Tải bản đầy đủ

skkn một số biện phát nâng cao chất lượng cho trẻ 3 4 tuổi đọc thơ diễn cảm ở trường mầm non hưng lộc

TT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

MỤC LỤC
Nội Dung
Mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục Đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu
Nội Dung
Cơ sở lý luận
Thực trạng vấn đề
Các biện pháp để giải quyết vấn đề
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Kết luận và kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị

1. MỞ ĐẦU

Trang
1
1
2
2
2
2
2
3
5
18
19
19
20


1.1. Lý do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết, nghị quyết đại hội đảng lần thứ 2 khóa VIII khẳng định:
“Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội, giáo dục là
một trong những nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước”. Chính vì thực hiện mục tiêu đó trong những năm gần đây chương
trình giáo dục mầm non luôn đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp, nội dung
theo quan điểm giáo dục hiện đại: “ lấy trẻ làm trung tâm”, là nhiệm vụ quan trọng
và cần thiết trong tất cả các lĩnh vực hoạt động như: Lĩnh vực phát triển nhận thức,
lĩnh vực phát triển thể chất, lĩnh vực phát triển thẩm mỹ…Đặc biệt là lĩnh vực phát
triển ngôn ngữ, thông qua hoạt động thơ. Vì thơ là tiếng nói hồn nhiên nhất của
tâm hồn trẻ thơ. Cho nên Bác Hồ đã từng nói:
“ Trẻ em như búp trên cành


Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”
Thật vậy, trẻ ở độ tuổi mầm non vô cùng đáng yêu, trẻ hồn nhiên, ngây thơ
như tờ giấy trắng. Vì thế người lớn đặc biệt là cô giáo mầm non như một người mẹ
hiền thứ hai của trẻ, dạy trẻ bao điều hay trong cuộc sống, bằng cách giáo dục trẻ
trong mọi hoạt động hàng ngày ở lớp, cụ thể hơn nữa là thông qua các giờ dạy thơ
cho trẻ. Bởi những nội dung bài thơ luôn luôn giáo dục trẻ lòng kính trọng, yêu
thương, gần gũi, giúp đỡ những người thân xung quanh trẻ như: Ông bà, bố me,
anh chị, cô giáo và giáo dục trẻ có lòng yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, yêu quý,
bảo vệ các con vật có ích đối với cuộc sống...
Mọi hoạt hoạt động học tập và vui chơi trong quá trình chăm sóc giáo dục
trẻ ở trường mầm non đều đem lại cho trẻ những điều bổ ích. Để thực hiện mục
tiêu của nghành học nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài thì
trước hết cô giáo mầm non phải nhận thức được trách nhiệm và mục đích của
mình hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục ngôn ngữ tình cảm đạo đức, khả
năng ứng xử giao tiếp, thói quen văn minh lịch sự cho trẻ thông qua hoạt động dạy
trẻ làm quen với tác phẩm văn học thông qua hoạt động dạy thơ. Thơ là một trong
những hoạt động chính trong chương trình giáo dục hiện nay. Các tác phẩm văn
học thông qua hoạt động thơ, có vai trò quan trọng, có khả năng hướng con người
vào mục tiêu nhất định. Văn học nói chung và thơ nói riêng giúp trẻ hoàn thiện về
nhân- trí- thiện- mỹ như: Trẻ biết được đúng sai, xấu tốt, thiện ác qua mỗi bài thơ.
Trong mỗi nội dung của bài thơ, tác giả đều để lại trong tâm trí của trẻ những
tình yêu thương con người, thiên nhiên, quê hương, đất nước tình yêu nhân loại và
nhận thức được nét đẹp truyền thống của dân tộc. Qua mỗi bài thơ còn giúp trẻ
thỏa mãn nhu cầu tình cảm, về nét đẹp của tình người tạo cho trẻ có những rung
động với mỗi số phận khác nhau trong mỗi tác phẩm. Qua mỗi bài thơ trẻ được
gắn liền và lớn lên cùng trẻ trong lứa tuổi mầm non, nó luôn là món ăn tinh thần
cuốn hút theo trẻ mọi lúc, mọi nơi, trong từng bữa ăn, giấc ngủ, lúc học và cả lúc
chơi. Tác phẩm văn học thông qua hoạt động thơ, giúp trẻ có khả năng giao tiếp
tốt hơn, ngay từng lời ăn tiếng nói của trẻ, trẻ biết nói câu từ đủ nghĩa, qua đó giúp
trẻ mở rộng tầm hiểu biết về thế giới xung quanh. Trẻ hiểu biết được các mối quan
hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, từ đó hình thành thái độ đúng
đắn. Để tạo được điều đó cô giáo mầm non phải chủ động về tri thức, phương pháp
2


sáng tạo, tạo môi trường, tạo cơ hội cho trẻ được tìm tòi khàm phá, trải ngiệm phát
huy tính tích cực của trẻ.
Nhưng trên thực tế, chất lượng giáo dục làm quen với tác phẩm văn học
thông qua hoạt động thơ chưa đạt hiệu quả cao. Để đáp ứng được mục đích đề ra,
mỗi giáo viên chúng ta cần phải cố gắng trong chăm sóc giáo dục trẻ để đưa ra
phương pháp phù hợp, hình thức phải đổi mới trong từng độ tuổi, thay thế các
phương pháp áp đặt gò ép trẻ bằng những phương pháp dạy học tích cực, linh hoạt
sáng tạo và lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó giúp trẻ một cách phát triển toàn diện. Là
giáo viên mầm non tôi nhận thấy rằng văn học rất quan trọng, đặc biệt là dạy thơ.
Để giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện, giáo viên cần tìm ra những phương
pháp, biện pháp linh hoạt giúp trẻ cảm thụ bài thơ một cách dễ dàng và giúp trẻ
đọc thơ một cách diễn cảm đạt hiệu quả cao hơn.
Chính vì thế, để đạt được mục đích làm quen với văn học thông qua hoạt
dạy thơ cho trẻ 3 - 4 tuổi, bản thân tôi đã nghiên cứu suy nghĩ, lựa chọn đề tài:
“Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi đọc thơ diễn cảm ở
trường Mầm non Hưng Lộc”
1.2. Mục đích nghiên cứu
Tìm ra những phương pháp hữu hiệu nhất nhằm phát triển hoạt động thơ
cho trẻ 3-4 tuổi qua việc tổ chức cho trẻ chơi, qua tranh ảnh,… giúp trẻ diễn đạt
lưu loát rõ ràng, đúng câu, hiểu câu và góp phần phát triển nhân cách trẻ.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Trẻ 3-4 tuổi lớp 3C trường MN Hưng Lộc
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc, phân tích, tổng hợp các tài liệu có
liên quan nhằm xây dụng cơ sở lý luận cho việc viết đề tài sang kiến kinh nghiệm
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu các tài liệu, đọc sách, phân tích, so
sánh, khái quát và hệ thống…Để tìm ra phương pháp hữu hiệu dạy thơ cho trẻ
Phương pháp khảo sát thực tế, thu nhập thông tin
Phương pháp thống kê xử lý số liệu: Sử dụng toán thống kê các % đạt được
trong quá trình khảo sát
Phương pháp dùng lời nói: Trò chuyện, đảm thoại với trẻ qua các hoạt động
trong ngày cũng như trong hoạt động làm quen với tác phẩm văn họa thông qua
hoạt động dậy thơ.
Phương pháp thực hành trải nghiệm: Tôi sử dụng phương pháp này để thực
hành trải nghiệm các biện pháp đã lựa chọn. Nhằm đánh giá hiệu quả thực tiễn của
phương pháp đó đối với khả năng cảm thụ các tác phẩm thơ
2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lí luận
Văn học nói chung và dạy thơ cho trẻ 3- 4 tuổi nói riêng là một hoạt động rất
quan trọng đối với trẻ trong độ tuổi này, là phương tiện phát triển ngôn ngữ cho trẻ
có đủ vốn từ để giao tiếp, nói năng lưu loát, diễn tả mạch lạc, biết sử dụng đúng
lúc, đúng chỗ…Bời vỉ trẻ 3-4 tuổi khả năng diễn đạt ngôn ngữ của trẻ chưa mạch
lạc, rõ ràng, một số trẻ còn bỡ ngõ, nhút nhát, trẻ hay nói không, nói ngọng, nói
lắp…Chính vì thế, thơ là phương tiện giao tiếp hữu hiệu nhất đối với trẻ không
những thế mà việc dạy thơ còn giúp trẻ làm quen với từ ngữ nghệ thuật như: Từ
3


