Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi ở lớp b2 trường mầm non hợp lý

1. Mở đâu.
1.1 . Lý do chọn đề tài:
Trong thời đại hiện nay, sự phát triển kinh tế - xã hội đang đặt ra những
yêu cầu càng cao đối với hệ thống giáo dục, đòi hỏi nền giáo dục phải đào tạo ra
những con người “ Phát triển về trí tuệ, cường tráng về thể lực, phong phú về
tinh thần, trong sáng về đạo đức”.[1] Trong đó giáo dục kỹ năng sống là bộ phận
hữu cơ của quá trình giáo dục, là một bộ phận có tính cốt lõi, nền tảng của công
tác giáo dục trẻ.
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ nhằm giúp trẻ có những kinh nghiệm trong
cuộc sống, biết được những điều nên và không nên làm, có thể coi kỹ năng sống
là hành động tích cực, có liên quan đến kiến thức và thái độ, trực tiếp hướng vào
hoạt động cá nhân của trẻ hoặc hướng vào những hoạt động làm thay đổi môi
trường xung quanh, giúp trẻ ứng phó có hiệu quả với các yêu cầu thách thức của
cuộc sống hàng ngày.
Ngoài ra còn xây dựng ở trẻ lòng tự tin chủ động và biết cách xử lý các
tình huống tro ng cuộc sống. Đặt nền tảng cho trẻ trở thành người có trách
nhiệm và có cuộc sống hài hòa trong tương lai. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
được tiến hành trong toàn bộ các hoạt động trong ngày như: Vui chơi, học tập,
lao động vừa sức, lễ hội, tham quan...mỗi một hoạt động có ưu thế riêng đối với
cuộc sống của trẻ.[2] Để có được những kỹ năng sống, trẻ cần phải có thời gian
và quá trình tập luyện thường xuyên với sự hỗ trợ của cô giáo, người lớn và bạn

bè của trẻ.
Năm học 2013- 2014 Phòng giáo dục và đào tạo Triệu Sơn cũng đã tổ
chức hội thảo “ Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh” để tất cả các giáo viên
trong Huyện được tham gia, được học hỏi kinh nghiệm trong giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ mầm non. Có thể nói việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ em là một
phương pháp giáo dục cần thiết để trẻ bớt thụ động trong việc học và giao tiếp
xã hội. Giáo dục kỹ năng sống đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với
giáo dục cả nước. Dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non sẽ giúp trẻ làm chủ cuộc
sống, sống an toàn, lành mạnh và có chất lượng hơn trong xã hội hiện đại với
nền văn hóa đa dạng và kinh tế phát triển như hiện nay.
Trên thực tế, việc dạy kỹ năng sống cho trẻ trong các trường mầm non đã
được thực hiện nhưng chưa được quan tâm nhiều và rất nhiều giáo viên còn
chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề hoặc thiếu kỹ năng giảng dạy để
có thể truyền đạt cho trẻ hiểu và hình thành những kỹ năng sống cần thiết cho
trẻ.
Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng sống đối với sự phát triển
của trẻ, tôi đã luôn suy nghĩ làm thế nào để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4- 5
tuổi trong trường Mầm non Hợp Lý nói chung và lớp mẫu giáo B2 nói riêng có
hiệu quả. Tôi nhận thấy rằng đối với trẻ mẫu giáo: “Giáo dục kỹ năng sống”
không phải là nói cho trẻ biết thế nào là đúng, thế nào là sai như ta thường làm.
“Các phương pháp đi theo những chuẩn mực, cô hỏi trẻ thụ động trả lời sẽ hoàn
toàn thất bại vì chúng chỉ cung cấp thông tin, mà từ thông tin và nhận thức đến

1


thay đổi hành vi thì khoảng cách còn rất lớn. Giáo dục kỹ năng sống là giúp trẻ
nâng cao năng lực để tự lựa chọn giữa những giải pháp khác nhau. Quyết định
phải xuất phát từ trẻ.”[5]
Vì vậy việc hình thành và phát triển kỹ năng sống cần được tiến hành từ
bậc học mầm non. Đó là sự chuẩn bị quan trọng nhất, là một nền tảng giúp hình
thành nên cách sống tích cực của trẻ như: Trẻ biết hợp tác với bạn, xây dựng tính
độc lập, kích thích sự tò mò, ham hiểu biết, biết yêu thương chia sẻ, lắng nghe
người khác nói và biết diễn đạt ý của mình cho người khác hiểu…Dạy cho trẻ
những kỹ năng sống gần gũi nhất như: Giữ vệ sinh cá nhân, bảo vệ thân thể;
Ứng xử văn minh, lịch sự; Nhận biết được những điều an toàn hay nguy hiểm
với bản thân; Ứng phó với những tình huống bất ngờ…qua đó trẻ học hỏi được
nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
Nhưng thực tế chương trình giáo dục mầm non chưa có những hoạt động
giáo dục kỹ năng sống riêng biệt, mới chỉ lồng ghép tích hợp kỹ năng sống qua


các hoạt động trong ngày ở mức đơn giản, giáo viên chưa biết cách tận dụng
các cơ hội trong ngày, chưa biết chọn nội dung phù hợp với trẻ để giáo dục kỹ
năng sống nên hiệu quả chưa cao. Chính vì những lí do trên tôi chọn đề tài:
“ Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Mẫu giáo
4- 5 tuổi ở lớp B2 trường mầm non Hợp Lý”: để nghiên cứu.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ ở trường
Mầm non nói chung và giáo dục kỹ năng sống nói riêng.
Đề xuất một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở lớp B2 (mẫu
giáo 4-5 tuổi) trường mầm non Hợp Lý– Triệu Sơn – Thanh Hóa.
Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn tuyên truyền
kiến thức cho các bậc phụ huynh. Đồng thời tạo được sự quan tâm và tham gia
của các bậc phụ huynh, của toàn thể giáo viên trong nhà trường, các tổ chức
đoàn thể khác có trách nhiệm cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Nghiên cứu một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Mẫu giáo
4- 5 tuổi ở Lớp B2 trường Mầm non Hợp Lý – Triệu Sơn
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
* Phương pháp quan sát:
Quan sát các hoạt động của cô và trẻ trong trường mầm non để đánh giá
nhận xét về việc giáo viên giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
* Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Nghiên cứu các tài liệu, Mạng intenet , sách, báo, tạp chí giáo dục mầm
non có liên quan đến đề tài
* Phương pháp đàm thoại:
Đàm thoại với phụ huynh, giáo viên và trẻ để tìm hiểu các phương pháp
và nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non ở trường và gia đình.
* Phương pháp tuyên truyền.
* Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm:

