Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và đầu tư minh anh

VIệN Kế TOáN KIểM TOáN


CHUYÊN Đề
THựC TậP cHUYÊN NGàNH
Đề tài:
HOàN THIệN Kế TOáN BáN HàNG Và XáC ĐịNH
KếT QUả BáN HàNG TạI CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MạI
Và ĐầU TƯ MINH ANH

Giáo viên hớng dẫn

: TS. TRầN Văn

thuận

Sinh viên thực hiện

: dơng văn tiến


Mã sinh viên

: cq513032

Lớp

: kế toán tổng hợp 51a

Hệ

: CHíNH QUY


Hµ Néi,12/2012

2


MỤC LỤC
Ghi chú................................................................................30

3


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

DN

Doanh nghiệp

HTK

Hàng tồn kho

NVL

Nguyên vật liệuTSCĐ

Tài sản cố định

CCDV

Cung cấp dịch vụQuyết định

BTC

Bộ tài chính

VNĐ

Việt Nam Đồng

DNN

Doanh nghiệp nhỏ

GTGT

Giá trị gia tăng

ĐVT

Đơn vị tính

DT

Doanh thu

HH

Hàng hóa

GV

Giá vốn

PX

Phiếu xuất

TK

Tài khoản

KD

Kinh doanh

KTT

Kế toán trưởngHóa đơn

PT

Phiếu thu

N-X-T

Nhập - Xuất - Tồn

SP

Sản phẩm

iii


DANH MỤC BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
Ghi chú................................................................................30
Ghi chú................................................................................30

iv


LỜI NÓI ĐẦU
Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì mục tiêu
lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, do vậy các doanh nghiệp phải tự tìm kiếm
nguồn hàng, tự tổ chức quá trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá để làm sao
đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mình.
Thực tế những năm qua cho thấy, không ít các doanh nghiệp làm ăn
thua lỗ, đi đến phá sản trong khi các doanh nghiệp khác không ngừng phát
triển. Lý do đơn giản là vì các doanh nghiệp này đã xác định được nhu cầu
của xã hội biết sản xuất kinh doanh cái gì? Sản xuất kinh doanh cái gì? Và
kinh doanh phục vụ ai?...Chính vì thế mà doanh nghiệp đó sẽ bán được nhiều
thành phẩm hàng hoá với doanh số bù đắp được các khoản chi phí bỏ ra và có
lãi, từ đó mới có thể tồn tại đứng vững trên thị trường và chiến thắng trong
cạnh tranh.
Việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một
điều rất cần thiết, nó không những đóng góp phần nâng cao hiệu quả của công
tác tổ chức kế toán mà còn giúp các nhà quản lý nắm bắt được chính xác
thông tin và phản ánh kịp thời tình hình bán hàng và xác định kết quả bán
hàng của doanh nghiệp. Những thông tin ấy là cơ sở cho họ phân tích đánh
giá lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.
Tóm lại, đối với mỗi doanh nghiệp tiêu thụ là vấn đề đầu tiên cần giải
quyết, là khâu then chốt trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nó quyết
định đến sự sống còn của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên quá trình thực tập tại Công ty
TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các
anh chị phòng kế toán trong công ty, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy
giáo TS. Trần Văn Thuận, em đã thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp của mình với

1


đề tài: "Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh". Chuyên đề tốt nghiệp
gồm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý bán hàng tại Công ty TNHH
Thương mại và Đầu tư Minh Anh.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh.
Do thời gian có hạn nên Chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu
sót và khiếm khuyết. Kính mong sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô
giáo và các bạn để Chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

