Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non nga nhân

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NGA SƠN
TRƯỜNG MẦM NON NGA NHÂN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA NHÂN

Họ và tên: Hoàng Thị Hải Hà
Đơn vị: Trường Mầm non Nga Nhân
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

Nga Sơn, năm 2018


MỤC LỤC
Nội dung
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3-.Đối tượng nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
2.1.Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nhiệm
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề

2.3.1.Tạo môi trường chữ viết phong phú cho trẻ tích cực tham gia
vào hoạt động
2.3.2. Thay đổi hình thức dạy trẻ làm quen với chữ cái trong hoạt
động học
2.3.3: Tích hợp vào các hoạt động khác giúp trẻ khắc sâu kiến thức
2.3.4. Dạy trẻ làm quen chữ viết ở mọi lúc, mọi nơi và thông qua
ngày hội, ngày lễ
2.3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy trẻ làm
quen với chữ cái.
2.3.6. Tích cực phối kết hợp với cha mẹ, người chăm sóc trẻ để tổ
chức cho trẻ làm quen chữ viết đạt hiệu quả
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1- Kết luận:
3.2- Kiến nghị:

Trang

1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
7
9
11
15
16
17


18
18
19


1. MỞ ĐẦU:
1.1. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết đất nước Việt Nam có rất nhiều dân tộc khác nhau, mỗi
dân tộc đều có một ngôn ngữ riêng, có một chữ viết riêng, song tựu chung lại
tiếng việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của mỗi người dân Việt Nam. Qua ngôn ngữ, qua
chữ viết đó con người thể hiện những tâm tư, tình cảm những ước mong về một
cuộc sống tốt đẹp hơn. Đất nước ta với bề dày văn hóa và lịch sử đã sáng tạo ra
chữ viết riêng, ngôn ngữ riêng cho dân tộc mình, là niềm tự hào cho mỗi người
Việt khi được nói tiếng việt. “Người Việt Nam ta rất tự hào vì có vốn tiếng Việt
giàu và đẹp.Tiếng Việt giàu đẹp vì nó là sự kết tinh của lịch sử đã bao đời nay
của cha ông ta. Đó là lịch sử lao động sản xuất và chiến đấu để tồn tại và phát
triển, để bảo vệ và dựng xây đất nước. Tiếng Việt giàu đẹp bởi nó là tiếng nói
của đời sống dân tộc Việt Nam, phong phú và cũng rất đẹp. Tiếng Việt là tình
cảm tâm hồn người Việt Nam. Ta ngày thêm yêu tiếng Việt, học tiếng Việt và ra
sức giữ gìn sự trong sáng của tiếng ta. Đó là một cách để biểu hiện lòng yêu đất
nước,yêu dân tộc mình của người Việt Nam”[1].
Ông cha ta đã từng nói nét chữ là nét người. Đúng như vậy, có những nét
chữ thể hiện được tính cách con người cẩn thận, ngay ngắn, có những nét chữ
thể hiện con người phóng khoáng tài hoa. Đối với trẻ mầm non giai đoạn nhạy
cảm nhất là ngôn ngữ, ở giai đoạn này cần hình thành cho trẻ cả về ngôn ngữ
như phát âm, phát triển từ, cấu tạo câu và diễn đạt mạnh lạc, người giáo viên
mầm non là người thầy đầu tiên đặt nền móng cho việc đào tạo nhân cách con
người, chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào lớp một.
Đối với trẻ 5 – 6 tuổi việc dạy trẻ làm quen với chữ viết là hết sức quan
trọng. Bởi vì việc cho trẻ làm quen với chữ viết giúp trẻ bước đầu nhận biết
được 29 chữ cái và phát âm chuẩn các chữ cái trong các từ trọn vẹn, phát triển ở
trẻ những kỹ năng, giúp trẻ học đọc, viết sau này, chuẩn bị hành trang vững chắc
cho trẻ vào lớp 1. Mặt khác thông qua hoạt động làm quen với chữ viết còn phát
triển ở trẻ khả năng quan sát, so sánh tổng hợp, khát quát hóa và trừu tượng hóa
và đặc biệt là phát triển ngôn ngữ mạch lạc khi làm quen với chữ viết, phát triển
các cơ ngón tay, cơ bàn tay, trẻ được hoạt động nhiều hơn qua đó giúp trẻ phát
triển thể lực tốt hơn.
Quá trình cho trẻ làm quen với chữ viết đã góp phần hình thành và phát triển
ngay từ tuổi ấu thơ, để phát huy được vai trò đó đòi hỏi phải có sự hướng dẫn,
giúp đỡ của người lớn, đặc biệt là cô giáo mầm non.
Trẻ mầm non mỗi ngày đến trường trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục,
một cách rất khoa học, ngoài những nội dung mà giáo viên chăm sóc trẻ như ăn,
ngủ, ra thì giáo viên còn phải dạy trẻ các hoạt động học, như hoạt động âm nhạc,
hoạt động tạo hình, hoạt động thể dục, hoạt động khám phá khoa học vv…. Đặc
biệt là hoạt động làm quen với chữ viết, thông qua chữ viết trẻ giúp trẻ phát âm
rõ ràng, giao tiếp mạnh dạn và tự tin, làm giàu và phong phú thêm vốn từ cho
trẻ. Chính vì thế tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao
1


