Tải bản đầy đủ

skkn nâng cao kinh nghiệm tổ chức phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động tạo hình tại trường mầm non yên thọ

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN NHƯ THANH
TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NÂNG CAO KINH NGHIỆM TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN
THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI
THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TẠI
TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Người thực hiện: Hoàng Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm Non Yên Thọ
SKKN Thuộc lĩnh vực : Chuyên môn

NHƯ THANH NĂM 2018
0


MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:.............................................................................1
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU........................................................................3
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.....................................................................3
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................3
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.................................................3
2.1. Cơ sở lý luận:................................................................................................3
2.2. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU..................................................................4
2.2.1. Thuận lợi:...................................................................................................4
2.2.2. Khó khăn:...................................................................................................5
2.2.3. Kết quả thực trạng....................................................................................5
2.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ................6
2.3.1.Giải pháp 1: Xây dựng môi trường trong lớp học và ngoài lớp............6
2.3.2.Giải pháp 2: Phát triển thẩm mỹ qua hoạt động tạo hình....................11
2.3.3.Giải pháp 3: Tổ chức các hoạt động tạo hình thông qua hoạt động
ngoài trời............................................................................................................14
2.3.4.Giải pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tổ chức cho
trẻ hoạt động tạo hình:......................................................................................15
2.3.5.Giải pháp 5:Phối kết hợp với phụ huynh:..............................................16
2.3.6.Giải pháp 6:Công tác tham mưu với nhà trường..................................17
2.4. KẾT QUẢ CỦA VIỆC TỔ CHỨC SÁNG KIẾN...................................17
a. Đối với giáo viên............................................................................................17
* Kết quả nghiên cứu:.......................................................................................18
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................18
- Kết luận............................................................................................................18
- Kiến nghị..........................................................................................................19
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................20

1


1. MỞ ĐẦU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trẻ từ khi sinh ra, hầu như chưa có những nhận thức, ý thức về mọi thứ
xung quanh mình. Có thể nói việc phát triển thẩm mỹ là một trong năm lĩnh vực
giáo dục toàn diện cho trẻ Mầm non.Với mỗi trẻ em nói chung, trẻ mầm non nói
riêng đều có tâm hồn nhạy cảm với thế giới xung quanh, thế giới xung quanh
chứa đựng bao điều mới lạ hấp dẫn. Trẻ thường tỏ ra dễ xúc cảm với cảnh vật
xung quanh, trẻ dễ bị cuốn hút trước cảnh vật có nhiều màu sắc, hay một bông
hoa đẹp, bức tranh sinh động, đồ chơi ngộ nghĩnh,.....nó mang lại cảm xúc và ấn
tượng mạnh đối với trẻ, thôi thúc trẻ muốn khám phá, tìm tòi, sáng tạo ra cái


đẹp. Với đặc điểm như vậy nên năng khiếu nghệ thuật thường được nảy sinh
ngay từ tuổi ấu thơ. Vì vậy việc giáo dục thẩm mỹ cần được bồi dưỡng ngay từ
tuổi mẫu giáo để ươm trồng những tài năng nghệ thuật cho tương lai.
Đối với việc giáo dục phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ em, hoạt
động tạo hình có một vị trí rất quan trọng. Hoạt động tạo hình là một trong
những hoạt động hấp dẫn nhất đối với trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi, nó giúp trẻ tìm
hiểu, khám phá và thể hiện một cách sinh động những gì chúng nhìn thấy trong
thế giới xung quanh, những gì làm trẻ rung động mạnh mẽ và gây cho chúng
những rung động xúc cảm, tình cảm tích cực. Hoạt động tạo hình là một hoạt
động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo sự tác động đồng bộ lên mọi mặt phát triển
của trẻ em về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất và hình thành các phẩm chất kĩ
năng ban đầu của con người như một thành viên trong xã hội biết tích cực, sáng
tạo. hiểu được tầm quan trọng đó, tôi luôn tìm tòi những biện pháp và các giải
pháp, tốt nhất để giúp trẻ hoạt động tích cực trong lĩnh vực này.
Thông qua hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển các chức năng tâm lý
như khả năng tri giác các sự vật, hiện tượng xung quanh, từ đó buộc trẻ phải tư
duy và quá trình đó làm phát triển trí tưởng tượng sáng tạo, ham muốn tạo ra cái
đẹp. Đây là yếu tố cần thiết góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách.
Tuổi mầm non trẻ ham thích được hoạt động tạo hình nhất là việc sử dụng
bút màu tạo thành sản phẩm theo ý của trẻ, bút lông sử dụng màu nước, dùng giấy
để xé, vò,...theo ý của trẻ để tạo ra một sản phẩm mà trẻ thích, dùng đất nặn thành
các đồ vật, con vật mà trẻ yêu thích, từ đó làm nảy sinh tình cảm yêu cái đẹp,
hướng tới cái đẹp đây là yếu tố cần thiết góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.
Song trẻ ở độ tuổi 5 - 6 tuổi trẻ được thể hiện tác phẩm tạo hình của mình
với môi trường xung quanh còn hạn chế, trải nghiệm thực tế của trẻ còn ít ỏi, trẻ
con chưa tự mình tạo ra các tác phẩm tạo hình đẹp, trẻ chưa biết thể hiện những
phản ứng của mình trước những tác phẩm đẹp...Cùng với cuộc sống hiện đại
ngày nay, phần lớn các bố mẹ đều bận rộn lo toan cho cuộc sống, thời gian bố
mẹ trò chuyện, vẽ cùng con còn ít; một số cha mẹ của trẻ nhận thức về tầm quan
trọng của phát triển thẩm mĩ thông qua hoạt động tạo hình còn hạn chế. Do vậy
2