tượng hình, từ tượng thanh, từ láy… Giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, óc quan
sát, khả năng tư duy độc lập sáng tạo trong suy nghĩ.
Thông qua nội dung các bài thơ giáo dục trẻ biết yêu quí người hiền lành,
biết ơn ông bà bố mẹ, anh, chị, bạn bè, biết nhường nhịn em nhỏ.
Trẻ cảm nhận được thế giới loài vật, cỏ cây hoa lá, mọi hiện tượng thiên
nhiên, vũ trụ, mà trẻ nhìn thấy được cũng như những gì gần gũi trong môi trường
sống của trẻ như làng quê, cánh đồng, dòng sông, khu phố, lớp học.
Đối với trẻ 3- 4 tuổi, ở giai đoạn này, ngôn ngữ của trẻ phát triển tương đối
mạch lạc, thông qua các bài thơ giúp trẻ tiếp nhận tác phẩm đầy đủ hoàn thiện hơn,
biểu hiện trước tiên là sự hiểu biết những bài thơ, nội dung bài thơ và làm giàu
tình cảm qua quá trình tích lũy hình tượng nghệ thuật.
Đối với trẻ 3-4 tuổi thì sự quan tâm tới các tác phẩm văn học thông qua
hoạt dạy thơ. Là một hình thức quan trọng để phát triển tính tích cực, tính độc lập
sáng tạo của trẻ, sẽ giúp trẻ hiểu được nội dung tác phẩm, các nhân vật trong tác
phẩm trở nên gần gũi dễ hiểu hơn. Sự cảm thông với nhân vật, sự lo lắng cho số
phận của nhân vật của trẻ đã mang đặc điểm cá tính hơn. Sự hồi hộp, lo lắng này
của trẻ em đã nếm trải ngay cả trong sự kiện đời sống hàng ngày.
Từ đó tôi nhận thấy rằng làm quen với tác phẩm văn học thông qua hoạt
động thơ có tầm quan trọng trong việc phát triển nhận thức, tư tưởng tình cảm của
trẻ, và qua đọc thơ làm giàu vốn từ cho trẻ, rèn luyện khả năng phát âm và cách
diễn đạt mạch lạc.
Các tác phẩm thơ chỉ có thể phát huy tác dụng của nó khi giáo viên biết
chuyển tải được tư tưởng cảm xúc của tác giả và nội dung tác phẩm thông qua các
hình thức nghệ thuật hấp dẫn, phong phú, đa dạng. Qua đó, giúp trẻ phát huy được
tính tích cực cá nhân mạnh dạn - tự tin- sáng tạo - hình thành tư duy - khả năng ghi
nhớ có chủ đích, những tình cảm đạo đức tốt đẹp có khả năng cảm nhận tình cảm
qua các bài thơ một cách tích cực
Thực tế, dạy trẻ 3-4 tuổi đọc thơ đọc thuộc thơ diễn cảm hiện nay, do chưa
hiểu được đầy đủ cơ sở khoa học của hoạt động này, nên giáo viên thực hiện còn
sơ sài, đôi khi chưa xác định đúng giọng điệu của bài thơ, chưa đáp ứng được yêu
cầu và mục đích giáo dục.
Xuất phát từ những vai trò cụ thể đó, nên việc dạy trẻ làm quen với tác
phẩm văn học thông qua hoạt động thơ là rất quan trọng, trong việc thực hiện
chương trình giáo dục mầm non.
2.2. Thực trạng của vấn đề:
Năm học 2017 - 2018 tôi được nhà trường phân công dạy lớp 3- 4 tuổi. Bản
thân tôi luôn nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:
* Thuận lợi:
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, trường
mầm non Hưng Lộc có cơ sở vật chất khang trang để chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc
biệt nhà trường xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm và khu vui chơi vận
động rất đẹp, bổ ích cho
Hoạt động của lớp luôn được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của phòng giáo
dục huyện hậu lộc, của ban giám hiệu và tổ chuyên môn trường mầm non hưng
lộc.
4


Trường được đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động
văn học như: Tranh thơ, sa bàn thơ, máy chiếu, để giáo viên tổ chức dậy thơ bằng
powerpoint trên máy.Tạo cho tiết học thêm hấp dẫn và sinh động.
Trong nhà trường xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết luôn quan tâm giúp đỡ
lẫn nhau, người dạy lâu năm chia sẽ chuyền đạt kinh nghiệm cho người mới vào
nghành nên tôi được học tập thêm rất nhiều về chuyên môn nghiệp vụ.
Ban giám hiệu nhà trường có ba đồng chí có trình độ chuyên môn vững
vàng, thường xuyên bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên trong quá trình chăm sóc giáo
dục trẻ.
Bản thân tôi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt trên chuẩn, có kinh
nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, yêu nghề, tận tụy với nghề, mến trẻ,
công bằng với trẻ, có năng khiếu về lĩnh vực văn học đặc biệt là có giọng đọc thơ
diễn cảm lôi cuốn trẻ vào tiết dậy.
Đa số phụ huynh trong lớp đều quan tâm đến con em mình và đồng tình kế
hoạch giáo viên đưa ra, có sự trao đổi, phối hợp thường xuyên một cách chặt chẽ.
* Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi trên nhà trường cũng gặp không ít những khó
khăn như sau:
- Phòng học và các phòng chức năng còn thiếu so với quy định
- Trẻ sinh trong cùng độ tuổi, tuy nhiên có nhiều trẻ sinh vào cuối năm nên
tư duy của trẻ còn hạn chế, trẻ nhanh nhớ nhưng nhanh quên, một số trẻ phát âm
chưa được chuẩn, trẻ nói ngọng nói lắp…
- Hưng Lộc là một xã đông dân nằm gần ven biển, chủ yếu là làm nghề đánh
bắt cá và nông nghiệp cò…Dân cư còn nghèo. Vì thế bố mẹ các cháu phải đi làm
ăn xa, trẻ ở nhà với ông bà, các cháu ít được tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Chính vì thế các cháu con rụt rè, nhút nhát.
- Trẻ 3- 4 tuổi các cháu đi học đầu năm chưa quen với cô và các bạn. Vì vậy
khả năng phát âm bước đầu của trẻ chưa được rõ ràng, đôi khi cô cũng chưa nghe
quen, chưa hiểu giọng nói của trẻ. Vì trẻ 3-4 tuổi một số cháu còn nói ngọng…
- Trẻ chưa có thói quen nề nếp trong giờ học, trẻ đến lớp đầu năm còn khóc
nhè, còn muốn theo ý thích như khi ở nhà, trẻ đòi bố mẹ mua quà, mua đồ chơi
mang vào lớp, chưa thích nghi với điều kiện sinh hoạt và các hoạt động ở lớp nên
ảnh hưởng không it đến chất lượng giáo dục.
- Trí nhớ của trẻ còn nhiều hạn chế, trẻ nhanh nhớ, nhưng cũng nhanh quên,
kinh nghệm sống của trẻ là còn nghèo nàn dẫn đến tình trạng trẻ nói chưa được
nhiều từ, trẻ đọc thơ chưa mạch lạc, chưa rõ ràng nhiều khi thiếu chính xác và
chưa diễn cảm. Mặt khác, trẻ phát âm sai, nói ngọng, hoặc đọc sai do ảnh hưởng
ngôn ngữ của địa phương và người lớn xung quanh trẻ .
Đây cũng là một trong những nguyên nhân, làm hạn chế đến việc phát triển
ngôn ngữ của trẻ, thông qua việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học đặc biệt
đối với hoạt động thơ.
Từ những khó khăn trên, là một giáo viên chủ nhiệm lớp 3- 4 tuổi, đầu năm tôi
đã tiến hành khảo sát trẻ lớp tôi với số trẻ là 29 cháu, về sự phát triển ngôn ngữ
của trẻ qua làm quen với tác phẩm văn học thông qua hoạt động thơ. Cụ thể cho
thấy như sau:
5


* Bảng 1: Kết quả khảo sát thực trạng tháng 9 năm 2017
Nội dung khảo sát
Tổng số Trẻ đạt yêu Tỷ lệ
trẻ
cầu
%

Trẻ chưa
đạt yêu cầu

Tỷ lệ
%

Trẻ lắng nghe và hứng
29
20
69
9
31
thú tham gia hoạt động
Trẻ thuộc bài thơ, nhớ
29
19
66
10
34
tên tác giả
Trẻ hiệu nội dung bài
29
17
59
12
41
thơ
Trẻ đọc thơ diễn cảm, rõ
29
16
55
13
49
rang mạch lạc
* Nguyên nhân:
Khả năng hứng thú và tích cực của trẻ chưa được phát huy và kết quả trẻ
nắm kiến thức còn thấp tôi thấy do một số nguyên nhân sau:
Do thiếu cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động
của tiết dạy.
Do chưa tạo ra được môi trường hoạt động phù hợp, môi trường cho trẻ chơi
chưa phong phú, đồ dùng dậy học cho trẻ còn hạn chế.
Chưa gây được sự tập chung chú ý tạo hứng thú cho trẻ trong quá trình dạy.
Chưa có nhiều trò chơi mới.
Do giáo viên chưa linh hoạt sáng tạo trong việc lựa chọn các phương pháp
dạy thơ cho trẻ.
Trẻ chưa tích cực và hứng thú nhiều với việc đọc thơ, trẻ đọc đang còn
ngọng
Đứng trước thực trạng trên, bản thân là giáo viên chủ nhiệm lớp. Tôi rất băn
khoăn suy nghĩ làm sao tìm ra những biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng
cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi. Từ những suy nghĩ lo lắng đó, bản thân đã trải qua một
quá trình nghiên cứu sáng tạo áp dụng vào hoạt động nhằm nâng cao một số biện
pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông
qua hoạt động dậy thơ.
2.3. Các biện pháp để giải quyết vấn đề.
Biện pháp 1: Rèn nề nếp thói quen tốt cho trẻ khi hoc.
Đối với trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi rèn nề nếp ngay từ những ngày đầu tiên đến lớp
là rất quan trọng và cũng là tiền đề, là cơ sở cho những năm học tiếp theo cho trẻ.
Trẻ có nề nếp thì trẻ với hình thành sự chú ý và sự tập trung trong giờ học. Đặc
biệt, tôi thường giao tiếp với trẻ, gần gũi trẻ, giáo dục trẻ lễ giáo, chào hỏi ông bà,
cha mẹ, cô giáo và người lớn tuổi khi trẻ đến lớp. Để hình thành nên nhân cách
của trẻ ngay từ khi trẻ lên ba, để trẻ có lòng nhân ái, yêu thương, lễ phép với người
lớn.
Tôi đặc biệt quan tâm đến hình thức ngồi của trẻ. Vì thế tôi xếp cháu mạnh dạn
ngồi với cháu nhút nhát, cháu nam xen cháu nữ…Để trẻ không nói chuyện riêng
trong giờ học, cháu đọc nhỏ bắt chước cháu đọc to…Mặt khác cho trẻ làm quen
với tác phẩm văn học thông qua hoạt động dạy thơ cho trẻ, cần đòi hỏi độ chính
6