2


2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
2.1 Cơ sở lý luận:
Kỹ năng sống như những nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành
thái độ, giá trị, hành vi và thói quen lành mạnh. Vì vậy cần dạy kỹ năng sống
cho trẻ ngay từ khi còn thơ bé, nhằm giúp trẻ biết chăm sóc và bảo vệ bản thân
tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Trẻ có thể hòa nhập với cuộc sống xung
quanh, biết cách phát triển các mối quan hệ với mọi người, với thiên nhiên, từ
đó học hỏi và làm giàu thêm vốn kiến thức, kinh nghiệm cũng như các kỹ năng
của bản thân.[4] Nếu thiếu các kỹ năng sống cần thiết, trẻ sẽ không tránh khỏi
những lúng túng, sai phạm, thậm chí còn gặp nguy hiểm khi phải giải quyết các
tình huống xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Việc trang bị kiến thức dạy kỹ
năng sống cho trẻ mầm non phù hợp sẽ giúp trẻ có cơ hội phát triển nhân cách
đầy đủ và đúng hướng.
Dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non là ta nhằm giúp trẻ có kinh nghiệm
trong cuộc sống, biết được những điều nên làm và không nên làm. Chúng ta dạy
kỹ năng sống cho trẻ chính là chúng ta dạy trẻ biết sự hợp tác, tự kiểm tra, tính
tự tin, tự lập, tò mò, khả năng thấu hiểu và giao tiếp.
Qua việc học bồi dưỡng thường xuyên “ Module 39: Giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ mẫu giáo.” Được Bộ giáo dục ban hành và triển khai đến giáo viên
với những bài học bổ ích, bản thân đã tham gia học và có thêm kiến thức trong
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như: Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc,
lắng nghe, trình bày và diễn đạt được ý của mình trong nhóm bạn… sẽ giúp trẻ
luôn cảm thấy tự tin khi tiếp nhận các thử thách mới qua việc phát triển các kỹ
năng cho trẻ. Nếu chỉ suy ngẫm và trò chuyện thôi thì chưa đủ, cần có các kỹ
năng ứng dụng vào thực tế và phải có thời gian trong một quá trình tập luyện
thường xuyên với sự hỗ trợ của người lớn và bạn bè để kỹ năng sống của trẻ
được hình thành.
2.2 Thực trạng của vấn đề:
* Thuận lợi :
Trường Mầm non Hợp Lý được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp
uỷ Đảng và chính quyền địa phương, Phòng giáo dục & đào tạo Triệu Sơn và
đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh học sinh.
Bản thân nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ có ý thức tự học, tự rèn luyện để
nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt, có trình độ trên chuẩn, luôn quan tâm
tới trẻ, thường xuyên trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc giáo dục trẻ một
cách tốt nhất.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng
và giáo dục trẻ tương đối đầy đủ. Đa số phụ huynh và nhân dân trên địa bàn có
mức sống ổn định cùng phối hợp với với cô giáo và nhà trường chăm sóc và
giáo dục trẻ.
Trẻ lớp tôi phụ trách có cùng độ tuổi, các cháu đều khỏe mạnh, nhanh
nhẹn, ham hiểu biết, tích cực tham gia vào mọi hoạt động trong ngày do cô tổ
chức.

3


* Khó khăn:
Do tác động của xã hội làm cho trẻ bị ảnh hưởng một số thói quen xấu
nên việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ còn gặp nhiều khó khăn.
Tranh ảnh, panô, áp phích về công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ chưa
có nhiều.
Nhận thức của một số phụ huynh và giáo viên trong trường về công tác
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ còn hạn chế, dẫn đến việc đưa ra các nội dung
phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ chưa phù hợp. Một số ít người lớn
xung quanh trẻ chưa thực sự gương mẫu cho trẻ noi theo.
Do đó, tôi đã lên kế hoạch và tiến hành xây dựng các tiêu chí đánh giá kỹ
năng sống phù hợp với trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi:
Kỹ năng sống
Tiêu chí đánh giá
Một trong những kỹ năng đầu tiên cần chú trọng là phát
triển sự tự tin, lòng tự trọng của trẻ. Nghĩa là giúp trẻ cảm
Kỹ năng mạnh
nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng như mối quan hệ
dạn, tự tin.
với người khác. Kỹ năng này giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin
trong mọi tình huống ở mọi lúc, mọi nơi.
Trẻ biết phân công công việc trong quá trình chơi với
nhau, biết trao đổi ý kiến của mình với các bạn, biết tìm
Kỹ năng hợp tác.
cách để giải quyết mâu thuẫn, biết cảm thông và giúp đỡ
bạn trong quá trình làm việc.
Trẻ biết diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác hiểu,
biết điều chỉnh giọng nói và sử dụng từ ngữ phù hợp với
Kỹ năng giao tiếp.
hoàn cảnh giao tiếp, chăm chú lắng nghe người khác nói
và chờ đến lượt trong giao tiếp, trò chuyện.
Kỹ năng xử lý
Trẻ có những hành động ứng phó đúng với các tình
tình huống.
huống xảy ra trong cuộc sống
Sự tò mò và khả Trẻ hứng thú học hỏi, khám phá, tìm tòi cái hay, cái mới,
năng sáng tạo.
hay đặt câu hỏi: Tại sao? Như thế nào?
Trẻ biết kêu cứu khi gặp nguy hiểm, biết đề nghị sự giúp
Kỹ năng chăm
đỡ của người khác khi cần thiết, biết đội mũ, nón, che ô
sóc, bảo vệ bản
khi trời mưa nắng, biết tránh xa những đồ vật và những
thân.
nơi gây nguy hiểm.
Dựa vào các tiêu chí trên tôi đã tiến hành khảo sát kỹ năng sống của trẻ
đầu năm và thu được kết quả thực trạng như sau: ( Xem phụ lục 1)
Nhìn vào bảng kết quả thực trạng ta thấy: Việc dạy trẻ kỹ năng sống ở lớp
B2 tỷ lệ chưa đạt còn nhiều. Nhà trường tập trung chỉ đạo việc dạy trẻ theo
chương trình giáo dục mầm non chưa coi trọng việc dạy trẻ kỹ năng sống cho
học sinh, đa số giáo viên còn mơ hồ trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học
sinh, chủ yếu dạy trẻ theo chương trình với các chủ đề trong năm, việc lồng
ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh giáo viên còn lúng túng, chưa linh hoạt
hoặc nội dung giáo dục chưa cụ thể, kỹ năng sống của học sinh còn nghèo

