Tải bản đầy đủ

skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HOẰNG HÓA
TRƯỜNG MẦM NON HOẰNG ĐẠT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TÊN ĐỀ TÀI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO
DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI

Người thực hiện: Lê Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Hoằng Đạt
SKKN thuộc lĩnh vực : Phát triển vận động

HOẰNG HÓA, NĂM 2018

1


MỤC LỤC
TT

1
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

NỘI DUNG
Trang
MỞ ĐẦU
3
NỘI DUNG
4
Cơ sở lý luận
4
Thực trạng của vấn đề
5
Thuậnlợi
5
Khó khăn
5
Các giải pháp
6
Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận 6
động
Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ
9
12
14
15

2.4

Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng


Sử dụng đồ dùng trực quan
Làm đồ dùng phục vụ phát triển vận động từ nguyên vật liệu
phế thải.
Xây dựng bài tập vận đảm bảo tính khoa học và hệ thống
đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ
Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập Erobic
vào bài tập phát triển chung
Tổ chức cho trẻ giao lưu vận động với các trẻ lớp khác trong
khối.
Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để
củng cố và nâng cao khả năng vận động cho trẻ
Hiệu quả.

3
3.1
3.2

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.
Kêt luận
Kiến nghị

21
21
22

2.3.6
2.3.7.
2.3.8
2.3.9

16
17
18
19
20

1. Mở đầu
Lý do chọn đề tài.
“ Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”
Trẻ em hôm nay là những công dân của thế giới ngày mai. Việc bảo vệ và
chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của gia đình, xã hội và đặc biệt là trách nhiệm
của người giáo viên mầm non.
2


Bởi “ Giáo dục mầm non là tiền đề trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền
móng đầu tiên cho sự nghiệp trồng người”.
Ngày nay chúng ta coi trọng giáo dục mầm non, vì mầm non là nền tảng của
ngành giáo dục. Cho nên giáo viên mầm non là người có trách nhiệm tìm những
biện pháp hữu hiệu để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ nhằm tạo ra những con người
phát triển toàn diện.
Trẻ em là công dân của xã hội, là thế hệ tương lai của đất nước nên ngay từ
thủa lọt lòng chúng ta cần chăm sóc giáo dục trẻ thật chu đáo. Đặc biêt giáo dục thể
chất (GDTC) cho trẻ càng có ý nghĩa quan trong hơn bởi giáo dục thể chất là một
trong những lĩnh vực giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ. Giáo dục phát triển thể
chất cho trẻ không chỉ đơn thuần dạy múa hay dạy vận động mà mục đích là để
phát triển cơ, bắp, xương khớp…toàn thân thông qua các động tác là cơ hội phát
huy năng lực vận động tiềm ẩn của đứa trẻ . Hơn nữa GDTC cho trẻ mầm non càng
có ý ngĩa quan trọng hơn bởi cơ thể trẻ đang phát triển mạnh mẽ, hệ thần kinh, cơ
xương hình thành nhanh, bộ máy hô hấp đang hoàn thiện, cơ thể trẻ còn non yếu dễ
đẽ bị phát triển lệnh lạc, mất cân đối nếu không được chăm sóc giáo dục đúng đắn
thì có thể gây nên những thiếu sót trong sự phát triển cơ thể trẻ mà không thể khắc
phục được. Trẻ được vận động một cách phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự
phát triển của hệ thần kinh, giúp cho quá trình cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy
phát triển tốt. Đông thời củng cố cho trẻ những kiến thức về sự vật hiện tượng xung
quanh như tư thế của động vật, những hiện tượng tự nhiên, xã hội. Ngoài ra thông
qua giáo dục phát triển thể chất còn giúp trẻ phát triển tình cảm, xã hội, vì giáo dục
thể chất sẽ giúp trẻ nâng cao nhận biết bản thân, phát triển ở trẻ một số thói quen,
phẩm chất đạo đức như ý chí, tinh thần tập thể, hứng thú với hoạt động chung, lòng
mong muốn giúp đỡ lẫn nhau, tính thẳng thắn, khiêm tốn, tính trung thực, công
bằng…
Như vậy việc tìm hiểu cách tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ
để từ đó tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho
trẻ là một việc làm rất quan trọng trong việc chăm sóc , bảo vệ sức khoẻ của trẻ. Là
giáo viên ngành học mầm non nhất lại là giáo viên dạy ở trường mầm non nông
thôn vấn đề đặt ra hiện nay đối với tôi là cách tổ chức các hình thức giáo dục thể
chất cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường ra sao?
Xuất phát từ những vấn đề trên , đễ nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục
trẻ trong ngành học mầm non tôi đã mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “ Một số
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi” .
Mục đích nghiên cứu:
Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất
cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhất. Ngoài ra tôi
viết sáng kiến kinh nghiệm này nhằm mục đích giúp tôi mạnh dạn sáng tạo hơn
trong việc giảng dạy.
3


Đối tượng nghiên cứu.
“ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4
– 5 tuổi” ở Trường mầm non Hoằng Đạt.
Phương pháp nghiên cứu.
Để tổ chức được tốt hoạt động này tôi dùng các phương pháp sau:
Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận
động.
Giải pháp 2: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ .
Giải pháp 3: Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng:
+ Hình thức cả lớp.
+ Hình thức theo dòng chảy.
+ Hình thức luân phiên thay đổi bài tập.
+ Hình thức tập theo nhóm.
+ Hình thức tập cá nhân.
+ Hình thức trò chơi.
Giải pháp 4: Sử dụng đồ dùng trực quan.
Giải pháp 5: Làm đồ dùng phục vụ phát triển vận động từ nguyên vật liệu
phế thải.
Giải pháp 6: Xây dựng bài tập vận đảm bảo tính khoa học và hệ thống đảm
bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ..
Giải pháp 7: Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập Erobic vào
bài tập phát triển chung.
Giải pháp 8: Tổ chức cho trẻ giao lưu vận động với các trẻ lớp khác trong
khối.
Giải pháp 9: Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để củng
cố và nâng cao khả năng vận động cho trẻ.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận.
Khi nói đến thể chất chúng ta có thể nghĩ ngay rằng đó là chất lượng của cơ
thể con người có thể sử dụng vào thực tiễn một việc nào đó trong học tập, lao động,
thể thao...Vận động có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cơ thể, ở
mỗi một giai đoạn thì nhu cầu vận động của trẻ là khác nhau. Vì vậy khi lập
chương trình giáo dục thể chất nhằm phát triển vận động cần dựa trên những cơ sở
sau:
+ Các bài tập vận động phải phù hợp với từng độ tuổi làm sao gây được
hứng thú cho trẻ.
+ Các bài tập vận động có tác dụng chung đến toàn bộ cơ thể, kích thích
được cơ thể.
+ Cùng với việc dạy trẻ các bài tập vận động chúng ta cũng phải chú ý đến
việc phát triển các kỹ năng, tố chất vận động.