2


CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ BÁN
HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
MINH ANH
1.1. Đặc điểm bán hàng của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh
Anh
1.1.1. Danh mục hàng hóa của Công ty
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh là một công ty
TNHH gồm 2 thành viên trở lên, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy
đủ, có tài khoản và con dấu riêng.
Công ty được thành lập vào ngày 29/06/2004 theo giấy phép kinh
doanh số 01 020 121 48 với tên gọi "Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư
Minh Anh" gồm 2 thành viên góp vốn với tổng số vốn điều lệ là 600.000.000đ
- Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh
- Tên giao dịch: Minh Anh Investmen and Trading Company Limited
- Tên viết tắt : Miat Co.,Lt
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24, ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng, Phường
Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.5 182 661/ 0913 231 906
- Mã số thuế: : 01 01 485 128
* Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư
Minh Anh:
- Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa
- Buôn bán linh kiện máy vi tính, đại lý kinh doanh thiết bị bưu chính viễn
thông, thiết bị giảng dạy và học tập, đồ dùng văn phòng phẩm

3


- Môi giới thương mại, dịch vụ nghiên cứu và khảo sát thị trường
- Gia công sản xuất, buôn bán các loại khăn giấy ăn, giấy vệ sinh, các sản
phẩm từ giấy, tôn thép và đá xây dựng
- Buôn bán các loại rượu, bia, thuốc lá điếu nội
- Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách
- Buôn bán thi công các loại đá ốp lát, xây dựng các công trình dân dụng ,
công trình văn hóa, thể thao
- Buôn bán vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, các sản phẩm mỹ nghệ, sản phẩm
trang trí nội thất..............
Sau đây em xin trích dẫn một số mặt hàng chủ yếu mà Công ty TNHH
Thương mại và Đầu tư Minh Anh đang kinh doanh:
Biểu 1.1: Một số mặt hàng kinh doanh tại Công ty
STT

Mã vật tư

Tên vật tư

Đvt

Nhóm giấy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

G33_02L
G33_2LILOG
G33_G5
G40_2LILOG
GGOI_G3
GGOI_G5
GHOPP_G5
GH_DAT
GH_NHO
GH_TG16
GH_TG3.6
GH_TO
GLT_G11
GL_G5
GVIP_G5
GVI_G7
GVP_G5

Giấy 33 - 2 lớp G17.500
Giấy 33 - 2 lớp in logo
Giấy 33 G5.000
Giấy 40x40 - 2 lớp in logo
Giấy gói G3
Giấy gói G5
Giấy hộp Prime G5
Giấy Hộp Đặt
Giấy Hộp Nhỏ
Giấy Hộp To giá 16k
Giấy Hộp To giá 3.6k
Giấy Hộp To giá 11k
Giấy Lau Tay G11
Giấy Lõi G5
Giấy Ví Prime G5
Giấy Ví G7
Giấy Vuông Prime G5

4

gói
gói
gói
gói
dây
gói
hộp
hộp
hộp
hộp
hộp
hộp
gói
dây
dây
dây
gói


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

GVP_G6
GVS_G24
GVS_G7
GVS_GOOD
GV_G12
GV_G28
GV_G3
GV_G5
GV_G7
GV_GOOD
GV_G_38
G_G10HOP
G_G12HOP
G_G20HOP
G_G2MUBE
G_G3HOP
G_G7HOP
G_LHOPG
G_TISSUE10
KA_G1.6
KA_G5
KA_G6
MUBEP_CA
MUBEP_G3
MUBEP_G4
GH_HO
GVS_LOAI2
GVS_ROSSA
GV_IISWAN
GV_ISWAN
KAC_G11
KAK_330
KAK_33
KAP_MTC6G
KAW_G5
KA_BT1L
KA_BT2L
KGU_G250
KGU_G318

Giấy Vuông Prime G6
Giấy Vệ Sinh G24k
Giấy Vệ Sinh giá 7k
Giấy Vệ Sinh GoodSpced G>14k
Giấy Vuông G12
Giấy Vuông G28k
Giấy Vuông G3
Giấy Vuông G5
Giấy Vuông G7
Giấy Vuông Goodspced G>4.5kg
Giấy Vuông G38k
Giấy Hộp G10
Giấy Hộp G12
Giấy Hộp G20
Giấy Mũ Bếp G2
Giấy Hộp G3
Giấy Hộp G7
Giấy Lõi G6.6k
Giấy Tissue Lõi giấy, 100 tờ/lõi
Khăn Ăn G1.6
Khăn Ăn G5
Khăn ăn Gói 6 giá 15k
Mũ Bếp Cao G6
Mũ Bếp G3
Mũ Bếp G4
Giấy Hộp Nhỏ
Giấy vệ sinh Loại 2
Giấy vệ sinh Rossano giá 1.150k
Giấy Vuông II SWAN
Giấy Vuông I SWAN
Khăn ăn Comfy
Khăn ăn Khô 330x300 giá 140k
Khăn ăn Khô 33x330 giá 4k
Khăn ăn Prime Mitatco 6g
Khăn ăn Watersilk
Khăn ăn bỏ túi T&C loại 1 lớp
Khăn ăn bỏ túi T&C loại 2 lớp
Khăn giấy ướt giá 250đ
Khăn giấy ướt giá 318đ

