Tải bản đầy đủ

Giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh cho trẻ trường mầm non thị trấn nga sơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO TRẺ TRƯỜNG
MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠN

Người thực hiện: Mai Thị Hoàn
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường MN Thị Trấn
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HÓA, NĂM 2018
MỤC LỤC


Tên đề mục

Trang


I. Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài

1

2. Mục đích nghiên cứu

1

3.Đối tượng nghiên cứu

2

4. Phương pháp nghiên cứu

2

II. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm

2

1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm

2

2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm

2

3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.

5

3.1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất mua
sắm trang thiết bị trong trường.

5

3.2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.


3.2. Chỉ đạo xây dựng chỉ đạo điểm và tổ chức cho các lớp tham
quan học tập.

8

3.3.Chỉ đạo giáo dục trẻ thông qua các hoạt động trong ngày.

9

3.4. Chỉ đạo phối kết hợp với phụ huynh để giáo dục tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ.

15

3.5. Chỉ đạo tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục để đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tạo góc sách
Bác Hồ, để cho trẻ đến xem tranh ảnh và sách chuyện.

16

4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo
dục, bản thân, đồng nghiệp và nhà trường

17

III. Kết luận, kiến nghị

18


I. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài:
Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, đồng
thời cũng là chiến sĩ tiên phong lỗi lạc của phong trào Cộng sản và Công nhân
Quốc tế, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, cái
biểu hiện của văn hóa lớn của Bác Hồ đó là; Tư tưởng tấm gương đạo đức
mẫu mực tuyệt vời, đức tính khiêm tốn giản dị, cần kiệm liêm chính, chí công
vô tư, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh".
Trong những năm qua đang được Đảng và Nhà Nước ta hưởng ứng tích
cực có sức lan tỏa mạnh mẽ, học tập và làm theo tấm gương của Bác, vừa dễ,
vừa khó. Dễ vì hành động của Bác thật giản di đời thường, ai cũng có thể làm
được, khó vì hành động đó rất vô tư, trong sáng gắn giữa nói và làm, yêu cầu
phải tu dưỡng phấn đấu cả đời chứ không phải hành động nhất thời để lấy
tiếng. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ nhà giáo nói
riêng, trong đó có ngành học mầm non. Thực hiện cuộc vận động của Đảng là
học tập theo tấm gương của Bác từ tư tưởng, tới hành động nói phải đi đôi với
làm.
Vì thế trong những năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên mầm non luôn nổ
lực phấn đấu khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ
chăm sóc nuôi dạy trẻ đúng như lời Bác dạy:
"Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người"
Đã tạo được lòng tin đối với Đảng bộ và nhân dân trong Thị trấn Nga
Sơn, góp phần xây dựng sự nghiệp trồng người trên địa bàn huyện ngày một
đơm hoa kết trái, từ trong Cấp ủy, Chi bộ đến Ban giám hiệu Nhà trường và
đội ngũ cán bộ, Giáo viên tiếp.
Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động hơn nữa, tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là đối với bực học Mần non.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Xuất phát từ lý do trên bản thân tôi đã lựa chọn đề tài "Biện pháp chỉ
đạo giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ Trường Mầm non
Thị trấn Nga Sơn" Làm đề tài nghiên cứu của bản thân trong năm học: 2017

1


- 2018. Qua đây có thể giúp cho tôi nhà quản lý có thêm kinh nghiệm trong
công tác quản lý chỉ đạo trường mầm non Thị trấn Nga Sơn giáo dục tấm
Gương đạo đức Hồ Chí minh cho trẻ trong nhà trường. Phấn đấu hoàn thành
mục tiêu kế hoạch mà phòng giáo dục & Đào tạo, các cấp ủy Đảng chính
quyền và nhân dân Thị trấn giao cho.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Tập trung nghiên cứu "Biện pháp chỉ đạo giáo dục tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh cho trẻ Trường Mầm non Thị trấn Nga Sơn"
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tham khảo các tài liệu liên quan đến
vấn đề Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Phương pháp điều tra: Theo phiếu điều tra và trao đổi trực tiếp.
+ Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp kết quả điều tra.
+ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Thị trấn Nga Sơn là trung tâm giao lưu kinh tế chính trị của Huyện Nga
Sơn. Trường mầm non Thị Trấn nằm ở khu trung tâm Thị trấn Nga Sơn, thuộc
tiểu khu 2 Thị trấn Nga Sơn. Với 70% phụ huynh là cán bộ công nhân viên
chức, buôn bán, làm việc trên địa bàn Huyện Nga Sơn. Trường có bề dầy
thành tích nhiều năm liền trường vinh dự được Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh
Hóa tặng Bằng khen. Nhà trường được thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen,
và nhiều phần thưởng khác. Đặc biệt Năm 2007 nhà trường vinh dự được chủ
tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III. 95% cán bộ giáo viên
trong nhà trường có trình độ trên chuẩn, luôn đạt giáo viên giỏi cấp Huyện,
cấp Tỉnh. Luôn đoàn kết một lòng gắn bó cùng nhau xây dựng nhà trường
ngày một phát triển. Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, tâm huyết tận tâm tận lực,
yêu nghề mến trẻ, luôn coi trường là nhà, coi trẻ như con. Vì vậy mà ty lệ học
sinh và giáo viên đạt các giải trong các hội thi năm sau cao hơn năm trước.
Mặt khác được sự quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất của các cấp ủy
Đảng chính quyền Thị trấn Nga Sơn đã xây dựng cho nhà trường một khu
trường khang trang tương đối đầy đủ các phòng chức năng với 10 phòng học
2


