Tải bản đầy đủ

skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 18 24 tháng tuổi hoạt động với đồ vật ở trường mầm non nga hưng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CHO TRẺ 18 - 24 THÁNG TUỔI HOẠT ĐỘNG
VỚI ĐỒ VẬT Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG

Người thực hiện: Mai Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường MN Nga Hưng
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HOÁ, NĂM 2018
1


MỤC LỤC
NỘI DUNG


Trang

1. LỜI MỞ ĐẦU

1

1.1. Lí do chọn đề tài

1

1.2. Mục đích nghiên cứu

2

1.3. Đối tượng nghiên cứu

2

1.4. Phương pháp nghiên cứu

2

2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2

2.1. Cơ sở lý luận

2

2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.

4

2.1.1. Thuận lợi.

4

2.2.2. Khó khăn:


4

2.3.2. Kết quả thực trạng:

4

2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.

5

Giải pháp 1: Nâng cao kiến thức, tìm tòi, học hỏi bồi dưỡng bản thân

5

Giải pháp 2: Tích cực làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo và xây dựng môi
trường cho trẻ hoạt động với đồ vật.

6

Giải pháp 3: Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ.

12

Giải pháp 4: Phát huy khả năng hoạt động với đồ vật cho trẻ mọi lúc
mọi nơi.

16

Giải pháp 5: Phối hợp với phụ huynh giúp trẻ hoạt động với đồ vật
được tốt hơn.

17

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.

18

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

19

3.1. Kết luận chung

19

3.2. Kiến nghị

19

2


1. LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời Chủ
tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và
quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai
của đất nước.[1]Bác nói: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững,cái búp có xanh thì
lá mới tươi quả mới tốt,con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc
mới tự cường tự lập”. Như chúng ta đã biết,[2]giáo dục mầm non là bậc học đầu
tiên của hệ thống giáo dục quốc dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt
nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Để phát triển, để
nên người, đứa trẻ phải hoạt động và trải nghiệm để lĩnh hội kiến thức. Hoạt động
không chỉ là nơi tâm lý con người được bộc lộ mà còn là nơi hình thành nên tâm lý
của con người. Muốn phát triển tâm lý và hình thành nhân cách trẻ em thì nhất thiết
phải đưa chúng vào những hoạt động nhất định. Với vai trò là hoạt động chủ đạo,
hoạt động với đồ vật chứa đựng những cơ hội phát triển về mọi mặt, nếu bỏ qua khi
trẻ bước sang tuổi mẫu giáo sẽ không còn cơ hội phát triển nhanh và mạnh nữa.
Chính vì vậy, hoạt động với đồ vật là phương tiện để bước đầu hình thành và phát
triển nhân cách toàn diện cho trẻ.
Đối với trẻ mầm non, hoạt động với đồ vật được chơi với đồ dùng đồ chơi là
nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ. Thông qua hoạt động với đồ vật,
đồ chơi trẻ có thể tìm tòi, khám phá, trẻ được thao tác với các đồ vật…, qua đó giúp
trẻ phát triển một cách toàn diện. Khi trẻ được tìm hiểu, khám phá các đồ vật, đồ
dùng đồ chơi giúp trẻ hiểu biết về tên gọi, đặc điểm, công dụng…, về thế giới xung
quanh, giúp trẻ biết được cách sử dụng của các đồ vật, đồ vật, qua đó giúp trẻ phát
triển về nhận thức. Khi được thao tác với đồ dùng đồ chơi cầm, nắm, sờ…, giúp trẻ
được phát triển thể chất về các vận động tinh. Bên cạnh đó, khi được tiếp xúc hoạt
động với đồ vật, đồ chơi trẻ cảm nhận được cái đẹp, tạo cho trẻ yêu thích và mong
muốn tạo ra cái đẹp qua đó giúp trẻ phát triển thẩm mỹ một cách tốt nhất. Không
những thế, khi được chơi với các đồ vật, đồ chơi, vốn từ của trẻ được phát triển một
cách nhanh nhất giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, rèn luyện cho trẻ tự tin, mạnh dạn
khi chơi với bạn, với cô qua đó trẻ được phát triển ngôn ngữ và tình cảm - quan hệ
xã hội.
Chính vì vậy, mà đặc biệt với trẻ 18 - 24 tháng tuổi trong các nội dung giáo
dục thì hoạt động với đồ vật ở lứa tuổi nhà trẻ là hoạt động chủ đạo, đó là hoạt
động hết sức quan trọng. Muốn chơi được với đồ vật thì trẻ phải trải qua một quá
trình học tập, rèn luyện và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Thông qua hoạt động
với đồ vật, trẻ được phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm quan hệ xã hội, được phát
triển toàn diện về nhân cách. Đối với mỗi loại đồ chơi hay đồ vật thật, trẻ đều cố
gắng tìm kiếm một phương thức hành động tương ứng. Ngoài ra, thao tác với đồ
vật, đồ chơi là cho trẻ phối hợp các giác quan, hành động đồ vật, đồ chơi nhằm
cung cấp các kinh nghiệm và rèn luyện thao tác tư duy. Sự tiếp xúc với thế giới
xung quanh ngày càng rộng thì phương thức hành động với đồ vật cũng ngày càng
1


phong phú. Là giáo viên mầm non dạy lớp nhà trẻ 18 - 24 tháng tuổi tôi mạnh dạn
đưa ra đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 18 - 24 tháng tuổi
hoạt động với đồ vật ở Trường mầm non Nga Hưng” để làm đề tài nghiên cứu.
Với mong muốn giúp trẻ phát triển vận động tinh thông qua hoạt động với đồ vật
một cách có hiệu quả. Tìm ra các giải pháp hoạt động với đồ vật để phát triển vận
động tinh cho trẻ. Rút ra bài học kinh nghiệm về cách tổ chức hoạt động với đồ vật
để phát triển vận động tinh cho trẻ.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Xác định rõ tầm quan trọng của hoạt động với đồ vật và trên thực tế chất
lượng hoạt động với đồ vật của lớp tôi, lớp nhà trẻ 18 - 24 tháng tuổi. Đánh giá
được khả năng hoạt động với đồ vật của từng trẻ để biết được, những điểm mạnh,
điểm còn hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp tốt nhất để cho trẻ
hoạt động với đồ vật đạt hiệu quả cao trong thời gian sắp tới.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Đối tượng mà tôi nghiên cứu đó là trẻ nhà trẻ 18-24 tháng tuổi Trường mầm
non Nga Hưng. Nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 18- 24
tháng tuổi hoạt động với đồ vật” ở trường mầm non Nga Hưng.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết
- Phương pháp quan sát, điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin
- Phương pháp trực quan
- Phương pháp thực hành.
- Phương pháp thống kê xử lý số liệu.
- Tổng kết rút kinh nghiệm.
2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Ngay từ những năm đầu, trẻ sơ sinh đã bắt đầu thể hiện sự có mặt của[2]
mình bằng những hành động tương tác với thế giới xung quanh. Cụ thể chơi với đồ
vật, đồ chơi là một trong những cách thức thỏa mãn nhu cầu tích cực, rõ ràng nhất ở
trẻ nhỏ. Những trải nghiệm tích cực mà trẻ có được khi hoạt động với đồ vật, đồ
chơi có vị trí nổi bật cho đến năm lên ba.
Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ 18-24 tháng tuổi. Đó
chính là hoạt động của trẻ với thế giới đồ vật dưới sự hướng dẫn của người lớn,
nhằm lĩnh hội chức năng của đồ vật và phương thức sử dụng tương ứng. Không
phải ngẫu nhiên mà “Hoạt động với đồ vật trở thành hoạt động chủ đạo của lứa tuổi
nhà trẻ”. Đồ vật đồ chơi với trẻ không chỉ để nghịch hoặc thậm chí gặm nhấm để
vui, để thỏa mãn khám phá qua các giác quan, mà còn chứa đựng một chức năng
nhất định và có cách sử dụng tương ứng. Dưới sự hướng dẫn của người lớn, trẻ rất
thích thú khi được biết tên, gọi đúng tên và biết được ý nghĩa của chúng như “cái
bát để đựng đồ ăn, cái cốc dùng để uống nước, cái thìa để xúc ăn, chiếc mũ để đội,
2