5

gói
dây
dây
gói
gói
kg
gói
gói
gói
gói
kg
hộp
hộp
hộp
cái
hộp
hộp
dây
tờ
gói
gói
gói
cái
cái
cái
hộp
dây
cuộn
gói
gói
gói
thùng
gói
gói
gói
dây
dây
chiếc
chiếc


57
58
59

KGU_G430
KGV_ORCHI
KGV_ROSE

Khăn giấy ướt giá 430đ
Khăn giấy vuông Orchir giá 4k
Khăn giấy vuông Rose giá 4k

chiếc
gói
gói

Nhóm hàng hóa khác

60
61
62

BANCHAI_10

Bàn chải đánh răng giá từ 10.000 hộp

BANCHAI_15

đến 15000đ
Bàn chải đánh răng giá từ 15.000 vỉ

BANCHAI_50

đến 20.000đ
Bàn chải đánh răng giá từ 5000 đến vỉ
10.000

63

BANCHAI_60

Bàn chải đánh răng giá từ 3000 đến cây

64

BANHKEO_B

6000đ
Bánh kẹo bốn mùa giá 68.182

gam

65

BCL_G21

Bánh Chocopie Lotte

hộp

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

BG_KOBANA
BK_SOFFEG
DAUCM_100
DAUGOI_10
DAUGOI_20
DG_PG002
DG_TN
DX_160TN
FM_BOCUOI
HOPQUA_L
HOPQUA_N
KC_125KDC
KDD_100CS
KDD_50G
KEO_BARLE
PHANTHOM
SUARM_100
SUATAM_10
SUATAM_20

Bánh gạo Kobana 150g
Bánh kẹo soffe 350g G 62.338
Dầu gói chống muỗi em bé 100ml
Dầu gội em bé 100ml
Dầu gội xả 200ml
Đá Granite PG 002 giá 1400-160k
Đá Granite tự nhiên đỏ giá > 610k
Đá xẻ tự nhiên giá 160k
Fomat bò cười 140g
Hộp quà lớn
Hộp quà nhỏ
Kem chống khô da CL&CL 125ml
Kem dưỡng da chứa sữa 100ml
Kem dưỡng da HU 50G
Kẹo Barley mint 140
Phấn thơm mùi Blosoms 100GM
Sữa rửa mặt CL&CL 100ml
Sữa tắm chứa sữa 1000ml
Sữa tắm em bé 200ml

gói
gam
chai
chai
chai
m2
m2
m2
hộp
hộp
hộp
chai
chai
chai
hộp
chai
chai
chai
chai

6


85 SUA_BODO9
Sữa bò đỏ 900g
86 SUA_MILKY
Sữa Milky Us 110ml
87 SUA_YOUSD
Sữa To_Us dâu 180ml
1.1.2. Thị trường của Công ty