và các phòng chức năng. Được sự quan tâm tạo điều kiện của phòng giáo dục
và đào tạo huyện Nga Sơn, luôn quan tâm điều động cán bộ giáo viên tham
gia các lớp chuyên đề do Sở giáo dục tổ chức nên nhà trường luôn nắm bắt
được những điểm mới của chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tham
quan, dự giờ các trường điểm trong Tỉnh như trường mầm non Tân Sơn,
trường mầm non Hoa Mai, Trường mầm non Lam Sơn... Đặc biệt phòng giáo
dục đã phối hợp với trường trung cấp nghề mở các lớp tổ chức các buổi
truyền thông, các lớp chế biến món ăn cho trẻ, các buổi tuyên truyền nuôi con
khỏe, dạy con ngoan. Trong những năm gần đây phụ huynh rất quan tâm đã
đầu tư về thời gian và kinh phí cho con được học tập chu đáo. Đặc biệt là các
năm gần đây Huyện Nga Sơn đang trên đà phát triển mạnh cả về kinh tế cũng
như chính trị đã và đanh thay da đổi thịt. Đảng bộ và nhân dân Thị trấn đã
chuyển giao kinh tế nhiều thành phần, đưa các cây, con giống có năng xuất
cao vào nuôi trồng. Vì thế mà nhận thức của nhiều phụ huynh có nhiều
chuyển biến, nền kinh tế của Thị trấn cũng phát triển mạnh, đời sống nhân
dân ngày càng ổn định và phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là cơ sở để nhà
trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm sóc giáo
dục trẻ ở trường mầm non Thị trấn Nga Sơn.
Tuy nhiên vẫn còn một số ít phụ huynh do tình hình công tác và buôn
bán nên quá bận rộn với công việc, nên chưa có thời gian chăm lo cho con trẻ,
được học hành đến nơi đến chốn, việc chăm sóc cho con phó mặc cho người
giúp việc và các cô giáo mặt khác họ coi đến trường mầm non chỉ có hát múa
chứ không nghĩ là học hành theo chương trình gì cả.
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Trải qua quá trình xây dựng và phát triển trường mầm non Thị Trấn Nga
Sơn đã trải qua các giai đoạn để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và đạt
được các danh hiệu thi đua trong nhiều năm liên tục đó là:
Liên tục có giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp Tỉnh đạt các giải
cao trong nhiều năm. Các cháu nhiều năm liên tục đạt giải nhất cá nhân và
giải nhì đồng đội cấp Tỉnh. Có thể nói rằng trường đó có rất nhiều cố gắng với
sự đoàn kết và nhất trí với phương châm chỉ đạo sáng tạo của Ban giám hiệu,
tập thể nhà trường giành nhiều thành tích cáo trong phong trào thi đua dạy tốt,
học tốt của tập thể cán bộ giáo viên và các cháu học sinh trong trường. chính
3


vì lẽ đó trường luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cấp Huyện,
“Lao động tiên tiến xuất săc” cấp Tỉnh. Được công nhận trường chuẩn quốc
gia mức độ I, đang phấn đấu đạt chuẩn mức độ II, vào quý 3 năm 2018 và có
đội ngũ giáo viên nhiệt tình yêu nghề, mến trẻ. Đội ngũ giáo viên luôn được
đánh giá đảm bảo, chất lượng cao, được thể hiện ở các bảng khảo sát phần
phụ lục.
Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, học sinh
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua các hoạt động
như; Phổ biến các câu nói của Bác, sưu tầm các bài hát, bài thơ câu chuyện về
Bác.
Qua những năm trực tiếp làm công tác quản lý trong trường mầm non.
Tôi nhận thấy trẻ ở trường mầm non, rất thích được nghe cô kể chuyện, đọc
thơ, múa hát có nội dung về Bác. Trẻ luôn dành những tình cảm, ánh mắt yêu
thương, thái độ kính trọng khi được nghe cô kể và nói chuyện về Bác. Chính
vì thế, Tôi nghĩ mình có thể dựa vào điều kiện thuận lợi này để lòng ghép nội
dung giáo dục cho trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào
chương trình giáo dục mầm non
Do đặc thù công việc của giáo viên mầm non, về thời gian sưu tầm các
tư liệu để dạy cho trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
còn nhiều hạn chế. Trẻ ở tuổi mầm non còn nhỏ nên chưa hiểu được nhiều
những kiến thức về Bác.
Với những thuận lợi và khó khăn trên Tôi luôn trăn trở về lời dạy của
Bác, "Mỗi thầy, Cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo".
Đối với trẻ mầm non các cháu tuổi còn nhỏ nên việc hình thành nhân cách
cho trẻ không phải là dễ. Vì vậy, đòi hỏi cô giáo phải kiên trì, nhẫn nại tìm ra
phương pháp phù hợp để giáo dục trẻ, chóng hiểu nhớ lâu, tiến bộ nhanh.
Thầy dạy tốt, trò học tốt để góp phần vào đào tạo những hiền tài cho Quốc
gia, đào tạo học sinh để "Sánh vai với các Cường Quốc, Năm châu". Như Bác
Hồ hằng mong ước. Vấn đề này đã làm Tôi suy nghĩ tìm tòi và trước tình hình
đó Tôi thấy cần thiết phải thực hiện, đưa nội dung đề tài "Giáo dục tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ Trường Mầm non Thị trấn Nga Sơn" làm
đề tài nghiên cứu.

4


3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh cho trẻ Trường Mầm non Thị trấn Nga Sơn
3.1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất mua sắm
trang thiết bị trong trường.
Ngay từ đầu năm học ban giám hiệu nhà trường căn cứ vào tình hình
thực tế của điạ phương, căn cứ vào sự phát triển của ngành học mầm non, căn
cứ vào sự ủng hộ nhiệt tình của hội cha mẹ phụ huynh và các ban ngành đoàn
thể trong Thị trấn, sau “Ngày hội đến trường của bé”: Nhà trường tổ chức họp
phụ huynh đầu năm học bàn về việc chăm sóc giáo dục các cháu, sau đó ban
giám hiệu đưa ra nhiệm vụ mới cho phụ huynh được bàn bạc thảo luận, tiếp
đó nhà trường đưa ra tờ trình, báo cáo về kế hoạch sửa chữa mua sắm trang
thiết bị bổ sung cơ sở vật chất lên BCH Đảng ủy - HĐND - UBND, kế hoạch
thu chi và các khoản đóng góp ngoài ngân sách về kế hoạch thực hiện nhiệm
vụ năm học về phòng giáo dục phê duyệt. Bên cạnh đó trong các cuộc họp
nhà trường tranh thủ sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể để có kế hoạch
xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường vận động phụ huynh tham gia ủng hộ
mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho từng năm học trên cơ sở của việc xây
dựng kế hoạch một cách cụ thể mang tính sát thực, có được sự quan tâm của
các cấp các ngành đặc biệt là hội phụ huynh học sinh đến nay cơ sở vật chất
trang thiết bị của trường tương đối ổn định và đầy đủ. Đặc biệt nhà trường
còn có tủ sách chuyện nói về bác Hồ kính yêu. Để giáo dục cho trẻ.
(Hình ảnh 1 kèm theo phụ lục Khuôn viên trường mầm non
Thị trấn Nga Sơn).
3.2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.
- Nhà trường có tổng số cán bộ giáo viên là 21 đ/c có đủ sức khỏe trình
độ, cán bộ quản lý có 3 đ/c, có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo nhà
trường ngày càng phát triển. Đều đạt trình độ đại học. Về đội ngũ giáo viên,
nhân viên là 18 đ/c trong đó trình độ đại học cao đẳng là 17 đạt tỉ lệ 95,5%,
trung cấp chiếm 1 đ/c tỉ lệ 4,5% , Bản thân là bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà
trường luôn coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môm là
cần thiết và cấp thiết và cấp bách. Song song với nhiệm vụ trên nhà trường
luôn chú trọng đến việc Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ.
Bản thân sau mỗi đợt đi tiếp thu các chỉ thị 03. Học tập làm theo tư tưởng tấm
5


gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và chỉ thị 05 Học tập làm theo tư tưởng, phong
cách đạo đức Hồ Chí Minh (Đối với người đứng đầu) Gắn với việc thực hiện
nghị quyết trung ương 6 khóa 12 về việc xây dựng và chỉnh đốn đảng. Mỗi cá
nhân đảng viên đã chon được việc làm cụ thể sát với nhiệm vụ được giao. đã
chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các nhóm lớp xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng đem lại kết quả cao có kế hoạch câ nhân cụ thể, để giáo dục
trẻ nhóm lớp mình Mục tiêu chi bộ nhà trường phấn đấu trường đạt chuẩn
mức độ II vào quý 3 năm 2018.
(Hình ảnh 2 Đảng viên tiếp thu chỉ thị 05 tại hội trường).
(Hình ảnh 3 kèm theo phụ lục đ/c bí thư chi bộ triển khai các
chỉ thị nghị quyết cho các Đảng viên).
(Hình ảnh 4 kèm theo phụ lục đ/c phó hiệu trưởng đang tổ chức hội nghị
chuyên môn)
Nhà trường rất coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị,
phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên. Để xây dựng một tập thể sư phạm
vững mạnh đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong công tác sinh hoạt
hàng ngày để mỗi cán bộ giáo viên tự khẳng định vị trí của mình trong nhà
trường, đáp ứng yêu cầu dạy và học, đòi hỏi mỗi giáo viên không ngừng học
tập nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chính trị và phẩm chất đạo đức của
mình, đến nay chi bộ nhà trường đã có 20 Đảng viên. Đạt tỉ lệ 95.5%. Có 4
đ/c có giấy chứng nhận trung cấp lý luận chính trị. Trong đó có 3 đ/c đang
theo học TCLL chính trị. Có 2 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình
Đảng.
(Hình ảnh 5,6 kèm theo phụ lục đ/c bí thư chi bộ trao quyết định
Đảng viên mới cho Đảng viên trong buổi lễ kết nạp Đảng viên).
Có thể nói rằng nếu trong nhà trường làm tốt công tác giáo dục chính trị
tư tưởng và cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh được gáp dụng để đưa vào trong chương trình chăm sóc giáo dục
cho trẻ thì các thành viên đều nhận thức đúng đắn hơn rất dễ hoà đồng cùng
tập thể, cùng nhau xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ nhà trường
như (Lời Lê Nin nói: “Sự nhất trí trong một tập thể sư phạm là yếu tố quyết

6


định mọi sự thành công trong một nhà trường, do vậy cần xây dựng tập thể
nhà trường có sự đoàn kết nhất trí cao thì làm việc gì cũng sẽ thành công”.
(Hình ảnh 7 kèm theo phụ lục tôi đang đi dự và chỉ đạo
đại hội công đoàn trường).
- Nhà trường thành lập ban chất lượng gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu
trưởng, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn. Ban chất lượng có nhiệm
vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo về chất lượng chăm sóc giáo dục các cháu kế
hoạch Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ theo các chủ đề và
các hoạt động khác . Có trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn trực tiếp cho đội
ngũ giáo viên, thông qua dự giờ thăm lớp để uốn nắn kịp thời giáo viên trong
việc chăm sóc, giáo dục trẻ, lên kế hoạch tuần, kế họach tháng, xây dựng các
hoạt động mẫu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các nhóm lớp đầy đủ, đảm
bảo đủ điều kiện cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Nhà trường đã tập trung đội ngũ giáo viên đạt cả về số lượng và chất
lượng, bởi vì đội ngũ giáo viên là lực lượng nồng cốt quyết định chất lượng
giảng dạy của nhà trường cho nên nhà trường đã nâng cao mọi biện pháp để
phát triển đội ngũ. Tạo điều kiện để giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên
môn:
- Giáo dục cho giáo viên nắm bắt được chủ trương đường lối chính sách
của Đảng và nhà nước mở rộng hiểu biết cho giáo viên, bằng cách tổ chức các
buổi hội thảo, toạ đàm, mở các hội thi kể chuyện về Bác, hat về Bác Hồ, để
các cháu hiểu sâu sắc thêm về tình yêu của bác Hồ không những dành cho các
cháu thiến niên nhi đồng mà Bác còn dành cả tình thương cho đồng bào.
“Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh”.
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thông qua các buổi học
nghị quyết các buổi nói chuyện chuyên đề Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh tại hội trường cuẩ Thị trấn đặc biệt là buổi giảng trực tiếp của GS
Hoàng Chí Bảo.
Nhà trường đã thành lập 4 lớp điểm, các khối chọn cử những cô dạy lớp
điểm có năng lực chuyên môn vững vàng, có uy tín trong đội ngũ giáo viên.
Lớp 3 tuổi do cô giáo Mai Thị Thắm phụ trách, lớp 4 tuổi do cô giáo Mai Thu
Hương phụ trách, lớp 5 tuổi do cô Mai Thị Thanh Huyền phụ trách và nhóm
trẻ 25 - 36 tháng do cô giáo Phạm Thị Sâm phụ trách.
7


Hệ thống các lớp điểm được nhà trường đầu tư hơn về cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy và học, tương đối đầy đủ,
Ví dụ: Các lớp điểm đều được đầu tư máy tính xách tay. Ti vi kết nối
Internet. Các lớp điểm đều được trang bị loa đầy đủ để cho cô trò hoạt động.
Do vậy chất lượng ở các lớp điểm được nâng lên rõ rệt. Qua khảo sát các lớp
điểm chất lượng ở trẻ đạt khá, giỏi 90 - 95%. 100% giáo viên ở các lớp điểm
đều đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Các cháu trường mầm non Thị trấn đều được
tiếp thu những việc làm tốt, những gương người tốt các cháu đều được Giáo
dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ rất tốt. Đó cũng là những dịp bồi
dưỡng chuyên đề thiết thực và bổ ích nhất giúp giáo viên tham gia đạt kết quả
tốt. Điển hình như trong năm học có đ/c . (Mai Thị Hoàn) được Huyện ủy
tặng giấy khen trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
3 đ/c được Đảng ủy tặng giấy khen. (Đ/c Mai Thị Hoàn, Mai Thị Thúy,
Nguyễn Thị Quyên )
(Hình ảnh 8 kèm theo phụ lục cô giáo Mai Thu Hương đang tham gia
thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Năm học 2015 - 2016)
(Hình ảnh 9 kèm theo phụ lục tôi và đ/c PHT tham dự hội thi khuyến
học cấp Huyện)
- Song song với vấn đề trên nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ
giáo viên tham gia học tập các chương trình đào tạo trên chuẩn dưới nhiều
hình thức tập trung, tại chức. Trong nhiều năm gần đây vấn đề tổ chức cán bộ
giáo viên học tập các chương trình đào tạo đã được nhà trường quan tâm tạo
điều kiện để đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Số giáo
viên đạt trên chuẩn 95%.
3.3.Chỉ đạo giáo dục trẻ thông qua các hoạt động trong ngày.
- Giáo dục trẻ thông qua thời điểm đón, trả trẻ:
Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về tình cảm yêu thương của
Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng, tình cảm của các cháu thiếu nhi
đối với Bác Hồ, sự quan tâm, chia sẻ của Bác đối với mọi người và tinh thần
tiết kiệm, chăm chỉ yêu lao động của Bác.
Không sờ tay vào ổ điện, phích cắm, nghịch nước vv… biết ăn mặc quần
áo gọn gàng, giản dị khi đến lớp.