đôi dép để đi…”. Mọi thứ xung quanh trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của trẻ.
Trẻ hào hứng tìm tòi, khám phá, tháo lắp đồ dùng, lắp cái này vào cái kia, xây
dựng, lúc nào trẻ cũng bận rộn, luôn tay luôn chân.
Khoa học tâm lý đã khẳng định hoạt động với đồ vật là dạng hoạt động chủ
đạo của trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ. Ở mỗi lứa tuổi có một hoạt động chủ đạo nhất định,
đó là những hoạt động có đặc điểm sau: Là hoạt động có đối tượng mới mẻ, chính
đối tượng mới này tạo ra những cái mới trong tâm lý trẻ, tức là tạo ra sự phát triển.
Hoạt động có khả năng chi phối toàn bộ đời sống tâm lý trẻ. Những quá trình tâm
lý trẻ được cải tổ, được tổ chức lại bằng hoạt động này. Ngoài ra, hoạt động có khả
năng chi phối các hoạt động khác diễn ra đồng thời và tạo ra những nét đặc trưng
của trẻ trong mỗi giai đoạn phát triển. Do đó việc tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ
vật giữ vai trò giáo dục phát triển toàn diện cả về mặt tâm lý và sinh lý. Trẻ mầm
non có tư duy và nhận thức theo lối trực quan cảm tính, vì vậy mọi hoạt động giảng
dạy đối với lứa tuổi này đều cẩn phải sử dụng những hình mẫu trực tiếp. Chính
những hoạt động này tạo nên những biến đổi về chất trong tâm lý trẻ và làm cho
các họat động khác mang màu sắc của nó. Nội dung hoạt động với đồ vật được xây
dựng dựa trên đặc điểm tâm lý của trẻ. Các nội dung đã được sắp xếp theo nguyên
tắc đồng tâm và phát triển từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
Hoạt động với đồ vật giúp trẻ phát triển các giác quan, cử động, vận động
đặc biệt là khả năng điều khiển bàn tay và các ngón tay đó là vận động tinh. Kỹ
năng vận động tinh là kỹ năng sử dụng những phần cơ của bàn tay, ngón tay để
thực hiện những chuyển động nhỏ, là khả năng cùng sử dụng mắt, tay và ngón tay
để thực hiện các động tác. Đây là kỹ năng vận động đòi hỏi khéo léo, tỉ mỉ, kiên trì
để thực hiện những động tác nhỏ và chính xác cao. Việc phát triển các kỹ năng vận
động tinh của trẻ là rất quan trọng, bởi vì đó là những kỹ năng thiết yếu hàng ngày
để thực hiện các công việc thường nhật như là: Mặc quần áo, xỏ giầy, dép, ăn
uống... Tóm lại, đó là những kỹ năng cần thiết giúp cho con người sống tự lập.
Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ hiện nay nội dung tổ chức hoạt
động với đồ vật cho trẻ nhà trẻ chính là nội dung giáo dục trong các chủ đề. Qua
nhiều năm chủ nhiệm lớp nhà trẻ tôi thấy trẻ rất hiếu động ham tìm tòi thích khám
phá khi đứng trước một vấn đề trẻ không suy nghĩ và không hiểu những gì trìu
tượng. Trẻ cần những cái cụ thể và kinh nghiệm sống trẻ muốn khám phá thông qua
các đồ vật xung quanh mình. Có hoạt động này mà chức năng của các đồ vật lần
đầu tiên được bộc lộ ra trước mắt trẻ trở thành đối tượng thu hút trẻ, sự chú ý khiến
trẻ đi tìm kiếm lôi cái này ra tháo lắp cái kia làm cho trẻ bận rộn suốt ngày từ đó
tâm lý trẻ phát triển mạnh. Đồng thời trẻ cũng lĩnh hội được những quy tắc trong xã
hội, trẻ có sự định hướng vào thế giới đồ vật. Nhờ vậy mà tâm lý trẻ phát triển
mạnh mẽ đặc biệt là trí tuệ, từ đó nhịp độ ngôn ngữ của trẻ tăng lên rõ rệt về vốn từ
cũng như cách phát âm ngày càng chính xác. Và nếu trẻ không được hoạt động trẻ
sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu đứng ngồi không yên.

3


Dựa vào đặc điểm tâm lý và sự phát triển của trẻ độ tuổi nhà trẻ 18-24 tháng
tôi đã tìm hiểu và đưa ra các giải pháp khác nhau để phát huy tính tích cực hoạt
động với đồ vật của trẻ.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.1.1. Thuận lợi:
- Trường mầm non Nga Hưng nằm ở vị trí trung tâm xã, giao thông đi lại
thuận lợi. Trường được công nhận trường mầm non Đạt chuẩn Quốc gia. Nhiều
năm qua trường đã liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp Huyện.
- Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên thường xuyên được tiếp cận và bồi
dưỡng học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nắm bắt kịp thời các
chương trình đổi mới.
- Trong lớp được trang bị đồ dùng đồ chơi đầy đủ, trẻ ngoan và nghe lời cô
giáo.
- Nhà trường thường xuyên phát động các phong trào làm đồ dùng và sưu
tầm đồ dùng, đồ chơi để giáo viên có cơ hội tạo nên nhiều đồ chơi đẹp hiệu quả cho
trẻ hoạt động.
- Năm học 2017 – 2018 tôi được phân công giảng dạy tại lớp nhà trẻ 18 - 24
tháng tuổi, bản thân trực tiếp chăm sóc nuôi dạy trẻ, là điều kiện tốt để tôi tìm hiểu
và giảng dạy trẻ một cách phù hợp và hiệu quả hơn.
2.2.2. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trên, trong thực tế Trường mầm non Nga Hưng
cũng còn gặp nhiều khó khăn về đồ dùng đồ chơi ở các nhóm lớp, mặc dù đã được
nhà trường trang bị nhưng số lượng chưa đáp ứng cho việc dạy và học theo kế
hoạch của giáo viên đề ra.
Đầu năm học lớp tôi vẫn còn một số khó khăn như:
- Trường thiếu phòng học nên lớp tôi học ở phòng học tạm chưa có đủ không
gian phù hợp cho trẻ hoạt động.
- Đồ chơi cho trẻ hoạt động trải nghiệm khám phá còn hạn chế, đồ chơi tự tạo
chưa nhiều.
- Khả năng chú ý có chủ định của trẻ còn kém. Trẻ dễ dàng nhập cuộc chơi
nhưng cũng nhanh chóng tự rút ra khỏi trò chơi nếu trẻ không còn hứng thú.
- Nhận thức của một số bậc phụ huynh về hoạt động của trẻ chưa cao, cho
rằng trẻ còn nhỏ chưa cần phải dạy nên không cho trẻ được trải nghiệm.
- Hình thức tổ chức còn đơn điệu, chưa hấp dẫn gây hứng thú với trẻ.
2.3.3. Kết quả thực trạng:
Từ những thuận lợi và khó khăn trên, ngay từ đầu năn học tôi đã đi sâu vào
nghiên cứu đề tài, tiến hành khảo sát trẻ ở mọi lúc mọi nơi, để nắm bắt đặc điểm
tâm sinh lý cùng với điều kiện thực tế của lớp kết quả thu được như sau.

Kết quả khảo sát trẻ tháng 9 năm 2017
4


TT

Mức độ
Tiêu chí

3

Làm theo chỉ dẫn và một số yêu cầu
đơn giản về hoạt động với đồ vật.
Gọi được tên và nhận biết các màu
xanh - đỏ các đồ dùng, đồ vật.
Thực hiện thao tác theo yêu cầu.

4

Các thói quen và hành vi văn minh
trong khi chơi.

