Đông
Sơn.
4. Hiệu quả của sáng kiến
III. Kết luận và kiến nghị
1.Kết luận
2. Kiến nghị

trang
1
1
2
2
2
3
3
4-5
6-13

13-14
14
14
15

.

.

20


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

{1} Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
{2} giáo dục mầm non
{3}. Tham khảo một số tài liệu trên mạng Internet.
- Nguồn: http// dân trí.com.vn

21


Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MN-LÊ THỊ PHƯƠNG-MN
Đông Tiến – Đông Tiến.

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×