Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng tuổi phân biệt màu xanh màu đỏ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHƯ XUÂN
TRƯỜNG MẦM NON YÊN CÁT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI
NHẬN BIẾT,PHÂN BIỆT TỐT 3 MÀU XANH,ĐỎ,VÀNG

Người thực hiện: Lê Thị Hiền A
Chức vụ:
Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường MN Yên Cát
SKKN thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Môn: Nhận biết,phân biệt.

YÊN CÁT, NĂM 2018

1


MỤC LỤC

TT

NỘI DUNG

TRANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mục lục
1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2.Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận
2.2. Thực trạng
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
2.2.3.Kết quả thực trạng ban đầu qua khảo sát
2.3. Giải pháp đã sử dụng
2.3.1. Dạy trẻ nhận biết màu xanh,đỏ,vàng thông qua các

1
2
2
2-3


3
3
3-16
3-4
4
4
4
4-5
5-16
5-8

15

hoạt động chủ định
2.3.2. Dạy trẻ nhận biết,phân biệt 3 màu xanh,đỏ,vàng

8-11

16
17

thông qua các hoạt động ngoài tiết học
Tạo môi trường giúp trẻ nhận biết tốt màu xanh,đỏ,vàng
2.3.4. Dạy trẻ phân biệt màu thông qua quan sát trẻ để tìm

8-14
14-15

18

hiểu khả năng tư duy nhận biết phân biệt màu sắc của trẻ .
2.3.5. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình giúp trẻ nhận

15-16

19
20
21
22

biết và phân biệt 3 màu xanh,đỏ,vàng
2.4. Hiệu quả mới
3. Kết luận và kiến nghị
3.1. Kết luận
3.2. Kiến nghị
1.MỞ ĐẦU

16-17
17-18
17
17-18

1.1.Lý do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết:
"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan" [1]
Nhưng với trẻ ở lứa tuổi mầm non học ở đây là trẻ học những gì ? Học
như thế nào để hình thành nhân cách toàn diện cho một con người sau này của
trẻ, với tôi trẻ cần phải có tri thức từ lúc ban đầu. Vì vậy tôi thấy: "Nhận biết
phân biệt tốt ba màu xanh, đỏ, vàng " ở lứa tuổi mầm non vô cùng quan trọng
trong việc cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ.
2


Mi s vt hin tng nh (Cõy ci, tri t, con ngi, ng vt)
u cú mu sc. Mu sc ca s vt hin tng sinh ra t õu? Cõu hi ny
khụng ai tr li c, ch bit rng t khi con ngi sinh ra ó thy mi s vt,
hin tng u mang mt mu sc riờng bit phong phỳ v a dng.
Nh cú mu sc m con ngi nhỡn nhn cuc sng, s vt hin tng
thờm phong phỳ v a dng. Gi s mi s vt hin tng ch cú mt mu duy
nht thỡ cuc sng ca con ngi s nh th no? liu con ngi cú tn ti c
khụng? V nu tn ti c thỡ cuc sng cú cũn phong phỳ a dang?
Núi nh th khng nh : Mu sc trong t nhiờn rt quan trng i
vi cuc sng con ngi [2]
Màu sắc quan trọng đối với đời sống con ngời thì màu
sắc lại càng quan trong hơn nữa đối với trẻ nhỏ.
Khi mới sinh ra, trẻ chỉ nhận ra màu đen và trắng, nhng
càng lớn trẻ càng nhận ra nhiều màu sắc hơn. Đối với lứa tuổi
nhà trẻ 24- 36 tháng, trẻ chỉ có thể nhận biết, phõn bit đợc ba
màu cơ bản. Đó là màu xanh, đỏ, vàng.
Giúp trẻ nhận biết, phân biệt ba màu xanh, đỏ, vàng sẽ
giúp trẻ nhận biết và phân biệt đúng màu sắc xanh, đỏ, vàng
của các đồ dùng đồ chơi.Việc giúp trẻ nhận biết phân biệt tốt
ba màu cơ bản xanh, đỏ, vàng còn là bớc đầu giúp trẻ phát
triển lĩnh vực thẩm mĩ, là nền tảng vững chắc để sau này
trẻ sẽ nhận biết, phân biệt đợc nhiều màu sắc khác ở các độ
tuổi tiếp theo của trẻ.
Chính vì thế việc giúp trẻ 24 36 tháng tuổi biết nhận
biết và phân biệt, ba màu xanh, đỏ, vàng là rất quan trọng và
cần thiết. Vỡ vy tụi ó mnh dn chn ti:
Mt s bin phỏp giỳp tr 24 - 36 thỏng tui nhn bit tt 3 mu xanh,
, vng.
1.2. Mc ớch nghiờn cu
- Giỳp tr 24 36 thỏng tui nhn bit tt 3 mu c bn : Xanh Vng thụng qua cỏc hot ng lp
1.3. i tng nghiờn cu
- Cn c vo yờu cu ca ti tụi chn i tng nghiờn cu l cỏc hot
ng cho tr 24 -36 thỏng tui.
1.4. Phng phỏp nghiờn cu
1. Nghiờn cu c s lý lun v s nhn thc ca tr trong quỏ trỡnh cho tr
nh tr nhn bit phõn bit c 3 mu c bn.
2. iu tra thc trng cỏc bin phỏp hng dn cho tr 24 -36 thỏng tui
nhn bit phõn bit 3 mu v thu thp thụng tin.
3