1
2

Tổng Kết quả
số trẻ
khảo Đạt
Số
Tỷ
sát
lượng lệ
%

Chưa đạt
Số
Tỷ
lượng lệ
%

13

8

61.5

5

38.5

13

7

54

6

46

13

7

54

6

46

13

8

61.5

5

38.5

Thông qua kết quả của thực trạng trên với tổng số cháu làm theo chỉ dẫn và
một số yêu cầu đơn giản về hoạt động với đồ vật, gọi được tên, nhận biết các màu
xanh - đỏ các đồ dùng, đồ vật. Trẻ thực hiện thao tác theo yêu cầu của cô và các
thói quen hành vi văn minh trong khi chơi. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn đưa ra
những giải pháp và tổ chức thực hiện đã đem lại kết quả khá khả thi như sau:
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
Giải pháp 1: Nâng cao kiến thức, tìm tòi, học hỏi bồi dưỡng bản thân.
Để có thể thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động với đồ vật
có hiệu quả. Trước tiên bản thân phải xác định mình cần tự nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của bản thân, không chỉ nghiên cứu
nắm vững mục đích, yêu cầu của hoạt động mà cần phải nắm chắc được các
phương pháp và biện pháp thực hiện và cách thức tổ chức giúp trẻ lĩnh hội kiến
thức một cách nhẹ nhàng, không bị gò bó, áp đặt giúp trẻ hiểu bài sâu và vận dụng
những kiến thức đã học vào thực tế hàng ngày của trẻ. Vì vậy, để giúp trẻ 18 - 24
tháng tuổi hoạt động với đồ vật thì tôi đã nghiên cứu kỹ chương trình chăm sóc và
tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Từ đó bản thân đã rút được kinh
nghiệm, vận dụng một cách phù hợp và sáng tạo ở lứa tuổi mình đang chủ nhiệm.
Khi tổ chức hoạt động cho trẻ hoạt động với đồ vật tôi thường đưa ra các hình thức
làm phong phú cách thể hiện nội dung bài dạy để thu hút trẻ tham gia hoạt một cách
tích cực hơn. Ngoài ra tôi còn xây dựng môi trường, tạo ra các tình huống và tổ
chức các hoạt động, cho trẻ tiếp xúc trải nghiệm với các sự vật, hiện tượng, của môi
trường xung quanh, thông qua đó trẻ hiểu biết về đặc điểm, thuộc tính của đồ vật,
sau đó cho trẻ hoạt động với đồ vật để trẻ dễ dàng nắm được đặc điểm và có được
kỹ năng chơi tốt hơn, hứng thú hoạt động với đồ vật hơn. Tôi nhận thấy rằng khi
cho trẻ hoạt động với đồ vật để có tầm quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện về
các mặt trí tuệ, đạo đức, thẫm mỹ, thể lực và lao động.

5


Hình ảnh: Toàn thể giáo viên trong nhà trương đang họp chuyên môn
Với mong muốn giúp trẻ hứng thú hoạt động với đồ vật trước tiên bản thân
thường xuyên nghiên cứu kỹ từng đề tài để đưa ra mục đích, kiến thức, kỹ năng,
thái độ sao cho phù hợp với từng đối tượng trẻ ở lớp, trên cơ sở đó tôi lựa chọn các
hình thức thủ thuật để thu hút trẻ vào hoạt động. Hơn nữa để hoạt động của trẻ đạt
kết quả cao, tôi phải đầu tư thời gian, công sức một cách công phu khoa học chuẩn
bị đồ dùng đồ chơi và tạo mọi điều kiện, cơ hội tổ chức các hoạt động để cho trẻ
tích cực tìm tòi trải nghiệm về các sự vật, hiện tượng mà tôi đã chuẩn bị.
Kết quả: Bản thân nắm vững được kiến thức hướng dẫn cho trẻ hoạt động
với đồ vật. Tích lũy được phần nào kinh nghiệm quý báu cho bản thân và phục vụ
thiết thực cho các hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện cho trẻ, giúp trẻ tích cực hơn trong các hoạt động học tập và vui
chơi.
Giải pháp 2: Tích cực làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo và xây dựng môi
trường cho trẻ hoạt động với đồ vật.
*Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động.
Muốn thực hiện tốt hoạt động với đồ vật cho trẻ nhà trẻ 18 - 24 tháng đạt
chất lượng và hiệu quả. Tôi tập trung xây dựng nội dung chơi cụ thể ở các góc theo
từng chủ đề, tập trung ở các góc trẻ hoạt động nhiều. Trước tiên phải tạo môi
trường đa dạng, phong phú, hấp dẫn, an toàn cho trẻ, để đạt được điều này, tôi suy
nghĩ tìm ra một số biện pháp đầu tư xác định chủ đề này, cần cung cấp nguồn
nguyên vật liệu đã có, nguồn nguyện vật liệu dễ kiếm, dễ tìm, nguồn nguyên vật
liệu nào tự tạo để giờ hoạt động với đồ vật trẻ chơi một cách phong phú, linh hoạt
sáng tạo, nguồn nguyên vật liệu cần phải đầy đủ, phù hợp với độ tuổi, tạo ra sự thử
thách có tính thẩm mỹ giàu và bản sắc văn hóa địa phương.
Bố trí sắp xếp các góc có lối đi rộng rãi, giữa các góc đủ rộng cho trẻ chơi,
thuận lợi cho trẻ hoạt động, tôi đã lên kế hoạch và nắm được đặc điểm hoạt động
với đồ vật của trẻ ở từng nhóm để lựa chọn phương pháp hướng dẫn phù hợp. Trẻ
6


được lựa chọn hoạt động cá nhân hay hoạt động nhóm, sử dụng từng loại đồ dùng
để chơi vào các bước mở chủ đề, khám phá chủ đề, kết thúc chủ đề.
* Đối với môi trường trong lớp.
Tùy theo chủ đề từng tháng, tôi sắp xếp đồ chơi gọn gàng đẹp mắt, ngang tầm
với trẻ, thật hấp dẫn và thu hút trẻ. Đồ chơi phong phú với nhiều chủng loại màu sắc.

Hình ảnh: Các đồ dùng đồ chơi ở giá khu vực hoạt động với đồ vật.
Khu vực hoạt động với đồ vật: Tôi chuẩn bị những bông hoa có màu xanhđỏ đục lỗ để trẻ xâu vòng, các đồ dùng đồ chơi cho trẻ xếp hình, lắp ghép, khối gỗ
để trẻ xếp nhà, bộ lồng hộp để trẻ chơi lồng hộp…. Ngoài ra trong lớp tôi còn trang
trí tranh ảnh ngang tầm với trẻ. Trẻ có thể lấy chơi một cách thoải mái, khi trẻ chơi
tôi gợi ý hỏi trẻ: “Cái gì đây?” “Con gì đây? “Đây là gì?” “Bông hoa màu gì?’’.
Khu vực chơi thao tác vai: Khi chơi với Búp Bê tôi sắp xếp búp bê to - nhỏ, có
bát, thìa, cốc, khăn lau để trẻ cho em búp bê ăn, khi cho búp bê ngủ có giường cho
búp bê nằm ngủ.
Trẻ được bế em búp bê ngắm nhìn em âu yếm, trẻ được đóng vai chị chăm sóc
em, khi em đói lấy bột (cháo) cho em ăn bằng những đồ chơi tôi đã chuẩn bị. Ngoài
ra ở mọi lúc mọi nơi tôi gợi sự chú ý của trẻ bằng những câu hỏi. “Con bế ai? Búp
Bê mặc váy màu gì?”
Môi trường trong lớp với đầy đủ đồ chơi đẹp mắt, được sắp xếp dưới dạng mở
giúp tôi rèn luyện trí tuệ cho trẻ. Đồ chơi được thay đổi thường xuyên để mỗi ngày
đến trường của trẻ là một ngày vui.
Ví dụ: Xây dựng góc mở cho khu vực hoạt động với đồ vật bằng bảng găm
hình ảnh cho trẻ hoạt động.

