Tải bản đầy đủ

skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 5 6 tuổi a2 tại trường mầm non yên lạc, huyện như thanh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHƯ THANH

TRƯỜNG MẦM NON YÊN LẠC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP
NÂNG CAO HIỆU QUẢ LỒNG GHÉP GIÁO DỤC
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI A2 TẠI
TRƯỜNG MẦM NON YÊN LẠC THEO QUAN ĐIỂM GIÁO
DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Người thực hiện: Phạm Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Yên Lạc
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

NHƯ THANH NĂM 2018
0MỤC LỤC
Nội dung

Mục
I
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
II
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
III
1
2

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Lí do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu


Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Phương pháp toán học để xử lý số liệu nghiên cứu
NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Cơ sở lí luận
Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
Thuận lợi
Khó khăn
Các giải pháp thực hiện để giải quyết vấn đề
Xây dựng kế hoạch cá nhân
Cô giới thiệu cho trẻ các nguồn năng lượng và ích lợi của năng
lượng, cách sử dụng các nguồn năng lượng an toàn, hiệu quả,
tiết kiệm
Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động
Trò chuyện, kể chuyện cho trẻ nghe về nội dung tiết kiệm năng
lượng
Cô giáo là tấm gương cho trẻ
Hoạt động nêu gương
Công tác tham mưu với nhà trường
Công tác phối kết hợp với phụ huynh
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo
dục, với bản thân, với đồng nghiệp và nhà trường
Đối với bản thân
Đối với phụ huynh
Đối với trẻ
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị

Trang
1
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
4
4
5
6
6
6
8
13
14
15
16
16
17
17
17
17
18
18
19

I. MỞ ĐẦU
1


1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Giáo dục mầm non là một nghệ thuật, là một khoa học. Mục tiêu của giáo
dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ
hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp
một; Hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và
phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa
tuổi, khơi dậy và tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các
cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời [1].
Với mục tiêu đó đã đặt ra cho giáo dục mầm non những nhiệm vụ mới là
không ngừng đổi mới về phương pháp và hình thức giảng dạy. Đặc biệt trong
năm học 2017-2018 toàn huyện đang thi đua áp dụng phương pháp giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm, đây là một quan điểm đúng đắn và mang lại hiệu quả giáo dục
cao. Đồng thời có nhiều các chuyên đề các nội dung mới được đưa vào lồng
ghép giáo dục trẻ, những nội dung đó là những vấn đề cấp thiết của xã hội, một
trong những nội dung đó là: “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Việc
làm này đòi hỏi tất cả mọi người cùng chung tay để làm. Nhưng để những việc
làm đó thật sự có hiệu quả thì chúng ta phải đi từng bước một. Bước đầu tiên
chúng ta sẽ làm đó là giáo dục trẻ. Vì trẻ em là tương lai của đất nước lúc này trẻ
như một tờ giấy trắng chúng ta phải vẽ những gì đẹp nhất và có ý nghĩa nhất lên
tờ giấy đó, thế hệ trẻ nếu được giáo dục tốt thì sẽ làm thay đổi được vận mệnh
của đất nước.
Như chúng ta đã biết xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng năng
lượng ngày càng cao. Nguồn tài nguyên thiên nhiên thì có hạn nhưng nếu con
người cứ khai thác mãi thì nguồn tài nguyên cũng sẽ bị cạn kiệt. Vậy làm thế
nào để đảm bảo nguồn năng lượng cho chúng ta sử dụng. Cách làm thiết thực và
hiệu quả nhất đó là chúng ta phải tiết kiệm năng lượng và đó như một câu khẩu
hiệu trong các sinh hoạt hàng ngày đối với mỗi người. “Hãy tắt khi không sử
dụng”. [2]
Tôi luôn trăn trở và tìm các biện pháp để tổ chức các nội dung lồng ghép
tiết kiệm năng lượng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để mang lại
hiệu quả cao nhất. Sau đây tôi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm của mình với
đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả lồng ghép giáo dục tiết kiệm
năng lượng cho trẻ 5-6 tuổi A2 tại Trường Mầm non Yên Lạc theo quan điểm
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Tìm ra một số biện pháp hữu hiệu nhất theo quan điểm giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm trong việc tổ chức lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng cho
trẻ từ đó đề xuất nhân rộng nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5-6 tuổi tại trường
mầm non Yên Lạc - Huyện Như Thanh.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
Đối tượng nghiên cứu: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả lồng ghép
giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 5-6 tuổi A2 tại Trường Mầm non Yên Lạc
theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
4.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận:
2


Gồm các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại và hệ thống hóa các
tài liệu và văn bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
4.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Gồm các phương pháp điều tra, quan sát, đàm thoại, các phương pháp
nghiên cứu sản phẩm hoạt động...
4.3. Phương pháp toán học để xử lý số liệu nghiên cứu. (Bảng biểu)
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Năng lượng là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển của mỗi Quốc
gia. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao.
Nhưng nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống đang cạn kiệt dần tỷ lệ thuận
với tốc độ phát triển của nền kinh tế trên thế giới. Dự kiến đến năm 2020, lượng
khí thải CO2 sẽ cao hơn từ 8 - 12 tỷ tấn so với mức cần thiết để duy trì [3].
Nguồn năng lượng tái tạo được xem là nguồn năng lượng vô tận như: sức
gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt, sức thủy triều và năng lượng thủy điện. Đây
là nguồn năng lượng sạch và rất thân thiện với môi trường. Năng lượng không
tái tạo thường là các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí thiên nhiên. Các
loại nhiên liệu hóa thạch này phải mất hàng trăm triệu năm mới hình thành và
hiện đang cạn kiệt theo thời gian. Nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là nguồn
năng lượng không tái tạo ở các quốc gia trên thế giới ngày càng lớn, khiến lượng
khí thải gây hiệu ứng nhà kính sinh ra ngày càng tăng. Nếu tiết kiệm năng
lượng, bạn không chỉ tiết kiệm tiền mà còn góp phần giảm nhu cầu sử dụng đối
với các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí thiên nhiên. Vì
vậy đây là vấn đề cấp thiết đòi hỏi mỗi chúng ta, ai cũng phải chung tay để nâng
cao ý thức tự giác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mỗi chúng ta cần
phải sử dụng một lượng năng lượng ít nhất mà vẫn thỏa mãn nhu cầu sử dụng.
Bởi lẽ nếu tiết kiệm năng lượng, bạn không chỉ tiết kiệm tiền mà còn góp phần
giảm nhu cầu sử dụng đối với các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu
mỏ và khí thiên nhiên. Bên cạnh đó còn góp phần bảo vệ sự trong lành của môi
trường - chính là bảo vệ sức khỏe cho bạn, cả gia đình và cộng đồng.
Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp hữu
hiệu để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nó là một quá trình lâu dài
phải được thực hiện đồng bộ trong hệ thống giáo dục quốc dân và cộng đồng.
Trường học là nơi tập trung nguồn lực cơ bản cho tương lai, là môi trường giáo
dục tốt nhất, là nơi tạo nguồn tuyên truyền viên phong phú, hiệu quả cho cộng
đồng. Đối với chuyên đề “Giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ mầm non”
được Bộ giáo dục và đào tạo đưa vào áp dụng nội dung này tôi thấy rất thiết
thực. Bởi lẽ mầm non là thế hệ tương lai của đất nước, ở trẻ đặc điểm tâm sinh
lý rất nhạy cảm, dễ tiếp thu và để lại dấu ấn lâu dài trong tâm trí. Chính vì vậy
đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào giáo dục trẻ sẽ góp phần quan trọng vào
sự phát triển nhận thức cho một thế hệ trẻ có sự hiểu biết đầy đủ về tiết kiệm nói
riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung. Ngoài ra việc tiết kiệm năng lượng còn
có ý nghĩa rất lớn đối với kinh tế xã hội của đất nước, làm cho nền kinh tế vững
mạnh đời sống mỗi cá nhân gia đình được đảm bảo.
3