xác về âm điệu, nhịp điệu trong câu thơ. Nếu trẻ không tập trung thì trẻ đọc và
cảm nhận sẽ bị lệch lạc, phát triển vốn từ của trẻ cảm nhận sẽ không đúng, bên
cạnh đó dạy thơ cho trẻ đòi hỏi trẻ phải đọc đúng lời, diễn cảm thì mới hiểu được
ý nghĩa của câu thơ, bài thơ là một cách chính xác. Vì vậy nề nếp thói quen rất
quan trọng, ngay từ những ngày đầu tôi đã đưa ra nề nếp khi cô nói trẻ cần tập
trung và động viên trẻ bằng cách nhắc trẻ, trong các hoạt động hàng ngày tôi đều
quan tâm nhắc nhở để trẻ được thực hiện tất cả các hoạt động theo hướng dẫn của
tôi một cách tích cực.
Ví dụ:Tôi dạy trẻ đọc bài thơ: “ Bạn Mới”. Ở chủ đề trường mầm non. Khi
trẻ chưa tập trung chú ý vào hoạt động của cô, thì tôi đưa ra một bạn búp bê ngồi
khóc nhè “ hu hu”. Trẻ nghe thấy tiếng khóc của bạn búp bê , trẻ thích sẽ im lặng,
không nói chuyện riêng nữa mà tập trung và nhìn lên cô và bạn búp bê. Tôi sẽ giáo
dục trẻ, vì các con không ngoan nên bạn búp bê đến lớp buồn, không ai chơi với
bạn ấy, nên bạn ấy khóc. Để bạn ấy không còn khóc nhè các con hãy ngồi ngoan,
chú ý lên cô đọc thơ, trẻ sẽ thích thú, tập trung lắng nghe cô đọc thơ… Đó là
những thủ thuật nghề nghiệp cô có thể đưa ra để gây hứng thú và rèn nề nếp cho
trẻ hoặc bằng câu đố hay những bài hát về chủ đề để gây sự chú ý với trẻ. Đồng
thời tôi còn động viên khích lệ trẻ luôn ngồi ngay ngắn, ngồi thẳng lưng, vòng tay
trước ngực chú ý lên cô. Nhờ có sự rèn luyện nề nếp cho trẻ ngay từ đầu mà giờ
đọc thơ đạt được hiểu quả hơn, trẻ tích cực, hứng thú đọc thơ và bước đầu trẻ đã
biết đọc thơ diễn cảm. .
Biện pháp 2: Thường xuyên tự bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện giọng đọc
diễn cảm.
Muốn dạy trẻ đọc thơ diễn cảm thì trước hết giáo viên cần phải rèn luyện
giọng đọc của mình trước, sau đó với dạy trẻ đọc diễn cảm. Vì thế giáo viên cần
phải thường xuyên nghiên cứu tính nghệ thuật mà tác giả gửi gắm vào trong từng
bài thơ như: Thể thơ, nhịp thơ, các từ luyến, láy trong từng câu thơ. Để xác định
được mục đích yêu cầu khi dạy trẻ đọc thơ diễn cảm. Sau khi đã tìm hiểu về nghệ
thuật của bài thơ thì giáo viên cần rèn luyện giọng đọc, cử chỉ nét mặt của mình
sao cho phù hợp với nội dụng của bài thơ, bằng cách đọc đi đọc lại nhiều lần, thay
đổi ngữ điệu giọng đọc, chú ý cách ngắt nghỉ nhịp của bài thơ, tạo nên sự truyền
cảm và thể hiện được tình cảm của mình đối với tác giả, tác phẩm trong bài thơ.
Ví dục: Dạy bài thơ: “ gió từ tay mẹ ” Của tác tác giả Vương Trọng. Ở chủ
đề “ Gia Đình”. Bài thơ này, tác giả viết theo thể thơ 4 chữ, nên khi đọc ngắt nhịp
thơ 2/2, đọc với giọng nhẹ nhàng, tha thiết, kết hợp cử chỉ, nét mặt vui tươi, ân
cần, trìu mến thể hiện tình cảm thương yêu bao la của mẹ dành cho con của mình.
“ Quạt nan như lá
Chớp chớp lay lay
Quạt nan mỏng dính
Ngọn giói rất dày
Gió từ ngon cây
Có khi còn nghỉ
Gió từ tay mẹ
Thổi suốt đêm hè
7


Gió của ông trời
Có khi rét buốt
Gió mẹ, mẹ ơi
Lúc nào cũng mát
…………………
Ngoài ra cô cần cho trẻ phát âm từ khó và từ láy như: “ Chớp chớp, lay lay
”. Cô chú ý cho trẻ phát âm nhiều lần những từ khó mà trẻ chưa phát âm chuẩn
những từ khó như: “ Mỏng dính ” hay từ “ rét buốt ”…Để khi vào dậy cô dễ dàng,
chủ động hơn. Khi cô giáo đã rèn luyện cách thuộc thơ và đọc diễn cảm rồi thì
việc tổ chức tiết dậy sẽ tự tin hơn, lôi cuốn trẻ vào tiết học hiểu quả cao hơn.
Đọc thơ có hiệu quả cao trong hình thức mới diễn cảm. Qua hình thức nói
diễn cảm sẽ luyện cách phát âm và phát triển tính linh hoạt của giọng đọc cho trẻ,
cô cần dạy trẻ đọc thơ theo nhiều hình thức khách nhau: khi đọc to, khi đọc nhỏ,
lúc đọc chậm, lúc đọc nhanh để luyện tập ngữ điệu, giọng điệu hợp với nội dung
của bài thơ.
Ví dụ: Dạy trẻ đọc bài thơ: “Tết đang vào nhà”
“Hoa đào trước ngõ
Cười vui sáng hồng”
Đối với hai câu thơ mở đầu tôi đọc chậm rãi nhưng thể hiện vui tươi
“Hoa mai trong vườn
rung rinh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa ”...
Tiếp đoạn thơ tôi đọc cho trẻ nghe tôi nhấn mạnh vào các từ láy như: “Rung rinh”.
Các câu tiếp theo thay đổi ngữ điệu giọng đọc phù hợp với nội dung bài thơ,
đọc diễn cảm các tác phẩm văn học thông qua hoạt động thơ giúp trẻ làm quen với
ngôn ngữ nghệ thuật, một thứ ngôn ngữ trau chuốt giàu hình ảnh. Trẻ có cảm thụ
tốt ngữ điệu của câu thơ mới truyền cảm được tình cảm nội dung của bài thơ.
Khi dạy trẻ đọc, tôi phải đọc chuẩn xác, diễn đạt trôi chảy phù hợp với từng
bài, tôi phát âm mạch lạc rõ ràng từng câu, thể hiện giọng đọc diễn cảm, nhấn
mạnh từng ý. Để gây được cảm xúc cho trẻ. Khi dạy trẻ đọc thơ, tôi chú ý lắng
nghe trẻ đọc. Để cảm nhận giọng đọc của trẻ và phát hiện ra trẻ đọc ngọng, đọc sai
để sửa cho trẻ như: Tôi đọc lại để cho trẻ đọc theo nhiều lần và động viên, khuyến
khích trẻ “con đọc gần giỏi rồi”. Thi đua giữa các tổ, các nhóm với nhau đọc thơ,
khuyến khích trẻ đọc thơ dưới các hình thức tổ chức trò chơi như: Đọc thơ to- nhỏ,
đọc thơ theo nối tiếp…Từ đó khuyến khích trẻ đọc tích cực và hứng thú hơn.
Cô giáo cần dạy trẻ nói đủ câu ở mọi lúc mọi nơi, khi trẻ nói chưa đủ câu, tôi
nhắc trẻ, nói lại câu nói đó cho trẻ nghe và cho trẻ nhắc lại nhiều lần hoặc cho trẻ
khác giúp đỡ bạn.
Trong giờ học tôi luôn chú ý, quan tâm bao quát chung cả lớp. Để tìm hiểu
đặc điểm của từng trẻ, để gần gũi, động viên, giúp đỡ những trẻ còn yếu kém, còn
ít nói, ít giao tiếp với cô và các bạn, đưa trẻ vào hoạt động với các bạn có nề nếp
hơn, hứng thú, tích cực hơn.
8


Tôi chú ý cho từng cá nhân đọc thơ, qua đọc thơ trẻ sẽ được rèn luyện cách
phát âm, giọng đọc một cách cụ thể. Việc dạy bất cứ một loại hình nghệ thuật nào
trong đó có cả việc đọc diễn cảm cũng đòi hỏi cô giáo chú ý đến tất cả các hoạt
đông của trẻ. Mặc dù tất cả các trẻ trong lớp đều đọc nhưng chỉ khi từng cá nhân
đọc toàn bộ bài thơ hay một đoạn thơ thì giọng đọc, phong cách cần thiết của một
trẻ đọc diễn cảm mới được rèn luyện và mới được kiểm tra một cách thật sự. Nếu
cô giáo nắm vững được đặc điểm cá nhân của trẻ từng trẻ, biết khả năng đọc diễn
cảm của trẻ thì có thể đưa vào chất lượng đọc của trẻ mà xác định được mức độ
hiểu biết của trẻ về bài thơ đó. Sự thể hiện giọng điệu, ngữ điệu, dấu ngắt câu, điệu
bộ và cử chỉ của mỗi trẻ có thể cho chúng ta đánh giá sự hiểu biết sâu sắc của trẻ
về tác phẩm đó hơn là những câu trả lời.
Chúng ta cần phát triển sự hứng thú, tích cực và năng lực của mỗi cá nhân
và giọng đọc của mỗi cá nhân, thông qua các giờ học thơ của trẻ, trong đó có tính
đến những đặc điểm khả năng của từng trẻ. Việc đọc của từng cá nhân đặc biệt
quan trọng, nhờ đó, cô giáo có thể tác động đến từng cá nhân. Nếu trẻ nào có
giọng đọc thơ hay, diễn cảm cô cần khuyễn khích động viên trẻ, phát huy tiếp, còn
những trẻ rụt rè nhút nhát, đọc thơ chưa chính xác, đọc thơ chưa diễn cảm cô cần
quan tâm, chú ý hơn nữa, cũng động viên trẻ nhưng cô rèn luyện cho trẻ nhiều hơn
khác.
Để dạy trẻ đọc thuộc, hiểu được nội dung bài thơ và đọc diễn cảm bài thơ,
tôi phải gây hứng thú để trẻ bước vào hoạt động đọc thơ một cách hứng thú, thì tôi
luôn gợi lại cho trẻ ấn tượng về bài thơ, tác giả, tác phẩm bằng việc mở cuộc thi
đọc thơ có giải thưởng hoặc tạo một sân khấu nhỏ kích thích đến trẻ, trẻ tự thích
được lên đọc, chứ không cần phải cô giáo gượng ép lên đọc.
Ví dụ: dạy trẻ đọc bài thơ : “ Bé làm bao nhiêu nghề ”. Ở chủ đề nghề
nghiệp.
Muốn cho nhiều trẻ tích cực tham gia hoạt động đọc thơ tôi chuẩn bị một trò
chơi với hình thức “ Hội thi” “Chọn nghề tài giỏi”
Tôi công bố thể lệ hội thi, cháu nào lên đọc bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề
”, với giọng đọc hay, chính xác và diễn cảm thì hội thi sẽ tặng cháu đó một “ bông
hoa bé ngoan”.
Tôi đọc lại bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề” thật diễn cảm cùng với cử chỉ,
ánh mắt, nét mặt của mình, để khơi gợi cảm xúc của bài thơ cho trẻ, hướng trẻ vảo
ghi nhớ, học thuộc lòng và đọc lại diễn cảm.
Cứ tuần tự dạy trẻ sang bài thơ khác cũng vậy, tôi luôn thay đổi hình thức ở
mỗi bài bài thơ là một chỉnh thể, nghệ thuật, thơ có âm thanh, nhịp điệu, vần điệu.
Khả năng bắt chước và khả năng ghi nhớ máy móc là năng lực kì diệu của
trẻ, nó gắn với tư duy trực quan hành động và tư duy trực quan hình tượng. Cần
tận dụng thế mạnh đó để dạy trẻ học thuộc lòng thơ.
Học thuộc lòng bao giờ cũng gắn với việc đọc diễn cảm và cũng phải là một
quá trình sáng tạo. Sự sáng tạo được bắt đầu bằng sự cố gắng tưởng tượng những
hình ảnh miêu tả trong bải thơ. Trẻ nắm được cách đọc các bài thơ đó và chú ý đến
cấu trúc của nó.
Có nghĩa là chúng đã chú ý đến tính chất hợp lí của các giai điệu, đến sự
liên kết của các hình ảnh, đến sắc thái biểu cảm của mỗi đoạn thơ và cuối cùng là
9