7


Hình ảnh: Góc mở hoạt động với đồ vật
Trẻ được hoạt động theo quy trình góc mở mà cô đã chuẩn bị giúp trẻ nhớ lâu
hơn, tư duy của trẻ phát triển hơn và trẻ được hoạt động thường xuyên trên góc mở
sẽ củng cố cung cấp được kiến thức hình thành nên nhiều kỹ năng chơi cho trẻ.
Mảng tường chính của lớp, tôi cũng trang trí cắt vẽ những con vật ngộ nghĩnh
gần gũi thân thiện với trẻ và treo những bức tranh phù hợp với chủ đề trẻ thực hiện.

Hình ảnh: Mảng chủ đề lớn của lớp.
Bên cạnh đó xây dựng góc mở để trẻ được khám phá, trải nghiệm với những
điều kiện mới lạ, kích thích từ môi trường mở cho trẻ hoạt động.
* Tạo môi trường ngoài lớp.
Phối hợp với nhà trường, tôi và các cô giáo trong trường đã sáng tạo một sân
chơi thoáng mát sạch sẽ gọn gàng, có vườn hoa, cây cảnh xanh tốt rực rỡ màu sắc,
8


có vườn rau, củ theo mùa, có vườn thuốc nam đủ các loại, có góc thiên nhiên ngoài
lớp để trẻ tìm hiểu khám phá trải nghiệm các sự vật hiện tượng xung quanh trẻ,
môi trường “xanh, sạch, đẹp và an toàn” là điều kiện rất tốt để tận dụng môi trường
dạy trẻ nhận biết phân biệt màu một cách nhanh, chính xác.
Ví dụ: Tận dụng vườn rau, vườn hoa, cây cảnh cho trẻ quan sát khi dạo chơi
tham quan ngoài trời.
Như vậy khi tạo môi trường cho trẻ hoạt động tôi thấy trẻ rất phấn khởi và
hoạt động có kết qủa cao hơn.
Biện pháp tạo môi trường lớp thân thiện trẻ lớp tôi đã thực sự hoà mình vào
với thế giới đồ vật đồ chơi mà cô giáo đã chuẩn bị.
* Tích cực làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động.
Đồ dùng đồ chơi giúp trẻ trở nên năng động, hiểu biết hơn về thế giới xung
quanh đồng thời rèn luyện cho trẻ sự khéo léo khi sử dụng đồ vật. Đồ chơi tự tạo
thường có màu sắc rất đẹp, mới lạ, phong phú và hấp dẫn. Đồ dùng đồ chơi tự tạo
có thể nói là muôn hình muôn vẻ, bởi chúng được tạo ra từ những nguyên vật liệu
có sẵn, dễ kiếm, dễ làm. Nguồn đồ chơi tự tạo là vô tận có thể dùng những đồ vật
thông thường trong sinh hoạt hàng ngày, những vật liệu tự nhiên, để làm đồ chơi
cho trẻ bằng những vật liệu thu lượm được. Đối với mỗi loại đồ chơi hay đồ vật
thật, trẻ đều cố gắng tìm kiếm một phương thức hành động tương ứng. Ngoài ra,
thao tác với đồ vật, đồ chơi là cho trẻ phối hợp các giác quan, hành động đồ vật, đồ
chơi nhằm cung cấp các kinh nghiệm và rèn luyện thao tác tư duy. Để phát huy hơn
tính tích cực hoạt động với đồ vật của trẻ tôi đã tăng cường sưu tầm những nguyên
vật liệu sẵn có để làm những đồ dùng đồ chơi đẹp, mang tính sáng tạo và hấp dẫn
những đồ dùng đồ chơi này luôn đảm bảo tính khoa học, an toàn và được sử dụng
một cách phù hợp với độ tuổi.
Vào đầu năm học nhà trường phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi phục
vụ giảng dạy, tôi cùng với các chị em đồng nghiệp. Đặc biệt là các giáo viên trong
tổ nhà trẻ đã sưu tầm những nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương như: Vỏ áo ngô,
đay, cói, lõi, vỏ ngao, vỏ trai, ốc, hến, vỏ chai lọ nước ngọt, nước suối đã qua sử
dụng...và các nguyên vật liệu tự nhiên: Lá cây, mo cau..các nguyên vật liệu sẵn có:
Giấy màu, xốp, vải vụn, len, bìa cát tông... đã tạo ra nhiều các sản phẩm đa dạng
phong phú chủng loại và có hiệu quả cao trong việc sử dụng giảng dạy đặc biệt là
cho trẻ hoạt động với đồ vật, trẻ càng được khám phá nhiều đồ chơi khác nhau trẻ
càng hứng thú hơn trong giờ học.
Ví dụ: Từ vỏ chai C2 cùng với xốp, keo nến tôi đã làm ra những bộ tích chén
xinh đẹp và ngộ nghĩnh cho trẻ hoạt động. Từ vỏ sữa chua kết hợp với keo nến, xốp
màu tôi đã làm ra những con lợn ngộ nghĩnh.
Từ xốp màu, thùng cát tông keo nến tôi đã tạo ra, ngôi nhà, từ vải vụn tôi tạo
ra những con thú nhồi bông, và các loại quả nhồi bông. Ngoài ra từ những nguyên
vật liệu khác tôi đã làm nên những con cá, tôm, cua, các loại quả, rau, cây hoa,
những chiếc ghế, bàn,… Những đồ dùng đồ chơi này rất sinh động và đáng yêu đã
tạo cho trẻ cảm giác mới lạ, hứng thú giúp trẻ hoạt động tích cực hơn.

9


Hình ản: Đồ dùng đồ chơi sáng tạo khối nhà trẻ.
Ở nhánh 2 “Đồ dùng đồ chơi trong gia đình bé” những vỏ hộp thạch rau câu,
giấy gói hoa, ống hút, vải vụn, hộp sữa, xốp màu tôi đã làm ra những con búp bê
ngộ nghĩnh, những đồ dùng trong gia đình bé như ngôi nhà từ những ống hút đã
qua sử dụng, những con thú nhồi bông cho trẻ hoạt động trẻ tỏ ra rất thích thú với
những em bé búp bê của mình. Và những đồ chơi trong gia đình bé.

Hình ảnh: Búp bê, đồ dùng gia đình cho trẻ hoạt động trong chủ đề.
Ví dụ: Ở chủ đề “Bé thích đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông” tôi đã
dùng các nguyên vật liệu như: Mo cau, bìa cát tông, nắp vỏ C2, xốp màu để làm
nên những chiếc xe ô tô, xe máy, xe đạp, thuyền buồm,…
10


Hình ảnh: Thuyền làm từ mo cau, ô tô làm từ xốp màu, bìa cát tông, nắp C2.
Ví dụ: Ở chủ đề “Cây, rau quả và những bông hoa đẹp” Từ những nguyên
vật liệu như: Xốp màu, vỏ hộp sữa chua tôi đã làm ra các cây xanh, cây hoa, may
vá củ cà rốt, các loại rau, có màu sắc rất bắt mắt phong phú hài hoà để trẻ hoạt động
đem lại sự hứng thú cho trẻ.

11


Hình ảnh: Các loại cây hoa, rau củ được làm từ xốp màu, vỏ hộp sữa chua.
Trong chủ đề “Những con vật đáng yêu” ở các góc chơi tôi đã làm những đồ
chơi là các con vật xung quanh bé từ những phế liệu bằng nhựa như: Vỏ ngao, ống
sữa chua, giấy xốp, keo, tận dụng ống sữa tươi đã rửa sạch để ráo nước sau khi cắt.

