Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 4 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua (thơ) trường MN phú lộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU LỘC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ
4 – 5 TUỔI LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC THÔNG QUA
(THƠ) Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LỘC

Người thực hiện: Cao Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường mầm non Phú Lộc
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

0


THANH HÓA, NĂM 2018
MỤC LỤC
Nội dung
Trang

1. MỞ ĐẦU.
1.1 Lý do chọn đề tài.............................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu......................................................................................2
1.3.Đối tượng nghiên cứu.................................................................................... 2
1.4. Phương pháp nghiêncứu.................................................................................2
2. NỘI DUNG.
2.1. Cơ sở lý luận..................................................................................................3
2.2.Thực trạng.......................................................................................................4
2.3. Giải pháp và biện pháp thựchiện……..…………….…….………………...6
2.3.1.Các giải pháp……………………….……………………………………..6
2.3.2. Các biện pháp…………………………………………………………….6
2.4. Hiệu quả…………………………………………………………………...18
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.
3.1.Kết luận……………………………………………………………………19
3.2. Kiến nghị………………………………………………………………….20
Tài liệu tham khảo
Phụ Lục

1


Văn học nói chung và dạy thơ nói riêng giúp trẻ hoàn thành nhận thức về cuộc
sống, biết được đúng sai, xấu tốt, thiện ác qua mỗi bài thơ.Từ đó trẻ phân biệt và
học tập những cái tốt.
Mỗi bài thơ để lại trong tâm trí trẻ những tình yêu thương con người, thiên
nhiên, quê hương, đất nước tình yêu nhân loại và nhận thức được nét đẹp truyền
thống của quê hương của dân tộc. Qua mỗi bài thơ còn giúp trẻ hiểu, thỏa mãn
nhu cầu tình cảm, về nét đẹp của tình người tạo cho trẻ có những rung động với
mỗi hình ảnh, số phận khác nhau được thể hiện cụ thể ở các nhân vật trong mỗi
bài thơ. Mỗi bài thơ sẽ được gắn liền và lớn lên cùng trẻ trong lứa tuổi mầm
non, nó luôn là món ăn tinh thần cuốn hút theo trẻ mọi lúc, mọi nơi từng bữa ăn
giấc ngủ, lúc học, lúc chơi. Giúp trẻ có khả năng giao tiếp tốt, lời nói, câu từ đủ
nghĩa sẽ giúp trẻ mở rộng tầm hiểu biết về thế giới xung quanh. Trẻ hiểu biết
được các mối quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, từ đó
trẻ học tập hình thành thái độ đúng đắn. Để tạo được điều đó cô giáo mầm non
phải chủ động về kiến thức, phương pháp sáng tạo, tạo môi trường, tạo cơ hội
cho trẻ được tìm tòi khám phá, trải nghiệm phát huy tính tích cực của trẻ mầm
non.
Nhưng hiện nay qua thực tế văn học còn gặp nhiều bất cập đặc biệt là
nhận sự tiếp cận của chương trình giáo dục mầm non hiện nay trong giảng dạy


của giáo viên còn chậm đổi mới, chưa tự linh hoạt, việc nghiên cứu tài liệu còn
hạn chế, trang thiết bị còn thiếu, giáo viên chưa chú ý sưu tầm nguyên vật liệu
để làm đồ dùng, đồ chơi bổ sung cho hoạt động văn học. Mặt khác, trong nhiều
hoạt động dạy thơ cho trẻ trên lớp giáo viên còn hay áp đặt, học máy móc và bắt
trẻ thuộc thơ theo lối rập khuôn chưa để trẻ tự học, tự thuộc, tự tìm hiểu nội
dung, chưa lấy trẻ làm trung tâm để xây dựng nội dung tiết học, cô còn nói
nhiều, hoạt động nhiều và chưa đóng vai trò là người hướng dẫn trẻ... chính vì
thế mà chưa thu hút trẻ hoạt động tích cực trong giờ học, giờ chơi ở góc văn
học. Đặc điểm tâm sinh lý, ý thức của trẻ ở lứa tuổi 4-5 tuổi còn hạn chế do cơ
quan và bộ máy phát âm của trẻ chưa hoàn thiện. Do vậy, nhiều trẻ còn đang nói
ngọng, nói lắp, khả năng diễn đạt câu chưa rõ ràng, mạch lạc.Trẻ còn hiếu động
chưa có sự tập trung cao trong giờ học. Chính vì vậy, chất lượng giáo dục trẻ
hoạt động văn học thông qua thơ đem lại kết quả chưa cao.
Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động văn học thông qua dạy thơ và
tình hình thực tế ở trường, lớp là giáo viên trực tiếp đứng lớp mẫu giáo 4- 5 tuổi
trong quá trình dạy trẻ hoạt động với văn học. Tôi luôn băn khoăn suy nghĩ là
mình phải làm thế nào để những bài thơ đạt được những tác dụng về mọi mặt,
mọi nội dung như mong muốn, khai thác được hết tác dụng trong mỗi bài thơ để
trẻ có thể lĩnh hội và cảm nhận hết được cái hay, cái đẹp trong mỗi bài thơ góp
phần vào việc giáo dục đạo đức và hoàn thiện nhân cách trẻ. Để đáp ứng được
mục đích đề ra mỗi giáo viên phải cố gắng trong chăm sóc, giáo dục trẻ để đưa
ra phương pháp phù hợp, hình thức phải đổi mới thay thế các phương pháp áp
đặt gò ép trẻ, tìm ra các phương pháp, biện pháp linh hoạt giúp trẻ cảm thụ bài
thơ một cách dễ dàng đạt hiệu quả cao trong việc dạy và học.
3


Chính vì vậy để đạt được mục đích của hoạt động làm quen với tác phẩm
văn học nói chung và dạy thơ cho trẻ 4-5 tuổi nói riêng tôi mạnh dạn tìm tòi để
nghiên cứu suy nghĩ, lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng
cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua (thơ) ở trường
Mầm non Phú Lộc”.
1.2.Mục đích nghiên cứu.
Tìm “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tác
phẩm văn học thông qua (thơ) ở trường Mầm non Phú Lộc”.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Nâng cao chất lượng cho trẻ 4-5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học
thông qua (thơ) ở trường Mầm non Phú Lộc.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận: Đọc, phân tích, tổng
hợp các tài liệu có liên quan nhằm xây dụng cơ sở lý luận cho việc viết đề tài
sang kiến kinh nghiệm.
- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn chăm sóc
giáo dục trẻ, các quá trình có nội dung về phương pháp dạy thơ cho trẻ.
- Phương pháp khảo sát thực tế, thu nhập thông tin: Là phương pháp tác
động trực tiếp vào đối tượng để thấy được khả năng của đối tượng, từ đó giúp
người nghiên cứu có ý tưởng sáng tạo.
- Phương pháp tích hợp: Là phương pháp lồng ghép vào các môn học
khác nhằm giúp trẻ khắc sâu nội dung được cung cấp.
- Phương pháp thống kê xử lý số liệu: Là phương pháp mô tả, phân tích,
so sánh, phân loại, tổng hợp những kinh nhiệm giảng dạy.Từ đó rút ra những
quy luật chi phối, hình thành và phát triển của đề tài nghiên cứu.
2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận:
Đất nước ta đang trong giai đoạn Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất
nước. Đứng trước những đổi mới của đất nước, cùng với sự phát triển không
ngừng của nền giáo dục nước nhà. Thì việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn
hóa vốn có của cha ông ta từ ngàn xưa là nhiệm vụ vô cùng cần thiết. Việc tiếp
thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu thêm bản sắc văn hóa
riêng của dân tộc mình cũng là vấn đề cần thiết - vậy làm thế nào để cho thế hệ
trẻ của chúng ta "Hoà nhập mà không hoà tan", xuất phát từ những vai trò quan
trọng đó cho nên hoạt động dạy trẻ làm quen với văn học thông qua thơ là hoạt
động không thể thiếu và rất quan trọng trong trương trình chăm sóc giáo dục trẻ
hiện nay.
Tác phẩm văn học nói chung và dạy thơ cho trẻ 4-5 tuổi nói riêng là một
hoạt động rất quan trọng đối với trẻ trong độ tuổi này, là phương tiện phát triển
ngôn ngữ cho trẻ có đủ vốn từ để nói năng lưu loát, diễn tả mạch lạc, gẫy gọn,
biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, không những thế mà việc dạy trẻ làm quen với
từ ngữ nghệ thuật như từ tượng hình, từ tượng thanh. Từ đó giúp trẻ phát triển trí
tưởng tượng, óc quan sát, khả năng tư duy độc lập sáng tạo trong suy nghĩ.
4