4


+ Cần tăng cường ưu tiên các nhóm cơ bắp còn yếu về mặt sinh lý và giáo
dục tư thế đúng cho trẻ, giúp trẻ có một thân hình cân đối, các động tác nhẹ nhàng
chính xác.
+ Sự phát triển vận động được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong
phú phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo như trò chơi vận động, thể
dục sáng, tiết học thể dục, dạo chơi, các trò chơi thể thao lao động.
Do đó phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ em
cần được tiến hành một cách mạnh mẽ, toàn diện, cần được sự quan tâm ủng hộ của
toàn xã hội, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt nhất.
2.2: Thực trạng.
Năm học: 2017 - 2018, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4 – 5 tuổi, tổng số
trẻ 40 cháu: Trong đấy 23 nữ, 17 nam, trong quá trình thực hiện và tổ chức hoạt
động tại lớp tôi đã gặp phải những thuận lợi và khó khăn sau:
2.2.1 Thuận lợi:
Năm học: 2013 - 2014 nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc
gia mức độ 1. Năm học: 2015 – 2016 được sở giáo dục đánh giá trường đạt tiêu
chuẩn chất lượng mức độ 2. Đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.
Trường lớp khang trang sạch sẽ, có tương đối đầy đủ các tiện nghi cần thiết, đặc
biệt trong năm học 2016 - 2017 nhà trường được cấp thêm 2 ti vi màn hình rộng kết
nối internet cho khối 3 – 4 tuổi. Như vậy nhà trường đã có 6 ti vi kết nối internet để
phục vụ cho việc học và chơi của trẻ. Và làm thêm các đồ dùng đồ chơi tương đối
đầy đủ phục vụ cho việc học tập và vui chơi của trẻ.
Hàng năm chúng tôi được học lớp bồi dưỡng trong hè và dự các buổi
chuyên đề của phòng, của trường bạn và nhà trường tổ chức. Đó cũng là điều
kiện để tôi được học tập, củng cố thêm kiến thức phục vụ cho tiết dạy của mình.
Ngay từ đầu năm học và trong năm học tôi căn cứ vào kế hoạch chuyên môn
mà hiệu phó đã xây dựng để lên kế hoạch cụ thể cho từng chủ đề.
Đối với trẻ, đa số trẻ của lớp nhanh nhẹn, có sức khoẻ tốt để tham gia vào
các hoạt động của lứa tuổi.
2.2.2.Khó khăn:
Bên cạnh những điều kiện thuận lợi trên song cũng không thể tranh khỏi
những khó khăn:
Trẻ 4 - 5 tuổi chưa có nhiều vốn sống nên cũng còn hạn chế nhiều trong các
trò chơi.
Một số trẻ khi ở nhà được bố mẹ nuông chiều và chưa quan tâm đến việc rèn
kỹ năng cho trẻ, để trẻ chơi tự do là chủ yếu nên khi đến trường các kỹ năng của trẻ
còn hạn chế, đặc biệt là các kỹ năng chơi trong hoạt động vui chơi.
Một số trẻ trong lớp còn có tính thụ động ít giao lưu trong giờ chơi.
Trong lớp có trẻ còn nói ngọng, nói lắp, khả năng kiềm chế hành vi, cảm xúc
kém.
- Sân tập không có khu tập riêng biệt.
- Một số dụng cụ thể dục chưa đầy đủ, chưa phong phú .
5


- Nhận thức của phụ huynh về môn giáo duc thể chất không quan trọng mà
chỉ là một môn phụ không cần quan tâm.
- Đa số phụ huynh không quan tâm việc đến trường các cháu được học
những gì, mà chỉ thích cho trẻ viêt chữ, làm toán như lớp 1 phổ thông.
Để mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất là điều mà những người làm công tác
giáo dục phải quan tâm. Tôi cho rằng thành công của công tác này không thể thiếu
sự kết hợp chặt chẽ từ ba lực lượng: Gia đình- Nhà trường - Xã hội.
2.3: Giải pháp thực hiện.
2.3.1: Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng
góc vận động
- Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường xây dựng và căn cứ vào nội
dung trong chương trình theo độ tuổi. Căn cứ vào thời gian/ thời điểm thực hiện bài
tập ở vào giai đoạn nào của chương trình năm học. Căn cứ vào mức độ phát triển,
khả năng thực tế của trẻ, tôi đã xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập luyện
cho trẻ, xác định độ khó của từng bài tập và sắp xếp theo trình tự để đưa vào hướng
dẫn trẻ cho phù hợp đi từ dễ đến khó đảm bảo củng cố, phát triển những vận động
trẻ đã biết, đồng thời chuẩn bị cho những kỹ năng vận động cao hơn. Nội dung
trong chương trình đã được trình bày theo từng loại vận
động và theo mức độ tăng dần từ dễ đến khó, đồng thời phù hợp với từng chủ đề
chủ điểm, phù hợp với các hoạt động khác và các sự kiện . Khi lập được kế hoạch
tổ chức rồi tôi thấy rất yên tâm và thực hiện rất hiệu quả.
• VD: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
LỚP 4A NĂM HỌC 2017 – 2018
STT CHỦ ĐỀ
1
Trường
Mầm
non
2

