Tải bản đầy đủ

cách lập hoá đơn thuế GTGT chi tiết

Cách Lập Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng

Lập hóa đơn giá trị gia tăng ghi lại nghiệp vụ kinh tế phát sinh là công việc kế toán phải làm ngay khi bán hàng
hóa, dịch vụ (cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá,
dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ
hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay,
cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.
Hoá đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có
cùng một số. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
Cách lập hóa đơn với những tiêu thức cụ thể trên hoá đơn như sau:

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn:
Là ngày bán hàng, ngày chuyển giao quyền sở hữu. ( chú ý: phải ghi ngày tháng liên tiếp từ nhỏ đến lớn, không được ghi quay
ngược thời gian )

c) Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”
+ Cột số thứ tự: ghi thứ tự của mặt hàng.
+ Cột tên hàng hóa: ghi tên của mặt hàng mà các bạn bán ra ( phải chi tiết cho những mặt hàng mà công ty đặt mã để để theo dõi
, Ví dụ : Máy điều hòa LG JC 12E, các bạn phải đầy đủ như vậy không được ghi chung chung là Máy điều hòa LG )
+ Cột đơn vị tính: Các bạn mua vào như nào thì khi xuất ra đơn vị tính phải đúng như vậy, mua cái không được ghi là chiếc )
+ Cột số lượng: ghi số lượng của mặt hàng đó.

+ Cột đơn giá: ghi giá chưa thuế.
+ Cột thành tiền : ghi giá trị : thành tiền = đơn giá nhân với số lượng.

Chú ý phần đơn vị tính: đơn vị tính đầu vào như thế nào thì khi lập hóa đơn phải ghi đúng như vậy.
e) Đồng tiền ghi trên hoá đơn
Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.
Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng
nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.
Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường
ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.
Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.
e) Tiêu thức “ Thuế suất GTGT…”
Các bạn ghi thuế suất theo mặt hàng ( nếu mặt hàng đó không phải chịu thuế thì kế toán gạch chéo chỗ đó ).
Các mặt hàng không có cùng thuế suất phải được lập tách riêng ra từng hóa đơn, không được 1 tờ hóa đơn mà ghi 2 mặt hàng
vừa có thuế suất 5%, vừa có thuế suất 10%

f) Tiền thuế GTGT… = tổng tiền hàng nhân ( X ) với thuế suất.
g) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
- Người đại diện pháp luật sẽ ký và đóng dấu ( giám đốc)


Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị
cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
h) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”
- Ai là người đi mua hàng thì ký vào đây.
Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không
nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người
bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.
Chú ý: sau khi lập hóa đơn GTGT xong :
Liên 1: Lưu tại quyển hóa đơn (sử dụng giấy màu Trắng).
Liên 2: Giao cho người mua (Sử dụng giấy màu Hồng đỏ).
Liên 3: Nội bộ ( sử dụng Giấy màu Xanh dương lợt).
Chú ý khi lập Hóa đơn GTGT:
Phải lập ngay khi cung cấp HHDV
+ Chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ
+ Ghi đầy đủ các chỉ tiêu ghi trên HĐ, những dòng không dùng phải gạch chéo từ góc trên trái xuống góc dưới
phải.
Chữ ký của thủ trưởng đơn vị: Thủ trưởng đơn vị không nhất thiết phải ký duyệt, mà có thể uỷ quyền nhiệm cho người


bán ký, nhưng việc uỷ nhiệm phải bằng văn bản và có chữ ký của Giám đốc. Người được uỷ quyền không được uỷ
quyền cho người thứ 3.
+ Nếu GĐ ký thì đóng dấu ở góc dưới bên phải (phần chữ ký của thủ trưởng đơn vị)
+ Nếu uỷ quyền cho người khác thì đóng dấu ở góc trên bên trái (dấu treo)
+ Hóa Đơn GTGT có thể lập bằng máy hoặc bằng tay.
+ Nội dung các liên phải giống nhau.
+ Nếu HĐ lập sai mà chưa xé khỏi cuống HĐ thì gạch chéo cả 3 liên, đề chữ huỷ bỏ và không xé ra khỏi
cuống.
Nếu HĐ đã lập và đã xé ra khỏi cuống mới phát hiện sai thì phải huỷ bỏ nhưng người mua chưa nhận hàng: Thì giữa
hai bên mua và bán lập biên bản về hành vi lập sai hoá đơn và có chữ ký của cả hai bên mua và bánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×