Đối với trẻ mầm non là những trang sách đầu tiên của cuộc đời chúng ta
cần đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào để giáo dục trẻ, hình thành ở trẻ
những hành vi thói quen dù là nhỏ nhưng đó cũng là nền tảng sau này để trẻ có
những hành vi và việc làm có ích đối với môi trường và tiết kiệm năng lượng [4]
Với tình hình thực tế tại địa phương, quá trình đô thị hóa đang phát triển
rất nhanh dân cư tập trung đông chính vì vậy nhu cầu sử dụng năng lượng càng
nhiều trong khi nguồn năng lượng ở địa phương lại có hạn. Vậy làm thế nào để
đảm bảo nguồn năng lượng cung cấp đủ cho nhu cầu của chúng ta, nhận thức
sâu sắc và xác định rõ những việc cần làm đối với vấn đề cấp thiết này.Tôi đã
mạnh dạn lựa chọn cho mình một đề tài nghiên cứu về vấn đề tiết kiệm năng
lượng để giáo dục cho trẻ với mong muốn trẻ có những hiểu biết cơ bản về các
nguồn năng lượng. Để từ đó trẻ có ý thức và hành vi tiết kiệm năng lượng. Phạm
vi tiến hành thực hiện đề tài này là 26 trẻ lớp Mẫu Giáo 5-6 tuổi A2 do tôi phụ
trách tại trường mầm non Yên Lạc
2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
2.1. Thuận lợi:
Năm học 2017-2018, tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5-6
tuổi A2 khu trung tâm, là giáo viên trực tiếp giảng dạy ở lớp tôi nhận thấy rằng:
- Được sự quan tâm của phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường về
chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho bản thân tôi được tham gia các lớp tập
huấn chuyên đề hàng năm do Sở giáo dục đào tạo và Phòng giáo dục tổ chức
nên bản thân tôi đã kịp thời cập nhật tiếp thu được các kiến thức mới của chuyên
đề, và đồng thời luôn luôn học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn của mình.
- Là lớp nằm ở khu trung tâm của nhà trường nên điều kiện cơ sở vật chất
trang thiết bị của lớp học được quan tâm, xây dựng khang trang rộng rãi, đúng
quy cách có đủ đồ dùng trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho học tập, vui chơi của
trẻ, và có nhiều tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động khác. Lớp học có đầy
đủ các thiết bị hỗ trợ việc giảng dạy nhằm giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng.
- Đối với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi là độ tuổi lớn nhất của bậc học mầm non;
Trẻ đã mạnh dạn, tự tin, thích được tham gia vào các hoạt động đặc biệt là hoạt
động tiết kiệm năng lượng do cô tổ chức.
- Bên cạnh đó trường còn tổ chức những giờ dạy mẫu, thăm lớp, dự giờ.
Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Từ
đó đóng góp ý kiến nhằm bồi dưỡng năng lực và sự hiểu biết về nguồn năng
lượng cho giáo viên để từ đó giáo viên có thêm kiến thức để cung cấp tới trẻ.
- Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên trong môi trường làng quê từ nhỏ
được sử dụng những nguồn năng lượng sạch do thiên nhiên ban tặng, nên tôi
nhận thức sâu sắc được ý nghĩa của nguồn năng lượng sạch đối với đời sống
sinh hoạt và sản xuất của con người.
2.2. Khó khăn
- Tuy là trẻ ở độ tuổi lớn nhất của bậc mầm non, song để trẻ tự hiểu hết về
các nguồn năng lượng đã là một vấn đề hết sức khó khăn. Vì vậy để trẻ có được
thói quen tự giác tiết kiệm năng lượng thì đây không phải là vấn đề đơn giản.

4


- Do Yên Lạc là xã vùng 135, là vùng khó khăn nên trẻ ít được tiếp xúc
với môi trường xã hội vì vậy một số trẻ chưa mạnh dạn, tự tin tham gia vào các
hoạt động tiết kiệm năng lượng do cô tổ chức cũng như các hoạt động tập thể.
- Đời sống ngày càng nâng cao, trong sinh hoạt hàng ngày sử dụng nhiều
các thiết bị hiện đại mà lại tiêu tốn nhiều năng lượng nên trẻ chưa có ý thức sử
dụng tiết kiệm, cộng với việc gia đình ít quan tâm đến việc giáo dục cho trẻ các
hành vi tiết kiệm năng lượng hàng ngày. Do đó trẻ không có hành vi tiết kiệm,
dẫn đến trẻ không xem đó là một việc làm cần thiết.
- Cô chưa có điều kiện để đầu tư vào việc tổ chức cho trẻ tiết kiệm năng
lượng, đồ dùng còn hạn chế chưa phong phú, đa dạng, hấp dẫn trẻ, môi trường
giáo dục của cô chưa đủ để cuốn hút trẻ.
- Thời gian tổ chức cho trẻ rất hạn hẹp vì nội dung giáo dục tiết kiệm năng
lượng không thể giáo dục và tổ chức suốt cả một hoạt động của trẻ mà nó chủ
yếu chỉ được lồng ghép và tích hợp vào các hoạt động hàng ngày.
- Khả năng chú ý có chủ định của trẻ còn hạn chế. Trẻ dễ dàng nhập cuộc
để tham gia vào các hoạt động do cô tổ chức, nhưng cũng nhanh chóng tự rút ra
khỏi nếu trẻ không còn hứng thú.
- Nhìn chung công tác phối hợp tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn nhất
là việc tổ chức giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ và để trẻ có thói quen tiết
kiệm khi sử dụng ở nhà. Đồng thời phụ huynh cũng chưa có thói quen sử dụng
năng lượng tiết kiệm để làm gương cho trẻ, phụ huynh chưa tích cực giáo dục
trẻ tiết kiệm năng lượng tại gia đình.
Trước khi áp dụng kinh nghiệm vào tổ chức giáo dục tiết kiệm năng lượng
cho trẻ tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng ở lớp tôi như sau:
Bảng khảo sát thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Trẻ
Trẻ đạt
chưa
Số
đạt
trẻ
STT Nội dung khảo sát
khảo
Tốt
Khá
TB
Yếu
sát Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ
trẻ % trẻ % trẻ % trẻ %
Trẻ hứng thú tham
vào các hoạt động
1 giáo dục tiết kiệm 26
6 23 7 27 9 34,7 4 15,3
năng lượng do cô tổ
chức.
Hình thành ở trẻ kỹ
2 năng sử dụng năng 26
6 23 8 30,8 9 34,7 3 11,5
lượng tiết kiệm
Biết tiết kiệm năng
3
26
5 19,2 9 34,7 8 30,8 4 15,3
lượng
Hiểu được ích lợi
của năng lượng và
4
26
5 19,2 8 30,7 9 34,7 4 15,3
sử dụng năng lượng
an toàn.
5


