Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao tại lớp mẫu giáo 5 6 tuổi a1 trường mầm non yên lạc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHƯ THANH

TRƯỜNG MẦM NON YÊN LẠC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM
TRUNG TÂM ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TẠI LỚP MẪU GIÁO
5 - 6 TUỔI A1 - TRƯỜNG MẦM NON YÊN LẠC

Người thực hiện: Lê Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường MN Yên Lạc
Sáng kiến thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

NHƯ THANH NĂM 2018
MỤC LỤC


MỤC


NỘI DUNG

TRANG

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

Mở đầu
Lí do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm
Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm ở trường mầm non Yên Lạc
Thuận lợi
Khó khăn
Kết quả, hiệu quả của thực trạng
Các giải pháp, biện pháp thực hiện xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp A1 trường mầm non
Yên Lạc
BP1: Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
BP2: Xây dựng môi trường trong lớp lấy trẻ làm trung tâm.
BP3:Xây dựng môi trường ngoài lớp lấy trẻ làm trung tâm
BP4: Xây dựng môi trường xã hội lấy trẻ làm trung tâm.
BP5:Tham gia phong trào thi đua xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm để chào mừng các ngày lễ lớn theo
nội dung từng chủ đề.
BP6: Phối hợp với cha mẹ, người chăm sóc trẻ, cộng đồng và
xã hôi quan tâm cùng chăm sóc giáo dục trẻ
BP7:Chăm sóc giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn
cảnh khó khăn


BP8: Khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh sau khi xây
dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm sau mỗi chủ đề
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động
giáo dục, với giáo viên và nhà trường
Kết luận và kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị

2
2
3
3
3
3
3
5

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.4
3
3.1
3.2

5
5
5
6
6
7
10
11
12
16
15
16
16
18
18
18

1. Mở đầu
2


1.1. Lí do chọn đề tài:
Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước ngoài việc chăm sóc từng bữa ăn giấc
ngủ cho phù hợp và đúng phương pháp thì việc giáo dục trẻ là việc làm không
thể thiếu được của mỗi gia đình, của nhà trường và của toàn xã hội nó góp phần
quan trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của trẻ
Trẻ ở lứa tuổi mầm non việc học của trẻ được thông qua hình thức: học mà
chơi, chơi mà học, trẻ có mong muốn tự nhiên là được cảm nhận và khám phá
một cách tích cực về thế giới. Quá trình học hỏi , khám phá diễn ra thông qua
nhiều hoạt động vui chơi có ý nghĩa rất quan trọng , vui chơi không có nghĩa
giúp trẻ giải trí thư giản mà còn giúp trẻ cảm nhân và khám phá thế giới xung
quanh một cách tự nhiên, thuận lợi nhanh chóng. Tất cả trò chơi đều có tiềm
năng hỗ trợ cho việc học của trẻ. Đối với trẻ mầm non môi trương cho trẻ hoạt
động có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triễn của trẻ, giúp trẻ phát triển tư
duy , trí tưởng tượng, ngôn ngữ tâm lý dược hình thành.
Giáo dục mầm non có một ý nghĩa quan trọng đối với việc chuẩn bị tâm thế
sẵn sàng đi học cũng như tập cho trẻ làm quen với những sinh hoạt gần gũi với
hoạt động học tập. Để có thể mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động và học tập
tốt hơn ở các bậc học tiếp theo, trẻ cần phải có sự rèn luyện một cách tích cực về
vận động, về trí óc, có sự hiểu biết về bản thân, gia đình, môi trường xung
quanh...Vì vậy việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một
trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên khi thực hiện chương trình giáo
dục mầm non.
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là xây dựng một môi
trường an toàn, thân thiện và ấm cúng, trình bày đẹp mắt, thu hút sự chú ý của
trẻ, giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ chơi mà
học, học bằng chơi, có cơ hội trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực, tự
nhiên. Môi trường giáo dục gồm có hai bộ phận không thể tách rời, có liên quan
chặt chẽ và bổ sung lẫn nhau đó là môi trường vật chất, môi trường xã hội, môi
trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học
Vì thế đối với trẻ mầm non, việc thiết lập, xây dựng và khai thác có hiệu quả
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được xem như một trong những
nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự hình thành và phát
triển nhân cách toàn diện của trẻ.
Bản thân tôi là một giáo viên tôi hiểu rất rõ về trách nhiệm của mình tôi
luôn muốn học sinh của tôi được trải nghiệm, tư duy , được tìm toài những gì
mà trẻ còn chưa biết trong cuộc sống một cách thoải mái, không gò bó, vậy làm
thế nào có thể làm được điều đó? Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều và lời giải
đáp của tôi đã có khi thôi được tham gia lớp học chuyên đề tai trường , được dự
các tiết thực hành sinh động áp dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm
mà tôi nghỉ đó là động lực để tôi thay đổi cách nhìn , cách nghĩ của bản thân
trong hoạt động giảng dạy. tôi đã tham khảo tài liệu và cùng tìm hiểu biện pháp
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tôi phải làm thế nào để học sinh của tôi được
tham gia và cảm thấy thoải mái trong các hoạt động mà vẫn đạt được kết quả
như mục tiêu đề ra, và tôi mạnh dạn chọn đề tài:

3


" Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu
quả cao tại lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A1-Trường mầm non Yên Lạc" để làm đề tài
nghiên cứu
1.2. Mục đích nghiên cứu:
- Sở dĩ tôi lựa chọn đề tài này là muốn chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp những
kinh nghiệm của mình về việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm mang
tính “mở”, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc
đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.giúp trẻ
lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A1 trường mầm non Yên Lạc hoạt động tích cực . Tạo cho
trẻ cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu,
hứng thú và khả năng của bản thân trẻ
- Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học cho trẻ mầm
non, đặc biệt là lứa tuổi 5 - 6 tuổi trường mầm non Yên Lạc. Trên cơ sở
phân tích, đánh giá khách quan, nêu lên những ý kiến đề xuất góp phần khắc
phục thực trạng giáo dục trẻ ở trường mầm non yên Lạc, nhằm nâng cao hiệu
quả giáo dục giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.
- Bên cạnh đó nhằm thu hút được sự tham gia của các bậc phụ huynh , sự
quan tâm của các nghành đối với giáo dục mầm non nói chung và của trường
mầm non Yên lạc nói riêng cùng quan tâm xây dựng môi trường giáo dục cho
trẻ trong trường mầm non góp phần thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng
trường mầm non lấy lấy trẻ làm trung tâm”.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
" Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt
hiệu quả cao tại lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A1- KTT Trường mầm non Yên Lạc"
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý luận ( tìm hiểu qua thông tin đại chúng : tập san,
tài liệu bồi dưỡng, đài báo , tài liệu liên quan đến đề tài
- Phương pháp quan sát:
+ Quan sát quá trình hoạt động của học sinh.
- Phương pháp đàm thoại.
+ Đàm thoại trực tiếp với học sinh.
+ Giảng giải qua từng tiết học, giờ học giờ chơi
- Phương pháp thực hành.
+ Thực hành trực tiếp tại các nhóm lớp.
+ Thực hành qua các cuộc thi cấp trường ….
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp khảo sát
- Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm giáo dục
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm,
xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng
thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ
học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang
hứng thú và đang thực hiện. Song song với việc lập kế hoạch giáo dục lấy trẻ
4


làm trung tâm, mỗi nhà trường cũng cần phải xây dựng môi trường hoạt động
cho trẻ được trải nghiệm. Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp
những điều kiện tự nhiên – xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động
chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non. Hiệu quả của những hoạt động này
nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
Một quan điểm của nhóm tác giả chuyên gia giáo dục mầm non đã phân
chia môi trường giáo dục thành môi trường vật chất và môi trường xã hội. Môi
trường vật chất trong trường mầm non bao gồm các trang thiết bị, đồ dùng, đồ
chơi, không gian phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hằng ngày
của trẻ. Môi trường vật chất tạo cho trẻ những cơ hội tốt để trẻ thỏa mãn nhu cầu
hoạt động và phát triển toàn diện về mặt thể chất, trí tuệ thẩm mĩ, đạo đức, xã
hội. Môi trường xã hội được hiểu là toàn bộ những điều kiện xã hội như chính
trị, văn hóa, các mối quan hệ giúp trẻ hình thành nhân cách của mình. Môi
trường xã hội đặc biệt được nhấn mạnh ở đây là môi trường giao tiếp trong
trường mầm non, bao gồm sự giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ
với những người xung quanh.
Chúng ta có thể khẳng định rằng yếu tố môi trường có tính chất quyết
định đến sự phát triển cả về thể chất cũng như tinh thần của trẻ. Trẻ được sống
và học tập, sinh hoạt trong môi trường giáo dục tích cực sẽ có một cơ thể khoẻ
mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, hình thành nên nhân cách lành mạnh làm nền
móng cho các giai đoạn phát triển sau này của trẻ. Đối với nhà giáo dục, việc
xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiện, là điều kiện để họ phát
triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi. Đối với phụ huynh và xã hội, quá
trình xây dựng môi trường giáo dục sẽ thu hút được sự tham gia của các bậc phụ
huynh và sự đóng góp của cộng đồng xã hội để thỏa mãn mong đợi của họ đối
với sự phát triển của trẻ trong từng giai đoạn, trong từng thời kì.
Theo tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền khẳng định: chương trình giáo dục mầm
non tốt là một chương trình lấy trẻ làm trung tâm. Có nghĩa là nó được xây dựng
dựa trên hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng của trẻ. Chương trình này
sẽ tạo cơ hội cho trẻ được phát triển toàn diện, không chỉ chú trọng tới sự phát
triển trí tuệ mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất và khả năng giao
tiếp xã hội của trẻ. Một chương trình tốt là chương trình không chỉ quan tâm tới
trẻ "học được cái gì" mà còn chú trọng "học như thế nào", tức là cho trẻ những
trải nghiệm học tập tích cực để phát triển đam mê ham học hỏi của trẻ và khả
năng tự học [3].
Như vậy có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm là thực sự quan trọng và cần thiết. Nó được ví như người giáo viên thứ hai
trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và
hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển
toàn diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học
trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với
sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu
biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi
mở, thân thiện giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung
quanh sẽ tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, giải bày tâm sự, nguyện vọng, mong
5


ước của trẻ với cô, với bạn bè, nhờ vậy mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn,
hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ
yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo và bạn bè hơn.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.2.1. Thuận lợi:
- Trường mầm non Yên Lạc là trường nằm trong xã có điều kiện kinh tế đặc
biệt khó khăn vùng 135 nhưng trong những năm học vừa qua trường luôn đạt
danh hiệu lao động tiên tiến
- Năm học: 2017 - 2018 tôi được phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi
A1 khu trung tâm. Bản thân tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo tận tình của
ban giám hiệu nhà trường
- Luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của phụ huynh đưa đón trẻ đúng giờ và
thường xuyên.mọi hoạt động của lớp luôn được phụ huynh ủng hộ nhiệt tình
- Cơ sở vật chất trang thiết bị và đồ dùng đồ chơi của nhà trường tương đối
đầy đủ và đặc biệt ưu tiên cho các chuyên đề đang triển khai và tổ chức thực
hiện.
- Huy động số trẻ 5- 6 tuổi ra lớp đầy đủ, đi học chuyên cần, mạnh dạn, tự tin.
- Bản thân tôi là giáo viên trẻ, luôn nhiệt tình trong công tác chuyên môn
2.2.2. Khó khăn.
- Trường đang trong giai đoạn xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tuy cơ sở
vật chất đã được đầu tư cơ bản song vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu học
tập của trẻ, trẻ ra lớp đông, lớp học luôn bị quá tải đã ảnh hưởng không nhỏ đến
việc tổ chức các hoạt động đặc biệt là các các góc hoạt động của trẻ trong lớp
học.
- Trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; môi trường giáo dục ngoài lớp học
còn hạn chế, chưa phong phú, đa dạng. Khu vực hoạt động ngoài trời của trẻ đã
được quy hoạch song còn quá chật hẹp so với số trẻ ra lớp hiện tại.
- Trình độ đào tạo của giáo viên còn non trẻ, năng lực chuyên môn cũng như
kĩ năng sư phạm còn hạn chế.
- Với thời đại thông tin hiện nay một bộ phận phụ huynh còn quá nuông
chiều con nên thường để trẻ tiếp cận nhiều với máy tính, điện thoại, những trò
chơi điện tử…dẫn đến việc trẻ không hứng thú với đồ chơi theo lứa tuổi ở
trường mầm non, do đó việc giáo dục trẻ theo khoa học gặp phải không ít khó
khăn.
- Hơn thế nữa lớp A1 là lớp tâp trung nhiều thôn khác nhau xa địa bàn trung
tâm, nên việc đi lại đưa đón con đi học còn gặp không ít khó khăn.
- Xã thuộc vùng kinh tế khó khăn , học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận
nghèo còn nhiều vì vây việc xã hội hóa giáo dục gặp không ít khó khăn, nhiều
gia đình bố mẹ đi làm ăn xa để trẻ ở nhà với ông bà nên việc quan tâm chăm sóc
giáo dục trẻ còn hạn chế. Hơn thế nữa lớp A1 có số trẻ dân tộc thiểu số chiếm
gần 1/2 lớp nên việc chăm sóc giáo dục trẻ gặp không ít khó khăn.
2.2.3. Kết quả, hiệu quả của thực trạng
Từ thực trạng trên của lớp , bản thân tôi nhận thấy rằng mặc dù công tác xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã được thực hiện song còn