Bản thân

3

Gia đình

NỘI DUNG
- Đi và chạy.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết đi, chạy bằng 2 chân thay
đổi theo hiệu lệnh của cô.
- Đập bắt bóng tại chỗ.
- Đập bóng thẳng hướng bằng 2
tay và bắt đươc bóng.
- Bò dích dắc qua 5 điểm.
- Biết bò liên tục qua các điểm.
- Bật liên tục về phía trước
- Bật nhảy bằng cả 2 chân
- Chuyền bóng qua chân.
- Chuyền đúng không làm rơi
bóng.
- Tung bóng lên cao và bắt -Tung bóng lên thẳng hướng,
bóng.
không làm rơi bóng và bắt bóng
bằng 2 tay.
- Bò bằng bàn tay – bàn chân - Bò luôn phiên tay nọ chân
3 – 4m.
kia.
- Đập bắt bóng tại chỗ.
-Đập bóng thẳng hướng bằng 2
6


4

5

6

7

tay và bắt đươc bóng.
- Bò thấp chui qua cổng.
- Tự tin khi chui qua cổng .
- Ném xa bằng 1 tay, hai - Biết cách cầm bao cát và ném
tay.
mạnh về phía trước
- Tung bóng với người đối - Biết cách tung và bắt bóng không
diện.
làm rơi bóng.
Nghề
- Chạy nhanh 15m trong - Chạy nhanh đều.
nghiệp
khoảng 10 giây.
- Bật liên tục về phía trước.
- Bật nhảy bằng cả 2 chân.
- Bò dích dắc qua 5 điểm.
- Biết bò qua khe của hộp,
không làm chạm hộp
Thế
giới - Chuyền bóng qua đầu, - Chuyền đúng không làm rơi
thực vật
qua chân
bóng.
- Chuyền, bắt bóng sang 2 - Chuyền đúng hướng, không
bên theo hàng ngang.
làm rơi bóng.
- Đi bằng gót chân.
- Biết cách đi kiễng gót.
- Đi khụy gối đi lùi.
- Biết cách đi khụy sau đó đó lùi
lại.
Thế
giới - Tung và bắt bóng
-Tung bóng lên thẳng hướng ,
động vật
không làm rơi bóng và bắt bóng
bằng 2 tay.
- Bò chui qua ống dài - Tự tin khi chui qua ống dài 1,2
1,2x0,6m.
x 0,6m.
- Bò dích dắc qua 5 điểm.
- Biết bò liên tục qua các điểm
Giao thông

- Ném xa.
-

8

Một số hiện
tượng
tự
nhiên

-

-

- Biết cách cầm bao cát và ném
mạnh về phía trước.
Chuyền bóng qua đầu qua - Chuyền đúng không làm rơi
chân.
bóng.
Ném bóng trúng đích.
- Biết cách cầm bao cát và ném
trúng đích.
Chạy theo đường dích - Biết chạy thay đổi hướng theo
dắc.
đường dích dắc.
Đi trong đường hẹp.Tung - Khi đi mắt nhìn thẳng. Tung
và bắt bóng.
bóng lên thẳng hướng ,
không làm rơi bóng và bắt bóng
bằng 2 tay.
Trườn theo hướng thẳng. - Biết trườn phối hợp tay nọ chân
kia
Trườn qua vật cản
- Trườn qua vật cản phối hợp
tay nọ chân kia.
7


9

Quê hương - Bật chụm, tách chân, đập và - Bật liên tục tách và chụm chân,
– Đất nước bắt bóng.
đập bóng và bắt bóng bằng 2 tay
– Bác Hồ
không làm rơi bóng.
Bật nhảy và tiếp đất bằng cả 2
chân
- Đi trên ghế thể dục, tung và - Đi thăng bằng trên ghế , tung
bắt bóng
bóng lên cao và bắt bóng bằng 2
tay không làm rơi bóng.
- Trèo qua ghế dài 1,5m x - Trèo lên bằng tay nọ chân kia
30cm
- Chạm đất nhẹ nhàng bằng hai
- Bật xa 50 cm
đầu bàn chân và giữ được thăng
bằng.
- Trườn sấp, bò chui qua
- Trườn áp sát ngực vào sát ghế
cổng
phối hợp tay nọ chân kia, bò chui
qua cổng không chạm vào cổng.
Sau khi xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập luyện cho trẻ tôi tiếp
tục xây dựng “góc vận động”. Xây dựng góc vận động , để thuận tiện cho trẻ sử
dụng tôi sắp xếp các đồ dùng dụng cụ để cho trẻ dễ lấy, dễ sử dụng. Đến mỗi hoạt
động như thể dục sáng, giờ học thể dục, hoạt động ngoài trời trẻ có thể tự lấy đồ
dùng đồ chơi phù hợp với vận động mà giáo viên yêu cầu. Ngoài ra khi xây dựng
góc vận động trẻ có thể tự tham gia vận động khi trẻ được bố mẹ đón và cho chơi ở
sân trường, trẻ có thể rủ bạn cùng tập lại bài tập mà buổi sáng đã học cho bố mẹ
xem. Khi xây dựng góc vận động tôi nhận thấy trẻ lớp tôi tiến bộ nhiều hơn, trẻ
tham gia vận động tự nhiên và tích cực hơn, đồng thời phụ huynh lớp tôi thấy được
rõ hơn tầm quan trọng của giáo dục thể chất, họ quan tâm hơn đến sự vận động của
con mình, xem với vận động này, vận động kia con mình thực hiện được đến đâu,
có thực hiện tốt bài tập không, có mạnh dạn tự tin khi trèo thang hay đi trên cầu
thăng bằng không…
Giải pháp 2: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ .
Đối với thể dục sáng:

8


Hình ảnh: Trẻ tập thể dục sáng
Như chúng ta đã biết ,tác dụng của thể dục buổi sáng đối với trẻ em hàng
ngày có ý nghĩa to lớn về giáo dục và sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi
mẫu giáo và mầm non. Buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy tập thể dục đơn giản, trẻ
tích lũy được sự sảng khoái cho cả ngày.
Tập luyện thường xuyên như vậy , cơ thể của trẻ nâng cao hoạt động của các
cơ quan của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển những kỹ năng vận động cần thiết, củng
cố các nhóm cơ, hình thành tư thế đúng đắn. Thể dục sáng hàng ngày cho trẻ vào
một thời gian nhất định trước bữa ăn sáng.
Vì vậy tôi cho trẻ tập thể dục sáng hàng ngày vào một thời gian nhất định
sau giờ đón trẻ. Thời gian tập khoảng 10 phút. Cũng như các buổi tập khác, trẻ nên
mặc quần áo thích hợp để dễ vận động , Trang bị dụng cụ như gậy, nơ, vòng, …thể
dục phù hợp với động tác để tạo hứng thú cho trẻ tập. Giáo viên nên quan sát cách
đứng của trẻ, tư thế đầu, vai, mông và đặc biệt là cột sống của trẻ. Trẻ cần đứng
thẳng, vai thả đều, không lên gân, tay cử động thoải mái, không cúi đầu. Giữ cho
trẻ tư thế đứng ngay cả khi nghỉ, khi đi bộ, chạy và làm các cử động khác. Số lần
lặp lại mỗi bài tập phụ thuộc vào tính chất mỗi động tác, cũng như trình độ thể lực
của trẻ. Những bài tập khó, có khối lượng vận động lớn chỉ nên lặp lại 2- 3 lần, còn
động tác phát triển chung đối với tay, chân thì nên từ 4- 6 lần. Chọn động tác và sắp
xếp bài tập cho trẻ cần theo một số quy định. Trước hết động tác phải phù hợp và
hấp dẫn đối với trẻ em. Bài tập phải có tác động hoàn thiện kĩ năng đi, chạy, trèo,
ném, thúc đẩy sự hình thành tư thế đúng, gây sự hoạt động tích cực của các cơ quan
hô hấp, tuần hoàn, các nhóm cơ… Sẽ rất tốt nếu tổ chức thể dục buổi sáng bằng các
trò chơi vận động có chủ đề gồm 3 – 4 động tác thể dục. Không nên quên đi bộ, các
bài tập củng cố cơ vai, cơ chân, tay lưng, bụng, chạy 10- 15giây và đi bộ kết thúc
nhằm hồi tĩnh hô hấp, điều hòa hoạt động tim, chuyển dần cơ thể vào trạng thái yên
tĩnh bình thường. Mỗi lần tập thể dục sáng cần thay đổi chủ đề trò chơi. Sự đa dạng
đó phụ thuộc vào óc tưởng tượng của mỗi chúng ta.
9


* Thể dục giờ học :
+ Khởi động:
Để trẻ tập trung chú ý, tôi sử dụng tín hiệu khác nhau như : trống, xắc xô,…
Ngoài ra, tôi còn sử dụng tín hiệu âm thanh- âm nhạc, đó là tín hiệu dễ thu hút sự
chú ý của trẻ. Tuy nhiên, trong một tiết học tôi chỉ sử dụng một loại dụng cụ tín
hiệu thống nhất để khỏi ảnh hưởng đến sự chú ý của trẻ. Bên cạnh những tín hiệu
trên, tôi có thể sử dụng khẩu lệnh, mệnh lệnh.
Tôi cho trẻ đi bộ thành vòng tròn khép kín, cô đi vào phía trong vòng tròn
ngược chiều với trẻ để theo dõi và điều khiển trẻ tập. Cho trẻ đi thường phối hợp
với các kiểu đi: đi kiễng gót, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi như vậy
khoảng 2 - 3lần. Sau đó, cho trẻ chuyển sang chạy thay đổi tốc độ: chậm- nhanhchậm. Hoặc cuối phần khởi động, tôi có thể cho trẻ chơi một trò chơi vận động nhẹ
nhàng như: “Tiếng gọi của ai?”, “Chuông reo ở đâu?”, có tác dụng làm cho trẻ phấn
khởi, thích thú trước khi chuyển sang phần trọng động.
+ Trọng động:
Tập những động tác mới, hoặc ôn động tác cũ hay nâng cao trình độ luyện
tập của trẻ.
- Rèn luyện phát triển thân thể toàn diện và các tố chất thể lực.
Bồi dưỡng và giáo dục ý chí, phẩm chất đạo đức tốt cho trẻ.
-Thực hiện bài tập phát triển chung:
- Phát triển và rèn luyện các nhóm cơ chính; cơ bả vai, cơ chân, cơ mình,
những động tác phát triển hệ hô hấp và những động tác hỗ trợ cho bài tập vận động
cơ bản.
Ví dụ: Bài tập vận động cơ bản là “Bật xa”thì khi chọn động tác cho bài tập
phát triển chung, tôi chú ý chọn động tác chân và động tác bật nhảy và tập động tác
này số lần nhiều hơn các động tác còn lại. Hoặc bài tập vận động cơ bản là “tung
bóng”, nhiệm vụ chính là chọn động tác tay đưa từ dưới lên cao và tập động tác này
số lần nhiều hơn các động tác còn lại.
Khi tập, nên cho trẻ cầm các dụng cụ như cờ, nơ, gậy thể dục,…nhưng các
dụng cụ đó phải phù hợp với vận động và không gây mệt mỏi cho trẻ. Các dụng cụ
đó phải tạo cho trẻ lượng vận động chính xác, được sắp đặt theo từng thể loại để dễ
lấy và phân phát cho trẻ. Khi chia dụng cụ cho trẻ, giáo viên phải lựa chọn các biện
pháp sao cho không mất thời gian và phải được tiến hành nhanh, gọn. Cần chú ý
kết hợp sử dụng dụng cụ và tập tay không cho trẻ để trẻ có cảm giác đúng về động
tác khi tập không có dụng cụ.
+Vận động cơ bản
Hình thành và vận động kĩ năng cơ bản ở trẻ. Cô cần hướng dẫn tỉ mỉ tiến
hành theo các bước sau : Cho 1 trẻ lên làm mẫu, cô tập mẫu, cho một số trẻ tập thử,
cả lớp tập. Tôi áp dụng các hình thức tổ chức: Cả lớp, nhóm, cá nhân tùy thuộc vào
bài tập và khả năng của trẻ.
Ví dụ : Dạy cho trẻ thực hiện bài tập “Bật chụm tách chân“ cô giáo có thể gợi
ý:
10