Kết quả khảo sát trên trước khi thực hiện quá thấp điều này khiến tôi phải
suy nghĩ và tìm ra những giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động.
3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
Để thực hiện các giải pháp đã đặt ra đạt kết quả cao trong hoạt động lồng
ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tôi đã tiến hành
qua một số biện pháp sau:
3.1. Xây dựng kế hoạch cá nhân:
Xây dựng kế hoạch cá nhân là việc làm thường xuyên và liên tục đối với tôi
trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt là việc giáo dục trẻ tiết kiệm năng
lượng. Trong nội dung này tôi lên kế hoạch cụ thể từ đầu năm học sau đó đưa
lên cho ban giám hiệu duyệt rồi tôi mới thực hiện.
Khi xây dựng kế hoạch cá nhân tôi dựa vào tình hình thực tế của trường, lớp
do tôi phụ trách, tôi đặc biệt chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức của các
cháu và sự quan tâm của các bậc phụ huynh.
Để nội dung giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng đạt kết quả cao trong quá
trình xây dựng kế hoạch, tôi đưa nội dung giáo dục vào phù hợp với chủ đề chủ
điểm lồng ghép ở mọi lúc mọi nơi, nội dung giáo dục phù hợp với nhận thức và
đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.
3.2. Cô giới thiệu cho trẻ các nguồn năng lượng và ích lợi của năng lượng,
cách sử dụng các nguồn năng lượng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm:
Trong sinh hoạt và sản xuất hàng ngày mà không có năng lượng thì sẽ như
thế nào. Thì cuộc sống của con người lại quay về thời nguyên thủy không xăng
dầu, điện, nước sạch. Sản xuất bằng công cụ thô sơ như vậy với thời đại bây giờ
liệu chúng ta có sống tồn tại?. Xã hội này có phát triển được không? nền giáo
dục có tiến bộ được như bây giờ. Thế nên chúng ta phải biết quý trọng những gì
đang có. Cái chúng ta đang có chính là nguồn năng lượng.
Chính vì vậy nên bản thân tôi muốn giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng thì
tôi phải cung cấp cho trẻ những kiến thức về năng lượng và ích lợi của năng
lượng. Tôi đưa ra các câu hỏi: “Các con hãy kể cho cô biết chúng ta có những
nguồn năng lượng gì? Những nguồn năng lượng đó có từ đâu?" Lúc đó trẻ sẽ trả
lời theo hiểu biết của trẻ và cô cũng cố thêm. Vậy năng lượng gồm có các loại
sau: Điện, nhiên liệu (Xăng, dầu, rơm rạ, than, củi, …). Năng lượng sạch: Năng
lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.
- Năng lượng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống và sinh hoạt
hàng ngày nhưng những nguồn năng lượng này là có hạn dùng nhiều sẽ hết vì
vậy chúng ta phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.
Điện rất quan trọng trong sinh hoạt của chúng ta hầu như các thiết bị sinh
hoạt hàng ngày đều sử dụng đến điện đặc biệt là ở gia đình. Chính vì thế nên tôi
cho trẻ kể tên các thiết bị sử dụng điện trong gia đình trẻ và giải thích cho trẻ
hiểu phải có điện thì những thiết bị đó mới hoạt động được, và từ đó trẻ biết
được ích lợi của điện. Giúp cho các thiết bị trong gia đình hoạt động.
Ví dụ: Giúp cho bóng điện sáng, giúp cho quạt, máy điều hòa hoạt động,
xem ti vi, giúp cho máy vi tính hoạt động để cha mẹ và cô giáo làm việc, giúp
cho tủ lạnh hoạt động để bảo quản thức ăn, điện dùng để nấu cơm và nấu
nước…
6


Để giáo dục trẻ biết được ích lợi của xăng dầu tôi đưa ra các câu hỏi tình
huống “ Hàng ngày bố mẹ đưa các con đi học bằng phương tiện gì? Để xe chạy
được thì phải cần có gì? Vậy không có xăng dầu thì chuyện gì sẽ xảy ra?...”.
Xăng có thể giúp cho các phương tiện giao thông lưu hành được, giúp cho
thuyền, tàu thủy,…. chạy được trên sông. Ngoài ra rơm rạ than củi còn dùng để
nấu chín thức ăn.
Ngoài những nguồn năng lượng trên thì năng lượng sạch cũng có một
nguồn lợi rất lớn mà nguồn năng lượng sạch lại không bao giờ cạn kiệt, tôi cung
cấp cho trẻ về nguồn năng lượng sạch thông qua các hoạt động cụ thể như:
Chúng ta có thể sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện, làm khô quần áo
thay cho việc sấy là quần áo. Tôi cho trẻ thực hành bằng cách cho trẻ mang khăn
ra nắng phơi và hỏi trẻ “khăn các con đang phơi như thế nào?” (Đang ướt) “Vậy
ngoài trời lúc này thế nào?” (Đang nắng) Và đến chiều cô cho trẻ ra kiểm tra và
hỏi trẻ “Đã có chuyện gì xãy ra với những chiếc khăn?” trẻ sẽ giải thích theo
cách hiểu của trẻ và cô cũng cố lại cho trẻ. Tôi cũng cho trẻ thực hành với năng
lượng gió và nước tương tự để trẻ được trải nghiệm và hiểu rõ hơn về ích lợi của
các nguồn năng lượng.