trẻ đã tìm kiếm những phương tiện ngữ điệu thích hợp để diễn đạt nội dung đó.
Như thế chính là trẻ đã sáng tạo trong việc học thuộc lòng.
Trong khi dạy trẻ học thuộc lòng diễn cảm, tôi luôn chú ý sửa chữa cách đọc
và khắc phục những khuyết điểm, thường thường trẻ hay đọc đều đều, khi đọc
chưa biết ngắt nghỉ, lấy hơi đúng chỗ, trẻ đọc còn chưa rõ ràng.
Điều quan trọng nhất trong việc dạy trẻ đọc diễn cảm thơ là không kìm hãm
sự phát triển tự nhiên của trẻ trong việc bộc lộ cảm xúc của mình trong tác phẩm.
Trong lúc học thuộc lòng, trẻ đã tham gia từ tự phát đến tự giác vào quá trình biểu
cảm bài thơ.
Khi đã thuộc, đã cảm hiểu được phần nào chất thơ với những xúc động
mảnh liệt và lời thơ, với trò chơi ngôn ngữ, tôi khéo léo tổ chức cho trẻ “học mà
chơi, chơi mà học”, đưa trẻ vào hoạt động mang màu sắc văn học nghệ thuật rõ
nét.
Tổ chức cho trẻ đọc thuộc bài thơ theo tổ, nhóm, từng cá nhân mà trẻ bắt
đầu thuộc một cách diễn cảm và tập cho trẻ nhận xét, đánh giá (về sự chính xác,
lưu loát, diễn cảm, nét mặt biểu cảm, điệu bộ…). Qúa trình nghe bạn đọc, nhận xét
bạn đọc, chính là những lúc cũng cố việc đọc của mình. Cô giáo cần khích lệ trẻ
thi đua đọc trước lớp một cách tự tin và ngày càng hay hơn:
Ví dụ Cho trẻ đọc bài thơ “Đàn gà con” Ở chủ đề: “ Thế giới động vật”.
Tôi cho một trẻ lên đọc sau khi trẻ đọc xong tôi cho trẻ khác nhận xét. Cháu thấy
bạn đọc bài thơ như thế nào? Vì sao cháu lại cảm thấy bạn đọc hay? Cháu có thể
đọc lại cho cả lớp nghe nào? Cô thấy bạn đọc rất hay rồi đấy, lại sáng tạo nữa” tôi
thể hiện lại, nhấn vào biểu cảm, chỉ ra sự sáng tạo trong sự thể hiện nghệ thuật của
trẻ.
Dạy trẻ đọc thuộc diễn cảm thơ là một quá trình sư phạm được xây dựng
trên cơ sở cùng hợp tác hành động của tập thể trẻ với cô giáo. Qúa trình dạy thơ,
tôi cần phát triển ở trẻ thái độ có ý thức với hoạt động đọc thuộc diễn cảm bài thơ,
chú ý quá trình từ bắt trước người lớn được thể hiện tính tích cực sáng tạo ở trẻ, kĩ
năng biết nghe chính bản thân mình.
Để biết đọc diễn cảm, trẻ cần có một mức độ nhất định những cảm giác, tri
giác, tư duy, tình cảm, tưởng tượng, các kĩ năng chuyên biệt, hệ thống các kĩ năng
trở nên kĩ xảo. Như vậy dạy trẻ đọc diển cảm thơ cũng là một quá trình sư phạm
có hệ thống.
Biện pháp 3: Sử dụng các nguyên vật liệu, phế liệu làm đồ dùng, đồ chơi,
phục vụ hoạt động dậy thơ cho trẻ
*Nguyên vật liệu:
Trẻ mầm non, tri giác của trẻ phần lớn bằng những vật thật và bằng tranh
ảnh mà mặt trẻ được nhìn thấy, sờ thấy, để trẻ tập trung, hứng thú vào giờ học và
để giờ học đạt được kết quả cao hơn thì đồ dùng trực quan là khâu quan trọng
nhất. Chính vì thế sau khi nắm bắt được tình hình thực tế của hoạt động làm quen
vói tác phẩm văn học thông qua hoạt động thơ, tôi nghĩ để có đồ dùng đẹp, sinh
động, hấp dẫn đối với trẻ thì nguyên vật liệu là điều đầu tiên cần thiết phải có. Vì
thế tôi đã siêu tầm, tìm tòi và tận dụng các nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương,
mặt khác tôi tuyên truyền, kêu gọi lòng hảo tâm, sự khuyên góp ủng hộ của các
bậc phụ huynh như: Bìa cứng, sách báo, xốp, lịch cũ, ống giấy, chai nhựa, ống hút,
10


vải vụn, cành cây khô, hộp bánh kẹo, hộp mỹ phẩm, hột hạt, lá cây xanh, vỏ lon
bia, vỏ hộp sữa… Khi đã có được các nguyên liệu, tôi vệ sinh sạch sẽ bằng cách
rửa sạch, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời , đối với các nguyên liệu có cạnh nhọn
hay sắc bèn, tôi mài mòn, gọt dũa sao cho đảm bảo cho trẻ chơi an toàn. Tất cả các
nguyên liệu tôi tận dụng để làm đồ dùng, đồ chơi và trang trí lớp học theo quan
điểm lấy trẻ làm trung tâm phục vụ cho các hoạt động dạy trẻ đọc thơ.
Dựa vào kế hoạch của mỗi chủ đề tôi thường xuyên sưu tầm và chuẩn bị
nguyên liệu trước để sẵn ở lớp, tranh thủ vào các giờ buổi trưa hay các giờ hoạt
động vui chơi cuả trẻ, tôi cùng trẻ làm đồ dùng. Tôi khuyến khích, hướng dẫn trẻ
làm đồ dùng cùng cô như: Cuộn lá cây, gấp giấy, nhặt vải vụn đưa giúp cô, xâu hột
hạt vẽ và tô màu bức tranh cùng cô...
* Cách làm đồ dùng:
Ví dụ: Trong bài thơ “Em yêu nhà em” chủ đề “Gia đình” từ những nguyên
vật liệu sẵn có như hộp bìa tôi dùng kéo cắt thành những mảnh nhỏ dùng keo dán
ghép lại với nhau thành ngôi nhà, để làm những chi tiết phụ như đàn chim sẻ, cây
chuối, cây ngô, ao muống, nên tôi sử dụng giấy xốp, giấy nhăn các phế liệu cũ vẽ
các chi tiết và cắt thành hình các họa tiết, các nhân vật để giới thiệu dẫn dắt trẻ vào
bài gây sự hứng thú cho trẻ trong khi học.
Ví dụ: Bài thơ “Đàn gà con ” chủ đề “động vật”. Từ những nguyên vật liệu
có sẵn như vải vụn dùng làm những chú gà con và gà mẹ, cô sử dụng xốp tạo
thành nhũng quả trứng để phục vụ cho tiết dạy.
Vì vậy đồ dùng, đồ chơi được trang trí đẹp mắt, đồ chơi đảm bảo an toàn, rẻ
tiền, dễ kiếm, đa dạng về chủng loại chất liệu, các đồ chơi được sắp xếp gọn
gàng, ngăn nắp có thể sử dụng vào các hoạt động khác.
Có thể nói việc sử dụng nguyên vật liệu mở trong việc tổ chức các hoạt động
không có gì mới đối với giáo viên chúng ta, nhưng làm thế nào cho có hiệu quả,
phát huy hết khả năng sáng tạo và tưởng tượng của trẻ mới là điều cần quan tâm.
Trước tiên ta cần chú ý các vấn đề sau:
Tận dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương ( rẻ tiền, dễ tìm, an toàn.)
Nguyên vật liệu dễ thực hiện ( cô và cháu có thể cùng làm)
Sản phẩm bền, đẹp, hấp dẫn và hơn hết phải được sử dụng hiệu quả ( sử
dụng xuyên suốt được qua nhiều hoạt động khác nhau)
Khi dạy thơ theo các chủ đề khác nhau tôi cùng trẻ làm các đồ dùng, mô
hình, rối, sa bà. để dạy cho trẻ.
Ví dụ: Khi dạy bài thơ: “Hoa kết trái” ở chủ đề “Thế giới thực vật” tôi đã
cùng trẻ và phụ huynh sưu tầm nguyên vật liệu, cành khô, ống hút, vải vụn, xốp...
Từ các nguyên liệu trên cô cùng trẻ làm các cây hoa cà, hoa mướp, hoa
lựu... để trẻ cảm nhận được các màu sắc của từng loại hoa như thế nào và trẻ khắc
sâu được các từ mới ( trắng tinh, tim tím, vàng vàng...)
Trong khi làm cô có thể cùng trẻ được trò chuyện về các loại hoa, các loại
hoa đó có trong bài thơ nào. Mặt khác, trẻ có nâng niu, trân trọng những bông hoa
mà mình làm được.
Hoạt động sáng tạo theo sự tưởng tượng, trẻ sẽ chọn những nguyên vật liệu
rời để trang trí bông hoa cho đẹp sau đó chơi với cây hoa theo sự thích thú của trẻ
và sáng tạo theo ý tưởng của từng nhóm. Với nguyên vật liệu đơn giản nhưng lại
11