8


Trẻ thuộc một số bài thơ, câu chuyện, ca dao, tục ngữ nói về tình cảm
của Ông Bà, Cha Mẹ giành cho các bé.
Trẻ biết lễ phép và có thái độ kính trọng về công việc như lao công vv…
Trẻ biết chào hỏi các cô, chú trong trường làm những công việc này. Hàng
ngày trẻ thích được phụ cô tưới nước cho cây, nhặt cỏ và lá trong bồn hoa, trẻ
luôn có thái độ yêu quý các con vật xung quanh.
Trong khi làm vệ sinh, biết rữa tay trước khi ăn, sau khi chơi, không
nghịch phá nước mà biết vặn vòi nước chảy nhỏ, sau khi rữa xong biết khóa
vòi nước lại, sử dụng nước khi cần thiết.
Trẻ biết một số kiến thức về quê hương mình đang sinh sống; Như tên
gọi, có những di tích nào? (Mặc dù trẻ chưa biết các di tích, các cảnh đẹp ở
quê hương mình và chưa biết cụ thể nằm ở chổ nào?). Đối với một số mẫu
chuyện ngắn về Bác như; "Ba chiếc ba lô","Chú ngã có đau không" thì trẻ đã
thuộc lời thoại và biết đóng kịch.
- Giáo dục lồng ghép thông qua thể dục buổi sáng:
Cho trẻ tập động tác kết hợp với lời ca bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại
thắng"
- Giáo dục trẻ thông qua các hoạt động học:
Giáo dục trẻ lồng ghép thông qua các chủ đề
* Đối với chủ đề trường mầm non:
Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng, lễ phép với Cô giáo, các cô nuôi
dưỡng, bác bảo vệ trong trường Mầm non, đoàn kết yêu thương giúp đỡ bạn
bè. Làm theo lời dạy của Bác chăm ngoan học giỏi, yêu lao động.
Cụ thể:
- Giáo dục trẻ bằng lời nói, ngoài giáo viên chủ nhiệm lớp, các Cô, các
Bác mặc dù không dạy nhưng vẫn làm công việc khác để chăm sóc bảo vệ trẻ
như; Bác bảo vệ thì bảo vệ trường, lớp, các cô cấp dưỡng thì nấu những bữa
ăn ngon, cô lao công thì quét rác, dọn vệ sinh cho sân trường sạch sẽ để các
con vui chơi, cô Y tá cho các con uống thuốc vv…Do đó các con đều phải lễ
phép kính trọng và chào hỏi các Cô, các Bác.
- Giáo dục trẻ bằng hành động, giáo dục trẻ biết yêu thương, giúp đỡ,
nhường nhịn bạn bè, biết chơi cùng bạn, những bạn khuyết tật, chậm nói học

9


chung lớp, không được vứt rác bừa bãi, luôn giữ lớp học sạch sẽ, gọn gàng,
ngăn nắp, giữ gìn vệ sinh chung.
* Đối với chủ đề bản thân.
Giáo dục trẻ biết chăm sóc và giữ gìn các bộ phận giác quan trên cơ thể,
ăn uống đủ chất, hăng hái tập luyện thể dục theo lời kêu gọi của Bác Hồ, để
mổi ngày đều có sức khỏe tốt, cơ thể phát triển khỏe mạnh, hài hòa cân đối,
biết cách ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, giản dị khi đến lớp hoặc ở đâu, đó cũng là
học tập phong cách giản dị của Bác.
Cụ thể:
- Giáo dục trẻ bằng lời nói: Giáo dục trẻ thường xuyên quan tâm chăm
sóc, bảo vệ các bộ phận trên cơ thể và cho trẻ biết bộ phận nào cũng quan
trọng, hỏi trẻ nếu thiếu một bộ phận nào trên cơ thể thì thế nào? (Không có tai
thì sẽ không nghe được gì, không có mắt thì sẽ không nhìn thấy gì vv…).
Chính vì vậy mà không được xem thường bộ phận nào trên cơ thể, để các bộ
phận trên cơ thể được khỏe mạnh và phát triển bình thường, giáo dục trẻ phải
thường xuyên tập thể dục và giữ gìn vệ sinh.
- Giáo dục trẻ bằng hành động: Hướng dẫn trẻ biết cách ăn mặc gọn
gàng, sạch sẽ, giản dị và phù hợp theo mùa, biết rửa tay trước khi ăn, sau khi
đi vệ sinh vv…
* Đối với chủ đề gia đình.
Giáo dục trẻ ở trường phải chăm ngoan, học giỏi, biết lễ phép kính trọng
cô giáo, đoàn kết giúp đỡ bạn bè, về nhà phải ngoan ngoãn vân lời Ông Bà,
Cha Mẹ, lễ phép với mọi người, nhường nhịn em bé, kính trên nhường dưới.
Cụ thể:
- Giáo dục trẻ bằng lời nói: Thông qua một số bài thơ, câu chuyện, bài
hát, một số câu tục ngữ, ca dao, một số trò chơi nói về tình cảm của những
người thân trong gia đình; Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em, trẻ biết được đó
chính là những người sinh ra mình, hằng ngày chăm sóc dạy dỗ mình, chăm
lo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng lời nói bước đi.
- Giáo dục trẻ thông qua hành động: Trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, kính
trọng Ông Bà, Cha Mẹ và biết quan tâm đến mọi người (Trẻ biết chào hỏi
Ông Bà, Cha Mẹ trước và sau khi đi học, biết cảm ơn khi có người giúp đỡ
mình hoặc cho quà, biết lấy tăm rót nước vv…).
10