trẻ em ngày nay khả năng tạo hình của trẻ còn nhiều hạn chế, chủ yếu trẻ được
tiếp xúc và phát triển thông qua các giờ dạy của cô giáo… trẻ ít được sự chỉ bảo,
uốn nắn của người lớn.
Yêu cầu đổi mới trong Giáo dục mầm non đã xác định quan điểm giáo dục cốt
lõi là “lấy trẻ làm trung tâm”, vì vậy đòi hỏi giáo viên phải biết sử dụng các
phương pháp, biện pháp dạy học tích cực nhằm giúp trẻ phát huy được khả năng
tạo ra cái đẹp. Đồng thời giáo viên phải có khả năng đa dạng hóa các hình thức
tổ chức hoạt động giáo dục và sử dụng các biện pháp nhằm tổ chức hoạt động
phát triển thẩm mĩ thông qua hoạt động tạo hình. Đó là lý do tôi chọn đề tài
“Nâng cao kinh nghiệm tổ chức phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6
tuổi thông qua hoạt động tạo hình tại trường mầm non Yên Thọ”.
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
Thông qua hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển các chức năng tâm lý
như khả năng tri giác các sự vật, hiện tượng xung quanh, từ đó buộc trẻ phải tư
duy và quá trình đó làm phát triển óc tưởng tượng sáng tạo, ham muốn tạo ra cái
đẹp. Đây là yếu tố cần thiết góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách.
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
Trong năm học 2017 - 2018 được sự phân công của ban giám hiệu nhà
trường cho tôi chủ nhiệm lớp 5 - 6 A, tại trường Mầm non Yên Thọ. Trẻ đã trở
nên cứng cáp.Tự lực, tự tin tìm tòi khám phá tạo ra những sản phẩm sáng
tạo.Trẻ luôn có ý thức đạt kết quả cao trong ý tưởng thẩm mỹ sáng tạo.Chính vì
lẽ đó nên tôi lựa chọn đối tượng nghiên cứu của tôi là“Nâng cao kinh nghiệm
tổ chức phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động
tạo hình tại trường mầm non Yên Thọ” để áp dụng làm đối tượng nghiên cứu
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết.
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
- Phương pháp thống kê xử lý số liệu.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp đàm thoại.
- Phương pháp trực quan và hành động.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận:
Trong các văn bản pháp luật hiện nay (điều 2, điều 22 luật giáo dục Việt
Nam số 38/2005/QH11; Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành thông tư số
17 - 2009/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và
đào tạo) đều cho rằng giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non là một nội
dung quan trọng trong quá trình giáo dục phát triển toàn diện trẻ mầm non 5- 6
tuổi được coi là giai đoạn khởi đầu - giai đoạn “vàng” trong quá trình phát triển
của con người. Đây là thời kì thuận lợi để giáo dục phát triển thẫm mĩ cho trẻ,
3


tạo tiền đề quan trọng cho việc giáo dục hình thành nhân cách con người trong
tương lai.
Đối với việc giáo dục phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ em, hoạt động
tạo hình có một vị trí rất quan trọng. Hoạt động tạo hình là một trong những hoạt
động hấp dẫn nhất đối với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, nó giúp trẻ tìm hiểu, khám phá
và thể hiện một cách sinh động những gì chúng nhìn thấy trong thế giới xung
quanh, những gì làm trẻ rung động mạnh mẽ và gây cho chúng những rung động
xúc cảm, tình cảm tích cực. Hoạt động tạo hình là một hoạt động có đầy đủ điều
kiện để đảm bảo sự tác động đồng bộ lên mọi mặt phát triển của trẻ em về đạo
đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất và hình thành các phẩm chất kĩ năng ban đầu của
con người như một thành viên trong xã hội biết tích cực, sáng tạo. hiểu được tầm
quan trọng đó, tôi luôn tìm tòi những biện pháp và các giải pháp, tốt nhất để
giúp trẻ hoạt động tích cực trong lĩnh vực này.
Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 5 - 6 tuổi trẻ thích tìm tòi ham
hiểu biết. Mọi sự vật hiện tượng xung quanh trẻ còn rất mới lạ, trẻ chưa có khái
niệm về cái gì cụ thể. Mặt khác vốn ngôn ngữ của trẻ còn quá ít. Trẻ chưa thể diễn
đạt nguyện vọng của mình bằng ngôn ngữ mạch lạc. Vì vậy hoạt động tạo hình
chính là một thứ ngôn ngữ riêng để trẻ biểu lộ tình cảm, tiếng nói của mình với mọi
người xung quanh. Để tạo ra một sản phẩm đẹp trước hết trẻ phải hiểu về cái đó, có
tình cảm với nó và có kỹ năng tạo ra nó, thì trẻ mới hoàn thành sản phẩm đó được.
Chính từ các hoạt động đó sẽ làm phát triển tình cảm thẩm mỹ của trẻ.
Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ, sự kiên trì và khả năng chú ý của trẻ chưa cao,
rất dễ dẫn đến sự nhàm chán và không hào hứng với công việc được giao, người
lớn không thể nào ép buộc trẻ hoàn thành nhiệm vụ được. Như vậy nhiệm vụ đặt
ra cho mỗi giáo viên là phải tạo được sự hứng thú tích cực trong trẻ, tổ chức một
hoạt động tạo hình nhẹ nhàng, giáo viên chỉ là người định hướng và trẻ phải chủ
động tích cực trong mọi hoạt động tạo hình.
2.2. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU.
2.2.1. Thuận lợi:
- Trường Mầm non Yên Thọ nằm ở khu trung tâm của xã, với khuôn viên
rộng rãi, rất yên tĩnh cho việc giảng dạy của cô và cháu. Đồng thời luôn được sự
quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo Phòng Giáo dục hàng năm đã tổ chức
chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Được sự chỉ đạo sát
sao của Ban giám hiệu, lãnh đạo địa phượng sự giúp đỡ tận tình của cán bộ
chuyên môn; Sự phối kết hợp chặt chẽ và ủng hộ nhiệt tình của Hội cha mẹ học
sinh lớp mẫu giáo lớn. Trường Mầm non Yên Thọ luôn tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho lớp thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục và ngày càng đạt hiệu quả
cao. 2 Giáo viên/lớp có trình độ chuyên môn Đại học. Giáo viên có tinh thần
trách nhiệm cao trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Học sinh được phân chia lớp
theo đúng độ tuổi. Trẻ ở cùng một độ tuổi nên mức độ nhận thức tương đối đồng
đều. Phòng học là nhà kiên cố, đẹp, rộng thoáng, có đủ diện tích, đủ ánh sáng
4