tổ chức được nhiều hoạt động khác và xuyên suốt. Từ đó trẻ được hoạt động sáng
tạo và phát triển trí tưởng tượng tốt, thêm nữa là phát triển cảm xúc giao lưu, tình
cảm với đồ vật cây cỏ rất hồn nhiên dễ thương. Thông qua đó giáo dục trẻ về các
mối quan hệ khác nhau.
Với cách làm này tôi thấy trẻ hứng thú đọc thơ và đọc diễn cảm, mạch lạc,
nhanh nhớ hơn.
Biện pháp 4: Tạo môi trường giáo dục khi dạy thơ cho trẻ theo quan điểm lấy
trẻ làm trung tâm.
Môi trường học tập phu hợp, thân thiện cho trẻ, góp phần tạo nên sự thành
công trong công việc giáo dục trẻ làm quen với tác phẩm văn học thông qua hoạt
động thơ, để trẻ đến với nội dung tác phẩm một cách nhanh nhạy, linh hoạt. Bởi
hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo là hoạt động vui chơi, với chương trình mầm
non mới các góc mở được trang trí theo từng chủ đề, để tạo điều kiện cho trẻ được
tự lựa chọn, tự tìm tòi khá phá, được tham gia tích cực vào các hoạt động, tạo cơ
hội cho trẻ bộc lộ khả năng hiểu biết của mình, qua đó, cô cung cấp kiến thức, kỹ
năng, thái độ cho trẻ, góp phần hình thành và phát triển khả năng đọc thơ, cảm thụ
thơ cho trẻ tốt hơn.
Mặt khác tôi luôn lồng ghép tích hợp phù hợp và tạo môi trường theo từng
chủ đề.
Ở chủ đề: “Bản thân”. Có các nhánh “Tôi là ai”, “Cơ thể tôi”, “Tôi cần gì
để lớn lên và khoẻ mạnh”.
Ví dụ: Tôi đã cùng trẻ trang trí ở tất cả các góc cho nổi bật chủ đề. Đặc biệt
các góc học tập, tôi trang trí tranh, ảnh sách báo có hình ảnh về các bộ phận của cơ
thể, các giác quan của bé, các chất dinh dưỡng dành cho bé và các hoạt động giúp
cơ thể bé khoẻ mạnh như: Bé đang tập thể dục, bé tắm gội, rửa mặt, rửa tay- chân,
bé đang ăn uống…
Ví dụ: Khi tôi dạy bài thơ: “Đôi mắt”. Ở chủ đề bản thân, tôi vẽ một bức
tranh có một em bé đang chỉ tay vào đôi mắt của mình và bên dưới là có thơ chữ
to.
Ví dụ: Ở chủ đề “Gia đình” tôi cùng trẻ trang trí các hình ảnh bố, mẹ, ông
bà, anh, chị, em và một số hoạt động của các thành viên trong gia đình như: bố
đang dạy bé học vẽ, mẹ nấu cơm, hai chị em đang chơi xếp hình.... Để khi dậy thơ
tôi lồng ghép vào chủ đề gia đình, giáo dục cho trẻ hiểu gia đình là ngôi nhà có
ông bà, bố mẹ , anh chị em sống chung, luôn yêu thương, đoàn kết với nhau.
Ví dụ: Khi dạy bài thơ “Làm anh” cô trang trí các hình ảnh mẹ cùng chơi với
em bé, anh đang cùng bé chơi và chia quà cho bé, nhường nhịn đồ chơi cho bé.
Khi trẻ quan sát các bức tranh trẻ sẽ hiểu về nội dung bài thơ và biết bản thân mình
trong gia đình phải như thế nào, cần làm gì với em bé.
Với việc linh hoạt lồng ghép các hoạt động đã kích thích trẻ tự tìm hiểu,
phát hiện ra các chức năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi, tránh sự đơn điệu, nhàm
chán, tạo cho trẻ sự tò mò, hấp dẫn mới lạ, giúp cho trẻ dễ tiếp thu bài học và có
thể tham gia thể hiện ý tưởng của mình
Các mảng tường trống cũng được tận dụng để trang trí phù hợp với chủ đề
bé học, từ đó trẻ có thể nhận biết các hoạt động của bé ở trường qua các mảng
tường trang trí của cô. Các sản phẩm của bé được trưng bày theo chủ đề đó là một
12


sự khích lệ với trẻ, động viên để trẻ phấn đấu cố gắng trong các hoạt động. Cửa sổ
cũng là nơi cô có thể trang trí đưa thiên nhiên vào trong lớp học với các chậu hoa
nhỏ, lọ cây xanh, cô tận dụng từ nguyên vật liệu phế thải để làm chậu, làm bình
như: Các loại vỏ chai nhựa, hộp sữa milo…
Tạo cho trẻ cảm nhận được “ Đi học là hạnh phúc và mỗi ngày đến trường
là một ngày vui”, làm cho trẻ thêm yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo và các bạn,
gắn bó với ngôi nhà chung. Đó chính là trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo nói
chung và cô giáo mầm non nói riêng.
Việc trang trí lớp học sao cho tự nhiên thân thiện với trẻ, biến không gian
lớp học trở nên gần gũi, thân thiện có ý nghĩa giáo dục cho trẻ là việc làm không
phải dễ. Bởi vậy tôi đã trang trí kết hợp giữa làm đẹp cảnh quan lớp học với yêu
cầu phục vụ học tập và giáo dục phù hợp với trẻ của lớp mình. Như vậy, việc tạo
cảnh quan thân thiện đã giúp trẻ hoạt động tích cực và giúp trẻ đạt được các mục
tiêu giáo dục. Và điều quan trọng hơn cả, thông qua việc cùng nhau trang trí lớp
học hầu hết trẻ đều rất yêu thích đến trường lớp. Vì nó đem lại cho trẻ nhiều điều
mới lạ, hấp dẫn, mặt khác trẻ được bày tỏ những điều mình mong muốn, trưng bày
những sản phẩm mà mình đã làm ra và được làm chủ lớp học của mình.
Biện pháp 5: Tổ chức tiết học nhẹ nhàng, linh hoạt, sử dụng đồ dùng trực
quan thu hút sự chú ý của trẻ.
Đối với trẻ mầm non, đồ dùng đồ chơi rất quan trọng. Nhằm gây hứng thú
trong việc học tập và cũng là phương tiện rất cần thiết để giáo viên tổ chức dậy thơ
cho trẻ. Trẻ được hoạt động, được sờ, được tiếp xúc với đồ dùng, đồ chơi hay
những tranh ảnh, vật thật…Trẻ sẽ được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần,
tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ.
Đồ dùng trực quan có thể là tranh ảnh, các con vật, con rối, mô hình, hay là
các vật thật… được minh họa theo nội dung bài thơ.
Sử dụng đồ dùng trực quan, sẽ tạo sự tò mò và hứng thú cho trẻ tập trung
chú ý, nâng cao hiệu quả của bài dạy, khơi dậy ở trẻ những tình cảm thẩm mỹ.
Đồ dùng trực quan không những giúp trẻ ghi nhớ lâu, mà còn giúp trẻ nhớ
một cách đầy đủ sâu sắc, trọn vẹn một tác phẩm. Khi sử dụng đồ dùng trực quan
cô phải sử dụng đúng lúc, đúng chổ, có thể sử dụng khi gây hứng thú, giới thiệu
bài, khi đàm thoại nội dung bài thơ, giải từ mới trích dẫn làm rõ ý bài thơ, như vậy
sẽ có tác dụng gợi ý khuyến khích trẻ thể hiện tái tạo lại nội dung tác phẩm một
cách có trình tự, khi trẻ đọc lại bài thơ thì trẻ sẽ dùng tư duy và ngôn ngữ của
mình. Qua đó, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ của mình hơn phong phú hơn.
Để thu hút, lôi cuốn trẻ vào giờ học tôi lựa chọn các hình thức tổ chức phù
hợp, hấp dẫn như qua tổ chức hội thi “ Câu lạc bộ bé yêu thơ”, câu đố, tham quan
và đặc biệt là chọn những hình ảnh có thật gần gũi thân quen với trẻ nhưng đẹp và
lôi cuốn, hấp dẫn đối với trẻ như: những nhân vật ngộ nghĩnh, sáng tạo đưa vào
công nghệ thông tin để trẻ được hòa nhập và hóa thân vào các nhân vật trong tác
phẩm mà tôi lồng ghép được.
Để rồi từ đó, trẻ chăm chú, hứng thú xem, lắng nghe cô giới thiệu, dẫn dắt
vào bài học. Để trẻ nắm bắt được nội dung của bài học một cách chủ động và tích
cực không bị gò bó..
13