3. Xõy dng cỏc bin phỏp cho tr phõn bit mu sc
4.Tin hnh thc nghim s phm nhm khng nh tớnh kh thi v hiu
qu cỏch s dng cỏc bin phỏp, bi tp thc nghim trong hot ng chung cho
tr nh tr 24-36 thỏng tui.
2. NI DUNG
2.1. C s lớ lun
- Tr mm non c bit l la tui 24 - 36 thỏng tui ngụn ng, nhn thc
cũn rt non nt. Tr ang tui hc n hc núi nờn cỏi gỡ cng ch l m u.
Nhn bit th gii xung quanh cũn m nht v cha rừ rng. Tr hc ri y, mai
li quờn . ú l c im ca tr.
-Tr la tui 24 -36 thỏng tui cha nhn bit c rừ cỏc mu c bn. Tr
nhỡn mu xanh thỡ núi mu vng, nhỡn thy vt mu vng li núi mu .
Thực tế ở lớp tôi việc nhận biết và phân biệt ba màu
xanh, đỏ, vàng của trẻ là không đồng đều, đặc điểm tâm,
sinh lí của mỗi trẻ lại khác nhau. Có trẻ nhận biết phân biệt ba
màu xanh, đỏ, vàng rất tốt, tôi cầm bất cứ đồ dùng, đồ chơi
nào trên tay mang một trong ba màu trên cháu đều nhận biết
đợc đúng màu khi đợc cô hỏi, khi tôi cầm ba đồ chơi có ba
màu xanh, đỏ, vàng yêu cầu cháu phân biệt màu thì cháu
chọn rất chính xác đồ dùng có màu theo yêu cầu của cô.
Nhng cũng có nhiều trẻ khả năng nhận biết phân biệt
màu còn hạn chế nh: Màu xanh thì lại nói là màu vàng, khi cô
yêu cầu chọn đồ chơi màu đỏ thì lại chn đồ chơi mang màu
xanh(Ví dụ: Cô cầm qu búng màu xanh hỏi trẻ Qu búng này màu
gì? Trẻ trả lời cô Qu búng màu vàng hay khi cô yêu cầu trẻ
chọn cho cô qu búng đỏ thì trẻ lại chọn con cá màu xanh)
Trong những năm học vừa qua tôi đã cố gắng rất nhiều
trong việc dạy trẻ nhận biết, phân biệt ba màu cơ bản xanh,
đỏ, vàng thông qua các bộ môn: Nhận biết tập nói, Nhận
biết phân biệt, Hoạt động với đồ vật, Thể dục, To
hỡnh.... . Tôi rèn cho trẻ kỹ năng nhận biết phân biệt màu chủ
yếu thông qua tiết nhận biết phân biệt và lồng ghép, tích hợp
nhận biết phân biệt thông qua các tiết học khác. Ngoài ra tôi
còn dạy trẻ nhận biết phân biệt màu xanh, đỏ, vàng thông qua
các hoạt động ngoài tiết học. Nhng do sự nhận biết phân biệt
ba màu này của trẻ không đồng đều, do sử dụng đồ dùng trực
quan cha phong phú, tôi chỉ đầu t vào lĩnh vực phát triển
4


ngôn ngữ mà cha chú ý nhiều đến lĩnh vực phát triển nhận
thức về nhận biết phân biệt màu nên số trẻ nhận biết phân
biệt màu cha nhiều.
2.2.Thc trng
Nm hc 2017 2018 tụi c phõn cụng dy lp 24 -36 B . Trong qua
trỡnh thc hin ti tụi cú gp 1 s nhng thun li v khú khn sau:
1. Thun li
- a s tr i hc rt u.
- Tr c phõn chia theo ỳng tui.
- Nh trng luụn quan tõm, sõu sỏt ch o chuyờn mụn
- Thng xuyờn t chc cỏc bui kin tp giỏo viờn hc tp trao i kinh
nghim
- BGH luụn chỳ ý to mi iu kin v c s vt cht, thi gian giỏo viờn
nh trng tham gia hc tp v bi dng chuyờn mụn
- L mt giỏo viờn tụi luụn yờu ngh, yờu tr, khụng ngi hc hi tỡm tũi
phng phỏp mi
- Tr xung quanh th trn, nờn i hc u.
2- Khú khn:
- Vỡ cỏc chỏu bt u i hc nờn cũn khúc nhiu cha thớch nghi vi iu
kin sinh hot ca lp nờn cũn b ng. Mi chỏu li cú nhng s thớch v cỏ
tớnh khỏc nhau.
- S tr ụng 36 tr m din tớch lp thỡ cht hp.
- dựng chi cũn hn ch
- Ph huynh cha chỳ ý quan tõm ti dy tr nhn bit 3 mu m ch chỳ ý

ti l tr hỏt c bi hỏt gỡ, cú thuc bi th no khụng.
2.2.3. Kt qu thc trng ban u qua kho sỏt.
Kho sỏt v kh nng nhn bit ba mu: xanh, , vng thụng qua cỏc hot
ng lp tụi cú 36 tr:
Bng 1:
TT
1