và có đủ điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu (theo Thông tư số 02/2010/TTBGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đáp ứng yêu
cầu chăm sóc giáo dục.
* Đối với lớp: Được sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường tôi đứng lớp 5
- 6 tuổi với tổng số trẻ là 30 cháu. Cùng với sự quan tâm của các bậc phụ huynh
các cháu đi học chuyên cần,các trẻ trong lớp được học đúng độ tuổi,đối với trẻ
mẫu giáo lớn đã mạnh dạn tự tin,thích tham gia vào các hoạt động thẩm mỹ, tạo
điều kiện thuận lợi cho tôi được nâng cao chất lượng trong việc rèn luyện những
kinh nghiệm phát triển thẩm mỹ cho trẻ.
2.2.2. Khó khăn:
Ngoài những thuận lợi nêu trên, bản thân tôi khi thực hiện cũng gặp phải
một số khó khăn.
- Giáo viên chưa linh hoạt,sáng tạo,còn dập khuôn máy móc,khô cứng trong
các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình.
- Một số trẻ do tiếp xúc với môi trường xã hội ít nên chưa mạnh dạn tự tin,
tham gia vào các cuộc thi phát triển thẩm mỹ qua hoạt động tạo hình do giáo
viên tổ chức.
- Đồ chơi ngoài trời còn đang thiếu thốn.
- Đa phần phụ huynh đều làm nghề nông hoặc công việc không ổn định và
một số phụ huynh đi làm ăn xa lo kinh tế để con ở lại cho ông bà, nên chưa hiểu
biết, quan tâm đến giáo dục phát triển kinh nghiệm phát triển thẩm mỹ thông
qua hoạt động tạo hình cho trẻ.
2.2.3. Kết quả thực trạng.
a. Đối với giáo viên:
- Do lớp đông học sinh,việc chăm sóc giáo dục trẻ chiếm nhiều thời gian,
vì vậy việc tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động giáo dục đặc biệt là các hoạt động
tạo hình còn hạn chế.
- Phương pháp tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động tạo hình chưa linh
hoạt, chưa có sự đầu tư, nên chưa thu hút được trẻ.
b. Đối với trẻ.
Khả năng chú ý có chủ định còn hạn chế, trẻ sẵn sàng tham gia các hoạt
động tạo hình nhưng cũng nhanh chóng chán không muốn thể hiện.
- Trẻ chưa hứng thú tham gia các hoạt động do cô tổ chức. Vì hình thức tổ
chức chưa hay, không hấp dẫn trẻ.
c. Đối với phụ huynh.
- Các bậc phụ huynh chưa thực sự quan tâm, thời gian dành cho trẻ không
có nhiều. Bên cạnh đó vẫn có những phụ huynh cho rằng việc chăm sóc giáo dục
trẻ ở trường mầm non chỉ đơn thuần là trông trẻ chứ học hành gì đâu. Nên dẫn
đến công tác phối hợp tuyên truyền chưa tốt, chưa thống nhất về nội dung và
phương pháp tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và nhất là việc tổ chức
5


cho trẻ trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật cho trẻ ở trên lớp cũng như việc tổ
chức các hoạt động tại gia đình mình vì sợ con mình bị bẩn.
- Trước khi áp dụng một số kinh nghiệm,khả năng thông qua hoạt động tạo
hình cho trẻ 5 - 6 tuổi, tôi đã tiến hành khảo sát trên trẻ và được kết quả sau:
Bảng kháo sát thực trạng của trẻ trước khi áp dụng sáng kiến.
Số
Kết quả khả sát
trẻ
Trẻ
Trẻ đạt Trẻ đạt Trẻ đạt
được
chưa đạt
tốt
khá
TB
STT
Chỉ tiêu
khảo
sát SL % SL % SL % SL %
Trẻ có hứng thú với
1
30
4 13,3 6 20,1 13 43,3 7 23,3
hoạt động tạo hình
Kỹ năng tạo hình của
2
30
4 13,3 5 16,7 13 43,3 8 26,7
trẻ
Kết quả tạo ra sản
3
30
4 13,3 5 16,7 13 43,3 8 26,7
phẩm
Trẻ cảm nhận được
4 cái đẹp thông qua 30 4
13,3 6 20,1 13 43,3 7 23,3
hoạt động tạo hình
Là một giáo viên khi nhìn vào bảng khảo sát thực trạng trên tôi luôn tự
nghĩ mình phải cố gắng học hỏi để có được nhiều kinh nghiệm trong thực tế, tuy
nhiên vẫn không tránh khỏi những khó khăn trong công tác giảng dạy. Vì thế,
bên cạnh học hỏi các kinh nghiệm của chị em trong trường, tôi còn tìm tòi các
kinh nghiệm qua sách báo, internets và học hỏi những kinh nghiệm của các
trường bạn, để tự trau dồi thêm những kiến thức cho mình. Bản thân tôi tự hỏi
“làm thế nào để cho trẻ lớp mình thực sự học tốt môn tạo hình?” Do vậy tôi đã
đi sâu vào nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp lâu năm,
tìm ra “Nâng cao kinh nghiệm tổ chức phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 5
- 6 tuổi thông qua hoạt động tạo hình tại trường mầm non Yên Thọ" áp dụng
một cách thường xuyên liên tục trong suốt năm học vào lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi
của tôi trực tiếp giảng dạy với số trẻ 30 cháu. Từ đó, có những biện pháp giúp
trẻ học tốt môn phương pháp tạo hình hơn.
2.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
2.3.1. Giải pháp 1: Xây dựng môi trường trong lớp học và ngoài lớp.
- Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp, bản thân tôi nghĩ trang trí lớp học là
một cách nhằm tạo ra môi trường giáo dục để gây cảm xúc, gây ấn tượng ngay
từ ban đầu cho trẻ về nghệ thuật tạo hình.
Đó là tạo ra một môi trường đẹp trong lớp là để đến khi trẻ đến lớp, trẻ có
ngay một ấn tượng đầu tiên sẽ tác động vào trẻ là toàn bộ sự bài trí, cách sắp xếp
trang trí lớp học của bé. Bé sẽ quan sát xung quanh xem lớp mình có khác nhà
6