- Cô giới thiệu hôm nay là sinh nhật bạn búp bê đấy. Bạn nhờ cô mời các con
đến dự sinh nhật cùng với bạn. Nhưng bạn lại muốn các con khi đến nhà bạn phải
thi bật chụm tách chân xem ai đến nhà bạn trước hơn. Bạn nào giỏi lên bật đến nhà
bạn búp bê trước nào.
Cô chú ý kỹ năng, cho trẻ nhận xét.
-Cô làm mẫu lần 1.
-Cô làm mẫu lần 2 giải thích :Tư thế chuẩn bị cô dứng trước vạch xuất phát 2 tay
cô chống hông, 2 chân chụm, khi có hiệu lệnh cô bắt đầu nhún 2 chân dùng sức
mạnh bật chụm tách chân liên tục về phía trước.
-Lớp thực hiện lần lượt (cô quan sát sửa sai )
- Chia 2 nhóm thi đua thực hiện { cô bao quát và sửa sai )

Hình ảnh: Trẻ bật chụm tách chân
* Trò chơi vận động
Củng cố rèn luyện và hỗ trợ cho bài tập vận động cơ bản. Tôi lựa chọn
những trò chơi vận động cơ bản như trò chơi: chuyền bóng qua đầu , Chó sói xấu
tính , bắt chước tạo dáng ,cáo và thỏ …
Ví dụ 1 : Bài tập vận động đi, chạy, thì trò chơi vận động là “Đi, chạy theo
tính hiệu”; bật chụm chân về phía trước thì trò chơi vận động là “Kéo co”. Mục
đích nhằm rèn luyện những kỹ năng của các vận động cơ bản.
* Hồi tĩnh:
Đưa cơ thể về trạng thái bình thường sau quá trình vận động liên tục. Tôi
phải làm cho trẻ có cảm giác thoải mái, phấn khởi đỡ mệt mỏi, không chán học. Tôi
có thể tiến hành nhiều hình thức : cho trẻ đi vòng tròn, hít thở.
Giải pháp 3: Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng:
+ Hình thức cả lớp
11


Hình thức này giúp tất cả trẻ thực hiện đồng thời cùng một lúc các bài tập.
Đây là phương pháp rất hiệu quả để đạt được mật độ động cao và đảm bảo sự tích
cực vận động cho trẻ trên giờ thể dục. Loạt giờ học này được sử dụng rộng rãi để
dạy trẻ làm quen với các vận động mới và củng cố chúng. Tuy nhiên cũng phải lưu
ý rằng, khi tổ chức giờ học theo hình thức này, giáo viên không thể cùng một lúc
quan sát được việc thực hiện vận động của tất cả trẻ và trẻ cũng chưa biết cách
quan sát các hành động vận động của những trẻ khác. Nên áp dụng loại giờ học này
đối với việc thực hiện những vận động không yêu cầu bảo hiểm để tránh cho trẻ
khỏi bị chấn thương.
Ví dụ: khi cho trẻ tập bài tập: “Lăn bóng” tôi cho trẻ tập đồng loạt

Hình ảnh: Trẻ lăn bóng
+ Hình thức theo dòng chảy:
Tổ chức cho trẻ thực hiện các bài tập theo thứ tự, lần lượt như một dòng
chảy, liên tục không dán đoạn. Phương pháp này rất hữu ích để củng cố, rèn luyện
kỹ năng, kỹ sảo vận động và các tố chất thể lực.
+ Hình thức luyện tập theo nhóm:
Chia trẻ thành các nhóm, mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ vận động riêng
biệt. Phương pháp này cho phép sử dụng hợp lý, hiệu quả thời gian của giờ học,
giáo dục ý thức tự giác, độc lập trách nhiệm, tự kiềm chế cho trẻ, đảm bảo duy trì
mật độ động cao và sự tích cực vận động của trẻ.

12


Hình ảnh: Trẻ tập theo nhóm
+ Hình thức luyện tập cá nhân:
Tổ chức luyện tập riêng cho từng trẻ, các trẻ khác quan sát bạn thực hiện vận
động. Giá trị của giờ học cá nhân này là chú ý được đến việc thực hiện vận động,
phát hiện kịp thời những thiếu sót của từng trẻ và có biện pháp giúp đỡ trẻ kịp thời.
Ví dụ: khi cho trẻ tập bài tập: “ Bò thấp chui qua ống” Tôi cho lần lượt từng
trẻ lên vận động các trẻ khác quan sát bạn làm.

Hình ảnh: Trẻ bò thấp chui qua cổng
13


Sự kết hợp các phương pháp luyện tập cả lớp và luyện tập theo nhóm có thể
làm sinh động hoạt động thể chất. Tổ chức luyện tập theo nhóm là một cách để tăng
mật độ động của giờ học với điều kiện việc thực hiện vận động diễn ra liên tục.
+ Hình thức trò chơi:
Phương pháp này có tác dụng gây hứng thú cho trẻ, khi tham gia vào trò
chơi, trẻ vận động tích cực hơn, tự nhiên, thỏa mái. Trò chơi vận động cũng có thể
là vừa đồng thanh đọc một bài thơ, bài ca, bài đồng dao, vừa hát, vừa vận động...
Giáo viên cần lựa chọn các bài thơ, bài ca về nội dung phải ngắn gọn dễ
thuộc và phù hợp với chủ đề chủ điểm, bài thơ và bài ca phải vui nhộn.
Ví dụ: bài thơ “con sói xấu tính”, trước khi chơi giáo viên cần giúp trẻ
đọc lại bài thơ, nếu trong trò chơi có sự phân vai thì giáo viên giúp trẻ tự chọn vai
chơi của mình.
Khi chơi trò chơi vận động, hệ vận động được củng cố, các hệ cơ bắp của
cơ thể trẻ trở nên rắn chắc hơn, tăng cường sức khỏe cho trẻ, tạo điều kiện cho việc
rèn luyện thể lực.
* Lưu ý: trước khi chơi giáo viên cần đưa ra cách chơi – luật chơi, sự
phân thắng thua trong khi chơi vẫn phải đảm bảo.
Ở một tiết học thể chất chúng ta cũng hết sức quan tâm đến quá trình quan
sát trẻ 1 cách tổng thể trong mọi hoạt động. Cần tạo mối quan hệ gần gũi với trẻ,
động viên, khuyến khích những trẻ nhút nhát, rụt rè tạo môi trường hòa đồng để trẻ
cùng tham gia hoạt động với nhóm bạn, giúp trẻ tích cực trong hoạt động.
Giải pháp 4: Sử dụng đồ dùng trực quan