4


nàn, đa số trẻ còn chưa biết cách ứng xử với các tình huống bất thường sảy ra
cũng như sự tò mò, khả năng sáng tạo và kỹ năng chăm sóc, bảo vệ an toàn bản
thân còn thấp. Phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy kỹ
năng sống cho con nhưng chưa thường xuyên phối hợp với với giáo viên chủ
nhiệm, với nhà trường để cùng thống nhất giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
Chính vì vậy nên tôi đã mạnh dạn đưa ra “Một số biện pháp giáo dục kỹ
năng sống cho trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi ở lớp B2 trường mầm non Hợp Lý” như
sau :
2. 3. Các biện pháp thực hiện:
Biện pháp 1: Tự bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nhân thức
về yêu cầu mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
mầm non
Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
bản thân như: Tham gia các hội thảo, các chuyên đề giáo dục kỹ nằn sống do
Phòng giáo dục và đào tạo Triệu Sơn tổ chức, thông qua các buổi sinh hoạt tổ
chuyên môn, xây dựng các tiết học mẫu, qua các buổi thao giảng và hội thi giáo
viên giỏi cấp trường lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho ban giám hiệu, đồng
nghiệp dự và rút kinh nghiệm. Hướng dẫn tổ chức cho học sinh tham gia hội
thảo chuyên đề về: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non cấp trường, cấp
cụm đạt kết quả cao.
Ngoài học tập chuyên đề ra tôi còn tham khảo thêm các nguồn tài liệu
như: Tạp chí giáo dục mầm non, tham khảo trên mạng internet các giờ dạy kỹ
năng sống cho trẻ, học tập qua bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên
môn cho bản thân.
Qua đó tôi đã nắm vững hơn các phương pháp, nội dung cũng như cách
truyền đạt kỹ năng sống tới trẻ một cách hiệu quả nhất.

Tiết mục văn nghệ tham dự hội thảo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

5


Biện pháp 2: Tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm có tính giáo dục và tính
tương tác cao.
Hoạt động giáo dục trải nghiệm là một cách học thông qua thực hành,
thông qua các hoạt động trải nghiệm trẻ được cung cấp thêm các kiến thức, kỹ
năng từ đó hình thành những năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm. Từ đó trẻ
thích tìm tòi khám phá thế giới xung quanh dưới nhiều hình thức khác nhau, đáp
ứng nhu cầu hứng thú của trẻ, nhằm kích thích tạo cơ hội cho trẻ khám phá, thử
nghiệm, sáng tạo ở các khu vực hoạt độn một cách vui vẻ.
Trong lớp học, với những giáo cụ có kích thước phù hợp và an toàn, trẻ
em đều có thể thực hiện những hoạt động mà chúng đã xem người lớn làm như:
rót nước, quét nhà, gấp quần áo, lau chùi đồ vật...Trẻ thực hiện các công việc
một cách thong thả, chậm rãi vừa phải và người lớn ở gần để giúp đỡ khi trẻ yêu
cầu, nhưng tuyệt đối không được can thiệp vào công việc của trẻ.
Ngoài ra giáo viên cần hình thành cho trẻ các nề nếp thói quen trong sinh
hoạt ở trường, đáp ứng sinh lý, trẻ được vui vẻ thoải mái, dạy trẻ kỹ năng lao
động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Biết tự rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chỉ ăn
uống tại bàn ăn, biết cách sử dụng những đồ dùng trong ăn uống một cách đúng
đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, khi ngửi thấy mùi lạ không ăn, không
uống nước pha nhiều phẩm màu, khi ăn nhai nhỏ nhẹ, không gây tiếng ồn, biết
mời trước khi ăn, ngồi ngay ngắn, ăn hết suất, không làm ảnh hưởng đến người
xung quanh, biết tự dọn, cất đồ dùng ăn uống, xếp ghế đúng nơi quy định...