Trong mỗi tác phẩm văn học thể hiện tình yêu thiên nhiên, xã hội, con
người được diễn tả, biểu đạt, truyền đạt trong những hình thức đa dạng độc đáo
của thế giới loài vật, cỏ cây, hoa lá, mọi hiện tượng thiên nhiên, vũ trụ mà trẻ
nhìn thấy được, cũng nói về những gì gần gũi trong môi trường sống của trẻ như
làng quê, cánh đồng, dòng sông, phiên chợ, lớp học, khu phố,…Qua tác phẩm
văn học thông qua thơ trẻ bắt đầu nhận ra trong xã hội những mối quan hệ,
những tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu của cô dành cho trẻ, giúp trẻ dần
nhận ra có một xã hội ràng buộc con người với nhau trong lịch sử đấu tranh cách
mạng, trong tình làng nghĩa xóm. Văn học có thể cần đề cặp đến những nhân vật
như thần linh, ông bụt, cô tiên, các anh hùng và cả những phép màu còn trong
tâm thức dân tộc. Đây là đối tượng miêu tả của văn học làm nên sự phong phú,
hấp dẫn của đời sống tinh thần. Qua đó giúp trẻ biết yêu quí, nhân vật, hình
tượng, cử chỉ hành động tốt.
Ở giai đoạn này, ngôn ngữ của trẻ phát triển tương đối mạch lạc, thông
qua các bài thơ giúp trẻ tiếp nhận tác phẩm đầy đủ hoàn thiện hơn, biểu hiện
trước tiên là sự hiểu biết những bài thơ, và làm giàu tình cảm qua quá trình tích
lũy hình tượng nghệ thuật văn học.
Trẻ nhờ được nghe, tiếp xúc với các tác phẩm văn học thông qua thơ trẻ
có những hiểu biết sơ đẳng về văn học đó là khả năng mô tả cuộc sống xung
quanh phong phú, hấp dẫn bằng những dạng thức khác nhau. Bước đầu trẻ sẽ
nhận biết được sự khác nhau về nội dung và hình thức giữa các thể thơ. Không
những giúp trẻ cảm nhận được cái đặc sắc của cách diễn đạt hình tượng, giáo
viên còn cần phải giúp trẻ phân biệt được hình tượng nghệ thuật với hiện thực,
hình thành một số khái niệm văn học như: thơ, nhân vật, hình ảnh…, giúp trẻ
trao đổi những điều đã được nghe và bộc lộ những suy nghĩ của mình về tác
phẩm, nhằm phát triển đời sống tinh thần của trẻ.
Với trẻ thì sự quan tâm tới tác phẩm văn học sẽ giúp trẻ hiểu được nội
dung tác phẩm, các nhân vật trong tác phẩm trở nên gần gũi dễ hiểu hơn. Sự cảm
thông với nhân vật, sự lo lắng cho số phận của nhân vật của trẻ đã mang đặc
điểm cá tính hơn. Sự hồi hộp, lo lắng này của trẻ em đã nếm trải ngay cả trong
sự kiện đời sống hàng ngày của trẻ. Từ đó tôi thấy rằng hoạt động làm quen với
những bài thơ có tầm quan trọng trong việc phát triển nhận thức, tư tưởng tình
cảm của trẻ, và qua đọc thơ làm giàu vốn từ cho trẻ, rèn luyện khả năng phát âm
và cách diễn đạt mạch lạc hơn.
Trong các tác phẩm thơ chỉ có thể phát huy tác dụng của nó khi mà giáo
viên biết chuyển tải được tư tưởng cảm xúc của tác giả và nội dung tác phẩm
thông qua các hình thức nghệ thuật hấp dẫn, phong phú, đa dạng. Qua đó, giúp
trẻ phát huy được tính tích cực, mạnh dạn, tự tin, sáng tạo, hình thành phát triển
tư duy khả năng ghi nhớ có chủ đích, những tình cảm đạo đức tốt đẹp có khả
năng cảm nhận tình cảm qua các bài thơ một cách tích cực.
Từ những vai trò cụ thể đó thì dạy trẻ làm quen với văn học nói chung và
dạy “Thơ” nói riêng là rất quan trọng trong việc thực hiện chương trình giáo dục
mầm non hiện nay.
2.2. Thực trạng:
5


*Thuận lợi:
- Trường mầm non Phú Lộc đã đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1, các
trang thiết bị phục vụ dạy và học đảm bảo, chất lượng giáo dục đạt cao, đội ngũ
giáo viên nhà trường có trình độ chuyên môn đồng đều, nhiệt tình chịu khó.
- Năm học 2017- 2018, được sự phân công của ban giám hiệu trường
Mầm non Phú lộc, tôi được dạy lớp 4-5 tuổi A. Với tổng số cháu là 26 cháu
- Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp nên tôi nắm vững khả năng ngôn
ngữ và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nhất là ở trẻ 4-5 tuổi
- Lớp học được phân chia theo đúng độ tuổi nên thuận lợi cho việc rèn
luyện và giáo dục các cháu.
- Ban giám hiệu nhà trường luôn sát sao quản lý và điều hành trong mọi
công việc trong trường, thường xuyên tạo điều kiện xây dựng các tiết mẫu, tổ
chức dự giờ thao giảng, sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề, để giáo viên được dự
giờ, trao đổi kinh nghiệm với các đồng chí, đồng nghiệp.
Trong nhà trường xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết luôn quan tâm giúp
đỡ lẫn nhau, người dạy lâu năm chia sẽ chuyền đạt kinh nghiệm cho người mới
vào nghành nên tôi được học tập thêm rất nhiều về chuyên môn nghiệp vụ.
- Được sự tín nhiệm và tin cậy của phụ huynh trong công tác phối kết hợp
chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã và các bậc phụ huynh đã xây
dựng ngôi trường hai tầng với khuôn viên sạch đẹp, khang trang, lớp học có
tương đối đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ.
* Khó khăn:
Phú Lộc là một xã thuần nông, kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào nông
nghiệp, đời sống nhân dân mới tương đối ổn định.
- Đồ dùng trang thiết bị dạy còn hạn chế
- Trí nhớ của trẻ còn nhiều hạn chế, kinh nghệm sống của trẻ còn nghèo
nàn dẫn đến tình trạng trẻ nói, đọc thơ chưa diễn cảm, chưa mạch lạc,chưa rõ
ràng nhiều khi thiếu chính xác.
Một số trẻ còn nhút nhát, hiếu động không tích cực hoạt động, khả năng
tiếp thu chậm.
- Về cơ sở vật chất: Tuy đã được đầu tư xây dựng cơ bản nhưng vẫn chưa
đáp ứng được nhu cầu cho trẻ hoạt động.
- Đa số phụ huynh đi làm ăn xa để các cháu ở nhà với anh chị hoặc ông bà
đã già nên việc phối hợp với phụ huynh còn nhiều hạn chế. Trẻ còn nói ngọng,
nói lắp, nói tiếng địa phương nhiều, khả năng tiếp thu và cảm nhận tác phẩm văn
học của trẻ không đồng đều.
- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến vấn đề học của con em
mình, phó mặc cho cô giáo ở trường, coi nhẹ chương trình học của trẻ, nhiều
phụ huynh cho rằng học ở lứa tuổi mầm non là chưa cần thiết. Nên một phần
nào đó ảnh hưởng đến quá trình học tập của các cháu.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân, làm hạn chế việc phát triển
ngôn ngữ của trẻ, thông qua việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học đặc biệt
6


đối với thể loại thơ và là vấn đề đang được quan tâm và giải quyết sớm để nâng
cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
*Bảng 1: Kết quả khảo sát thực trạng.
Kết quả
Trẻ đạt yêu cầu
Chưa đạt
Tổng
Nội dung
số
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
trẻ S % S % S % S % S %
L
L
L
L
L
Trẻ quan sát, lắng nghe,
ghi nhớ tác phẩm, tác 26
4 15 9 35 11 42 2 8 0 0
giả
Trẻ có khả năng cảm
thụ tác phẩm

26

4

15

9

35 11 42 2

8

0

0

Trẻ đọc thơ diễn cảm,
trả lời câu hỏi rõ ràng, 26
6 22 9 35 9 35 2 8 0 0
mạch lạc
Khả năng nhận xét đánh
giá cái xấu, cái đẹp 26
5 19 9 35 10 38 2 8 0 0
trong tác phẩm.
Qua bảng khảo sát thì tỉ lệ trẻ quan sát lắng nghe ghi nhớ tác phẩm, tác
giả, trẻ có khả năng cảm thụ tác phẩm, trẻ đọc thơ diễn cảm, trả lời câu hỏi rõ
ràng mạch lạc, trẻ có khả năng cảm nhận cái tốt cái xấu trong tác phẩm vẫn còn
hạn chế, còn nhiều trẻ chưa đạt.
* Nguyên nhân:
+ Đối với giáo viên:
- Chưa linh hoạt trong các hình thức tổ chức tiết học cho trẻ.
- Môi trường cho trẻ hoạt động cón nhiều hạn chế, đồ dùng dạy học cho
trẻ còn ít, chưa đầy đủ, sinh động, hình thức tổ chức chưa gây được sự tập trung,
chú ý, chưa có nhiều trò chơi mới để thu hút được nhiều trẻ tham gia hoạt động.
- Một số đồ dung chưa có tính thẩm mỹ cao nên chưa thu hút được trẻ.
+ Đối với trẻ:
- Trẻ còn nói tiếng địa phương nhiều, trẻ còn nói ngọng, nói lắp, chưa phát
âm chuẩn nên gặp nhiều khó khăn khi đọc thơ.
- Số trẻ trong lớp vẫn chưa đồng đều về chất lượng, số ít cháu còn nhút
nhát và quá hiếu động chưa tập trung chú ý vào hoạt động.
- Nhận thức của một số phụ huynh học sinh về hoạt động học chưa được
quan tâm.
2.3. Các biện pháp tổ chức thực hiện.
* Biện pháp 1: Làm tốt công tác xây dựng nề nếp, thói quen cho trẻ.
Với đặc điểm trẻ mầm non “Học bằng chơi, chơi bằng học” nhưng vấn đề
nề nếp thói quen trong giờ học đối với trẻ cũng vô cùng quan trọng. Đặc biệt cho
trẻ làm quen với tác phẩm văn học thông qua “dạy thơ” cho trẻ đòi hỏi độ chính
xác về âm điệu, nhịp điệu trong câu thơ. Nếu trẻ không tập trung thì trẻ đọc và
7