Nội dung

S tr t T l

Trẻ nhận biết, phân 28/36
biệt màu thông qua

78 %

S tr cha T l
t
8/36

22 %

hoạt động có chủ

5


đnh
2

Trẻ nhận biết, phân 27/36
biệt màu thông qua

75 %

9/36

25 %

72 %

8/36

22 %

75 %

9/36

25 %

81 %

7/36

19 %

hoạt động ngoài
tiết học
3

Trẻ nhận biết, phân 28/36
biệt màu thông qua
tạo môi trờng

4

Trẻ nhận biết, phân 2736
biệt màu thông qua
hoạt động quan sát
trẻ

5

Trẻ nhận biết, phân 29/36
biệt màu thông qua
phối kết hợp giữa
nhà trờng và gia
đình
2.3. Gii phỏp ó s dng

2.3.1. Dạy trẻ nhận biết màu xanh, đỏ, vàng thụng qua cỏc
hoat ng chủ đnh.
Trong tiết học, ngoài việc dạy trẻ nhận biết phân biệt ba
màu xanh, đỏ, vàng trong tiết học phát triển nhận thức - nhận
biết phân biệt màu xanh, đỏ, vàng, tôi còn lồng ghép tích hợp
nội dung nhận biết phân biệt ba màu xanh , đỏ, vàng, vào các
tiết học khác bằng cách chuẩn bị đồ dùng trực quan liên quan
đến các tiết học: tranh ảnh, đồ vật rất đẹp mắt và chủ yếu
những đồ dùng đó đều có ba màu cơ bản: Xanh, đỏ vàng
để gây sự chú ý, thích thú cho trẻ. Trẻ càng chú ý đến hình
ảnh trực quan thì việc dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu
xanh, đỏ, vàng càng dễ dàng và hiệu quả hơn.
* Thụng qua lnh vc phỏt trin ngụn ng

6


Theo từng chủ đề, tôi lựa chọn, sử dụng các đồ chơi,
tranh ảnh, vật thật có màu xanh, hoặc màu đỏ hoặc màu
vàng để trẻ gọi tên đồ vật kèm theo màu sắc. Khi cho trẻ chơi
trò chơi để luyện cho trẻ phát âm tôi chọn trò chơi có đồ dùng
trực quan mang màu sắc xanh, đỏ, vàng cho trẻ đợc cầm, đợc
chọn theo yêu cầu của cô để trẻ phát âm.Từ đó trẻ sẽ hứng thú
học hơn và việc lồng ghép, tích hợp nhận biết màu sắc sẽ
thuận tiện hơn và trẻ sẽ khắc sâu t duy ghi nhớ hơn.
Ví dụ 1:
NBTN Các đồ dùng trong gia đình: Bát, cc tôi chọn cái
bát mu , cái cc màu xanh cho trẻ quan sát và tập nói. Khi cho
trẻ quan sát tập nói tôi không quên hỏi trẻ câu Cái bát, cc màu
gì? và cho trẻ phát âm nhiều lần bỏt màu Cc màu xanh
từ đó giúp trẻ nhận biết màu xanh, đỏ.
Trò chơi chọn đồ dùng theo yêu cầu của cô. Tôi chuẩn bị đồ
dùng gia đình cho trẻ - đồ chơi bằng nhựa( Bát, cc có các màu
xanh, đỏ, và yêu cầu trẻ chọn cái bát, cái cc rồi hỏi trẻ về màu
sắc và cho trẻ phát âm.
Ví dụ: Chọn cho cô cái bát Cái bát có màu gì? Cho trẻ
phát âm Cái bát màu
* Thụng qua lnh vc phỏt trin nhn thc
Tôi sử dụng các đồ dùng, đồ chơi có màu sắc khác nhau,
các dạng kích thớc to nhỏ khác nhau, để giúp trẻ dễ nhận biết,
phân biệt và gây sự tập trung chú ý của trẻ. Lồng ghép đan
xen các trò chơi tránh sự nhàm chán thờ ơ với đồ vật.
Ví dụ:
chủ đ thực vật chủ đề nhánh các loại rau, tiết NBPB
Quả đậu, quả cà chua màu xanh, đỏ .Tôi cho trẻ nhận biết
quan sát quả đậu màu xanh, quả cà chua màu đỏ ( bằng vật
thật). Sau đó tôi cho trẻ chơi trũ chi Thi xem ai chọn đúng
cô nói tên quả hoặc nói màu sắc trẻ giơ quả lên và phát âm
nhiều lần Quả cà chua màu đỏ, quả đậu màu xanh. Để
củng cố nhận biết màu xanh, màu đỏ tôi cho trẻ chơi trũ chi
quả rơi: cô chuẩn bị các quả có màu xanh, đỏ. Cô và trẻ
cùng đọc.
7


