Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với toán thông qua một số trò chơi ở trường MN thành lộc

PHỤ LỤC

Ảnh 1: Trẻ đang chơi trò chơi (Phụ lục)


Ảnh 2: Trẻ chơi trò chơi “Ô số kỳ diệu”


Ảnh 3: Cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi “Nối hình theo yêu cầu”


Ảnh 4: Cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi “Chọn hình”


Ảnh 5: Phụ huynh ủng hộ vật liệu (Phụ lục)


Ảnh 6: Phụ huynh làm đồ chơi cùng giáo viên (Phụ lục)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×