bé như thế nào?...Chính môi trường lớp học sẽ tạo ấn tượng khó phai trong bé.
Đây là tác động cần thiết để hình thành cảm xúc nghệ thuật cho trẻ. Vì vậy tôi đã
tìm hiểu yêu cầu của chủ đề, căn cứ vào cấu trúc phòng học của lớp mình và đặc
điểm tâm lý của trẻ ở độ tuổi 5 - 6 tuổi mà tạo môi trường nghệ thuật xung
quanh trẻ.
- Với môi trường trong lớp:
+ Các mảng chính trong lớp như mảng chủ đề, các tiêu đề của các góc. Để
gây ấn tượng cho trẻ tôi thường sưu tầm, thiết kế các hình ảnh ngộ nghĩnh đáng
yêu, có màu sắc đẹp, bố cục hợp lý và có tên thật gần gũi với trẻ.
Ví dụ: Mảng chủ đề thường ở vị trí chính để trẻ dễ nhìn dễ thấy. Nội dung của
mảng chủ đề thường tổng hợp các hình ảnh về chủ đề: Như chủ đề tết và mùa
xuân: Có hình ảnh mâm ngủ quả, gia đình người thân đón tết ,hoa đào, câu
đối,... mọi người đi chơi tết, du xuân....
Để lưu lại các sản phẩm tạo hình của trẻ tôi dành một góc nhỏ yêu thương
để lưu lại các sản phẩm của trẻ để trẻ nhìn thấy được các sản phẩm của mình,
của bạn phát triển óc tư duy tưởng tượng tìm ra cái đẹp, cái xấu.
- Để phát huy tối đa tác dụng của môi trường hoạt động sau khi chuyển
chủ đề sang nội dung chủ đề mới. Tôi giới thiệu cho trẻ tên chủ đề mới và đã
cùng trẻ thảo luận và đặt tên cho các góc chơi của trẻ theo chủ đề mới. Nội dung
của các góc tôi giới thiệu về các sản phẩm bằng các ngôn ngữ nghệ thuật để tích
lũy cho trẻ có vốn hiểu biết về nghệ thuật và say mê nghệ thuật. Từ đó kích thích
lòng ham muốn thích tham gia tạo sản phẩm nghệ thuật để có sản phẩm trang trí
lớp học của mình.
Ví dụ: Ở góc hoạt động tạo hình.
Tôi giới thiệu đây là ngôi nhà nghệ thuật của các con. Các con hãy cùng
chọn một cái tên thật hay để đặt cho góc nghệ thuật này nhé! Nào ai có ý kiến?
Cô gợi ý các tên sau: Họa sỹ nhí, bé khéo tay, bé làm họa sỹ.....Cho trẻ thảo luận
và lựa chọn nếu trẻ nào nghĩ được tên khác hay hơn cô có thể chọn làm tên góc
hoạt động.
- Bây giờ ngôi nhà của chúng ta đã có tên rồi: Đây là hình ảnh hai bạn thỏ
nâu và thỏ xám, thỏ xám đang ngồi vẽ tranh, còn bạn thỏ nâu đang nặn.... tranh
này do cô Thủy tự làm lấy chúng mình thấy có đẹp không? Còn đây là bức tranh
vẽ về ngôi nhà của bạn, còn đây là những con Gà, con Vịt con trông thật ngộ
nghĩnh,... Bây giờ cô muốn mỗi bạn hãy làm thật nhiều sản phẩm để trang trí
cho ngôi nhà của chúng mình đẹp hơn nhé! Cô muốn trong lớp mình ai cũng có
sản phẩm được trang trí lên ngôi nhà nghệ thuật của chúng mình. Cô sẽ thay các
sản phẩm của các bạn cũ, các con có đồng ý không?
Từ những lời gợi mở như vậy tôi đã kích thích trẻ hứng thú tạo ra sản
phẩm mới cho riêng mình là giáo viên tôi sẽ lưu các sản phẩm đó của trẻ tại một
7


góc và đặt tên cho góc đó là sản phẩm của bé để ngày ngày trẻ được quan sát các
tác phẩm nghệ thuật của mình cũng như các tác phẩm của bạn. Từ đó trẻ đúc rút
ra các bài học làm thế nào để tạo ra các sản phẩm đẹp mắt.

Ảnh cô và trẻ đang nhận xét các sản phẩm của trẻ
Ngoài ra còn để gây hứng thú cho trẻ trong góc tạo hình thì chúng ta nên tùy
theo từng chủ đề tiến hành và chuẩn bị mảng cung cấp kiến thức, các nguyên vật
liệu, phong phú về chủng loại, màu sắc, nhưng đặc biệt là phải phù hợp với trẻ.
Ví dụ: Giấy màu, tranh ảnh cũ, báo tạp chí, sáp màu, màu nước, vải vụn,
len sợi, rơm rạ, lá cây, vỏ hạt dưa, vỏ trứng, chai nhựa, xốp, keo dính, ...
Ở đây nguyên vật liệu thì tôi luôn để ở trạng thái mở giúp trẻ dễ lấy để sử
dụng khi vào hoạt động. Bên cạnh đó giáo viên chuẩn bị một bức tranh hay một
sản phẩm tạo hình mà tôi đã cung cấp hoặc sắp cung cấp trên hoạt động chung
để làm mảng cung cấp kiến thức cho trẻ thu hút sự chú ý của trẻ trong các giờ
đón và trả trẻ, giờ hoạt động góc, kết hợp với lời gợi ý trẻ vào góc chơi. Từ đó
giúp trẻ được củng cố và làm quen kiến thức đó giúp trẻ tăng thêm vốn kiến
thức, kỹ năng hơn trong giờ hoạt động chung.
Ví dụ: Với chủ đề “Thế giới thực vật” ở góc tạo hình tôi nặn một số các
loại quả (cam, xoài, chuối, hồng,...) hoặc tô vẽ các loài hoa rồi bày ở giá. Hoặc
8


tranh một số loại quả bằng các thể loại như vẽ, tô màu.... để cung cấp kiến thức
cho trẻ. Khi trẻ vào góc chơi hoặc giờ đón trả trẻ tôi thu hút, gợi ý trẻ quan sát
những sản phẩm đó.

Cô cùng trẻ nặn các loại quả
Tôi cho nhiều trẻ được nêu ý kiến nhận xét của mình trong mỗi câu hỏi.
Thì đến khi thực hiện các đề tài “Nặn một số loại quả”, vẽ (xé, dán) các loại
quả ... trẻ đã có vốn kiến thức hiểu biết qua các sản phẩm thì trẻ sẽ tự tin hơn và
thực hiện tốt hơn.
Hoặc ví dụ: Với chủ đề “Phương tiện giao thông” đề tài “Một số loại
phương tiện giao thông đường bộ” tôi chuẩn bị một số tranh vẽ, xé, chấm màu
về các loại hoa làm tranh cung cấp kiến thức cùng với các nguyên vật liệu phù
hợp với tranh tôi cung cấp cho trẻ...
Khi trẻ vào góc chơi tôi gây hứng thú tạo tình huống cho trẻ bằng cách:
+ Đố bé cô có bức tranh gì?
+ Các phương tiện này đang hoạt động như thế nào?
Sau đó cho trẻ kể về bức tranh đó, cuối cùng tôi khái quát về một số đặc
điểm chung cơ bản của một số loại phương tiện giao thông đó và chất liệu tôi đã
sử dụng để làm.
Với những nhóm trẻ chưa thể hiện được tôi có thể hướng dẫn trẻ 1 cách tỉ
mỉ hơn về cách (Vẽ, xé, chấm màu,...) hoặc tôi kết hợp làm chung với trẻ về bức
tranh đó động viên khuyến khích trẻ có tâm thế hơn.
9