Quả rơi, quả rơi
Quả rơi ở đâu ?
Quả rơi ở đây
Cô tung quả lên cho quả rơi xuống, trẻ nhặt quả, cô hỏi:
con nhặt quả màu gì? quả gì đây ?
Hay ở nhánh dựng,trang phc ca bộ trong mựa hố, đề tài:
nhận biết phân biệt ,màu đỏ, màu vàng. Tôi cho trẻ quan sát
m, dộp . Để củng cố nhận biết phân biệt màu đỏ màu vàng tôi
cho trẻ chơi trò chơi Tặng qu sinh nht bn bỳp bờ , cô nói sở
thích của mình về cỏi m trẻ chọn và phát âm về màu sắc của
cỏi m. Cô nói Bn bỳp bờ thớch ụi dộp trẻ cầm ụi dộp lên và nói ụi
dộp màu đỏ. Sau khi trẻ chơi trò chơi tĩnh tôi cho trẻ chơi đan
xen một trò chơi động Mang qu tng sinh nht bn bỳp bờ, i mt
tri s mang dộp mu , i mõy xanh s mang m mu xanh lờn tng, khi
c chơi các trò chơi , trẻ trả lời nhanh, chính xác hơn về các
màu sắc cô hỏi.
* Thông qua hot ng kể chuyện , đọc thơ
Tôi gây hứng thú cho trẻ bằng nhiều thủ thuật khác nhau:
dùng tranh ảnh, vật thật cú mu sc xanh, , vng, câu đố, bắt chớc tiếng kêu của con vật. để lôi cuốn trẻ vào giờ học say mê
tích cực.
Ví dụ : Khi dạy bài thơ Chú gà con
lần đọc thứ 2, thay vì đọc thơ qua tranh tôi đã đọc qua
mô hình: 1 mâm tròn màu trắng, trên mâm có 5 - 6 chú gà
con đang mổ thóc, trông ngộ nghĩnh, đáng yêu những chú gà
này có màu xanh và màu vàng, khi đàm thoại với trẻ tôi sẽ chú ý
lồng ghép tích hợp hỏi trẻ về màu sắc của các chú gà con: Chú
gà con có màu gì?, cho trẻ trả lời và phát âm nhiều lần: Gà
con màu xanh, Gà con màu vàng

8


Hỡnh nh n g con
* Thụng qua hoat ng th dc :
Tôi lồng ghép tích hợp cho trẻ nhận biết màu sắc và gọi tên
các dụng cụ đồ dùng trong tiết học nh: Quả bóng màu
xanh(đỏ), Vòng màu vàng(đỏ), gậy thể dục màu xanh.
* Thụng qua hoạt động với đồ vật:
Qua tiết xp hỡnh tôi không chỉ rèn luyện kỹ năng nh xếp
chồng , xếp cạnh mà còn tích hợp để nhận biết phân biệt
màu thông qua đồ dùng . Đặt các câu hỏi gợi mở: khối gỗ màu
gì? khối gỗ để làm gì?...
Thông qua mỗi nhánh trong chủ đ tôi chọn một màu duy nhất
cho trẻ hoạt động để từ đó khắc sâu ghi nhớ về màu sắc cho
trẻ v ba mu ny.
Ví dụ:
Trong ch gia ỡnh thõn yờu ca bộ cú nhánh dựng gia ỡnh.
Xp cỏi ging Tôi chọn khối cho trẻ xếp là khối màu vàng, Xp
cỏi gh Tụi chn khi mu cho tr xp, Xp ngụi nh tụi chn khi mu
xanh cho tr xp. Trong quá trình trẻ xếp tôi hỏi trẻ về màu sắc và
cho trẻ phát âm Khối gỗ màu vàng, mu xanh , mu
Qua tit to hỡnh tụi chn ba mu c bn xanh, , vng cho tr nn nhm
gi hi tr v mu sc v t ú khc sõu ghi nh v ba mu ny cho tr.
Vớ d: Tit nn lỏ tụi chn mt mu xanh cho tr nn, tit nn qu trũn tụi
chn mt mu , cũn tit nn qu di thỡ li chn mu vng.

9


2.3.2 Dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu : Xanh, đỏ,
vàng thông qua các hoạt động ngoài tiết học:
* Thông qua các hoạt động vui chơi.
Trẻ đợc tiếp xúc với đồ chơi, các sự vật hiện tợng, đợc thể
hiện mình qua các vai chơi. Vì thế tôi chọn những đồ chơi
có màu xanh, đỏ, vàng phù hợp với tụng góc để trẻ chơi, Và
trong quá trình chơi tôi gợi hỏi trẻ về màu sắc của đồ chơi để
trẻ trả lời. Từ đó trẻ lại đợc khắc sâu khả năng ghi nhớ màu
xanh, đỏ, vàng.
Ví dụ 1 :
Trò chơi: Lắp ghép, sữa chữa, bảo dỡng các phơng
tiện giao thông đờng bộ nh (góc làm quen với thao tác vai Chủ đ Giao thông ) Tôi luôn chú trọng đến các đồ chơi có
màu sắc xanh, đỏ vàng chn mu, làm các ô tô bằng đồ chơi
có màu xanh, đỏ, vàng. Tôi luôn tạo ra các tình huống nh đặt
các câu hỏi gợi mở : con đang làm gì? Ô tô khách có màu
gì ? Ô tô tải có màu gì? Khuyến khích trẻ nói nhiều các câu
Ô tô khách màu vàng, Ô tô tải màu xanh