* Đối với chủ đề nghề nghiệp:
Giáo dục trẻ nhận biết được tầm quan trọng của một số nghề trong xã
hội, biết được lợi ích của các nghề, biết quý trọng những sản phẩm và những
người làm ra sản phẩm của các nghề. Vì nghề nào cũng có giá trị riêng của
nó và đem lại lợi ích cho con người.
Cụ thể:
- Khi cho trẻ làm quen với tất cả các nghề trong xã hội thì đối với những
nghề quen thuộc như; làm Bác sĩ, làm giáo viên, làm nông nghiệp, làm anh bộ
đội vv… trẻ dễ dàng nhận ra nghề này mang lại lợi ích gì? cho trẻ và trẻ sẽ có
thái độ kính trọng những nghề đó. Còn đối với nghề như công nhân, lao công
mặc dù trẻ vẫn thường thấy hàng ngày nhưng trẻ sẽ không biết được những
cô, chú làm nghề này sẽ đem lại lợi ích gì?. Vì vậy, Tôi đã cho trẻ tìm hiểu về
công việc của các cô các chú lao công, thông qua các bài hát, bài thơ, câu
chuyện nói về công việc của các cô, các chú để trẻ biết nhờ có các cô, các chú
mà đường phố luôn sạch sẽ. Chúng ta được hít thở không khí trong lành và
sống trong môi trường xanh - Sạch - Đẹp an toàn.
* Đối với chủ đề thực vật - Tết và mùa xuân.
Tổ chức cho trẻ trồng cây, hưởng ứng ngày tết trồng cây, cô cùng trẻ tưới
nước, chăm sóc cây thường xuyên, giáo dục cho trẻ tính siêng năng, cần cù
kiên nhẫn, tự giác trong lao động, hứng thú với công việc, theo lời dạy của
Bác; "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình", đồng thời qua việc
chăm sóc cây để trẻ nhận biết được quá trình lớn lên của cây xanh và biết
được lợi ích của cây đối với con người; Như trồng cây để lấy gỗ, cho bóng
mát và làm cho môi trường không khí trong lành.
* Đối với chủ đề động vật.
Giáo dục cho trẻ biết yêu quý tất cả các con vật, bởi mỗi con vật đều có
những lợi ích riêng của nó. Chính vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ, chăm sóc
các con vật.
Cụ thể:
- Trong gia đình có nuôi một số con vật như; Con gà, con vịt, con lợn,
con chó, con mèo, con trâu, con bò, và chim bồ câu vv… do đó thông qua các
hoạt động học, các buổi dạo chơi ngoài trời, bên cạnh việc trò chuyện với trẻ
về tên gọi, đặc điểm của từng con vật. Tôi có thể kết hợp giáo dục trẻ phải
11


biết chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi này vì nó đem lại lợi ích cho con
người như; Trâu bò thì cày ruộng, chó trông giữ nhà, mèo bắt chuột, lợn, gà
lấy thực phẩm vv …
* Đối với chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên.
Cho trẻ biết nước rất cần thiết đối với đời sống con người, nếu không có
nước thì con người, con vật và cây cối sẽ không thể tồn tại.
Giáo dục trẻ phải biết bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm nước khi sử dụng và
chỉ sử dụng nước khi cần thiết, vặn vòi vừa phải không sử dụng lãng phí
nguồn nước sạch, chỉ dùng nước sạch khi cần thiết, (Rửa tay trước khi ăn và
sau khi đi vệ sinh…) không mở nước để tràn, hoặc nghịch phá nước, khi dùng
xong phải biết vặn vòi khóa nước.
* Đối với chủ đề Quê hương –Đất nước - Bác Hồ.
Giáo dục trẻ yêu Quê hương - Đất nước - Bác Hồ; Thông qua việc cho
trẻ xem tranh ảnh, đọc thơ kể chuyện, nghe hát và trò chuyện về các danh
lam, thắng cảnh của Quê hương đất nước như; Thủ đô Hà Nội, Lăng Bác
vv… và các hình ảnh về Bác như; Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng, Bác Hồ
với nông dân, Bác Hồ với chú bộ đội. Qua việc cho trẻ xem các tư liệu đó sẽ
giúp cho trẻ thêm yêu Quê hương đất nước và học được ở Bác nhiều đức tính
tốt đẹp.
* Đối với chủ đề Trường tiểu học.
Thông qua 5 Điều Bác Hồ dạy:
"1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
2. Học tập tốt, lao động tốt
3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
4. Gĩư gìn vệ sinh thật tốt
5. Khiêm tốn, thật thà, dủng cảm"
Giáo dục trẻ phải biết đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, giữa các trẻ
lớn và trẻ nhỏ. Giáo dục trẻ ngoài học tập tốt còn phải biết yêu lao động, biết
giữ gìn vệ sinh, giữ gìn ky luật và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định
của trường, của lớp học.
Cụ thể:
- Trong sinh hoạt hàng ngày, tập cho trẻ có thói quen tự phục vụ như;
(Tự xúc cơm ăn, tự rót nước uống, tự mặc quần áo, tự rữa mặt và làm vệ sinh
12


cá nhân vv…). Bước đầu hướng dẫn cho trẻ làm quen với một số đồ dùng học
tập của học sinh tiểu học. Giáo dục và rèn luyện cho trẻ đức tính kiên trì,
mạnh dạn tự tin, để chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào Trường tiểu học.
Thông qua các hoạt động lao động như; Nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước cho
cây xanh, cho cây hoa trong trường. Giáo dục trẻ tính tích cực, nhiệt tình hăng
say trong lao động, tạo cảnh quan môi trường xanh - Sạch - Đẹp trong Trường
mầm non, có thái độ nhiệt tình, chăm sóc tưới cây, bắt sâu cho cây xanh, cây
hoa trong vườn trường, để trường, lớp thêm đẹp, tạo cho trẻ thân thiện với
môi trường và càng làm cho trẻ thêm gắn bó với Trường, lớp.
Thông qua các hoạt động dạo chơi ngoài trời, kết hợp kể cho trẻ nghe về
tấm gương đạo đức của Bác. Để giáo dục trẻ học tập đức tính tốt đẹp ở Bác và
cũng thông qua đó để giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, từng bước
hình thành cho trẻ yêu Quê hương đất nước, yêu quý Bác hồ.
(Hình ảnh 10 kèm theo phụ lục các cháu đang chăm sóc
vườn rau trong trường).
- Giáo dục trẻ thông qua hoạt động chơi.
Trong khi chơi, hướng dẫn cho trẻ cách tổ chức hoạt động trong nhóm
nhỏ, biết phân công phối hợp, chia sẽ, nhường nhịn giúp đỡ nhau nhằm thực
hiện tấm gương của Bác. Qua việc thể hiện vai chơi bước đầu giúp trẻ hình
thành phong cách học tập theo tấm gương đạo đức của Bác là; Luôn có trách
nhiệm với công việc mà mình đã được phân công.
Giáo dục cho trẻ khi chơi phải đoàn kết không được tranh giành đồ chơi
của bạn, không lấy đồ dùng, đồ chơi của lớp làm riêng của mình, trong khi
chơi phải biết phối hợp, chia sẽ với bạn cùng chơi.
Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, chơi xong phải biết thu dọn
gọn gàng, sắp xếp vào đúng nơi quy định.
- Trong khi ăn.
Trong khi ăn giáo dục cho trẻ có thói quen:
- Cho trẻ rữa tay trước khi ăn.
- Biết sử dụng những đồ dùng, vật dụng trong ăn uống một cách đúng
đắn
- Ăn uống gọn gàng sạch sẽ, không làm rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ, không gây
tiếng ồn, không nói chuyện trong khi ăn và ăn hết xuất.
13