Hình ảnh cô giáo hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn

6


Trong năm học này tôi đã tổ chức cho trẻ đi thăm quan một số khu vực ở
gần trường phù hợp với thời điểm và chủ đề đang học. Đối với trẻ mầm non việc
tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng như: Giúp
trẻ rèn kỹ năng vận động, tinh thần đoàn kết trong tập thể, năng động, sáng tạo,
mạnh dạn, tự tin, tăng cường rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp…
Trước ngày đi thăm quan tôi kích thích sự tò mò, hứng thú tìm hiểu khám
phá của trẻ bằng cách hỏi trẻ: Con biết gì về địa điểm tham quan ngày mai, cần
phải chuẩn bị những đồ dùng cần thiết gì? Trên đường đi các con phải làm gì?...
Với việc chuẩn bị tâm lý và việc chuẩn bị kiến thức cho trẻ như vậy, tôi
thấy trẻ lớp tôi rất tò mò và háo hức về địa điểm tham quan ngày mai. Khi về trẻ
kể cho bố mẹ nghe về kế hoạch của lớp và nói lên những điều mà trẻ muốn biết
với bố mẹ. Qua đó bố mẹ có cơ hội cung cấp thêm kiến thức cho con và tạo
được một sợi dây gắn kết giữa nhà trường và gia đình, giữa bố mẹ và con cái.
Ví dụ: Chủ đề “ Tết và mùa xuân” tôi cho trẻ đi tham quan cửa hàng tạp
hóa gần trường, để trẻ biết được những mặt hàng gì được bán trong ngày tết và
không khí mua sắm đón tết như thế nào?
Ngoài ra tôi còn tổ chức cho trẻ gói bánh chưng tại lớp, trẻ cùng cô chuẩn
bị các nguyên liệu để gói bánh như: Lau lá dong, chuẩn bị khuôn bánh... trẻ
được tự tay gói chiếc bánh chưng của mình và cùng cô luộc bánh và trẻ được
nếm những chiếc bánh trưng do chính mình làm ra trẻ rất vui. Qua đó lồng ghép
câu chuyện “ Sự tích bánh chưng, bánh giầy”, trẻ còn được nghe cô kể về cách
trang trí nhà cửa trong ngày tết, các loại quả được bày trong mâm ngũ quả ngày
tết... Bên cạnh đó tôi cho trẻ làm thiệp chúc mừng năm mới để về tặng người
thân trong gia đình.
Ví dụ: Chủ đề “ Nghề nghiệp”: Năm nay nhà trường xây thêm hai phòng
học, tôi cho trẻ ra quan sát công trình, trẻ được tìm hiểu công việc của các bác
thợ xây và các nguyên vật liệu để xây nhà, trẻ được trò chuyện trực tiếp với các
bác thợ biết được công việc vất vả của nghề thợ xây. Qua đó giáo dục trẻ biết ơn
các cô bác công nhân đã xây lên những ngôi trường đẹp cho các con học hành
vui chơi.
Qua các buổi tham quan như vậy trẻ rất vui và phấn khởi. Trên đường đi
trẻ biết đi theo hàng lối, đi sát lề đường bên phải để đảm bảo an toàn cho bản
thân, biết chào hỏi mọi người trẻ gặp. Trẻ trở nên mạnh dạn, tự tin hơn, trẻ được
rèn khả năng quan sát nhận biết các sự vật hiện tượng ở trên đường đi và nơi mà
trẻ đến tham quan. Qua đó kiến thức về kỹ năng sống mà trẻ thu được về sẽ
được mở rộng và khắc sâu hơn.
Biện pháp 3: Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua các
hoạt động trong ngày.
Thông qua giờ đón và trả trẻ: Hướng dẫn trẻ thực hành kỹ năng chào mọi
thành viên trong nhà trường, tạm biệt bố mẹ một cách bình tĩnh và vui vẻ, biết tự
cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, tự đi vào lớp mà không có bố mẹ hay cô
giáo dắt vào, làm quen với bạn mới đến trường, đến lớp, biết giúp đỡ các em
bé...

7


Thông qua hoạt động ngoài trời: Tôi cho trẻ được quan sát và lao động
ngoài trời như: Quan sát cây cối, vườn rau, tưới nước cho cây, chăm sóc cây
xanh, nhặt lá rụng ở sân trường, lau đồ dùng đồ chơi ngoài trời... Đồng thời lồng
ghép giáo dục trẻ không hái hoa, bẻ cành, có ý thức bảo vệ môi trường và tham
gia vào các hoạt động lao động.

Hình ảnh học sinh cùng cô giáo nhặt lá rụng ở vườn thể chất.
Ví dụ: Khi cho trẻ thăm quan khu nhà bia của xã giáo viên phải dạy cho
trẻ biết tri ân các anh hùng liệt sĩ, không vứt rác thải các nơi công cộng, không
ngắt lá bẻ cành cây các khu nhà bia, khu di tích …
Thông qua hoạt động góc: Trẻ mầm non chơi mà học – Học bằng chơi,
đây là phương tiện giúp trẻ phát triển toàn diện, thông qua hoạt động tại các góc,
trẻ phản ánh lại môi trường cuộc sống xung quanh trẻ, mô phỏng lại những hành
động quen thuộc của người lớn mà trẻ đã biết. Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, mạnh
dạn giao lưu với các nhóm…Thông qua đó, giáo dục tính ngăn nắp, gọn gàng,
biết chia sẻ, hợp tác với bạn bè và những người xung quanh.
Ví dụ: Trò chơi nấu ăn: Tôi đóng vai cùng chơi với trẻ, hướng dẫn trẻ nhặt
rau, giã vừng, bóc lạc...giải thích ích lợi của từng món ăn, để trẻ tập thực hành
các kỹ năng sống như nghe hiểu, chia sẻ, hợp tác, hoàn thành một công việc đơn
giản, giữ gìn đồ dùng, phòng chống các tại nạn thông thường như làm đổ, vỡ đồ
đựng thức ăn, mất điện...

8


Thông qua giờ ngủ trưa: Tôi hướng dẫn cho trẻ các kỹ năng trải chiếu, lấy
chăn gối ra để ngủ, sau khi ngủ dạy biết gấp và cất gọn gàng ngăn nắp vào kho
và ngủ dạy đúng giờ vui vẻ, không khóc nhè.

Hình ảnh trẻ tự gấp chăn sau giờ ngủ trưa.
Thông qua hoạt động lao động - vệ sinh : Giáo dục trẻ đi vệ sinh đúng chỗ
và khi đi xong biết dội nước, các đồ dùng vệ sinh được dùng để ngăn nắp …
Điều này giúp trẻ tự khẳng định mình, nhận thức được khả năng của mình, góp
phần tham gia vào lao động thực sự của người lớn và các bạn cùng tuổi nhằm
bảo vệ môi trường và trường mầm non sạch đẹp.
Hàng tuần vào ngày thứ sáu, tôi tổ chức phát động phong trào làm xanh,
sạch, đẹp môi trường và khuyến khích trẻ cùng tham gia với cô như: Quét rác,
dọn vệ sinh, trồng cây, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng, lau chùi kệ
đồ dùng đồ chơi, rửa đồ chơi, lau cửa, vứt rác vào đúng nơi quy định, không hò
hét, nói to, không nhổ nước bọt ở những nơi đông người, biết chăm sóc bảo vệ
cây cối, các con vật quanh nơi mình ở...Thực hiện đúng lịch vệ sinh. Trẻ biết
phân loại rác, giữ gìn đồ chơi, đồ dùng, tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt ở
lớp và ở nhà: tắt điện, tắt quạt khi không sử dụng, dùng chậu, cốc lấy nước
không để vòi nước chảy liên tục khi đánh răng, rửa mặt, biết giữ gìn quần áo, tay
chân sạch sẽ, trẻ tham gia quét dọn lớp học...
Thông qua hoạt động khác: Tạo cơ hội cho trẻ được cùng cô làm tranh
ảnh trang trí phòng học, sáng tạo trong việc làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ các
nguyên vật liệu phế thải, từ các tờ lịch đã qua sử dụng để làm đồ dùng học tập,
các loại đồ chơi khác nhau thêm phong phú và đa dạng.