chất lượng làm quen với chữ viết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường mầm
non Nga Nhân”
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Nhằm nâng cao trình độ năng lực cho bản thân về tổ chức các hoạt động
giáo dục cho trẻ đặc biệt là hoạt động dạy trẻ làm quen với chữ viết.
Đề xuất các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng, nâng cao nhận thức và
khả năng về phát triển ngôn ngữ, vốn từ cho trẻ, để trẻ có một khả năng phát âm
29 chữ cái tiếng việt, nghe, nói, đọc viết được tốt hơn.
Giúp cho cha mẹ trẻ hiểu hơn về phương pháp dạy trẻ làm quen với chữ
viết ở gia đình.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ
viết cho trẻ lớp Hoa Cúc 5-6 tuổi tại trường mầm non Nga Nhân – huyện Nga
Sơn
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp trực qua minh họa
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp giảng giải
Phương pháp thực hành trải nghiệm
Phương pháp động viên khích lệ
Phương pháp thu thập thông tin
Phương pháp phối kết hợp cha mẹ, người chăm sóc trẻ.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Ngôn ngữ là phương tiện, là điều kiện, để con người giao tiếp, trong quá
trình học tập và lao động, con người ngoài giao tiếp bằng ngôn ngữ bằng chữ
viết, chữ viết chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình học tập và lao động.
Đối với trẻ 5-6 tuổi ngôn ngữ cũng hết sức quan trọng nên việc cho trẻ làm quen
với chữ viết có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thông qua hoạt động làm quen với
chữ viết giúp trẻ rèn luyện việc phát âm đúng, trong hoạt động làm quen với chữ
cái, trẻ được luyện phát âm đúng âm của các chữ cái. Nội dung nghe, nói đọc
viết đối với trẻ 5 – 6 tuổi gồm: “Nghe lời nói trong giao tiếp hàng ngày để diễn
đạt thành câu, phát âm rõ các tiếng trong tiếng việt, làm quen với việc đọc viết,
cách sử dụng sách, bút, làm quen với chữ viết với việc đọc sách, nguyên tắc đọc
và viết tiếng việt. Nhận dạng các chữ cái, sao chép một số ký hiệu, chữ cái tên
của mình…”[2].
Khi trẻ chơi các trò chơi dân gian kết hợp với ca dao, đồng dao trong hoạt
động làm quen với chữ cái giúp trẻ có cơ hội trong việc luyện phát âm đúng.
Làm quen chữ viết sẽ góp phần không nhỏ vào việc phát triển vốn từ. Trong hoạt
động làm quen với chữ cái, trẻ được làm quen với nhiều tranh kèm từ, được trò
chuyện với cô về các sự vật hiện tượng trong thế giới xung quanh vì vậy trẻ biết
thên nhiều tên gọi, nhiều từ chỉ tính chất, công cụ, môi trường sống của các sự
vật, hiện tượng xung quanh. Góp phần giúp trẻ biết cách tạo câu và diễn đạt phù
hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Trong hoạt động làm quen với chữ viết trẻ được trò
2


chuyện cùng với cô nên có nhiều cơ hội để luyện nghe đáp, trả lời đũng câu hỏi,
biết cách trò chuyện. Các hoạt động trải nghiệm làm cho trẻ tự tin hơn trong
giao tiếp. Góp phần giáo dục tình cảm và mở rộng hiểu biết cho trẻ, trong hoạt
động làm quen với chữ cái, trẻ được biết tên những con vật, cây cỏ, hoa lá, các
danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử mà trẻ chưa từng được biết qua tranh
kèm từ. Trẻ được trò chuyện cùng cô về các sự vật hiện tượng nên trẻ có thêm
nhiều hiểu biết mới mẻ, ở trẻ nảy nở tình yêu mến, trẻ có ý thức bảo vệ cây cỏ,
hoa lá, các con vật, có ý thức báo vệ môi trường sống.
Điều đó đồng nghĩa với việc phải tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Đó
là các hoạt động trẻ yêu thích, hứng thú đáp ứng với sự phát triển của trẻ, trẻ
được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá thể hiện chính mình, cô chỉ là người hướng
lái và gợi mở.
Cuối tuổi mẫu giáo, trẻ được làm quen với chữ cái đơn, nhìn chữ cái trẻ
đọc được âm tương ứng, nghe phát âm, trẻ nhận diện được chữ cái, trẻ được dạy
cách ngồi vào bàn đúng tư thế, cách cầm bút, cách tô và viết từng chữ cái theo
đúng mẫu quy định. Từ đó khả năng nói và hiểu tiếng việt của trẻ được phát
triển, đó chính là nền tảng là cơ sở chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp một sau này.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng SKKN:
a, Thuận lợi:
Trường mầm non Nga Nhân có đội ngũ quản lý, giáo viên yêu nghề mến
trẻ, có trình độ chuyên môn vững vàng, tích cực học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Trường được các cấp các nghành của xã quan tâm đầu tư xây dựng ngôi
trường khang trang, sạch đẹp, có các phòng học, đồ dùng đồ chơi phong phú về
chủng loại để các cháu đến trường được ăn ngủ tại trường nên thuận tiện cho
việc tích hợp hoạt động trong việc làm quen với chữ viết cho trẻ ở mọi lúc mọi
nơi.
Đồ dùng đồ chơi trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn học và chữ viết
tương đối đầy đủ.Điều này có tác dụng rất lớn trong việc tổ chức hoạt động cho
trẻ làm quen với chữ viết.
Bản thân được phân công phụ trách lớp 5-6 tuổi, tôi luôn yêu nghề mến
trẻ, nhiệt tình với mọi công việc để hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao.
Các cháu trong lớp cùng một độ tuổi, đa số các cháu đều nhanh nhẹn ,phát
âm rõ ràng , mạch lạc.
Đa số cha mẹ người chăm sóc trẻ trong lớp quan tâm đến việc học tập của
con em mình, cùng phối kết hợp với giáo viên trong lớp để thống nhất phương
pháp giáo dục trẻ đặc biệt là hoạt động làm quen với chữ viết.
b. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trong việc dạy trẻ hoạt động làm quen với chữ
viết tôi còn gặp phải một số khó khăn như sau :
Đồ dùng, đồ chơi của nhà trường, cũng như của lớp phần nào còn hạn chế
để phục vụ cho hoạt động làm quen với chữ viết như máy tính ,máy chiếu...
Khả năng làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo của bản thân còn hạn chế .
3


Một số trẻ trong lớp còn nói ngọng phát âm chưa rõ ràng, nhận thức của
trẻ không đồng đều.Nên đôi khi cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng tổ
chức hoạt động của cô.
* Kết quả khảo sát đầu năm:
Bảng 1.Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm
Kết quả
STT

Nội dung

Đạt
Tỉ lệ %

1

2
3
4
5
6

Trẻ nhận biết, phát âm
chính xác 29 chữ cái,biết so
sánh phân biệt được 29 chữ
cái in thường và viết
thường
Trẻ biết ghép các chữ cái
rời thành các từ
Trẻ biết gạch chân chữ cái
trong các từ, nối chữ cái
theo yêu cầu.
Trẻ biết ngồi đúng tư thế
biết cách cầm bút
Biết tô chữ in rỗng và chữ
in mờ theo đúng quy trình
Trẻ biết thao tác và quy
trình dở sách

