Tải bản đầy đủ

bài 28 sinh học 10: Thực hành quan sát một số vi sinh vật

Trường: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

GVHD: Lê Thị Kim Hòa

Lớp: 10A1

Giáo sinh: Nguyễn Thùy Linh

Tiết:

Ngày dạy:

Bài 28: Thực hành: QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT

I, Mục tiêu
1, Kiến thức
- Quan sát hình dạng một số loại vi khuẩn trong khoang mi ệng và nấm trong
váng dưa chua để lâu ngày.
- Trình bày được các bước của phương pháp nhuộm đơn tiêu bản.
- Vẽ được sơ đồ hình dạng tế ào vi khuẩn.
- Vẽ được sơ đồ tế bào nấm men hoặc nấm dại trong váng dưa.

2, Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng một số dụng cụ phòng thí nghi ệm.
- Rèn luyện khả năng sử dụng kính hiển vi.
- Rèn luyện khả năng làm việc nhóm.
3, Thái độ
- Củng cố niềm tin vào khoa học, có thái độ yêu thích môn học.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh và đảm bảo an toàn trong quá trình th ực hành.
II, Chuẩn bị
1, Chuẩn bị của GV :
a, Dụng cụ, hoá chất:
- Tăm, lam kính, la men, đèn cồn, kính hiển vi, chậu đựng nước rửa, pipet, gi ấy
lọc cắt nhỏ ( 2× 3 cm), ống nghiệm.
- Dung dịch fucsin 1% (có thể thay bằng xanh metylen), nước cất


b, Nguyên vật liệu:
- Nấm men: bột nấm men tán nhỏ hoà với nước đường 10% trước 24h.
- Nước váng dưa chua.
- Nấm mốc: bánh mì hoặc cơm bị mốc xanh.
2, Chuẩn bị của HS:
- Đọc trước bài thực hành.
- Tìm hiểu môi trường sống của nấm men, nấm mốc, nấm sợi.
III, Tiến trình
1, Thí nghiệm 1: Nhuộm đơn và quan sát vi sinh vật trong khoang mi ệng
a, Các bước tiến hành
- Nhỏ một giọt nước cất lên lam kinh
- Dùng tăm lấy một ít bựa răng đưa lên giọt nước làm thành dd huyền phù.
- Dàn mỏng và để khô tự nhiên, hoặc hơ nhẹ trên đèn cồn.
- Cho một giọt dd fucsin lên, 1 phút sau rửa nhẹ bằng nước cất và để khô tự
nhiên.
- Đưa lên kính soi ở vật kính 10x, 40x.
b, Yêu cầu
- Yêu cầu mỗi nhóm làm được một tiêu bản VSV khoang miệng.
- Học sinh quan sát và vẽ hình vào vở.
- Mỗi nhóm viết 1 bản báo cáo về thí nghiệm.
2, Thí nghiệm 2: Quan sát tế bào nấm men
a, Các bước tiến hành
- Lấy 1 giọt dung dịch lên men → ống nghiệm có 5 ml nước cất → khuấy đều.
- Lấy 1 giọt dung dịch trên lên phiến kính → để khô tự nhiên hoặc hơ nhẹ trên
ngọn lửa đèn cồn.
- Nhỏ 1 giọt fucsin → 1 phút → nghiêng phiến kính → rửa nhẹ bằng nước cất →
để khô tự nhiên.
- Đưa lên soi ở vật kính x10, x40.
b, Yêu cầu
- Yêu cầu mỗi nhóm làm được một tiêu bản nhuộm đơn tế bào nấm men. Học
sinh quan sát và vẽ hình vào vở.
- Mỗi nhóm viết 1 bản báo cáo về thí nghiệm.
3, Củng cốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×