- Trước khi ăn biết mời cô và các bạn.
- Biết giúp cô chuẩn bị, sắp xếp bàn ghế, bát thìa trước và sau khi ăn
- Ngồi ngay ngắn không làm ảnh hưởng đến người xung quanh
Trẻ biết sắp xếp và thu dọn bàn ghế, bát thìa trước và sau khi ăn, ăn hết
xuất, không bỏ thừa cơm và không làm rơi vải cơm, tuy nhiên vẫn còn một
vài trẻ nói chuyện chưa tập trung vào ăn.
Học tập và vận dụng từ tấm gương đạo đức của Bác, "Không được lãng
phí, dù chỉ là một việc nhỏ" và Bác luôn xem "Hạt gạo" chính là "Hạt ngọc"
của trời ban. Để giáo dục lồng ghép trong khi ăn của trẻ, động viên trẻ ăn hết
xuất, biết quý trọng hạt gạo, không lãng phí, không làm rơi vãi cơm. Thông
qua đó hình thành cho trẻ có thói quen ăn uống có văn hóa.
- Trong hoạt động nêu gương.
Thông qua lời dạy của Bác, nhân lúc Bác ra thăm các cháu thiếu nhi mồ
côi ở trại Kim Đồng - Thanh Hóa, "Phải dũng cảm sữa chữa những khuyết
điểm, những thói hư tật xấu, để lớn lên làm người chủ của Đất nước, đừng để
mình là cái gánh nặng của xã hội".
Để giáo dục trẻ đức tính thật thà, trung thực trong lời nói và việc làm, tập
cho trẻ tự nhận xét về mình như; Hôm nay mình có ngoan không? và lý do vì
sao? Cô quan sát lời nói, hành vi, cử chỉ của trẻ xem những lời trẻ nói có đúng
với ngày hôm đó không, nếu đúng cô cho lớp tuyên dương vì trẻ đó đã nhận
ra khuyết điểm của mình rất đáng được khen; Còn nếu trẻ nào bị phạm lỗi, bị
cô nhắc nhở mà vẫn không tự giác nhận lỗi, được cô và các bạn nhắc thì trẻ
đó chưa ngoan. Cô có thể phạt bạn đó không được cắm cờ bé ngoan và cuối
tuần không được nhận phiếu bé ngoan.
Cụ thể:
- Trong hoạt động nêu gương cuối ngày của buổi chiều, cô cho trẻ tự
nhận xét về mình ngày hôm đó mình đã ngoan hay chưa ngoan? Cô hỏi trẻ lý
do vì sao chưa ngoan vv… vừa hỏi xong thì có bạn đứng lên nhận là mình
chưa ngoan, cô có hỏi trẻ "Vì sao con cho là mình chưa ngoan" trẻ trả lời luôn
"Vì hôm nay con nói chuyện riêng, trong lớp chưa nghe lời cô giáo". Điều đó
chứng tỏ trẻ biết nhận lỗi là mình đã làm sai và cho cả lớp tuyên dương trẻ.
Khi làm sai một việc gì đó, biết thật thà nhận lỗi là một trong những phẩm
chất đạo đức cao quý, ngoài ra có thể tận dụng vào giờ này kể cho trẻ nghe
14


một số câu chuyện mà cô sưu tầm về tấm gương đạo đức của Bác để giáo dục
trẻ như, câu chuyện; "Qủa táo Bác Hồ cho em bé, Chia quà, Bác có phải vua
đâu vv…" hoặc có thể cho trẻ nghe một số bài hát về Bác Hồ.
- Trong các hoạt động lễ hội.
Thông qua các ngày lễ như; ngày 8/3; Ngày 19/5; Ngày 20/11; Ngày tết
Nguyên đán vv…tổ chức cho trẻ tham gia văn nghệ với các bài hát nói về các
ngày Lễ, Hội, có thể khuyến khích trẻ hát, đọc thơ, kể chuyện, đóng kịch
vv… có nội dung nói về Bác mà trẻ biết.
Có thể tổ chức cho trẻ trong toàn Trường tham gia hội thi kể về "Tấm
gương đạo đức của Bác Hồ", với các thể loại như; Hát, múa, đọc thơ, kể
chuyện, đóng kịch có nội dung về Bác Hồ, để chào mừng ngày sinh nhật của
Bác 19/5.
- Trong các hoạt động mọi lúc, mọi nơi
Hàng tuần, hàng tháng phát động giáo viên sưu tầm một số câu nói hay
của Bác để giáo dục trẻ vào hoạt động ngoài mọi lúc mọi nơi, thời gian đầu có
thể là trẻ chưa hiểu gì về nội dung các câu nói ấy. Nhưng Tôi đã động viên
giáo viên, kiên nhẫn, nhiệt tình dạy các cháu mỗi ngày học một ít và trẻ sẽ
dần dần hiểu được một phần nào câu nói của Bác, để từng bước trẻ tiếp thu
được những phẩm chất đạo đức cao quý và đáng kính trọng ở con người và
tấm lòng của Bác.
2.4. Chỉ đạo phối kết hợp với phụ huynh để giáo dục tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh cho trẻ.
Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh qua hệ thống truyền thanh của địa
phương, đây là biện pháp rất có hiệu quả, trong thực tiễn đã chứng minh qua
các bài viết về tấm gương của Bác đã giành tình cảm yêu thương cho thiếu
niên, nhi đồng, một số bài hát, bài thơ, câu chuyện của Bác đã góp phần mang
đến cho các bậc phụ huynh và nhân dân trong toàn Thị trấn, hiểu được những
kiến thức nhất định.
Tổ chức tuyên truyền qua các hội nghị phụ huynh, đây là việc làm
thường xuyên của Nhà trường. Đầu năm trường tổ chức họp phụ huynh, triển
khai nhiệm vụ năm học, phổ biến một số việc nhà trường cần thực hiện trong
năm học, để phụ huynh hiểu được, trẻ đến trường được làm gì? và được học
tập vui chơi như thế nào?.
15