6


mang tính hình thức, thiếu tính sáng tạo, chưa mang lại hiệu quả cao, cụ thể qua
khảo sát như sau:
Bảng khảo sát mức độ của trẻ trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
STT

1

2

3

Tiêu chí khảo sát

Trẻ hứng thú, tích cực tham
gia vào việc thiết lập môi
trường giáo dục cùng với cô
giáo và các bạn.
Trẻ chủ động tham gia vào các
hoạt động học tập, vui chơi
theo quan điểm giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm.
Trẻ thể hiện mối quan hệ thân
thiện với cô giáo, với các bạn
và môi trường xung quanh.

Tổng số
trẻ được
khảo sát

Mức độ đạt được
Chưa
đạt

Tốt

Đạt
Khá

TB

30

3
10%

8
27%

14
46%

5
17%

30

5
17%

8
27%

13
43%

4
13%

30

4
13%

9
30%

14
47%

3
10%

Từ kết quả khảo sát trên bản thân tôi nhận thấy rằng :
- Số trẻ tham gia xây dựng môi trường cùng cô rất ít chủ yếu là cô xây dựng
- Trẻ hoạt động chưa hiệu quả, chưa tích cực
việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mới chỉ thể hiện ở bề
rộng, chưa có chiều sâu, do đó hiệu quả mang lại chưa cao. Vì vậy cần phải có
những biện pháp “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ hoạt
động đạt hiệu quả cao hơn.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp A1 - KTT như sau:
2.3.1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
- Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học
- Căn cứ vào kết quả mong đợi ở trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
- Căn cứ vào điều kiện Tình hình thực tế của của lớp, địa phương: nhu cầu học
tập kinh nghiệm sống của trẻ tại lớp và địa phương để tôi xác định mục tiêu, nội
dung cụ thể.
Việc học của trẻ có thể trở nên hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn, đa dạng hơn và
tiến bộ hơn nếu việc lập kế hoạch của giáo viên được thực hiện tốt . vì vậy qúa
trình giáo dục trẻ đòi hỏi giáo viên phải liên tục : lập kế hoạch - thực hiện - đánh
giá - đều chỉnh - lập kế hoạch cho thời gian tiếp theo để đáp ứng nhu cầu học
của trẻ.
* Xây dựng mục tiêu giáo dục
- Trước hết giáo dục hướng trẻ chuẩn bị sớm thích nghi với sự thay đổi của
môi trường, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống. Tôn trọng nhu cầu và lợi
ích, tiềm năng của trẻ. Lợi ích và nhu cầu cơ bản nhất của trẻ là sự phát triển

7


toàn diện nhân cách cho mình, hình thành và phát triển bản thân. Tôi dựa trên
nhu cầu và nhận thức của trẻ lớp tôi để đưa ra mục tiêu phù hợp khả năng của trẻ
- Tôi căn cứ vào đặc điểm của trẻ như : khẳ năng, nhu cầu học tập, sở thích
của trẻ mà tôi quan sát được trong thời gian hai tuần đầu trẻ đến trường để xác
định mục tiêu cho phù hợp với khả năng của trẻ lớp tôi
-Tôi căn cứ vào tài liệu nội dung giáo dục độ tuổi 5- 6 tuổi ( trong chương
trình giáo dục mầm non) để xác định mục tiêu.
VD cụ thể như sau:
Mục tiêu GD năm
Phát triển thể chất
Phát triển nhận thức
Phát triễn ngôn ngữ
Phát triên thẫm mỹ
Phát triễn tình cảm - kỹ năng sống
Từ đó xác định được mục tiêu từng chủ đề, mục tiêu GD từng ngày
* Xây dựng nội dung giáo dục.
Chương trình giáo dục không chỉ học để hiểu sự vật hiện tượng trong thế
giới xung quanh mà còn học để tự làm những việc gần gũi và phù hợp với trẻ.
Ở đây trẻ học cách làm như thế nào?( học cách tìm hiểu và khám phá, phát hiện
ra sự thay đổi của sự vật hiện tượng; học cách biểu đạt những suy nghĩ,hiểu biết
và cảm nhận của mình; học cách làm đồ dùng đồ chơi
+ Tôi căn cứ vào nhu cầu học tập của trẻ, những điều kiện sẵn có ở địa phương
để tôi lựa chọn nội dung cho phù hợp áp dụng vào hoạt động từng ngày, đảm
bảo tiết dạy đó có đủ đồ dùng học liệu. Chủ yếu cho trẻ tự khám phá nói lên
được ý tưởng của mình.
VD: Hoạt động nhận thức: Tiết "khám phá khoa học" Tìm hiểu về các loại rau
củ. Tôi tổ chức cho trẻ tham gia phiên chợ quê mà tôi chuẩn bị ở trong lớp . Tôi
yêu cầu trẻ mua về những sản phẩm như : đỗ xào, cà rốt, đậu đũa… và tiến hành
cho trẻ về nhóm thảo luận, mỗi nhóm là một loại rau củ . Các con có thể tìm
hiểu được gì từ những quả này? Đặc điểm của những loại quả này như thế
nào? Cho trẻ được đưa ra nhận xét về loại rau quả mà mình so sánh). Dù trẻ nói
đúng hay chưa đúng tôi vẫn khuyến khích trẻ nói và bằng những lời động viên
của tôi giúp trẻ tự tin vào câu trả lời của mình .Trẻ lớp tôi rất thích thú tham gia
hoạt động và tích cực trao đổi ý kiến, tiết học nhẹ nhàng mà đạt hiệu quả đáng
kể. Tôi cũng cảm thấy vui khi trẻ của tôi ngày càng tiến bộ.
2.3.2.Biện pháp 2: Xây dựng môi trường trong lớp lấy trẻ làm trung tâm
* Sắp xếp không gian hợp lí, Trang trí lớp tạo góc mở cho trẻ hoạt động
Tôi đã săp xếp không gian gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thực hàng ngày
của trẻ.Có sự phân chia giữa các góc rõ rệt, phù hợp. Thiết kế các góc chơi phù
hợp diện tích lớp. Đảm bảo cho trẻ di chuyển dễ dàng giữa các góc mà không va
chạm vào nhau hoặc vấp ngã hay va chạm vào đồ vật.
Bố cục không gian: số lượng, vi trí các góc hoạt động phù hợp với diện tích
và không gian của lớp học, góc động phải xa góc tỉnh, góc ngoài trời thường có
đồ chơi và học liệu lớn