12


Hình ảnh: Con cá , con chim cánh cụt, con lợn ở góc hoạt động với đồ vật.
Kết quả: Với giải pháp xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động với đồ vật.
Tích cực làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo đa dạng phong phú bằng các nguyên vật
liệu khác nhau với đủ màu sắc, chủng loại tôi thấy trẻ lớp tôi rất hứng thú hoạt
động với đồ vật.
Giải pháp 3: Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ.
* Cho trẻ hoạt động với đồ vật thông qua các hoạt động chơi tập có chủ định.
Hoạt động với đồ vật là hoạt động đáp ứng nhu cầu của trẻ về tìm hiểu thế giới
đồ vật xung quanh, nhận biết, công dụng và cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi,
phát triển lời nói, phát triển các giác quan. Đặc biệt đối với trẻ 18 - 24 tháng tuổi
việc tổ chức hoạt động với đồ vật qua hoạt động chơi tập có chủ định là yêu cầu
quan trọng đòi hỏi cao về kiến thức kỹ năng sư phạm và khả năng truyền thụ của
người giáo viên. Để thu hút, lôi cuối trẻ tham gia vào hoạt động một cách tích cực,
chủ động tôi chọn lựa các hình thức phù hợp, hấp dẫn. Để đạt được điều này tôi cần
phải xác định rõ ràng, yêu cầu cần đạt trong hoạt động với đồ vật hôm nay là gì,
cần áp dụng vào hình thức nào cho phù hợp, với đề tài chủ đề đang thực hiện,
chuẩn bị đồ dùng phục vụ đề tài phù hợp đảm bảo an toàn, vệ sinh đẹp mắt, khoa
học và chính xác…Ngoài ra tôi luôn phải quan sát nắm được nhận thức riêng của
từng trẻ, vì ở độ tuổi này trẻ mới bắt đầu đến lớp, đa số trẻ còn rụt rè nhút nhát, nên
trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày, tôi thường xuyên theo dõi quan
sát và nắm bắt khả năng của từng trẻ, từ đó xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp
chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với đặc điểm cá nhân của từng trẻ tại lớp để phát
huy tính tích cực và sáng tạo của trẻ, mỗi hoạt động tôi có thể thay đổi linh hoạt sao
cho phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ và phù hợp với nội dung chủ đề đang
thực hiện để mang lại hiệu quả cao cho trẻ hoạt động với đồ vật tại nhóm lớp mình.
Ví dụ: Khi tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật ở chủ đề “Bé và các bạn của
bé trong nhà trẻ”. Đề tài “Xếp nhà tặng búp bê”. Đây là thời điểm đầu năm học các
thao tác khi hoạt động với đồ vật của trẻ còn chưa thuần thục, chưa có sự chính
xác, nhịp nhàng, nên khi vào bài tôi cho trẻ hát bài “Em Búp Bê” trò chuyện về bài
hát, cho bạn Búp Bê xuất hiện, Bạn Búp Bê đến chơi với lớp mình bạn rất thích
chơi một trò chơi, chúng mình cùng đi chơi với bạn Búp Bê. Cho trẻ đi đến khu vực
13


hoạt động với đồ vật, tham quan nhà Búp Bê, cùng trò chuyện về ngôi nhà Búp Bê.
Nhà Búp Bê được xếp bằng những hình khối gì? Bạn nào chọn cho cô khối hình
vuông, khối hình tam giác cho trẻ gọi tên hình, màu sắc của hình, tôi cho trẻ chọn
khối hình xong tôi cho cả lớp nhận xét về màu sắc, đặc điểm của khối hình, tiếp
theo tôi nói : Hôm nay bạn Búp Bê tặng cho mỗi bạn một rổ đồ chơi là khối hình
vuông và hình tam giác. Mời các con về chỗ của mình cùng chơi đồ chơi với Búp
Bê. Tôi cho trẻ lấy đồ chơi và làm theo cô, vì giai đoạn này trẻ học thông qua con
đường bắt chước. Cho nên tôi phải làm mẫu để cho trẻ quan sát và thực hiện theo.
Đầu tiên tôi chọn khối hình vuông giơ lên yêu cầu trẻ làm theo, tôi đặt khối hình
vuông trước mặt. Sau đó tôi chọn khối hình tam giác giơ lên yêu cầu trẻ cũng chọn
hình giống của cô và xếp chồng khối hình tam giác lên khối hình vuông. Sau đó tôi
tổ chức cho trẻ cùng thi nhau xếp nhà tặng Búp Bê.
Với hình thức tổ chức như trên tôi thấy một số trẻ đã hứng thú tích cực hoạt
động theo cô nhưng bên cạnh đó còn một số trẻ vẫn còn rụt rè, nhút nhát chưa thực
hiện theo yêu cầu mà tôi còn phải cầm tay hướng dẫn trẻ mới thực hiện. Yêu cầu đặt
ra cho tôi lúc này là phải hình thành và phát triển hứng thú cho trẻ, tạo cơ hội cho trẻ
tự mình hoạt động, nâng cao nhận thức về đối tượng, và thỏa mãn các nhu cầu cá
nhân, tổ chức các hoạt động phù hợp với cá nhân, kích thích xúc cảm tích cực ở trẻ
trong hoạt động bằng các đồ dùng đồ chơi hấp dẫn. Vì khi trẻ đứng trước những đồ
chơi có màu sắc, có âm thanh và chuyển động được sẽ khiến trẻ đi từ ngạc nhiên này
đến ngạc nhiên khác xuất hiện ở trẻ những ánh mắt vui vẻ, thích thú những cái nhìn
chăm chú, say mê, giúp trẻ chiếm lĩnh được phương thức sử dụng và hành động tích
cực với đồ vật. Sự hứng thú của trẻ còn phụ thuộc vào cách hướng dẫn, gợi ý của cô
giáo. Lúc này tôi luôn đóng vai trò là người tổ chức mối quan hệ giữa trẻ với thế giới
đồ vật như đưa đồ chơi đến cho trẻ, chỉ cho trẻ những điểm thú vị mà đồ vật đó đem
lại, hướng dẫn trẻ cách chơi. Qua đó có những trẻ đã tỏ ra hứng thú, và say sưa hoạt
động với đồ vật trong thời gian tương đối dài và liên tục.
Ví dụ: Khi cho trẻ hoạt động “xếp chuồng” chủ đề “Những con vật đáng
yêu”. Tôi kể đoạn chuyện: Trời mưa to gió lớn nên đổ nhà và hư hết đường vào
nhà của bạn vịt con rồi, cô cháu mình cùng giúp bạn vịt xếp lại chuồng cho bạn
vịt con nhé. Tôi gợi ý cho trẻ là cần làm xếp nhà cho bạn vịt, yêu cầu đối với trẻ
ở đây là xếp cả nhà chuồng và đường đi cho vịt vào nhà. Tôi nhắc lại kỹ năng xếp
nhà cho trẻ cần xếp khối hình vuông trước và xếp chồng khối hình tam giác lên
trên, sau khi xếp nhà xong yêu cầu trẻ xếp thêm đường đi cho vịt vào nhà, để xếp
được đường cho vịt vào nhà thì cô xếp các khối gỗ hình chữ nhật liên tiếp cạnh
nhau thành đường đi. Khi xếp xong để cho trẻ hứng thú bất ngờ tôi cho một con
vịt có thể chuyển động được bằng cách kéo đây cót cho vịt di chuyển, cô kéo sợi
dây dài vịt con sẽ chuyển động đi trên đường cô vừa xếp về nhà. Lúc này trẻ rất
thích thú tôi cho trẻ thực hiện xếp nhà và đường đi cho vịt, trong khi trẻ xếp tôi
khuyến khích, động viên khen ngợi, nhắc trẻ phải đặt các khối gỗ sát nhau trùng
khít, khuyến khích trẻ trả lời câu hỏi: Xếp gì?, xếp nhà và đường đi cho bạn nào?.
Cuối cùng cho trẻ hát múa đưa bạn vịt về nhà.
Qua hoạt động chơi tập có chủ định xếp nhà cho bạn vịt tôi thấy, kỹ năng
thao tác với đồ vật của trẻ lớp tôi đã phát triển, trẻ hứng thú tham gia vào hoạt
14