Tùy vào từng nội dung bài dạy tôi dùng các thủ thuật khác nhau để dẫn dắt
trẻ vào bài, chuyển hoạt động một cách logic và linh hoạt.
Ví dụ: Với bài thơ “Con Voi”. Ở chủ đề động vật.
Với tiết dạy thơ “Con Voi” Tôi gây hứng thú cho trẻ bằng cách chuẩn bị
đầy đủ đồ dùng giáo cụ trực quan sinh động hấp dẫn như: Mô hình đàn voi sống
trong rừng, Khi cho trẻ thực hiện, tôi cho trẻ đi thăm quan vườn bách thú, để gây
kích thích tò mò cho trẻ, sau đó tôi cho trẻ được quan sát, sờ vào con voi, để trẻ
đánh giá, nhận xét về đặc điểm của voi, cô giới thiệu về môi trường sống, đặc
điểm, ích lợi của con voi, giúp trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ con voi và biết
cảm nhận được giá trị cái đẹp của các loài động vật.
Khi hướng dẫn trẻ thăm quan, tôi kết hợp đọc thơ cho trẻ nghe, làm thêm
một số động tác minh họa điệu bộ cho trẻ hứng thú thích đọc thơ. Tạo cho trẻ cảm
nhận được cái đẹp, cái hay trong bài thơ đồng thời tôi giáo dục trẻ biết yêu quý,
chăm sóc và bảo vệ con voi.
Biện pháp 6: Tổ chức hội thi “Câu lạc bộ bé yêu thơ” qua ngày hội ngày lễ tổ
chức tại lớp
Để thu hút, lôi cuốn trẻ vào giờ học tôi lựa chọn các hình thức tổ chức phù
hợp, hấp dẫn như qua tổ chức hội thi “Câu lạc bộ bé yêu thơ”; câu đố, tham quan
và đặc biệt là chọn những hình ảnh thật, hình ảnh đẹp và những nhân vật ngộ
nghĩnh sáng tạo đưa vào công nghệ thông tin để trẻ hòa nhập, hóa thân vào các
nhân vật trong tác phẩm mà tôi lồng ghép được. Đề rồi từ đó trẻ chăm chú xem,
lắng nghe cô giới thiệu dẫn đến trẻ nắm bắt được nội dung hoạt động một cách chủ
động.
Ví dụ: Tôi tổ chức hội thi “Câu lạc bộ bé yêu thơ”; vào các ngày như: “Ngày hội
bé đến trường 5/9”, “Ngày nhà giáo việt nam 20/11.” Và Lễ hội 8/3: “Cô giáo như
mẹ hiền”
Mỗi dịp 8/3 và ngày 20/10 đến thì cô trò lớp 3- 4 tuổi trường MN Hưng Lộc
do tôi phụ trách lại phấn khởi nhiều công việc chuẩn bị cho lễ hội. Việc chuẩn bị
không phải diễn ra trong một ngày mà suốt một tuần với nhiều công việc như trang
trí trong và ngoài lớp, trang trí sân khấu, làm thiệp, vẽ, cắt, xé, dán tranh trang trí
lớp, làm dây xúc xích, chuẩn bị nhạc cụ, vòng hoa đội đầu…và đối với trẻ thì cứ
đến giờ chơi thì ai nấy đều láy hoáy với những sản phẩm của mình, của bạn, phụ
giúp cô. Công việc tưởng chừng như nhỏ ấy lại tăng thêm niềm say mê, phấn khởi
cho các bạn nhỏ gấp bội!
Không chỉ được tự tay mình làm ra những sản phẩm có ý nghĩa để tặng cô
giáo, tặng bà, mẹ, mà trẻ còn được cô giáo trò chuyện, cho xem tranh, hình ảnh về
ngày lễ hội 8/3, được cô giáo dạy cho hát múa, đọc thơ, kể chuyện, chơi những trò
chơi có nội dung về ngày 8/3. Với sự chuẩn bị tích cực như vậy thì ngày 8/3 thực
sự trở thành ngày hội, vui tươi và ý nghĩa đối với các thiên thần nhỏ trường MN
Hưng Lộc. Đến với ngày hội này, các bé không còn rụt rè, ngại ngùng mà bạn nào
cũng tự tin hát múa, kể chuyện, đọc thơ, chơi đùa thể hiện hết khả năng của mình.
Và đó chính là món quà quý giá nhất mà các bạn nhỏ dành tặng cô giáo, bà và mẹ
trong ngày hội 8-3 này
Và sau mỗi hoạt động dạy thơ trong tuần tôi lại tổ chức: “câu lạc bộ bé yêu
thơ” và mời ban đại diện phụ huynh đến dự.
14


Cách tổ chức thi: Trang trí sân khấu và ti vi có băng thể hiện nội dung bài
bài thơ để khắc sâu cho trẻ nhớ.
Mỗi trẻ thể hiện bài thơ hay, đọc diễn cảm sẽ được thưởng một món quà từ
quỹ phụ huynh.
Đầu tiên yêu cầu trẻ đọc diễn cảm hết bài thơ. Sau đó là mời các nhóm 4-5
bạn đọc nối tiếp.
Tôi đã làm như vậy các cháu hứng thú đọc thơ tích cực, diễn cảm hơn và
cũng giúp trẻ nói rõ rang,mạch lạc hơn không còn rụt rè nhút nhát với cô, với bạn
và được phụ huynh cũng quan tâm, ủng hộ hơn.
Qua tổ chức hội thi “Câu lạc bộ bé yêu thơ” tôi thấy trẻ đã phát huy được
hết khả năng của mình. Đặc biệt tôi đã phát hiện ra những cháu có năng khiếu như
trẻ biết ngâm thơ và đọc thơ diễn cảm.
Biện pháp 7: Dạy trẻ đọc thơ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất và tâm lý. Do
đó mỗi trẻ em có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có
thể thành công. Trẻ học và chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ, và mở rộng
những gì chúng đang hứng thú và thực hiện. Vì vậy với trẻ mầm non giờ học được
tiến hành dưới sự tổ chức của giáo viên nhằm giúp trẻ lĩnh hội các tri thức mới
đồng thời hình thành và rèn luyện các kĩ năng nhận thức, kĩ năng xã hội.
Để đạt được điều này, giáo viên cần nắm được hứng thú, nhu cầu, trình độ,
khả năng của từng trẻ trên lớp. Trên cơ sở đó lựa chọn được nội dung, phương
pháp phù hợp với từng nhóm, từng cá nhân trẻ.
Để vận dụng được quan điểm dạy học lấy trẻ làm trung tâm vào việc tổ chức
giờ học ở trường mầm non làm quen với tác phẩm văn học thông qua hoạt động
thơ.
Ví dụ: trong tiết dậy thơ tôi lồng ghép tổ chức hội thi “Câu lạc bộ bé yêu
thơ” bài thơ “ đèn giao thông” chủ đề “Phương tiện giao thông”
Cô hướng trẻ vào hội thi, cô là người dẫn chương trình: “Đến với hội thi
hôm nay, cô xin gới thiệu gồm có 3 đội chơi đến từ lớp mẫu giáo 3 tuổi C3:
Đội chơi thứ 1: Đội đèn xanh
Đội chơi thư 2: Đèn đỏ
Đội chơi thừ 3: Đèn vàng
Và không thể thiếu được trong hội thi đó là thành phần ban giám khảo. Đến
với hội thi, các đội thi sẽ trải qua ba phần thi
Phần 1: Bé giới thiệu đội chơi
Phần 2: Bé thể hiện tài năng
Phần 3: Bé tham gia trò chơi
Tôi hướng dẫn trẻ vào từng phần chơi, đối với phần chơi thứ nhất: trẻ tự đặt ra câu
hỏi về đội mình để đội bạn trả lời
1 phút cho các đội thảo luận với nhau để đưa ra câu trả lời. Đội nào trả lời
câu hỏi đúng nhất xẽ nhận được một phần quà của chương trình.
Đối với phần chơi thứ 2: Tôi đọc diễn cảm cho trẻ nghe, sau đó các đội sẽ
được thể hiện tài năng của mình trên sân khấu và nhóm, cá nhân lên sân khấu thể
hiện tài năng. Hơn nữa trẻ có thể lên sân khấu đọc thơ theo kiểu hóa trang các
nhân vật trong bài thơ.
15


Đối với phần chơi thứ 3: Trẻ sẽ được nhận phần quà từ ban tổ chức trong
phần chơi thứ 2, trẻ sẽ mang về đội mình khám phá món quà đó và sử dụng đồ
dùng trong món quà đó tham gia trò chơi.
Ngoài ra, để trẻ tích cực và hứng thú đọc thơ hơn nữa, tôi dùng nhiều các
thủ thuật khác nhau trong bài dạy như: Trò chơi, giao lưu, thảo luận nhóm, bốc
thăm trúng thưởng…
Ví dụ: Dạy trẻ đọc thơ bài: “ Mùa hè”, chủ để hiện tượng tự nhiên.
Tôi chia lớp thành ba đội chơi: Đội nắng mai, đội mưa rào, đội sấm chớp. Ở phần
ổn định tổ chức trẻ sẽ bước vào phần chơi thứ nhất được mang tên bé khám phá
chủ đề, Cả ba đội sẽ tham gia trò chơi: “ Trời nắng, trời mưa”. Khi trẻ chơi xong
cô tuyên dương và giáo dục trẻ, đàm thoại với trẻ về chủ đề hiện tượng tự nhiên.
Giúp trẻ biết được mùa hè có nắng, có mưa và sấm chớp…đó là các hiện tượng tự
nhiên có trong mùa hè, ngoài ra mùa hè có có rất nhiều hoạt động bổ ích như tắm
biển, đi du lịch nghỉ mát, trang phục mùa hè…
Phần nội dung trẻ sẽ được tham gia phần chơi thứ 2: Được mang tên bé thể
hiện tài năng. Trong phần chơi này trước tiên trẻ được nghe cô đọc thơ diễn cảm 23 lần, cô và trẻ cùng đàm thoại nội dung bài thơ thông qua trò chơi: “ Bốc thăm
trúng thưởng”. Nghĩa là trẻ tự lên bốc một lá thăm trong đó có nội dung câu hỏi cô
sẽ đọc cho trẻ nghe, trẻ sẽ trả lời theo suy nghĩ của trẻ, nếu trẻ trả lời đúng, trẻ sẽ
nhận được một hộp quà mang về chỗ của mình, cứ lần lượt như thế đối với 2-3 trẻ
là kết thúc trò chơi. Khi trẻ chơi xong trò chơi. Cô và trẻ đọc lại bài thơ 2-3 lần,
sau đó lần lượt các đội lên sân khấu đọc thơ, phần sân khấu này cô đã chuẩn bị và
trang trí sẵn cho trẻ.
Đối với phần 3: Cô cho trẻ tham gia trò chơi: Bé tham gia trò chơi
Cô tặng cho mỗi đội một hộp quà, để tự thành viên của các đội khám phá món quà
và trong món quà cũng là đồ chơi để trẻ tham gia trò chơi.
Qua biện pháp lấy trẻ làm trung tâm trẻ phát huy được khả năng tư duy,
sáng tạo và trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động hơn.
Biện pháp 8: Tích hợp các hoạt động thơ ở mọi lúc mọi nơi
Hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thông qua hoạt động dạy
thơ cho trẻ, là một hoạt động rất dễ lồng ghép vào các hoạt động học khác và có
thể lồng ghép vào mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy, mà tôi đã tận dụng cơ hội này để
lồng ghép dạy thơ cho trẻ.
* Tích hợp trong giờ đón trẻ:
Mỗi buổi sáng đón trẻ vào lớp, không những dậy trẻ biết chào hỏi lễ phép với
cô giáo, ông bà bố mẹ… mà giáo viên còn trò chuyện với trẻ, gần gũi với trẻ, lồng
ghép giáo dục trẻ đọc thơ theo từng chủ đề.
Ví dụ: Dạy trẻ bài thơ: “ Bạn mới”. Ở chù đề Trường Mầm non. Để giáo dục
trẻ khi đến lớp không được khóc nhè, bạn bè trong lớp phải đoàn kết yêu thương
lẫn nhau, chia sẻ đồ chơi, cùng chơi với bạn.
Khi ổn định tổ chức, tôi cho trẻ đọc bài thơ “Thăm nhà bà” và cùng trẻ trò
chuyện về bài thơ, nhằm giúp trẻ biết được tên củả bài thơ, nội dung bài thơ…
Hiểu được chủ đề trẻ đang hoạt động, làm quen là chủ đề nào.
16