cảm nhận sẽ bị lệch lạc, phát triển vốn từ của trẻ cảm nhận sẽ không đúng, bên
cạnh đó dạy thơ cho trẻ đòi hỏi trẻ phải đọc đúng lời, diễn cảm thì mới hiểu
được ý nghĩa của câu thơ, bài thơ là một cách chính xác. Để làm được điều
đóngay từ ngày đầu vào năm học tôi đã chú trọng xây dựng nề nếp và thói quen
cho trẻ. Tuy nhiên một số trẻ ở trong lớp rất hiếu động, hay nói chuyện riêng
trong giờ học, tôi xếp những cháu nghịch ngồi cạnh những cháu ngoan, cháu trai
ngồi cạnh cháu gái. Luyện cho trẻ những thói quen ngồi ngoan, chú ý, hứng thú
trong giờ học, tạo cho trẻ cảm giác tự tin không sợ sệt, tạo không khí vui vẻ
mạnh dạn khi phát biểu ý kiến để xây dựng tiết học nhẹ nhàng hứng thú.
Để kết quả được hơn nữa tôi cho trẻ hoạt động qua các hoạt động khác ở
mọi lúc, mọi nơi như giờ đón trả trẻ tôi cho trẻ được chơi theo ý thích, tôi luôn
khuyến khích trẻ tham gia ở góc văn học. Bởi ở góc văn học trẻ sẽ được “đọc”,
xem các tranh, ảnh bài thơ mà trẻ thích, được chơi với các con rối trẻ yêu thích,
được nghe các bài thơ mà trẻ cảm thấy hứng thú…Khi trẻ được tiếp xúc nhiều
lần trẻ sẽ dần dần cảm nhận được những cái hay, cái đẹp trong các tác phẩm đó
và càng ngày càng thích thú hơn với các hoạt động văn học. Để làm tốt điều này
tôi đã dùng biện pháp nêu gương trẻ.
Ví dụ: Trong lớp ngoài những trẻ ngoan, nghe lời cô giáo còn có một số trẻ
rất hiếu động, hay nghịch không chú ý học bài thì bên cạnh việc khen ngợi
những bạn ngoan ra tôi đặc biệt chú trọng việc tuyên dương đối với trẻ hay có
thói quen nghịch như: Trong giờ học nếu trẻ đó ngoan giơ tay phát biểu bài dù là
chưa đúng nhưng tôi vẫn động viên, khuyến khích trẻ bằng việc cho cả lớp tuyên
dương trẻ một tràng pháo tay thật to. Hay cuối buổi học khi nêu gương, cắm cờ
bé ngoan tôi nêu tên trẻ đó trước nếu hôm nay trẻ đó ngoan và cho trẻ đó lên
cắm cờ bé ngoan trước. Nhiều khi bố, mẹ trẻ đến đón tôi kể cho bố, mẹ trẻ nghe
về những việc tốt hôm nay ở lớp của trẻ. Từ đó trẻ thấy thích thú khi được mọi
người khen và trẻ sẽ ngoan hơn, chú ý hơn, tập trung trong giờ học.
Qua việc xây dựng nề nếp thói quen cho trẻ, tôi thấy trẻ ngoan hơn và có
thói quen nề nếp tốt hơn đem lại giờ học đạt kết quả cao.
*Biện pháp 2: Làm và sử dụng đồ dùng trực quan sinh động trong hoạt
động làm quen tác phẩm văn học thông qua ( thơ ).
Trẻ độ tuổi này có đặc điểm là nhận thức từ trực quan đến trìu tượng cho
nên nếu không có trực quan thì trẻ khó tưởng tượng được. Mặt khác, sự tập
trung chú ý của trẻ còn phân tán chưa bền vững, đồ dùng trực quan đẹp, hấp dẫn
sẽ thu hút sự tập trung chú ý của trẻ hơn. Vì vậy, để giờ học đạt kết quả cao thì
hình tượng trực quan là rất quan trọng đối với trẻ, lời nói cụ thể và có hình ảnh
trực quan minh họa của giáo viên giúp trẻ cảm nhận được tác phẩm văn học một
cách dễ hiểu nhất. Đồ dùng trực quan có thể là tranh ảnh, rối rệt, mô hình, sa
bàn, vật thật, sân khấu…. Để làm được đồ dùng trực quan phù hợp, sinh động
trước tiên tôi luôn chú ý các vấn đề sau:
+ Chuẩn bị các loại nguyên vật liệu:
Tận dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương: Sách báo, lịch cũ, ống giấy,
chai nhựa, xốp, vải vụn, cành cây khô, hộp bánh kẹo, hộp mỹ phẩm, hột hạt, lá
cây xanh, vỏ lon bia, vỏ hộp sữa ( rẻ tiền, dễ tìm, an toàn.)
8


Nguyên vật liệu dễ thực hiện ( cô và cháu có thể cùng làm)
Sản phẩm bền, đẹp, hấp dẫn và hơn hết phải được sử dụng hiệu quả ( sử
dụng xuyên suốt được qua nhiều hoạt động khác nhau).
+ Cách làm đồ dùng:
Ví dụ: Chủ đề “Gia đình”. Đề tài thơ “Thăm nhà bà” từ những nguyên vật
liệu sẵn có như hộp bìa, rơm, nan tôi dùng kéo cắt, keo dán cắt dán thành ngôi
nhà. Tôi sử dụng bìa và giấy màu cắt vẽ để tạo hình em bé, và tạo hình những
chú gà con bằng những mảng bong, bong nhựa… để dựng cảnh tạo thành sa bàn
cho tiết dạy gây hứng thú cho trẻ trong khi học.
Hay: Chủ đề “Thế giới thực vật”. Khi dạy bài thơ: “Hoa kết trái”. Tôi đã
cùng trẻ và phụ huynh sưu tầm nguyên vật liệu, cành khô, ống hút, vải vụn,
xốp...
Từ các nguyên liệu trên cô cùng trẻ làm các cây hoa cà, hoa mướp, hoa
lựu... để trẻ cảm nhận được các màu sắc của từng loại hoa như thế nào và trẻ
khắc sâu được các từ mới ( trắng tinh, tim tím, vàng vàng...)
Hoặc: Chủ đề “Động vật”. Bài thơ “Đàn gà con”. Từ những nguyên vật
liệu có sẵn như vải vụn, lông gà dùng làm những chú gà con và gà mẹ, tôi sử
dụng xốp tạo thành những quả trứng, ngoài những chú gà tôi còn trang trí các
chi tiết phụ tạo thành mô hình để phục vụ cho tiết dạy.
Ảnh 1: Cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động thơ (phụ lục)
Ngoài ra có những bài thơ tôi sử dụng bằng mô hình và sa bàn, tôi còn
chuẩn bị thêm sân khấu để biểu diễn, giao lưu đọc thơ. Tôi làm con giống bằng
vải vụn và bông cũ, hướng dẫn để trẻ cùng làm với cô để tạo thành các nhân vật
trong bài thơ, bằng các lọ phế thải hay bằng bìa cứng tôi đã hướng dẫn cho trẻ
để trẻ cùng cô sáng tạo làm ra được những mô hình đẹp, sinh động, gây được sự
chú ý của trẻ vào giờ học, mang lại kết quả cao hơn.
Khi dạy thơ theo các chủ đề khác nhau tôi cùng trẻ làm các đồ dùng, mô hình,
rối, sa bàn để dạy cho trẻ.
Ảnh 2: Cô hướng dẫn trẻ cùng làm đồ dung (phụ lục)
Dựa vào kế hoạch của mỗi chủ đề tôi đã chuẩn bị nguyên liệu để làm đồ
dùng phục vụ cho hoạt động dạy trẻ đọc thơ. Tôi khuyến khích, hướng dẫn trẻ
làm đồ dùng cùng cô như: Làm bằng lá cây, giấy, vải vụn, hột hạt vẽ và tô màu
bức tranh.
- Cách sử dụng:
Cách sử dụng đồ dùng trực quan không những giúp trẻ nhớ lâu mà còn
giúp trẻ nhớ một cách đầy đủ sâu sắc, trọn vẹn một tác phẩm. Nhưng khi sử
dụng đồ dùng trực quan cô phải sử dụng đúng lúc, đúng chổ, có thể sử dụng khi
giới thiệu bài, giảng giải từ mới trích dẫn làm rõ ý như vậy sẽ có tác dụng gợi ý
khuyến khích trẻ thể hiện tái tạo lại nội dung tác phẩm một cách có trình tự.
Ví dụ: Chủ đề “Gia đình” khi dạy trẻ bài thơ “Em yêu nhà em” tôi sử
dụng mô hình ngôi nhà của gia dình bé để dẫn dắc vào bài sau đó tôi sử dụng sa
bàn thơ. Khi đọc đến nhân vật nào thì tôi đưa từng nhân vật đó ra để giới thiệu
dẫn dắt trẻ chú ý và lôi cuốn trẻ theo trình tự nội dung bài thơ, từ đó gây sự hứng
thú cho trẻ trong khi học.
9