Thông qua các buổi lễ hội như; "Ngày hội của trẻ đến trường" "Ngày 8 3; Ngày 19 - 5; Ngày 20 - 11".
Tổ chức cho trẻ biểu diễn các tiết mục văn nghệ, kể chuyện, đọc thơ có
nội dung về Đảng, về Bác Hồ, về Quê hương đất nước vv…
Qua các hoạt động kết quả cho thấy từ lần họp đầu tiên phụ huynh đã
thống nhất kết hợp với Nhà trường mua sắm tài liệu, thu thập thông tin, băng
đĩa và các tấm gương điển hình về mọi mặt để cùng Nhà trường chăm sóc,
giáo dục, tổ chức các hoạt động cho trẻ.
(Hình ảnh 11 kèm theo phụ lục tôi đang đi dự và trao quà cho 1 cháu
bị mắc bệnh bạch cầu).
(Hình ảnh 12 kèm theo phụ lục Bác Phụ huynh trong nhà trương
đang đi quà cho 1 cháu bị mắc bệnh bạch cầu).
2.5. Chỉ đạo tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục để đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tạo góc sách Bác Hồ, để cho
trẻ đến xem tranh ảnh và sách chuyện.
Được sự quan tâm hổ trợ của các Ban, ngành đoàn thể, Ban giám hiệu
nhà trường và giáo viên đã cùng sưu tầm và tìm tòi được một số tài liệu tranh
ảnh, báo chí có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Bác để tạo thành một
góc sách, có tựa đề "Góc sách Bác Hồ".
Ngoài ra Tôi còn tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh sưu tầm
các loại họa báo, tranh ảnh, băng hình có nội dung về Bác, đó chính là những
điều kiện thuận lợi cho giáo viên dẫn các cháu đến xem tranh ảnh, họa
báo,đọc thơ, kể chuyện và giải thích cho trẻ hiểu thêm về Bác Hồ.
Xã hội hoá giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, chủ động phát
huy trách nhiệm của các cấp uy Đảng, chính quyền địa phương, xây dựng
cộng đồng trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, đoàn thể để xây dựng đầu tư
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường mầm non, tạo môi trường thuận lợi
cho giáo dục mầm non phát triển. Trong nhiều năm qua nhà trường đó tích
cực tranh thủ sự quan tâm của các cấp uy Đảng. UBND Thị Trấn, các ban
ngành đoàn thể, các cơ quan, hội cha mẹ học sinh từng bước cải tạo, xây dựng
mới các phòng, trang thiết bị dạy và học, đồ dùng đồ chơi ngoài trời, đáp ứng
yêu cầu giáo dục. Nhà trường vận động các đoàn thể trong Thị Trấn để họ
hiểu hơn về giáo dục mầm non từ đó phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia
16


đình làm tốt công tác chăm sóc - Nuôi dưỡng - Giáo dục trẻ theo khoa học
như: Xây dựng các góc tuyên truyền, tổ chức các hội thi kể chuyện về bác nói
chuyện về bác. Trong năm qua đã kêu gọi được các đoàn thể trong Thị trấn
Nga Sơn được 7 ti vi để cho các cháu hoạt động. Đã kêu gọi được các cơ quan
các doanh nghiệp được nhiều cây cảnh đẹp các giá trị cao, 1 máy lọc nước để
phục vụ các cháu. Có được kết quả trên là cả một quá trình vận động, thu hút
các lực lượng trong toàn xã hội tham gia đúng góp xây dựng cơ sở vật chất,
trang thiết bị cho nhà trường. Vì vậy trong năm qua nhà trường đã chuyển
biến rõ rệt về chất lượng chăm sóc các cháu, về chất lượng đội ngũ giáo
viên, về cơ sở vật chất và các hoạt động của nhà trường. Sự chuyển biến đó
lại tác động trở lại tuyên truyền nhận thức cho mọi người hiểu hơn nữa về
giáo dục mầm non. Đặc biệt các bậc phụ huynh càng yên tâm và tin tưởng
gửi con em mình vào nhà trường được cô giáo chăm sóc giáo dục tốt, trẻ
khoẻ mạnh, ngoan, thông minh.
(Hình ảnh 13. Kèm theo phụ lục vận dụng không gian chơi ngoài trời
cho trẻ hoạt động lớp cô – Mai Thị Hòa lớp 4 - 5 Hoa Cúc trường
MN Thị Trấn)
Có thể nói công tác xã hội hoá ở trường đã thu được những thành công,
các cháu ra lớp khá đông. các cháu đến trường đều ngoan, khoẻ, hồn nhiên,
phát triển tốt các mặt. Nhà trường đó được cấp uy Đảng, các ban ngành đoàn
thể đánh giá cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, trường luôn duy trì là
trường tiên tiến xuất sắc nhiều năm liên tục.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Với những biện pháp trên trong công tác Giáo dục tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh cho trẻ tại trường mầm non Thị trấn Nga Sơn. Trong những năm
vừa qua với sự nổ lực phấn đấu của ban giám hiệu, tập thể giáo viên trong nhà
trường, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các nghành, các tổ chức xã hội và sự
ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ học sinh. Trường mầm non đã áp dụng một số
biện pháp đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương Thị trấn
Nga Sơn. Cùng với việc lên kế hoạch cụ thể, sát sao, đúng người, đúng việc
đến từng cán bộ giáo viên và cùng với sự sáng tạo dày kinh nghiệm của người
quản lý nhà trường, cho nên trường luôn đạt trường tiên tiến cấp huyện, tiên
17


tiến xuất săc cấp Tỉnh, được nhận nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Đặc
biệt là trường đã vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của
Thủ tướng chính phủ, trường đạt Lao động tiên tiến xuất săc của UBND Tỉnh
Thanh Hóa, LĐTT của UBND Huyện Nga Sơn. Có nhiều giáo viên giỏi cấp
Huyện, cấp Tỉnh. Điển hình như Cô Giáo Mai Thị Thanh Huyền, và Cô giáo
Mai Thị Hương Sen. Đạt điểm cao nhất trong hội thi giáo viên giỏi năm học
2012 – 2013. Năm học 2015 – 2016 có cô giáo Mai Thu Hương. Đạt giáo
viên giỏi cấp Tỉnh
Như vậy qua nhiều năm với sự nổ lực cố gắng phấn đấu xây dựng. Của
ban giám hiệu nhà trường với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, cùng với sự
đồng tâm hợp lực của tất cả giáo viên trong nhà trường. Trường mầm non Thị
Trấn Nga Sơn đã gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Đó là niềm vinh
dự tự hào của người quản lý nhà trường đó góp phần không nhỏ đóng góp vào
sự phát triển của giáo dục Thị Trấn. Trên cơ sở đó bản thân tôi tự rút ra bài
học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh cho trẻ trong các năm học.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài đã giúp cho tôi nắm được
mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học. Xác định rõ mục tiêu thực hiện vấn đề
chăm sóc giáo dục trẻ được đặt lên hàng đầu, không những vậy mà còn phải
lồng ghép tất cả các nội dung chuyên đề. Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh cho trẻ vào trong các hoạt động để giáo dục trẻ tốt hơn.
Với những phương pháp, biện pháp tốt để chỉ đạo lồng ghép nội dung
giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ tại trường, đó là lồng ghép
đan xen nội dung vào các hoạt động trong ngày cho trẻ kết quả cho thấy:
Qua những lần tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các Hội nghị
phụ huynh cho thấy đa phần các bậc phụ huynh đã hiểu và hưởng ứng rất sôi
nổi vào công việc giáo dục cho trẻ học tập và làm theo gương đạo đức của
Bác như; sưu tầm tranh ảnh tài liệu, sách báo và góp vào tủ sách của nhà
trường để phục vụ cho giáo viên và trẻ học tập. Vì vậy mà trường có 100% trẻ
đến lớp biết chào cô, chào Bố Mẹ, chào các Bác các cô giáo trong trường về
nhà biết chào hỏi Ông Bà, các Bác, các anh chị và những người lớn tuổi. Tự
18