hộp
thùng
thùng

Thị trường tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư
Minh Anh là thị trường nội địa. Thị trường tiêu thụ hàng hóa của Công ty
không những ở Hà Nội mà còn ở một số tỉnh thành khác như: Bắc Ninh, Đà
Nẵng, TP. Hồ Chí Minh... Do mặt hàng của Công ty khá đa dạng và phong
phú về chủng loại nên khách hàng của Công ty cũng gồm nhiều thành phần
khác nhau: trường học, nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình...
Một số khách hàng quen thuộc của Công ty:
- Công ty thuốc lá Thăng Long
- Công ty Quốc Tế Hồ Tây
- Công ty TNHH thiết bị khống chế chất lỏng Việt Thịnh
- Công ty TNHH Trung Hạnh Linh
- Công ty TNHH Phần mềm & Truyền thông Hà Linh
- Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu
- Công ty TNHH Dịch vụ thương mại REST
- Công ty Cổ phần Tin Học Viễn Thông Tân Thuận Phát
- Trường tiểu học Thành Công B
- Công ty TNHH Phương Á
- ...
1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay để có
thể tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp luôn vươn lên để khẳng định uy
tín của mình. Một trong những điều làm nên thành công của Công ty đó là do
Công ty có phương thức bán hàng hợp lý, phù hợp với hoạt động kinh doanh

7


của Công ty. Các phương thức bán hàng đó được vận dụng một cách linh hoạt
cho phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau, hiện nay, tại Công ty
TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh đang áp dụng hai phương thức bán
hàng: bán buôn và bán lẻ.
*Phương thức bán buôn:
- Công ty có hệ thống khách hàng mua buôn tại rất nhiều tỉnh thành trong cả
nước. Đây là những khách hàng tiêu thụ lớn hàng hóa của công ty. Theo
phương thức này, việc tiêu thụ hàng hóa đều phải kí kết qua hợp đồng kinh tế
do Phòng Kinh doanh soạn thảo theo sự thỏa thuận nhất trí giữa công ty với
khách hàng. Khách hàng sẽ được công ty ưu tiên mua hàng với chính sách giá
riêng mà công ty áp dụng.
Việc tiêu thụ theo phương thức bán buôn được thực hiện thông qua các đơn
đặt hàng. Khách hàng có nhu cầu mua hàng, sau khi tìm hiểu xem xét các về
chất lượng, giá cả của hàng hóa cũng như được nhân viên Phòng Kinh doanh
tư vấn về đặc tính, mẫu mã của sản phẩm sẽ lựa chọn mặt hàng và tiến hành
kí kết hợp đồng kinh tế với công ty. Phòng Kinh doanh có trách nhiệm cung
cấp các mặt hàng mà khách hàng yêu cầu và thực hiện theo đúng các điều
kiện cam kết trên hợp đồng như thời gian giao hàng, đặc điểm giao hàng, số
lượng, chủng loại hàng...Hợp đồng theo phương thức này có tính ổn định cao
bởi công ty có hệ thống các khách hàng mua buôn lớn, lâu năm, uy tín.
Phương thức bán buôn thể hiện qua hai hình thức chủ yếu: bán buôn
qua kho trực tiếp và bán buôn qua kho hàng.
- Bán buôn qua kho trực tiếp: Khách hàng sẽ tới mua và nhận hàng tại kho
của công ty. Thủ kho kiểm tra lệnh xuất kho rồi lập phiếu xuất kho. Sau khi
kiểm tra cả về số lượng, chất lượng công ty bàn giao hàng hóa cho khách
hàng. Khách hàng kiểm tra hàng hóa nhận được, sau đó kí vào biên bản bàn
giao hàng hóa. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển do khách

8


hàng chịu. Phương thức bán hàng này áp dụng đối với các cửa hàng tại các
tỉnh.
- Bán buôn qua kho hàng: là việc bán hàng mà công ty là người vận chuyển
hàng tới nơi quy định trên hợp đồng kinh tế cho khách hàng. Mọi chi phí phát
sinh trong quá trình vận chuyển công ty là người chịu. Khi hàng được giao tới
địa điểm như quy định trong hợp đồng kinh tế, khách hàng tiến hành kiểm
nhận hàng, sau đó sẽ kí vào biên bản bàn giao hàng hóa. Phương thức bán
hàng này thường áp dụng đối với các đối tượng khách hàng là các công ty,
doanh nghiệp mua với số lượng lớn phục vụ cho hoạt động của đơn vị.
*Phương thức bán lẻ
- Phương thức bán lẻ là phương thức bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu
dùng cuối cùng. Khách hàng chủ yếu của phương thức bán lẻ là các cá nhân,
hộ gia đình...Việc tiêu thụ theo phương thức bán lẻ có nghĩa là công ty bán
hàng cho các khách hàng đến mua tại cửa hàng của công ty với số lượng nhỏ.
Các khách hàng mua lẻ của công ty tuy mua hàng với số lượng không lớn, tuy
nhiên số lượng khách hàng mua lẻ cũng khá lớn.
Dù bán hàng theo phương thức nào thì các mặt hàng của công ty đều
đảm bảo chất lượng và thông số kỹ thuật trước khi bàn giao cho khách hàng.
Do đó uy tín của công ty được nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống khách
hàng thân thiện, lâu dài.