Hình ảnh: Cô phân tích mẫu trên đồ dùng trực quan.
14


Trẻ mầm non có tư duy và nhận thức theo lối trực quan cảm tính, vì vậy mọi
hoạt động giảng dạy đối với lứa tuổi này đều cần phải sử dụng những hình mẫu
trực tiếp và hấp dẫn. Tôi đã hình thành cho trẻ những thói quen vận động dựa trên
cơ sở cảm giác một cách trực tiếp với động tác. Có hai hình thức:
+ Giảng dạy trực quan là làm mẫu trực tiếp cho trẻ quan sát (trực quan trực
tiếp)
+ Dùng lời nói để mô tả động tác kèm với hình ảnh, mô hình cho trẻ hình
dung ra cách tập (trực quan gián tiếp). Khi giảng dạy giáo dục thể chất cho trẻ mầm
non cô cần phải phối hợp vận dụng cả hai loại trực quan trên, nhất là ở giai đoạn
đầu khi mới học động tác vì ở giai đoạn này, nguyên tắc trực quan là tiền đề để trẻ
tập và làm quen với động tác mới.
Giải pháp 5: Làm đồ dùng phục vụ phát triển vận động từ nguyên vật
liệu phế thải.
Mục đích của giải pháp này nhằm phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên,
nhân viên, đáp ứng kịp thời việc dạy học, bổ sung và làm phong phú, đa dạng thêm
đồ dùng, đồ chơi bằng nguyên vật liệu cho trẻ ; đồng thời giảm một phần chi phí
trong việc mua sắm đồ dùng đồ chơi, xây dựng môi trường vận động đáp ứng cho
thực hiện phát triển vận động cho trẻ.

Hình ảnh: Ống thể dục làm bằng vật liệu phế thải

15


.Giải

pháp 6: Xây dựng bài tập vận động đảm bảo tính khoa học và hệ
thống, đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân khuyến khích tính
tự giác và tích cực ở trẻ.
Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ, khả
năng tiếp thu của trẻ mầm non, tôi cần phải xây dựng bài tập sao cho phù hợp, cân
đối vận động giữa chân và tay, giữa cơ quan vận động và cơ quan nội tạng, giữa các
tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo của cơ thể…Việc giảng dạy giáo dục thể chất cần
phải có hệ thống cụ thể và toàn diện như vậy, và cần nâng dần độ khó của các bài
tập để cơ thể trẻ quen dần với vận động, các cơ quan và hệ thống trong cơ thể tăng
dần khả năng thích ứng. Trong khi đưa vào giảng dạy cũng cần lưu ý dạy từ dễ đến
khó, từ đơn giản đến phức tạp, khối lượng vận động từ ít đến nhiều, và phải thường
xuyên luyện tập, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng phát triển của trẻ để
làm cơ sở xây dựng các hệ thống tập luyện về sau .
Bởi giáo dục thể chất cho trẻ là một quá trình sư phạm, cho nên tôi không
những phải dạy cho trẻ biết bắt chước, mô phỏng, làm đúng được các động tác vận
động mà còn phải thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất đạo đức,
mà tiêu biểu trong đó là ý thức tự giác, tích cực, khả năng chịu đựng và tập trung ý
chí trong hoạt động thể dục thể thao. Những giờ học giáo dục thể chất thường đòi
hỏi trẻ phải vận động tích cực, đôi khi điều đó quá dồn dập so với những hoạt động
thường ngày của trẻ, bên cạnh đó, cơ thể trẻ còn non nớt, khả năng tập trung kém,
khiến trẻ khó mà theo kịp được nội dung bài học. Nhiệm vụ của cô là phải thường
xuyên bồi dưỡng cho trẻ có thói quen lắng nghe những lời chỉ bảo trong quá trình
tập luyện, đồng thời cũng khuyến khích trẻ tự giác tích cực trong hoạt động. Kèm
theo đó cô cũng cần không ngừng cải tiến phương pháp dạy, lựa chọn nội dung cho
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ, để trẻ có thể theo kịp bài học một
cách tự nhiên nhất.
Khi giảng dạy giáo dục thể chất, cần phải hiểu rõ đặc điểm cá nhân của trẻ để
từ đó xây dựng chương trình vận động, nội dung, phương pháp và khối lượng vận
động sao cho phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ. Nếu bài dạy có nội dung quá
đơn giản, khối lượng vận động quá ít sẽ khiến tác dụng rèn luyện cơ thể không cao
và cũng khiến cho người tập không hứng thú. Ngược lại, nếu nội dung và lượng
vận động quá cao có thể sẽ khiến người tập sợ hãi và không tiếp thu được bài tập.
Bên cạnh đó, trong một lớp học, trình độ và sức khỏe của học sinh là không đồng
đều, giáo viên ngoài việc quan tâm đến sức khỏe chung của toàn lớp còn cần phải
tìm cách hướng dẫn riêng và giúp đỡ từng trẻ cá biệt trong lớp. Biện pháp này cần
được thực hiện dựa trên sự quan tâm và thấu hiểu đặc điểm cá nhân từng trẻ của
giáo viên.