(Hình ảnh cô và trẻ đang phơi khăn dưới ánh nắng mặt trời)
Chúng ta cũng có thể sử dụng năng lượng gió để tạo ra điện, thuyền sử dụng
sức gió để chạy trên sông. Năng lượng nước thì lại vô cùng quan trọng đối với
sinh hoạt hàng ngày của con người, nước cũng tạo ra được điện…..
Ngoài giáo dục trẻ biết được ích lợi của các nguồn năng lượng, điều tôi
đặc biệt quan tâm khi giáo dục cho trẻ đó là vấn đề đảm bảo an toàn khi sử dụng
các nguồn năng lượng cụ thể như: Các thiết bị sử dụng điện và nhiên liệu trong
lớp phải đảm bảo an toàn không rò rỉ và đặt ở vị trí cao. Hướng dẫn trẻ biết các
thiết bị sử dụng điện, nhiên liệu nguy hiểm không được phép sờ vào gây nguy
7


hiểm, không được tự tay cắm các thiết bị điện mà phải nhờ người lớn, khi tay
ướt, đi chân đất các con không được sờ vào đồ dùng có sử dụng điện…
Tôi còn giáo dục trẻ biết điện và nhiên liệu là những vật rất dễ gây cháy
nổ, tôi cung cấp cho trẻ những kiến thức để phòng tránh các hỏa hoạn do điện và
nhiên liệu bốc cháy bằng cách cho trẻ nối các hình ảnh nên và không nên khi sử
dụng năng lượng.
Chúng ta đã biết được năng lượng có ích lợi rất lớn đối với con người và
môi trường sống, nhưng đối với trẻ nhỏ việc sử dụng năng lượng này không thể
tùy tiện. Chính vì vậy tôi luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc
rèn luyện ý thức, hành vi, thói quen cho trẻ để hình thành những kỹ năng tiết
kiệm năng lượng.
3.3. Lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động:
* Hoạt động đón - trả trẻ:
Tôi trò chuyện với trẻ, hỏi trẻ các con được ông bà, bố mẹ đưa đi học
bằng phương tiện gì? Giáo dục trẻ biết về đặc điểm của các loại phương tiện
giao thông, tham gia giao thông an toàn và tiết kiệm năng lượng thông qua các
phương tiện giao thông. Tôi khuyến khích trẻ khuyên bố mẹ, ông bà nên đưa con
đi học bằng xe đạp vì đi học bằng xe đạp vừa không tốn xăng lại có thể tiết kiệm
chi phí cho gia đình lại bảo vệ môi trường.
Tôi trò chuyện với trẻ về những vật dụng trong gia đình hoặc trong lớp
mà sử dụng bằng điện.
Ví dụ 1: Những thiết bị sử dụng điện là gì? Con biết gì về những thiết bị đó?
Con hãy kể một số đồ dùng thiết bị sử dụng điện trong gia đình của con?....,
Những câu hỏi tôi đưa ra dễ dàng và dễ hiểu đối với trẻ. Hoặc trường hợp ngược
lại nếu trẻ nêu câu hỏi tôi luôn kiên nhẫn trả lời và giải thích các thắc mắc một
cách nhẹ nhàng.
Ví dụ 2: Tôi cho trẻ quan sát các đồ dùng sử dụng bằng điện ở trong lớp, tôi gợi
ý để trẻ gọi tên như: Đây là bóng điện, đây là tivi, đây là đầu đĩa…. Và hỏi trẻ
“Chúng ta sử dụng những thiết bị này như thế nào để tiết kiệm điện?” Sau đó để
trẻ trả lời: “Chúng ta chỉ sử dụng khi cần thiết và tắt đi khi không sử dụng.
Ngoài những việc làm ở lớp ở nhà cũng vậy tôi trò chuyện về những thiết bị sử
dụng năng lượng trong gia đình, cho trẻ kể tên các thiết bị đó và hỏi trẻ “Để sử
dụng tiết kiệm con phải làm gì?”, “Gia đình con đã dùng những thiết bị gì để tiết
kiệm năng lượng?”. Hỏi trẻ ở nhà các con đã biết làm gì để tiết kiệm năng
lượng?”.
Trò chuyện giáo dục trẻ biết cách sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ;
Không sử dụng điện nữa thì phải tắt ngay. Giúp trẻ hiểu cách sử dụng hiệu quả
là sử dụng một lượng năng lượng ít nhất mà vẫn thỏa mãn nhu cầu, mục đích sử
dụng.
Ví dụ: Nhắc nhở trẻ chỉ bật đèn tại những vị trí sinh hoạt, cần chiếu sáng và bật
vừa đủ, dùng xong thì tắt ngay; hay với máy điều hòa không khí, chỉ nên cài
nhiệt độ từ 24°C đến 26°C khi sử dụng; Sử dụng quạt ở mức độ vừa phải, phù
hợp với thời tiết và tắt khi không sử dụng.
8


(Hình ảnh cô cùng trẻ trò chuyện trong giờ đón trẻ)
* Lồng ghép trong hoạt động có chủ đích:
Thông qua hoạt động có chủ đích trẻ được tham gia nhiều các hoạt động
khác nhau như: Khám phá khoa học, âm nhạc, làm quen với tác phẩm văn học,
tạo hình, làm quen với toán… Mỗi hoạt động học trên đều có những đặc trưng
riêng và ưu thế khác nhau và được thể hiện rõ qua các phương pháp: Trẻ được
quan sát, đàm thoại, thực hành trải nghiệm…[5].
Với trẻ để nhận ra được những việc làm nên hay không nên, những hành
động đúng hay không đúng kích thích trẻ suy nghĩ có thái độ đúng đắn với việc
làm tiết kiệm năng lượng thông qua các bài học cụ thể trong từng chủ đề.
Ví dụ: Để giáo dục trẻ tiết kiệm điện trong chủ đề gia đình với tiết Khám phá
khoa học “Đồ dùng sử dụng bằng điện trong gia đình”.
- Trẻ biết một số đồ dùng sử dụng bằng điện trong gia đình bé như: Bóng
điện để thắp sáng, đài, tivi, quạt, máy giặt, máy vi tính, lò vi sóng, điều hòa,
bình nóng lạnh, nồi cơm điện, bàn là, tủ lạnh…
- Thông qua bài học này tôi giáo dục trẻ kỹ năng sử dụng đồ dùng bằng
điện đúng cách hoặc giúp trẻ hiểu để trẻ nhờ người lớn giúp với những đồ dùng
trẻ chưa biết sử dụng, khi sử dụng vừa bảo quản được đồ dùng tránh gây nguy
hiểm như cháy nổ. Cũng thông qua bài học này tôi đưa ra các tình huống khác
nhau để giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng.
- Bên cạnh đó tổ chức các trò chơi vừa gây hứng thú vừa giúp trẻ nhớ lâu
những nội dung cô giáo cần giáo dục trẻ: Tìm lô tô các đồ dùng sử dụng điện
trong gia đình, tìm lô tô hành vi sử dụng đúng, đóng vai, ….
9