1.2. Tổ chức quản lý bán hàng của Công ty
Công tác tổ chức quản lý hoạt động bán hàng đóng vai trò rất quan
trọng trong toàn bộ hoạt động của Công ty. Nếu công tác quản lý tốt, Công ty
có thể giảm thiểu chi phí phát sinh ở mức thấp nhất mà vẫn đạt được kế hoạch
tiêu thụ hàng hóa đặt ra, đem lại lợi nhuận ngày càng gia tăng cho Công ty.

9


Do đó, lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh luôn chú
trọng đến việc cải thiện tổ chức quản lý hoạt động bán hàng, phủ hợp với đặc
điểm kinh doanh của đơn vị. Sau đây em xin đi sâu vào thực trạng công tác tổ
chức quản lý hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư
Minh Anh.
Sơ đồ 1.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty
Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng Kế
toán

Phòng Hành
chính

Phòng Kinh
doanh

Bộ phận
kho

Bộ phận
bán hàng

Giám đốc: Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng
ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực
hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty
Giám đốc có các quyền sau:
- Quyết định các vấn đề liên quan dến hoạt động hàng ngày của Công ty
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty
- Ban hành qui chế quản lý nội bộ Công ty
10


- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lí trong Công ty
- Xây dựng phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty
- Tuyển dụng lao động.
Phó giám đốc: Có chức năng giúp đỡ giám đốc trong hoạt động kinh doanh
như: nghiên cứu thị trường, xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh,
đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tham mưu cho giám đốc các chiến lược.
Các phòng ban tại Công ty:
Phòng Kế toán
- Kế toán là trung tâm thông tin để phục vụ công tác quản lý và điều hành của
Ban lãnh đạo Công ty, với chức năng là thống kê, ghi chép và giám sát toàn
bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức công tác kế toán nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ dữ liệu về tình
hình kinh doanh, tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn tại doanh
nghệp.
- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Công ty để cung cấp thông tin
chính xác, nhanh chóng kịp thời cho giám đốc và các đối tượng khách sử
dụng thông tin.
Phòng Hành chính
- Là nơi quản lý các bộ phận vật tư, lái xe... cho công ty. Ngoài ra, phòng
hành chính cũng có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc trong công tác tổ chức
nhân sự, quản lý chặt chẽ về mặt nhân sự cũng như công tác tiền lương cho
nhân viên, đồng thời có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng năm, lập kế hoạch
dự án, đào tạo, tuyển dụng bố trí sử dụng lao động một cách hợp lý theo đúng
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
Phòng Kinh doanh
- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vật tư, thu hồi công nợ .