8


Tạo danh giới góc hoạt động rõ ràng bằng các giá đựng đồ dùng để trẻ di
chuyển để dàng không cản trở nhau. Linh hoạt di chuyển góc hoạt động trong
nhà và ngoài trời
Tôi luôn chú trọng đến cách sắp xếp các góc chơi, Đặt góc có hoạt động ồn
ào gần nhau như góc xây dựng, góc phân vai , các góc có hoạt đông yên tỉnh như
sách truyện và tạo hình gần nhau

Ảnh:Thể hiện trẻ đang hoạt động góc
- Các góc chơi: cần đảm bảo đủ số lượng góc cho trẻ chơi, góc xây dựng góc
học tập,góc nghệ thuật, góc vận động (di động), góc phân vai, góc thiên
nhiên.góc địa phương. Các góc hoạt động chính được duy trì thường xuyên.
- Khi trang trí lớp tôi luôn chọn Tranh ảnh, màu sắc hài hòa, sinh động, ngộ
nghĩnh, không quá rực rỡ, lòe loẹt, nôi dung truyền tải được hết những mục tiêu
cần đạt được.
- Tôi luôn chú trọng tới hình ảnh trang trí lớp vừa tầm mắt trẻ (không quá cao
hoặc quá thấp). Hình ảnh rõ ràng, cụ thể, không quá nhiều hình ảnh. Quan tâm
đến môi trường chữ viết. Dùng chữ in thường và chữ viết thường
- Tạo góc mở: Có sản phẩm của cô và của trẻ, phong phú về thể loại như vẽ,
nặn, xé dán, cắt dán, có sản phẩm của phụ huynh. Các tài liệu cung cấp cho góc
hoạt động nên có câu trúc mở và trẻ có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau,
các góc chơi phải linh hoạt vừa là nội dung để trẻ học vừa là trang trí góc.
VD: Tôi trang trí góc học tập: trẻ lớp tôi 5-6 tuổi, tôi chú trọng cho trẻ được
làm quen với 10 số và 29 chữ cái vì vậy tôi đã trang trí cây chử cái là mảng rời,
trên cây thể hiện 29 chữ cái, những chữ nào trẻ đã học tôi cho trẻ tìm và cất vào
túi được thể hiện bên cạnh cây chữ cái, những chữ nào đang học tôi cho trẻ tìm
và dán vào một mảng riêng mà trẻ có thể thấy được, hoặc cho trẻ tháo chữ ghép
từ thể hiện chử cái mình đang học…bên cạnh đó là bảng chữ số mỗi một số tôi
9


thể hiện một đồ vật khác nhau phù hợp với chủ đề. Tôi cho trẻ đếm và bỏ vào
đúng ô mà thể hiện kết quả đếm đó. Qua đó trẻ rất hứng thú trẻ thuộc chữ cái và
chữ số rất nhanh.

Ảnh: Thể hiện tạo góc mở cho trẻ hoạt động
Tôi luôn bố trí các góc linh hoạt để trẻ có thể sắp xếp lại. Bố trí các góc có
thể di chuyển được. Cần đảm bảo an toàn cho trẻ, Có đủ đồ chơi và phương tiện
đặc trưng của từng góc
* Làm và sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong các góc
- Đồ chơi phải phong phú về thể loại: Tự làm, mua sẵn, lá cây, hột, hạt, len, vải
vụn…để khuyến khích trẻ trải nghiệm. Tôi luôn thiết kế các loại đồ dùng đã
hoàn thiện và chưa hoàn thiện để trẻ chơi.
- Các loại đồ chơi lớp tôi chủ yếu tôi làm bằng các nguyên vật liệu sẳn có: như
vỏ chai , bìa cát tông, các loại lốp xe máy , xe đạp….kết hợp với xốp màu tạo
màu sắc sinh động.
- Tôi luôn chú trọng chọn và làm đồ chơi, đồ dùng học liệu an toàn có kích
thước, trọng lượng, chất liệu, có màu sắc để thu hút trẻ, đồ chơi kết cấu phù hợp
với thể chất và tâm lý của trẻ,
- Đồ dùng, đồ chơi ở các góc phải được sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ lấy, dễ
thấy, dễ cất không cất đồ chơi vào tủ đề trưng bày , vào túi để cho nó mới,
không treo lên cao, dán lên tường quá tầm với của trẻ, không xếp chồng chất đồ
chơi lên nhau, không để ở nơi bẩn tối tăm, tiện cho trẻ khi sử dụng.
- Hướng dẫn trẻ phân loại đồ chơi đồ dùng học liệu theo góc hoạt động, đưa ra
quy định chủ đề nhất định, thường xuyên cho trẻ xếp đúng chỗ sau khi hoạt
động xong
- Đồ chơi mang sắc thái vùng miền: Nguyên vật liệu của địa phương (đưa sản
phẩm của địa phương vào) tôi và học sinh làm và sử dụng một số đồ dùng, đồ