(Hình ảnh trẻ phân loại đồ dùng sử dụng điện)
Ví dụ: “Để tiết kiệm điện gia đình con đã dùng loại bóng điện gì?” Hoặc “Khi
ra khỏi phòng thì các con phải làm gì?” và tôi cho trẻ xem trên màn hình máy
chiếu những hành vi tiết kiệm năng lượng và không tiết kiệm năng lượng khi sử
dụng các thiết bị điện, sau đó tôi cho trẻ nhận xét. Như vậy để trẻ hiểu được như
thế nào là sử dụng tiết kiệm năng lượng.
Với chủ đề “Giao thông” đề tài “Các loại phương tiện giao thông” . Nội
dung này tôi giáo dục trẻ biết về đặc điểm của các loại phương tiện giao thông,
tham gia giao thông an toàn và tiết kiệm năng lượng thông qua các phương tiện
giao thông như xe đạp, xe buýt. Vì xe đạp thì không cần đến nhiên liệu như là
xăng, còn xe buýt thì thông dụng một lần có thể chở được nhiều người, đồng
thời tôi khuyến khích trẻ khuyên bố mẹ nên đưa con đi học bằng xe đạp vì vừa
không tốn xăng lại bảo vệ môi trường.
Trong chủ đề “Một số hiện tượng tự nhiên” với tiết học “Sự kỳ diệu của
nước” tôi cho trẻ phân biệt đặc điểm của nước, nguồn nước sạch nước bẩn. Biết
sử dụng tiết kiệm nước sạch và tránh xa nguồn nước bẩn.
Ví dụ với đề tài: “Làm quen với những con vật sống dưới nước” ngoài
việc cho trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi…Tôi còn đưa ra câu hỏi tình
huống cho trẻ “Điều gì xảy ra khi đưa các con vật sống dưới nước lên cạn?” Vì
sao? Tôi kích thích trẻ tìm ra câu trả lời nhằm đi đến kết luận cuối cùng. Hoặc
với bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” qua nội dung bài hát này tôi giáo dục trẻ
biết được ích lợi của nước đối với môi trường sống của thực vật, động vật và
con người. Mục đích cuối cùng là giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước, nguồn nước
do thiên nhiên ban tặng rồi cũng sẽ bị cạn kiệt nếu chúng ta không biết sử dụng
tiết kiệm.
Như vậy việc lồng ghép giáo dục tiết kiệm năng lượng thông qua hoạt
động học, các chủ đề các bài học cụ thể rất phong phú và đa dạng dưới mọi hình
thức. Chúng ta cần lồng ghép để giáo dục trẻ có những kiến thức và hiểu biết về
tiết kiệm năng lượng để có thái độ đúng đắn và hiệu quả nhất để chúng ta có một
nguồn năng lượng dồi dào.
Ngoài những chủ đề trên nội dung tiết kiệm năng lượng tôi còn lồng ghép
10


vào các môn học khác các chủ đề khác nữa dù nó chỉ là nội dung lồng ghép
nhưng cũng đủ để trẻ hiểu giúp trẻ hình thành những hành vi và thói quen tốt khi
sử dụng năng lượng.
* Lồng ghép trong hoạt động chơi:
Hoạt động chủ đạo của trẻ mầm non là hoạt động vui chơi chính vì vậy
giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng thông qua hoạt động này là rất hiệu quả. Tôi
cho trẻ chơi trò chơi đóng kịch có các nhân vật như: Bác thợ điện, bác công
nhân nhà máy nước, bác lái xe, cô lao công với mục đích những nhân vật này
mang đến cho trẻ những lời khuyên về sử dụng các nguồn năng lượng.
Hoặc trong các trò chơi học tập tôi dùng lô tô có hình ảnh về các loại năng
lượng tôi yêu cầu trẻ phân biệt đâu là năng lượng sạch, đâu là nguồn năng lượng
tái tạo. Tôi còn cho trẻ chọn phân biệt các loại đồ dùng tiết kiệm năng lượng với
trò chơi “Thi ai nhanh hơn”. Tôi cũng thường dùng các trò chơi với tranh ảnh
như: “Tô mầu hành vi tiết kiệm năng lượng và gạch chéo hành vi không tiết
kiệm năng lượng” .
Đối với hoạt động góc: Tôi cho trẻ chơi các góc có nội dung chơi về tiết
kiệm năng lượng. Ví dụ: Góc phân vai khi chơi trò chơi nấu ăn: Trẻ đóng vai
những người trong gia đình đang nấu cơm, các thành viên trong gia đình nhắc
nhở nhau phải tiết kiệm điện khi đun nấu. Tiết kiệm nước khi rửa và sơ chế thức
ăn…; Góc xây dựng : Xây dựng nhà máy điện; Góc nghệ thuật: Tô màu các
hành vi tiết kiệm năng lượng; Góc thiên nhiên: Trẻ chăm sóc cây xanh, tưới hoa,
lau lá cây…

(Hình ảnh trẻ hoạt động ở các góc)

11


Đối với hoạt động chơi ngoài trời : Tôi tổ chức cho trẻ chơi khi thời tiết thuận
lợi, khi trời nắng tôi cho trẻ chơi dưới bóng cây và chọn những trò chơi có nội
dung giáo dục tiết kiệm năng lượng: “Trời nắng trời mưa, gieo hạt nảy mầm…

(Hình ảnh trẻ chơi trò chơi gieo hạt nảy mầm dưới bóng cây)
Việc giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng thông qua hoạt động chơi các trò
chơi trẻ tỏ ra rất hào hứng tham gia và kết quả mang lại tôi thấy cũng rất khả
quan
* Lồng ghép trong giờ vệ sinh - Ăn trưa - Ngủ trưa:
Hoạt động này tôi giáo dục cho trẻ những việc làm tiết kiệm năng lượng
bằng những hoạt động cụ thể như:
Trong giờ vệ sinh - Ăn trưa: Tôi tổ chức cho trẻ ra vòi nước để rửa tay
trước khi ăn, tôi hướng dẫn trẻ sử dụng nước bằng cách vặn vòi nước vừa đủ để
rửa, khi rửa nhẹ nhàng không làm tung tóe nước sẽ rất lãng phí, khi rửa xong các
con phải vặn vòi lại để tiết kiệm nước. Từ những việc làm trên dần dần sẽ hình
thành ở trẻ thói quen tiết kiệm nước khi trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ
sinh, và tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày.
Khi trẻ đi vệ sinh tôi hướng dẫn trẻ cách xả nước để không phải lãng phí,
từ đó hình thành ở trẻ thói quen đi vệ sinh và xả nước đúng cách để tiết kiệm
nước trong sinh hoạt.