động, thời điểm này trẻ không dừng lại ở việc xếp nhà cho bạn vịt mà trẻ đã xếp
được cả đường đi vào nhà, trẻ say sưa xếp nhà và đường đi, trẻ mời bạn vịt đi vào
nhà bằng đường mà trẻ vừa xếp xong. Trẻ biết trân trọng sản phẩm vừa tạo, giúp
trẻ phấn khởi thực hiện hơn. Điểm khác và đáng trân trọng hơn ở giai đoạn này là
tôi thấy trẻ lớp mình hứng thú tham gia vào hoạt động nhẹ nhàng, tự tin, sáng tạo,
không bị gò bó phụ thuộc nhiều vào sự hướng dẫn của cô như trước.
Để tiếp tục lôi cuốn trẻ hứng thú tham vào hoạt động khi họat động với đồ vật
tôi còn kết hợp tổ chức đan xen các trò chơi vận động, chú ý phát triển khả năng
hoạt động với đồ vật việc rèn luyện sự linh hoạt, khéo léo của đôi tay, luôn thay đổi
trạng thái động, tĩnh cho trẻ từ nội dung hoạt động chuyển sang trò chơi một cách
nhẹ nhàng để trẻ thông qua “chơi bằng học, học mà chơi”… Tôi luôn tôn trọng
những sản phẩm của trẻ, đưa ra những lời nhận xét, đánh giá các sản phẩm đó nhằm
tạo nên niềm vui cho trẻ và kích thích trẻ mong muốn tạo ra được nhiều sản phẩm
hơn nữa.
Ví dụ: Khi tổ chức cho trẻ vui chơi ở khu vực góc hoạt động với đồ vật chơi
xâu vòng hoa tặng bạn Búp Bê. Tôi hỏi trẻ:
“Anh Thư “Cái gì đây” (Bông hoa, dây xâu)
Bông hoa có màu gì? (xanh - đỏ)
Xâu vòng để tặng ai? (Búp Bê)
Sau khi ổn định, gây hứng thú tôi giới thiệu với trẻ. Bạn Búp Bê rất thích đeo
vòng hoa hai màu xanh - đỏ. Hôm nay các con xâu vòng hoa hai màu xanh- đỏ để
tặng Búp Bê nhé.
- Tôi vừa làm vừa phân tích cách xâu.
- Tay phải cô cầm sát đầu dây, tay trái cô cầm bông hoa để hở lỗ, cô xâu dây
qua lỗ của bông hoa. Cô xâu lần lượt xen kẽ bông hoa màu đỏ, màu xanh, xâu xong
những bông hoa trong rổ cô buộc hai đầu dây lại. Vậy là cô đã xâu xong vòng hoa
có hai màu xanh - đỏ rồi.
- Cô đã xâu được gì? (Vòng hoa)
- Xâu vòng để làm gì? (Tặng Búp Bê)
- Cô xâu như thế nào? (xâu hai màu xanh - đỏ).

Hình ảnh: Trẻ hoạt động với đồ vật trong hoạt động học.
Trẻ thực hiện xâu vòng, trẻ xâu hoa thành thạo hai màu xanh - đỏ khi trẻ thực
hiện tôi khuyến khích động viên trẻ để trẻ xâu vòng nhanh và đúng yêu cầu của tôi.
15


Kết quả: Trẻ được hoạt động với đồ vật dưới hình thức trẻ làm trung tâm đã
tạo điều kiện cho trẻ hoạt động tích cực, mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin và hứng thú,
trẻ hoạt động tự nhiên không gượng gạo, gò bó, giả tạo, trẻ tự nguyện tham gia hoạt
động và dám thể hiện “cái tôi” của mình, bước đầu đặt nền tảng cho việc đào tạo
nên những con người dám nghĩ, dám làm trong tương lai.
* Cho trẻ hoạt động với đồ vật thông qua các hoạt động chơi tập có chủ định
khác.
Trong các hoạt động chơi tập có chủ định khác tôi luôn suy nghĩ để đưa hoạt
động với đồ vật sao cho nhẹ nhàng và luôn cuốn hút trẻ.
* Thông qua hoạt động “Nhận biết”
Theo từng chủ đề tôi lựa chọn, sử dụng các đồ chơi, tranh ảnh, vật thật có
màu sắc hình dáng rõ ràng đẹp mắt. Từ đó trẻ sẽ hứng thú học hơn và việc lồng
ghép, tích hợp nhận biết màu sắc sẽ thuận tiện hơn và trẻ sẽ khắc sâu tư duy, ghi
nhớ hơn.
Ví dụ: Nhận biết “đồ dùng để uống: Ca, cốc” sau khi cho trẻ nhận biết cái
ca, cái cốc cho trẻ chơi trò chơi.
Trò chơi chọn đồ dùng theo yêu cầu của cô. Tôi chuẩn bị đồ dùng gia đình
bằng nhựa để trẻ chơi (Ca, cốc có màu xanh - đỏ) tôi yêu cầu trẻ chọn cái ca, cốc
màu đỏ bỏ trong ngôi nhà màu đỏ, chọn ca, cốc màu xanh bỏ trong ngôi nhà màu
xanh. Tôi cảm thấy lôi cuốn được trẻ vào hoạt động, trẻ rất thích thú được hoạt
động với đồ vật mà tôi chuẩn bị và hướng dẫn.
Ở chủ đề “Các bác các cô trong nhà trẻ” Đề tài: Xếp nhà tặng cô giáo
Tôi chuẩn bị cho trẻ khối vuông màu vàng, màu xanh, khối tam giác màu đỏ.
Đồ dùng của cô cũng như vậy nhưng kích thước lớn hơn. Khi tiến hành hoạt động
tôi hỏi trẻ xem cô có đồ dùng gì? màu gì?, cả lớp nói, cá nhân trả lời. Trẻ chưa nói
được tôi nhắc lại cho trẻ. Sau đó tôi và trẻ cùng xếp những ngôi nhà thật xinh để
tặng cô giáo, trong khi trẻ xếp tôi trò chuyện với trẻ để mở rộng vốn từ cho trẻ bằng
những câu hỏi gợi ý.
- Đây là gì? (Khối vuông)
- Khối vuông có màu gì? (Xanh, đỏ, vàng)
- Con đang làm gì? (Xếp nhà)
- Xếp nhà tặng ai?
(Tặng cô giáo)
Hay ở nhánh “Những bông hoa đẹp”, đề tài: Nhận biết hoa hồng, hoa cúc màu
đỏ, màu vàng”. Tôi cho trẻ quan sát bông hoa hồng (màu đỏ), hoa cúc (màu vàng)
(hoa thật). Để củng cố nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng tôi cho trẻ chơi trò
chơi “Tặng hoa cho cô giáo”. Cô nói sở thích của mình về bông hoa, trẻ chọn bông
hoa và phát âm về màu sắc của bông hoa. Tôi nói “Cô thích hoa hồng” trẻ cầm hoa
hồng lên và nói “Hoa hồng, màu đỏ”. Sau khi trẻ chơi trò chơi tĩnh tôi cho trẻ chơi
đan xen một trò chơi động “Cắm hoa vào lọ”, hoa hồng màu đỏ cắm vào lọ màu đỏ,
16