16


Hình ảnh: Trẻ đi trên ghế thể dục
Giải pháp 7: Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập
Erobic vào bài tập phát triển chung
Theo chương trình giáo dục trẻ mầm non cấu trúc một tiết học giáo dục thể
chất bao gồm 3 phần: Phần khởi động, trọng động và hồi tĩnh. Thường thì các giáo
viên tổ chức phần khởi động cho trẻ hát bài: “ một đoàn tàu” đi các kiểu chân
sau đó về hàng tập bài tập phát triển chung là các động tác tay – chân – thân –
bật với nhịp hô của cô,… nếu tiết thể dục nào tôi cũng cho trẻ tập như vậy thì
trẻ sẽ chán, uể oải trong giờ học, không phát huy tính tích cực vận động ở trẻ. Cụ
thể: Với phần khởi động tôi dẫn dắt hoặc kể câu chuyện phù hợp với chủ đề cho trẻ
hát một bài hát phù hợp với chủ đề và đi khởi động kết hợp các kiểu chân. Sau đó
cho trẻ về đội hình hàng dọc điểm số, tách hàng để tập bài tập phát triển chung. Bài
tập phát triển chung tôi lựa chọn là bài tập Erobic có động tác phù hợp với bài tập
vận động cơ bản đầy đủ các động tác tay – chân – thân – bật có nhịp dầy đủ, có
động tác nhấn mạnh cho vận động cơ bản. Và khi tập vận động cơ bản, quá trình trẻ
tập tôi cho trẻ tập cùng nhạc, nhạc là những bài hát phù hợp với chủ đề, khi tập
cùng bài hát trẻ rất hào hứng thực hiện bài tập của mình. Đến phần hồi tĩnh tôi cho
trẻ vận động nhẹ nhàng như: c kết hợp với nhạc du dương, nhẹ nhàng tạo
cho trẻ thấy thoải mái và vui vẻ như: chim bay. Khi đưa biện pháp này vào
dạy trẻ trong tiết học giáo dục thể chất tôi thấy trẻ lớp tôi học tốt hơn, hứng thú
hơn và kiến thức, kỹ năng của trẻ được nâng lên rõ rệt.

17


Hình ảnh: Trẻ tập arobic
Giải pháp 8: Tổ chức cho trẻ giao lưu vận động với các trẻ lớp khác
trong khối
Khi trẻ đến trường học trẻ được tham gia học tập vui chơi cùng các bạn ở lớp
của mình . Để mở rộng mối quan hệ bạn bè không những ở trong lớp mà với
các bạn ở lớp khác để trẻ được giao lưu học hỏi, giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong
giao tiếp, mạnh dạn chia sẻ cảm xúc và thể hiện mình, trẻ giao lưu và trực tiếp
tham gia hoạt động tôi đã cho trẻ tham gia giao lưu cùng các trẻ khác trong
khối.
Ví dụ: + Tôi cùng các cô giáo ở lớp tổ chức cho trẻ giao lưu kéo co cùng các
bạn trong khối mẫu giáo lớn. khi được tham gia giao lưu trẻ rất phấn khởi trẻ vận
động hết sức mình kéo co để giành phần thắng về mình.

18


Hình ảnh : Trẻ kéo co giao lưu với các khối lớp
Giải pháp 9: Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để
củng cố và nâng cao khả năng vận động cho trẻ

Hình ảnh: Trẻ chơi mèo đuổi chuột
19


Biện pháp này rất cần thiết để đảm bảo và giữ vững kết quả của bài tập trước
và duy trì thói quen vận động đã tiếp thu được, đồng thời củng cố sự bền vững cho
những thói quen này trong cơ thể. Để vân dụng biện pháp này trong giảng dạy giáo
dục thể chất, tôi cho trẻ tập đi tập lại động tác thật nhiều lần để trẻ hình thành phản
xạ có điều kiện với động tác đó. Nhờ việc củng cố những biểu tượng vận động này,
trẻ sẽ có trong mình những vận động cơ bản rất chắc chắn và có tính ứng dụng cao
trong tương. Sau đố tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi. Khi cho
trẻ tham gia hoạt động ngoài trời tôi cho trẻ tham gia vận động dưới hình thức vui
chơi, dựa trên những kỹ năng đã học ở trên tiết học trẻ vừa chơi vừa củng cố lại
những kiến thức đã học.
Giáo viên cần phối hợp các biện pháp giảng dạy: lời nói, trực quan làm
mẫu, luyện tập để buổi tập thêm phong phú, kích thích trẻ tích cực hoạt động vận
động. Bên cạnh đó, tôi luôn động viên giáo dục trẻ ăn hết khẩu phần và đầy đủ các
chất dinh dưỡng để cơ thể thêm khỏe mạnh.
Ngoài ra, bản thân tôi luôn trao đổi với phụ huynh về sự phát triển thể chất
của trẻ cũng như các vấn đề phát triển khác về thẩm mỹ, ngôn ngữ... của trẻ là rất
cần thiết. Cùng với phụ huynh, các bác cấp dưỡng động viên khuyến khích trẻ ăn
nhiều, ăn hết khẩu phần đầy đủ các chất dinh dưỡng, thường xuyên vận động tập
thể dục để cơ thể khỏe mạnh và phát triển bình thường.
Theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng theo kỳ mỗi năm 3 kỳ .
Qua quá trình thực hiện giảng dạy có áp dụng các phương pháp như đã nêu trên
và theo dõi lớp học của mình, bản thân tôi nhận thấy trong quá trình thực hiện
giảng dạy thể lực của các cháu phát triển tốt.
2.4. Hiệu quả
Khi vận dụng linh hoạt và sáng tạo các phương pháp trong việc giáo dục phát
triển thể chất cho trẻ, giúp trẻ phát triển một cách rõ rệt về nhiều mặt, trẻ tham gia
học tập một cách tích cực, hứng thú hơn, dẫn đến trẻ sẽ thành thục kỹ năng, kỹ xảo,
kết quả cuối cùng là trẻ phát triển mạnh về mặt thể hình và sức khỏe.
Đối với phụ huynh thấy được tầm quan trọng của việc phát triển thể chất cho
trẻ, luôn quan tâm đến sự phát triển sau này của con em mình. Cùng cô giáo phát
huy tiến bộ ngày càng cao hơn.
Kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu thực tiển những cháu đạt và
không đạt trong lĩnh vực phát triển thể chất như sau :
Stt
Năm học
Tổng số trẻ
Ghi chú
1
Đầu năm học
40
2017 - 2018
Đạt
%
Chưa đạt
%
24
2