10


chơi theo đặc điểm các cùng miền như: cách làm nhà sàn bằng que kem và que
diêm; cách xếp dán tranh theo vùng miền bằng cát, mạt cưa, hạt na, hạt xốp…
- Đồ dùng đồ chơi mang tính mở và được bổ sung theo giai đoạn.
Ví dụ : góc xây dựng tôi cùng trẻ làm đồ chơi các loại cây hoa các bộ phận phải
rời : như thân cây rời, lá rời, hoa rời để cho trẻ tự ghép lại thành 1 cây hoàn
chỉnh.
- Tôi chia trẻ thành nhiều nhóm và cho trẻ làm đồ dùng đồ chơi cùng cô, đảm
bảo trẻ nào cũng được tham gia làm và có nơi cho trẻ trưng bày sản phẩm của
mình.

Ảnh : Cô cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi
- Đồ dùng, đồ chơi, học liệu trong lớp và ngoài lớp tôi đáp ứng được nhu cầu,
hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện để tất cả mọi trẻ có thể chơi mà học, học
bằng chơi, phù hợp với điều kiện của lớp
- Đồ dùng đồ chơi không những phục vụ cho hoạt động góc còn phục vụ cho
các môn học hàng ngày chính vì vậy đồ dùng, đồ chơi phải phong phú, đa dạng
phù hợp với từng chủ đề và đảm bảo số lượng.
Từ việc sắp xếp, bố trí môi trường giáo dục trong lớp một cách hợp lí, khoa
học mà không gian trong lớp học được cải thiện hơn, lớp học không còn bị tù
túng, chật chội như trước nữa mà trẻ đã có thể đi lại giao tiếp với nhau trong khi
hoạt động, tạo cho trẻ sự tự tin, thoải mái để tham gia một cách chủ động tích
cực các hoạt động trong ngày.
2.3.3. Biện pháp 3: Xây dựng môi trường ngoài lớp lấy trẻ làm trung tâm
- Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động nâng
cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ. Xây dựng môi trường ngoài lớp
học phù hợp, an toàn, sạch đẹp, hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, đáp ứng
nhu cầu chơi của trẻ.
- Tôi đã căn cứ vào nội dung giáo dục lứa tuổi 5 - 6 tuổi về phát triển vận động
cho trẻ, trong nội dung đó cần những bài gì ? dụng cụ học liệu gì ? Từ đó tôi quy
11


hoạch và thiết kế cho phù hợp với không gian, diện tích của lớp mình như bố trí
diện tích sân tập thể dục cho trẻ, trẻ được chơi các trò chơi dân gian…, cho trẻ
chơi các đồ chơi vân động do tôi tự làm băng các loại phế liệu sẳn có như lốp xe
máy xe đạp hỏng các loại vỏ chai, bò húc…tạo nên đồ dùng như cổng chui , chui
qua ống, đi theo đường zic zắc qua 7 điểm ….

Ảnh : ĐDĐC tự làm từ phế liệu sẳn có địa phương giúp trẻ phát triển vận động
- Ngoài ra tôi còn xây dựng khu vực chơi với đất, cát, nước, đá, sỏi...; khu vực
trẻ trồng rau, trồng cây và chăm sóc cây cối, con vật nuôi, khu trồng cỏ, trồng
hoa, trồng cây cảnh, cây ăn quả ... hệ thống đường đi lối lại trên sân; khu đặt
bảng tuyên truyền…đảm bảo hài hòa
- Các khu vực hoạt động ngoài trời cần được xác định rõ ràng. Mỗi khu vực
hoạt động có nhiều loại học liệu, đồ chơi và phương tiện, trong đó có loại đặc
trưng cho từng khu vực tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động.
- Đồ chơi, học liệu, trang thiết bị ở các góc/khu vực hoạt động đảm bảo an
toàn, vệ sinh: không có đồ sắc nhọn, không độc hại, được vệ sinh sạch sẽ, được
bảo dưỡng định kì, sửa chữa kịp thời, tạo hình ảnh và ấn tượng riêng của
trường/lớp. Bảng biểu ngoài sân, tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ cần được
ghim, vít chặt chẽ.
2.3.4. Biện pháp 4: Xây dựng môi trường xã hội lây trẻ làm trung tâm
Đây là môi trường trường trong nhà trường, gia đình và xã hội
- Tôi luôn quan tâm đến sự giao tiếp của cô với cô, cô với trẻ, trẻ với trẻ, cô với
phụ huynh, quan tâm đều đến các trẻ, yêu thương tôn trọng trẻ bằng cách coi
trọng những thích thú muốn tìm hiểu, trẻ đang quan tâm. Do đó tôi thường
xuyên trò chuyện với trẻ để hiểu tâm tư nguyện vọng, sở thích và khả năng của
Trẻ
- Sự quan tâm tới trẻ được thể hiện qua hành vi như: lắng nghe trẻ nói, trẻ trình
bày trả lời trẻ khi trẻ có nhu cầu hay đặt câu hỏi, chơi cùng trẻ, tôn trọng trẻ
12


bằng cách đối xử công bằng với trẻ không phân biệt đối xử kỳ thị, không thiên
vị một số trẻ.
- Tôi luôn niềm nở đón trẻ tạo cho phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em
mình, trẻ đến lớp rất vui vẻ thoải mái, hứng thú trong mọi hoạt động