Như vậy, với đề tài về “Phương tiện giao thông” khi giáo viên tiến hành
cho trẻ thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau sẽ tạo cho trẻ cảm giác thoải
mái, không gò bó, chán nản, giúp trẻ sẽ tích cực hoạt động sâu hơn trong góc
chơi, từ đó đối tượng cố định cung cấp hoặc củng cố cho trẻ sẽ dần dần được
hình thành trong tâm trí của trẻ. Từ đó sẽ giúp trẻ phát triển khả năng, kỹ năng
về tạo hình. Không những chỉ có học tạo hình mới phát huy khả năng tạo hình
của trẻ mà ở các góc chơi khác giáo viên cũng có thể kết hợp rèn luyện kỹ năng
về tạo hình cho trẻ. Cụ thể:
+ Góc học tập: Trong góc học tập luôn có nội dung bé làm quen với toán
và khám phá khoa học, hay làm quen với tác phẩm văn học, thông qua các môn
học đó, giáo viên thiết kế lựa chọn các trò chơi, nội dung để củng cố cung cấp
kiến thức cho trẻ. Từ đó, giáo viên có thể lồng ghép rèn luyện kỹ năng tạo hình
cho trẻ.
Ví dụ: Với nội dung làm quen với tác phẩm văn học: “Tô màu các hình
ảnh các nhân vật trong truyện theo yêu cầu của cô” thì giáo viên kết hợp vừa
củng cố kiến thức về các nhân vật trong truyện, vừa rèn luyện cho trẻ kỹ năng
cầm bút và kỹ năng tô màu.
Ví dụ: Với nội dung toán: Cô cho trẻ được cắt dán tranh ảnh, đồ dùng, con
vật tương ứng theo số lượng và theo từng chủ đề thực hiện, cô kết hợp rèn
luyện kỹ năng cầm kéo, cắt và phết hồ cho trẻ.
+ Đối với góc sách: Đây có thể coi là một góc yên tĩnh nhất, khi vào góc
sách trẻ được xem các loại sách, tô vẽ, làm tranh truyện, kể chuyện sáng tạo, cùng
cô kể về các đồ dùng có liên quan tới chủ đề đang thực hiện thì giáo viên cũng có
thể nhẹ nhàng đưa kiến thức, kỹ năng hoạt động tạo hình rèn thêm cho trẻ.
Ví dụ: Cô hướng dẫn trẻ tô tranh truyện, hướng dẫn cách tô màu cho
bức tranh thêm đẹp. Hoặc cô gợi mở hướng dẫn trẻ vẽ tranh theo ý thích, rồi sắp
xếp các bức tranh đó thành thứ tự của một câu truyện. Cho trẻ kể truyện sáng tạo
theo tranh.
Như vậy ở trong mỗi góc chơi, có thể có một nhóm trẻ hoặc một cá nhân
tham gia hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên muốn rèn trẻ cá biệt,
yếu kém hoặc củng cố kỹ năng cho trẻ. Từ đó giúp trẻ phát triển hơn về khả
năng tạo hình.
- Tôi bố trí mỗi trẻ có một ô để gài sản phẩm được nhận xét đánh giá của
trẻ, được trẻ tự tay cầm ra ô của mình cài vào, ở đây trẻ được quan sát toàn bộ
sản phẩm của mình và của bạn. Trẻ có thể tự so sánh bài của ai đẹp hơn, ai xấu
hơn, nếu bài của bé xấu thì bé phải cố lên lần sau phải làm cho đẹp hơn để bằng
bạn hoặc làm đẹp hơn để có bài trang trí trong các góc. Từ kết quả đó sẽ kích
thích lòng ham muốn say mê học tạo hình của trẻ.
- Ngoài ra, tôi còn trang trí xen kẽ trồng cây xanh, sắp xếp đồ dùng, đồ
chơi cho hợp lý để tạo môi trường phù hợp với tâm lý của trẻ để trẻ hứng thú
tham gia hoạt động tạo hình.
10


- Bên cạnh đó, tôi cho trẻ hoạt động tạo hình mọi lúc, mọi nơi như giờ hoạt
động ngoài trời tôi cho trẻ nhặt lá cây rơi rồi tôi giúp trẻ sáng tạo nên những con vật
ngộ nghĩnh và dễ thương, thể hiện các sản phẩm tạo hình để làm giàu vốn kinh
nghiệm cho trẻ và kết hợp rèn luyện các kỹ năng về tạo hình cho trẻ.
Tóm lại, việc tạo môi trường hấp dẫn cho trẻ là một việc làm rất quan
trọng góp phần nâng cao chất lượng tạo hình cho trẻ.
2.3.2.Giải pháp 2: Phát triển thẩm mỹ qua hoạt động tạo hình
Trong thực tế đã chứng minh: Đối với trẻ 5 - 6 tuổi tri giác sự vật hiện
tượng bằng tư duy trực quan hành động. Trẻ 5 - 6 tuổi kỹ năng tạo hình của trẻ
còn yếu như: Kỹ năng cầm bút còn ngượng, nét vẽ nguệch ngoạc, tô màu còn
chờm ra ngoài, sử dụng đường nét vụng về,... Trẻ chưa vẽ được nét gấp khúc mà
chỉ mới sử dụng nét thẳng, nét xiên để vẽ và tô màu. Chính vì vậy, cô phải đưa
ra các biện pháp rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ.
Từ việc tạo môi trường thẩm mỹ xung quanh lớp để gây ấn tượng, kích
thích lòng ham muốn ở trẻ tạo ra sản phẩm để được trưng bày trang trí trong lớp.
Để phát huy tính tích cực hoạt động ở trẻ, một trong những phương pháp của
quá trình đổi mới là lấy trẻ làm trung tâm, trẻ phải được hoạt động và sản phẩm
của trẻ phải đa dạng, phong phú, sáng tạo.
Để giúp trẻ làm được sản phẩm vấn đề đặt ra là cần dạy trẻ một số kỹ
năng cơ bản tạo hình. Vì vậy, tôi đã tiến hành dạy trẻ một số kỹ năng tạo hình cơ
bản như sau:
+ Kỹ năng cầm bút tạo ra các đường nét nghệ thuật. Đây là thao tác tương
đối khó khăn đối với trẻ 5 - 6 tuổi vì vậy khi dạy trẻ tôi tiến hành dạy trẻ các
thao tác từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, các hoạt động đó được liên tục
thực hiện tạo thành kỹ năng.
Ví dụ: Đầu tiên tôi cho trẻ cầm bút di màu theo ý thích của trẻ. Sau đó di
màu các hình ảnh to rõ nét, ít chi tiết. Khi trẻ đã cầm bút khá thành thạo tôi cho
trẻ tập vẽ nét cơ bản như: (nét xiên, vẽ nét thẳng, vẽ nét ngang,...).
Khi trẻ đã cầm bút thành thạo tôi hướng dẫn cho trẻ tập vẽ các bức tranh
sáng tạo theo ý thích của trẻ.
+ Dạy trẻ kỹ năng nặn, xé dán: Đối với trẻ 5 - 6 tuổi vận động tinh của trẻ phát
triển ở mức độ thấp. Vì vậy cần rèn luyện cho trẻ một số kỹ năng cơ bản sử dụng
đất để tạo ra sản phẩm.
Ví dụ: Dạy trẻ nặn: Tôi dạy trẻ làm các động tác xoay tròn, ấn bẹt, lăn
dọc, bẻ cong, vuốt nhọn, dàn mỏng, cách chia đất,... giúp trẻ biết cách ước lượng
tỷ lệ các phần trong sản phẩm khi chia đất và hiểu được một sản phẩm nặn đẹp
là phải có đầy đủ bộ phận, cân đối, màu sắc hài hòa.
Dạy xé dán: Tôi dạy trẻ nắm được kỹ năng xé thẳng, xé vụn, xé nét
cong,.... tôi chỉ rõ cho trẻ cách xé bằng hai ngón tay (ngón cái và ngón trỏ), xé
từng nhát một và đề ra yêu cầu là sản phẩm không nhăn, không bị đứt, dán
11