11


- Giúp giám đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế
hoạch mua bán hàng hóa, phát hiện các vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp
giải quyết.
- Nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường, thông tin từ khách hàng và nhà
cung cấp để tham mưu cho giám đốc trong việc đưa ra quyết định như quyết
định về giá bán, % chiết khấu.
- Có chức năng tham mưu cho giám đốc lập kế hoạch chiến lược kinh doanh
theo tháng, quý, năm cho công ty. Tìm hiểu khảo sát thị trường nắm bắt nhu
cầu thị trường để kịp thời đề xuất phương án cho giám đốc. Ngoài ra cũng
thực hiện nhiệm vụ giám sát bộ phận bán hàng và kho bãi.
- Bộ phận kho:
+ Thực hiện quá trình bảo quản hàng hóa, chịu trách nhiệm toàn bộ về chất
lượng, số lượng hàng hóa trong kho.
+ Nhập xuất hàng hóa kịp thời theo yêu cầu của bộ phận bán hàng.
+ Mở sổ theo dõi số lượng hàng hóa nhập xuất theo ngày.
+ Thủ kho có trách nhiệm sắp xếp giữ gìn vệ sinh kho hàng ngăn nắp, sạch
sẽ.
- Nhân viên tiếp thị:
+ Xây dựng các kế hoạch mở rộng thị trường tại khu vực Hà Nội và ngoại
tỉnh
+ Lên danh sách khách hàng ở thị trường mình quản lí
+ Tổ chức phân công, chăm sóc, đánh giá tình hình khách hàng cũng như thị
trường (bảng mầu, mẫu, bảng giá)
+ Tổng hợp đánh giá thị trường cũng như đối thủ cạnh tranh để chưa ra các
chiến lược kinh tế phù hợp
- Nhân viên bán hàng:

12


+ Tổ chức thực hiện bán hàng ở cửa hàng của Công ty, trực điện thoại bán
hàng
+ Viết hóa đơn bán hàng, vào hệ thống sổ sách có liên quan. Lập bảng kê bán
lẻ hàng ngày.
+ Thông báo cho thủ kho xuất hàng, thông báo cho bộ phận giao hàng.
- Nhân viên giao hàng:
+ Nhân viên giao hàng có trách nhiệm giao hàng đúng đủ số hàng đã xuất cho
khách hàng ghi trên hóa đơn.
+ Giao hàng đúng địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng.
Như vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty thể hiện sự tương
quan, hỗ trợ lẫn nhau giữa giám đốc, phó giám đốc và các phòng ban tại đơn
vị. Để bộ máy quản lý hoạt động ngày càng hiệu quả, ban lãnh đạo Công ty
không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của mình, tạo điều kiện gắn kết tình
cảm giữa các nhân viên trong cùng phòng ban, giữa các phòng ban với nhau,
cùng chung sức thực hiện các mục tiêu Công ty đề ra. Đây cũng là yếu tố
quyết định sự tồn tại vững chắc và thành công của Công ty trên thị trường
kinh tế cạnh tranh gay gắt.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH ANH
2.1. Kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh
Anh

13


2.1.1. Chứng từ kế toán
Doanh thu bán hàng của Công ty là tổng giá trị thực hiện được từ hoạt
động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng.
Với những phương thức bán hàng đã nêu, thời điểm ghi nhận doanh thu
bán hàng của Công ty được ghi nhận như sau:
+ Theo hình thức thanh toán ngay bằng tiền mặt, tức là thời điểm giao
hàng xảy ra đồng thời với thời điểm trả tiền, lúc này doanh thu được ghi nhận
ngay khi nhận tiền.
+ Theo hình thức trả chậm hoặc trả sau, tức là khi xuất giao hàng cho
người mua, người mua không thanh toán ngay do vậy lúc này doanh thu được
ghi nhận khi khách hàng chấp nhận thanh toán.
Chứng từ sử dụng để hạch toán doanh thu bán hàng bao gồm:
- Đơn đặt hàng của khách hàng (nếu có)
- Hợp đồng kinh tế
- Hoá đơn GTGT
- Sổ chi tiết bán hàng
- Sổ chi tiết thanh toán với người mua
- Phiếu xuất kho
- Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, Séc chuyển khoản, Séc thanh
toán, Uỷ nhiệm thu, giấy báo Có, Bảng sao kê của Ngân hàng)
Hằng ngày, khi phát sinh nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ kế toán
căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan tiến hành định khoản và ghi vào Sổ
Nhật ký chung và Sổ chi tiết tài khoản. Sau đó phản ánh vào Sổ Cái để làm
căn cứ lập các báo cáo.
*Trình tự luân chuyển chứng từ
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh là một doanh nghiệp
thương mại, kinh doanh nhiều loại hàng hóa khác nhau. Do đó, hoạt động bán