Ảnh: Cô ân cần niềm nở đón trẻ, trả trẻ tạo niềm tin phụ huynh và học sinh
Bản thân tôi luôn là tấm gương cho trẻ học tập và làm theo từ cách đi đứng
cử chỉ lời nói, hành động phải chuẩn mực. Tôi xây dựng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm dựa trên các tiêu chí:
- Đáp ứng nhu cấu sở thích của trẻ, trò chuyện tích cực với trẻ.
- Tạo cơ hội cho trẻ giao tiếp với nhau và vói giáo viên
- Tôn trọng khả năng, sở thích, nguyện vọng, mong muốn, ý kiến của mỗi trẻ.
- Động viên trẻ tham gia hoạt động tích cực
- Bày tỏ tình cảm tích cực với trẻ
- Sử dụng các bước hướng dẫn hành vi tích cực không nói tục nói bạy, không
cải nhau không tranh giành nhau
- Cung cấp nhiều trải nghiêm chơi khác nhau
+ Đảm bảo an toàn về mặt tâm lí cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp,
thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung
quanh.
+ Giáo viên là người thể hiện hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của mình với
trẻ và mọi người xung quanh một cách mẫu mực để trẻ noi theo.
2.3.5. Biện pháp5: Tham gia phong trào thi đua xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm để chào mừng các ngày lễ lớn theo nội dung từng
chủ đề.
13


- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo nội dung các phong
trào thi đua và theo chủ đề được bản thân tôi đặc biệt quan tâm. Đây là một nội
dung bản thân tôi được tham gia học hỏi kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp,
một phần được thể hiện khả năng của mình. Hơn thế nữa trẻ được tham gia được
rèn luyện
- Tôi được tham gia các lớp học tập huấn chuyên đề tại trường, được tham
khảo các tiết day mẫu xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm được thực hiện
tại lớp tôi
- Tôi đã tập cho trẻ các tiết mục văn nghệ đặc sắc tham gia các hội diễn văn
nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: ngày khai giảng năm học mới,
chào mừng ngày 20/11
- Tham gia cuộc thi trang trí lớp làm đồ dùng đồ chơi xây dựng môi trường lấy
trẻ làm trung tâm do trường tổ chức và được đánh giá cao.
- Tôi cùng nhà trường xây dựng Hội chợ quê cho trẻ được trải nghiệm, trẻ
được giao tiếp với nhau thông qua các hoạt động, trẻ được tìm hiểu về thế giới
bên ngoài, tìm hiểu về không gian văn hóa mường,bản sắc dân tộc. Trẻ được
chơi các trò chơi dân gian: nhảy sạp, kéo co…Trẻ được thể hiện khả năng giao
tiếp của mình, trải nghiệm trong mọi hoạt động phụ huynh thấy được việc làm
thiết thực của nhà trường để phụ huynh luôn yên tâm và luôn ủng hộ.

Ảnh: Trẻ hứng thú tích cực tham gia chơi các trò chơi dân gian
2.3.6 .Biện pháp 6: Phối hợp với cha mẹ, người chăm sóc trẻ, cộng đồng và xã
hôi quan tâm cùng chăm sóc giáo dục trẻ
Hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non là một hoạt động đặc biệt,
nó không giống với bất kỳ một cấp học nào. Đối với trẻ mầm non, hoạt động
giáo dục không thể tách rời với cơ sở vật chất hay nói cụ thể hơn là trang thiết
14


bị, đồ dùng, đồ chơi, chúng ta không thể giáo dục trẻ một cách có hiệu quả nếu
như chúng ta không được trang bị cơ sở vật chất một cách đầy đủ. Vì vậy công
tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi
có vai trò vô cùng quan trọng trong một nhà trường.
Để xây dựng được môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại lớp mẫu
giáo 5 - 6 tuổi A1 khu TT thì phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh về mọi
mặt.
Thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, thông qua hệ thống bảng
biểu và những buổi gặp gỡ, nói chuyện hàng ngày với phụ huynh tôi đã tuyên
truyền rộng rãi đến cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của việc thiết lập môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó giúp cha mẹ học sinh hiểu được
đặc điểm phát triển của con mình, biết được con cần gì? Nhu cầu hoạt động và
vui chơi của con như thế nào? Cần phải kết hợp với cô giáo những gì để con có
được môi trường hoạt động thân thiện, an toàn, giúp con phát triển toàn diện.
Tôi đã kêu gọi và phối hợp với phụ huynh cùng tham gia xây dựng môi
trường .tùy vào hoàn cảnh và khả năng của mỗi người, cha mẹ có thể tham gia
hỗ trợ giáo viên ở lớp rất nhiều hoạt động như:
- Thu gom phế liệu sẵn có ở địa phương

Ảnh : Phụ huynh cùng thu gom phế liệu sẳn có ở địa phương
- Cha mẹ làm vườn cùng trẻ , tham gia trồng cây trồng rau xung quanh lớp
học, nhổ cỏ san đất…cùng giáo viên dẫn trẻ đi chơi ngoài khuôn viên nhà
trường
- Trang trí, dọn dẹp, sắp xếp lớp cùng trẻ…
15


- Ủng hộ nhiệt tình cho con em mình tham gia văn nghệ các ngày lễ : Lễ khai
trường 20/11, hội chợ quê do nhà trường tổ chức.
- Tôi kêu goi sự ủng hộ của phụ huynh công tác xã hội hóa giáo dục bổ sung
thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho lớp phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động giáo
dục trẻ như: Ti vi, đầu đĩa, tài liệu, sách báo tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được
khám phám được trải nghiệm qua việc trẻ được thực hành tại lớp học của mình.
Ngoài ra tôi còn tham gia các cuộc họp thôn xóm nhằm kêu gọi sự ủng hộ
từ phía cộng đồng xã hội như: huy động tối đa số trẻ ra lớp tuyên truyền tới phụ
huynh về cho trẻ tham gia diễn văn nghệ chào mừng tại thôn, xóm.