Cuối năm
Đạt:
2017 - 2018
32
Bài học kinh nghiệm:

60

16

40

%
80

chưa đạt
8

%
20
20


Trải qua quá trình thực hiện sử dụng một số biện pháp và hình thức phát triển
tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất tôi rút ra được một số kinh nghiệm
sau:
- Để tổ chức tốt các giờ giáo dục thể chất cần có sự ủng hộ nhiệt tình của các
bậc phụ huynh.
- Khi tổ chức các giờ học giáo dục thể chất, cần có những hình thức phong
phú và đa dạng, lôi cuốn trẻ tham gia hoạt động.
- Môi trường cho trẻ tập luyện các kỹ năng vận động phải an toàn. Tạo cảm
giác cho trẻ an toàn, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin thể hiện mình thông qua vận động và
phối hợp các giác quan.
- Khi tổ chức phát triển thể chất cần cho trẻ có thời gian để trẻ luyện tập và
kiên trì theo đuổi một hoạt động nào đó mà trẻ muốn trải nghiệm thành công.
- Trẻ ở giai đoạn này rất hiếu động nhưng chúng ta không thể coi rằng trẻ đã
phát triển tất cả các kỹ năng vận động một cách tự nhiên.
- Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lí trẻ khi tổ chức các hoạt động thể dục cần
khuyến khích tính tích cực, tự giác ở trẻ. Tích cực làm đồ dùng đồ chơi phong phú,
hấp dẫn trẻ và phù hợp với lứa tuổi, với chủ đề. Chú ý tới những cháu yếu kém chậm, cháu cá biệt để truyền thụ kiến thức cho trẻ phù hợp với trình độ nhận thức
của trẻ. Tạo môi trường và tạo điều kiện cho trẻ được thường giao lưu với các lớp
và hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi. Để bắt nhịp với thời đại và những đổi mới trong
giáo dục là ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, giáo viên cũng cần tìm tòi
những nội dung và những thông tin cần thiết để thay đổi hình thức, gây hứng thú
cho trẻ nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ. Học tập và nghiên cứu tài liệu, các
chuyên đề, hội thi để tích luỹ thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân.
Một yếu tố cũng rất quan trọng đó là cần phối hợp cùng với phụ huynh để
thống nhất cùng quan điểm giáo dục trẻ. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục vì
việc chăm sóc giáo dục trẻ không chỉ riêng có trách nhiệm của nhà trường mà cần
có sự phối kêt hợp của gia đình và xã hội.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.
3.1. Kết luận:
Trong quá trình giáo dục thể chất cho trẻ không chỉ góp phần nâng cao về thể
chất mà còn góp phần phát triển về mặt tinh thần cho trẻ, từ đó trẻ có nhiều khả
năng thực hiện những nhiệm vụ giáo dục về nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ và tình
cảm xã hội, từ đó hình thành nhân cách cho trẻ.
Mỗi giáo viên người làm công tác giáo dục, ai cũng mong muốn xây dựng
những học sinh của mình trở thành người toàn diện. Vì vậy ngay từ bây giờ mỗi gia
đình, mỗi nhà trường, mỗi người giáo viên và xã hội chúng ta phải quan tâm nhiều
hơn, tích cực hơn, phải có những phương pháp phù hợp, biện pháp tích cực hơn
nữa trong quá trình phát triển giáo dục thể chất cũng như các mục tiêu khác của
giáo dục trẻ.
Giáo viên cần chú trọng quan tâm đến hứng thú của trẻ, trẻ có hứng thú học
tập thì mới tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Chính vì vậy tạo hứng thú cho trẻ
21


là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết, điều này không phải là việc làm đơn giản
mà các nhà giáo dục cần có sự đầu tư suy nghĩ tìm tòi, cần phải dành thời gian và
sự sáng tạo cần cho trẻ những gì tốt đẹp nhất trong điều kiện có thể.
Vì vậy cần cho trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động trong trường mầm
non, trong đó hoạt động giáo dục thể chất là một hoạt động học rất cần thiết vì
chính nó đã xây dựng nền tảng về mặt tinh thần lẫn thể chất cho trẻ. Chính vì vậy
nên tôi mạnh dạn đưa ra: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi”
3.2: Kiến nghị.
* Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Mở các lớp chuyên đề thực hành vào dịp hè cho giáo viên được tham gia
- Cho giáo viên đi tập huấn tại các trường có chất lượng trong tỉnh.
- Cấp thêm kinh phí để mua sám trang thiết bị dạy học.
* Với nhà trường:
Trong năm học tổ chức các đợt thao giảng để giáo viên học hỏi kinh nghiệm
phát huy được sự sáng tạo của giáo viên.
Tạo điều kiện để giáo viên được tham quan dự giờ ở các trường bạn để học
hỏi kinh nghiệm.
Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị
cho các nhóm lớp.Tiếp tục phối kết hợp với các đoàn thể tuyên truyền đến các bậc
phụ hiểu hơn tầm quan trọng của nghành học Mầm non.
Trên đây là: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể
chất cho trẻ 4 – 5 tuổi” tại trường mầm non Hoằng Đạt. Kính mong được sự ủng
hộ của các cấp và bạn bè đồng nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hoằng Hóa, ngày tháng 5 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN
của mình viết, không sao chép
nội dung của người khác.
Người viết

Lê Thị Hà

22


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ Mầm non. NXB Gáo dục
2. Phương pháp dạy các trò chơi dân gian cho trẻ Mầm non. NXB Kim Đồng
3. Tuyển tập Trò chơi dân gian Việt Nam, NXB Kim Đồng
4. Chương trình giáo dục Mầm non. NXB Giáo dục
5. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Bộ GD&ĐT

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×