(Giáo dục trẻ biết sử dụng nước vừa phải không lãng phí)
Trong giờ ngủ trưa: Khi trẻ vào vị trí ngủ tôi tắt điện, bật quạt vừa đủ vừa
đảm bảo sức khỏe cho trẻ vừa tiết kiệm điện.
12


Như vậy việc giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng trong giờ vệ sinh - ăn trưa
mang lại hiệu quả rất tốt vì những hoạt động đó rất thiết thực với sinh hoạt hàng
ngày của trẻ không những hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng ở lớp mà
còn hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng ở nhà
3.4. Trò chuyện, kể chuyện cho trẻ nghe về nội dung tiết kiệm năng lượng:
Cô giáo trò chuyện kể chuyện cho trẻ nghe sẽ có một tác động rất lớn đến
sự phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và hành vi của trẻ. Vì trẻ em được
học ngay từ khi người lớn trò chuyện, trẻ từ khi mới được sinh ra đã thích người
lớn vuốt ve âu yếm. Những người hàng ngày chăm sóc trẻ có ảnh hưởng rất lớn
đến nhận thức hành vi và tình cảm của trẻ trong đó không thể không kể đến đó
là cô giáo.
Để giúp trẻ phát triển nhận thức, ngôn ngữ và hình thành kỹ năng sử dụng
năng lượng tiết kiệm hiệu quả tôi thường xuyên trò chuyện với trẻ để giải thích
cho trẻ hiểu vì sao phải sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Tôi luôn tận
dụng mọi thời điểm để trò chuyện với trẻ. Khi chăm sóc trẻ, lúc chải đầu vệ sinh
cá nhân cho trẻ,….Tôi động viên trẻ nói, kích thích trẻ suy nghĩ và chia sẻ ý
tưởng của trẻ đồng thời thể hiện thái độ đồng tình hay không đồng tình với
người sử dụng năng lượng tiết kiệm hay không tiết kiệm. Ở vấn đề này tôi đưa
nội dung câu hỏi ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ.
Như vậy sẽ giúp trẻ phát triển nhận thức, ngôn ngữ, từ đó hình thành các kỹ
năng sử dụng tiết kiệm năng lượng đơn giản cho trẻ.
Tôi luôn tận dụng các tình huống hàng ngày ở lớp để dạy trẻ.
Ví dụ: “Hôm nay trời nắng ráo cô mở cửa sổ ra để tận dụng ánh sáng bên ngoài
để không phải bật điện”. Và giải thích cho trẻ hiểu vì sao cô lại làm như vậy (Để
tiết kiệm điện). Và khuyến khích trẻ cùng làm với cô.

(Hình ảnh cô và trẻ hoạt động bên cửa sổ tận dụng ánh sáng tự nhiên)
13


Cứ như vậy nhiều lần ngày này qua ngày khác những điều cô trò chuyện
với trẻ sẽ thấm sâu vào trẻ, đó là cách dạy trẻ những kiến thức ban đầu về sử
dụng năng lượng tiết kiệm.
Để giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng, ngoài những việc làm trên tôi còn
thường xuyên sưu tầm những câu chuyện có nội dung về tiết kiệm năng lượng
hoặc các tấm gương về các bạn nhỏ có ý thức tiết kiệm năng lượng để kể cho trẻ
nghe. Qua những câu chuyện tôi thấy trẻ hứng thú hơn trong các hoạt động.
3.5. Cô giáo là tấm gương cho trẻ:
Trẻ con rất hay bắt chước các việc làm của người lớn vì vậy cô giáo phải
là một tấm gương để trẻ noi theo. Chính vì vậy ý thức sử dụng năng lượng tiết
kiệm hiệu quả của cô giáo có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành ý thức
tiết kiệm năng lượng cho trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Để trẻ có thói quen tốt
tôi luôn làm gương cho trẻ noi theo.
Việc làm đầu tiên của tôi đó là “Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng”
tôi luôn làm theo câu khẩu hiệu này và làm gương cho trẻ bắt chước.
Ngoài làm theo những khẩu hiệu ấy tôi còn tạo ra một môi trường tiết
kiệm ngay trong lớp của mình phụ trách bằng nhiều cách khác nhau. Tôi trang
trí lớp học bằng tranh ảnh có hành vi tiết kiệm năng lượng, tôi khuyến khích
động viên trẻ cùng làm các đồ dùng sử dụng năng lượng để trưng bầy trong lớp
với cô.

(Hình ảnh trẻ cùng cô làm đồ dùng sử dụng năng lượng để trưng bầy)
Khi ra khỏi phòng tôi luôn tắt điện. Khi không xem ti vi tôi rút phích điện
ra vừa đảm bảo an toàn cho trẻ, vừa tiết kiệm điện, khi cho trẻ rửa tay hoặc giặt
khăn cho trẻ tôi vặn nước vào chậu vừa đủ tôi còn tận dụng nước đó để tưới cây,
hoặc khi rót nước uống tôi rót vừa đủ uống để không phải đổ nước thừa đi. Khi
trời mát tôi mở cửa phòng ra và không bật quạt. Hoặc tôi tận dụng ánh sáng bên
ngoài để không phải bật điện và tổ chức dạy học cho trẻ. Mỗi khi làm như vậy
14


tôi hỏi trẻ: “Tại sao cô lại làm như vậy?” .Cứ như vậy lần này rồi lần khác sẽ
hình thành ở trẻ ý thức tiết kiệm năng lượng bằng việc học tập theo tấm gương
của cô và trẻ hình thành phản xạ có điều kiện “Tắt” các thiết bị điện khi không
sử dụng.
Những lúc cao điểm tôi hạn chế dùng những thiết bị điện có công suất lớn
hoặc tắt bớt những thiết bị điện không cần thiết và khuyến khích trẻ cùng làm
với cô, những lúc như thế tôi giải thích cho trẻ hiểu vì sao cô lại làm như thế.
Cứ như vậy dần dần hình thành cho trẻ những thói quen tiết kiệm điện. Nhưng
việc tiết kiệm cũng phải hợp lý. Ví dụ: Khi không xem sách thì phải tắt đèn
nhưng khi xem sách thì phải cần đèn để đủ ánh sáng.
3.6. Hoạt động nêu gương:
Tâm lý con người thích được khen hơn là chê. Nhất là đối với trẻ lúc nào
cũng muốn được khen và khen nhiều. Cuối mỗi ngày tôi tổ chức cho trẻ “nêu
gương cắm cờ”. Tôi cho trẻ tự nhận xét về mình và các bạn trong ngày hôm đó
bạn nào ngoan lễ phép chú ý học bài, có hành vi tiết kiệm năng lượng thì tôi nêu
gương ra cho cả lớp khen và cho trẻ lên cắm cờ, Khi nêu gương tôi không nêu
một cách chung chung.
Ví dụ: Hôm nay bạn Bình An trong lúc vệ sinh rửa tay trước khi ăn cơm đã biết
vặn vòi nước vừa phải đủ rửa và còn biết nhắc nhở các bạn xếp hàng ngay ngắn
không chen lấn xô đẩy làm tung tóe nước và cô giáo cho bạn được cắm ống cờ
đầu tiên trong ngày để làm gương cho các bạn khác.