10


Hỡnh nh ụ tụ
Ví dụ 2: Trò chơi ở góc mở (Ai thông minh hơn)
Tuỳ vào từng chủ đ lớn và chủ đề nhánh, tôi lựa chọn trò
chơi cho trẻ chủ yếu là trò chơi nhằm giúp trẻ nhận biết phân
biệt màu. Nh ở chủ đề gia đình, chủ đề nhánh Đồ dùng của
bé tôi cho trẻ chơi trò chơi chọn trang phục phù hợp với sở thích
của bé. Trên ngời bé đang mặc váy màu gì thì cho trẻ chọn
váy áo có màu đó để gắn lên mảng tờng. Trò chơi này vừa
kích thích t duy sáng tạo của trẻ lại vừa giúp trẻ nhận biết phân
biệt màu tốt hơn.

Hay ở chủ đề nhánh Con vật sống trong gia đình
cũng vậy. Tôi gắn hình ảnh ba ngôi nhà có màu xanh, đỏ,
vàng và yêu cầu trẻ chọn con vật có màu tơng ứng sẽ sống trong
ngôi nhà(chuồng ) đó và gắn lên mảng tờng phía tơng ứng.

11


Đối với chủ đề nhánh PTGT đờng bộ thì khó hơn một
chút. Tôi gắn ba hình ô tô tải màu xanh, đỏ, vàng lên trớc và
yêu cầu trẻ chọn hình vuông và hình chữ nhật có màu tơng
ứng gắn lên mảng tờng để ghép thành hình ô tô tải.

* Thông qua mọi lúc mọi nơi
Khi cho trẻ chơi, thấy trẻ cầm bất cứ đồ chơi nào trên tay
mà có ba màu trên thì tôi đều hỏi trẻ Con đang chơi đồ
chơi gì? đồ chơi có màu gì để trẻ trả lời. Giờ ăn, giờ ngủ,
tôi vui vẻ ân cần, nhẹ nhàng trò chuyện với trẻ. Tôi giới thiệu
thức ăn và hỏi: hôm nay con đợc ăn gì? Canh tht nu với rau
gì? Rau cải có màu gì? trẻ nhắc lại tên, màu sắc các loại rau.
Giờ đón trả trẻ tôi, giờ chơi tự do tôi trò chuyện gần gũi trẻ
để nắm bắt đợc tâm lý của từng trẻ, khi trò chuyện tôi lấy
một vài đồ chơi có màu xanh, đỏ, vàng để rèn cho trẻ nhận
biết. Đây là thời điểm phù hợp để trò chuyện với trẻ đặc biệt
12


là những trẻ có kỹ năng nhận biết phân biệt màu cha thành
thạo vì lúc này số trẻ trong lớp đã ít đi, không đòi hỏi giáo
viên phải tập trung nhiều đến trẻ khác .
Ví dụ: Vào buổi sáng tôi trò chuyện về nhỏnh Trng mm
non ca bộ thì tôi chú ý đến màu sắc của các loại chi để cho
trẻ nhận biết. Con biết những loại chi gì? Cu trt, bp bờnh có
màu gì?....
Vào buổi chiều trớc khi trẻ ra về tôi hỏi trẻ về những việc
trẻ làm trong ngày: con chơi trò chơi gì? nặn đợc cái gì?
xếp đợc cái gì? có màu gì? ...
Qua dạo chơi tham quan, trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và
những sự vật, hiện tợng xẩy ra xung quanh trẻ, tôi tạo điều
kiện để trẻ đợc quan sát, gợi hỏi để trẻ nói lên màu sắc của sự
vật, hiện tợng đợc nghe , nhìn thấy.
Ví dụ: Khi dạo chơi đến bên cây hoa loa kốn, Tôi hỏi trẻ:
cây gì đây? đây là cái gì? lá hoa có màu gì ?
Bông hoa loa kốn có màu gì ? . Trẻ nhận biết màu sắc của cây
và màu của bông hoa từ đó khc sâu hơn cho trẻ về kỹ năng
nhận biết phân biệt màu xanh, đỏ, vàng

Hỡnh nh cõy hoa loa kốn

13


2.3.3. Tạo môi trờng giúp trẻ nhận biết tốt màu
xanh, đỏ, vàng.
Trẻ sống trong môi trờng tốt thì việc giúp trẻ nhận biết
màu sắc thuận lợi hơn, Tôi đã chú ý tạo môi trờng phong phú,
đa dạng . Đồ chơi luôn luôn thay đổi tạo sự mới mẻ, hấp dẫn
giúp trẻ lĩnh hội những gì trẻ thấy, qua đó tạo cho trẻ sự chú ý
say mê, yêu thích tìm tòi khám phá.Tuy nhiên màu của các đồ
chơi vn chủ yếu là các màu xanh, đỏ, vàng.
* Tạo môi trờng học tập trong lớp phù hợp với chủ .
Tuỳ theo chủ tháng, tôi sắp xếp đồ chơi gọn gàng
đẹp mắt, ngang tầm với trẻ, thật hấp dẫn và thu hút trẻ. Đồ
chơi phong phú với nhiều chủng loại mằu sắc chủ yếu của các
đò chơi vn là màu xanh, đỏ, vàng, phù hợp với từng chủ đ.
Ví dụ 1:
Chủ đ nhánh: Những con vật nuôi trong gia đình ở
các góc chơi tôi đã làm những đồ chơi tự tạo từ những phế
liệu bằng nhựa nh: Con gà, con vịt, con lợn, chó mèo.
Dùng quả bóng bàn hỏng, vỏ thạch dừa,chai làm các chú gà
xinh xắn,có màu xanh, đỏ, vàng
Bình dầu gội
đầu làm con
vịt