Chưa đạt
Tỉ lệ
%

22

69

10

31

20

62

12

38

19

59

13

41

11

34

21

66

10

31

18

69

9

28

23

72

Từ kết quả khảo sát chất lượng trên trẻ tôi rất băn khoăn, trăn trở phải làm
gì? Làm như thế nào để tìm ra các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng
cho trẻ làm quen với chữ viết đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn
đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau.
2.3. Các biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề:
2.3.1.Tạo môi trường chữ viết phong phú cho trẻ tích cực tham gia vào
hoạt động:
Môi trường có tác dụng đến quá trình giáo dục trẻ, đặc biệt với trẻ mẫu
giáo thì những gì, mới lạ, đẹp mắt hấp dẫn là gây được sự chú ý của trẻ. Để trẻ
được làm quen với chữ cái ở mọi góc trong và ngoài lớp, tôi luôn cố gắng tạo
môi trường thật đẹp để cuốn hút trẻ. Ngoài ra tôi còn trang trí các góc chơi bằng
chính sản phẩm của cô và trẻ, góc học tập - sách tôi luôn dành các mảng tường
mở với bài tập sáng tạo để trẻ được tự do làm các bài tập theo khả năng, sở thích
của mình như trẻ tô, vẽ các chữ đã học, được ghi tên mình, vẽ các câu chuyện
theo trí tượng tượng và sáng tạo

4


Ví dụ: Chủ đề: Trường Mầm Non: Tôi trang trí bằng cách ở tất cả các góc hoạt
động trong lớp, đều dán tên các góc lên phía trên như góc Góc họa sỹ tý hon,
góc Bé khéo tay, Góc Siêu thị Thỏ Con vv.. tên góc phải rõ ràng và đánh bằng
chữ in thường để giúp trẻ dễ nhận ra các chữ cái đã học hoặc chưa học thì trẻ sẽ
tò mò và hỏi cô những chữ chưa biết. Mặc dù hoạt động này không phải là hoạt
động học chính cho trẻ làm quen với chữ viết mà đây cũng là hình thức cho trẻ
hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi để trẻ biết được sự phong phú, đa dạng của tiếng
việt, đây cũng là một cách để trẻ củng cố lại những chữ đã học và làm quen với
những chữ chưa học. Vì vậy tôi trang trí cây thần kỳ với 29 chữ cái và cho trẻ
làm quen với chữ cái o,ô,ơ nhóm chữ làm quen trong chủ đề trường mầm non.

Hình ảnh trẻ làm quen với nhóm chữ o,ô,ơ
Ngoài ra những đồ dùng các nhân của trẻ cũng phải có ký hiệu riêng bằng
chữ cái in thường như cốc, khăn mặt, ghế, bát ăn cơm, ba lô, bàn chái đánh răng,
dép vv.. để cháu nhớ được đồ dùng các nhân của mình mà còn ôn lại được chữ
cái.
Ví dụ: Khi thực hiện chủ đề giao thông tôi trang trí góc khám phá khoa học
phía trên khoảng trời rộng tôi dán tên góc “Bé vui học chữ” tôi trang trí theo chủ
đề đang học.

5


Chủ đề: Thế Giới Thực Vật: Tôi cắt xốp màu, giấy màu để tạo thành cây
to sau đó cho trẻ vẽ, cắt dán hoặc sưu tầm tranh từ họa báo về các loại lá, hột hạt
rồi cho trẻ cắt các chữ cái l.m.n và cho tô màu để trang trí.
Hoặc cho trẻ viết chữ còn thiếu trong các từ, sau đó nối các từ dưới hình
ảnh có sẵn hoặc nối chữ cái theo yêu cầu có trong từ dưới hình ảnh có sẵn với
các chữ in đậm.
Những hình ảnh đó tôi xây dựng theo hướng mở thay đổi theo từng chủ
đề, không những góc “Bé vui học chữ” mà xung quanh lớp tôi đều viết tiếng và
từ như hộp đựng hoa lá, rổ đựng bình. Hoặc dán xung quanh lớp các cụm từ như
“Bút chì thông minh, bảng thời tiết, bé lên lớp, tên của trẻ, tất cả những cái đó
phải vừa tầm nhìn với trẻ, hay là những sản phẩm của trẻ đều viết tên trẻ ở phía
dưới, làm như thế trẻ được sử dụng ngay trên hoạt động làm quen với chữ cái,
trẻ học đến nhóm chữ cái gì tôi thường cho trẻ tìm xung quanh nhóm chữ cái đó,
phía dưới tôi đặt giá để đựng đồ dùng phục vụ môn chữ cái đồ dùng của cô và
trẻ như bút chì, bút màu, vở tập tô. Ngoài ra còn có đồ dùng phục vụ cho buổi
chơi như mũ đội có gắn chữ, hoa lá, hột hạt các nét chữ rời, các chấm tròn để trẻ
ghép chữ.
Khi trang trí góc này tôi thường làm nổi bật các nội dung để kích thích trẻ
tò mò, tìm tòi để khám phá.
Như vậy với giải pháp này bản thân biết cách xây dựng môi trường chữ
viết trong lớp phù hợp, phong phú, sáng tạo phù hợp với nhận thức của trẻ trong
lớp .
6