hoa cúc màu vàng cắm vào lọ màu vàng, trẻ vừa lên chọn hoa cắm và kết hợp phát
âm màu sắc của bông hoa với việc sử dụng vật thật, trẻ được hoạt động một cách
thoải mái và hào hứng. Qua biện pháp này trẻ đã có được kỹ năng chơi hoạt động
với đồ vật.
Giải pháp 4: Phát huy khả năng hoạt động với đồ vật cho trẻ ở mọi lúc,
mọi nơi.
Như chúng ta đã biết mỗi trẻ đều có khả năng tiếp thu lĩnh hội kiến thức khác
nhau, có trẻ tiếp thu nhanh, có trẻ tiếp thu chậm. Vì thế để phát huy hết khả năng
của trẻ khi hoạt động với đồ vật không những trong hoạt động chơi tập có chủ định
mà tôi còn tổ chức ở tất cả các hoạt động khác nhau như. Dạo ngoài trời, khu vực
chơi các góc, chơi tự do… Tôi tận dụng thời gian thích hợp mọi lúc, mọi nơi để dạy
trẻ nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức cho trẻ cũng như giúp trẻ mở rộng và hiểu
biết về cuộc sống thực.
* Qua giờ đón trẻ. Khi đón trẻ vào lớp tôi cho trẻ chơi tự do các khu vực góc.
Tôi đặt câu hỏi: Con đang chơi trò gì? Đồ chơi có màu gì? Để làm gì? Từ đó giúp
làm giàu vốn kiến thức cung cấp thêm kỹ năng chơi cho trẻ.
*Qua dạo chơi tham quan. Trẻ được dạo chơi quan sát thiên nhiên và những
sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh trẻ, tôi tạo điều kiện để trẻ được quan sát, gợi
hỏi để trẻ nói lên màu sắc của sự vật, hiện tượng khi được nghe, được nhìn thấy.
Ví dụ: Khi dạo chơi đến bên cây hoa cúc, Tôi hỏi trẻ: “Đây là cây gì?” “Đây
là cái gì?” “lá hoa có màu gì?” “Hoa cúc có màu gì?. Trẻ nhận biết màu sắc của cây
và màu sắc của bông hoa từ đó khắc sâu hơn cho trẻ về kỹ năng nhận biết phân biệt
các màu.
*Trong giờ hoạt động chiều. Tôi cho trẻ chơi tự chọn ở các khu vực góc, tôi
quan sát và khuyến khích mở rộng hoạt động vui chơi của trẻ bằng cách tạo điều
kiện cho trẻ chơi (Cung cấp đồ dùng, đồ chơi, dành thời gian cho trẻ chơi). Đặt ra
câu hỏi gợi mở, khen ngợi, động viên trẻ chơi ở các khu vực góc khi trẻ được hoạt
động với đồ vật. Trẻ xếp đường đi, xếp gara ô tô, trẻ sử dụng nhiều loại nguyên vật
liệu, các hình khối lớn, các viên gạch đồ chơi, các loại hột hạt, hoa, lá dây xâu…).
Khi kết thúc hoạt động trẻ được vào nhiều vai chơi với các loại đồ chơi khác nhau,
Sau khi trẻ chơi xong chuẩn bị ra về tôi hỏi trẻ về những hoạt động trẻ học, trẻ chơi
trong ngày: “Hôm nay con chơi trò chơi gì?” “Xâu được cái gì?” “xếp được cái
gì?” “Tặng cho ai?”....
Bên cạnh đó tôi luôn khen ngợi, khích lệ trẻ với đặc điểm tâm lý trẻ rất thích
khen ngợi, giúptrẻ hứng thú trong các giờ hoạt động. Bằng hình thức khen kịp thời
và lời nói nhẹ nhàng, có sức truyền cảm tôi đã giúp trẻ tự tin hứng thú tham gia vào
hoạt động với đồ vật.
Thông qua các hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi không thể thiếu được và rất cần
thiết cùng với các đồ chơi phục vụ chương trình bất cứ ai cũng có thể tạo ra đồ chơi
hấp dẫn đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động với đồ vật hàng ngày của trẻ, làm trẻ
muốn hoạt động và thích chơi giúp trẻ học qua chơi một cách tích cực ở mọi thời
điểm trong ngày, có hiệu quả chơi mọi lúc mọi nơi góp phần kích thích trẻ phát
triển toàn diện để thỏa mãn hoạt động với đồ vật của trẻ và có thể cảm nhận tốt
17


được kỹ năng nhận biết màu sắc, hình dạng…của đồ vật khi được cô cho chơi với
đồ chơi.
Giải pháp 5: Phối hợp với phụ huynh giúp trẻ hoạt động với đồ vật được
tốt hơn.
Ngoài việc củng cố kiến thức thông qua môn học hoạt động với đồ vật, thì
việc trao đổi với phụ huynh để thống nhất chương trình và phương pháp dạy trẻ là
việc làm cần thiết và quan trọng. Phối kết hợp với phụ huynh có ý nghĩa quan trọng
và có nhiệm vụ thiết thực của nhóm lớp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc
giáo dục trẻ. Vì thế vào đầu năm học tôi lên kế hoạch họp phụ huynh để thông báo
cho phụ huynh biết về nội dung chương trình của bộ môn và trao đổi về tình hình
học tập ở lớp và tính cách từng trẻ.
Ví dụ: Cháu Thanh Tùng khi chơi hoạt động với đồ vật hay ném đồ chơi lộn
xộn, tranh giành đồ chơi của bạn, và rất hiêú động.
Để cho trẻ hoạt động với đồ vật là nhờ một phần không nhỏ của các bậc phụ
huynh tham gia đóng góp nguyên vật liệu đã qua sử dụng như: Chai dầu gội đầu,
dầu rửa bát, đĩa CD, chai nước giặt... để cho cô giáo và trẻ cùng làm đồ dùng đồ
chơi phục vụ cho các hoạt động. Việc phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu như vậy
đã góp phần tăng thêm hứng thú và sự tích cực của trẻ trong việc tham gia vào hoạt
động với đồ vật.
Ví dụ: Muốn làm ngôi nhà bằng cói thì tôi đã tuyên truyền phụ huynh mang
cói khô đến lớp vì đây là sản phẩm sẵn có ở địa phương. Đặc biệt quê tôi nổi tiếng
với vùng chiếu cói Nga Sơn, việc lựa chọn các nguyên vật liệu từ cói, lõi cói để làm
ra các loại đồ chơi rất phong phú, từ đó lồng ghép vào các bài học rất bổ ích cho
trẻ.

Hình ảnh: Cói nhỏ dệt làm mái nhà
Tôi tuyên truyền cho phụ huynh hiểu khi có nhiều đồ chơi trẻ được tham gia
vào hoạt động với đồ vật say sưa, trẻ được chơi nhiều hơn vì hoạt động vui chơi
chiếm vị trí trung tâm có mặt hầu hết trong các hoạt động của trẻ ở trường. Thông
qua chơi, trẻ không chỉ thỏa mãn nhu cầu chơi mà còn khi hoạt động với đồ vật nảy
18


sinh nhu cầu có những tri thức, những sáng tạo mới để thể hiện hoạt động sống
động hơn.
*Kết quả: Trong năm học này tôi cùng phụ huynh đã làm được 1số bộ đồ
dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của trẻ:
Bên cạnh đó tôi thường xuyên trao đổi trực tiếp với phụ huynh một số kiến
thức về việc dạy trẻ hoạt động với đồ vật trong các giờ đón và trả trẻ, từ đó phụ
huynh có thể nắm bắt được những kiến thức khi cho trẻ hoạt động với đồ vật ở nhà.
Tôi nghĩ đây cũng là một hình thức khá hay trong việc phát huy ở trẻ tính tích cực
sáng tạo trong hoạt động dạy trẻ hoạt động với đồ vật.
Với biện pháp này tôi nhận thấy 13/13= 100% phụ huynh nhiệt tình tham gia do
đó chất lượng hiệu quả trong hoạt động với đồ vật đã nâng lên, thấy con em mình
tiến bộ rõ rệt phụ huynh có sự thay đổi nhìn nhận về việc học và chơi của con em
mình, nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động với đồ vật, đồ chơi giúp đỡ
cho giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
2.3. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
*Đối với Giáo dục:
Qua một năm áp dụng những giải pháp trên, cùng với sự chỉ đạo của Ban
giám hiệu nhà trường, sự góp ý của các bạn đồng nghiệp trong trường qua các buổi
dự giờ. Lớp học của tôi đã thu hoạch được những kết quả như sau:
*Bảng kết quả của trẻ
STT