Hay: Chủ đề “Thế giới động vật” dạy thơ “Mèo đi câu cá” tôi sử dụng
món quà cho trẻ khám phá, món quà là những con giống, con rối ( Mèo anh,mèo
em, cá) để dẫn dắt trẻ vào bài sau đó sử dụng sa bàn để trích dẫn nội dung bài
thơ gây sự chú ý của trẻ vào giờ học, giờ học mang lại kết quả cao hơn.
Song với hình thức tổ chức hiện nay, thời đại công nghệ tiên tiến.Việc sử
dụng màn hình, máy chiếu cũng là một hình thức sử dụng trực quan đồng thời
cũng là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giờ hoạt động. Thông qua
những cảnh quay, đoạn băng được dàn dựng, hay những thước phim hoạt hình
đưa lên màn hình sẽ tạo ra sự thay đổi, sự mới lạ cho trẻ giúp trẻ tập trung vào
hoạt động hơn. Những hình ảnh được đưa lên đã diễn tả các hoạt động của các
nhân vật, cảnh vật xung quanh bài thơ rất sống động, màu sắc đẹp, của hình ảnh
đã lôi cuốn trẻ, giúp trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động kể truyện và
ghi nhớ tên bài thơ, tên tác giả, nội dung bài thơ một cách nhẹ nhàng.
Ví dụ: Chủ đề: “Phương tiện giao thông” Khi dạy trẻ bài thơ “Đèn giao
thông” tôi đã xây dựng hình ảnh về ngã tư đường phố có các loại đèn tín hiệu
giao thông để trẻ quan sát và đàm thoại về nội dung bài thơ, qua các hình ảnh từ
máy chiếu trẻ rất hứng thú hoạt động và dễ nhớ nội dung bài thơ. Tôi sử dụng
máy tính có thể chuyển các hình ảnh có sẵn của bài thơ, hay ta có thể đưa hình
ảnh quay sẵn phù hợp với nội dung như thế rất thu hút và gây hứng thú hơn cho
trẻ.
Ảnh 3: Cô sử dụng đồ dùng trực quan trong hoạt động dạy thơ (phụ lục)
Đồ dùng trực quan cho trẻ trong hoạt động thơ là rất cần thiết. Chính vì
thế mà tôi đã làm được rất nhiều đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động học và
tôi thấy trẻ rất hứng thú, tích cực tham gia hoạt động và ghi nhớ sâu sắc hơn tác
phẩm và nội dung tác phẩm..
* Biện pháp 3: Áp dụng phương pháp tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm.
Phương pháp lấy trẻ làm trung tâm là phương pháp mới tạo môi trường
hoạt động cho trẻ mầm non là hoàn cảnh sinh hoạt của trẻ, toàn bộ điều kiện tự
nhiên và xã hội nằm trong khuôn viên của trường mầm non đó là môi trường vật
chất và môi trường tinh thần luôn hỗ trợ và bổ xung cho nhau. Môi trường học
tập cho trẻ góp phần tạo nên sự thành công trong công việc giáo dục trẻ làm
quen với văn học qua các tác phẩm thơ đem trẻ đến với nội dung tác phẩm một
cách nhanh nhạy, linh hoạt bởi hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo là hoạt động
vui chơi, với chương trình mầm non mới các góc mở được trang trí theo chủ đề,
để tạo điều kiện cho trẻ được tự lựa chọn cá nhân, được tham gia tích cực, tạo cơ
hội cho trẻ bộc lộ khả năng, qua đó cung cấp, kỹ năng, thái độ cho trẻ, góp phần
hình thành và phát triển khả năng học thơ cho trẻ tốt hơn.
Vì vậy, để tạo được môi trường tốt cho trẻ hoạt động làm quen với văn
học thông qua hoạt động thơ tôi đã tham mưu với ban giám hiệu nhà trường
thiết kế môi trường theo quá trình hoạt động chủ đề, cần phân bố không gian,
thời gian hợp lý cho các hoạt động.
Khuôn viên ngoài trời phải thoáng mát, có bóng mát, bầu không khí trong
lành, đảm bảo độ an toàn cao khi trẻ tham gia vào hoạt động học thơ.
10


Tạo môi trường trong lớp học: Thực tế lớp tôi đã được nhà trường trang bị
đồ dùng đồ chơi song vẫn còn thiếu một số đồ dùng như: Ti vi, đàn, máy chiếu...
Đồ chơi chưa hấp dẫn trẻ, không gian để trẻ hoạt động còn chật hẹp… Trước
những yêu cầu thực tế, trong quá trình cho trẻ hoạt động với làm quen văn học
thông qua hoạt động thơ để đạt kết quả cao thì yêu cầu tôi phải có đầy đủ đồ
dùng học tập và tạo ra môi trường hoạt động phải thật tốt. Từ đó, tôi đã đặt ra
cho mình kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho hoạt động.
Ngay từ đầu năm học BGH nhà trường đã trang bị cho lớp nhiều cuốn thơ,
tạp chí. Ngoài ra tôi còn sưu tầm các sách văn học, các họa báo, tạp chí, lịch cũ,
nguyên liệu cho trẻ tự làm sách để xây dựng một “Góc thư viện” mang nội dung
văn học, tại “Góc thư viện” trẻ được xem các tranh truyện, tạp chí, họa báo. Từ
đó, trẻ cảm nhận được nhịp điệu, câu từ trong tác phẩm văn học và giúp trẻ có
điều kiện tiếp cận với tác phẩm từ đó trẻ thích xem sách, tranh ảnh các bài thơ
hơn.
Khi sử dụng môi trường văn học cho trẻ tiếp xúc tôi đặc biệt chú ý đến
việc tạo môi trường để cho trẻ tiếp xúc, ở bất kỳ chỗ nào trẻ họat động cũng đều
liên quan đến nội dung của bài thơ, đó là những bức tranh, những con rối, những
hình ảnh của bài thơ trong chương trình do cô giáo tự sáng tạo hay sưu tầm. Nếu
góc văn học mang tính chủ đạo thì các góc khác trong lớp cũng xây dựng kết
hợp có sự lồng ghép hài hòa tăng cường cơ hội cho trẻ giao tiếp với môi trường
xã hội, môi trường tự nhiên. Tạo khuôn viên nhà trường, trong lớp như: Vườn
rau của mẹ, vườn cổ tích...Môi trường ngoài khuôn viên: Con đường, cánh đồng
lúa...Giúp trẻ tìm tòi khám phá và phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong
cuộc sống, qua đó các kiến thức, kỹ năng của trẻ được củng cố và bổ sung. Mặt
khác tôi luôn lồng ghép và tạo môi trường theo từng chủ đề.
Ví dụ: Ở chủ đề “Bản thân”có các nhánh “Tôi là ai”, “Cơ thể tôi”, “Tôi
cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh”. Tôi đã cùng trẻ trang trí ở các góc cho nổi bật
chủ đề đặc biệt các góc học tập sách, tôi trang trí tranh, ảnh sách báo có hình ảnh
về các bộ phận của cơ thể, các hoạt động giúp cơ thể bé khoẻ mạnh như: bé đang
tập thể dục, bé tắm gội, rửa mặt, rửa tay- chân, bé đang ăn uống.
Khi tôi dạy bài thơ: “Đôi mắt” tôi đã cắt dán hình ảnh một em bé đang chỉ
tay vào đôi mắt của mình và bên dưới là có bài thơ chữ to. Tranh treo chỗ trẻ dễ
nhìn thấy, bức tranh sinh động hấp dẫn.
Ví dụ: Ở chủ đề “Gia đình” tôi cùng trẻ trang trí các hình ảnh bố, mẹ, ông
bà, anh, chị, em và một số hoạt động của các thành viên trong gia đình như: bố
đang dạy bé học vẽ, mẹ nấu cơm. để cho trẻ hiểu được nôi dung của chủ đề.
Khi dạy bài thơ “Lấy tăm cho bà” cô trang trí các hình ảnh cả gia đình
cùng đang vui vẻ bên mâm cơm, hình ảnh bà cùng chơi với cháu, âu yếm cháu.
Khi trẻ quan sát các bức tranh trẻ hiểu về nội dung bài thơ và biết bản thân mình
trong gia đình phải như thế nào, cần làm gì sau khi gia đình đã dung cơm
xong.Từ đó trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả và nội dung bài thơ.
Với việc linh hoạt lồng ghép các hoạt động đã kích thích trẻ tự tìm hiểu,
phát hiện ra các chức năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi, tránh sự đơn điệu, nhàm
11