Ảnh: trẻ tham gia diễn VN đón nhận nông thôn mới thôn Đồng Trung - Yên Lạc
2.3.7. Biện pháp7: Chăm sóc giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh
khó khăn
- Trong điều kiện xây trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không thể thiếu xây
dựng môi trường tăng cường tiếng việt cho trẻ lớp tôi bởi vì:
+ Lớp 5-6 tuổi A1 do tôi chủ nhiệm có trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh
khó khăn chiếm 1/2 lớp nên tôi luôn chú trọng đến việc chăm sóc trẻ, giáo dục
trẻ dạy trẻ nói tiếng việt một cách thành thạo và phát âm rõ ràng
+ Căn cứa vào bộ tiêu chí xây dựng môi trường tăng cường tiếng việt cho trẻ
dân tộc do bộ giáo dục và đào tạo ban hành : nó gồm có 2 phần chính là môi
trường vật chất và môi trường xã hội.Vì vậy tất cả môi trường được xây dựng
đều chú trong dạy tiếng việt cho trẻ và đều được gắn chữ tiếng việt cho trẻ phát
âm.
- Tôi tổ chức cho trẻ giao lưu tiếng việt qua các trò chơi, kể chuyện đọc thơ,
chơi các trò chơi đóng vai, ở góc địa phương nơi trưng bày các sản phẩm của địa
phương và bán hàng. Tìm hiểu về văn hóa cồng chiêng có thể cho trẻ được gõ
chiêng theo giai điệu.
16


Ảnh : Góc địa phương thể hiện bản sắc văn hóa mường
Môi trường phản ánh màu sắc văn hóa dân tộc bởi những đồ dùng, trang
phục, các phong tục tập quán… cung cấp cho trẻ những hiểu biết về nền văn hóa
địa phương và của các dân tộc khác nhau. Tạo môi trường có không gian phù
hợp với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ. Đảm bảo kết hợp các hoạt động tập
thể, theo nhóm nhỏ và cá nhân; các hoạt động trong lớp và ngoài trời. Tôn trọng
nhu
cầu, sở thích hoạt động và tính đến khả năng của mỗi trẻ.
Đối với trẻ có hoàn cảnh khó khăn tôi luôn quan tâm tới trẻ giao lưu với trẻ
tạo sự tin cậy và cảm giác an toàn với trẻ coa biện pháp chăm sóc giáo dục tôt
nhất.
2.3.8. Biện pháp 8: Khảo sát , đánh giá chất lượng học sinh sau khi xây
dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm sau mỗi chủ đề
Công tác khảo sát đánh giá chất lượng học sinh qua từng chủ đề.là việc làm
thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi giáo viên. Ngoài việc thường
xuyên xây dựng môi trường cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày, tôi còn
khảo sát trẻ bằng phiếu đánh giá sau mỗi chủ đề để giúp trẻ đánh giá chất lượng
thực hiện mỗi chủ đề. Sau mỗi chủ đề tôi công bố kết quả thực hiện của từng
học sinh trong buổi cuối tuần của cuối chủ đề đó,còn kịp thời điều chỉnh, góp
phần vào việc tạo dựng và thiết lập môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
phải thực sự thu hút, hấp dẫn trẻ mang lại hứng thú cho trẻ giúp trẻ hoạt động
đạt hiệu quả cao nhất.
Sau một ngày hoạt động tôi nhận xét đánh giá trẻ, từ đó nhận ra được trẻ nào
chưa đạt tôi tạo điều kiện cho trẻ đó hoạt động và bồi dưỡng trẻ kịp thời tôi nhận
thấy sự tiến bộ của trẻ một cách vượt bậc, trẻ tự tin hơn, nhanh nhẹn hơn…đạt
được yêu cầu cô đề ra
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản
thân và nhà trường:
Bằng việc sử dụng :"Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm đạt kết quả cao tại lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi A1 - KTT trường mầm
17


non Yên Lạc" Một cách linh hoạt, sáng tạo, trong năm học 2017-2018 công tác
xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã thu được kết quả khả
quan như sau:
2.4.1. Đối với trẻ:
- Hầu hết các trẻ đều rất hứng thú tham gia vào các hoạt động xây dựng môi
trường giáo dục.
- Trẻ mạnh dạn, tự tin nói lên suy nghĩ, ý định của mình khi tham gia
tương tác giữa cô với trẻ, giữa trẻ với các bạn và giữa trẻ với đồ dùng, học liệu
trong quá trình hoạt động.
- Trẻ ngày càng bộc lộ rõ sự say mê, chăm chú vào các đối tượng mà trẻ được
trực tiếp tạo ra, cũng từ đó mà trẻ phát triển về mọi mặt như ngôn ngữ, tư duy,
tình cảm xã hội, các kĩ năng cần thiết khác…
- Trẻ gần gũi, thân thiện hơn với cô giáo, với các bạn và đặc biệt là với môi
trường xung quanh.
Bảng khảo sát mức độ đạt được của trẻ sau khi áp dụng các biện pháp của
sáng kiến kinh nghiệm:
[

[

STT

1

2

3

Tiêu chí khảo sát
Trẻ hứng thú, tích cực tham
gia vào việc thiết lập môi
trường giáo dục cùng với cô
giáo và các bạn.
Trẻ chủ động tham gia vào
các hoạt động học tập, vui
chơi theo quan điểm giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm.
Trẻ thể hiện mối quan hệ thân
thiện với cô giáo, với các bạn
và môi trường xung quanh.

Tổng số
trẻ được
khảo sát

Mức độ đạt được
Đạt
Tốt

Khá

TB

Chưa
đạt

30

11
37%

9
30%

10
33%

0

30

12
40%

9
30%

9
30%

0

30

12
40%

9
30%

9
30%

0

4.3. Đối với hội cha mẹ học sinh:
Từ công tác tuyền truyền, vận động của nhà trường mà hội cha mẹ học
sinh đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của bậc học mầm non cũng như những đóng
góp của cán bộ, giáo viên trong nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ
nói chung và ở trường mầm non Yên Lạc nói riêng. Từ đó hội cha mẹ học sinh
có những biện pháp vận động để cha mẹ học sinh trong toàn trường quan tâm
hơn đến công tác xã hội hóa của nhà trường, góp phần cải tạo môi trường giáo
dục trong và ngoài lớp học thêm phong phú và đa dạng hơn Từ thực tiễn công
tác chăm sóc, giáo dục trẻ, kết hợp với những biện pháp đã áp dụng trong sáng
kiến kinh nghiệm, tôi đã xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt
hiệu quả cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trong
lớp A1 nói riêng và trong trường nói chung.
18