9


Hình ảnh học sinh lớp B2 cùng cô giáo làm đồ dùng học tập.
Biện pháp 4: Lập kế hoạch giáo dục kỹ năng sống và tích hợp các nội
dung hoạt giáo dục trẻ kỹ năng sống vào các chủ đề giáo dục trong năm học
Dựa vào mục tiêu và nội dung của từng chủ đề, tôi lên kế hoạch, lựa chọn
nội dung tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ một cách cụ thể hoá vào các
chủ đề như sau:
a. Chủ đề : Trường mầm non, bản thân, gia đình.
Hiểu môi trường giáo dục trong trường mầm non bao gồm: Môi trường
trong lớp và môi trường ngoài lớp học.
Cả hai môi trường này đều rất quan trọng đến việc dạy học của cô và trẻ,
trẻ được tham gia vào các hoạt động và các trò chơi khác nhau, tùy thuộc vào
môi trường mà trẻ đang ở đó. Ở đây trẻ được khám phá những điều mới lạ, hay
tò mò, thắc mắc đặt nhiều câu hỏi với cha mẹ, với cô giáo.Trẻ giao tiếp, thích
bắt trước và tập làm người lớn, trẻ thích được tự lập[3].
Dạy cho trẻ biết phân biệt môi trường sạch và bẩn ở trường mầm non và
gia đình gồm: Môi trường sạch: Đồ dùng ngăn nắp, đủ ánh sáng, không có bụi,
mùi hôi, nấm mốc, tiếng ồn, nhiều cây xanh. . .
Môi trường bẩn là môi trường bị ô nhiễm: Các đồ dùng sắp xếp không
ngăn nắp, bụi bẩn, có nhiều rác thải, nước bẩn..
Để có môi trường xanh, sạch, đẹp cần dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định,
không khạc nhổ bừa bãi, lau bụi kệ đồ dùng đồ chơi, lau bụi cửa sổ, sắp xếp
sách vở, đồ chơi gọn gàng ngăn nắp….
Biết giữ gìn, bảo vệ đồ dùng cá nhân, đồ dùng đồ chơi trong gia đình và
trường mầm non

10


Biết giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức ở nhà như: Cho gà ăn, nhặt
rau, quét nhà, gấp quần áo… Đi học biết giúp cô chăm sóc góc thiên nhiên như:
nhổ cỏ, bắt sâu, tưới cây, lau lá, cắt tỉa lá úa…

Hình ảnh học sinh lớp B2 chăm sóc cây ớ góc thiên nhiên.
Biết quý trọng và giữ gìn đồ dùng, đồ chơi và áo quần sạch sẽ, dùng lâu
bền. Các
Phương tiện day học trên lớp như ti vi, loa… cần chú ý bảo vệ khi sử
dụng.
Có ý thức tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày, bỏ rác vào thùng rác,
ra khỏi phòng phải tắt điện, tắt quạt khi không sử dụng...
Không cho trẻ chơi các thứ độc hại ( hoá chất, các đồ dễ vỡ, sắc nhọn và
đồ chơi phản tác dụng giáo dục... )
Giáo dục trẻ biết cách ứng xử với người lớn, biết cách xưng hô phù hợp
với từng đối tượng: Ông bà, bố, mẹ cô giáo, bạn bè, dạy trẻ nghe và trả lời điện
thoại, biết chào hỏi lễ phép.
* Chủ đề: Nghề nghiệp
Giúp trẻ biết được nghề truyền thống của địa phương là nghề trồng các
loại cây cảnh, trồng cây quất, cây đào phục vụ cho ngày tết. Bên cạnh đó giáo
dục trẻ biết trong xã hội có rất nhiều nghề, nghề nào cũng cao quý giúp ích cho
xã hội, phải biết ơn và giũ gìn các sản phẩm lao động do các cô chú công nhân
làm ra. Qua đó giáo dục trẻ kỹ năng giao tiếp và kỹ năng chia sẻ.

11


* Chủ đề thế giới động vật - Thực vật tết và mùa xuân
Dạy cho trẻ biết ích lợi của cây cối và các con vật đối với đời sống con
người như: Thức ăn, thuốc chữa bệnh, làm quần áo, đồ dùng, đồ chơi, giúp con
người vận chuyển hàng hoá, là phương tiện giải trí, trồng nhiều cây xanh giúp
giảm ô nhiễn môi trường: Giảm bụi, tiếng ồn, chất độc hại, giảm nhiệt độ ngày
hè...vì vậy chúng ta cần chăm sóc bảo vệ vật nuôi cây trồng không bẻ hoa, ngắt
lá, cành cây nơi công cộng. Cho các con vật nuôi ăn, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ
và biết phản đối những người săn bắn thú rừng và động vật quý hiếm.
Giáo dục trẻ kỹ năng giao tiếp và ứng xử có văn hóa qua việc thăm hỏi
chúc tết, giáo dục trẻ các lễ nghi, truyền thống văn hóa, đi chùa, đi chơi công
viên không ngắt hoa lá, bẻ cành.
* Chủ đề phương tiện và luật lệ giao thông
Giáo dục trẻ một số quy định bắt buộc khi tham gia giao thông như: Đi bộ
trên vỉa hè, đi bên phải, không chơi dưới lòng đường, ngồi xe ngay ngắn, không
vứt rác xuống lòng đường, xuống sông khi đi trên các phương tiện giao thông,
không chơi dưới lòng đường, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, cách ứng xử giao tiếp
có văn hóa khi đi trên các phương tiện giao thông, không đi xe của người lạ…
* Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên:
Giáo dục trẻ không nên đi dưới trời mưa một mình, không ra ngoài khi có
sấm sét, có bão, không ra nắng quá lâu, biết chia sẻ, cảm thông với người khác
khi bị tai nạn, thiên tai, lũ lụt…
Tôi giảng giải cho trẻ biết nguyên nhân gây ra lũ lụt: Do chặt phá rừng
làm cho nước chảy nhanh từ rừng về. Cách chống lũ: Trồng cây gây rừng, khơi
thông dòng chảy không đổ rác thải xuống ao, hồ, sông...Ngoài việc giáo dục trẻ
có kỹ năng tự bảo vệ bản thân thì còn giáo dục trẻ có kỹ năng biết tỏ thái độ với
những việc nên làm và việc không nên làm để bảo bệ thiên nhiên tạo môi trường
sống an toàn cho mọi người.
Cho trẻ biết tác hại của nắng, mặt trời: Nắng gay gắt làm cho con người,
con vật khó chịu, nắng nhiều có thể làm cho cháy da. Nắng nóng quá làm cho
cây bị héo, trẻ em mắc một số bệnh nguy hiểm như: Sốt cao, viêm não...khi ra
nắng lâu dể bị cảm nắng, đau đầu. Những biện pháp chống nắng: Khi đi ra
đường phải đội mũ, nón, bịt khăn che mặt, mặc áo chống nắng, đi găng tay,
không ở ngoài trời lâu; mọi người nên trồng nhiều cây xanh lấy bóng mát.
* Chủ đề : Quê hương - Đất nước – Bác Hồ
Tôi dạy trẻ biết địa chỉ của gia đình mình sống, tên bố mẹ, ông bà, tình
cảm quan hệ hàng xóm, họ hàng, người thân. Di tích lịch sử, ngành nghề truyền
thống của địa phương. Biết cảm thông chia sẻ với mọi người trong cộng đồng.
Có ý thức giữ gìn khi thăm quan các khu di tích của quê hương, đất nước. Giáo
dục trẻ biết yêu quê hương đất nước và kính yêu
Bác Hồ vị lãnh tụ của dân tộc.
Biện pháp 5: Sử dụng các tình huống cho trẻ giải quyết.
Trong cuộc sống có vô vàn các tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào,
đòi hỏi con người phải giải quyết, ứng phó. Một trong những kỹ năng cần hình