chán, tạo cho trẻ sự hấp dẫn mới lạ, giúp cho trẻ dễ tiếp thu bài học và có thể
tham gia thể hiện ý tưởng của mình.
Các mảng tường trống cũng được tận dụng để trang trí phù hợp với chủ đề
bé học, từ đó trẻ có thể nhận biết các hoạt động của bé ở trường qua các mảng
tường trang trí của cô. Các sản phẩm của bé được trưng bày đó là một sự khích
lệ với trẻ, động viên để trẻ phấn đấu cố gắng trong các hoạt động. Cửa sổ cũng
là nơi cô có thể trang trí đưa thiên nhiên vào trong lớp học với các lọ cây xanh
cô tận dụng từ nguyên vật liệu phế thải, hay những dây hoa xinh xắn được gắn
vào.
Tạo cho trẻ cảm nhận được “ Đi học là hạnh phúc và mỗi ngày đến trường
là một ngày vui”, làm cho trẻ thêm yêu trường, yêu lớp, gắn bó với ngôi nhà
chung đó chính là trách nhiệm của cô giáo mầm non.
Trong khi tạo môi trường cho trẻ tôi luôn chú ý đảm bảo sức khỏe và an
toàn cho trẻ. Môi trường cần có đủ điều kiện về không gian, thời gian và phương
tiện để trẻ hoạt động thực sự.
Trang trí lớp phù hợp với sự thay đổi của từng chủ đề giáo dục tạo sự mới
mẻ dễ thu hút tính tò mò ham hiểu biết của trẻ. Bố trí góc văn học phù hợp để
từng cá nhân trẻ hoặc nhóm trẻ có thể lựa chọn theo yêu cầu và hứng thú. Tổ
chức các hoạt động thích hợp các nội dung theo chủ đề, đảm bảo tác động lên
nhiều mặt phát triển của trẻ. Khai thác mối liên hệ giữa nội dung hoạt động của
các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên kết hợp phải nhẹ nhàng, linh hoạt, hợp lý đảm
bảo trọng tâm của giờ hoạt động.
Tạo môi trường học tập cho trẻ tôi đã thu được kết quả lớp học khang trang
xắp xếp bố cục ở các góc gọn gàng, trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động thơ,
ngôn ngữ phát trển tốt, tư duy của trẻ nhanh nhậy và chính xác hơn.
* Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động thơ linh hoạt, nhẹ nhàng.
Muốn thu hút, lôi cuốn trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động làm
quen với tác phẩm văn học thông qua dạy thơ và để trẻ ghi nhớ sâu về nội dung,
các nhân vật trong các tác phẩm thơ tôi lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp,
hấp dẫn như: Tổ chức buổi giao lưu “Bé yêu thơ”, câu đố, tham quan, trò chơi,
giao lưu để lôi cuôn trẻ vào hoạt động và đặc biệt là tôi chọn những hình ảnh
thật, đẹp, và lôi cuốn như những nhân vật ngộ nghĩnh, sáng tạo đưa vào công
nghệ thông tin để trẻ được hòa nhập và hóa thân vào các nhân vật trong tác
phẩm mà tôi lồng ghép được. Để rồi từ đó trẻ chăm chú xem, lắng nghe cô giới
thiệu, dẫn dắt để trẻ nắm bắt được nội dung của bài học một cách chủ động.
Tùy vào từng nội dung bài dạy tôi dùng các thủ thuật khác nhau để dẫn
dắt trẻ vào bài một cách lôi cuốn trẻ vào hoạt động.
Ví dụ: Chủ đề: “Thực vật”. Đề tài: Thơ “Bắp cải xanh”. Để gây hứng thú
hướng trẻ vào hoạt động, tôi sử dụng thủ thuật cho trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt”
và cho quan sát mô hình vườn rau bắp cải, đố trẻ đấy là vườn rau gì? sau đó giới
thiệu, dẫn dắt hướng trẻ vào nội dung bài thơ.
Hay: Chủ đề: “Động vật”. Đề tài: thơ “Ong và bướm” tôi tạo dựng tình
huống gây hứng thú vào bài cho trẻ. Bạn bướm trắng và bạn ong đến trò chuyện
với các bạn, sau đó cô hỏi trẻ: Bạn bướm trắng và bạn ong có trong bài thơ gì?
12


Muốn biết được bạn bướm trắng và bạn ong là nhân vật trong bài thơ gì, các con
lắng nghe cô đọc bài thơ “Ong và bướm” thì rõ nhé!
Để trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động thơ, trẻ nhớ tên tác giả,
tác phẩm, nội dung bài thơ. Trẻ thể hiện được cảm xúc của mình qua giọng điệu,
nhịp điệu, cử chỉ nét măt. Tôi linh hoạt trong hình thức tổ chức hoạt động thơ:
Ví dụ: Chủ đề “Gia đình”. Đề tài: Thơ “Em yêu nhà em”. Tôi cho trẻ hát
vận động bài hát “Cả nhà thương nhau”. Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát,
các thành viên trong gia đình để hướng trẻ vào bài mới.
* Cô đọc thơ cho trẻ nghe.
- Cô đọc thơ lần 1: Thể hiện tình cảm, sắc thái.
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc lần 2: ( tranh minh họa)
- Giảng trích dẫn nội dung bài thơ.
- Giảng từ khó “ Líu lo, ngào ngạt” ( Cho trẻ phát âm từ khó.
- Cô đọc lần 3: Kết hợp ( Sa bàn).
+ Đàm thoại nội dung
*Dạy trẻ đọc thơ.
- Cả lớp ( 2-3 lần).
- Tổ đọc 1 lần.
- Đọc nâng cao ( To, nhỏ, nói tiếp).
- Khuyến kích nhóm, các nhân đọc thơ.
( Trong khi trẻ đọc thơ cô động viên, khuyến khích, sửa sai cho trẻ)
+ Củng cố, giáo dục.
*Kết thúc: Cho trẻ chơi trò chơi.
Hay: Chủ đề “Nghề nghiệp”. Đề tài: Thơ “Làm bác sỹ”.
Tôi có thể thay đổi hình thức tổ chức khi dạy thơ cho trẻ như: Buổi giao lưu
“Câu lạc bộ bé yêu thơ” của lớp, chẳng hạn: Khi tổ chức cô là người dẫn chương
trình “Chào mừng các bé đến với buổi giao lưu câu lạc bộ bé yêu thơ của lớp 4
tuổi A”, Đến với buổi giao lưu hôm nay gồm có các phần như sau:
Phần 1: Khám phá chủ đề.
Phần 2: Bé thể hiện tài năng.
Phần 3: Giao lưu đồng đội.
Như chúng ta đã biết phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm” là
phương pháp phát huy được tối đa tính tích cực, khả năng tiếp thu và trí tưởng
tượng của trẻ. Để vận dụng được quan điểm này vào tác phẩm văn học thông
qua thơ. Trong tiết dạy thơ tôi lồng ghép hình thức tổ chức hội thi. “Bé vui học
thơ”.
Ví dụ: Chủ đề “Phương tiện giao thông” Đề tài thơ “Cháu dắt tay ông”.
Tôi tổ chức hội thi “Bé vui học thơ”. Cô hướng trẻ vào hội thi, cô là người dẫn
chương trình: “Tham dự hội thi hôm nay, cô xin gới thiệu gồm có 3 đội chơi đến
từ lớp mẫu giáo 4 tuổi A:
Đội chơi thứ 1: Đội đèn xanh.
Đội chơi thư 2: Đội đèn đỏ.
Đội chơi thừ 3: Đội đèn vàn.
13


Và không thể thiếu được trong hội thi đó là thành phần ban giám khảo.
tham dự hội thi, các đội thi sẽ trải qua ba phần thi.
Phần 1: Khám phá qua màn ảnh nhỏ.
Phần 2: Thể hiện tài năng.
Phần 3: Quà tặng âm nhạc.
Tôi hướng dẫn trẻ vào từng phần thi, cho trẻ quan sát các hình ảnh qua máy
chiếu, hướng cho các đội hội ý để trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình
đưa ra.
- Các đội vừa được xem đoạn phim nói về điều gì?
- Có tín hiệu đèn xanh người tham gia giao thông phải thế nào?
Một phút cho các tổ thảo luận với nhau để đưa ra câu trả lời. Đội nào trả lời câu
hỏi đúng nhất xẽ nhận được một phần quà của chương trình.
Với hình thức này tôi thấy trẻ rất hứng thú, tích cực tham gia hoạt động
học thơ.
Ảnh 4: Ảnh trẻ tham gia với hoạt động thơ (phụ lục)
Khi sử dụng phương pháp này trong quá trình dạy trẻ cô chỉ nên gợi mở,
kích thích sự sáng tạo của trẻ, hướng dẫn trẻ để trẻ được chủ động tư duy từng
chi tiết các nhân vật qua các câu truyện, không sử dụng câu hỏi đóng mà sử
dụng câu hỏi mở.
Ví dụ: Dạy trẻ bài thơ “Ong và bướm”.
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Trong bài thơ có những con gì?
- Bạn nào rủ ong đi chơi?
- Ong có đi chơi không? Vì sao?
- Các con học tập điều gì ở bạn Ong?
Khi trẻ trả lời tôi có thể gợi mở hoặc giảng giải để giúp trẻ ghi nhớ có chủ
định và làm tăng thêm vốn từ cho trẻ.
Sử dụng ngôn ngữ đọc diễn cảm có sức thu hút, lôi cuốn trẻ say mê với
tác phẩm văn học, giúp trẻ nhớ lâu, nhớ sâu tác phẩm. Qua hình thức nói diễn
cảm sẽ luyện cách phát âm và phát triển tính linh hoạt của giọng trẻ, dạy trẻ khi
nói to, khi nói nhỏ, lúc nói chậm, lúc nói nhanh để luyện tập ngữ điệu giọng hợp
với nội dung thơ.
Ví dụ: Chủ đề “Gia đình”. Khi dạy trẻ đọc bài thơ “Lời chào” Tôi dạy trẻ
đọc bài thơ với giọng điệu tươi vui, nhẹ nhàng, tình cảm. để gợi cảm xúc thẩm
mĩ, hướng trẻ vảo ghi nhớ, học thuộc lòng và đọc lại diễn cảm.
Hoặc: Chủ đề “Phương tiện giao thông”. Cho trẻ đọc bài thơ “Xe cần
cẩu” tôi cho một trẻ lên đọc sau khi trẻ đọc song tôi cho trẻ khác nhận xét. Cháu
thấy bạn đọc bài thơ đã hay chưa? Vì sao? Cháu có thể đọc hay hơn bạn được
không, cháu đọc cho cả lớp nghe xem nào? Cô thấy bạn đọc rất hay rồi đấy, lại
sáng tạo nữa”…Tôi thể hiện lại, nhấn vào biểu cảm, chỉ ra sự sáng tạo trong thử
nghiệm nghệ thuật của trẻ.
Để củng cố cho trẻ nhớ lâu tên bài thơ, tên tác giả, nội dung bài thơ. Tôi
thường sử dung thủ thuật để kết thúc tiết dạy như:
14