Tất cả các cháu và cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong lớp tích cực tìm kiếm
nguyên liệu phế thải, tranh ảnh vv…để cùng cô trang trí môi trường học chữ viết
và làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động làm quen chữ cái.
100% trẻ trong lớp tích cực tham gia hoạt động làm quen chữ cái.
2.3.2. Thay đổi hình thức dạy trẻ làm quen với chữ cái trong hoạt động
học:
Để hoạt động làm quen với chữ viết được thành công và trẻ hiểu bài yêu
cầu đặt ra với giáo viên khi cho trẻ làm quen với chữ cái là kiến thức khi truyền
thụ đến trẻ phải hết sức ngắn gọn, dễ hiểu tránh sự rập khuôn, sáng tạo đổi mới.
Vì thế trước khi lên lớp một hoạt động dạy trẻ làm quen với chữ cái tôi phải
chuẩn bị đồ dùng chu đáo, soạn bài đầy đủ, nội dung của hoạt động nhẹ nhàng,
phong phú, hình thức học chủ yếu là trẻ được thực hành trải nghiệm một cách
tích cực, chủ động bằng sự hướng dẫn, tạo hứng thú và gợi mở của cô.
Ví dụ: Chủ đề: Trường Mầm Non
Cho trẻ làm quen nhóm chữ cái o, ô, ơ tôi gây hứng thú bằng bài hát “ Vịt
Con Học Chữ” Cô hỏi trẻ trong bài hát Vịt Con không nhớ chữ gì? (Chữ o) Có
một câu chuyện cũng kể về bạn Vịt đấy, bây giờ cô sẽ kể cho các nghe câu
chuyện “Vịt Con Trong Ngày Khai Trường” sau đó hỏi trẻ ngày đầu tiên đến lớp
Vịt Con chuẩn bị trong cặp được những gì? Trẻ trả lời bảng con, vở, bút màu.
Cho trẻ làm quen với chữ O qua từ “bảng con” Cô cho trẻ phát âm, nói cấu tạo
chữ O, khi Vịt Con viết trên bảng đẫ thành thạo cô giáo Ngan bảo Vịt Con lấy
gi? “Bút màu” Và cô cho trẻ làm quen chữ Ô trong từ hộp màu “Cho trẻ phát âm
chữ Ô và cấu tạo của chữ Ô”. Tiếp theo cô cho trẻ chơi trò chơi tạo dáng thành
chữ cái “Bạn nào có thể tạo dáng chữ O trên cơ thể nào? Cô cho nhiều trẻ được
tạo như cong hai ngón tay lại, cháu thì há miệng, cháu thì dùng hai cánh tay trên
cơ thể bộ phận nào giống chữ O? Trẻ trả lời mắt, đầu.
Hay khi tổ chức trò chơi củng cố tôi cho trẻ chơi trò chơi 1 “Tìm nhanh
đoán giỏi”. Trẻ nhanh tay tìm thẻ chữ theo hiệu lệnh của cô, giơ thẻ chữ và đọc
chữ cái tìm được.

Hình ảnh minh họa trẻ chơi trò chơi tìm nhanh đoán giỏi
7


Trò chơi 2: “Tìm đôi”, để chơi trò chơi mỗi trẻ cầm trên tay một thẻ chữ tùy
chọn. khi bản nhạc bật lên trẻ vận động thành vòng tròn. Khi nghe hiệu lện tìm
đôi, tìm đôi trẻ chạy thật nhanh, tìm bạn có thẻ chữ giống mình để ghép thành
đôi tương ứng.

Hình ảnh minh họa trẻ chơi trò chơi tìm đôi
Sau mỗi lần chơi tôi cho trẻ đổi thẻ chữ cho nhau và lại tiếp tục thực hiện
trò chơi. Khi kết thúc trò chơi tôi hỏi trẻ hai bạn có thể tạo thành chữ O không,
trẻ cấm tay nhau giang rộng và cùng tạo thành chữ O.Ai có thể tạo thành chữ Ô.
Cô muốn cả lớp mình tạo thành chữ Ô thật lớn nào? Trẻ cầm tay nhau
đứng thành vòng trong rộng và cho sáu trẻ làm dấu Ô (Với chữ Ơ cô cũng cho
trẻ thực hiện như thế)
Hay trong khi dạy muốn trẻ ghi nhớ các chữ cái được lâu hơn tôi liên hệ
thực tế hỏi trẻ những chữ cái đó giống cái gi? Hay con gì? Để phát huy tính tích
cực và tư duy của trẻ. Ví dụ: Chữ O giống quả trứng, quả cam …
Song song với việc làm quen với chữ cái tôi còn phải hướng dẫn trẻ cách
cầm bút đúng, cách dở sách, cách tô sao cho đúng, tô trùng khít chữ khi tô. Khi
tô các con phải ngồi ngay ngắn, lưng thẳng đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng, cầm bút
bằng ba đầu ngón tay, mở sách từ từ, nhẹ nhàng không làm quăn mép sách.
Ví dụ: Khi tô chữ O các con đặt bút chì từ đỉnh giữa chữ O tô từ trái qua phải
theo vệt chấm mờ thành một vòng tròn khép kín.

8


Hình ảnh minh họa trẻ tập tô chữ
Qua việc thay đổi hình thức lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức cho trẻ
làm quen với chữ cái trong hoạt động học, bước đầu thu được kết quả rất tốt 32
trẻ trong lớp nhận biết được chữ cái, phát âm một cách chính xác
2.3.3: Tích hợp vào các hoạt động khác giúp trẻ khắc sâu kiến thức.
Hoạt động làm quen với chữ viết tương đối khô khan so với các hoạt động
khác vì thế để giúp trẻ hứng thú tham gia vào học một cách tích cực thì cô giáo
phải là người xác định chủ đề và lên kế hoạch tích hợp các hoạt động một cách
hợp lý để trẻ phát huy hứng thú, khuyến khích trẻ tích cực chủ động say mê vào
hoạt động học.
Ngoài việc dẫn dắt bằng ngôn ngữ thì sự khéo linh hoạt sáng tao, ứng xử sư
phạm của cô giáo trong một hoạt động phải nhanh nhẹn để mang lại sự chú ý
cao cho trẻ, cô giáo phải kết hợp nhuần nhuyễn các hoạt động khác vào hoạt
động làm quen với chữ viết sao cho phù hợp với chủ đề.
* Tích hợp vào hoạt động âm nhạc
Âm nhạc là món ăn tinh thần của con người. Đặc biệt là đối với trẻ nhỏ âm
nhạc là tâm hồn tươi vui rộn ràng và hứng khởi, nên tôi thường chọn những bài
hát phù hợp với từng chủ đề
Ví dụ: Chủ đề Trường Mầm Non
Hoạt động dạy trẻ làm quen nhóm chữ O, Ô, Ơ thì tôi tích hợp bài hát
“Vịt con học chữ” hay bài Chữ O vv..
Hoặc chủ đề: Thế Giới Động Vật
9


Hoạt động dạy trẻ làm quen nhóm chữ a,ă, â thì tôi tích hợp bài hát “Tôm
cá cua thi tài”
* Tích hợp với hoạt động làm quen tác phẩm văn học:
Để tiết học lôgic và xuyên suốt cả bài học, khi vào tiết học làm quen chữ
cái tôi thường tích hợp bộ môn văn học.Khi tích hợp một câu chuyện hay một
bài thơ có các nhân vật, sự vật, con vật có tên gọi trong đó có chứa chữ cái mà
cô sẽ cho trẻ làm quen.
Ví dụ: Câu chuyện “Cây tre trăm đốt” Cô làm mô hình. Ở mỗi thân tre cô gắn
nhóm các chữ cái “d, c, b” cô kể cho trẻ nghe câu chuyện sau đó đưa mô hình ra
cho trẻ lên đọc chữ cái đã học ở mỗi thân cây tre, sau đó cô giới thiệu nhóm chữ
hôm nay cô sẽ dạy cho trẻ.