Hỡnh nh con g,con vt
Vỏ sa chua làm các chú lợn.
ống thuốc bổ phế làm con trâu

14


Hỡnh nh con ln,con trõu
Góc thao tác vai: Tôi sắp xếp các con vật gần gũi ngộ
nghĩnh nh con mèo, con vịt, con gà, lợn, trâu. Một số thức ăn
lúa gạo rau cỏ, chậu đựng thức ăn.
Trẻ đợc nhìn ngắm, đợc trực tiếp chơi với con vật, trẻ đợc
đóng vai .Bác nông dân chăm sóc con vật, ngoài ra ở mọi lúc,
mọi nơi tôi gợi sự chú ý của trẻ bằng các câu hỏi: Trong lớp có
những con vật gì? con mèo có màu gì? Con gà kêu nh
thế nào? con gì màu đỏ?...
Góc bé vi õm nhc: Tôi chuẩn bị các mũ múa hình con vật
ngộ nghĩnh (con g, mốo,ch,...) dụng cụ xắc sô,phỏch lm bng tre
cú sn mu xanh, ,vng cỏc micrụ lm bng ng ch v qu búng bn hng.....

Hỡnh nh n,phỏch,trng lc,m mỳa...
Gúc bộ thớch vn ng: Tụi chun b vòng,búng, gậy thể dục, tỳi cỏt....
có các màu xanh, đỏ, vàng.
Môi trờng trong lớp với đầy đủ đồ chơi đẹp mắt, đợc sắp
xếp dới dạng mở giúp tôi rèn luyện lời nói cho trẻ thuận tiện dễ
15


dàng hơn. Đồ chơi đợc thay đổi thờng xuyên để mỗi ngày
đến trờng phải là những ngày hội của trẻ.
Mảng tờng chính của lớp tôi để tận dụng nguyên phế liệu
làm thật đẹp, thu hút sự chú ý của trẻ bằng các hình ảnh có
màu sắc chủ yếu là màu xanh, đỏ, vàng.
Các hoạ tiết trang trí lớp cũng đợc tôi chn ba màu cơ bản
trên.

Hỡnh nh mt ngy ca bộ
* Tạo môi trờng ngoài lớp.
Phối hợp với nhà trờng, tôi và các cô giáo trong trờng đã tạo
một sân chơi thoáng mát sạch sẽ gọn gàng, có vờn hoa cây
cảnh xanh tốt rực rỡ màu sắc, có vờn rau củ quả theo mùa, có vờn thuốc nam đủ các loại, có góc thiên nhiên ngoài lớp để trẻ
tìm hiểu khám phá trải nghiệm các sự vật hiện tợng. Môi trờng
xanh, sạch, đẹp là điều kiện rất tốt để tận dụng môi trờng
dạy trẻ nhận biết phân biệt màu một cách nhanh, chính xác.
Ví dụ: Tận dụng vờn rau, vờn hoa, cây cảnh cho trẻ quan
sát

16


Hỡnh nh vn rau
2.3.4. Dạy trẻ phân biệt màu thông qua quan sát
trẻ để tìm hiểu khả năng t duy nhận biết phân biệt
màu sắc của trẻ.
Quan sát trẻ là theo dõi trẻ có mục đích, ghi lại những trẻ
nhận biết phân biệt màu tốt, cha tốt hay mức độ phân biệt
màu của trẻ. Dựa trên kết quả quan sát này tôi thấy đợc khả
năng nhận biết và phân biệt màu của từng trẻ để từ đó có
biện pháp phát triển giúp cho trẻ nhận biết phân biệt màu
xanh, đỏ, vàng tốt hơn.
Mỗi ngày tôi lên kế hoạch quan sát 2-3 trẻ ở một hoạt
động nào đó, sau mỗi buổi làm việc tôi dành ra 2-3 phút ghi
lại những gì quan sát đợc ở trẻ.
Ví dụ 1: Quan sát cháu inh Lõm Nhi
Ngày quan sát 10/12/2017

30 tháng tuổi

Nơi quan sát: trong lớp

Thời gian bắt đầu từ 9h đến 9h05
Mục đích quan sát: Khả năng nhận biết màu của trẻ.
Tôi cho cháu chơi ở góc mở (Ai thông minh). Tôi chon
hình ảnh bé gái mặc váy gắn lên mng tờng của góc, tôi yêu
cầu cháu chọn váy áo màu (ở trong một hộp đựng lộn váy áo
xanh,vng)cho bạn gái và gắn lên tờng tơng ứng.
+ Kết quả quan sát trẻ nh sau.
- Bé hiểu đợc lời nói của cô