biết chăm sóc và rèn luyện thân thể như hăng hái tham gia tập thể dục buổi
sáng, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, ăn hết xuất, biết bảo vệ cơ thể
mình.
Trẻ biết chơi cùng nhau, biết nhường nhịn đồ chơi, đoàn kết giữa các
nhóm chơi với nhau, không còn chơi riêng lẽ, không tranh giành đồ chơi của
các bạn, mặt khác trẻ luôn có trách nhiệm với công việc của nhóm chơi đã
phân công.
Trong khi chơi biết tuân thủ theo luật chơi đã đề ra, xưng hô với nhau
một cách thân thiện.
Trẻ thích tham gia vào các hoạt động như; Trồng cây, tưới nước, nhổ cỏ
vv… ở vườn trường và khu vui chơi, có ý thức bảo vệ và giữ gìn đồ chơi
ngoài trời.
Trẻ biết sắp xếp và thu dọn bàn ghế, bát thìa trước và sau khi ăn, ăn hết
xuất, không bỏ thừa cơm và không làm rơi vải cơm, tuy nhiên vẫn còn một
vài trẻ nói chuyện chưa tập trung vào ăn.
Đa số trẻ biết tự nhận xét những việc làm đúng, sai của mình và của bạn,
mạnh dạn nhận lỗi khi biết mình làm sai hoặc chưa ngoan…
Trong khi hoạt động mọi lúc mọi nơi trẻ vẫn muốn tham gia học những
bài thơ, câu chuyện. hát múa và những câu nói hay của Bác mà cô đã dạy.
Phối kết hợp với lực lượng giáo dục để tạo góc sách Bác Hồ cho trẻ đến
xem tranh ảnh và đọc sách.
Góc sách Bác Hồ, được trang trí đầy đủ các loại sách tài liệu, tranh ảnh,
họa báo, băng hình và đặt ở nơi thuận lợi, để trẻ dể quan sát, dễ xem. Do đó
trong thời gian trống là giáo viên và trẻ lại cùng nhau đến xem tranh ảnh, trao
đổi với nhau về những bài hát, bài thơ, câu chuyện và những công việc làm,
lời nói hay của Bác. Qua kết quả trên cho ta thấy; trẻ đã học được nhiều điều
hay, lẽ phải, hành vi đạo đức tốt, ngoan ngõan, lễ phép và tình cảm yêu Quê
hương đất nước. Qua nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh".
Có được kết quả như vậy, là nhờ có Ban giám hiệu, tập thể sư phạm nhà
trường đã đưa ra và áp dụng một số biện pháp đúng đắn, phù hợp với điều
kiện của nhà trường và địa phương, với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm

19


non. Đặc biệt là quan tâm giúp đỡ của Chính quyền địa phương, các tổ chức
chính trị xã hội và sự nhiệt tình của các bậc phụ huynh.
Qua thời gian thực hiện tôi nhận thấy việc dạy cho trẻ học tập và làm
theo tấm gương đạo đức của Bác không khó, nếu chúng ta biết đề ra những
biện pháp khả thi, giáo viên cần phải phân chia thời gian hợp lý, lồng ghép
nội dung vào các hoạt động phải đúng lúc, phải phù hợp.
Việc dạy trẻ phải được tiến hành đồng bộ và thường xuyên luôn chú
trọng đến lời nói của mình, khi giao tiếp với trẻ và đồng nghiệp luôn làm
gương cho trẻ.
Theo tôi nghĩ, giáo dục cho trẻ mầm non "Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một việc làm cần thiết và quan trọng. Vì vậy,
Tôi và các bạn cần cố gắng, học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm cùng
tiến bộ và thu thập nhiều kiến thức, nhiều điều bổ ích để dạy cho trẻ ngày
càng tốt hơn.
Đề tài nghiên cứu trên đây chỉ mới đề cập đến nội dung lồng ghép "Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho các cháu trường Mầm
non Thị trấn Nga Sơn. Trong thời gian ngắn, bằng nhiều biện pháp nên khó
tránh khỏi những thiếu sót . Tôi kính mong có sự đóng góp của Phòng giáo
dục để việc nghiên cứu đạt kết quả cao.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Thị trấn, ngày 10 tháng 4 năm2018.
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội
dung của người khác
Người viết sáng kiến

Mai Thị Hoàn

20


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Thị Châu, Nguyện Thị Oanh, Trần Thị Sinh, Giáo dục học trẻ
em, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa, Tâm
lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư Phạm.
3. PGS.TS. Lã Thị Bắc Lý (2009), Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em
lứa tuổi mầm non, NXB Đại học sư phạm Hà Nội.
4. Phương pháp nghiên cứu trẻ em. Nguyễn Ánh Tuyết, Nhà xuất bản
Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2001.
Giáo trình Đánh giá trong giáo dục mầm non, Nhà xuất bản giáo dục,
năm 2008.
5.Cuốn: Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lộc: Nâng cao chất lượng
chăm sóc giáo dục trẻ (Tác giả: Phan Lan Anh - Lý Thị Hằng - Nguyễn
Thanh Giang (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
6. Một số tài liệu như báo, Internet,…
7. Tài liệu chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ chí minh. Của BCH
Đảng ủy Thị trấn Nga Sơn
8 Tài liệu hướng dẫn các tiêu chí thi đua của nghành giáo dục.


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI CẤP PHÒNG DG&ĐT, SỞ GD& ĐT VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Mai Thị Hoàn
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường MN Thị trấn Nga Sơn

STT

Kết
Cấp đánh quả
Tên đề tài sáng kiến
giá xếp
đánh
loại
giá xếp
loại
Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng

Năm học
đánh giá
xếp loại

Sở giáo
dục

C

1998 1999

2

Một số biện pháp phối hợp
gia đình và nhà trường nhằm
nâng cao chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ trong trường
mầm non Thị trấn Nga Sơn

Sở giáo
dục

C

2001 2002

3

Chỉ đạo một số biện pháp
nâng cao chất lượng HĐVĐ
cho trẻ 25 – 36 tháng tuổi ở
trường mầm non Thị trấn
Nga Sơn

Sở giáo
dục

C

20022003

4

Một số biện pháp xây dựng
chỉ đạo trường mầm non đạt
chuẩn quốc gia

Sở giáo
dục

B

2003 2004

5

Một số biện pháp xây dựng
và giữ vững danh hiệu trường
tiên tiến xuất sắc ở trường
mầm non Thị trấn Nga Sơn

Sở giáo
dục

C

2005 2006

6

Một số kinh nghiệm tổ chức
bữa ăn bán trú phòng chống
suy dinh dưỡng tại trường
mầm non Thị trấn Nga Sơn

Sở giáo
dục

B

2009 2010

1


7

Một số biện pháp xây dựng
trường học thân thiện – Học
sinh tích cực tại trường mầm
non Thị trấn Nga sơn giai
đoạn 2008 - 2012

Sở giáo
dục

B

2011 2012

8

Kinh nghiệm trong việc xây
dựng trường đạt các danh
hiệu thi đua tại trường mầm
non Thị trấn Nga Sơn

Sở giáo
dục

B

2014 2015


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×