Qua các giờ đón trẻ như thế, tôi đã dạy trẻ đọc thuộc thơ và trẻ đọc một cách
diễn cảm tốt. Trẻ ghi nhớ nhanh và rất hứng thú, trẻ không còn khóc nhè, hay rụt
rè mỗi khi vào lớp.
* Tích hợp trong các hoạt động học có chủ đích:
Trong các hoạt động có chủ đích tôi luôn gắn hoạt động thơ vào để dạy trẻ,
tôi luôn khéo léo để lựa chọn, tích hợp sao cho phù hợp, nhưng tuỳ vào từng hoạt
động.
Ví dụ: Khi dạy hoạt động “Tạo hình” Vẽ và tô mầu bông hoa ở thể loại: “
Mẫu”, chủ đề “Thế giới thực vật”.
Hay khi cho trẻ hoạt động âm nhạc, đề tài: Dạy hát “Cả nhà thương nhau”
Tôi cho trẻ đọc bài thơ “Yêu mẹ” chủ đề “Gia đình.” cô cùng trẻ trò chuyện với
trẻ về nội dung bài thơ, giáo dục trẻ về tình yêu và lòng biết ơn đối với mẹ, mẹ là
người phụ nữ chịu thương, chịu khó vất vả thức khuya dậy sớm vì con, vì gia đình
thân yêu. Từ đó ngôn ngữ của trẻ phát triển hơn và trẻ đọc diễn cảm hơn.
Tích hợp thơ vào các hoạt động có chủ đích đã giúp trẻ hứng thú hơn khi
khi bước vào các hoạt động.
Ví dụ: Qua hoạt động Khám phá khoa học, đề tài: “Tìm hiểu về một số loại rau
bé thích”. chủ đề thế giới thực vật.
Cô cho trẻ đọc bài thơ: “ Củ cà rốt” chủ đề thế giới thực vật. Qua bài thơ
giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại rau củ, quả, giúp cho cơ thẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng
hào. Mặt khác, tôi kết hợp lồng ghép giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ cỏ cây hoa lá
nhờ có chúng mà môi trường sống của chúng ta mới trở nên tươi đẹp, không khí
trong lành.
Qua các giờ học khác ta tích hợp cho trẻ làm quen với một số bài thơ vào
những lúc trò chuyện với trẻ theo đề tài tôi lồng ghép thơ vào giờ học. Bên cạnh
việc cung cấp vốn từ cho trẻ còn giúp trẻ tìm hiểu về xung quanh. Hình thành cho
trẻ tình cảm đối với con người, cuộc sống, giúp cho các giờ học sinh động, hấp
dẫn tránh sự nhàm chán vào giờ học giúp trẻ lĩnh hội kiến thức dễ dàng.
Kết quả: Với cách tổ chức hoạt động linh hoạt như vậy, tôi thấy trẻ rất hứng
thú học, trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả rất nhanh và trẻ hiểu được nội dung bài thơ,
hiểu được hành động, lời nói của các nhân vật và từ đó trẻ có thể tự đọc thơ một
cách diễn cảm.
*Tích hợp trong giờ hoạt động góc:
Ngoài những giờ học, trẻ được luân phiên đến góc sách chơi, tập… bởi nơi
đây vó nhiều loại sách, đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng. Góc sách có nhiều
góc chơi giúp trẻ học mà chơi, chơi mà học rất có kết quả. Trong những năm qua,
nhà trường đầu tư ở góc sách đồ chơi nhiều loại sách theo chủ đề, phục vụ nội
dung chương trình giáo dục của ngành mầm non.
Đây là môi trường phong phú giúp trẻ làm quen với việc “đọc sách” từ tuổi
mầm non. Bước đầu hình thành cho trẻ có một số kỹ năng “lật sách”, “Cầm sách”
và “ Cất sách” đúng nơi quy định…Tạo cơ hội rèn luyện các kỹ năng cho trẻ được
thành thạo hơn
Những tập tranh thơ chữ to, tạp chí, hoạ báo đều có hình ảnh minh hoạ.
Những bài thơ, ca dao, đồng dao cùng các nguồn tài liệu được chọn lựa phù hợp
với khả năng nhận thức của trẻ và các nội dung sách có liên quan đặc thù văn hoá
17


địa phương. Sách là một phần trong đồ dùng đồ chơi cho trẻ: sách giúp trẻ làm
quen môi trường xung quanh, làm quen với tạo hình, với toán, với chữ viết…
Trẻ có thể cùng giúp cô tự làm sách thơ từ tranh ảnh do cô và trẻ tự vẽ hoặc
sưu tầm. Trẻ có thể sáng tác một hai câu thơ theo nội dung tranh về các loại thực
phẩm, món ăn cách chế biến. Bộ tranh lô tô giúp trẻ làm thơ về những con vật nuôi
trong gia đình, con vật sống dưới nước hay con vật sống trong rừng…trên cùng
một bức tranh, nhiều trẻ đọc theo nhiều cách khác nhau, vừa chơi vừa đọc thơ, ca
dao, đồng dao…
Tại phòng thư viện tôi có thể tranh thủ hướng dẫn giúp trẻ phát âm chuẩn,
trẻ thuộc nhiều thơ, biết nhiều truyện, nắm vốn từ phong phú phân biệt từ láy như
“rung rinh, long lanh…” hiểu từ chính xác hơn như “ cao chót vót, kêu ầm ĩ”…
bước đầu cảm nhận từ văn học so sánh “sáng như trăng rằm, đẹp như tơ nhuộm”…
giúp trẻ nói trôi chảy khi diễn đạt ý muốn và cảm xúc tình cảm của mình; và có thể
sử dùng các từ này vào đời sống của trẻ.
Tóm lại: khi cho trẻ làm quen với hoạt động dạy thơ ở mọi lúc mọi nơi và
tích hợp trên các hoạt động khác tôi thấy kiến thức, kỹ năng thơ của trẻ được tăng
lên như: Trẻ đọc thuộc thơ nhiều hơn, đọc diễn cảm, đúng nhịp điệu, vần điệu của
bài thơ hơn. Chính vì thuộc thơ và hiểu thơ nên trẻ rất hứng thú và kết quả giáo
dục được nâng lên.
Biện pháp 9: Tăng cường phối kết hợp với phụ huynh khi dạy thơ cho trẻ.
Trường mầm non là nơi cha mẹ trẻ bé tin tưởng, nơi có cô giáo như mẹ hiền
chăm trẻ ngoan, khỏe mạnh cha mẹ mới yên tâm với công việc. Hàng ngày trẻ tới
trường cô chăm sóc cho trẻ tùng bửa ăn, giấc ngủ tới mọi hoạt động học.
việc gặp gỡ trao đổi với phụ huynh là việc làm rất cần thiết mà lâu nay tôi
cũng đã và đang thực hiện, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để thu hút
được sự chú ý và thực hiện tốt các yêu cầu mà cô giáo, đưa ra cho phụ huynh cần
nắm bắt, muốn thành công người giáo viên phải suy nghĩ sáng tạo xây dựng hình
thức và nội dung gặp gở sao cho phong phú, tạo được ấn tượng buổi ban đầu,
không nên nặng nề về các khoản đóng góp mà hãy dành nhiều thời gian trao đổi
tâm sự về đặc điểm, tâm lý lứa tuổi của các cháu, nói nhiều về việc học, việc chơi,
sinh hoạt và những kiến thức mà trẻ lĩnh hội được từ cô giáo và các bạn.
Tổ chức kế hoạch gặp gở một cách hợp lý như: Tổ chức cuộc họp tuỳ thuộc
vào điều kiện thuận lợi của mỗi gia đình và nội dung cần tuyên truyền ở mỗi trẻ
khác nhau và tuyên truyền với các bậc phụ huynh trong từng chủ đề
Ví dụ: Ở góc tuyên truyền, tôi gài các nội dung lien quan đến chăm sóc giáo dục
trẻ để phụ huynh tiện theo giỏi như: Thực đơn của trẻ, cách đánh răng, rửa mặt cho
trẻ và đánh nội dung bài thơ thành thơ chữ to để phụ huynh chú ý đọc và mỗi trẻ
tôi phô tô cho mỗi cháu mang về cho bố mẹ dạy ở gia đình. Cứ như thế tôi thấy trẻ
rất nhanh thuộc và đọc diễn cảm hơn. Từ cách tuyên truyền này hiệu quả cho thấy
rất rõ ràng.
Trong quá trình dạy các cháu nhận thức của trẻ không đồng đều có cháu cô chỉ
đọc 3 - 4 lần là đã nhớ nội dung bài thơ nhưng có cháu phải đọc rất nhiều lần trẻ
mới đọc thuộc vì thế tôi nhóm các cháu chưa đạt thành một nhóm và mời phụ
huynh đến trao đổi các phương pháp, cung cấp tài liệu thơ cho phụ huynh cùng
tham gia dạy các cháu ở gia đình. Cứ như vậy tôi đã thấy có hiệu quả rõ rệt
18