14


hàng là một khâu công tác có khối lượng chứng từ ban đầu tương đối nhiều,
vì vậy việc tổ chức luân chuyển chứng từ một cách hợp lý, khoa học có ý
nghĩa hết sức quan trọng. Để tiện cho việc theo dõi và đảm bảo thông tin
mang tính cập nhật, em sẽ lấy số liệu của nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong
tháng 11 năm 2011 của Công ty để minh họa cho Chuyên đề của mình.
Khi có nhu cầu mua hàng, căn cứ vào bảng báo giá hàng hóa của Công
ty, khách hàng cần lập đơn đặt hàng và đến bộ phận bán hàng thuộc phòng
kinh doanh để làm thủ tục ban đầu cho việc mua bán. Trong một số trường
hợp, khách hàng có thể đặt hàng qua điện thoại khi đã có thỏa thuận với giám
đốc Công ty. Phòng bán hàng tiến hành nhập yêu cầu của khách hàng về số
lượng hàng mua vào đơn đặt hàng đã được thiết kế sẵn trên máy tính. Đơn đặt
hàng là cơ sở pháp lý đầu tiên để công ty tiến hành thu mua hàng hóa và
chuyển giao cho khách hàng.
Căn cứ vào đơn đặt hàng của khách hàng và sổ chi tiết nhập-xuất-tồn
hàng hóa được theo dõi trên máy tính, nhân viên bộ phận bán hàng tiến hàng
lập phiếu đề nghị xuất kho (gồm đầy đủ chi tiết mã khách hàng, kiểu hóa đơn,
số hóa đơn, số lượng, giá bán…). Sổ chi tiết nhập-xuất-tồn do bộ phận bán
hàng theo dõi được lập trên phần mềm excel, gồm nhiều sheet, mỗi sheet
tương ứng với một mặt hàng. Phiếu đề nghị xuất kho được gửi cho giám đốc
Công ty hoặc người được ủy quyền kiểm tra, xem xét và ký duyệt.
Sau khi phiếu đề nghị xuất kho được chấp nhận và ký duyệt, nhân
viên bộ phận bán hàng tiến hành lập phiếu xuất kho theo mẫu số 02-VT rồi
chuyển xuống cho thủ kho. Đồng thời, nhân viên bán hàng tập hợp toàn bộ
chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng (đơn đặt hàng, phiếu đề nghị xuất
kho) chuyển cho kế toán viên đại lý để tập hợp tại phòng kế toán. Sau đó nhân
viên bán hàng tiến hành viết hóa đơn GTGT theo mẫu số 01GTKT3/001. Hóa

15


đơn GTGT được đánh số liên tục từ đầu đến cuối quyển và được lập thành 3
liên.
Liên 1 (màu xanh): lưu tại quyển hóa đơn gốc (do bộ phận bán hàng
lưu giữ để nắm giữ số lượng hàng hóa tiêu thụ trong kỳ)
Liên 2 (màu đỏ): giao cho khách hàng (để làm chứng từ đi đường và
là căn cứ cho đơn vị mua hàng hạch toán)
Liên 3 (màu tím): liên nội bộ.

16


Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT
HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mẫu số (Form): 01GTKT3/001

Liên 1: Lưu

Ký hiệu : MA/11P

Ngày 18 tháng 11 năm 2011

Số: 0000851

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh
Mã số thuế: 0 1 0 1 4 8 5 1 2 8
Địa chỉ: Số 24 Ngõ Văn Hương - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22146858
*Fax: (04) 37615620
Số tài khoản
Họ tên người mua hàng: Phạm Xuân Dũng
Tên đơn vị: Công ty Quốc Tế Hồ Tây
Mã số thuế: 0 1 0 0 1 1 3 1 4 1
Địa chỉ: Số 3, Phố Đức Chính, Hà Nội
Điện thoại:
*Fax:
Hình thức thanh toán: CK
Số tài khoản:
STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

A
B
1 Giấy hộp đặt
2 Giấy hộp nhỏ

Đơn vị tính Số lượng
C
Hộp
Hộp

1

Đơn giá
2

480
400

4.400
4.700

Cộng tiền hàng:
Thuế suất GTGT :
10%, Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán:
Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu ba trăm chín mươi mốt ngàn hai trăm đồng