17


- Biết chon đúng các váy áo màu để gắn tơng ứng.
- Bé nói đợc câu 4 từ ( Váy áo màu )
Ví dụ 2: Quan sát cháu Quỏch Thc Chinh

28 tháng

tuổi
Thời gian quan sát 10h đến 10h10
Mục đích quan sát: Tìm hiểu khả năng phân biệt màu
vàng,
Tôi đa hai bông hoa màu vàng và màu đỏ ra hỏi cháu về
màu sắc của hai bông hoa. Mới đầu cháu rụt rè không nói nhng
sau đó đợc sự động viên của cô cháu mạnh dạn trả lời nhng lại
trả lời sai về màu sắc của hai bông hoa.Nh vậy khả năng nhận
biết và phân biệt màu của cháu Chinh còn hạn chế.
Qua các kết quả quan sát này giúp tôi biết cách điều
chỉnh phơng pháp phát dạy trẻ nhận biết phân biệt màu xanh,
đỏ, vàng cho trẻ và lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp
với nhu cầu của từng trẻ. Từ đó có biện pháp tiếp cận, phân
nhóm hoạt động, tạo điều kiện cho trẻ hoạt động theo sở thích
, không gò bó, ỏp đặt trẻ.
Ví dụ: Cháu Vn c thông minh, nhanh nhẹn, nhận biết
và phân biệt màu tốt tôi dùng phơng pháp nêu gơng khích lệ
trẻ.
Cháu Sn rụt rè, khả năng nhận biết và phân biệt màu của
cháu Sn còn hạn chế tôi dùng phơng pháp tình cảm động viên
nêu gơng, dành thời gian tiếp cận trẻ nhiều hơn để chơi cùng
trẻ , trò chuyện với trẻ để luyện khả năng nhận biết phân biệt
màu cho trẻ.
2.3.5. Phối hợp giữa nhà trờng và gia đình để
giúp trẻ nhận biết và phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng
tốt.
Tôi tranh thủ thời gian gặp gỡ trao đổi bàn bạc với phụ
huynh tìm ra những biện pháp phát giúp trẻ nhận biết phân
biệt màu xanh, đỏ, vàng để giúp đỡ khi trẻ ở nhà.
Vào đầu chủ đ tôi lên kế hoạch các nội dung chơng
trình học của bé. Giờ đón, trả trẻ, tôi nhắc phụ huynh đến
xem để phụ huynh biết ở lớp con học những gì.
Và trao i vi phụ huynh trong chủ đ đó con học cần
những đồ dùng gì có màu sắc gì? để nếu phụ huynh có
điều kiện thì mua cho con học ở nhà cũn nếu không có điều

18


kiện thì phụ huynh có thể tận dụng đồ dùng từ thiên nhiên,
dựng sn cú nh giúp con nhận biết tốt khi ở nhà.
Ví dụ: Chủ đ nhánh Đồ dùng gia đình
Tôi trao đổi thống nhất với phụ huynh về một số biện
pháp phát giúp đỡ trẻ nhận biết màu xanh dỏ vàng khi ở nhà nh:
tận dụng thời gian ở nhà, mọi lúc mọi nơi nh: khi nấu ăn, tắm
giặt, cho trẻ ăn, cho trẻ ngủ,để hỏi trẻ về những đồ dùng có
màu sắc xanh, đỏ, vàng mà ở trong nhà sẵn có để trẻ trả lời
Ví dụ : Trớc khi thái hoc, nấu rau c, ngời mẹ cho trẻ xem
và hỏi trẻ:
Rau ( c) gì đây con? Lá rau có màu gì? ...?
Ví dụ : Trớc khi ăn ngời mẹ trò chuyện giới thiệu về đồ
dùng ( bát, đũa, thìa): cái gì đây con? Hoa trên đĩa có
màu gì? thức ăn đựng vào đâu? nh vậy ngời mẹ giúp trẻ
nhận biết, gọi tên, màu sắc đồ dùng một cách rõ ràng chính
xác.
Giúp phụ huynh su tầm các mẫu đồ chơi đơn giản dễ
làm để họ có thể tận dụng những nguyên phế liệu có màu
sắc xanh, đỏ vàng sẵn có ở trong nhà để làm đồ chơi cho
con.
Phối hợp với nhà trờng tổ chức các buổi họp phụ huynh,
tổ chức các tiết dạy mẫu mời phụ huynh đến dự để phụ
huynh biết rõ hơn về khả năng phân biệt ba màu của con em
mình, từ đó để họ có kế hoạch tập luyện cho trẻ nhất là
những trẻ phân biệt màu còn yếu.
2.4. Hiu qu mi
Trớc khi cha thực hiện các biện pháp này, khả năng nhận
biết phân biệt ba màu xanh, đỏ, vàng còn nhiều hạn chế, khả
năng của trẻ không đồng đều. Nhng trong quá trình tìm tòi
suy nghĩ và thực hiện tại lớp tôi phụ trách đã thu đợc kết quả
rất khả quan. Trẻ hứng thú tích cực say mê học tập, khả năng
nhận biết phân biệt ba màu trên của trẻ qua từng giai đoạn
đồng đều hơn. Dù tháng tuổi khác nhau, nhng khả năng nhận
biêt phân biệt màu xanh, đỏ, vàng của các cháu rất tốt. Sau 1
nm hc thỡn kt qu tr lp tụi nhn bit 3 mu tng lờn rừ rt .
Bng 2:
TT