Ví dụ: Chủ đề: “Thế giới thực vật” đề tài: Thơ “Hoa kết trái”. Tôi kết thúc
hoạt động bằng trò chơi “Gieo hạt”.
Hoăc: Chủ đề: “Động vật”. Đề tài: Thơ “Ong và bướm”. Tôi kết thúc hoạt
động: Cho trẻ hát vận động bài hát “Chi ong nâu và em bé”.
Hay: Chủ đề “Phương tiện giao thông”.đề tài thơ “Đèn giao thông” Tôi
kêt thúc: Mô phỏng động tác “Bé chấp hành luật lệ giao thông” kết hợp lời bài
hát “Em đi qua ngã tư đường phố”.
Qua biện pháp này sử dụng các thủ thuật hướng trẻ vào hoạt đông, linh
hoạt trong hình thức tổ chức, kết thúc củng cố hoạt động, tôi thấy trẻ rất hứng
thú, tích cực tham gia hoạt động và tre ghi nhớ sâu tên bài thơ, tên tác giả, hiểu
nội dung, và trẻ thể hiện được tình cảm khi diễn đạt bài thơ.
* Sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại.
Để khắc sâu được nội dung của bài dạy không thể thiếu được hệ thống
câu hỏi đàm thoại.
Với từng bài dạy, thể loại tôi đưa ra hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị có tính
logic, để đàm thoại với trẻ một cách sôi nổi theo phương trâm: “Lấy trẻ làm
trung tâm” để phát huy trí tưởng tượng, những cảm xúc của trẻ, tính liên hệ thực
tiễn, sáng tạo phù hợp với từng nội dung của bài mà trẻ không bị áp đặt, gò bó.
Hệ thống câu hỏi đàm thoại giúp trẻ nhớ lại nội dung bài thơ và phát huy
tính tích cực ở trẻ. Việc đàm thoại kết hợp giảng giải, gợi mở giúp trẻ hiểu tác
phẩm đầy đủ có hệ thống, nhờ vậy trẻ có thể dễ dàng nhớ tác phẩm, rèn luyện óc
tư duy, trí tưởng tượng, khơi dậy những xúc cảm thẩm mỹ - Từ đó trẻ có khát
vọng vươn tới cái thiện, cái đẹp.
Đàm thoại còn là cơ hội tốt để trẻ sử dụng ngôn ngữ lời nói của mình để
diễn đạt một cách chính xác biểu cảm, việc đàm thoại luôn được tiến hành đồng
thời với việc gợi mở, giảng giải giúp trẻ hiểu, giảng giải từ khó, từ mới nhằm
giúp trẻ tiếp nhận tác phẩm một cách dễ dàng, đầy đủ.
Hệ thống câu hỏi là một phương pháp tốt nhất để phát triển ngôn ngữ cho
trẻ, gợi liên tưởng, tưởng tượng ở trẻ. Qua đó trẻ sẽ phát huy tính tích cực, sáng
tạo của trẻ về ngôn ngữ, trẻ dùng ngôn ngữ của mình thể hiện lại sự hiểu biết
của mình đối với tác phẩm để trả lời câu hỏi của cô. Mỗi trẻ sử dụng vốn từ của
riêng mình, từ những cách trả lời khác nhau sẽ cung cấp được những từ mới.
Trong mỗi tác phẩm hệ thống câu hỏi đàm thoại không những thể hiện lại
nội dung của tác phẩm mà còn gợi cho trẻ tư duy và sự tưởng tượng mới dẫn đến
việc phát triển ngôn ngữ thông qua việc trả lời câu hỏi của cô.
Ví dụ: Chủ đề “Nghề nghiệp”. Đề tài thơ “ Cái bát xinh xinh”.
- Bài thơ nói về cái gì?
- Ai đã làm ra cái bát?
- Muốn cho bát không vỡ thì các con cần phải làm gì khi sử dụng?
Hệ thống câu hỏi đó giúp trẻ nhớ lại nội dung từ ngữ chi tiết hình ảnh gợi
liên tưởng, tưởng tượng tạo cơ hội để trẻ nói ý của mình thể hiện cảm xúc của
mình, nghe ý của bạn, của cô giáo giúp cho sự hiểu biết của trẻ phong phú hơn,
trẻ cảm thấy thoải mái, hưng phấn, tạo cơ hội để trẻ đọc lại bài thơ giúp cho kỹ
năng nói, khuyến khích sáng tạo rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
15


*Biện pháp 5: Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học (thơ) thông qua các
hoạt động khác.
Hoạt động dạy thơ cho trẻ, là một hoạt động rất dễ lồng ghép vào các hoạt
động học khác và vào mọi lúc mọi nơi, chính vì vậy mà tôi đã tận dụng mọi cơ
hội để lồng ghép dạy thơ cho trẻ hang ngày.
* Qua hoạt động đón, trả trẻ:
Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ chóng nhớ, mau quên cô giáo cho trẻ xem
tranh ảnh, đĩa hình về những bài thơ (có lời) mà trẻ đã được học và những bài
thơ trẻ chuẩn bị được làm quen.Từ đó gợi cho trẻ những hiểu biết về sự vật mà
trẻ đã làm quen và trẻ sắp được làm quen..
Ví dụ: Chủ đề “Gia đình”. Tôi mở băng hình nhóm bạn nhỏ đang biểu diễn
bài thơ câu truyện“Lấy tăm cho bà” cho trẻ xem và trò chuyện cùng trẻ:
- Các con đang xem các bạn nhỏ làm gì ?
- Trong bài thơ có những ai?..
- Em bé lấy gì cho bà ?
- Em nhỏ trong bài thơ có ngoan không?
* Qua hoạt động có chủ đích:
+ Với khám phá khoa học: Ở chủ đề “Gia đình, đề tài “Gia đình bé”. Cô
trò truyện với trẻ về gia đình. Gia đình con có những ai? Có bao nhiêu người?
Thuộc gia đình đông con hay ít con? Gia đình lớn hay gia đình nhỏ? Trong giờ
học cô giáo dục trẻ yêu thương những người trong gia đình và biết giúp đỡ bố
mẹ, ông bà. Qua các hoạt động khác tôi tích hợp cho trẻ làm quen văn học vào
những lúc trò truyện với trẻ theo đề tài. Đưa những bài thơ bên cạnh việc cung
cấp vốn từ cho trẻ còn giúp trẻ tìm hiểu về xung quanh. Hình thành cho trẻ tình
cảm đối với con người, mọi vật xung quanh trong cuộc sống, giúp cho các giờ
học sinh động hấp dẫn, tránh sự nhàm chán, trong giờ học chính trẻ lĩnh hội kiến
thức dễ dàng.
Ví dụ: chủ đề “Bản thân” Khi cho trẻ tìm hiểu về “Các bộ phận trên cơ
thể” tôi lồng cho trẻ đọc bài thơ “Đôi mắt”.
+ Hoạt động âm nhạc:
Ví dụ: Với chủ đề “Thế giới thực vật” qua đề tài: Dạy hát “Màu hoa” tôi
dẫn dắt trẻ hướng vào nội dung bài hát bằng cách cho trẻ đọc bài thơ “Hoa kết
trái” và trò chuyện qua về nội dung bài thơ để trẻ có thêm kiến thức về các loại
hoa và màu sắc của các loài hoa, rồi cho trẻ kể tên các loại hoa mà trẻ biết.
+ Hoạt động tạo hình:
Ví dụ: Khi dạy hoạt động “Vẽ hoa mùa xuân” ở thể loại đề tài, chủ đề
“Thế giới thực vật”.
Khi ổn định tổ chức cho trẻ tôi cho trẻ đọc thơ “Hoa cúc vàng” và cùng trẻ
trò chuyện về bài thơ phần nào đó củng cố cho trẻ và phát triển vốn từ cho trẻ.
Trong giờ hoạt động chung trẻ không thể thuộc được câu chuyện vì ở lứa
tuổi này trẻ rất dễ nhớ mà mau quên. Qua hoạt động góc trẻ được tham gia chơi
rất hồn nhiên mạnh dạn có thể chơi trò chơi “cô giáo” ở góc phân vai: Một cháu
làm cô giáo dạy các cháu đọc thơ nhằm giúp trẻ nhớ lại trình tự bài thơ đã học.
16