Thành tiền
3=1*2
2.112.000
1.880.000

3.992.000
399.200
4.391.200

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tại kho hàng, căn cứ phiếu xuất kho, thủ kho tiến hành xuất hàng hóa, đồng
thời sử dụng thẻ kho để ghi chép, phản ánh tình hình nhập-xuất-tồn hàng hóa trong
17


kho. Hàng hóa được giao cho khách hàng đúng theo yêu cầu, khách hàng kiểm tra
và ký xác nhận trên hóa đơn GTGT. Sau đó thủ kho chuyển hóa đơn GTGT, phiếu
xuất kho của số hàng vừa xuất lên phòng kế toán.
Xét về thủ tục thanh toán, theo yêu cầu đặt hàng, Công ty Quốc tế Hồ Tây
cam kết thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng theo hóa đơn GTGT số 0000851 bằng
hình thức chuyển khoản ba ngày sau khi nhận hàng. Do đó, tại thời điểm hạch toán,
kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu và khoản phải thu khách hàng cùng thuế giá
trị gia tăng đầu ra. Trong trường hợp thanh toán ngay bằng tiền mặt, sau khi giao
nhận hàng đầy đủ, khách hàng chuyển qua phòng kế toán, gặp thủ quỹ để làm thủ
tục thanh toán. Thủ quỹ nhận tiền hàng, lập phiếu thu và yêu cầu khách hàng ký
nhận. Phiếu thu được lập thành 2 liên:
Liên 1: Giao cho khách hàng.
Liên 2: Chuyển cho kế toán tiền tại phòng kế toán.

Biểu 2.2: Phiếu thu
Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh
Địa chỉ: Số 24 Ngõ Văn Hương - Đống Đa - Hà Nội

18

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC


ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU
Ngày 21 tháng 11 năm 2011
Quyển số: 12
Số: 56
Nợ
111

131
Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: 117A1, Giảng Võ, Hà Nội
Lí do nộp: Trả tiền hàng
Số tiền: 1.720.400
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu bảy trăm hai mươi ngàn bốn trăm đồng/.
Kèm theo:
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Một triệu bảy trăm hai mươi ngàn bốn trăm đồng./.
Ngày 21 tháng 11 năm 2011
Giám đốc
Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập biểu
Thủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Ký, họ tên)
Ký, họ tên)
Ký, họ tên)
Ký, họ tên)

Đến ngày thanh toán, Công ty Quốc tế Hồ Tây trả tiền hàng chuyển khoản.
Khi đó, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh sẽ nhận được giấy báo có
của ngân hàng:

Biểu 2.3: Giấy báo có
Ngân hàng maritime bank

19


GIẤY BÁO CÓ
Ngày 21 tháng 11 năm 2011
Tài khoản nợ: Công ty Quốc tế Hồ Tây
Tài khoản có: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh
Số tiền bằng số: 4.391.200
Nợ:....
Số tiền bằng chữ: Bốn triệu ba trăm chín mươi mốt ngàn
hai trăm đồng./.

Số TK:...
Có:......

Trích yếu: Thanh toán tiền hàng hóa đơn 0000851

Số TK:....

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Kiểm soát
(Ký, họ tên)

KT trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Sau khi nhận được giấy báo Có, kế toán ghi nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung, sổ tiền
gửi Ngân hàng. Đồng thời vào sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết công nợ phản ánh các
khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu với Công ty về tiền
bán hàng hóa.
2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu
Tất cả các khoản doanh thu tiêu thụ hàng hóa của Công ty đều được hạch
toán vào tài khoản 511: Doanh thu bán hàng, TK này được mở chi tiết cho từng mặt
hàng hay nhóm hàng hóa.
Ngoài ra kế toán còn sử dụng các TK liên quan khác như
- TK 131: Chi tiết cho từng khách hàng
- TK 111,112: Theo dõi thanh toán tiền hàng
- TK 3331: Theo dõi thuế GTGT đầu ra phải nộp
Kế toán phản ánh và ghi vào: Sổ chi tiết bán hàng, sổ tiền mặt, sổ nhật ký
chung, số cái TK 511.
20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x