(Hình ảnh trẻ được nêu gương lên cắm cờ)
Từ những buổi nêu gương đó đã khuyến khích trẻ cố gắng hơn trong
những buổi sau để mình cũng được khen giống bạn. Và tôi lấy tiêu chí này là
một trong những tiêu chí để xét bé ngoan cuối tuần. Ngoài ra tôi còn khen trẻ ở
mọi lúc mọi nơi khi thấy trẻ có hành vi tốt đối với việc tiết kiệm năng lượng và
những hành vi tốt khác.
15


3.7. Công tác tham mưu với nhà trường:
Để có thể thực hiện tốt nội dung yêu cầu đối với hoạt động tổ chức hoạt
động giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ đạt hiệu quả thì trước hết phải có
phòng học, đồ dùng trang thiết bị, đồ dùng thí nghiệm phong phú đa dạng. Vì
vậy trước khi thực hiện tôi đã tham mưu với ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ về
cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động tổ
chức giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ.
Tôi tham mưu với nhà trường lắp đặt thiết bị tiết kiệm điện như: Thay
bóng đèn sợi tóc bằng bóng chữ u.
Ngoài ra tôi còn kết hợp với hoạt động chuyên môn. Tìm hiểu thêm về nội
dung giáo dục tiết kiệm năng lượng, cách thức tổ chức phong phú hơn để trẻ
hoạt động tích cực hơn. Ngoài ra còn áp dụng công nghệ thông tin để áp dụng
vào công tác tổ chức tìm hiểu về năng lượng cho trẻ. Tôi mạnh dạn tham mưu
với nhà trường trong năm học thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa
để trẻ được trải nghiệm với thực tế nhiều hơn trẻ hiểu hơn về thiên nhiên và các
nguồn năng lượng trong thiên nhiên, từ đó trẻ có ý thức tiết kiệm năng lượng.
3.8. Công tác phối kết hợp với phụ huynh:
Công tác phối hợp với phụ huynh đặc biệt quan trọng, khi thực hiện
chương trình giáo dục mầm non nói chung và hoạt động vui chơi đặc biệt là tổ
chức hoạt động giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ, phụ huynh hỗ trợ giáo
viên rất nhiều trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Đặc biệt là giúp giáo viên
nắm chắc được đặc điểm tính cách, sức khỏe và giúp trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của
việc tiết kiệm nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung.
Ngoài ra tôi còn thường xuyên trao đổi với phụ huynh về phương pháp,
biện pháp, và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục để phụ huynh hiểu hơn về ý
nghĩa của việc tiết kiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, đồng thời phối
kết hợp với phụ huynh trong việc giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng tại gia đình.
Tôi luôn tuyên truyền với phụ huynh về tầm quan trọng của năng lượng
và sự cần thiết phải tiết kiệm năng lượng hàng ngày trong cuộc sống.
Trưng bày các góc chơi sản phẩm của trẻ để giới thiệu với phụ huynh,
tuyên truyền góc tranh ảnh ngoài cửa lớp về sự ô nhiễm môi trường, nguồn
nước, thiên tai lũ lụt, và một số hậu quả khác của việc thiếu hụt năng lượng.
Một việc làm rất quan trọng trong công tác phối kết hợp với phụ huynh đó
là cùng với cô giáo để giáo dục trẻ biết được tầm quan trọng của “Giờ trái đất”
và giáo dục trẻ cùng hưởng ứng theo.
- Bên cạnh đó tôi còn mời phụ huynh đến đóng vai nhưng thành viên
khách mời và làm những nhân vật như bác thợ điện, bác lao công…Tạo sự gắn
kết hơn. Từ đó các bậc phụ huynh thấy vai trò giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi và
trong mọi hoạt động là vô cùng quan trọng, tạo điều kiện động viên trẻ đi học
đều và có thể thực hiện các hành vi tiết kiệm năng lượng ở nhà với trẻ cùng
trang lứa. Từ đó nâng cao hiệu quả đó đối với hoạt động tiết kiệm năng lượng.
4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC, VỚI BẢN THÂN, ĐỒNG NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG

16


Kết quả của việc tổ chức các hoạt động giáo dục lồng ghép tiết kiệm năng
lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổiA2 trường mầm non Yên lạc bằng phương pháp
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
4.1. Đối với bản thân:
- Tự tin mạnh dạn hơn trong các hoạt động tổ chức giáo dục tiết kiệm
năng lượng cho trẻ. Bằng các biện pháp thủ thuật khác nhau, các hình thức
phong phú đa dạng trong các hoạt động và mọi lúc mọi nơi. Luôn thu hút được
sự chú ý tối đa của trẻ.
- Tôi đã nắm được các đặc điểm tâm sinh lí của trẻ lớp mình và nắm vững
phương pháp tổ chức giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ theo hình thức mới
đạt kết quả cao.
Từ đó lập kế hoạch cho từng chủ đề để đưa nội dung tiết kiệm năng lượng
vào cho phù hợp. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn học hỏi đồng
nghiệp và những người có kinh nghiệm lâu năm để có thêm những kiến thức
trong việc sử dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm giáo dục
trẻ tiết kiệm năng lượng.
4.2. Đối với phụ huynh:
- Công tác tuyên truyền phụ huynh đạt kết quả cao, các bậc phụ huynh đã
hiểu được tầm quan trọng của quá trình giáo dục trẻ mầm non qua các hoạt động
nói chung và qua nội dung tiết kiệm năng lượng nói riêng , đã biết phối hợp với
giáo viên trong việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, biết được ích lợi của các
nguồn năng lượng , biết tiết kiệm năng lượng và sử dung các nguồn năng lượng
an toàn hơn. Vì thế mà đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất có liên quan
đến nội dung giáo dục như: Đầu tư các thiết bị trong lớp, thay hệ thống bóng
điện trong lớp bằng bóng tiết kiệm điện…. Bên cạnh đó phụ huynh cũng đã
quan tâm đến chương trình để phối hợp cùng giáo viên thống nhất nội dung
phương pháp khi cho trẻ hoạt động. Từ đó việc tổ chức cho trẻ tham gia tích cực
vào các hoạt động tiết kiệm năng lượng đạt kết quả cao hơn.
4.3. Đối với trẻ:
Đối với nội dung giáo dục này tôi lấy trẻ làm trung tâm qua thời gian áp
dụng tôi thấy trẻ đã có những chuyển biến rõ nét về ý thức tiết kiệm năng lượng
ở mọi lúc mọi nơi và bằng những việc làm cụ thể như: Biết tận dụng gió tự
nhiên để làm mát mà không cần bật quạt. Biết nhắc nhở người lớn khi thấy hành
vi đó chưa tiết kiệm năng lượng như quên tắt quạt khi không dùng hay tắt tivi
khi không xem nữa….
- Trẻ nhớ và biết được các nguồn năng lượng hiện có, hiểu được ý nghĩa
và ích lợi của các nguồn năng lượng đó đối với môi trường sống và đặc biệt là
ích lợi đối với con người, biết sử dụng các nguồn năng lượng an toàn đặc biệt là
điện..
- 100% trẻ được mở rộng kiến thức và có thêm rất nhiều hiểu biết về năng
lượng và tiết kiệm năng lượng.
- Trẻ đã có ý thức và hình thành được kỹ năng thói quen sử dụng năng
lượng tiết kiệm trong các sinh hoạt hàng ngày ở lớp cũng như ở nhà. .