Hình ảnh minh họa câu chuyện cây tre trăm đốt
Hay cô có thể kể một câu truyện sáng tạo để lồng ghép, ví dụ: chủ đề
“Ngành nghề” cô có thể kể câu truyện sáng tạo “Ước mơ”: có 2 anh em ước mơ
rằng em lớn lên thích làm nghề lái tàu, còn anh thì thích nghề chữa bệnh và cô
cho trẻ quan sát tranh 2 nghề đó, gắn thẻ chữ rời và cho trẻ làm quen 2 chữ u - ư.
Và các chữ cái khác cũng vậy tôi thường sử dụng thơ, ca, hò vè, câu đố để
gây hứng thú. Ví dụ: chữ V
“ Quả gì tên gọi dịu êm
Như dòng sữa mẹ nuôi em thưở nào” (Quả vú sữa) [3]
Thơ ca hò vè dễ nhớ, dễ đọc, gây sự hứng thú cho trẻ như bài “gánh gánh
gồng gồng”, “rềnh rềnh ràng ràng”, “vè con cua”, “cây đào” hay một số bài thơ
cô tự sáng tác.
* Tích hợp vào hoạt động tạo hình:
Trong mỗi tiết học của trẻ thường xen kẽ động và tĩnh, nếu trong tiết học
trẻ được hoạt động nhiều thì bộ môn tạo hình rất phù hợp với trạng thái tĩnh, tôi
10


cho trẻ cắt dán tô màu chữ theo yêu cầu của cô để làm tranh dán vào góc tạo
hình.
* Tích hợp vào hoạt động KPKH:
Một trong những bộ môn được tích hợp nhiều nhất là môn khám phá khoa
học. Muốn cho trẻ làm quen chữ cái một cách hiệu quả phải có tranh ảnh, mô
hình vật thật có chứa các chữ cái mà cô sẽ cho trẻ làm quen.
Ví dụ: Khi dạy tiết làm quen chữ cái i, t, c, chủ đề “thế giới động vật” cô cho trẻ
tìm hiểu chữ t qua từ “con tôm”, trẻ được quan sát con tôm và sẽ biết thêm về
đặc điểm bên ngoài của con tôm, từ đó làm tăng thêm sự hứng thú của trẻ vào
hoạt động học.
Hoặc trò chơi “thi gắn chữ cái”, nếu trẻ cầm một chữ cái nào đó lên mà
bên cạnh chữ cái là bông hoa, quả, con vật hoặc phương tiện giao thông phù hợp
với chủ điểm, với chữ cái trẻ gắn thì sẽ tăng thêm sự hiểu biết của trẻ, trẻ vừa
nhớ được chữ cái, vừa khắc sâu được hình ảnh về thế giới xung quanh.
* Tích hợp vào hoạt động làm quen với toán:
Với trẻ mầm non, học phải đi đôi với hành và khi kết hợp lồng ghép môn
toán với chữ cái tôi thường đưa vào trò chơi như: “thi đội nào nhanh”, trẻ thi
nhau gắn chữ cái đó, đếm số lượng và cùng kiểm tra kết quả đội nào nhiều hơn,
nhiều hơn là mấy, ít hơn, ít hơn mấy. Cô cho trẻ đọc chữ cái và đếm xem trẻ
ghạch chân được bao nhiêu chữ cái cần tìm.
Tóm lại, việc tích hợp các hoạt động khác vào bài dạy đã làm cho tiết dạy
không còn bị khô khan, cứng nhắc…nó không chỉ làm thay đổi không khí của
giờ học, tránh sự mệt mỏi, nhàm chán đối với trẻ mà còn giúp trẻ khắc sâu kiến
thức, yêu cầu của tiết học.
2.3.4. Dạy trẻ làm quen chữ viết ở mọi lúc, mọi nơi và thông qua ngày
hội, ngày lễ
*. Làm quen chữ viết ở mọi lúc, mọi nơi
Như chúng ta đã biết, ở lứa tuổi mẫu giáo “trẻ học bằng chơi, chơi mà
học”, ghi nhớ của trẻ không chủ định, trẻ chóng nhớ mau quên. Do đó muốn
nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ cái thì không chỉ dừng lại trên tiết
học mà phải thường xuyên, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, các hoạt động trong ngày
của trẻ để cho trẻ làm quen với chữ cái một cách hợp lý.
+ Đối với hoạt động đón trẻ:
Khi trẻ đến lớp cô có thể cho trẻ tìm hình ảnh của mình gắn đúng vào tên
của mình có trong bảng “bé đến lớp, bé ở nhà”, hoặc cho trẻ gắn ký hiệu vào
bảng thời tiết
Ví dụ: Mưa thì trẻ phải tìm gắn chữ cái m, nắng thì phải tìm gắn chữ cái
n…Có thể cho trẻ luyện phát âm qua đọc thơ, đọc đồng dao như luyện phát âm
chữ cái g qua việc cho trẻ đọc bài đồng dao “gánh gánh gồng gồng”. Hay tôi cho
trẻ lên ghép chữ cái rời giống dưới tranh. Sau đó tìm thẻ chữ cái đã học và phát
âm.

11


Hình ảnh minh họa trẻ ghép từ dưới tranh
+ Đối với hoạt động góc:
Các góc chơi đều có môi trường chữ, cô cho trẻ tự tìm hiểu như tìm các
bài tập ngắn, viết và gài chữ theo mẫu. Như khám phá khoa học tôi cho trẻ tô
màu, gắn hạt sỏi lên chữ in rỗng để tạo thành chữ hoàn chỉnh. trẻ gắn những chữ
cái đã học và cùng phát âm.