- Trẻ chủ động, tích cực và hứng thú tham gia vào các hoạt động, đặc biệt là
các hoạt động vận động bằng thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức
khác nhau, giúp cho quá trình tiếp thu tri thức của trẻ được dễ dàng hơn, trẻ phát
triển một cách toàn diện hơn.
3. Kết luận và kiến nghị
3.1. Kết luận:
Việc vận dụng sáng tạo quan điểm “ giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vào
công tác giảng dạy là cần thiết. Đặt học sinh vào vị trí trung tâm của quá trình
dạy học, xem mỗi cá nhân người học- với những phẩm chất năng lực riêng của
mỗi người- vừa là chủ thể , vừa là mục đích của quá trình đó. Đó chính là cốt
lõi tinh thần nhân văn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Đây là một
công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi sự hoạt động mạnh mẽ có sự phối hợp
đồng bộ của tất cả các cấp, ban, nghành và đội ngũ giáo viên. Sử dụng phương
pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm sẽ nâng cao được chất lượng và hiệu quả
giáo dục, thúc đẩy quá trình học tập của học sinh dẫn tới giải quyết tốt vấn đề
nhânlựcđầura, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của xã hội hiện nay.
Trường mầm non là môi trường thuận lợi để hình thành các kỹ năng xã hội
cho trẻ: Đảm bảo môi trường giao tiếp thân thiện, hòa đồng, ấm cúng, cởi mở
giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với môi trường xung quanh. Quan hệ
giữa cô và trẻ, người lớn với trẻ phải thể hiện tình cảm yêu thương, thái độ tôn
trọng, tin tưởng trẻ, tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư nguyện
vọng của mình. Tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp và thể hiện sự quan tâm của mình
đối với mọi người, đối với sự vật hiện tượng gần gũi xung quanh. Mọi cử chỉ,
lời nói, việc làm của cô giáo và người lớn phải luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
Mối quan hệ giữa trẻ với trẻ là quan hệ bạn bè cùng học cùng chơi, đoàn kết,
hợp tác, chia sẻ, đồng cảm, học hỏi lẫn nhau. Giáo viên cần nhạy cảm để tận
dụng các mối quan hệ giữa trẻ với trẻ để giáo dục trẻ và có sự thống nhất giữa
trường mầm non, gia đình và cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ
3.2 Kiến nghị
Để có thể góp một phần nhỏ bé trong việc đổi mới căn bản Giáo dục và Đào
tạo nói chung và giáo dục mầm non nói riêng theo tinh thần Nghị quyết TW 8
khoá XI của Đảng, tôi xin kiến nghị một số vấn đề sau:
*Đối với giáo viên
- Giáo viên cần tìm tòi, học hỏi để hiểu về phương pháp dạy học lấy trẻ làm
trung tâm, giáo viên luôn sang tạo đổi mới hình thức dạy học để học sinh tiếp
thu một cách nhanh nhất, sâu sắc nhất mà không mang nặng tính giáo điều .
- Giáo viên cần nghiên cứu và xây dựng
- Giáo viên phải luôn bổ sung vốn kiến thức cơ bản của các môn học đồng
thời phải tự bổ sung vốn kiến thức của mình thường xuyên và có định hướng
rõ ràng qua tài liệu, sách, báo…
- Giáo viên tích cực làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để phục vụ cho việc dạy và
học.
* Đối với nhà trường

19


- Đầu tư trang thiết bị hiện đại như: máy chiếu, máy vi tính, đồ dùng , dụng
cụ làm thí nghiệm…
- Cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tạo môi trường cho trẻ hoạt động
đạt hiệu quả tốt nhất.
- Tổ chức chuyên đề để giáo viên hiểu và vận dụng có hiệu quả phương
pháp dạy học láy trẻ làm trung tâm.
-Tăng cường tài liệu tham khảo cho giáo viên. Cử giáo viên tham dự các lớp tập
huấn.
*. Đối với các cấp giáo dục.
- Cần tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp dạy học lấy trẻ
làm trung tâm
- Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng để cập nhật kiến thức cho CBGV của ngành
học; nội dung, hình thức bồi dưỡng cần được đổi mới và phong phú hơn.
Trên đây là một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm
non lấy trẻ làm trung tâm” cũng như chất lượng giáo dục trẻ tại lớp mẫu giáo A1
trường mầm non Yên Lạc. Rất mong được sự nhận xét, góp ý của hội đồng khoa
học các cấp để đề tài được hoàn thiện hơn và ứng dụng rộng rãi hơn.
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trịnh Thị Thanh

Như Thanh, ngày 08 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN do tôi tích lũy
được trong công tác chuyên môn, không sao
chép hoặc coppy của người khác.
Người viết sáng kiến

Lê Thị Hương

TÀI LIỆU THAM KHẢO
20


1. Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm
trung tâm - nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
2.Chuyên đề hướng dẫn tăng cường tiếng việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số
trong các cơ sở giáoa dục mầm non - Tài liệu của Sở GD & Đt Thanh Hóa
3. Bài viết: Lấy trẻ làm trung tâm là cách giáo dục tốt nhất – Tác giả: Mai
Thương - Tạp chí Giáo dục.
4. MN1-D: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm - Tài liệu đào tạo
giáo viên mầm non- Nhà xuất bản Dân Trí.

21


Mẫu 1 (2)

DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả:
LÊ THỊ HƯƠNG
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên - Trường Mầm Non Yên Lạc

TT
1.

Tên đề tài SKKN
Một số biện pháp dạy trẻ
mẫu giáo 5-6 tuổi làm đồ
dùng đồ chơi bằng nguyên
liệu sẳn có của địa phương

Cấp đánh
giá xếp loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh;
Tỉnh...)

Huyện

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B, hoặc C)

B

Năm học
đánh giá xếp
loại

2014 - 2015

* Liệt kê tên đề tài theo thứ tự năm học, kể từ khi tác giả được tuyển dụng vào
Ngành cho đến thời điểm hiện tại.
----------------------------------------------------

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×