thẳng,.... cô cho trẻ tập xé ở mọi lúc, mọi nơi qua cách xé theo hình ảnh sưu tầm
trên giấy báo, tranh ảnh,...

Trẻ xé, dán tranh theo ý thích
Dạy trẻ cắt dán: Tôi giúp trẻ cách cầm kéo, thực hiện được các kỹ năng
cắt nhát thẳng, cong, cong tròn, cắt nhát xiên, cách gấp và cắt giấy. Với kỹ năng
cắt gây nhiều khó khăn cho trẻ, tôi tận dụng đã qua sử dụng (giấy A4 in bị hư,
giấy báo,...) cho trẻ tập cắt và tạo nên những bức tranh ngộ nghĩnh, sáng tạo. Trẻ
có cảm xúc và ấn tượng với cái đẹp, muốn khám phá và muốn tạo ra cái đẹp
trong hoạt động cắt dán.
+ Tôi cho trẻ làm quen với bút lông, màu nước: Sau khi trẻ cầm bút chì vẽ
khá thành thạo, tôi thực hiện mức độ cao hơn là cho trẻ làm quen với màu nước
Ở trẻ 5- 6 tuổi việc sử dụng bút lông là rất khó, song thực tế tiếp xúc với trẻ
tôi thấy việc cho trẻ sử dụng màu nước trẻ rất hứng thú. Khi làm tôi tổ chức như
sau:
- Bước 1: Chọn và sử dụng màu không có keo, chỉ dùng bột màu pha nước (đặc
tính của màu này là màu sắc đẹp nhưng dễ rửa, không mất vệ sinh). Để gây
hứng thú cho trẻ hoạt động tôi cho trẻ in bàn tay, bàn chân lên giấy (ở chủ điểm
bản thân). Hoặc chấm thêm hai mắt vào lòng bàn tay sẽ tạo thành hình con cá
đang bơi với cái đuôi và vây là những ngón tay (chủ điểm động vật). Hình ảnh
những con cá đang bơi, hay những bông hoa đang xòe nở, bàn tay, bàn chân nhỏ
nhắn của bé được in bằng các màu khác nhau đem trang trí lên tường làm bé rất
thích thú, luôn luôn đòi cô cho tập làm họa sỹ.
12


Trẻ in hình vân tay bằng màu nước
- Bước 2: Tôi cho trẻ dùng bút lông, vảy màu hoặc phét màu. Yêu cầu kỹ năng
trẻ làm: Cầm bút chấm vào màu, gạt nhẹ vào mép hộp để màu không vung vãi
lung tung. Sau đó để cách mặt tờ giấy đến bút một khoảng cách từ 25 đến 30 cm
vẩy nhẹ theo ý của trẻ, có thể đan xen các màu bằng các bút khác nhau. Ở kỹ
năng này cô dạy trẻ có thói quen dùng bút nào màu ấy để tạo bức tranh có màu
sắc đẹp.
- Để kỹ năng tạo hình ở trẻ được thuần thục thì tôi đã phải thường xuyên
rèn luyện cho trẻ các kỹ năng trên.
Từ các việc làm tỷ mỹ thường xuyên như vậy nên kỹ năng tạo hình của trẻ
lớp tôi tăng lên rõ rệt. Nhờ đó mà trẻ phát huy được tính sáng tạo, chủ động tích
cực theo cách riêng của mình. Lúc này chúng ta mới thực sự đưa hoạt động tạo
hình của trẻ đạt đến mức độ hoạt động nghệ thuật. Sử dụng các nguyên vật liệu
từ các lá cây trẻ tạo ra các tác phẩm tạo hình rất ngộ nghĩnh đáng yêu nhờ sự
giúp đỡ của cô

13


Trẻ tạo thành các con vật từ lá cây
Hướng tới cái đẹp “Cái đẹp của trẻ thơ” lấy trẻ làm trung tâm trẻ đạt đến
mức độ hoạt động nghệ thuật.
2.3.3.Giải pháp 3:Tổ chức các hoạt động tạo hình thông qua hoạt động
ngoài trời
Để đưa hoạt động tạo hình vào hoạt động ngoài trời thì trong quá trình
quan sát cô luôn lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ được tự nhận xét đánh giá, được
cầm, sờ, nắn … Trẻ phải tự nói lên ý kiến của mình. Chính vì thế cô cần có kiến
thức sâu rộng về thế giới xung quanh để cung cấp cho trẻ.
Cô luôn quan tâm, phát huy tính tích cực của trẻ trong khi chơi bằng cách
khai thác kinh nghiệm thực tế của trẻ, tận dụng môi trường sẵn có và cho trẻ
được thực hành nhiều nhất. Tạo được nhiều các tình huống cho trẻ phải suy nghĩ
giải quyết tình huống đó và sáng tạo nhiều nội dung thể hiện tác phẩm nghệ
thuật theo yêu cầu của cô, chủ đề thể hiện phong phú hơn. Giáo viên luôn hướng
trẻ chơi theo một chủ đề thích hợp, mở rộng kỹ năng vẽ, xếp, xé…. Trẻ được
hoạt động một cách tích cực nhất, từ đó gây nhiều hứng thú cho trẻ khi chơi
Ví dụ: Với chủ điểm thế giới động vật tôi lựa chọn hoạt động có mục đích là
quan sát con chim bồ câu, thì trò chơi vận động của tôi là chuyền trứng.
Chơi tự do đó là vận động với phấn vẽ đàn chim. Xuyên suốt buổi quan
sát có quan hệ mật thiết với nhau từ đó cũng cố kiến thức về loài chim bồ câu
biết bay đẻ trứng...