12


thành ở trẻ, là giúp trẻ có khả năng biết từ chối, kỹ năng xử lý tình huống khi trẻ
thấy không an toàn, kỹ năng xử lý tình huống có vấn đề.
Ví dụ: Khi bà đưa cháu đi học sớm, mua cho cháu hộp xôi ăn sáng, cháu
ăn xong, bà vứt luôn vỏ hộp xôi ở gốc cây trong sân trường. Cháu liền nói “ Bà
ơi, cô giáo cháu dặn, không được vứt rác bữa bãi, mà phải bỏ vào thùng rác, bà
ạ.” Bà liền nhặt bỏ vào thùng rác và cầm tay cháu nói: Bà cảm ơn cô giáo đã dạy
cháu bà làm những việc tốt.
Ngoài ra tôi còn tạo ra một số tình huống để tập cho trẻ giải quyết vấn đề.
Những tình huống này được sử dụng xuyên suốt trong quá trình chăm sóc giáo
dục trẻ.
Ví dụ: Trong chủ đề “ Thế giới thực vật” Khi cho trẻ làm quen với các loại
rau ăn củ, trước khi nấu chúng ta phải gọt vỏ và rửa sạch, cô tạo tình huống gọt
vỏ củ su hào không may bị đứt tay. Tôi cuống quýt hỏi trẻ phải xử lý tình huống
này như thế nào? Tôi cho các trẻ nêu ý kiến và cùng thảo luận để đưa ra giải
pháp tốt nhất. Cuối cùng trẻ cũng đi đến một quyết định đó là gọi cô y tế ở
trường để giúp cô giáo mình. Điều đó chứng tỏ trẻ đã mạnh dạn đưa ra ý kiến,
cùng hợp tác với nhau để lựa chọn ra hướng giải quyết tốt nhất, biết tìm đúng
người cho đúng đối tượng cần giúp đỡ.
Ví dụ: Khi trẻ đang chơi ở sân trường, tôi tạo ra tình huống có một người
lạ đến trò chuyện với trẻ, cho trẻ quà rồi rủ trẻ đi chơi. Khi xảy ra tình huống đó,
tôi thấy trẻ lớp tôi nhất quyết không đi cùng người lạ và các bạn biết gọi cô để
giúp đỡ.

Cô tạo tình huống có người lạ vào cho quà và rủ cháu đi chơi.
Như vậy, qua hoạt động này, tôi thấy trẻ lớp tôi đã trưởng thành hơn. Trẻ
độc lập, giải quyết các tình huống có vấn đề và hơn hết là biết giải quyết cùng
nhau, biết bàn luận, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, lắng nghe ý kiến của bạn
và lựa chọn giải pháp phù hợp. Biết bảo vệ an toàn cho bản thân mình.
Biện pháp 6: Hình thành kỹ năng sống cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
Việc hình thành kỹ năng sống cho trẻ không chỉ ngày một ngày hai, mà nó
phải có quá trình, thời gian để rèn luyện. Đó là sự lặp đi lặp lại của một thao tác,
một hành vi nào đó, dần dần nó sẽ trở thành kỹ năng của trẻ.