Hình ảnh trẻ tô màu, gắn hạt sỏi vào chữ in rỗng tạo thành
chữ cái hoàn chỉnh
12


+ Đối với hoạt động ngoài trời:
Cô cho tẻ xếp lá cây, hột, hạt, hòn sỏi thành các chữ đã học, hay dùng
phấn viết lên sân những chữ đã học rồi cùng phát âm để ôn luyện củng cố, khắc
sâu khả năng ghi nhớ những chữ cái cho trẻ.

Hình ảnh minh họa trẻ xếp chữ cái bằng lá cây, sỏi, hạt gấc
13


+ Giờ ăn:
Khi đến giờ ăn tôi giới thiệu các món ăn và giải thích các món ăn như
món cá gồm có hai chữ ghép lại đó là chữ c và a và dấu sắc. Cho trẻ nhận bát,
thì kí hiệu bằng các chữ cái.
+ Giờ ngủ:
Trước khi ngủ cô có thể ngâm thơ, kể chuyện cho trẻ nghe để trẻ có thể
phát triển lời nói.
+ Đối với hoạt động chiều:
Cô cho trẻ tô chữ in mờ, chữ in rỗng và tìm cắt chữ trong họa báo gián thành
sách làm bộ sưu tập.
*. Làm quen chữ viết thông qua ngày hội, ngày lễ
Thông qua ngày hội, ngày lễ cũng cần cho trẻ làm quen với chữ viết trong
đó có hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, đóng kịch có chuẩn bị mũ các con vật, hoa
văn nghệ. Để giúp trẻ cũng cố kiến thức đã học,học dưới hình thức biểu diễn văn
nghệ. Cứ vài tháng tôi lại tổ chức hội thi “Những chữ cái kì diệu” hay “Chữ cái
thông minh”, có nhận xét và có quà cho các cháu đạt giải. Trong hội thi có mời
các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ tham gia. Tôi nhận thấy cha mẹ trẻ rất phấn
khởi về kết quả của con mình, nó có tác dụng rất lớn cho việc đưa trẻ tới trường
mầm non. Từ những việc đó để cha mẹ có hướng bồi dưỡng, kèm cặp cho trẻ.
Trong cuộc thi trẻ rất hào hứng, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động,
thích được biểu diễn và say mê biểu diễn dọc thơ về các chữ cái như bài thơ “Bé
học chữ” và bé chỉ ra được các chữ cái có trong bài thơ bằng cách tìm thẻ chữ
cái hoặc viết chữ cái lên bảng .
Trong các ngày hội, ngày lễ tôi tham mưu với nhà trường nên dành nhiều
thời gian cho các cháu tham gia thi “Tô chữ cái”. Trong cuộc thi, trẻ sẽ phải nhớ
được tư thế ngồi, cách cầm bút cho đúng, cách tô chữ theo đúng quy trình, tô
trùng khít và không tô ra ngoài.

Hình ảnh minh họa trẻ tập tô chữ
14


Trong hội thi, trẻ có sự thi đua lần nhau như vậy những trẻ còn yếu sẽ cố
gắng hơn, những trẻ khá sẽ càng phát huy năng lực của mình…Và chất lượng
chữ viết của trẻ từ đó cũng được nâng cao.
2.3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy trẻ làm quen
với chữ cái.
Trẻ được làm quen và nhận biết, phát âm những chữ cái, được tham gia
vào các trò chơi trên máy tính như sử dụng chuột, bấm chuột di chuột để chọn
chữ, kết hợp với những âm thanh sống động kích thích trẻ tham gia vào hoạt
động tốt nhất vì vậy khi tiếp cận với may tinh trẻ rất thích và hứng thú tham gia
vào hoạt động.
Ngoài ra tôi còn thiết kế và sử dụng giáo án điện tử bằng cách:
Dùng máy chụp hình hoặc Scan hình ảnh từ ngoài vào và dùng phần mềm
photoshop.
Tạo hiệu ứng cho các chữ cái trở nên sống động trên màn hình ti vi đưa
vào chương trình Powerpoint để trình chiếu cho trẻ xem.
Ví dụ: Khi dạy trẻ nhận biết nhóm chữ cái “i,t,c” trong chủ đề thế giới động
vật. Tôi lựa chọn nội dung và phương pháp, hình thức tổ chức sau đó kết hợp
với mềm tin đã được cài đặt sẵn trong máy cùng với khai thác tài liệu trên mạng
Internet để lựa chọn hình ảnh, phông nền, kiểu chữ cho phù hợp với chủ đề và
nội dung bài dạy
Xây dựng bài giảng điện tử bằng cách tạo ra các sile trình chiếu và kết
hợp với hình ảnh, hiệu ứng âm thanh phù hợp với chủ đề và nội dung bài dạy.
Cho trẻ xem hình ảnh, chơi trò chơi tìm hình ảnh qua ô chữ để trẻ được ôn
chữ cái đã học. Sau khi mở hết ô chữ thì hình ảnh xuất hiên.
Trẻ nhận xét tranh sau đó đọc từ dưới tranh cùng cô. Trẻ được tri giác chữ
cái mới bằng hiệu ứng cho chữ xuất hiện.