14


Cô cùng trẻ tích hợp tạohình mọi lúc, mọi nơi
Tương tự khi quan sát ngoài trời tùy vào chủ đề quan sát để chúng ta tích
hợp nội dung tạo hình. Khi quan sát hoa, thì chúng ta có thể cho trẻ vẽ bông hoa,
xếp hình bông hoa. Khi quan sát quả thì cho trẻ vẽ về quả....
2.3.4.Giải pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tổ chức cho
trẻ hoạt động tạo hình:
Như chúng ta đã biết ở trẻ nhỏ rất thích xem phim mà đặc biệt là xem
phim hoạt hình, vì với những hình ảnh ngộ nghĩnh màu sắc sặc sỡ, sự linh hoạt
“động” của các nhân vật trong phim sẽ tạo cho trẻ có sự thích thú, trẻ sẽ tập
trung chú ý, hoạt động tạo hình sẽ cho kết quả tốt nhất.
Để thực hiện nhiệm vụ năm học của bộ giáo dục - đào tạo: “Đẩy mạnh
công nghệ thông tin đưa vào chương trình, giáo án điện tử, bài soạn có ứng dụng
phần mềm vào việc tổ chức các hoạt động cho trẻ ở lớp tôi, đặc biệt trong hoạt
động tạo hình.Tôi cảm thấy đây là một điều không thể thiếu trong các giờ tạo
hình của trẻ là tranh (vật) mẫu của cô. Với bức tranh cô vẽ trên giấy, tô màu sáp
(màu nước) đã thành quen thuộc với trẻ, nó mờ nhạt, không sặc sỡ như tranh vẽ
trên vi tính. Những bức tranh vẽ có hình ảnh rõ nét, màu sắc hài hòa sẽ thu hút
sự chú ý của trẻ, trẻ sẽ nhớ lâu, kích thích trí tưởng tượng, óc sáng tạo cho trẻ.
Ví dụ:
Ở chủ đề Giao thông: Hướng dẫn trẻ vẽ một số phương tiện giao thông
đường bộ
- Mục đích yêu cầu
- Trẻ vẽ được một số phương tiện giao thông đường bộ.
- Trẻ biết đặc điểm dặc trưng của các phương tiện giao thông đường bộ.
- Biết thực hiện đúng luật lệ khi tham gia giao thông.

15


- Chuẩn bị: Lên mạng, vào trang “các phương tiện giao thông đường bộ”
copy một số phương tiện giao thông đường bộ, như xe máy, xe ô tô, xe đạp, xe
xích lô ...
+ Cô vẽ xe ô tô (có 4 bánh), xe đạp (có 2 bánh ) …
+ Cho xuất hiện lần lượt từng bộ phận của các phương tiện: Thân, bánh
xe, cửa xe, tay lái, tô màu.
+ Lồng nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”
+ Copy vào đĩa CD
- Tổ chức hoạt động: Cho trẻ nghe bài hát “Em tập lái ô tô” và quan sát
các phương tiện giao thông đường bộ.
Hỏi trẻ: Có những phương tiện giao thông đường bộ nào?
Đặc điểm của từng phương tiện (hình dạng, màu sắc, xe,...)?
Cho trẻ quan sát các bước vẽ những phương tiện giao thông đường bộ.
Cho trẻ vẽ ....
Lưu ý: Đối với các giờ vẽ mẫu bản thân luôn cho trẻ quan sát bằng tranh thật
bên ngoài để trẻ quan sát, tiếp nhận đối tượng kỹ hơn lúc này khi áp dụng công
nghệ thông tin chỉ là cho trẻ xem hình ảnh về chủ đề, nghe các bài hát các trò
chơi trên máy chiếu.
2.3.5.Giải pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh:
Để nâng cao hoạt động tạo hình cho trẻ và để có sự giáo dục đồng bộ giữa
gia đình và nhà trường là một việc làm hết sức cần thiết bởi tôi nhận thấy rằng
tất cả mọi khó khăn trong học tập không thể thiếu được vai trò giải quyết khó
khăn của phụ huynh.
Vì vậy, ngay từ đầu năm học, để phụ huynh hiểu thêm về hoạt động tạo
hình tôi đã tổ chức một số tiết học mẫu để phụ huynh có nhận thức sâu sắc hơn
về hoạt động tạo hình, đồng thời tôi thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các bậc
phụ huynh về tầm quan trọng của hoạt động tạo hình trong trường mầm non nói
chung và đối với trẻ 5 - 6 tuổi nói riêng. Hoạt động tạo hình không chỉ giúp trẻ
khả năng thẩm mỹ, biết nhìn nhận cái đẹp và đánh giá cái đẹp mà còn giúp trẻ
rèn luyện đôi bàn tay khéo léo, vững chắc, linh hoạt hơn, tạo điều kiện tiền đề
cho trẻ bước vào mẫu giáo lớn một cách tự tin, linh hoạt hơn trong các lĩnh vực.