13


Ví dụ: Khi dạy trẻ quan sát các loại hạt như: Hạt đậu, lạc...ta nên chuẩn bị
những loại đảm bảo chất lượng và cả những loại không đảm bảo chất lượng
( bị mốc, bị biến màu...) Yêu cầu trẻ hãy chọn những loại chúng ta nên mua, trẻ
phải giải thích xem vì sao lại chọn những loại đậu, lạc đó?
Trong những buổi dạo chơi ngoài trời, tôi vừa quan sát trẻ chơi, vừa
hướng dẫn trẻ biết cách chơi thế nào là an toàn như: Cách lên xuống cầu trượt,
cách quay đu không quá nhanh, hướng dẫn trẻ biết kiên trì chờ đến lượt mình
chơi, không xô đẩy tranh giành đồ chơi, chỗ chơi của bạn...Ngoài ra tôi còn
hướng dẫn cho trẻ quan sát và tập các kỹ năng sang đường, đi trên đường chơn,
tránh mưa, tránh gió bão, tuân thủ các quy tắc nơi công cộng, tìm kiếm sự giúp
đỡ khi bị lạc…
Vào những buổi nêu gương, cô cho trẻ kể về những việc làm tốt như: Biết
kê bàn, biết bỏ thức ăn thừa vào đĩa riêng mà không bỏ xuống đất,, biết nhặt rác
bỏ vào thùng, xếp ghế dúng nơi quy định, gọn gàng…Cô sử dụng hình thức thi
đua giữa các tổ, cuối tuần cô nhận xét về các hành vi hoạt động của trẻ đã làm
trong tuần, khen thưởng và động viên khuyến khích trẻ có những việc làm tốt.
Biện pháp 7: Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh cùng thống nhất giáo
dục trẻ kĩ năng sống
Phụ huynh là nguồn động viên, khích lệ và luôn sát cánh cùng cô giáo
trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Vì thế, để nhận được sự hỗ trợ đó, cần
thường xuyên tuyên truyền vận động phụ huynh về tầm quan trọng của việc giáo
dục kỹ năng sống đối với trẻ, nhắc nhở phụ huynh cùng tham gia và là tấm
gương cho trẻ noi theo. Qua giờ đón trả trẻ luôn nhắc nhở phụ huynh tập cho trẻ
thói quen tự cất giày dép, đồ dùng các nhân đúng nơi quy định, vứt rác đúng nơi
quy định…Cha mẹ không nên lo lắng để trẻ làm việc không có hiệu quả, sẽ mất
thời gian như: Quét nhà không sạch, bê đồ ăn uống dễ làm đổ vỡ...Nếu như thế
chúng ta đã vô tình ngăn cản việc học kỹ năng cho trẻ, vì vậy chúng ta cần
thường xuyên hướng dẫn trẻ làm và cho trẻ thời gian để hoàn thành công việc.
Cha mẹ tạo cơ hội cho trẻ được tự phục vụ bản thân như: Tự rửa mặt, chải răng,
tự chọn quần áo, thay quần áo, đồ dùng các nhân chuẩn bị đi học.
Qua các buổi họp phụ huynh, trao đổi về tầm quan trọng của việc giáo dục
kỹ năng sống của trẻ ở gia đình. Tôi thường trao đổi, tuyên truyền phụ huynh
hiểu những việc nên và không nên đối với trẻ để giúp trẻ có kỹ năng sống tốt, trẻ
có kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tự tin trong cuộc sống. Tập cho trẻ có thói quen
biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, tráng xa những nơi nguy hiểm như: bếp lửa,
phích nước nóng, dây điện…
Cha mẹ cho phép trẻ vui chơi bày đồ chơi theo theo ý thích của trẻ, đừng
bao giờ cấm đoán hay la mắng. Điều quan trọng là hãy để trẻ tự thu dọn đồ chơi
sau khi chơi xong. Cha mẹ có thể cùng con thu dọn nhưng tuyệt đối không bao
giờ được làm thay trẻ[5]...Ngoài ra, bố mẹ hãy lựa chọn những chương trình trên
truyền hình phù hợp và bổ ích với bé để cả nhà cùng xem, khi xem khuyến khích
các bé nói lên suy nghĩ cảm xúc của mình về những điều mà bé vừa được xem.

14


Tôi cũng trao đổi với phụ huynh thường xuyên quan sát những biểu hiện
của trẻ trong điều kiện và tình huống tự nhiên hàng ngày như quan sát xem trẻ
có tự tin và tự nhiên khi giao tiếp với mọi người hay không? Trẻ có hay tham gia
các nhóm sinh hoạt không? Trẻ có tự nhiên sáng tạo khi chơi với đồ chơi không?
Trẻ có lễ phép trong cách nói năng…để từ đó có biện pháp rèn luyện và giáo dục
trẻ thêm.
Nhờ có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trẻ mà tôi
thấy trẻ ở lớp tôi đã rất mạnh dạn, tự tin và hầu hết trẻ có kỹ năng sống cần thiết
theo độ tuổi.

Cô trao đổi với phụ huynh qua giờ đón trẻ
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Trong năm học: 2017– 2018 với các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho
trẻ ở lớp B2 trường mầm non Hợp Lý đã đạt được những kết quả như sau:
Nâng cao nhận thức của các cấp các ngành về công tác giáo dục mầm
non. Trình độ nghiệp vụ tay nghề và kỹ năng tư vấn tuyên truyền kiến thức kiến
thức nuôi dạy con theo khoa học nói chung và giáo dục kỹ năng sống nói riêng
của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của nhà trường được nâng lên rõ rệt.
Nhận thức của phụ huynh về công tác giáo dục mầm non, sự phối hợp
chặt chẽ với nhà trường cùng nuôi dưỡng – Chăm sóc và giáo dục trẻ nói chung
cũng như giáo dục kỹ năng sống cho trẻ nói riêng ngày càng được nâng cao và
duy trì thường xuyên. Phụ huynh rất tin tưởng vào nhà trường sẵn sàng chia sẻ
và hợp tác trong mọi hoạt động của nhà trường.
Các kỹ năng sống của học sinh ở lớp tôi về xã hội và bản thân được hình
thành và nâng cao rõ rệt cụ thể: Qua khảo sát 33 trẻ ở lớp B2 thông qua hệ thống
các câu hỏi đàm thoại về nội dung các kỹ năng sống của trẻ mầm non kết quả
như sau:
2.4.1. Hiệu quả đối với hoạt động giáo dục.
Kết quả sau khi áp dụng các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
( Xem phụ lục 2)
Tổng hợp so sánh kết quả khảo sát thực trạng và kết qua khảo sát sau khi áp
dụng các biện pháp. ( Xem phụ lục 3)
* Đối với trẻ.