17


- Qua việc thường xuyên được tham gia vào các hoạt động giáo dục tiết
kiệm năng lượng, nhận thức của các trẻ trong lớp tôi được nâng cao rõ rệt. Trẻ
nhanh nhẹn, năng động, tự tin và hồn nhiên trong giao tiếp với mọi người.
- Giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ còn giúp các trẻ trong lớp tôi
thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết và ý thức tập thể của trẻ.
Bảng kết quả khảo sát trên trẻ sau khi áp dụng sáng kiến:

STT

1

2
3
4

Nội dung khảo sát

Trẻ hứng thú tham
vào các hoạt động
giáo dục tiết kiệm
năng lượng do cô tổ
chức.
Hình thành ở trẻ kỹ
năng sử dụng năng
lượng tiết kiệm
Biết tiết kiệm
năng lượng
Hiểu được ích lợi
của năng lượng và
sử dụng năng lượng
an toàn.

Số
trẻ
khảo
Tốt
sát Số
%
trẻ

Trẻ đạt
Khá
Số
%
trẻ

TB
Số
trẻ

%

Trẻ
chưa
đạt
Yếu
Số
%
trẻ

26

13

50

10

38,
5

3

11,5

0

0

26

12

46

11

42,
5

3

11,5

0

0

26

13

50

10

38,
5

3

11,5

0

0

26

12

46

11

42,
5

3

11,5

0

0

So sánh kết quả trước và sau khi sử dụng các biện pháp trên chúng ta thấy
rằng: Các tiêu chí đặt ra đã chuyển biến rõ rệt chứng tỏ nội dung giáo dục tiết
kiệm năng lượng đã thấm nhuần đối với trẻ, trẻ đã nhận thức được vấn đề mà cô
giáo đưa ra. Kết quả đạt được tuy có phần khả quan nhưng chưa được như mong
đợi. Song với mong muốn quý báu, những bài học kinh nghiệm của bản thân sẽ
góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng theo
quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tiết kiệm năng lượng có tầm quan
trọng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ nhỏ giúp có ý thức tốt hơn về tiết kiệm,
vừa góp phần nâng cao nhận thức, phát triển các giác quan, giúp trẻ trở thành
những người lao động tài giỏi trong tương lai.
Qua một năm áp dụng các phương pháp, biện pháp trên vào các hoạt động
giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng cho trẻ thông qua chương trình chăm sóc giáo
dục trẻ 5-6 tuổi do tôi phụ trách. Tôi đã thu được kết quả rất đáng khích lệ 100%
18


trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục tiết kiệm năng lượng do tôi tổ
chức, trẻ biết được các nguồn năng lượng, ích lợi của năng lượng đối với con
người, trẻ có được thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm. Từ đó mà các hoạt
động tổ chức giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng của tôi luôn được đánh giá cao
qua các đợt kiểm tra của nhà trường.
- Bằng việc tổ chức cho trẻ hoạt động tiết kiệm năng lượng tôi đã góp một
chút công sức nhỏ bé vào việc tiết kiệm năng lượng cho quốc gia với khẩu hiệu
đang được thực hiện là: “Tắt khi không sử dụng” .
2. Kiến nghị:
Để công tác giảng dạy tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình
lồng ghép những nội dung giáo dục như giáo dục tiết kiệm năng lượng tôi có
một số kiến nghị:
- Được tập huấn nhiều về phương pháp dạy học tích cực qua các lớp
chuyên đề nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức các lớp chuyên đề có nội
dung về tiết kiệm năng lượng cho giáo viên. Đề nghị nhà trường tham mưu lắp
đặt hệ thống bóng điện tiết kiệm điện trong các nhóm lớp.
- Để có môi trường học tập vui chơi tốt hơn. Mong rằng các cấp, ban
nghành, các đoàn thể quan tâm giúp đỡ nhà trường tạo mọi điều kiện tu sửa, xây
dựng cơ sở vật chất để trường tiến tới đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
Trên đây là “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả lồng ghép giáo dục
tiết kiệm năng lượng cho trẻ 5-6 tuổi A2 tại Trường Mầm non Yên Lạc theo
quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Rất mong nhận được sự góp ý kiến
của hội đồng khoa học các cấp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn
thiện hơn và áp dụng rộng rãi hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Yên Lạc, ngày tháng năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người khác
Người viết sáng kiến

Phạm Thị Huyền

19


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TTBGD&ĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo sửa đổi bổ
sung một số nội dung của chương trình Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT sản
xuất tháng 08 năm 2017).
2. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non MN27: “Thiết kế
các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng
năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông” của Bộ GD&ĐT (2012).
3. Thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Tiết kiệm năng lượng.
4. Chuyên đề giáo dục tiết kiệm năng lượng (2010)
5. Tài liệu Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm trong trường mầm non của Nhà xuất bản giáo dục.

20


Mẫu 1 (2)
DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Phạm Thị Huyền
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Yên Lạc

TT

1.

2.

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh giá
xếp loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh;
Tỉnh...)

Một số biện pháp giáo dục trẻ
5-6 tuổi Trường Mầm non
Phòng GD&ĐT
Yên Lạc “Học tập và làm
Như Thanh
theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”
Một số biện pháp giáo dục trẻ
mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm
non Yên Lạc “ Học tập và làm
Sở GD&ĐT Như
theo tư tưởng, đạo đức, phong
Thanh
cách Hồ Chí Minh” theo quan
điểm giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm.

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B,
hoặc C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

B

2014-2015

C

2016-2017

----------------------------------------------------

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×