Nội dung

S tr t T l

S tr cha T l
t

19


1

Trẻ nhận biết, phân 35/36
biệt màu thông qua

97 %

1/36

0,3 %

100 %

0

%

97 %

1/36

0,3 %

97 %

1/36

0,3 %

100 %

0

%

hoạt động có chủ
đích
2

Trẻ nhận biết, phân 36/36
biệt màu thông qua
hoạt động ngoài
tiết học

3

Trẻ nhận biết, phân 35/36
biệt màu thông qua
tạo môi trờng

4

Trẻ nhận biết, phân 35/36
biệt màu thông qua
hoạt động quan sát
trẻ

5

Trẻ nhận biết, phân 36/36
biệt màu thông qua
phối kết hợp giữa
nhà trờng và gia
đình

3. Kết LUN V KIN NGH
* Kt lun
Qua quá trình giảng dạy trong nhóm trẻ, tôi đã rút ra nhng
kt lun sau:
- Giáo viên phải có năng lực s phạm, yêu nghề, mến trẻ. Luôn
là ngời mẹ hiền gần gủi với trẻ nói nhẹ nhàng.
- Phải kiên trì trong việc sửa sai, luyện khả năng nhận biết
phân biệt màu cơ bản cho trẻ.
- Phải biết cách tạo môi trờng trong và ngoài lớp xanh, sạch,
đẹp thân thiện . Tạo nhiều cơ hội để kích thích niềm say
mê tìm tòi khám phá ở trẻ

20


- Thờng xuyên gần gũi trẻ, quan sát, trò chuyện với trẻ để
biết khả năng nhận biết phân biệt màu của trẻ qua từng giai
đoạn.
- Sử dụng các đồ dùng trực quan sinh động mang màu đặc
trng cơ bản của tuổi nhà trẻ : Xanh, đỏ, vàng. Khi đặt câu
hỏi cần ngắn gọn và ở dạng câu hỏi mở để phát huy tính tích
cực chủ động của trẻ, cho trẻ đợc nói nhiều.
- Thực hiện phơng châm Học m chơi, chơi mà học , lấy
trẻ làm trung tâm cho mọi hoạt động.
-

Tạo góc mở để trẻ đợc chơi và luyện tập.

- Cần có sự phối hợp giữa phụ huynh với cô giáo để thống
nhất phơng pháp rèn luyện khả năng nhận biết phân biệt màu
xanh , đỏ ,vàng cho trẻ một cách có hiệu quả.
* Kin ngh
- Kớnh mong cỏc cp lónh o giỳp b sung cỏc trang thit b dựng
chi.
- ng thi t chc cỏc hot ng mu hc hi ng nghip, rỳt kinh
nghim ln nhau t ú cú phng phỏp giỏo dc ti u nht, t hiu qu cao
nht.
XC NHN CA TH TRNG
N V

Yờn cỏt, ngy 27 thỏng 03 nm 2018
Tụi xin cam oan õy l SKKN ca
mỡnh vit, khụng sao chộp ni dung
ca ngi khỏc.
Ngi thc hin

Lờ TH Hin A

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tâm lý học mầm non , nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội.
2. Giáo dục mầm non , nhà xuất bản ĐHSP.
3 .Sách bồi dưỡng thường xuyên cho GVMN .
4. Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động chương trình GD trẻ nhà trẻ ,viện
chiến lược và chương trình GD,NXB GD NĂM 2006.
5. Tài liệu bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và GVMN của bộ GD&ĐT( nhà
xuất bản GD việt nam).
6. Tài liệu hướng dẫn lấy trẻ làm trung tâm.

22


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NGHÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN,TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP
LOẠI TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả: Lê Thị Hiền A
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên- Trường Mầm Non Yên Cát.

TT Tên đề tài sáng kiến

Kết quả đánh Năm học đánh
giá xếp
giá xếp loại
loại( A,B hoặc
C)

1

C

2012-2-13

C

2013-2014

C

2014-2015

Một số biện pháp phát Sở giáo dục C

2015-2016

2
3

4

Cấp đánh giá
xếp
loại(Ngành
GD cấp
huyện/tỉnh…)
Một số biện pháp phát PGD
triển ngôn ngữ cho trẻ
nhà trẻ.
Một số biện pháp nhận PGD
biết tập nói cho trẻ 24-36
tháng tuổi
Một số biện pháp phát Sở giáo dục
triển ngôn ngữ cho trẻ và đào tạo
24-36 tháng tuổi
tỉnh

23


triển ngôn ngữ cho trẻ và đào
24-36 tháng tuổi
tỉnh

tạo

24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×