Hình ảnh minh họa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động làm quen
chữ cái
15


Phần luyện tập: Trẻ được tôi hướng dẫn theo nhóm sử dụng máy tính qua
trò chơi, ghép nét chữ, tạo ra chữ cái và tìm chữ còn thiếu trong từ dưới tranh
100% trẻ trong lớp hứng thú và tích cực tham gia vào học tập qua công
nghệ thông tin.Bản thân giáo viên tự tạo một hoạt động làm quen chữ cái trên
máy và sử dụng một cách thành thạo
2.3.6. Tích cực phối kết hợp với cha mẹ, người chăm sóc trẻ để tổ chức
cho trẻ làm quen chữ viết đạt hiệu quả.
Việc phối hợp với các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ để thực hiện các
mục tiêu giáo dục của nhà trường là nhiệm vụ rất quan trọng ở trường mầm non.
Ngày nay khi khoa học công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì việc dạy
chữ cái cho trẻ mầm non là rất cần thiết và phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa
cô giáo với các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ.
Ngay đầu năm học tôi đã tuyên truyền và vận động cha mẹ, người chăm
sóc trẻ trong lớp cùng tham gia làm thêm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp nhằm
giúp trẻ lĩnh hội, khám phá, tìm tòi và phục vụ cho quá trình học tập của trẻ.
Chẳng hạn tôi vận động phụ huynh làm những nghề như may, thêu cùng cô thêu
những chữ cái bằng các sợi len màu lên những đồ dùng các nhân của trẻ như
khăn mặt, mũ, để giúp trẻ lấy đúng ký hiệu và còn được ôn để nhớ những chữ đã
được học. Hoặc vận động cha mẹ, người chăm sóc trẻ sưu tầm những tranh ảnh
kèm từ hay các câu chuyện, bài thơ in bằng chữ in thường phù hợp để treo ở góc
sách cho trẻ hoạt động.
Sự kết hợp nhịp nhàng này có giá trị làm cho trẻ ngày càng tiến bộ hơn.
Tôi cung cấp các cơ hội cho các bậc cha mẹ, các thành viên của gia đình tham
gia vào các hoạt động của trường mầm non. Để nâng cao chất lượng chăm sóc
giáo dục trẻ nói chung và hoạt động làm quen chữ viết nói riêng, tôi luôn trao
đổi với cha mẹ về nội dung, chương trình học của trẻ qua góc tuyên truyền với
phụ huynh.
Ví dụ: Khi dạy trẻ đến chủ đề: “Phương tiện giao thông” Tôi treo kế hoạch
hoạt động của chủ đề, đánh máy in các bài thơ, đồng dao.Và găm vào góc tuyên
truyền với phụ huynh để giúp phụ huynh biết được bé đang học ở chủ đề nào và
yêu cầu phụ huynh hướng dẫn cho trẻ gạch chân chữ cái đang học ở trong tuần.
Chẳng hạn khi làm quen chữ cái “e, ê” tôi đánh và in bài thơ:
Đèn hiệu giao thông
Mắt đỏ báo “Dừng”
Mắt đỏ, vàng, xanh
Mắt xanh báo “Đi”
Đêm ngày đứng canh
Mắt vàng “chờ nhé”
Ngã tư đường phố: Đố biết đèn gì? [4]
Trẻ gạch chân chữ cái “e, ê” sau đó phát âm, đếm số chữ cái gạch được.
Làm như vậy phụ huynh trẻ rất thích và phụ huynh có thể nắm bắt được xem
con mình đến lớp khả năng nhận biết được chữ cái đến đâu và phát âm có chuẩn
không? Tôi thường xuyên tổ chức gặp gỡ phụ huynh để trao đổi với phụ huynh
về cách phát âm các chữ cái, cách tô, viết chữ theo đúng quy trình, cách hướng
dẫn cho trẻ ngồi đúng tư thế để nếu muốn ôn luyện cho trẻ phụ huynh sẽ không
mắc lỗi. Thực tế, có những phụ huynh còn phát âm rất nhiều chữ cái theo chữ
cái của người lớn. Ví dụ như chữ x (Chữ xờ) phụ huynh dạy trẻ phát âm là chữ x
16


(chữ ích xì) hay chữ q (chữ cu) phụ huynh dạy trẻ phát âm là chữ q (chữ quy
hoặc chữ quờ).
Vì vậy qua các buổi gặp mặt phụ huynh sẽ có hướng để dạy trẻ cho phù
hợp. Nhờ đó mà những kiến thức đúng trẻ tiếp thu ở trường về nhà cũng được
bố mẹ củng cố và khắc sâu, giúp trẻ nắm vững kiến thức đã học. Phụ huynh
cùng với cô giáo, đưa chữ viết vào việc giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ.
2.4. Hiệu quả
*Kết quả: khảo sát chất lượng 32 trẻ cuối năm khi áp dụng các giải pháp
trên cho thấy:
Bảng 2 kết quả khảo sát trẻ cuối năm:
STT

1

2

3
4
5
6

Nội dung

Kết quả
Đạt
Chưa đạt
Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ %

Trẻ nhận biết , phát âm chính xác
29 chữ cái,biết so sánh phân biệt
được 29 chữ cái in thường và viết
thường

32

100

0

0

Trẻ biết ghép các chữ cái rời
thành các từ

32

100

0

0

31

97

1

3

31

97

1

3

31

97

1

3

31

97

1

3

Trẻ biết gạch chân chữ cái trong
các từ, nối chữ cái theo yêu cầu.
Trẻ biết ngồi đúng tư thế biết cách
cầm bút
Biết tô chữ in rỗng và chữ in mờ
theo đúng quy trình
Trẻ biết thao tác và quy trình dở
sách

Qua kết quả khảo sát 32 trẻ cho thấy nâng cao chất lượng cho trẻ làm
quen với chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi bằng những biện pháp trên đạt kết quả cao hơn
rất nhiều so với những hoạt động học có chủ định bình thường. Tỉ lệ trẻ yếu
không còn, trẻ trung bình giảm. Sở dĩ có kết quả như vậy là có sự chuẩn bị chu
đáo về điều kiện cho hoạt động, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, lồng
ghép tích hợp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ (học mà chơi, chơi mà
học).
* Đối với hoạt đông giáo dục:
- Qua sáng kiến tôi đã giúp trẻ hình thành những kiến thức và kỹ năng cơ
bản thực hành làm quen chữ viết đạt hiệu quả cao
- Đã tìm ra những giải pháp tốt nhất để giúp làm quen với chữ viết chuẩn
bị khả năng tiền biết đọc biết viết cho trẻ lên lớp 1phổ thông.
* Đối với bản thân:
17


- Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác giáo dục giúp trẻ hình
thành những kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng dạy trẻ làm quen chữ viết.
- Việc lồng ghép tích hợp các nội dung dạy trẻ chữ viết vào các hoạt động
trong ngày của trẻ linh hoạt và sáng tạo hơn.
- Việc trao đổi, kết hợp giáo dục trẻ với các bậc phụ huynh ngày càng có
hiệu quả hơn phụ huynh và học sinh tin tưởng, yêu quý cô giáo hơn.
* Đối với đồng nghiệp:
Tôi thấy sáng kiến kinh nghiệm của tôi cũng có ảnh hưởng tích cực tới
bạn bè đồng nghiệp. Qua kết quả mà nhóm lớp tôi thu được các bạn đồng nghiệp
cũng học tập và áp dụng vào nhóm lớp của mình đặc biệt ở khối mẫu giáo 5 – 6
tuổi và đạt kết quả đáng khích lệ qua đó cũng giúp nâng cao chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ trong trường, Trẻ đi học chuyên cần yêu lớp yêu trường hơn.
* Đối với nhà trường:
Thành công của đề tài tôi nghiên cứu được nhà trường đánh giá cao,
thường xuyên tổ chức cho trẻ thực hành về kỹ năng tiền biết đọc biết viết, làm
quen với chữ viết cho trẻ tại các lớp. Vì vậy, chất lượng thực hiện chuyên đề văn
học và chữ viết được nâng lên rõ rệt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện của nhà trường.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
3.1. Kết luận:
Có lẽ không chỉ bố mẹ, ông bà cảm thấy hạnh phúc, vui mừng khi nhìn
thấy những ánh mắt thơ ngây của trẻ khi được học, được chơi trong môi trường
giáo dục tốt. Mà những người làm giáo dục và toàn xã hội đều cảm thấy hạnh
phúc khi thế hệ trẻ mầm non tương lai của đất nước được nâng niu, chăm sóc,
dạy dỗ có khoa học. Và một điều quan trọng hơn nữa Đảng, nhà nước luôn dành
cho trẻ mầm non những điều tốt đẹp nhất. Luôn mong muốn mang lại cho trẻ
những điều kiện học tập vui, bổ ích và có ý nghĩa, đặt nền móng đầu tiên vững
chắc để trẻ vững bước vào đời.
Từ những thực tế trên, cũng như các kết quả cao trước hết tôi phải chuẩn
bị đầy đủ đồ dùng cần thiết cho một hoạt động của cô và trẻ, các đồ dùng đó có
màu sắc, hình dáng đẹp, an toàn để kích thích tính tò mò của trẻ, những đồ dùng
đó phải có sức hấp dẫn, biết lựa chọn đồ chơi câu đố, bài hát, phù hợp với nội
dung bài dạy và chủ đề, luôn tạo tình huống bất ngờ, thú vị.
Giáo dục mầm non giữ một vị trí quan trọng trong sự phát triển của xã
hội, trong quá trình hình thành nhân cách con người. Do vậy trong công tác giáo
dục mầm non phải được tiến hành một cách khoa học có mục đích, có hệ thống
nhằm tạo dựng những nền tảng ban đầu vững chắc cho quá trình phát triển sau
này của mỗi cá nhân trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. Nhận thức được
điều đó, sau khi vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy, bản thân
tôi thấy mình cần phải không ngừng học hỏi, nghiên cứu tài liệu, vận dụng linh
hoạt hơn nữa các phương pháp, biện pháp, hình thức phù hợp để giúp trẻ tiếp
nhận chữ viết, nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái một cách
tốt nhất và đạt kết quả cao nhất. Thực hiện nghiêm túc chương trình, nắm vững
mục đích, yêu cầu đặt ra để cung cấp kiến thức cho trẻ. Tích cực làm đồ dùng,
18


đồ chơi, biết áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách phù hợp,
không lạm phát. Người giáo viên phải nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản của
hoạt động làm quen chữ viết và đặc biệt phải năng động sáng tạo, biết đổi mới
phương pháp dạy học. Kết hợp chặt chẽ với cha mẹ, người chăm sóc trẻ để có sự
giúp đỡ và thống nhất nội dung dạy trẻ phù hợp
Bản thân không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, tham khảo tài liệu, tham quan học tập để đổi mới phương pháp dạy học.
3.2. Kiến nghị:
Trong quá trình thực hiện đề tài tôi thấy rất khó khăn và thiếu thốn về đồ
dùng và phương tiện thực hiện như máy chiếu, máy tính. Vì vậy tôi đề nghị với
ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với lãnh đạo cấp trên hỗ trợ kinh phí để mua
máy tính, màn chiếu để phục vụ cho việc dạy và học của cô và trẻ đạt hiệu quả
tốt hơn.
Trên đây là SKKN “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng làm
quen với chữ viết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường Mầm non Nga Nhân”
Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của hội đồng khoa học ngành và
bạn bè đồng nghiệp để bản thân tôi hoàn thiện hơn về mọi mặt.
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nga Sơn, ngày 9 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan SKKN này là do tôi tự nghiên
cứu không sao chép của người khác
Người viết

Hoàng Thị Hải Hà

19


MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Tác phẩm sự giàu đẹp của tiếng việt của tác giả Đặng Thai Mai - 1967
[2] Tài liệu “ Chương trình giáo dục mầm non” ban hành kèm theo thông
tư số 28/2016/TT-BGDĐT
[3] Sách các hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với văn học và chữ
viết: Tác giả: Đặng Thu Quỳnh- Cao Thị Thủy
[4] Sách các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề trong chương trình
giáo dục Mầm non. Tác giả: Lê Thị Ánh Tuyết
Đặng thu Quỳnh
Vũ Thị Thu Hằng

20


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả :Hoàng Thị Hải Hà
Chức vụ và đơn vị công tác:Giáo Viên ,Trường mầm non Nga nhân Huyện Nga
Sơn-Tỉnh Thanh Hóa
Cấp đánh giá
Kết quả
xếp loại
đánh giá Năm học
TT
Tên đề tài SKKN
(Ngành GD cấp
xếp loại
đánh giá
huyện/tỉnh;
(A, B, hoặc xếp loại
Tỉnh...)
C)
1. Một số biện pháp phát
Hội đồng khoa
triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 học,nghành giáo
Năm học
tuổi thông qua hoạt động
dục huyện nga
B
2014kể chuyện sáng tạo ở trong sơn
2015 .
trường Mầm non Nga
Nhân.
2. Một số biện pháp giáo dục Hội đồng khoa
lễ giáo cho trẻ 3-4 tuổi
học nghành giáo
trong trường Mầm non
dục Huyện nga
Năm học
B
Nga Nhân.
sơn Tỉnh Thanh
2015-2016
Hóa

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×