Ảnh cô trao đổi với phụ huynh
16


Bên cạnh đó trước khi tiến hành các đề tài tạo hình tôi thường xuyên trao
đổi, thông báo với phụ huynh về các đề tài để phụ huynh dành thời gian trò
chuyện với trẻ, giúp đỡ trẻ ở tại gia đình về các đề tài đó, từ đó giúp trẻ hiểu
được, hiểu sâu hơn, có cảm xúc về đề tài từ đó trẻ sẽ hứng thú hoạt động khi cô
đưa ra đề tài đó ra.
Ví dụ:
Với đề tài: "Vẽ hoa mùa xuân" theo chủ đề thế giới thực vật, tôi hướng
dẫn phụ huynh về nhà cho trẻ quan sát và trò chuyện bằng các câu hỏi:
- Đây là hoa gì?
- Nó có màu gì? Cánh hoa như thế nào?....hoa dùng để làm gì?... Như vậy
với biện pháp trên đã giúp phụ huynh nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của
môn học, từ đó tôi động viên khuyến khích mua thêm đồ dùng, giấy bút, vở bé
tập tô màu, tìm các hình ảnh sinh động trong sách báo, tạp chí để phụ huynh có
thể dạy trẻ. Nặn, tô màu, xé dán, chấm màu trang trí trên các tranh ảnh tạo cho
trẻ có kỹ năng hơn. Nhắc nhở phụ huynh trẻ nên động viên khuyến khích trẻ kịp
thời khi trẻ có sự cố gắng.
Tóm lại có thể nói rằng để nâng cao chất lượng giờ học thì đòi hỏi người
giáo viên phải phối kết hợp với cha mẹ trẻ một cách chặt chẽ.
2.3.6.Giải pháp 6: Công tác tham mưu với nhà trường.
- Tạo không gian rộng rãi để trẻ trải nghiệm ngoài trời, trẻ quan sát và
khắc sâu các hình ảnh tự nhiên để trẻ vẽ một cách thoải mái. Tham mưu với nhà
trường mua thêm các nguyên liệu, đồ dùng phục vụ thêm vào việc tổ chức các
hoạt động tạo hình.
- Thường xuyên tổ chức cho trẻ cùng cô đi tham quan phong cảnh xung quanh
như: Khu bến en, khu sông mực,... để trẻ khám phá thế giới sung quanh trẻ.Từ đó
hình thành óc sáng tạo khả năng tưởng tượng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật theo
trí tưởng tượng của trẻ.
2.4. KẾT QUẢ CỦA VIỆC TỔ CHỨC SÁNG KIẾN.
a. Đối với giáo viên.
Cô đã có phương pháp lên lớp phong phú, lồng ghép các chuyên đề gây
hứng thú cho trẻ.
- Đã có sự đầu tư cho tiết dạy đẹp lôi cuốn, biết tạo ra các đề tài phong
phú phù hợp với chủ đề chủ điểm và phù hợp với lứa tuổi trẻ.
Cô lên lớp đã biết tích hợp các nội dung giáo dục phong phú phù hợp với
đề tài nhằm phát triển vận động một cách tốt nhất.
b. Đối với trẻ.
Khả năng chú ý có chủ định đã cao. Trẻ thích thể hiện các tác phẩm nghệ
thuật theo bản năng của mình.
Trẻ hứng thú hơn, tham gia tích cực và duy trì hết hoạt động.
c. Đối với phụ huynh.
Đã quan tâm tạo điều kiện cho học sinh đi học đều.
Tham gia trải nghiệm cùng trẻ thông qua các hoạt động tạo hình.
Ủng hộ thêm đồ dùng như: Giấy, hột, hạt, màu giúp cô và trẻ yên tâm hoạt
động.
17


* Kết quả nghiên cứu:
Từ khi áp dụng các biện pháp trên đến nay tôi đã thu được một số kết quả
đáng kể như sau:
Số
Trẻ
Trẻ đạt
Trẻ đạt Trẻ đạt
trẻ
chưa
tốt
khá
TB
STT
được
đạt
Chỉ tiêu
khảo
SL % SL % SL % SL %
sát
Trẻ có hứng thú với
73,
1
30
22
6 20,3 2 6,2 0
0
hoạt động tạo hình
5
Kỹ năng tạo hình của
2
30
21 70,4 7 23,4 2 6,2 0
0
trẻ
Kết quả tạo ra sản
73,
3
30
22
6 20,3 2 6,2 0
0
phẩm
5
Trẻ cảm nhận được cái
4 đẹp thông qua hoạt 30
20 66,7 7 23,3 3 10 0
0
động tạo hình
- Tạo được môi trường phong phú phù hợp với nội dung của từng chủ đề.
- Có kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tạo hình một cách tự tin,
linh hoạt.
- Lớp học được trang trí bằng các sản phẩm của trẻ, cô giáo đỡ vất vả khi
mỗi lần thay chủ đề.
d. Với nhà trường: Đã quan tâm hơn đến hoạt động tạo hình hàng năm đã mỡ
ra các hội thi vẽ sáng tạo của trẻ từ đó giúp trẻ hoạt động tích cực hơn ở môn tạo
hình.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Kết luận.
Hoạt động tạo hình trong trường Mầm non là phương tiện phát triển thẩm
mỹ cho trẻ, để trẻ có lòng đam mê với nghệ thuật, hướng tới cái đẹp trong cuộc
sống. Đòi hỏi mỗi giáo viên chúng ta nói chung, cô giáo dạy lớp 5- 6 tuổi nói
riêng cần chú ý:
- Phải kiên trì, tỷ mỉ, tạo môi trường lớp phong phú phù hợp với đặc điểm
thực tế của lớp, của trẻ để tạo cảm xúc yêu vẻ đẹp của thiên nhiên quanh trẻ. Tạo
cho trẻ có ấn tượng đẹp về lớp, giới thiệu cho mọi trẻ hiểu rõ và cùng tham gia
vào môi trường hoạt động tạo hình.
- Rèn luyện kỹ năng cho trẻ, cần tiến hành từ dễ đến khó, từ đơn giản đến
phức tạp.
- Sưu tầm, làm đồ chơi sáng tạo cho trẻ hoạt động từ một số nguyên liệu
sẵn có trong thiên nhiên để dạy trẻ.
- Chịu khó học hỏi tìm tòi đưa internets vào trong công tác giảng dạy rất
hữu ích đối với việc gây hứng thú hoạt động cho trẻ và kết quả sẽ rất cao.
18


- Phối kết hợp với phụ huynh và nhà trường để có sự giáo dục đồng bộ.
Trên đây là một số kinh nghiệm được rút ra trong quá trình học tập và
công tác của bản thân tôi. Tôi xin mạnh dạn trình bày với các bạn đồng nghiệp
mong được sự đóng góp của các đồng chí trong Ban giám hiệu và Phòng giáo
dục. Để từ đó bản thân tôi rút ra được các kinh nghiệm sâu sắc hơn khi tổ chức
cho trẻ trong các hoạt động tạo hình đạt kết quả tốt.
- Kiến nghị.
* Với nhà trường:
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo, đầu tư thêm về cơ sở vật chất giúp cho
việc chăm sóc và dạy dỗ các cháu được tốt hơn.
- Tổ chức học tập nâng cao kiến thức tạo hình cho giáo viên đi học bồi
dưỡng các kĩ năng tạo hình.
* Với phòng giáo dục:
- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyên đề tạo hình cho giáo viên để
giáo viên có nhiều cơ hội học tập và rút kinh nghiệm cho bản thân.
- Xin Phòng đầu tư mỗi lớp một máy chiếu để giáo viên có thể ứng dụng
công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy.
Trên đây là một số kiến nghị của tôi nhằm mục đích nâng cao công tác
chăm sóc, giáo dục trẻ. Kính mong nhà trường, Phòng giáo dục và đào tạo góp ý
kiến, để tôi phát huy được chuyên môn của mình. Góp phần tích cực vào việc
giảng dạy cho năm học mới được tốt hơn.
XÁC NHẬN CỦATHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Như Thanh, ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép,coppy nội dung của
người khác

Lê Thị Lý

Hoàng Thị Thủy

19


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non
2. Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non (NXB giáo dục Việt Nam)
3. Tạp chí giáo dục mầm non
4. Hướng dẫn tổ chức chương trình chăm sóc giáo dục mầm non 5 - 6 tuổi
5. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm
học 2016 – 2017( NXB giáo dục Việt Nam)

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×