Tải bản đầy đủ

cách xử lý nhanh chóng khi ghi sai hoá đơn GTGT

Cách xử lý các trường hợp Ghi Sai Hóa Đơn GTGT

Ghi sai hóa đơn giá trị gia tăng hay viết sai thông tin trên hóa đơn GTGT là một trong lỗi dễ mắc phải của các
bạn kế toán thuế mới đi làm. Để cho kế toán không phải bỡ ngỡ khi gặp phải tình huống này Sau đây
Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn kế toán cách xử lý các trường hợp khi ghi sai hóa đơn

GTGT.

- Xử lý trong trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua:
Nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. (giữ tại cuống, không xé
khỏi cuống )
- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn
đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế:
Nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên
bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai
và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người
mua đã kê khai thuế:
Sau khi đã kê khai thuế GTGT mới phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận
bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám)
số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn

điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh
không được ghi số âm (-).

Nếu bạn cảm thấy mình yếu trong kỹ năng xử lý hóa đơn chứng từ hay các tình huống kế toán thuế phát sinh tại Doanh
nghiệp thì bạn có thể tham gia ngay một khóa học kế toán thuế chuyên sâu tại Công ty kế toán Thiên Ưng để cập nhật,
bổ sung thêm cho mình những kiến thức – kỹ năng của một người kế toán thuế chuyên sâu, hay cách để tiết kiệm chí
thuế phải nộp cho doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×