Ví dụ: Ở chủ đề “Thực vật” thì cháu chơi ở góc phân vai trò chơi. Ở góc
học tập xem tranh thơ chữ to tạo cho trẻ cảm giác là trẻ có thể đọc được quyển
tranh thơ đó hoặc có thể biết được quyển thơ đó nói về cái gì? Trẻ có thể dựa
vào hình ảnh tranh thơ để khám phá ra các nhân vật theo chủ đề.
Trong quá trình trẻ hoạt động tôi đã quan sát và tôi nhận thấy rằng hoạt
động góc đã thực sự lôi cuốn trẻ hoạt động sáng tạo tự tin, thả hồn của trẻ vào
tác phẩm văn học một cách tự nhiên hơn, lời nói của trẻ lại rõ ràng và mạch lạc
hơn.
Qua các hoạt động tôi tích hợp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
thông thơ, tôi thấy trẻ hứng thú phấn khởi khi đến giờ hoạt động và kết quả trên
trẻ đạt hiệu quả cao hơn so với yêu cầu của giờ hoạt động.
Biện pháp 6: Hoạt động lồng ghép qua hình thức tổ chức hội thi “Câu lạc bộ
bạn yêu thơ” qua ngày hội ngày lễ tổ chức tại lớp.
Để thu hút, lôi cuốn trẻ vào giờ học tôi lựa chọn các hình thức tổ chức phù
hợp, hấp dẫn như: “Hội thi”, các “Câu lạc bộ bé yêu thơ”, “ Câu lạc bộ giọng
thơ hay ” vào các ngày như: “Ngày hội bé đến trường 5/9”, “Ngày nhà giáo việt
nam 20/11”...
Ví dụ: Lễ hội 8/3: “Cô giáo như mẹ hiền”.
Mỗi dịp 8/3 đến thì cô trò lớp 4-5 tuổi trường Mầm Non Phú Lộc do tôi
phụ trách lại phấn khởi nhiều công việc chuẩn bị cho lễ hội. Việc chuẩn bị
không phải diễn ra trong một ngày mà suốt một tuần với nhiều công việc như
trang trí lớp, trang trí sân khấu, làm thiệp, vẽ, cắt, xé, dán tranh trang trí lớp, làm
dây xúc xích, chuẩn bị nhạc cụ, vòng hoa đội đầu…và đối với trẻ thì cứ đến giờ
chơi thì ai nấy đều loay hoay với những sản phẩm của mình, của bạn, phụ giúp
cô. Công việc tưởng chừng như nhỏ ấy lại tăng thêm niềm say mê, phấn khởi
cho các bạn nhỏ gấp bội, tạo niềm vui cho trẻ đến trường.
Không chỉ được tự tay mình làm những sản phẩm có ý nghĩa để tặng cô,
tặng bà, mẹ, mà trẻ còn được cô giáo trò chuyện, cho xem tranh, hình ảnh về
ngày lễ hội 8/3, được cô giáo dạy cho hát múa, đọc thơ, kể chuyện, chơi những
trò chơi có nội dung về ngày 8/3. Với sự chuẩn bị tích cực như vậy thì ngày 8/3
thực sự trở thành ngày hội, vui tươi và ý nghĩa đối với các thiên thần nhỏ trường
Mầm Non Phú Lộc. Đến với ngày hội này, các bé không còn rụt rè, ngại ngùng
mà bạn nào cũng tự tin hát múa, kể chuyện, đọc thơ, chơi đùa thể hiện hết khả
năng của mình. Và đó chính là món quà quý giá nhất mà các bạn nhỏ dành tặng
cô giáo, bà và mẹ trong ngày hội 8-3 này.
Sau mỗi hoạt động dạy thơ trong tuần tôi lại tổ chức câu lạc bộ bạn yêu thơ
và mời đại diện phụ huynh đến dự.
Cách tổ chức thi: Trang trí phông màn và ti vi có băng thể hiện nội dung
bài bài thơ để khắc sâu cho trẻ nhớ.
Mỗi trẻ thể hiện hay và được thưởng một món quà từ quỹ phụ huynh.
Đầu tiên yêu cầu trẻ đọc diễn cảm hết bài thơ. Sau đó là mời các nhóm 45 bạn đọc nối tiếp.
Tôi đã làm như vậy các cháu hứng thú nói mạch lạc hơn và phụ huynh
cũng quan tâm hơn.
17


Ảnh5: Hình ảnh cô tổ chức “câu lạc bộ bạn yêu thơ” (phụ lục)
Qua tổ chức hội thi “Câu lạc bộ bé yêu thơ” tôi thấy trẻ đã phát huy được
hết khả năng của mình. Đặc biệt tôi đã phát hiện ra những cháu có năng khiếu
như trẻ biết ngâm thơ và đọc thơ diễn cảm.
*Biện pháp 7: Công tác rèn luyện giáo dục trẻ cá biệt.
Trẻ mầm non thường hiếu động nên việc giáo dục trẻ cá biệt có ý thức nề
nếp khi sinh hoạt tập thể, vui chơi, học tập cùng bạn bè trong lớp trong các hoạt
động hàng ngày là nhiệm vụ căn bản, quan trọng của giáo viên mầm non. Có
như vậy mới hình thành dần dần ở trẻ những thói quen kỷ luật, những nề nếp nội
quy, tạo tiền đề nhân cách sống của con người văn minh sau này cho trẻ. Đặc
biệt qua đó giáo dục trẻ cá biệt sẽ giúp cô giáo củng cố, bổ sung các kiến thức,
kĩ năng, cách phát âm và từ đó trẻ có khả năng cảm thụ tác phẩm. Vì thế tôi luôn
tìm hiểu khả năng, đặc điểm tâm lý của từng trẻ. Từ đó xây dựng các biện pháp
giáo dục phù hợp.
- Với những trẻ ít nói chưa tự tin vào bản thân, ít giơ tay phát biểu tôi
thường xuyên gần gũi, tâm sự và quan tâm đến trẻ nhút nhát mọi lúc mọi nơi.
Khi giao tiếp với trẻ cô phải nhẹ nhàng, tạo được hứng thú cho trẻ khi giao lưu,
trò chuyện thoải mái tự nhiên. Đặc biệt tôi hay động viên khuyến khích trẻ trước
lớp khi cháu làm được việc tốt dù rất nhỏ, động viên khuyến khích trẻ để giúp
trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn đứng lên trả lời khi cô hỏi.
Tôi còn thường xuyên nêu gương bạn tốt cho cháu noi theo. Tôi động viên các
cháu trả lời những câu hỏi dễ, khi trẻ đã mạnh dạn hơn, tôi cho trẻ trả lời những
câu hỏi ở mức độ khó hơn. Tôi xếp trẻ ngồi cạnh những trẻ có ý thức tập trung
vào hoạt động và hăng say phát biểu khi cô đặt câu hỏi để khích lệ tinh thần cho
trẻ, động viên trẻ tham gia nhiều hoạt động tập thể khác. Tranh thủ các cơ hội
cho trẻ được nói, được trao đổi để trẻ mạnh dạn tự tin hơn.
Còn đối với trẻ hiếu động thường rất hay nghịch và đùa nghịch trong các
giờ học không để ý khi cô giáo giảng bài. Điều đó dẫn đến trẻ không nhớ được
nội dung của tác phẩm mà cô giáo truyền đạt…
- Tôi thường hay cho trẻ tham gia vào các hoạt động tĩnh nhưng có giới
hạn thời gian, giờ học chú ý đến trẻ, hay gọi trẻ phát biểu, dùng nhiều hình thức
hấp dẫn thu hút sự chú ý của trẻ.
Qua việc làm trên trẻ ít nghịch, tích cực tham gia vào hoạt động và có thói
quen nề nếp tốt.
Sau một thời gian tôi áp dụng các cách rèn luyện thấy trẻ ít nghịch đi và
ham học hơn thích giúp đỡ bạn, thích tham gia vào các hoạt động nhiệt tình và
rất có nề nếp, kỷ luật trong giờ học.
*Biện pháp 8: Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh.
Công tác phối kết hợp với phụ huynh là công tác vô cùng quan trọng cần
thiết trong mọi hoạt động, đặc biệt đối với hoạt động dạy thơ để giúp trẻ nhớ lâu
nội dung, thuộc các bài thơ, đọc thơ diễn cảm bằng ngôn ngữ rõ ràng, mạch
lạc... Vì vậy, tôi đã xây dựng góc tuyên truyền cho phụ huynh ở ngay cửa ra vào
của lớp để phụ huynh dễ dàng quan sát. Góc tuyên truyền của hoạt động văn
học, tôi dán kế hoạch tháng, tuần, ghi tên những câu bài thơ dạy trẻ trong chủ đề
18