Kết quả: Trong thời gian đầu lớp tôi có một số cháu sức khỏe kém, chậm chạp
là do lúc đó, tôi chưa phối hợp với phụ huynh sát sao và cũng chưa kịp thời. Vì
thế, tôi thấy còn một số cháu nhút nhát, rụt rè, ngại giao tiếp với cô và các bạn, các
cháu ít tập trung, nhưng khi có sự phối hợp kịp thời với phụ huynh, các cháu tự tin
và nhanh nhẹn hơn, khả năng đọc thơ diễn cảm cũng được tăng lên, kết quả sau
một thời gian cháu đã theo kịp các bạn khác...
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Qua một thời gian nghiên cứu và áp dụng các giải pháp trên để nâng cao
chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi đọc thơ diễn cảm. Tôi nhận thấy đã đạt được kết quả
như sau:
- Kỹ năng nhận thức: Trẻ nhớ tên tác phẩm, hiểu nội dung tác phẩm, trẻ thuộc tên
tác giả, tác phẩm.
- Kỹ năng giao tiếp: Trẻ biết lắng nghe cô và bạn đọc to, mạnh dạn trả lời các câu
hỏi đàm thoại trong tác phẩm, biết đọc diễn cảm, trả lời theo hiểu biết của mình.
- Phát triển ngôn ngữ: Trẻ học được nhiều từ mới, nói rõ câu, không nói lắp, nói
ngọng, nói đủ câu đúng ngữ pháp. Trẻ có khả năng đọc diễn cảm tác phẩm và kết
hợp một số động tác minh họa.
- Hình thành và phát triển tình cảm đạo đức cho trẻ: Trẻ nhận biết được tính cách,
ệc làm tôt- xấu, đúng- sai của các nhân vật, thích làm người tốt, yêu quý kính
trọng người trên, cô giáo, thương yêu giúp đỡ bạn bè.
- Khả năng sáng tạo: Trẻ có khẳ năng đọc thơ theo tranh khi có sự gợi ý của cô
giáo....
* Bảng 2: Được thể hiện cụ thể kết quả khảo sát cuối tháng 2 năm 2018 như sau:
Nội dung khảo sát
Tổng số Trẻ đạt yêu Tỷ lệ
Trẻ chưa
Tỷ lệ
trẻ
cầu
%
đạt yêu cầu
%
Trẻ lắng nghe và hứng
29
29
100
0
0
thú tham gia hoạt động
Trẻ thuộc bài thơ, nhớ
29
29
100
0
0
tên tác giả
Trẻ hiệu nội dung bài
29
29
100
0
0
thơ
Trẻ đọc thơ diễn cảm, rõ
29
28
97
1
3
rang mạch lạc
Nhìn vào bảng kết quả kết quả trên ta thấy, khi thực hiên áp dụng một số
biện pháp nâng cao chất lượng làm quen với tác phẩm văn học thông qua dậy thơ
cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non Hưng Lộc cho thấy số trẻ đạt yêu cầu tăng cao
hơn nhiều so với bảng khảo sát đầu năm học.
Tôi thấy những biện pháp của mình áp dụng trong hoạt động đọc thơ diễn
cảm cho trẻ, đạt được những kết quả đáng khích lệ cho cô và trẻ.
*Đối với bản thân:
Tôi có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn những hình thức tổ chức
linh hoạt hơn, phù hợp hơn
19


Tôi linh hoạt hơn, sáng tạo và tự tin hơn khi tổ chức giờ học cho trẻ.
Qua kết quả bảng 2 đã chứng minh rằng biện pháp tôi đưa ra rất hữu hiệu,
chất lượng cao hơn hẳn so với thực trạng.
* Đối với trẻ:
Trong thời gian nghiên cứu và thực nghiệm trên trẻ tôi thấy trẻ đã hứng thú
đọc thuộc thơ, nhớ tên tác giả tác phẩm, nhớ tên tác giả, hiểu nội dung tác phẩm,
đọc thơ diễ cảm và trẻ biết sáng tạo hơn khi làm quen với tác phẩm thơ.
Trẻ giao tiếp tự tin hơn, không còn nhút nhát, rụt rè, hạn chế nói ngọng, nói
lắp hơn…
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận:
Từ những giải pháp trên, qua quá trình giảng dạy trong năm học, cho thấy
chất lượng cho trẻ làm quen với văn học nói chung và dạy thơ cho trẻ nói riêng
được nâng lên rõ rệt. Do đó để tiếp tục đạt được hiểu quả cao trong những năm
học tiếp theo, là giao viên tôi cần những yếu tố như sau:
- Cần nâng cao trình độ ngôn ngữ của chính bản thân mình, coi ngôn ngữ là một
phương tiện giáo dục chủ đạo.
- Giáo viên phải thật sự yêu trẻ và nhẫn nại.
- Sưu tầm tranh ảnh có nội dung phù hợp, trao đổi kiến thức tự học qua sách báo,
internet, qua giáo viên đồng nghiệp.
- Phối hợp với phụ huynh để động viên giáo dục trẻ thực hiện tốt yêu cầu cần đạt
của giáo viên như:
+ Trẻ hiểu nội dung bài thơ một cách sâu sắc hơn
+ Khả năng đọc thơ của trẻ tự tin hơn và đọc thuộc, đọc diễn cảm bài thơ chính
xác, mạch lạc hơn
+ Trẻ sáng tạo hơn khi tiếp xúc với một tác phẩm mới
+ Thể hiện nhịp diệu, âm điệu, ngữ điệu hơn.
Theo tôi để nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học
nói chung và dạy thơ cho trẻ 3- 4 tuổi nói riêng. Bản thân mỗi giáo viên cần phải
tận tuỵ, yêu nghề, mến trẻ tìm tòi khám phá ra các biện pháp mới các để tạo ra môi
trường giáo dục cho trẻ học tập một cách say sưa, phong phú, phù hợp đặc điểm
của từng tiết dậy và hướng dẫn, lôi cuốn trẻ vào các đồ chơi do trẻ và cô đã tự làm
ra.
Bên cạnh đó giáo viên phải biết tổ chức sáng tạo các hoạt động một cách
linh hoạt, sáng tạo, biết lồng ghép khéo léo ở mọi lúc, mọi nơi và biết phối kết hợp
với phụ huynh để truyền đạt, bổ xung những kiến thức cho trẻ, giúp trẻ lĩnh hội
được những yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, thái độ của trẻ đối với những tiết học mà
trẻ đã được trải nghiệm qua. Đây cũng là hoạt động giúp trẻ phát triển nhân cách
và kiến thức để trẻ có tâm thế để tiếp nhận những kiến thức cao hơn khi trẻ lên các
lớp lớn hơn.
3.2 Kiến nghị

20


Để cho hoạt động làm quen với văn học thông qua đọc thơ đạt được kết quả
cao, tôi xin đề xuất kiến nghị đối với các cấp nói chung và nhà trương nói riêng
như sau:
* Đối với phòng Giáo dục:
Xây dựng tiết mẫu, thao giảng để giáo viên được học tập và đúc rúp kinh
nghiệm
* Đối với nhà trường:
Cần tạo mọi điều kiện để giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức và năng lực sư phạm.
Trên đây là “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi đọc
thơ diễn cảm ở trường mầm non Hưng Lộc ” của tôi. Vì vậy tôi rất mong được
sự góp ý chân thành của hội đồng khoa học nhà trường, hội đồng khoa học phòng
giáo dục Hậu Lộc, hội đồng khoa học giáo dục tỉn thanh hóa, để tôi tiếp tục rèn
luyện điều chỉnh góp phần vào việc chăm sóc giáo dục các. Đặc biệt là hoạt động
thơ đạt kết quả tốt nhất
Tôi xin chân thành cảm ơn!.
Tôi xin cam đoan đây là SK của mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.
Hưng Lộc: Ngày 10 tháng 3 năm2018
XÁC NHẬN CỦA HĐKH NGHÀNH
GIÁO DỤC HUYỆN HẬU LỘC

Người viết sáng kiến.

Vũ Thị Hiệp

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
TT
1

2

3
4
5

6

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà suất

Năm suất

bản

bản

Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động
chương trình giáo dục trẻ mầm non
Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương
trình GDMN mẫu giáo 3-4 tuổi
Chương trình GDMN ( ban hành kèm
theo thông tư số 17- 2009/TT)
Tâm lý học mầm non
Tuyển chọn thơ ca, truyện cho trẻ mầm
non theo các chủ đề
Xem và tham khảo trên ti vi, trên mạng

Đại học sư
phạm
Giáo dục
mầm non

và các tiết mẫu về hoạt động văn học

DANH MỤC

22


CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI DỒNG ĐÁNH
GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Vũ Thị Hiệp
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên Trường Mầm non Hưng Lộc
Cấp đánh giá
Kết quả đánh
Năm học
TT
Tên đề tài SKKN
xếp loại (Phòng, giá xếp loại
đánh giá
Sở, Tỉnh…)
(A, B hoặc C)
xếp loại
Một số biện pháp nâng
cao chất lượng phát
triển nhận thức thông Phòng GD&ĐT
1.
Xếp loại C
2015- 2016
qua hoạt động khám phá huyện Hậu Lộc
khoa học cho trẻ 4-5
tuổi
2.
3.
4.
5.


Hưng lộc, ngày 10 tháng 03 năm 2018
Người lập

Vũ Thị Hiệp

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×