15


Trẻ Mẫu giáo 4- 5 tuổi lớp tôi có sự chuyển biến và tăng rõ nét về việc hình
thành các kỹ năng sống: Trẻ tự tin, giao tiếp, hợp tác làm việc theo nhóm, thể
hiện tinh thần đồng đội, biết chia sẻ, cư xử với nhau một cách thân thiện, biết
giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột,. .Và phát triển những phẩm chất tốt đẹp
như: tính kiên trì, tính trung thực, biết nhường nhịn, biết cư xử đẹp khi thắng
thua. Trẻ tự tin tham gia vào các hoạt động của trường lớp. Điều này chứng
minh rằng việc vui chơi bằng các trò chơi, các hoạt động cho trẻ thực hành trải
nghiệm cùng với các phương thức sử dụng đa dạng, linh hoạt đã giúp trẻ tiếp
nhận kỹ năng sống một cách hiệu quả. Trẻ đã biết chuyển hóa từ hoạt động
thành ý thức, từ ý thức thành kỹ năng.Và những kỹ năng sống đó sẽ phát triển
bền vững và theo trẻ đến suốt cuộc đời
* Đối với phụ huynh.
Phụ huynh hưởng ứng, thường xuyên trao đổi và cùng phối kết hợp với
lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để cùng rèn kỹ năng sống cho trẻ và
rất tin tưởng nhà trường bởi họ tự nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của con mình.
Với những kết quả khả quan như vậy tôi thấy mình cần phải phát huy hơn
nữa, nghiên cứu tài liệu và tích cực hơn nữa trong việc tiếp tục giáo dục và rèn
kỹ năng sống cho trẻ để làm tốt nhiệm vụ trồng người của mình.
* Đối với bản thân.
Qua việc nghiêm túc thực hiện những biện pháp trên, tôi thấy mình đã
nâng cao được kỹ năng sư phạm, lôi cuốn trẻ hứng thú tham gia trong các giờ
hoạt động. Rút ra được nhiều kinh nghiệm trong cách dạy trẻ làm quen với các
kỹ năng sống, tạo được môi trường mở trong lớp học, đặc biệt là luôn lấy trẻ làm
trung tâm trong quá trình giảng dạy, để phát huy tối đa tính tích cực chủ động ở
trẻ. Tạo được niềm tin và sự quan tâm phối hợp với phụ huynh học sinh trong
việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
* Đối với đồng nghiệp, nhà trường.
Sau khi nghiên cứu về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho
trẻ, trong các giờ sinh hoạt, tổ chuyên môn, tôi cũng đưa ra nói trước đồng
nghiệp. Qua đó tất cả đồng nghiệp trong tổ đã hiểu được bản chất của vấn đề và
đã phối hợp chặt chẽ với nhau để có phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
một cách phù hợp, khoa học.

16


3. Kết luận và kiến nghị.
3. 1. Kết luận:
Thông qua việc nghiên cứu đề tài cho thấy để giáo dục kỹ năng sống cho
trẻ mẫu giáo người giáo viên phải xác định được mục đích, ý nghĩa và tầm quan
trọng của việc hình thành các kỹ năng sống cho trẻ trong mọi hoạt động.
Ngoài lòng yêu nghề mến trẻ, người giáo viên phải có năng lực sư phạm,
trình độ chuyên môn, biết vận dụng những lý luận vào thực tế và có lòng kiên
trì, kiên nhẫn trong công việc, có sự quan tâm đến đặc điểm của từng cá nhân
trẻ. Đối với trẻ mẫu giáo trẻ chưa biết hết những hành vi nào tốt, hành vi nào
xấu, điều cần làm trước hết người lớn phải là tấm gương sáng, yêu thương tôn
trọng, đối xử công bằng và đảm bảo an toàn cho trẻ. Việc học của trẻ nếu luôn
được người lớn khuyến khích chia sẽ thì trẻ sẽ tự tin vào năng lực của bản thân.
Giáo viên cần tích cực trau dồi, học hỏi, tự bồi dưỡng kiến thức qua sách
báo, phương tiện thông tin đại chúng, internet, qua bạn bè, đồng nghiệp để nâng
cao trình độ chuyên môn, làm phong phú vốn sống và vốn hiểu biết của mình về
nhiều lĩnh vực. Luôn có sự trao đổi tích cực với phụ huynh thông qua: Giờ đón

17


trả trẻ, bảng tuyên truyền và thông qua các tài liệu trực quan sẽ nâng cao hiệu
quả giáo dục.
Các bậc làm cha mẹ, cô giáo, những người lớn cần tạo cơ hội để trẻ chơi,
từ đó giúp trẻ tìm ra nhiều cách học khác nhau, những kinh nghiệm trẻ nhận
được đều là nền tảng tạo nên sự hăng hái học tập lâu dài ở trẻ. Áp dụng và thực
hiện các biện pháp giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động của trẻ ở trường
mầm non, giúp trẻ có những kỹ năng sống cơ bản, biết được những việc nên và
không nên làm…Đồng thời công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thì sức lan tỏa
càng nhanh, sự tác động đến toàn xã hội càng lớn, ý thức trách nhiệm của mọi
người trong toàn xã hội về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ được nâng cao.
Với kết quả đạt được của trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi lớp B2 trường mầm non
Hợp Lý đã cho thấy tính khả thi của đề tài, tính hiệu quả của các biện pháp áp
dụng nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
3.2. Kiến nghị, đề xuất.
Đối với phòng giáo dục và đào tạo :
Phòng giáo dục và các cấp lãnh đạo tạo điều kiện tổ chức các lớp tập huấn
hướng dẫn tích hợp nội dung hình thành kỹ năng sống vào những hoạt động học
và chơi hàng ngày của trẻ.
Đối với nhà trường: Đầu tư thêm tranh ảnh, băng đĩa về giáo dục kỹ
năng sống cho các lớp.
Cho giáo viên đi học các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
mầm non.
Lên các tiết dạy mẫu về kỹ năng sống cho học sinh.
Đối với phụ huynh học sinh: Quan tâm đến con, phối hợp chặt chẽ với
nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm lớp với nhà trường cùng thống nhất chăm
sóc- nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo khoa học nói chung và giáo dục trẻ kỹ
năng sống nói riêng để giúp trẻ phát triển toàn diện.
Trên đây là một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4- 5
tuổi của tôi đã triển khai thực hiện. Tôi đã áp dụng thành công ở lớp B2 (mẫu
giáo 4- 5 tuổi) trường Mầm non Hợp Lý – Triệu Sơn và thu được kết quả tốt.
Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của hội đồng khoa học các cấp,
chị em đồng nghiệp để đề tài này ngày một hoàn thiện hơn, thực hiện tốt hơn
trong các năm học tiếp theo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

18


XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Hợp Lý, ngày 20 tháng 04 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SSKN của
mình viết không sao chép nội dung của
người khác.
Người viết SKKN

Hoàng Thị Mai Dung

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×