để phụ huynh nắm bắt được ở lớp trẻ được học bài thơ gì? Và nội dung như thế
nào? Từ đó về nhà phụ huynh có thể gợi mở thêm cho trẻ khi ở nhà. Mặt khác
tôi trao đổi với phụ huynh về nhà thường xuyên trò chuyện với trẻ, dạy cho đọc
thơ đúng, rõ ràng, mạch lạc.
Giờ đón trẻ, trả trẻ tôi trao đổi với phụ huynh về những phương pháp,
biện pháp, hình thức cho phụ huynh hiểu rõ việc phối kết hợp giữa gia đình và
nhà trường là một việc làm rất cần thiết trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.
Ví dụ: Khi con đi học về cô trao đổi với phụ huynh về nhà bố, mẹ có thể
hỏi trẻ hôm nay ở lớp con học bài gì? và gợi ý cho trẻ để trẻ tự đọc lại bài thơ,
mà cô vừa dạy ở trường cho ông, bà và bố, mẹ nghe như:
- Bài thơ mà hôm nay cô giáo dạy là bài thơ gì con? Hay hôm nay cô giáo
dạy con đọc bài thơ gì?(Bài thơ “Lấy tăm cho bà” ạ).
- Trong bài thơ em bé đã làm gì? Vậy các con về nhà cần phải như thế
nào?
Ngoài ra tôi còn vận động phụ huynh tham gia đóng góp ủng hộ thêm các
nguồn sách báo tranh ảnh, cây xanh cho lớp nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc
giáo dục các cháu trong trường mầm non.
Ảnh6: Hình ảnh cô trao đổi với phụ huynh (phụ lục)
Sau khi kết hợp được giữa gia đình và giáo viên chủ nhiệm tôi thấy sự
khác biệt rõ rệt hơn so với trẻ mới đến trường.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
Bảng 2: Kết quả áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng.
Kết quả
Đạt
Chưa đạt
Nội dung
Tổng
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
số trẻ
S % S % S % S % S %
L
L
L
L
L
Trẻ quan sát, lắng nghe,
ghi nhớ tác phẩm, tác
26
9 35 15 58 2 7 0 0 0 0
giả
Trẻ có khả năng cảm
26
9 35 15 57 2 15 0 0 0 0
thụ tác phẩm
Trẻ đọc thơ diễn cảm,
trả lời câu hỏi rõ ràng,
26
8 31 15 57 3 16 0 0 0 0
mạch lạc.
Khả năng nhận xét đánh
giá cái xấu, cái đẹp
26
9 35 15 58 2 7 0 0 0 0
trong tác phẩm
Qua bảng kết quả trên sau khi thực hiện áp dụng các biện pháp nâng cao
chất lượng làm quen với tác phẩm văn học thông qua hoạt động dạy thơ cho trẻ
4-5 tuổi A trường mầm non Phú Lộc - xã Phú Lộc cho thấy: Số trẻ hiểu và tiếp
thu bài tốt, khá được tăng lên rõ rệt. Số cháu trung bình giảm, cháu yếu kém
không còn. Số lượng trẻ hứng thú tham gia hoạt động tăng lên rõ rệt. Trẻ hứng
thú tham gia vào hoạt động dạy thơ một cách tích cực và đạt hiệu quả cao.
19


+ Đối với trẻ: Trẻ đã có khả năng cảm thụ tác phẩm đọc thơ diễn cảm, và
biết cảm thụ cái đẹp điều hay trong bài thơ.
+ Đối với bản thân: Có thêm kỹ năng tạo được môi trường phong phú phù
hợp với nội dung của từng chủ đề, có kỹ năng tổ chức tốt môi trường hoạt động
văn học một cách tự tin và linh hoạt. Biết tìm tòi và sưu tầm sách báo, tranh ảnh
phù hợp với từng chủ đề. Tích cực làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và
học đặc biệt là hoạt động văn học mang tính thẩm mỹ và khoa học.
+ Đối với đồng nghiệp: Với các đồng chí, đồng nghiệp có thể học hỏi đúc rút
kinh nghiệm đưa vào hoạt động làm quen với tác phẩm văn học để ngày càng
mang lại kết quả cao trong quá trình giảng dạy.
+ Đối với nhà trường: Sáng kiến kinh nghiệm được nhân rộng và được đồng
nghiệp đúc rút kinh nghiệm đưa vào bài dạy để đạt được kết quả cao.
Những biện pháp tôi đã áp dụng trong sáng kiến phù hợp với điều kiện
của lớp tôi và nhà trường, địa phương.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận:
Từ những kết quả trên tôi thấy cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi hoạt động làm
quen với tác phẩm văn học thông qua dạy thơ có vị trí, vai trò rất quan trọng cần
thiết đối với trẻ. Vì vậy, để nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi làm
quen với tác phẩm văn học thông qua dạy thơ thì giáo viên cần phải:
Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp sạch đẹp, thoáng mát, không khí
vui vẻ.
Có kỹ năng tổ chức các hoạt động làm quen với tác phẩm văn học thông
qua dạy thơ một cách tự tin, linh hoạt.
Luôn chú trọng đến việc làm đồ dùng phục vụ các hoạt động, cải tiến đồ
dùng, đẹp, hấp dẫn, sinh động và phải luôn sưu tầm tranh ảnh, con giống, con rối
đẹp, phù hợp gây được sự chú ý cho trẻ. Đồ dùng phải luôn thay đổi ở mỗi tiết
học phù hợp có tính giáo dục và có giá trị sử dụng để gây hứng thú cho trẻ.
Khi thực hiện một hoạt động dạy thơ bản thân có giọng nói nhẹ nhàng,
tình cảm, dễ nghe. có năng khiếu đọc thơ diễn cảm, hay hấp dẫn trẻ và là hình
ảnh mẫu mực cung cấp vốn từ, sữa lỗi phát âm, sử dụng ngôn ngữ chính xác cho
trẻ.
Sử dụng biện pháp lồng ghép tích hợp các hoạt động khác với nhau để
đưa trẻ đến lĩnh hội kiến thức một cách ngắn nhất và đạt được hiệu quả cao nhất
để giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách và phát huy hết khả năng lực cảm
thụ văn học thông qua dạy thơ của trẻ giáo viên cần cho trẻ hoạt động ở mọi lúc,
mọi nơi.
Đối với trẻ cá biệt cần chú trọng cô luôn quan tâm, khích lệ để trẻ mạnh
dạn, tự tin tích cực than gia hoạt động và có thói quen nề nếp tốt.
Trẻ thuộc rất nhiều bài thơ, nhớ sâu nội dung bài thơ. Trẻ phát âm chuẩn
và nói rõ ràng, mạch lạc hơn, trẻ nói được nhiều câu (câu đơn, câu ghép)…
Thường xuyên tổ chức các hoạt động dạy thơ trong các dịp lễ hội để trẻ
được nhập mình vào vai diễn một cách thoải mái, từ đó trẻ sẽ hứng thú, tự tin,
linh hoạt, ghi nhớ tốt nội dung các bài thơ và có kỹ năng nhập vai tốt.
20


Đối với phụ huynh qua góc tuyên truyền và qua trao đổi gặp gỡ với phụ
huynh tôi thấy biện pháp đó đạt hiệu quả rất cao đối với chất lượng của trẻ.
Đây là cơ sở giúp cho trẻ học tốt các môn học, tạo điều kiện cho việc
hình và phát triển toàn diện cho trẻ, giúp trẻ có một tâm thế vững vàng để tham
gia các hoạt động.
3.2. Kiến nghị:
Để nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thông
qua dạy thơ tôi có những đề xuất sau:
*Đối với nhà trường:
- Ban giám hiệu cần tham mưu tích cực hơn nữa về xây dựng cơ sở vật
chất: Phòng học, phòng đa năng, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.
- Ban giám hiệu cần tổ chức xây dựng nhiều tiết mẫu.
*Đối với Phòng giáo dục và đào tạo:
- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, ra tập san để giáo viên được
học hỏi đúc rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.
*Đối với Sở giáo dục và đào tạo:
- Tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề cho giáo viên được học tập.
- In ấn tài liệu, tập san có nội dung về chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi
để giáo viên có thể cập nhật được thông tin một cách kịp thời.
- Tổ chức thăm quan các mô hình điểm giữa các Huyện với nhau để học
hỏi các kinh nghiệm và nắm bắt được các phương pháp hình thức mới, sáng tạo
trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi rút ra trong quá trình thực hiện.
Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những sai sót. Bản thân tôi rất mong
được sự đóng góp ý kiến của hội đồng khoa học, các bạn đồng nghiệp để từ đó
rút ra được kinh nghiệm và để đề tài này hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT
Phú lộc, ngày 16 tháng 5 năm 2018
HẬU LỘC
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh
nghiệm của mình, không sao chép nội
dung của người khác.
Người viêt

Cao Thị Thu

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chương trình giáo dục mầm non (ban hành kèm theo thông tư
17/2009/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ giáo dục và Đào tạo
2. Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo,
Viện chiến lược và chương trình GD, NXB GD năm 2006.
3. Giáo dục mầm non, NXB ĐHSP
4. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ 4-5
tuổi. (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam năm 2013)
5.Hướng dẫn, tuyển chọn thơ ca, truyện kể cho trẻ mầm non theo các chủ
đề. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
6. Tâm lý học mầm non, NXB ĐHSP

22


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Cao Thị Thu
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường Mầm non Phú lộc.
Cấp đánh
giá
xếp
loại
TT Tên đề tài SKKN
(Phòng,
Sở,
Tỉnh...)
1. Một số biện pháp nâng cao chất Phòng
lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 3-4 GD&ĐT
tuổi.
2. Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 3-4 Phòng
tuổi học tốt môn tạo hình
GD&ĐT
3. Một số biện pháp nâng cao chất Phòng
lượng phát triển nhận thức thông GD&ĐT
qua hoạt động khám phá khoa học
cho trẻ 4-5 tuổi.

Kết quả
đánh giá Năm
học
xếp loại đánh giá xếp
(A,
B, loại
hoặc C)
B

2009 - 2010

C

2012 - 2013

C

2014 - 2015

Hưng lộc, ngày 10 tháng 03 năm 2018
Người lập danh sách
Cao Thị Thu

23


MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU.
1.1 Lý do chọn đề tài.............................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu......................................................................................2
1.3.Đối tượng nghiên cứu.................................................................................... 2
1.4. Phương pháp nghiêncứu.................................................................................2
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm……………………………….3
2. NỘI DUNG.
2.1. Cơ sở lý luận..................................................................................................3
2.2.Thực trạng.......................................................................................................4
2.3. Giải pháp và biện pháp thựchiện……..…………….…….………………...6
2.3.1.Các giải pháp……………………….……………………………………..6
2.3.2. Các biện pháp…………………………………………………………….6
2.4. Hiệu quả…………………………………………………………………...18
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.
3.1.Kết luận……………………………………………………………………19
3.2. Kiến nghị………………………………………………………………….20

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×