Mức độ
Tiêu chí

Tổng Kết quả
số trẻ
Chưa đạt
khảo Đạt
Số
Tỷ lệ Số
Tỷ
sát
lượng %
lượng lệ %

Làm theo chỉ dẫn và một số yêu
1 cầu đơn giản về hoạt động với
13
12
92.3
1
7.6
đồ vật.
Gọi được tên và nhận biết các
2 màu xanh - đỏ các đồ dùng, đồ
13
11
84.5
2
15.4
vật.
3 Thực hiện thao tác theo yêu
13
12
92.3
1
7.6
cầu.
Các thói quen và hành vi văn
4 minh trong khi chơi.
13
12
92.3
1
7.6
* Đối với bản thân:
+ Nắm chắc nội dung, phương pháp tổ chức hướng dẫn trẻ hoạt động với đồ vật.
+ Có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật.
* Đối với đồng nghiệp:
+ Các đồng nghiệp trong tổ nhà trẻ tham khảo các biện pháp và được triển
khai, nhân rộng trong tổ.
+ Được đồng nghiệp đánh giá cao với các biện pháp đưa ra trong sáng kiến.
19


* Đối với trẻ
Trẻ có thói quen nề nếp tốt, mạnh dạn tự tin tham gia, hoạt động nhận biết của
trẻ được mở rộng, sử dụng đồ dùng khéo léo hơn, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp hơn và
có nhiều sáng tạo khi tạo ra một sản phẩm, trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.
Biết thể hiện tình cảm giao lưu giữa bạn bè, giữa trẻ và cô thích hoạt động
chơi cùng bạn và biết được nhiệm vụ của mình và bạn .Trong khi chơi có thái độ tự
giác cùng bạn đến góc chơi, hứng thú trong khi chơi mà có ý thức giữ gìn đồ dùng
đồ chơi.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
Kết luận.
Như vậy, ta có thể nói rằng cho trẻ hoạt động với đồ vật là hoạt động không
thể thiếu được trong ở độ tuổi mầm non đặc biệt là với độ tuổi nhà trẻ 18-24 tháng
tuổi và đã thu được những kết quả sau:
Đảm bảo tính sư phạm (có tác dụng hình thành, củng cố các khái niệm, khám
phá khoa học, hấp dẫn, kích thích trí tò mò của trẻ, trẻ có thể thao tác với đồ vật
đồ chơi trong nhiều trò chơi);
Đảm bảo tính phù hợp, an toàn (đồ dùng cho trẻ hoạt động với đồ vật đảm
bảo an toàn, chính xác, khoa học, vệ sinh và mang tính giáo dục thẩm mỹ cao, sử
dụng đúng lúc, đúng mục đích và sinh hoạt sáng tạo, phù hợp với nội dung hoạt
động với đồ vật)
Đảm bảo tính phổ biến (Tận dụng nguyện vật liệu làm đồ dùng nâng cao hiệu
quả giờ hoạt động với đồ vật. Nguyên liệu sẵn có, dễ tìm ở địa phương, có thể sử
dụng vào nhiều nội dung giáo dục khác nhau)
Đảm bảo tính sáng tạo (Hoạt động với đồ vật không chỉ tạo điều kiện cho trẻ
được tiếp xúc với đồ chơi mà qua hoạt động với đồ chơi trẻ thích chơi hơn, sáng
tạo hơn, linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, giúp trẻ chơi với đồ chơi thể hiện được sự
khéo léo óc tưởng tượng, sự giao lưu với bạn bè).
Nắm chắc nội dung, phương pháp tổ chức một giờ hoạt động với đồ vật cho
trẻ. Có nhiều kinh nghiệm trong việc sưu tầm nguyên vật liệu.
Nâng cao tay nghề trong việc làm đồ chơi, giúp giáo viên thêm khéo léo sáng tạo.
Lựa chọn nội dung phù hợp để đưa vào chương trình dạy trẻ.
Làm tốt công tác tuyên truyền, phối kết hợp nhà trường với gia đình để cùng
thực hiện biện pháp giáo dục trẻ. Chú ý quan tâm đi sâu bồi dưỡng trẻ ở mọi lúc,
mọi nơi trong các hoạt động hàng ngày để giáo dục trẻ cho phù hợp. Thông qua
hoạt động với đồ vật giúp trẻ hình thành và phát triển nhanh cách toàn diện cho trẻ
100% yêu thích hoạt động với đồ vật.
3.2. Kiến nghị
Để thực hiện tốt đề tài này bản thân là giáo viên đang trực tiếp chăm sóc giáo
dục trẻ, tôi thấy muốn cho trẻ hoạt động đạt hiệu quả rất mong muốn lãnh đạo các
cấp quan tâm nhiều hơn nữa đến việc bổ sung đồ dùng, đồ chơi, diện tích vui chơi,
đồ dùng phục vụ cho hoạt động dạy và học.
Xây dựng vườn, góc thân thiện phong phú nhiều hơn, mang giá trị sử dụng
cao, bổ sung trang thiết bị.
20


Để hoàn thành sáng kiến này, mặc dù được sự quan tâm giúp đỡ của đồng
nghiệp và đặc biệt ban giám hiệu nhà trường nhưng không tránh khỏi những thiếu
sót mong được sự góp ý, quan tâm của ban lãnh đạo cấp trên và của đồng nghiệp để
sáng kiến này đạt kết quả tốt hơn.
Trên đây, là bài viết sáng kiến kinh nghiệm của tôi về một số giải pháp nâng
cao hoạt động với đồ vật cho mình. Rất mong được sự góp ý của hội đồng khoa học
ngành cũng như của các bạn đồng nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Thu Trang

Nga Hưng, ngày 18 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh
nghiệm này là do bản thân tôi viết.
Cam kết không copy của ai!
Người viết SKKN

Mai Thị Bích

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Một số tài liệu trong các trang web trên mạng Internet như:
- Bài Chủ Tịch Hồ Chí Minh với “ươm mầm xanh” tương lai của đất nước
(Phạm Thị Nhung Trường Sĩ quan Lục quân 1, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội).
- Bài luận văn thạc sĩ giáo dục. Biệp pháp phát triển khả năng họat động với
đồ vật cho trẻ 18 - 24 tháng của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hà.
2. Thông tư 17/2009/TT - BGDĐT ban hành ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng
Bộ giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục mầm non của nhà xuất bản giáo
dục Việt nam (tái bản lần thứ sáu)
3. Thông tư 28/2016/TT - BGDĐT ban hành ngày 30/12/2016 sửa đổi bổ sung
đổi nội dung của chương trinh giáo dục mầm non.

DANH MỤC
22


CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH
GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Mai Thị Bích
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Nga Hưng
Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A,B hoặc
C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

Xếp loại C

2010 - 2011

Xếp loại C

2011 -2012

Xếp loại C

2013 - 2014

4

Một số biện pháp giúp trẻ
18- 24 tháng tuổi phát triển Phòng GD&ĐT
ngôn ngữ ở Trường Mầm Huyện Nga Sơn
Non Nga Hưng.

Xếp loại A

2014 - 2015

5

Một số biện pháp giúp trẻ
18- 24 tháng tuổi phát triển
Sở GD&ĐT
ngôn ngữ ở Trường Mầm Tỉnh Thanh Hóa
Non Nga Hưng.

Xếp loại C

2014 - 2015

TT

1
2

3

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh giá
xếp loại (phòng,
sở, tỉnh…)

Một số biện pháp chăm sóc
Phòng GD&ĐT
giấc ngủ cho trẻ 12 - 24
Huyện Nga Sơn
tháng tuổi.
Một số biện pháp tuyên
Phòng GD&ĐT
truyền huy động trẻ ra lớp
Huyện Nga Sơn
18 - 24 tháng tuổi.
Một số kinh nghiệm gây
hứng thú cho trẻ 18- 24 Phòng GD&ĐT
tháng tuổi học tốt môn kể Huyện Nga Sơn
chuyện.

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×